Du leser nå
Hva er de egentlige effektene av Gardasil-vaksinen?

11 minutter lesetidHva er de egentlige effektene av Gardasil-vaksinen?

I 2010 ville under halvparten av jentene og deres foreldre motta Gardasil-injeksjonen. Hva har skjedd? Har vi allerede glemt oppstyret da den omdiskuterte HPV-vaksinen skulle innføres?

Massevaksinering er i full sving. Nå er det 12-årige norske jenter som skal beskyttes mot virus som “kan” forårsake livmorhalskreft. Til nå har 80% av jentene, med samtykke fra sine foreldre, takket ja til vaksinen. Om seks måneder får de sin tredje og siste dose med Gardasil.

I 2010 var det bare under halvparten som ville vaksinere seg. Hva skjedde? Har vi allerede glemt oppstyret da den omdiskuterte HPV-vaksinen skulle innføres?

HPV-vaksinen (human papilloma virus) skal beskytte mot to til fire av 100 potensielle virus som kan være med på å forårsake livmorhalskreft. Utenfor Norges grenser er vaksinen best kjent under navnet Gardasil.

Gardasil- vaksinen gis i tre doser. Dose nummer 2 settes to måneder etter dose en. Tredje dose settes seks måneder etter dose to. Norske vaksinerte jenter har i disse dager nettopp mottatt dose nummer to. Om et halvt år får de sine siste stikk. Hvilke konsekvenser det kan få for fremtiden deres gjenstår å se. De er med på et eksperiment.

 

Politikerne er blitt lurt

– Det er fortsatt ikke dokumentert at vaksinen reduserer risikoen for livmorhalskreft, sier Meryl Sønderbø Lillenes til NRK. Hun har skrevet en masteroppgave i bioteknologi ved Universitetet for miljø og biovitenskap, om HPV-vaksinen.

Hun påstår politikerne blir lurt.

Arbeidet med denne vaksinen i Norge har vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nærmest ikke diskutert, sier Sønderby Lillenes.

– Det er mange usikkerheter rundt vaksinen. Det å utsette så mange unge jenter for risiko når det er så få som dør av livmorhalskreft, er ganske alvorlig, sier hun til NRK.

I sin masteroppgave redegjør hun for en rekke kritiske forhold som omhandler både selve vaksinen, og omstendighetene rundt innføringen av Gardasil-vaksinen i barnevaksinasjons- programmet.

 • Det finnes flere antatt kreftfremkallende HPV-typer og vaksinen beskytter kun mot to.
 • Vil andre og eventuelt mer aggressive HPV-typer ta over for de to vi bekjemper?
 • Vil kroppens naturlige forsvar mot HPV forstyrres? I dag går de fleste HPV-infeksjonene over av seg selv.
 • Hvor lenge varer vaksinen, og trenger barna påfyll? Én studie har vist en varighet på kun tre år.
 • Hvilken effekt har vaksinen på 12-åringer? Selv om det er jenter i den alderen som nå får tilbudet, er det ikke forsket på det.
 • Vaksinen er heller ikke blitt risikotestet. Det er ikke testet om den er kreftfremkallende.

Hun peker på at alle aktørene har noe å tjene på å innføre vaksinen på massevaksinasjonsprogrammet.

– Industrien vil tjene penger, fagfolkene kan være med på banebrytende, global forskning, og politikerne vil ha kvinnehelse og utjevning av sosiale ulikheter i fokus, sier Sønderby Lillenes.

Hun mener at politikerne har blitt lurt til å tro at vaksinen er et veldig godt tiltak.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069

Masteroppgaven hennes kan du lese her: http://hpv-vaksine.info/about/

Hvis man bare vil lese det viktigste kan du gjøre det her på Fritt helsevalg http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=652

 

Bioteknologinemda ville stanse Gardasil-programmet

I forkant av avgjørelsen om å innføre vaksinen i barnevaksinasjons- programmet,  ytret Bioteknologinemda sine klare bekymringer.

Bioteknologinemnda føler at det har gått for fort i svingene. De som skal ta denne dramatiske avgjørelsen allerede til høsten, vet ikke nok. De har ikke nok kunnskap til å vurdere dette på en balansert måte, sier Torleiv Ole Rognum, medlem i Bioteknologinemda.

I 2009 påpekte  Bioteknologinemda i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet at vaksinen må utsettes. Årsaken er at de savner god nok dokumentasjon på vaksinens effekt og sikkerhet, og vil ha en ordentlig debatt før vaksinetilbudet trer i kraft.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069

 

2011: Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda, er bekymret for fremtidige komplikasjoner som følge av vaksineringen.

Vi lurer på hvilke forsikringer som kan gis om at denne vaksinen ikke har skadelige effekter hos barna som får den, sier han til NRK.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7798425

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) advarer

Norsk forening for allmennmedisin advarte i februar 2008, mot å ta en hasteavgjørelse i saken.

– Vi er usikre på om vaksinen ut ifra tilgjengelige kunnskapsoppsummeringer bør anbefales. Vi kan ikke se at det haster med en slik innføring.

NFA vil sterkt fremheve betydningen av godt planlagte og gjennomførte prospektive studier som kartlegger den langsiktige effekten og eventuelle bivirkninger av vaksinen. – Vi finner det likevel vanskelig å akseptere at vi antar at ukjente negative effekter av vaksinen på lang sikt ikke finnes, mens vi antar at en ukjent positiv effekt av vaksinering, nemlig redusert cancerforekomst, før eller siden vil komme til syne.

Norsk Forening for allmennmedisin har registrert at Finland følger opp sine randomiserte studier og beklager at de er avbrutt i mange andre land, før de har påvist reell effekt på kreft som sykdomsmål.

Vi mener det er avgjørende viktig at en stiller seg slik at resultatene av en eventuell innføring av vaksinasjonsprogrammet, lar seg evaluere.
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/sier-nei-til-hpv-vaksine/

 

Folkehelseinstituttet svarer

Riktig å ta den i bruk

Folkehelseinstituttet (FHI) er en av instansene som har anbefalt Gardasil-vaksinering fra høsten.

Det er alltid ubehagelig å ikke ha svar på alle spørsmål. Men slik er det alltid når vi tar i bruk nye vaksiner. Vi må vurdere gevinsten vi går glipp av sammenlignet med risikoen, og vår vurdering er at det er riktig å ta vaksinen i bruk nå. Alternativet er å vente i 10-20 år. Hvis vi venter vil flere hundre kvinner dø unødvendig, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen til NRK.

http://www.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.6523069

 

Ekspertene fikk godtgjørelser

I 2007 avdekket VG at flere av medlemmene i ekspertgruppen som anbefalte regjeringen å innføre vaksinen, fikk direkte godtgjørelser fra vaksineprodusenten, Merck.

Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle jenter, har fått penger til forskning av den amerikanske legemiddelgiganten Merck. En femte ekspert, seniorforsker Ellen Nilsen, gikk rett fra gruppen som skulle gi helseminister Sylvia Brustad råd, til en jobb i selskapet som markedsfører vaksinen i Norge.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=167501

 

Et eksperiment

en informasjonsside om HPV-vaksinen, som drives av anonyme foresatte, skriver de bl.a. at:

«Det har foregått spill på høyt politisk og økonomisk nivå for å få innført HPV-vaksinen i Norge. Vaksinene er ikke prøvd ut på barn før

 

Norske jenter er med i et gigantisk forsøksprosjekt, men myndighetene er ikke villige til å innrømme det.


Tygg litt på dette: Det ble inngått avtale mellom Merck og FDA (Food and Drug Administration) i USA om at de fikk godkjent vaksinen mot å gjennomføre et forskningsprosjekt også med yngre jenter. Norske, Spanske og Australske jenter er blant de som er med i prosjektet, men de Norske jentene er spesielt nevnt i godkjenningen fra FDA.

Ett spørsmål som tvinger seg fram, er som følger: Hvorfor finansierer vi et forskningsprosjekt som Merck uansett hadde måttet gjennomføre?

Det er bevilget 57 millioner til innføringen av HPV-vaksinen.

Det er innmeldt både dødsfall, lammelser og andre, skremmende bivirkninger til VAERS (tilsvarende SYSVAK i Norge). Register for innmelding av bivirkninger av vaksiner. Hittil har legemiddelprodusentene unndratt seg å undersøke om det er sammenheng mellom disse og vaksinen.

Legemiddelprodusentene hevder at «det er ikke bevist at bivirkningene har sammenheng med vaksinen, og derfor går myndighetene ut og sier at vaksinen er helt trygg«. http://hpv-vaksine.info/about/

Inhabilitet i alle ledd

Njål Lønningen er egentlig menneskerettighetsforkjemper. Som gjesteskribent i Norsk leges tidskrift i 2009, skriver han blant annet:

«Menneskerettigheter er mitt fagfelt. Blant annet har jeg arbeidet med næringslivets samfunnsansvar. Her har det mest vært tale om opplagte krenkelser i fattige land, som barnearbeid og drap på fagforeningsledere. Av en kollega ble jeg oppfordret til å se litt på farmasøytisk industri, for eksempel knyttet til innføringen av HPV-vaksine i Norge. Vakkert var det ikke

Mulighetene for samrøre – og konspirasjonsteorier – svekkes gjennom åpne prosesser. I denne saken er innfallsvinklene mange.

 • Statsminister Jens Stoltenberg var styreleder i det globale vaksinasjonsfondet GAVI, der Norge bidrar med store beløp.
 • Sannsynligheten for at land i sør innfører HPV-vaksine er langt større om også land i nord har vaksinen i sine programmer.
 • Statsministerens parti er det partiet som har drevet saken igjennom i regjeringen.
 • Statsministerens søster Camilla Stoltenberg er assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, som rådgir departementet i vaksinespørsmål.
 • Kreftregisteret, som ofte er en kritisk aktør i slike spørsmål, får forvalte store forskningsmidler fra ett av legemiddelfirmaene.
 • Avgjørelsen er blitt tatt i ekspressfart. Hadde jeg fortalt denne historien til kolleger i Afrika eller Asia, ville de ha nikket gjenkjennende.

Om denne vaksinen virker eller ei, vet vi først om 20 – 30 år. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forsøksprosjekt for en vaksine man ikke vet effekten av og heller ikke vet hvor mye vil koste.

Naivt og velment? Eller kanskje ingen av delene?
http://tidsskriftet.no/article/1809620

 

Svin på skogen

Gardasil-produsenten Merck “har vært ute i hardt vær ”, tidligere.

De er kjent for det anti-inflammatoriske legemiddelet Vioxx.

Vioxx ble tatt av markedet i September 2004 etter å ha forårsaket 30 000 hjerteinfarkt og mange kardio-relaterte dødsfall.

Merck, var fullstendig klar over at Vioxx var livsfarlig da de lanserte produkter. Det dukket nemmelig opp interne Merck-dokumenter der Edward Scolnick, sjefen for forskning, tilstår at Vioxx har en klar risiko for kardio-relaterte problemer. Denne tilståelsen er særlig interessant fordi den ble skrevet før produktet ble lansert. Merck truet og trakasserte forskere og kjøpte “forskningsrapporter” skreddersydd for å skjule sannheten for å få plassert ett produkt de visste var livsfarlig på markedet.

http://www.naturalnews.com/002155.html#ixzz1cTxp6bL0

 

Gardasil øker risikoen for kreft

At norske myndigheter velger å kalle vaksinen HPV-vaksinen, i stedet for Gardasil er kanskje ikke så rart, for hvis du bruker søkemotoren, og søker på: «Merck Gardasil», dukker det opp urovekkende informasjon.

Blant annet at vaksinen i stedet for å forhindre livmorhalskreft, faktisk øker risikoen for livmorhalskreft med ca. 40 %.

http://www.nvic.org/Vaccines-and-Diseases/hpv.aspx

 

Warning, Gardasil may cause increased risk of cervical cancer
http://www.examiner.com/vaccines-in-national/warning-gardasil-may-cause-increased-risk-of-cervical-cancer
According to Information the manufacturer of this vaccine presented to the FDA prior to approval, if a person has already been exposed to HPV 16 or 18 prior to injection Gardasil increases the risk of precancerous lesions, or worse, by 44.6%. (See VRBPAC Background document, bottom of page 13) This documentation was presented on the 18th of May 2006.
Merck sier selv at man må ha vært smittet med HPV 16 eller 18 OG ha gjennomgått en infeksjon. Infeksjoner kan være helt symptomfri.

 

Gardasil forbundet med plutselige dødsfall

Gardasil Tied to 16 Additional Deaths
http://www.newsinferno.com/pharmaceuticals/gardasil-tied-to-16-additional-deaths/

 

• A 19-year-old girl with no medical history except occasional bronchitis received Gardasil and in 53 days, had “Headache, Nausea, dizziness, chilling, tiredness, shortness of breath, complained of chest plain, severe cramps.” She experienced an Acute Cardiac Arrhythmia. Attempts to resuscitate her resulted in a sternal fracture, but were unsuccessful and the patient died. — V. 356938

• A 13-year-old girl was vaccinated on July 17th, 2009. Ten days later, she developed a fever and was treated; however, “the patient did not recover and was admitted to the hospital on [August 8th] … She developed dyspnoea and went into a coma…she expired [that day] at around 9:00 pm. The cause of death was determined as ‘death due to viral fever.’ … This event occurred after 23 days of receiving first dose of Gardasil. — V. 380081

• Thirteen days after vaccination, a 10-year-old girl developed “progressive loss of strength in lower and upper extremities almost totally…. Nerve conduction studies [showed Guillain Barre Syndrome].” Case was “considered to be immediately life-threatening.” — V. 339375

 

• One mother of a 13-year old girl who died 37 days after receiving the vaccination noted in a report:
I first declined getting her the vaccination but her doctor ensured me that it was safe…

After her daughter complained of a severe headache, no feeling in her foot, and a tingling feeling in her leg, a doctor’s appointment was set for October 23, 2009. “My daughter never made it to Oct[ober] 23rd, which is also her birthday,” the mother noted. “She passed on Oct[ober] 17th, I found her cold, unresponsive in her room at 7am….”

Informasjonsfilm

Denne lille filmen kan anbefales til alle som vil ha en kjapp innføring om vaksinen.

http://www.thinktwice.com/HPV9.swf


Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
78%
Opplysende
11%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
11%
Om forfatter
Lillian Sivertsen

79 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *