Du leser nå
2011: 100 Days of Disaster

7 minutter lesetid2011: 100 Days of Disaster

Har vi en fragmentert forståelse av ”Earth Changes”, eller holdes noe skjult for oss?

Sist oppdatert: 16. desember 2011.

Gitt det rekordartete antall større naturkatastrofer og betydningsfulle EarthChanges i første halv­del av 2011, er medias fraværende interesse for å finne årsaks­sammenhenger oppsiktsvekkende. De synes å være tilfredse med den offisielle forklaringen ”Global oppvarming”, der økningen i global gjennomsnittstemperatur på 0,74 °C i løpet av 100 år (1906-2005) skal forklare alt fra økning i jordskjelv- og vulkanaktivitet til klimakaos og flommer verden over som slår alle tidligere rekorder.

”2011: 100 Days of Disaster”

Det australske dokumentarprogrammet 2011: 100 Days of Disaster (YouTube, ca. 37 min.), som har TV-personligheten Dr. Andrew Rochford som vert, tar for seg de mest dramatiske og oppsiktsvekkende naturkatastrofene, samt opprørene i de arabisk-islamske diktaturene, som har forekommet i løpet av de første 100 dagene av året 2011. Er det bare snakk om tilfeldig­heter, eller har flere av disse fenomenene en felles årsak? Hvis de har en felles årsak, prøver eliten av en eller annen grunn å holde den hemmelig for oss? Eller er sannheten at ”Alt er normalt”? Har folk bare blitt 2012-nervøse, og er dermed ekstra sensitive for dårlige nyheter? Eller eventuelt: Er det bare teknologien og media som har blitt flinkere til å registrere og rapportere dårlige nyheter?

I dokumentarprogrammet får alle uttale seg, fra religiøse dommedagstroende og ikke-religiøse apokalypsetroende, til klimaforskere, seismologer, NASA-romforskere, økonomer, surviva­lister, samt naturligvis ”Alt er normalt”-skepsis’erne. Innslaget med Bibelkoden kunne gjerne ha blitt droppet, da de ”funnene” opplagt er et tilfelle av å se og finne det man ønsker å se og finne (Wiki-artikkel: Pareidolia).

 

Global oppvarming på 0,74 °C (1906-2005) har lite forklaringsverdi

Hvor interessant man enn måtte finne økningen av den globale gjennom­snitts­temperaturen de siste hundre årene (1906-2005) med 0,74 °C, må man ikke glemme at dette gjennomsnittet er en matematisk konstruksjon som ikke forklarer det reelle været som f.eks. klimakaos og ekstremvær, regionale kulde- og heterekorder. Disse reelle fenomenene har sine reelle årsaker, der den globale gjennomsnittstemperaturen ikke må tillegges forklaringsverdi. Richard S. Lindzen skriver i artikkelen Resisting climate hysteria (juli 2009):

“Imidlertid, et meget viktig poeng er at argumentet for klima-alarm ville fortsatt stå svakt selv om menneskeskapt global oppvarming var betydnings­full. Isbjørner, arktisk sommer­havis, regional tørke og flommer, bleking av korallrev, orkaner, alpine isbréer, malaria osv. osv. er alt sammen avhengig av, ikke et eller annet globalt gjennomsnitt av en overflate­temperatur, men av et stort antall regionale variabler som inkluderer temperatur, fuktighet, skydekke, nedbør, og retningen og styrken på vind. Havets tilstand er også ofte en kritisk faktor… Regionale år-til-år-svingninger i temperatur er over fire ganger større enn svingninger i det globale gjennomsnitt. Mye av denne variasjonen må være uavhengig av det globale gjennomsnittet, ellers ville det globale gjennomsnittet variere mye mer. Dette betyr ganske enkelt at andre faktorer enn global oppvarming har større betydning i en hvilken som helst spesifik situasjon.”

 

I min artikkel Global oppvarming fra Jordens indre (NyS, rev. september 2011) diskuteres årsaken til den globale oppvarmingen, samt alt det som denne økning i global gjennomsnittstemperatur ikke kan forklare. Begrepet global weirding, som omfavner klimakaos og ekstremvær, går tilbake til en kronikk av Anne Raver som ble publisert i New York Times den 7. november 2002.

 

Rekordstore katastrofe-forsikringsutbetalinger

Web-basen The Extinction Protocol: 2012 and beyond har en egen temaside med fokus på forsikringsselskapenes utgifter ifm. katastrofe-relaterte utbetalinger. Allerede i august 2011 kunne noen av verdens største forsikringsselskaper konstatere at 2011 ville bli deres historisk verste år! Her er noen av artiklene på temasiden, med korte utdrag:

Extreme weather the achilles’ heel of the U.S. economy? (juni 2011).

Everything has its price, even the weather. New research indicates that routine weather events such as rain and cooler-than-average days can add up to an annual economic impact of as much as $485 billion in the United States. The study, led by the National Center for Atmospheric Research (NCAR), found that finance, manufacturing, agriculture, and every other sector of the economy is sensitive to changes in the weather. The impacts can be felt in every state. “It’s clear that our economy isn’t weatherproof,” says NCAR economist Jeffrey Lazo, the lead author. “Even routine changes in the weather can add up to substantial impacts on the U.S. economy.” This is the first study to apply quantitative economic analysis to estimate the weather sensitivity of the entire U.S. economy.

Months left to go, 2011 becomes the costliest year for natural disasters in history (aug. 2011).

Japan’s earthquake in March is set to make 2011 the costliest year to date for natural disasters, reinsurer Munich Re said, although the number of deaths globally is relatively low so far. Total global losses from natural disasters for the first six months alone were $265 billion, easily exceeding the $220 billion recorded for the whole of 2005, previously the most expensive year to date, the German firm said. The economic loss for the first half of 2011 was more than five times higher than the average of the past 10 years, Munich Re said, and more than double the total for 2010 of $130 billion… “It is very rare for such an extreme accumulation of natural hazard events to be encountered,” Munich Re, which is the world’s top reinsurer, said in a statement… In terms of the human cost overall, however, 2011 is relatively benign — so far. Natural disasters killed 19,380 people in the first six months, compared to 230,300 in 2010.

Scientists dismayed by unending string of disasters plaguing U.S. (sep. 2011).

Earthquakes may make 2011 second-costliest year, Swiss Re says (sep. 2011).

Insurance market Lloyd’s dives into red on ‘unprecedented number of catastrophes’ (sep. 2011).

2011: A record-breaking year for natural disasters in the U.S. (okt. 2011).

 

Ressurser om EarthChanges

Web-baser:

The Extinction Protocol: 2012 and beyond. Denne web-basen ble startet i desember 2010, og drives av Alvin Conway. I hovedsak består web-basen av daglige ”utklipp” av nyhetssaker i online-media av Earth­Changes samt symptomer på økonomisk og politisk kollaps; gjerne med noen personlige kommentarer foran og bak. Disse nyhetsklippene er i hovedsak faktabaserte, og i liten grad påvirket av Conways egen metafysiske forståelses- og tolkningsramme (se nedenfor under omtalen av hans bok).

 

Bøker:

Alvin Conway: The Extinction Protocol (rev. august 2011). Boken er på 571 sider, og er inndelt i 25 kapitler. Den andre av bokens fire hoveddeler har ­tittelen ”Earth Sciences”, som utgjør kapitlene 6-13 som til sammen er på 130 sider. Denne hoveddelen presenterer et vell av interessante astronomiske og geovitenskapelige nyhetsklipp fra media av fenomener som enten utgjør kataklysmiske trusler eller som kan bidra til forståelsen av de nåværende EarthChanges. Denne hoveddelen er utelukkende naturvitenskapelig.

Conway argumenterer for at den globale oppvarmingen av havene (som han mener er primær­forklaringen på oppvarmingen av troposfæren), samt den tilsynelatende økningen i antall jordskjelv og vulkanutbrudd, må tolkes dithen at Jordens eksotermiske (avgivende) energiprosess har blitt intensivert. Conway mener at det er Jordens kjerne som av en eller annen grunn varmes opp, og at varmen herfra så forplantes via de ordinære eksotermiske mekanismer ut til mantelen, videre til jordskorpen og fra havbunnen til havene, og derfra til troposfæren. Han mener at denne intensiverte eksotermiske prosess bare kan forklares som resultat av en tilsvarende intensivert endotermisk (mottagende) prosess som resulterer i oppvarming av Jordens kjerne. Når det gjelder spørsmålet om hva som er opphavet til denne intensiverte endo­termiske prosess, nøyer han seg med speku­lasjoner om økt kosmisk stråling og/eller endringer i energifelter utenfor Solsystemet (som f.eks. Local Interstellar Cloud).

Conway gjør rede for sin egen metafysiske forståelses- og tolkningsramme i bokens første og fjerde hoveddel. Denne metafysikken fremstår for meg som en newage-smørje av komponenter fra mytologi verden over, esoterikk, og med en kristen dommedagstolkning som toppstein. Det meste av denne metafysikken fremstår for meg som uforståelig newage-babling. Denne metafysikken går imidlertid ikke utover innholdet i hoveddelen Earth Sciences.

 

Rolf Kenneth-artikler:

 

*******************************************************************

 

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
100%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken «Åndsvitenskapelige visjoner». I februar 2013 utga han boken «Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk», og i august 2013 kom boken «ET/V-erfaringer 1947-2013». Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

50 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *