Samfunn
Du leser nå
2011: 100 Days of Disaster
Skrevet av
Rolf Kenneth Myhre29. 08. 2011
Front-1
13729 10849 50

2011: 100 Days of Disaster

Av Rolf Kenneth Myhre29. 08. 2011
Har vi en fragmentert forståelse av ”Earth Changes”, eller holdes noe skjult for oss?

Sist oppdatert: 16. desember 2011.

Gitt det rekordartete antall større naturkatastrofer og betydningsfulle EarthChanges i første halv­del av 2011, er medias fraværende interesse for å finne årsaks­sammenhenger oppsiktsvekkende. De synes å være tilfredse med den offisielle forklaringen ”Global oppvarming”, der økningen i global gjennomsnittstemperatur på 0,74 °C i løpet av 100 år (1906-2005) skal forklare alt fra økning i jordskjelv- og vulkanaktivitet til klimakaos og flommer verden over som slår alle tidligere rekorder.

 

”2011: 100 Days of Disaster”

Det australske dokumentarprogrammet 2011: 100 Days of Disaster (YouTube, ca. 37 min.), som har TV-personligheten Dr. Andrew Rochford som vert, tar for seg de mest dramatiske og oppsiktsvekkende naturkatastrofene, samt opprørene i de arabisk-islamske diktaturene, som har forekommet i løpet av de første 100 dagene av året 2011. Er det bare snakk om tilfeldig­heter, eller har flere av disse fenomenene en felles årsak? Hvis de har en felles årsak, prøver eliten av en eller annen grunn å holde den hemmelig for oss? Eller er sannheten at ”Alt er normalt”? Har folk bare blitt 2012-nervøse, og er dermed ekstra sensitive for dårlige nyheter? Eller eventuelt: Er det bare teknologien og media som har blitt flinkere til å registrere og rapportere dårlige nyheter?

I dokumentarprogrammet får alle uttale seg, fra religiøse dommedagstroende og ikke-religiøse apokalypsetroende, til klimaforskere, seismologer, NASA-romforskere, økonomer, surviva­lister, samt naturligvis ”Alt er normalt”-skepsis’erne. Innslaget med Bibelkoden kunne gjerne ha blitt droppet, da de ”funnene” opplagt er et tilfelle av å se og finne det man ønsker å se og finne (Wiki-artikkel: Pareidolia).

 

Global oppvarming på 0,74 °C (1906-2005) har lite forklaringsverdi

Hvor interessant man enn måtte finne økningen av den globale gjennom­snitts­temperaturen de siste hundre årene (1906-2005) med 0,74 °C, må man ikke glemme at dette gjennomsnittet er en matematisk konstruksjon som ikke forklarer det reelle været som f.eks. klimakaos og ekstremvær, regionale kulde- og heterekorder. Disse reelle fenomenene har sine reelle årsaker, der den globale gjennomsnittstemperaturen ikke må tillegges forklaringsverdi. Richard S. Lindzen skriver i artikkelen Resisting climate hysteria (juli 2009): 

“Imidlertid, et meget viktig poeng er at argumentet for klima-alarm ville fortsatt stå svakt selv om menneskeskapt global oppvarming var betydnings­full. Isbjørner, arktisk sommer­havis, regional tørke og flommer, bleking av korallrev, orkaner, alpine isbréer, malaria osv. osv. er alt sammen avhengig av, ikke et eller annet globalt gjennomsnitt av en overflate­temperatur, men av et stort antall regionale variabler som inkluderer temperatur, fuktighet, skydekke, nedbør, og retningen og styrken på vind. Havets tilstand er også ofte en kritisk faktor… Regionale år-til-år-svingninger i temperatur er over fire ganger større enn svingninger i det globale gjennomsnitt. Mye av denne variasjonen må være uavhengig av det globale gjennomsnittet, ellers ville det globale gjennomsnittet variere mye mer. Dette betyr ganske enkelt at andre faktorer enn global oppvarming har større betydning i en hvilken som helst spesifik situasjon.”

 

I min artikkel Global oppvarming fra Jordens indre (NyS, rev. september 2011) diskuteres årsaken til den globale oppvarmingen, samt alt det som denne økning i global gjennomsnittstemperatur ikke kan forklare. Begrepet global weirding, som omfavner klimakaos og ekstremvær, går tilbake til en kronikk av Anne Raver som ble publisert i New York Times den 7. november 2002.

 

Rekordstore katastrofe-forsikringsutbetalinger

Web-basen The Extinction Protocol: 2012 and beyond har en egen temaside med fokus på forsikringsselskapenes utgifter ifm. katastrofe-relaterte utbetalinger. Allerede i august 2011 kunne noen av verdens største forsikringsselskaper konstatere at 2011 ville bli deres historisk verste år! Her er noen av artiklene på temasiden, med korte utdrag: 

Extreme weather the achilles’ heel of the U.S. economy? (juni 2011).

Everything has its price, even the weather. New research indicates that routine weather events such as rain and cooler-than-average days can add up to an annual economic impact of as much as $485 billion in the United States. The study, led by the National Center for Atmospheric Research (NCAR), found that finance, manufacturing, agriculture, and every other sector of the economy is sensitive to changes in the weather. The impacts can be felt in every state. “It’s clear that our economy isn’t weatherproof,” says NCAR economist Jeffrey Lazo, the lead author. “Even routine changes in the weather can add up to substantial impacts on the U.S. economy.” This is the first study to apply quantitative economic analysis to estimate the weather sensitivity of the entire U.S. economy. 

Months left to go, 2011 becomes the costliest year for natural disasters in history (aug. 2011).

Japan’s earthquake in March is set to make 2011 the costliest year to date for natural disasters, reinsurer Munich Re said, although the number of deaths globally is relatively low so far. Total global losses from natural disasters for the first six months alone were $265 billion, easily exceeding the $220 billion recorded for the whole of 2005, previously the most expensive year to date, the German firm said. The economic loss for the first half of 2011 was more than five times higher than the average of the past 10 years, Munich Re said, and more than double the total for 2010 of $130 billion… “It is very rare for such an extreme accumulation of natural hazard events to be encountered,” Munich Re, which is the world’s top reinsurer, said in a statement… In terms of the human cost overall, however, 2011 is relatively benign — so far. Natural disasters killed 19,380 people in the first six months, compared to 230,300 in 2010. 

Scientists dismayed by unending string of disasters plaguing U.S. (sep. 2011). 

Earthquakes may make 2011 second-costliest year, Swiss Re says (sep. 2011). 

Insurance market Lloyd’s dives into red on ‘unprecedented number of catastrophes’ (sep. 2011). 

2011: A record-breaking year for natural disasters in the U.S. (okt. 2011). 

 

Ressurser om EarthChanges

Web-baser:

The Extinction Protocol: 2012 and beyond. Denne web-basen ble startet i desember 2010, og drives av Alvin Conway. I hovedsak består web-basen av daglige ”utklipp” av nyhetssaker i online-media av Earth­Changes samt symptomer på økonomisk og politisk kollaps; gjerne med noen personlige kommentarer foran og bak. Disse nyhetsklippene er i hovedsak faktabaserte, og i liten grad påvirket av Conways egen metafysiske forståelses- og tolkningsramme (se nedenfor under omtalen av hans bok).

 

Bøker:

Alvin Conway: The Extinction Protocol (rev. august 2011). Boken er på 571 sider, og er inndelt i 25 kapitler. Den andre av bokens fire hoveddeler har ­tittelen ”Earth Sciences”, som utgjør kapitlene 6-13 som til sammen er på 130 sider. Denne hoveddelen presenterer et vell av interessante astronomiske og geovitenskapelige nyhetsklipp fra media av fenomener som enten utgjør kataklysmiske trusler eller som kan bidra til forståelsen av de nåværende EarthChanges. Denne hoveddelen er utelukkende naturvitenskapelig. 

Conway argumenterer for at den globale oppvarmingen av havene (som han mener er primær­forklaringen på oppvarmingen av troposfæren), samt den tilsynelatende økningen i antall jordskjelv og vulkanutbrudd, må tolkes dithen at Jordens eksotermiske (avgivende) energiprosess har blitt intensivert. Conway mener at det er Jordens kjerne som av en eller annen grunn varmes opp, og at varmen herfra så forplantes via de ordinære eksotermiske mekanismer ut til mantelen, videre til jordskorpen og fra havbunnen til havene, og derfra til troposfæren. Han mener at denne intensiverte eksotermiske prosess bare kan forklares som resultat av en tilsvarende intensivert endotermisk (mottagende) prosess som resulterer i oppvarming av Jordens kjerne. Når det gjelder spørsmålet om hva som er opphavet til denne intensiverte endo­termiske prosess, nøyer han seg med speku­lasjoner om økt kosmisk stråling og/eller endringer i energifelter utenfor Solsystemet (som f.eks. Local Interstellar Cloud). 

Conway gjør rede for sin egen metafysiske forståelses- og tolkningsramme i bokens første og fjerde hoveddel. Denne metafysikken fremstår for meg som en newage-smørje av komponenter fra mytologi verden over, esoterikk, og med en kristen dommedagstolkning som toppstein. Det meste av denne metafysikken fremstår for meg som uforståelig newage-babling. Denne metafysikken går imidlertid ikke utover innholdet i hoveddelen Earth Sciences.

 

Rolf Kenneth-artikler:

 

*******************************************************************

 

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.
50 Kommentarer
1 2
 • Profilbildet til ola
  29. 08. 2011 klokken 17:20

  Det virker som det er tabu og snakke om hva som skjer, men jeg mener det er viktig at det kanskje hadde blitt snakket litt mere om i MSM, nytter ikke stikke hode i sanden.

  Vil bare legge til noe info fra Inuitene.
  De sier det er veldig mye varmere nordpå nå, enn for 40-50 år siden, den frossene tundraen tiner, isen smelter fortere og kommer seinere, noen landsbyer er i fare for å bli ubeboelige, pga de er bygget på frossen grunn som tiner. Isbreene forsvinner.

  Men de sier også at det at Isbjørnene er i fare bare er tull, det er veldig mange flere enn før, men de bor i huler uansett om de har barn eller ikke, så de er ikke alltid ute og tusler. De mener også at alle isbjørn-angrepene og det at de rusler inn i bebygde strøk er fordi de har veldig sensitive ører, fordi de bor i komplett stilhet, men all helikopterflygningen og øremerkingen av isbjørnene fører til at de får ødelagt eller nedsatt hørsel, og de jakter egentlig ved hjelp av hørsel og lukt, men nå kan de bare jakte ved lukt, derfor blir de dratt mot bebygde strøk. Noen av de får også halsbånd på seg, noe som gjør at jakttekkniken dems for å fange sel blir hemmet.
  Og de sier også at all bedøvelsen de blir skutt med ødelegger psyken dems.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Lynx Veritas
  29. 08. 2011 klokken 18:44

  Er det noen som egentlig vet hva som skjer. Global oppvarming. Eller en ny mini-istid. Med alle de hyppige jordskjelv, unormale værtilstander og økt sol-aktivitet. Hvor mye av dette er naturlige utfall.

  Den nå så kjente globale elite, besitter som vi vet teknologi og har program både for værmanipulering og ikke minst den utstrakte chemtrail-sprayingen gjør sitt for å påvirke klimaet skulle en tro. Men hvor mye vet vi om Cern, og hvilken aktivitet som utføres der. Kan en evt. temperatur-endring leses tilbake dit.
  http://www.theregister.co.uk/2011/08/25/cern_cloud_cosmic_ray_first_results/

  Å endre klima, er en piece of cake for disse folka. Det inngår også i professor Kakus karakteristikk om en Civilazation 1 type. Å manipulere været, og fremprovosere jordskjelv. Som alt annet, i deres syntetiske dream-world. Å bekjempe naturen står fremst på deres agenda. Science beats nature. Det er deres rett som guder. Patetisk gjeng. Et klima-skifte er uansett en fremprovosert agenda. For å gi oss, folket skylda. Mye skatt i klima-frykt.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til smurfen
  29. 08. 2011 klokken 18:45

  De sist uker har antall naturkatastrofer og betydningsfulle Earth Changes gått rett til værs men de politiske styrte mediene setter stort sett all fokus på ABB, slanketips og om hvor lurt det er å kjøpe aksjer og fond for vanlige folk nå som de er billige
  NWO eliten får stort sett holde på med sine ovelevelseplaner uforstyrret, man ser de skaper katastofer som i bunn og grunn ikke er noe annet en kamuflerte øvelser
  Oprasjon Wormwood som de kaller jordskjelvene sine der man alltid ser at militærfolk dukker opp dager i forveien for å kartlegge hvordan folk reagerer ved store jordskjelv ofg katastofer for å utarbeide prosedyrer

  Det ligger en glimrene ny film på linken i artiklen her som er sett av 70 000 på få dager om at Elenins hale vil dra med seg Hydrogen Cyanid som vil ta livet av mye av skapningene på jorden

  Det rimer ganske greit med planene til eliten der Israel betynte å dele ut gassmaske pakker til samtlige av sine inbyggere i fjor sommer, et prosjekt som skulle være fullført denne sommeren

  NASA gikk også nylig ut og advarte alle sine ansatte om at vist det kom en hendelse så måtte alle lukke dører, vinduer og umidelbart sku av sine ventiliasjonsanlegg samt å ha beredskapslager med mat og vann

  En kjent Russisk klarsynt som aldri har tatt feil før gikk ut for noen år siden med advarsel om at 2011 vil bli et år der stor død vil ramme menneskeheten og at den 5 november vil det toppe seg som skal være den dagen da aller flest vil dø

  5 Nov er også dagen da vi glir inn i Elenins Hale som en kan se her

  http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=C%2F2010%20X1;orb=1;cov=0;log=0;cad=0

  Mye tyder på at Comet Elenin er The Blue Star Kachina of Hopi Prophecy og at et objekt følger like bak som er The Red Star Kachina of Hopi Prophecy ( Planet X )

  Man får håp på det beste og forberede oss på det verste, en gassmaske koster bare ca 100 kr og er en billig livsforsikring
  Men kommer det ikke kraftige jordskjelv den 26 sep så trenger en heller ikke kjøpe noen maske :)

  Filmen på The Big Wobble er meget bra og kan sees her :)

  http://bigwobblenews.blogspot.com/2011/08/comet-elenin-forecast-for-92011-to.html

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Sagitta
   30. 08. 2011 klokken 00:48

   JPL viser et scenario der «planeten» beveger seg i samme plan som jorden, men planet X sies å bli observert som en planet som kommer undenifra og frem til nå bare kan sees fra sydpolen.
   http://www.youtube.com/watch?v=xpPP9Z9LOBU
   Her ser vi at planet x ligger i samme plan som jorden og sola den 21.desember 2012 og med en masse på 4-8 ganger mer enn jorden vil den skape flo og fjære med hele jordskorpen på samme måte som vår egen måne skaper flo og fjære med havet da den bare er 10% av jordens masse.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til maranata
    30. 08. 2011 klokken 13:32

    Si meg en ting: Hvordan beregnes en usynlig planets masse? Planet x kan bare ses fra Sydpolen skriver du – hvem er det på Sydpolen som har sett denne – eller er det kanskje slik at noen hevder at den bare kan ses fra Sydpolen, fordi de fleste av oss ikke bor nettopp der? Alt som kan ses fra jorden i rommet kan også måles, både direkte og indirekte.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Sagitta
     31. 08. 2011 klokken 09:55

     At noe er usynlig for deg og meg, betyr ikke at det er usynlig for de som forsker på himmellegemer fra sydpolen. Jeg gadd ikke bruke mye tid i nettet, men fant denne: http://www.youtube.com/watch?v=Aj97tz49vR0 som viser at Nibiru er sladdet bort av Google. (Sjekk selv!) Hvis du ser på andre himmelegemerprogrammer finner du den samme sladden på samme område av himmelen. Hva tror du er årsaken til at det kun er ett eneste område på himmelvelvingen som er sladdet bort på samtlige 3 himmelvelvingprogrammer som er tilgjengelig for deg og meg? Kan det være at noen myndigheter ikke vil at vi skal se det himmellegemet som skjuler seg bak sladden? I så fall, hvorfor? «Alt som kan ses fra jorden i rommet kan også måles, både direkte og indirekte», sier du. Men i dette tilfellet blir vi hindret i både å se og å måle objektet.

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
  30. 08. 2011 klokken 07:44

  Det ble en kraftig avsporing her, så vi begynner på ny. [Jeg sletter de fleste tidligere kommentarer].
  Denne artikkelen handler ikke om kometen Elenin eller fremtiden. Elenin diskuteres her:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/kometen-ingen-skriver-om/

  Det som kan diskuteres under denne artikkelen er:
  1) Hva kan være fellesårsak(er) til den økning i Earth Changes som vi allerede HAR sett?
  2) Hvilke Earth Changes kan promilleøkningen i global oppvarming 1910-1998 ha forklaringsverdi for?
  3) Eventuelle kommentarer til dokumentaren «2011: 100 Days of Disaster»?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til skeptisque
   30. 08. 2011 klokken 10:22

   RKM,

   hvordan kan du si at Alvin Conway driver med nøktern naturvitenskaplig fremstilling av dette fenomenet samtidig som du skriver at han har en kristen dommedagsforståelse?

   eller har jeg misforstått hva du mener?

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
    30. 08. 2011 klokken 10:37

    Skeptisque,
    Kanskje det var uklart eller dårlig formulert av meg. Hvert enkelt naturfenomen og katastrofe prøver Conway å beskrive og forstå i mest mulig naturvitenskapelig terminologi. Det er bare når Conway prøver å finne bakomliggende fellesforklaringer på alle Earth Changes, at han går i retning av kristen dommedagsforståelse.

    Noe av hensikten med artikkelen min er å kunne betrakte disse Earth Changes samlet, og muligens bli enige om at noe nytt og dramatisk FAKTISK er i gjære, selv om man er vidt uenig i evt. metafysiske eller fysiske fellesårsak-forklaringer. Her synes jeg media har vært temmelig passiv.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til skeptisque
     30. 08. 2011 klokken 17:53

     Media er passive fordi de ser på dommedagsutredelsene som hovedsaklig usaklige og basert på spekulasjoner uten rot i noen form for dokumentert virkelighet.
     Jeg sier ikke at det er korrekt, men at dette er min oppfattelse av MSMs oppfatning og forhold til Earth Changes.

     Min mening er at påstanden om Mainstream medias forhold til Earth Changes ikke vil fremprovosere noe annet enn hoderisting så lenge det er åndelige, klarsynte og ikke-vitenskaplig rettet kildeinformasjon som ligger bak det som fremlegges.

     Du nevner at Conway først går inn på kristen dommedagsforståelse når han prøver å finne bakomliggende fellesforklaringer, men dette er jo ganske normalt at vil bli ansett som en uttalelse som gjør at troverdigheten forsvinner hos vitenskapsfolk, som jo er den klart største kilden til slik informasjon for Mainstream media.

     Jeg sier ikke min egen holdning her, men hva jeg oppfatter fra begge leire.

     Jeg mener med andre ord fortsatt at det er en motsigende uttalelse når Alvin Conway skal bedrive naturvitenskaplig fremstilling samtidig som hans underliggende forhold til dette er basert på en kristen dommedagsforståelse.

     De to motstridende forståelsene for skaperverket, naturen, Darwinisme, etc. er uforenelige.

     Man kan ikke på den ene siden si at man tror at mennesket kommer fra Adam og Eva, og så på den andre siden akseptere at vi har forfedre som har etterlatt spor fra 100 000 år tilbake.

     Slik jeg ser dette, så er problemet med din artikkel at du forventer at MSM og også vi som er kritiske til fremstillingene som gjøres på speilet bør være enige med deg og aktiveres i forhold til hva som må gjøres når det kommer til Earth Changes.
     ref. ditt usagn: «Her synes jeg media har vært temmelig passiv».

     Du synes dette, og tillater deg dermed å synse på noe som bør være tillagt mer seriøsitet enn som så.

     Jeg synes for eksempel at dommedagsprofetier er ufattelig teit (jepp, det er det beste ordet jeg kommer på i farten) siden hele konseptet er oppbrukt av tåper og blodsugende svindlere som suger pengene ut av godtroende folk for å sponse sine egne kalkulasjoner og redningsbåter.
     Ref. vårens profeti fra den herlige Harold Camping.

     Harold Camping er ikke førstemann på den bølgen, og blir ikke sistemann.

     Nyhetsspeilet har sin egen smurf til dette til og med, og han refererer til både Mayakalenderen, Elenin, NWO eliten, Alien invasion og det som verre er.
     Samtidig, så blir det nevnt at dersom det ikke skjer noe, så «jaja»……
     En ekspert på helgardering, og forskjellen til din artikkel er nivået av saklighet.

     Dessverre, så synes jeg ikke saklighet er nok til å få troverdighet, og på tross av din fint formulerte artikkel, så velger jeg å tro at det er naturens måte å avgjøre vår skjebne på det som skjer i verden.
     Jeg tror ikke det er noe hverken åndelig, kosmisk eller noe NWO styrt eller Mayasykluser som ligger bak.

     Dersom noe skikkelig dritt skjer, så er faren for at det skjer innenfor en av dommedagsprofetenes paradigmer så stor at vedkommende som får «mest» rett kommer til å kaste seg over det og erklære seg som den sanne vitens mor eller far.

     Tidligere i dag leste jeg et innlegg som omhandlet en russer, som anslagsvis «aldri har tatt feil».

     Alle disse tingene satt i sammen med innholdet i din artikkel gjør at det blir vanskelig å gjøre annet enn å forholde seg passiv, siden det ikke skaper engasjement, men frustrasjon over hvor mange som skal vite alt.
     Hvor mange som skal kunne alt. Hvor mange som skal kunne si «Hva var det jeg sa!!!!» dersom noe skjer.

     dersom 6 milliarder mennesker kommer med hver sin teori, så er sjansen for at en har rett ganske stor……

     :)

     langt innlegg, men jeg håper det er innenfor både innhold og saklighetsnivået du ønsker deg.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
     31. 08. 2011 klokken 08:47

     skeptisque,
     Dersom en innsjø plutselig blir rød, eller en fyr plutselig får grønne prikker over hele kroppen, er det naturlig at også massemedia begynner å diskutere og spekulere omkring årsaken, og særlig hvis den offisielle, vitenskapelige forklaringen synes å være meget dårlig. Ikke dermed sagt at massemedia er tvunget til å velge mellom «dommedagsforklaringer» eller «elleville konspirasjonsteorier». De står fritt til å utvikle sine egne forklaringer. Men, uansett, det er selve FRAVÆRET av diskusjon som jeg retter en anklagende finger mot.

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
  30. 08. 2011 klokken 10:51

  Maya-kalenderen og maya-fansen mangler en konkret modus operandi-forklaring når det gjelder å finne en metafysisk eller fysisk fellesforklaring. Det er ikke nok bare å referere til «en syklus», hvis man ikke kan si noe mer presist om HVA som går i syklus.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Lynx Veritas
   30. 08. 2011 klokken 11:41

   Om du vil prate Maya-kalenderen, tror jeg nettopp det er denne energien som er incoming og som de ikke har hverken teknologi, eller mulighet til å stanse. Derfor er all mulig disinfo om klima, kometer og solaktivitet et must å skape frykt rundt, for å holde kontrollen over vår kollektive bevissthet, og da også individuelle fengsel.

   Det er en energikrig de ikke kan vinne, om vi avslører dem til fulle. Det er kanskje den energien Elenin er. (Trenger ikke være et fysisk objekt, kanskje bare et energi-felt. Jeg tror de er veldig redd for whats coming. Vi trenger ikke frykte. Bare avsløre deres deception.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
  30. 08. 2011 klokken 11:52

  Men hva vet vi eller mayaene eller noen andre på denne Jorden om denne «energien»? Noen snakker om en 26.000 årig Zodiak-syklus. Hvis vi forholder oss til denne troen, så ble vi altså impregnert av en bestemt Zodiak-energikonstellasjon ca. 14.000 år FØR vi forlot steinalderen. Hvem har KOMPETANSE til å si noe om hvordan denne energikonstellasjonen vil påvirke oss på vårt nåværende utviklingstrinn (hvilket forresten representerer et større spekter av utviklingstrinn)?

  Mayaene selv tilhørte hagebruknivået da de «overtok» kunnskapene og innsiktene som kom fra olmekerne; så hvor kommer denne fantastiske TROEN på mayaenes «guddommelige innsikter» fra? Slik vi har bibelfundamentalister, virker det som om vi også har maya-fundamentalister.

  Min artikkel om olmekerne:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/olmekerne-og-quetzalcoatl/

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mono Montana
  30. 08. 2011 klokken 11:58

  Den Globale temperatur har ikke øket mye, men det er større økning ved ekvator linjen. jo større temperaturforskjell det er mellom kald og varmluft fronter, dess verre vær med vind og nedbør.
  Men når hele vårt solsystem varmes opp, må det være en annen forklaring, som ligger utenfor vår atmosfære?
  Kan kun se 3 forklaringer:
  1. Et stort legeme som beveger seg inn i vårt sol system.
  2. Solaktivitet, som da også må påvirkes av ytre energi.
  3. At vårt solsystem beveger seg i en sinuskurve, og treffer på på et eller annet med jevne mellomrom når man nærmer seg null linjen.

  Selv tror jeg at hele solsystemet er påvirket av en ytre energi, da de magnetiske polene forflytter seg geografisk med stadig større hastighet.

  Raske endringer har jo også forekommet på vår klode.
  Om himmel legemer av en viss størrelse treffer jorden med en hastighet på 200/300 tusen kilometer i timen, vil energi utløsningen være formidabel, om det treffer havet. Gigantiske bølger, og enorm fordampning av vann, som ville gi langvarig regnvær.

  Store vulkan utbrudd, som sperrer for sola, gir kraftig nedkjøling og problemer for matproduksjon.

  Kraftige jordskjelv har også vist seg å være kapable til å flytte på jordskorpa, selv om det ikke er mer en noen meter, men dog en kosmetisk forandring.
  Endringer som skyldes jordskjelv er det jeg frykter minst, da det er en kortvarig prosess.

  Får ikke sett filmen pga lav linjehastighet, men har fulgt nyheter. Det siste året har Asia hatt mer eller mindre konstant flom (området fra India/Pakistan og hele veien ned til Australia). MSM har vært fraværende, og Pakistan hadde for noen uker siden 1 million mennesker på flukt fra flom! Det samme med Sør amerika. Og verst rammet er land i nærheten av ekvator linjen.
  Vel Lista er lang, og her er en oversikt:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Category:2011_natural_disasters

  (PS Glem Elenin, som forøvrig går i oppløsning i dag, og bye bye til fremtidige spådommer og spekulasjoner!)
  http://spaceobs.org/en/

  «

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Mono Montana
   01. 09. 2011 klokken 14:27

   Om jeg tolket UFO rett, er det kompassnåla som har endret retning, og ikke hytta geografisk?
   Jordens magnet felt svekkes (vitenskaplig bevist), og på et eller annet tidspunkt blir kloden ladet opp på nytt! Hva det medfører av rabalder her på kloden vår er det vel ingen som vet?
   At vår energi kilde sola vil ha en signifikant rolle i denne prosessen er jeg heller ikke i tvil om!
   Spørsmålet blir jo da hva er det som påvirker sola?

   Om man leser historien fra våre forfedre, filtrerer bort guder, religioner og overtro, har de vært vitne til radikale endringer som mangler forklaring modeller! Det er stor forskjell mellom det å vite og tro?
   Det skjer mye på diverse plan i vår verden daglig, enten det er geologisk, politisk og økonomisk, nesten klin umulig å absorbere alt!
   Har selv fyrt opp utgåtte konspirasjon tøfler (sene nattetimer og lite søvn), og erstatte dem med observasjons tøfler (tidelig kveld og mer søvn).

   Som RKM nevner MSM fokuserer stort sett på velbehag for oss tobente, og lite på hva som faktisk skjer rundt på vår klode. Se&hør mentaliteten er viktigere en vårt eksistens grunnlag?
   Nå som også jeg har sporet av, og latt humla suse, venter jeg spent på RKM sin neste artikkel om Maya folket!
   The Extincion protocol som har et religiøst preg, gir kontinuerlig opp datering om geologiske hendelser på vår klode, nøytral i artikler med kildehenvisning, og kommentarer med religiøst innhold.

   Et annet sted med religiøs tilknytning men i sped galgen humor er Isis 2012 return. Tar for seg litt av hvert av små nyheter, med dokumentasjon.
   http://isis2012return.multiply.com/journal.

   En ren side med vitenskap og samling av sanntids monitorer på jorda og kosmos
   http://solarimg.org/artis/

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til kjemisk
  30. 08. 2011 klokken 21:38

  Dette med smelting av polisen er bare tøv og fanteri.
  For fire år siden var jeg mannskap på havforskningsinstituttets fartøyer. Vi hadde tokt oppe ved kanten langs Nordpol-isen. I en periode var det med en dr.innen oseanografi og hadde sannsynligvis rådgivend funksjon opp i mot departemenetene. Denne hadde å fortelle at for 20-30 år siden var isen sør for Svalbard på samme årstid. Jeg sa da til han at dette stemte ikke og at fartøyer drev fiske etter reker oppe ved 81 grader nord på sommeren, altså lengre nord enn det vi var da. Han benektet dette og forlot styrehuset i sinne.
  Og slike «eksperter» skal være rådgivere for hvilke tiltak som skal gjøres innen klima og miljø. Ikke rart at alt går fra ondt til verre

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til ola
   31. 08. 2011 klokken 09:22

   Noen som har noen satelittbilder av nordpolen? både gamle og nye? virker som det er sensurert fra nette, jeg lurer på hvorfor. eneste man finner er manipulerte bilder

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til kjemisk
  31. 08. 2011 klokken 15:08

  UFO
  Vet at det eksisterer bilder av pol-isen fra lang tid tilbake. Men de er ofte maipulerte. Hvis fremstående vitenskapsmenn som den jeg nevnte bringer usannheter frem for departementene, da bør det ringe en alamklokke, også hos skeptikere. Hadde de heller spurt de som faktisk drev fiske ved iskanten hvordan forholdene var før, da hadde de kunnet danne seg et bedre bilde. faktum er at iskanten nord for Svalbard sommerstid ofte er lengre sør og større nå enn den var for 30-40 år siden.
  Breene i Himalaya f.eks. smelter i de østlige delene, og dette propaganders fram i media via miljøorganisasjoner. Men de glemmer å fortelle at dette er et lokalt problem som bare gjelder et svært avgrenset område, og at denne smeltingen i hovedsak skyldes lokal forurensning fra kinesiske kullkraftverk. De glemmer også å fortelle at i de vestlige områdene vokser breene, slik at summen av dette blir en forholdsvis stor økning av breis i Himalaya totalt sett.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Guri-malla
  31. 08. 2011 klokken 20:18

  Elenin har blitt ett cover-up!! Hvorfor sender nasa ut en advarsel?http://www.youtube.com/watch?v=zyKopmPV0PQ

  GD Star Rating
  loading...
50 Kommentarer
1 2

Legg inn dine tanker