Du leser nå
Vil USAs statskasse kollapse den 2. august?

9 minutter lesetidVil USAs statskasse kollapse den 2. august?

2. august i år vil USAs statskasse gå tom, dersom ikke taket for den maksimale statsgjeld USA kan ha blir hevet av Kongressen og president Obama. Nyhetsspeilet ser litt på hvordan USA har brukt penger som har gjort en slik situasjon mulig.

En kort melding fra NTB forteller at USAs statsfinanser er nær avgrunnen:
USAs eksisterende gjeldstak på 14.300 milliarder dollar ble nådd allerede i mai, og finansminister Timothy Geithner har gjort det klart at statskassen vil gå tom den 2. august.”

Hvor tok egentlig 14.300 milliarder dollar veien?
USA har oppført seg lettsindig gjennom flere tiår, ved å låne så mye penger at selve fundamentet for den amerikanske statsdannelsen nå er truet.

Det er jo litt rart at USA har sunket så dypt i den finansielle hengemyra, ettersom USA er kjent for å ha:

De beste universitetene (Harvard, Stanford, Columbia, Berkeley, Yale, MIT, Georgetown, Fordham m.fl.).

– Den mest innovative finanssektoren.

Flest tenketanker (think tanks); som Aspen Institute, Hudson Institute, American Enterprise Institute, Research Institute of International Change, Institute for International Economics, W. Averell Harriman Institute og Watson Institute for International Studies for å nevne noen.

USAs gjeldsregnskap for 14.300 milliarder dollar

Ettersom verken USAs universiteter, finanssektor eller tenketanker ser ut til å ha bidratt til å forhindre at dagens wannabe finans-kollaps i USAs statlige sektor har oppstått vil Nyhetsspeilet yte sitt ringe bidrag til å få oversikt over situasjonen ved å presentere USAs gjeldsregnskap under mottoet ”Hvor i huleste har 14,2 billioner/trillions (millioner millioner) dollar tatt veien?”

Gjort er gjort og spist er spist sa reven i Hakkebakkeskogen, og selv om de manglende 14,2 billionene ikke uten videre lar seg frembringe for å fylle igjen USAs sorte gjeldshull, bør det bringes på det rene  hvor alle pengene har tatt veien, under mottoet ”Follow the money – who benefits”.

Her er et omtrentlig gjeldsregnskap for bruken av 14,3 billioner / trillions dollar som USA nå har i statlig gjeld:

1. 2300 milliarder dollar forsvant i Pentagons sorte hull DoD

På den velvalgte datoen 10. september 2001 kunngjorde USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld at DoD (Department of Defence) ikke kunne redegjøre for hvor 2,3 trillions dollars hadde tatt veien:

http://www.youtube.com/watch?v=OTwCRuwJc34&feature=related

 

2. 700 milliarder dollar bevilget til Wall Streets rike finansinstitusjoner

I oktober 2008, bare få uker etter at finanskrisen var blitt utløst av at  investeringsbanken Lehman Brothers hadde gått overende bevilget Kongressen 700 milliarder dollar, som et plaster på såret som finanskrisen hadde skapt.   Styrtrike finanshus som JP Morgan og Goldman Sachs fikk statsstøtte sydd under armene for å unngå å tape penger på råtne boliglån som de selv hadde utviklet:

 

3. 3000 milliarder dollar i støtte til nasjonen Israel

Israel er kjent for å ha en av verdens best kvalifiserte arbeidsstyrker og eksporterer bl.a. poteter dyrket i sin karrige halv-ørkentil pottitlandet Norge  samt avanserte våpen (ikke bare kult-geværet Uzi) til alle land som kan betale for det.

Uzi submachine gun - vellykket israelsk eksportartikkel som er høyt verdsatt av etterretning-terrorister hårdkokte drug dealers og andre mafiosi som ikke spør om prisen. Bare russiske AK-47 Kalashnikov har større kultstatus som moderne håndvåpen enn Uzi. (Bildet er hentet fra uzi.com)

Hvorfor så raus bistand fra fattige onkel Amerika til et moderne land som i så stor grad er i stand til å sørge for seg selv og sine? Hvis onkel USA hadde så mye å dele med andre er vel land som Honduras og Laos, med omtrent like mange innbyggere som Israel og ingen egne inntekter fra våpen-eksport, blitt helt neglisjert i penge-utdelingen.

Fremragende forskere fra bl.a. Harvard har regnet seg frem til den virkelige prisen for å holde Israel under armene og verne landet mot innbilte eller reelle fiender:
A recently published economic analysis has concluded that U.S. support for the state of Israel has cost American taxpayers nearly $3 trillion ($3 million millions) in 2002 dollars, se.

Kanskje gir president Obama noe av svaret på gåten i sin tale til AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) som bl.a. ble dekket av NRK og kan sees her.

 

4. 3000 milliarder dollar har krigen i Irak kostet

Før president George W. Bush gikk til krig mot Irak var det massive protest-demonstrasjoner verden over. Selvfølgelig hadde ikke Saddam Husseins Irak masseødeleggelsesvåpen (i motsetning til USA som av den grunn kanskje burde ha blitt invadert, fratatt sine masseødeleggelsesvåpen og satt under administrasjon av verdenssamfunnet), noe USAs etterretning hadde visst hele tiden. En god grunn for å gå til krig forhindrer ikke at det finnes virkelige grunner til å starte krig – selv om «den gode grunnen» har vært løgn hele veien.

1983: Daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld håndhilser varmt på Iraks diktator Saddam Hussein. USA-Rumsfeld skaffet Saddam biologiske våpen til bruk i krigen mot Iran.

Trodde virkelig Donald Rumsfeld (som på ny var blitt forsvarsminister i 2003, året USAs okkupasjon av Irak fant sted) at biologiske våpen som Saddam hadde fått av onkel USA i 1980-årene ennå kunne være stridsdyktige…? Saddam gjorde det selv klart i et intervju med Tony Benn  i 2003 – få uker før invasjonen – at biologiske agenter har kort levetid:

USAs program for å ruste opp Saddams Irak med biologiske masseødeleggelsesvåpen er bl.a. beskrevet her. (Et utdrag: Senator Robert Byrd discussed the Reagan Administration’s transfer to Iraq of biological agents including anthrax, bubonic plague and many others, and placed supporting documentation in the Congressional Record)

 

5. 700 milliarder dollar har krigen i Afghanistan kostet

 

I mer enn ett år har utgiftene til krigføring i Afghanistan vært høyere enn USAs kriging i Irak. Et spørsmål som kan stilles med sikte på å spare onkel USA for penger er hvorfor den fattige fjell-nasjonen Afghanistan okkuperes av USA og andre NATO-land. Afghanistan utgjør neppe noen militær trussel mot USA. Hvorfor har ikke fremragende amerikanske tenketanker kommet på denne tanken...?

 

Kostnadene ved USAs "kriging mot terror" de siste 10 årene er bl.a. blitt dokumentert via Kongressen. For lenke til dokumentet, se nedenfor.

Dokumentet kan lastes ned i pdf-format ved å klikke her.

6. 900 milliarder dollar (i dagens valuta) kostet Vietnam-krigen

Vietnam-krigen er utvilsomt snøen som falt i fjor. Det har rent mye vann fra Mekong-floden gjennom Mekong-deltaet og ut i Sørkinahavet etter at USAs soldater og angrepshelikoptre flyktet fra Vietnams killing fields  i 1975.

USAs siste helikopter foretar evakuering fra et hustak i Saigon 29. april 1975. Helikopteret var et CIA-helikopter. CIA er svært aktive med å gjennomføre narkotikatrafikk i stor skala der hvor USA kriger. Under Vietnam-krigen ble begrepet "Det gylne triangel" lansert. Nå foregår 90% av verdens opiumsproduksjon i Afghanistan, under kyndig CIA-kontroll. Det statlige organet CIAs multimilliard-inntekter går ikke inn i USAs slunkne statskasse, men pløyes inn i hemmelige sorte prosjekter gjennom såkalte black budgets (sorte budsjetter).

 

7. 100 milliarder dollar i økte ”sikkerhets”-tiltak etter 11. september 2001

Nedverdigende og helseskadelig scanning er et av påfunnene i kjølvannet av paranoiaen som den sorte pavens 911-terror førte med seg. Rimelig er det ikke - ikke særlig smart heller.

Etter USAs selvpåførte terror 11. september 2001, som bl.a. 3 amerikanske forsvarsministre var sterkt delaktige i (Dick Cheney, Donald Rumsfeld og ikke minst Frank Carlucci, se) ble «anti-terror-tiltak» en vekstbransje.

En rød tråd gjennom anti-terror tiltakene er falsk trygghet, fjerning av personlige rettigheter, innbilt paranoia og – høye kostnader.

 

8. 200 milliarder dollar i unødvendige og helsenedbrytende vaksiner

USA er idag legemiddelindustriens høyborg, pga. det gjennomtrengende (pervasive) vaksine-programmet som ser ut til å fange opp de fleste barn, enten de er blacks, whites eller hispanics.

Noen av effektene av USAs massive vaksinering av sine egne er bl.a.:

– Det brukes nå 1225 dollar pr. barn på vaksinering (det hundredobbelte av i 1975)

– 1 av 67 barn ender opp som autister (pga. trippelvaksinen MMR og kvikksølvholdige influensavaksiner).

– USAs føderale myndigheter gir et pengebeløp til alle delstater for hvert barn som har mottatt alle de «foreskrevne» vaksinene (68 vaksine-injeksjoner).

– «American children have never been dumber, sicker and fatter than now»

Informasjonen er hentet herfra.

I delstaten Texas har Bilderberg-guvernøren Fred Perry gjort det obligatorisk for jenter i 12-13 års alderen å motta 3 Gardasil-injeksjoner. Etter at guvernør Perry helt på egenhånd hadde trumfet gjennom dette påfunnet ble det kjent at han har tette bånd til legemiddelindustrien - uten at Gardasil-praksisen ble omgjort av den grunn.

Kostnader knyttet til dødsofre fra Gardasil-vaksinen og de hundretusenvis av tilfeller av vaksinepåført autisme er ikke tatt med, da dette er vanskelig å kvantifisere i statlige budsjett-termer.

 

9. 3300 milliarder i sorte prosjekter i regi av CIA/NSA  og det militær-industrielle kompleks

De offentlige giga-organene CIA og NSA, som offisielt er beskjeftiget med spørsmål knyttet til «statlig sikkerhet» (så som overvåking av egne og andre borgere og deres PC-bruk-NSA og planlegging av attentater på egne eller andre lands borgere-CIA) har hemmelige budsjetter. Dette muliggjør massivt misbruk, som også finner sted. CIAs reelle budsjett (kongressgodkjent + sort) er f.eks. flere ganger det offisielle budsjettet, pga. de store inntektene CIA får fra narkotikatrafikken.

Militærhistorie forskeren Michael Schratt beskriver her hvordan enorme beløp har forsvunnet ned i det sorte budsjett-hullet kjent som det militær-industrielle kompleks og benyttet til å utvikle «flyvende hysj hysj leketøy for voksne«:
http://www.youtube.com/watch?v=woMtIHwRL2w
Som Schratt sier i video-intervjuet: «Får du 400 milliarder dollar til et prosjekt så får du også resultater...»

Hullet i Pentagon-muren 11. september 2001 viser ingen spor av flyvinger. Dette betyr at USAs militære hovedkvarter ble truffet av en innkommende rakett og ikke av et kapret passasjerfly. En slik rakett kan bare ha blitt avfyrt med medvirkning fra USAs eget militær-industrielle kompleks (sic). Hvis USAs militære etterretning hadde fått tak i og studert dette bildet ville de kostbare krigene mot Afghanistan og Irak ha vært unngått, og USA ville ikke ha nådd sitt gjeldstak på flere år ennå...

For en introduksjon om sorte prosjekter (black projects) og sorte budsjetter (black budgets), se f.eks. artikkelen Exposing the Black Budget.

 

Sum (1-9): 14.300 milliarder dollar – taket på USAs statsgjeld som nå er nådd.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
80%
Opplysende
20%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

88 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *