Nyhetsspeilet kondolerer de pårørende og vil overbringe vår dypeste medfølelse overfor de etterlatte og mange skadde etter de grusomme terroraksjonene 22. juli.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  23.07.2011 2:50   (Oppdatert 19.04.2012 12:03)

Ekte terror og ikke falsk flagg denne gang?

NRK 22. juli: «I etterforskningen vil erfaringer fra utenlandske terroraksjoner komme godt med.» Jens Stoltenberg  22. juli : «Vi skal ikke være naive«.

Fredag 22. juli ble Norge hardt rammet av terror, 8 døde i bombeangrep i Oslo sentrum og ufattelige 68 ungdommer ble skutt og drept på AUFs sommerleir på Utøya på en helt uvirkelig og tragisk dag for Norge.

Tradisjonelt er norske medier komplett uetterrettelige i sin dekning av terroraksjoner i andre land. Nyhetsspeilet bringer her en liten  guide gjennom terror-labyrinten, som et bidrag til å forstå det som skjedde i Norge denne mørke fredagen.

Hele TV-ettermiddagen og kvelden 22. juli ble viet den norske terroren på NRK og TV2, og utsagn som «Norges 11. september«, «Svensk terror-ekspert sier at det var helt sikkert al-Qaida» og «Islamistisk terrororganisasjon har tatt på seg skylda» har føket veggimellom i de tusen norske hjem.

VGs lokaler ble knust i eksplosjonen, og TV2’s personell ble en stund nektet adgang til sine egne lokaler av Oslo-politiet. Vil dette føre til en mer hodeløs og panisk eller en mer nøktern dekning av terroren i de store mediahusenes nabolag?

Som et bakteppe for å forstå de norske aksjonene kan det nevnes at 11. september-terroren, London-terroren 7. juli 2005 og Madrid-terroren 11. mars 2004 var falsk flagg (false flag) aksjoner.

Norske nyhetsmedier har enda ikke vært i stand til å utpeke så mye som én eneste av de virkelig skyldige for disse voldsomme terroraksjonene (hhv 3.000 døde, 54 døde og 192 døde).

Hovedårsaken til dette er at vestlig etterretning er tungt inne i gjennomføringen av falsk flagg-aksjoner (i samråd med utvalgte politikere fra eget land) som dekkes over av vestlige medier, samtidig som mistanker og skyld kastes på uskyldige (som regel muslimer). Årsaken til medienes manglende etterrettelighet i terror-saker er at vestlige medier, inkl norske, er kontrollert av utenlandsk etterretning (CIA/MOSSAD).

Nyhetsspeilets sjekkliste for falsk flagg-terror vil kunne gi en indikasjon på hva som er sannheten om de norske terror-aksjonene 22. juli:

Media – kan vi få litt mer fakta, please?

Etter at terroraksjonenes fase 1 (utføringen av ugjerningene) har sunket inn kommer den media-drevne fase 2: Følelses-fokuseringen, med sterke skildringer fra overlevende, fra skadde, fra pårørende og andre involverte.

Men det er viktig at den virkelige etterforskningen kommer i gang umiddelbart, basert på CSI – Crime Scene Investigation. De første 24 timene etter grusomme forbrytelser er svært viktige, ikke minst for å holde de ferske inntrykkene opp mot hva som senere vil bli hevdet av medier og myndigheter.

Media har rapportert at politiet kvelden terroren skjedde ransaket drapsmannens leilighet i Oslo:

VG rapporterer om ransaking av drapsmannens leilighet om kvelden samme dag terroren skjedde: "Journalister og fotografer som var til stede fikk beskjed om å trekke unna". Hvordan kunne journalister og fotografer vite hvor i Oslo politiet ville dukke opp? Dette indikerer at politiet allerede hadde lekket maskingeværmannens identitet til pressen...

Etter 11.  september-terroren førte skildringene av de mange følelsesdramaene  til at fokuset på de tekniske funn ble avsporet. Som en følge av dette råder de offisielle løgnhistoriene ennå grunnen. Med all respekt for de som er rammet, og ikke minst av hensyn til dem, er det viktig å holde et nøkternt fokus i den umiddelbare fortsettelsen. Ikke minst fordi at media i så mange tilfeller har avsporet oppmerksomheten i etterkant av store terror-hendelser.

Her er noen viktige tekniske opplysninger som nå må komme frem:

Hvor smalt bomben i Oslo ; på gata, inne i en bygning eller under jorden?

Det er ennå ikke blitt påvist (med bilde) hvor bomben faktisk smalt; annet enn
en vag antydning av «mellom høyblokka (som huser Statsministerens kontor)
og Olje- og energidepartementet».

Hvis bomben var plassert der hvor tegningen i VG indikerer - ville ikke dette ha etterlatt et krater i asfalten?

Hva slags sprengstofftype ble benyttet i bombeangrepet i Oslo?

Hvordan var sprengstoffet plassert – i en bil ved Regjeringsbygget?

Hva slags sprengstoff  (udetonerte eksplosiver) ble funnet på Utøya av politiet/forsvaret?

Hvordan ble drapsmannen pågrepet – overga han seg frivillig eller fant det
først sted  en konfrontasjon med politiet?

– Var det kun en eller var det flere skyttere på Utøya?

 

Nyhetsspeilets sjekkliste for falsk flagg terror

 

1.  Var norske medier raskt ute med å utpeke uskyldige mistenkte?

Er gammel vane vond å vende for terror-ubrukelige NRK? Selv etter at det ble kjent at den pågrepne var lyshudet og lyshåret la NRKs reportere stor vekt på at en islamistisk organisasjon hadde tatt på seg ansvaret for terroren. På tide å få hodet opp av sanden? Denne saken er svært, svært alvorlig - og gjelder landet Norge.

NRK og andre norske medier gjorde kuvending på «Al-Qaida / islamist-sporet» (uten å ha hatt fnugg av dekning for en slik påstand, som vanlig) en god stund etter at justisminister Storberget gjorde det klart at maskingeværmannen på  Utøya var etnisk NORSK, og 32 år.

Indikasjon: NRK/VG/TV2 osv. sine glipptak om islamistiske terrorister (sic) vitner bare om at de har som oppgave å holde «krigen mot terror» (sic) varm (for fortsatt Afghanistan-okkupasjon for fortsatt CIA-profitt fra narkohandel osv.)
Dette bør ikke oppfattes som et forsøk på en cover-up i denne saken.

 

2.  Forelå det forvarsler om at terror var i gjære?

PST – Politiets Sikkerhetstjeneste har opplyst om at de ikke hadde fått forvarsler om at terror var planlagt.

Indikasjon: Hvis hele eller deler av terroren var falsk flagg skjedde det helt uten PSTs viten eller medvirkning. (Dette er naturlig uansett. PST er uglesett i det internasjonale etterretningsmiljøet pga. sin notoriske naivitet. For nordmenn er dette på sett og vis gode nyheter, da det betyr at PST neppe er i stand til å begå terrorhandlinger mot sine egne, i motsetning til CIA, MI5/MI6 osv.)

3. Var ledende norske politikere raskt ute med å utpeke antatt skyldige?

Selve muligheten av at et lands politikere skal ha kjent til planer om terrorangrep mot eget land og folk er for de fleste så uhyrlig at de fleste vil nekte å forholde seg til en slik tanke.

Dette er også en viktig grunn til at ingen av de skyldige er blitt pågrepet og dømt for de store falsk flagg terror-aksjonene:

11. september: Hurtig utpekte syndebukker: «Al-Qaida-bin Laden» Skyldige: CIA-MOSSAD-Malteserordenen – Bush kjente til aksjonene på forhånd.

London-terroren 7. juli: Hurtig utpekte syndebukker: «Islamister inspirert av Al-Qaida». Skyldige: MI5/MOSSAD – Blair kjente til aksjonene på forhånd.

– Madrid-bombing 11. mars 2004: Hurtig utpekte syndebukker: «ETA – den baskiske terrororganisasjonen». Skyldige: MOSSAD m.fl. – Aznar (spansk statsminister) var påfallende raskt ute med å beskylde ETA uten grunn.

En tommelfingererregel for utviklingen av det norske samfunnet er at «svineri» som har oppstått i USA dukker opp i Norge 10-20 år senere (fra politisk hold etc: f. eks. var det nylig innførte Datalagringsdirektivet en variant av USAs Patriot Act, som innfører økt overvåking; «vi er alle mistenkte terrrorister nå» og fratar nordmenn selvfølgelige borgerrettigheter; retten til et privatliv uten at Storebror Stat har adgang til å snuse i hva vi foretar oss til enhver tid) .

På denne bakgrunn er det ikke umulig at falsk flagg terror tas i bruk i Norge, for å fremme ulike NWO-agendaer …

Indikasjon: Statsminister Stoltenberg gjennomførte flere pressekonferanser og TV-intervjuer på terrordagen, både alene og sammen med justisminister Storberget. Begge var forsiktige med å forsøke å utpeke syndebukker og avholdt seg bevisst fra spekulasjoner ved å vise til etterforskningen osv.

 

4. Forekom koordinerte terror-aksjoner?

Koordinerte terroraksjoner (som finner sted samme dag, ofte på samme tid) er et terror-kjennetegn som er hengt rundt halsen på det innbilte terror-fugleskremselet «Al-Qaida».

Osama bin Laden (som døde for over 9 år siden) er urettmessig beskyldt for å ha vært mesterhjernen bak koordinerte terror-aksjoner. Det er MOSSAD som er eksperten fremfor noen på koordinert terror-utførelse.

I virkeligheten er koordinerte terroraksjoner et MOSSAD-kjennetegn. MOSSAD er «verdensmestre i koordinert terror-utførelse«; ingen over og ingen ved siden. Blant MOSSADs meritter på området koordinert terror er nevnt 911/ 7/7 / Madrid – dessuten kommer Nairobi/Dar-es-Salaam (1998).

Selv om den norske 22. juli terroren faktisk var «koordinert», er det et kompliserende element for en MOSSAD-hypotese at den arresterte norske maskingeværmannen Anders Behring Breivik, som ble pågrepet på Utøya med sitt «smoking machine gun» i hendene var utfører av terrorens andre del. Er det mulig at han fungerte som et cover up for at MOSSAD utførte bombeterroren i Oslo sentrum? Anders Behring Breivik er for øvrig frimurer.

Indikasjon: Det gjenstår å få klarlagt viktige detaljer knyttet til terrorens første del, bombingen av Oslo sentrum. MOSSAD er ikke mistenkt, da det antas svært lite sannsynlig at det foreligger en forbindelse mellom Anders Behring Breivik fra Oslo og MOSSAD. Men helt utelukkes kan det vel ikke – ikke ennå.


5. Har myndigheter og media forsøkt å «fryse» visse detaljer i publikums bevissthet?

Terroraksjoner som gis massiv TV-dekning har som kjennetegn at visse informasjoner gjentas igjen og igjen. Dette er på sett og vis naturlig, men det er viktig å legge merke til om det er visse informasjoner som hamres inn i den enkeltes bevissthet som kanskje ikke er de viktigste, og som kanskje gjentas med en hensikt…

Meldinger som media har formidlet dreier seg i stor grad om å knytte maskingeværmannen Breivik til Oslo-bombingen. (Dersom det til syvende og sist viser seg at samme mann på egenhånd utførte begge terror-aksjonene med få timers mellomrom er jo dette naturlig…):

Vitne så mistenkelig mann i politiuniform to minutter før bombeangrepet

Fant udetonerte eksplosiver på Utøya

– «Politiet antar at det dreide som om en gjødselbombe. Den pågrepne er daglig
leder i et landsbruksfirma
» (TV2).

Det gjenstår at mange tekniske detaljer fra åstedet i Oslo faller sammen med den arrestertes forklaring på hvordan bombe-terroren ved Regjeringskvartalet ble utført for å berettige medias og politiets små og store drypp på at «Vi har terroristen som stod bak begge aksjonene». Om det blir bevist at Anders Behring Breivik utførte begge de grusomme terroraksjonene helt på egenhånd i løpet av så kort tid, vil det sette MOSSADs terror-squads helt i skyggen.

Indikasjon: Så lenge politiet indikerer at de sitter inne med ikke offentliggjort bevismateriale som knytter Anders B. Breivik til begge åstedene er det naturlig at media viser dette temaet mye oppmerksomhet. Det gjenstår at de aktuelle bevisene blir offentliggjort.

 

6. Var gjerningsmannen en mind controllert Manchurian Candidate?

Manchurian Candidates er personer som har gjennomgått mental programmering av tildels traumatiserende art innenfor psykiatri/militærvesen/etterretning til vordende drapsmenn, helt uten at deres miljø vil ane noe om det. Programmeringen som sier «Kill target X» vil kunne utløses ved hjelp av bestemte ord. John Lennons drapsmann Mark David Chapman er det mest kjente eksemplet på en manchurian candidate som har utført et drapsoppdrag for en skjult oppdragsgiver (CIA). I Chapmans tilfelle var trigger-ordet Helter Skelter, en Beatles-sang …

En annen manchurian candidate som har vært benyttet i terroraksjoner er amerikaneren Timothy McVeigh. Han ble offisielt beskyldt for å ha stått bak bombingen i Oklahoma City i 1995 som krevde 168 menneskeliv, hvorav mange barn. McVeigh ble dømt til døden for å ha stått bak ugjerningen helt alene og offisielt henrettet (henrettelsen ble imidlertid ikke utført in vivo, da han var en MK Ultra programmert manchurian candidate og følgelig en CIA agent).

Deja vu? Murray-bygningen i Oklahoma City etter falsk flagg terrorangrepet i 1995. Merk at det er vesentlig mer vrakrester på gata enn tilfellet var med Regjeringskvartalet.

Timothy McVeigh ble beskrevet som en galning og en patriot som var tilhenger av den amerikanske militia-bevegelsen (som er i mot inndragning av håndvåpen mv). Sannheten om Oklahoma-bombingen var imidlertid at hovedbombene var plassert på innsiden av bygningen og at AGENDAEN bak dette bombeangrepet var at myndighetene (under Clintons tid som president) ønsket å innføre en anti-terrorlovgivning, noe det ikke var grobunn for i befolkningen; følgelig trengtes et påskudd …

Oklahoma-bomberen Timothy McVeigh - prototypen på "den enslige terroristen". Sprengstofferksperter, bl.a general Benton K. Partin med 30 års erfaring fra militæret med ulike våpen- og sprengstofftyper gjorde det helt klart at skadene på Murray-bygningen ikke kan ha skyldtes en kunstgjødsel-bombe alene.

Indikasjon: Likhetene mellom Oslo-bombingen og Oklahoma-bombingen er påfallende, også i forhold til de utpekte gjerningsmennene. Kan flere ha bidratt til Oslo-bombingen enn Anders B. Breivik? Det er et helt åpent spørsmål, som den videre etterforskningen forhåpentligvis vil avdekke.  Men vil vi få vite det via den etterretnings- og Stay behind-kontrollerte norske pressen om så er tilfelle? Neppe, MK ULTRA og Mind Control er blant de viktigste TABUENE for norske journalister og redaktører (TABU nr. 19, 20, 21, 22 og 23).

 

7. Vil norske myndigheter lene seg på innspill fra utlandet?

Terror er som kjent et globalt media-fenomen. Det var derfor naturlig at Oslo-terroren ble kringkastet verden rundt og at dette avstedkom en rekke reaksjoner fra fjern og nær, fra unison fordømmelse til en støtte for den 10 år lange «krigen mot terror». President Obamas korte replikk om «the bombing and shooting in Norway» ble vist igjen og igjen på NRK og TV2. En synser fra Brookings Institute (eller noe sånt) ble sitert igjen og igjen på at han anså at Al-Qaida forbindelsen til den ferske terroren på norsk jord var uomtvistelig, osv.

Det ga en litt emmen smak da statsminister Stoltenberg begynte å gjøre rede for at norsk etterretning samarbeider med andre lands etterretning og referte til at  Storbritannias Illuminati-statsminister David Cameron  (som formelt, men ikke reelt, bestyrer terror-organisasjonene MI5 og MI6) hadde gitt uttrykk for at han «ønsket å dele sine etterretningserfaringer med Norge«. At Stoltenberg gjengav dette behøver ikke bety annet enn at han oppfattet det som en støtte i en vanskelig situasjon, at han gjenga samtalen av høflighet, og at han vet altfor lite om falsk flagg terror og vestlig etterretnings medvirkning i denne i mange av de store såkalte terroraksjonene.

Indikasjon: På basis av informasjonen som allerede foreligger om de grusomme forbrytelsene i Oslo og på Utøya er dette et anliggende som Norge må kunne komme til bunns i helt på egenhånd. Norge har et velfungerende politikorps, og en statsminister og en justisminister som har gitt åpent uttrykk for at de ønsker å komme helt til bunns i saken.

Dersom FBI bringes inn i saken vil det være et dårlig tegn.

 

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre". Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, bl.a. hemmeligholdt høyteknologi og utenomjordisk liv.

Kontakt forfatter | Flere artikler av (140) | Forfatters nettstedKommentarer

1 339 kommentarer

 1. Mole sier:

  Gi ikke for mye informasjon, stopp kontroversiell debatt, hold kildene unna media og skyld på terroristen hvis myndighetene får kritikk for dårlig beredskap. Dette er blant PR-rådene norsk politi fra Israel.

  Politiet fikk israelske PR-råd etter 22. juli
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Politiet-fikk-israelske-PR-rad-etter-22-juli-6784347.html#.T2EHaYtwJaA

  GD Star Rating
  loading...
  • Mole sier:

   «Det anbefales å slutte informasjonsprosessen på et gitt punkt».

   Målet for kommunikasjonen må være å forhindre kontroversiell debatt i etterkant av terroren».

   Vri negativ info til noe positivt: «Bedre å si at glasset er halvfullt enn at glasset er halvtomt».

   «Opinionen forventer ofte at det erfares en viss lærdom fra slike terrorangrep».

   Offentlige uttalelser bør «konsentrere seg om å annonsere forbedringer, erfaringer og innføring av nye tiltak».

   «Det anbefales å slutte informasjonsprosessen på et gitt punkt.
   Etter å ha gitt tilgjengelig informasjon på offisielle pressekonferanser og ha svart på journalistenes spørsmål, bør ytterligere meddelser bare skje i ekstraordinære tilfeller.

   Fra det tidspunktet bør pressemeldinger være den vanlige kommunikasjonskanalen».

   I stedet anbefales fortrolige bakgrunnssamtaler med journalister for «å øke deres bevissthet».

   Ikke la mediene få tilgang til øyenvitnene, enten det er polititjenestemenn, brannmenn eller hjelpearbeidere.

   «Det er avgjørende betydning at all informasjon blir gitt gjennom en kanal, og at en hver person vet hvem som skal gi informasjon ut.

   GD Star Rating
   loading...
 2. Mole sier:

  «Da han skulle starte tjenestebilen måtte han starte den med startkabler»
  for å komme seg til Utøya.
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslobomben/artikkel.php?artid=10079134

  Virker helt utrolig at det meste gikk galt denne dagen, eller kanskje ikke!

  GD Star Rating
  loading...
 3. Mole sier:

  Regjeringen hasteinnfører nå en ny lov som skal holde Anders Behring Breivik innesperret resten av livet. Det er av hensyn til hans egen sikkerhet.
  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/22-juli-terror-oslo-og-utoya/slik-skal-breivik-holdes-innesperret-resten-av-livet-3737958.html

  Psykiater: – Dette er endringer som krever en åpen debatt i samfunnet
  http://www.tv2.no/play/nyheter/nytt-lovforslag-skal-sikre-livstidsstraff-for-breivik-602526.html

  Hastelovinnføring ble drøftet her på speilet angående 22-7, slike hastelovinnføringer har blitt benyttet før ved lignende hendelser.

  GD Star Rating
  loading...
 4. Hermis sier:

  Tidligere FBI-informant: – Skapte våre egne terrorplaner. Mens ledelsen i FBI insisterer på at de har sin fulle hyre med å forsvare USA fra nye terrorangrep etter 11.september 2001, tegner Monteilh et ganske annet bilde. For eksempel at FBI-informanten drar i gang en planlegging av et «falskt» terroristangrep. Når informanten får andre med på planen, varsles FBI som kan slå til og krysse av for nok et avverget terrorangrep.

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/03/23/tidligere-fbi-informant-skapte-vare-egne-terrorplaner

  GD Star Rating
  loading...
 5. Mole sier:

  AUF-leder Eskil Pedersen (28) blir ikke stevnet som vitne av forsvarerne til terrortiltalte Anders Behring Breivik (33).
  Vibeke Hein Bæra sier at forsvarernes hovedfokus blir å bevisføre at Behring Breivik er tilregnelig. I den sammenhengen er ikke Pedersens forklaring relevant.
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Forsvarerne-vil-ikke-stevne-AUF-lederen-som-vitne-6795303.html#.T3SwFot0FaA

  Hmmm…

  GD Star Rating
  loading...
 6. Hermis sier:

  – Enten det var systemfeil, manglende ressurser eller feil under operasjonen, så må det være mulig å si at det tok altfor lang tid å få hjelpen frem. Jeg mener politiets beredskap sviktet fullstendig, sier Aamodt. To dager etter at sønnen ble drept, var hun på vei hjem fra et informasjonsmøte for pårørende på Sundvolden. Da ringte politiet og fortalte at sønnen likevel var i live – og på et sykehus. Hun fikk to telefonnumre hun kunne ringe. Etter to timer viste det seg at det hele var en feil.

  Hun har ennå ikke fått tilgang til telefonloggene, som viser hva politiet sa da Diderik og moren ringte etter hjelp. Det tok seks måneder med purringer, brev og telefoner før Aamodt fikk obduksjonsrapporten i februar.

  – Det evinnelige spørsmålet kommer hele tiden tilbake: Hvorfor tok det så lang tid for politiet å stoppe massakren?

  Et godt spørsmål. Men det er flere ting som virker muffens her: Hvorfor fikk hun vite at han var i live to dager etterpå, hvis han egentlig var død? Vitner hadde jo sett han i live da politiet kom (!). Hvorfor tok det så lang tid å få obduksjonsrapporten, som trolig feilaktig oppgir drukning? Hvorfor har hun enda ikke fått tilgang til telefonloggene? Hvorfor har ikke noen politisjefer tatt hatten og gått, eller fått sparken? Er de så fornøyde med resultatet?

  Det er helt klart at politiet, eller hvem det er som står bak, skjuler noe veldig stort her, mener nå jeg.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Ingen-tor-si-hva-de-egentlig-mener-6800214.html#.T38KP-TZGkQ

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Sun Zi – all krig er villedning

Samfunn

Sun Zi – all krig er villedning


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?