Kosmos
Du leser nå
The Alien Interview – Live alien på live film
Skrevet av
Hans Gaarder23. 06. 2011
146
Nyhetsspeilet presenterer et videoklipp som viser en levende alien i interaksjon med mennesker. Klippet er over 20 år gammelt, og ingen har kunnet slå fast at det dreier seg om en forfalskning.

Finnes intelligent utenomjordisk liv? Hvis det finnes – finnes det bevis – i et format som vi selv kan vurdere? Og hvis vi får presentert bevis på utenomjordisk liv – vil vi da tro det vi ser eller vil vi velge å avvise det fordi vi ikke kan tro at det vi ser er virkelig?

Nyhetsspeilet presenterer her det velkjente videoklippet ”The Alien Interview”. Klippet varer i snaue 3 minutter og viser en levende alien. ”Intervjuet” fungerer telepatisk, men noe stemmer ikke og seansen får en overraskende slutt som vises i klippet.

Dette historiske videoklippet er fra januar 1991, og filmingen skal ha funnet sted i det underjordiske anlegget (”kaninhullet”) ved navn S4, som befinner seg i Nevada om lag 25 kilometer sørvest for det mer kjente anlegget Area 51.

Videoklippet kom til offentligheten i 1996, ved at en person som opptrådte under dekknavnet ”Victor” kontaktet innehaveren av et filmselskap og presenterte videoen for ham. Victor viser også at han har mye innsideinformasjon om det topphemmelige programmet som omfattet samkvem mellom mennesker og aliens (som bl.a. den kjente mikrobiologen Dan Burisch også har deltatt i, se f.eks. her), noe som også er en indikasjon på at filmklippet er autentisk.

Fløyteblåseren Bob Lazar arbeidet også i S4, som driftes av marinens etterretning, Department of Naval Intelligence, «DNI» som det står til venstre i teksten under filmen.

ID-kort for Robert Lazar mens han arbeidet på det topphemmelige anlegget S4 i Nevada. (Legg merke til at det står «S4» i nedre venstre hjørne). Den offisielle arbeidsgiveren U.S. Department of Naval Intelligence forkortes «DNI». Det står DNI til venstre i teksten i video-klippet.

11 år senere – i 2008 – lar Victor igjen seg intervjue. Det er en svært skuffet Victor som kommenterer den likeglade mottagelsen som hans grensesprengende video-bevis har fått, ikke minst blant de mange UFO-forskerne («Ufologists»), som ikke har tatt seg bryet med å undersøke alle sider ved The Alien Interview for å få slått fast om det er ekte eller ei. Han gjør det også klart at de utenomjordiske ble mishandlet av menneskene (dvs. amerikanere med høy sikkerhetsklarering) og at de ikke lenger er på jorden som del av topphemmelige amerikanske programmer. Victor ymter om at de utenomjordiske har hatt et budskap til menneskeheten, og at dette ikke er blitt tatt på alvor i den grad det er blitt forstått, og at tiden nå er i ferd med å renne ut her på jorden…

Alien Interview – Victor Returns 11 Years Later (Part 1 of 2).

I slutten av del 2 av «11 år etter-intervjuet» gir Victor fra seg ulike elementer av innsideinformasjon som han gir uttrykk for å ha hatt tilgang til. Han nevner bl.a. at tidl. visepresident Dick Cheney «vet det som er verd å vite» om det topphemmelige utenomjordiske programmet og han gjør et poeng ut av hvor tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld befant seg den 23. mars 2008. Han skisserer også at jordens «endetidsscenario» nå er nær, uten at han spesifikt gjør det klart om dette er informasjon som er kommet fra aliens.

Alien Interview – Victor Returns 11 Years Later (Part 2 of 2).

I 1997 ble Victor intervjuet av den kjente UFO-journalisten Art Bell, og her redegjør han for ulike omstendigheter rundt alien-klippet, inkl. hvordan han fikk tak i det. Han nevner også at «kaninhullbasene» S4 og Area51 ikke lenger huser utenomjordisk liv.

For del 5, klikk her

For del 6, klikk her

For del 7, klikk her

For del 8, klikk her

Flyvning-historikeren Michael Schratt (som har «black projects» – mao. topphemmelige prosjekter knyttet til avansert fly-teknologi som spesialområde)  har i nyere tid fått tilgang til de ulike nivåene i det nedlagte underjordiske komplekset S4 i Nevada-ørkenen. I denne oppsiktsvekkende videoen forteller Schratt om den berømte alien ved navn J-ROD (basert på info fra Dan Burisch). J-ROD levde i det underjordiske anlegget S4 i over 4o år.

Det topphemmelige prosjektet het «Project Aquarius» og dreide seg om kontakt mellom mennesker og romvesener/aliens – på jorden…!

Etter ca. 3 minutter i videoen vises enkelte tegninger fra innsiden av det engang så superhemmelige S4-komplekset. Enkelte av temaene som Schratt berører omhandler også S4.

 

J-ROD (JAROD), utenomjordisk med kult-status i det topphemmelige miljøet i USA som er omtalt i video-klippet med Michael Schratt. En av hans tidligere arbeidskolleger har beskrevet ham slik: «“I am a retired Air Force major. I worked with JAROD. We called him the ‘puppet master’. The most perfect non-human being in the universe. He actually had a good sense of humor. He could imitate anyone’s voice. A very clever creature.” Forøvrig har både Bill Uhouse (1924-2009) og Dan Burisch (f. 1964) møtt J-ROD – som selv kalte seg Chi’el’ah – gjennom sitt arbeid. J-ROD befinner seg ikke lenger på jorden. Tegningen er utført av Bill Uhouse, som arbeidet med utvikling av simulatorer for «rundfly-flyvning» i S4.

Videoen nederst viser et utdrag fra en konferanse i Zürich i 2009 der mikrobiologen Dan Burisch forteller om J-ROD (hvis virkelige navn var chi’el’ah). Burisch sier bl.a.  «The J-ROD that I was exposed to..

Hva er din reaksjon?
Elsker den
67%
Interessant
33%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Hans Gaarder

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre". Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, bl.a. hemmeligholdt høyteknologi og utenomjordisk liv.
146 Kommentarer

Skriv en kommentar

Send meg varsel om:

Sorter på:   Nyeste | Eldste | Flest stemmer
Profilbildet til arifkarim
Medlem
4 år 5 måneder siden

Det fins t.o.m klipp av Roswell-romvesner, uten at jeg vet om klippet er autentisk eller ikke?
http://www.youtube.com/watch?v=8I7eBt5IsD8

Døm selv! :)

Profilbildet til Lynx Veritas
Medlem
4 år 5 måneder siden

Autentisk eller ei. Det er ganske enkelt; enten er vi alene. Eller vi har alltid vært del av en større universiell community. Hvis så, er det så utenkelig at bad-aliens har taken over, med all sin tekno-manipulerende konspirative know-how.

Og hva vil det si å være det motsatte. Det er kanskje prøvelsen nå, å forstå den siden som har motstått og forstått the other side? Det er kanskje derfor de er,…the other side? Hva er det

Profilbildet til arifkarim
Medlem
4 år 5 måneder siden

Jeg vet at det er flere teorier rundt UFO-fenomenet og «romvesner» tilkoblingen til alt dette. Problemet er at hvis disse såkalte romvesner er så pass intelligente som Jewwood liker å vise, må jo det bety at de er fullt istand til å ta kontakt med FN, istedenfor terrorforsvaret i USA med beryktende historie av hemmeligheter.
Jeg er også enig med skeptikere at det er fullstendig ulogisk av «romvesner», etter å ha reist flere lysårs avstand til å nå oss, og så sette igang med rampestreker som utenomjordisk bortføring, lemlestelse av dyr og mennesker, ødeleggelse av åker ved laging av kornsirkler, uprovesert flygning over forbudte flysoner osv.
Etter å ha studert ufo-fenomenet i flere år kom jeg til følgende 3 forklaringer:
1) Det er 100 % jordisk teknologi, først startet av nazistene etter påskudd fra de okkulte thule og vril samfunn:
http://discaircraft.greyfalcon.us/JFM.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/8139811/Nazi-spaceship-film-sparks-UFO-debate.html

Denne hypotesen er mest troverdig da etter 1940-tallet har ufoaktiviteten akselerert ift. fortiden:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UFO_sightings

2) Det er snakk om interdimensjonale vesner, altså vesner som bor på samme planet, men er fra en annen dimensjon. Denne hypotesen kan forklare hvorfor de antatte «romvesnene» har så lite lyst å danne en formell kontakt med menneskeledere, og hvorfor de plutselig dukker opp et sted og så forsvinner minutter senere:
http://www.youtube.com/watch?v=sthUYzBFIV8

Den kan også forklare «gamle astronaut» teorier, der interdimensjonale vesner ble gitt status av «guder» av primitive mennesker pga deres teknologisk overlegenhet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Interdimensional_hypothesis

3) Den siste hypotese er minst troverdig, men kan lenkes til både første og andre hypotesen:
Hulejord-hypotesen. Det er snakk om avanserte sivilisasjoner som bor under overflate sivilisasjon, og de kan nås via enkelte åpninger forkjellige steder på jord, primært ved jordens geografiske poler. Hitler sendte en ekspedisjon til Antarktis og fjerne østen til Himalaya i håp om å finne en slik åpning. Det er mulig at etter atomvåpen-sprengninger har disse underjordiske sivilisasjoner blitt tvunget til å handle med «oss» og…  Les mer »

Profilbildet til Lynx Veritas
Medlem
4 år 5 måneder siden

Jeg har sans for din kritiske vinkling Arif. Ville ikke det være den ultimate illusjon. All alien/ufo-historier, er menneskeskapt. (Bare for å erverve makt?) Det er makt i å beherske luftrommet time/space, eller gi uttrykk for å gjøre det. Bare det å kunne bevege seg i fra kontinent til kontinent med teknologi som til enhver tid synes utenkelig, og overraskende. For ikke å si fra planet til planet.

Tilbake til dine teorier, og mitt utg.pkt. Enten alene, eller not. Alene, så er all alien/ufo-.stories skapt av oss. Og da faller alle reptil og ellers inter/intra-dimensjonale teorier i fisk. Eller er alien en bevisthet som kan ta former som vi ikke forstår. Alien form, hvordan forstå det. Hvis vi benekter det, og ikke gir det kredibilitet. Hva er alien?

Ikke alene, har vi hvor mange alternativer for mulige «virkeligheter»? Kan det da være mulig i «deres» opplevelse av tid og rom, at det vi opplever som tusener av år, for dem er kun…kort tid. Hva om de er egentlig masters som flyter i sin tilværelse og kommer tilbake for å se om vi er klar for avansement.

Hva om de som nå går under eliten, ikke har kontakt med det vi tror er «bad» guys, men en annen outcast bad-energy. Hvor mange har forlatt jorden i troen om hva er hva? Og blitt «sluset» inn i den samme gamle mølla. Om hva er hva. Hva om «hva» er hva du gjør det.

Midsummer, streaming. Eller var det …dreaming:) (Hiver en kubbe på bålet)

Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
Medlem
4 år 5 måneder siden

Kommentar til Arifkarim,
1) Med unntak av anunnakiene fra Nibiru kan vi gå ut fra at ALLE ET-grupper som besøker oss behersker det å skifte mellom forskjellige densiteter eller frekvensplan, ellers ville de ikke ha hatt TID til reise fra sin planet til Jorden.
2) At US-UK har utviklet disse flate triangulære flyene (som mange vil tro er romskip), og i tillegg har diverse «muséer» med modeller/eksemplarer som de ikke får til å virke, betyr ikke at da må ALLE ufo-rapporter være observasjoner av jordisk teknologi. UFO-rapporter kan være observasjoner av begge deler.

Profilbildet til AssFaltum
Medlem
4 år 4 måneder siden

Ja selvfølgelig, ET må jo reise i flere lysår om de skal nå jorden.
For det kan jo ikke være slik at de kan ta snarveier gjennom «wormhole», om de skulle ha 1milliard års forsprang i teknologi.

Alvorlig talt, vi mennesker er tilbakestående sammenlignet med andre intelligente utenjordiske vesener.
Det finnes idag ingen tvil om at ET er på riktig, ref til alle pensjonerte tidl amerikanske offentlige ansatte som den senere tiden har vitnet.

Vi har helt andre ting å bekymre oss for nå.

Profilbildet til Ulven
Medlem
4 år 5 måneder siden

Hvis dette er en spesialeffekt-produksjon a la Flåklypa Grand Prix
http://www.youtube.com/watch?v=XUuQwPOfQ1M
var det et pussig påfunn å sende inn de der sykepleierskene på slutten.

Det ville jo være et animasjonsmessig C-moment som trolig hadde en krevende teknisk utførelse som ville gjøre det lettere å bli avslørt. Og hvordan kom produsentene i det hele tatt på en sånn ide hvis målet var å lure flest mulig?

Det ville jo være mye mindre teknisk krevende å vise ryggen til en alien som monotont og stakkato spaserte bort til sin UFO som stod parkert i skyggen ikke så godt synlig.

Skjønner godt at ingen har giddet å anbefale denne mini-filmen på Facebook. Hvor uinteressant er vel ikke det som muligens er en usexy grå alien sammenlignet med deltagerne på Paradise Hotel? http://connect.in.com/paradise-hotel-2/photos-1-1-1-f89dc5abcc41eb79b3fd2257a0149866.html

Hva med å introdusere en ny TV-serie som het COSMIC HOTEL, der halvparten av deltagerne er mennesker og den andre halvparten aliens? Selv om det kanskje ikke ble så mye dating og sjekking så ville nå jeg synes at det ville vært interessant å følge med, liksom bare for å se hva som skjedde mellom deltagerne.

Profilbildet til Starwolf
Medlem
4 år 5 måneder siden

Seriøst! Du tror vel ikke dette er ekte? Denne er like ekte som «Alien Autopsy» filmen fra begynnelsen av 90 tallet. Alt vi ser er en svart bakgrumm og et ansikt som kan være en maske. Vi ser ingen kropp, armer eller lignende.

Profilbildet til Ulven
Medlem
4 år 5 måneder siden

Du som kaller deg Stjerne-Ulv – hvorfor kan ikke dette være ekte?

Det er en kjent sak at det har levd aliens i S4. (Google «S4 alien» eller «S4 alien craft»).

Selv om «alien autopsy» og mengder av annet UFO-junk er faket betyr det ikke at alt er faket. Vi er ikke alene i universet og at aliens har vært på jorden bør ikke være en bombe for deg som kaller deg StarWolf.

Profilbildet til Starwolf
Medlem
4 år 5 måneder siden

Som tidligere «believer» så tro meg. Jeg har sett det meste og leste det meste. faktiskt det blwe så mye utrolig som visstnok hadde skjedd at jeg begynte å tvile fordi….

Alt vi sitter igjen med er amatørmessige opptak, uskarpe bilder, og vitneforklaringer fra folk som tydligvis har helt andre motiver. Påstander om at alt dette er skjult, men intet skjer når såkalte whistleblowers outer strengt hemmelig informasjon. Hvorfor er f.eks ikke Lasar m.f. satt i arresten? Selv Lasars påståtte utdannelse finnes det ikke spor av på noen av de skolene han angivelig har mottatt sin høye utdannelse.

Om det er liv der ute? Helt klart, men om de har kommet hit? Det har jeg faktiskt aldri sett bevis for.

Profilbildet til smurfen
Medlem
4 år 5 måneder siden

DU kan jo bare se deg i speilet så får du bevisene dine på at vi er blitt besøkt av Aliens Stjerneulv :)

Ifølge historiske dokumenter i kileskift fra sumererene er så er vi adamer, en slaverase skapt av Annunakiene for 420 000 år siden

Seff har vi blitt besøkt til alle tider, man ser i Peru der Nazcalinjene ligger at hele fjelltopper er borte, hullbelte på mange mange kilometer viser at enorme maskiner har opperert der og grav mineraler, man finner over 500 enorme pyramider over hele verden, mange under vann

Olmekene bygde verdens største underverk Cholula pyramiden på 4.5 millioner kubikk lenge før mayene ankom stedet
Giza pyramiden er til gjengjeld «bare» 2.3 millioner kubikk

Olmekene selv sier at de var kjempene som fra himmelen til jorden kom som bygde pyramidene

Men seff det kan jo godt være at Sumererene brukte hundrevis av år og millioner av timer med kileskrift på steintavler bare for at dem ville dra en spøk for skepsisforumet dem regnet med ville dukke opp noen tusen år senere

At samtlige pyramider er bygd av studenter fra ulike skepsis forum i verden for å lure sannhetssøker miljøet skal en heller ikke se bort fra

At det er funnet gullgruver i Afrika og andre steder i verden som er flere hundre tusen år gamle betyr bare at apekattene før i tiden var mer glad i gull enn bananer

Alt tyder på at vi er amøber som er blitt til fisker som så er blitt til apekatter og så mennesker, alt er telfeldig, livet er meningsløst og jorden er eneste planet i universet med liv, med en liten mulighet for at det kan være microorganisme liv på en av de andre 300 000 000 000 000 000 000 planetene der ute i følge verdens fremste forskere og vitenskapsmenn, det er heller ikke foutsetning…  Les mer »

Profilbildet til Mar
Medlem
4 år 5 måneder siden

Jeg anbefaler dere på hvilken som helst søkemotor etter ordet nephilim.
Ellers anbefales denne bloggen:

http://newagedeception.blogspot.com/2010/06/alien-deception-of-last-days-nephilim.html

Profilbildet til Terje
Medlem
4 år 5 måneder siden

Er det i det hele tatt noe som ikke taes for god fisk her inne på nyhetsspeilet? -vel, untatt offisielle ting da!

Virkelig Alien? nope!

Profilbildet til Sigr Huginsson
Medlem
4 år 5 måneder siden

Er dette selvironi eller selvforrakt?

Du er jo også «her inne på nyhetsspeilet», så jeg kan ikke se noe annet enn at du selv sier du tar alt for god fisk, men med unntak av offesielle ting, og videre spør andre «her inne på nyhetsspeilet» om de deler din virkelighetsoppfattelse.

Jeg forstår i grunn ikke problemstillingen.

Hva som er offesielt eller ikke kommer an på hvilken part i saken man spør, samtidig som at almengyldige teorier/påstander gjerne endrer seg over tid innad i partene. Ut i fra ordlyden gir du inntrykk av at det kun er `en part som med legitimitet kan pårope seg retten å innha den offesielle historien. Det er feil. Det du sikter etter er «almengyldig i vestlige land». Historien om de 19 kaprerene rundt 911 er eksempelvis ikke almengyldige eller offesiell i mange land utenfor vesten. Men i grunn er 911 et dårlig eksempel, siden det aldri rakk å bli hverken almengyldig eller offesiell før boblen sprakk.

Profilbildet til smurfen
Medlem
4 år 5 måneder siden

Tror det er selvironi Sigr, Terje fikk en pluss tommel av meg siden han klarte å få meg til å trekke på smilebåndet her :) he he

Kanskje Terje S er komiker …………… Bip Bip … take me to your leader

Profilbildet til Terje
Medlem
4 år 5 måneder siden

Hehe, nei ingen av delene, bare et oppriktig spørsmål med en duft av ironi og oppgitthet:-P
Med «her inne på nyhetsspeilet» mente jeg igrunn bar det som skrives i artiklene, men det er jo klart den passer for majoriteten i kommentarfeltet også 😉
Man må jo nødvendigvis innom her for å lese, så da sier det seg selv at det ikke gjelder alle, meg inkludert;o)
Når man ser hva som blir publisert, må man jo spørre om det i det hele tatt blir vurdert på forhånd, eller om absolutt alt kommer «på trykk» -derav, om alt blir tatt for god fisk…

Takk for tommel opp smurfen, ikke lett å få det «her inne» uten å bevisst skrive det som majoriteten ønsker å høre.

Profilbildet til Michelle
Medlem
4 år 5 måneder siden

Når menneskene skjønner at jorden vi bor på har en kjempestor sjel og aura, og at stjernene på himmelen er aliens, levende, tenkende, og da skjønner at alt er energi, alt er lys og lever; da blir det rart å forestille seg at vi kunne bli hypnotisert til å tro at det var mulig at bare vi mennesker hadde følelser og var alene i et uendelig univers..

Profilbildet til Jostein
Medlem
4 år 5 måneder siden

Nå.20 år etter at Hubble teleskopet ble sent opp,har samtlige kameraer blitt byttet ut med UV-kameraer. Disse kameraene fanger opp bilder som går utenfor vår synsevne,dvs de fanger opp energi som vibrerer på et høyere energiplan,som f eks rønken,gamma og ultraviolett…der er flere dimensjoner enn disse også. Disse frekvensen kan ikke vi se med i vår 3-D verden.

I -96 ble disse bildene fanget opp av astronauter som jobber på en romstasjon i forbindelese med testing av en typ «dynamo» som skulle trekke ut energi fra rommet.
Slike kameraer er ikke salgbare for det kommersielle markedet…og hvorfor det? Hmmm…da skulle vi nok sett mange videoer
og bilder av ting vi ikke var men vi skulle se.
Jeg trur videoen taler for seg selv,og at dette ikke har noe som helst med menneskeskapte farkoster. Enkelte av farkostene har diameter på opp til 2-3 kilometer,vi snakker ikke om en jumbojet her.
Selv har jeg hele den 2,5 timer lange DVDen av hendelsen og utredningen som David Sereda gjør.

http://www.youtube.com/watch?v=o-F_wfFPdMw

Profilbildet til Terje
Medlem
4 år 5 måneder siden

Hubble «ser» ikke bare UV, her er noen av bølgelengdene

Hubble ser ikke andre dimensjoner, det ser bare lys i andre bølgelengder enn det smale båndet vi gjør, men verden er den samme.
Du kan kjøpe deg både uv og ir kamera, løp å kjøp, men ikke forvent å se ufoer i str. opp til 2-3 km, de finnes ikke, selv om David Sereda har innbilt deg det.

Profilbildet til arifkarim
Medlem
4 år 5 måneder siden

«Du kan kjøpe deg både uv og ir kamera, løp å kjøp, men ikke forvent å se ufoer i str. opp til 2-3 km, de finnes ikke, selv om David Sereda har innbilt deg det.»

Tosk, det postes flere hundre klipp av ufoer fra amatører og profesjonelle folk med uv, ir og vanlig menneskesyn kamera, hverdag. Kom deg ut av mainstream boblen før den tar deg 😀
http://www.youtube.com/watch?v=t5yPnWBlKxk

Profilbildet til arifkarim
Medlem
4 år 5 måneder siden

Forklar gjerne følgende trekant-ufoer tatt i nattsyn med IR-kamera:
http://www.youtube.com/watch?v=j3IQyJnGEyU

😀

Profilbildet til Terje
Medlem
4 år 5 måneder siden

Og hvor mange av disse er i str. 2-3 km? At han vil se noe han ikke vet hva er, er vel kanskje helt sikkert, men det betyr ikke at det kan regnes for å være en ufo, og hvertfall ikke utenomjordisk av type intelligent styrt…

Trekantufoen i siste klipp, hvorfor er du sikker på et dette er et uidentifisert objekt? Det at du ikke vet hva det er, betyr ikke automatisk at det er uidentifisert! Det kan dreie seg om et identifisert fly, lysene kan være ir formasjonslys dersom det er et militært fly…, mulighetene er så mange flere enn at dette dreier seg om en ufo(sågar sånne evenukker fra nibiru eller hva det nå heter) -det er greit å si at man ikke vet hva det er, uten å derfra påstå å vite hva det er…

Profilbildet til anhelina darko
Medlem
4 år 5 måneder siden

Det er snodig, at de som sier leger og skolemedisin er late og ikke bryr seg, og konkluderer med at dersom det ikke kan forklares, så er det virus, er de samme som sier at dersom et flyvende objekt som vises på en youtube ikke kan forklares, så er det en UFO……………

Hvor har det blitt av etterretteligheten folkens?

Profilbildet til smurfen
Medlem
4 år 5 måneder siden

Kanskje denne fantastiske kornsirklen som dukket opp i Italia nå kan gi noen svar :)

Kornsirkel, Symbol for sumerisk Gud Sistnevnte Ea, Vises i Poirino Italia

http://www.thebigwobble.com/2011/06/crop-formation-symbol-for-sumerian-god.html

Den Poirino 2011 inneholder noen kodet informasjon. Blant annet inneholder den ytre kanten navnene «Sistnevnte Ea», kodet i ASCII. Dette er navnene på en sumerisk gud: Lord of the jord, guden for vann, skaperen av menneskeheten

En ny ASCII-kode ble trukket i avlinger ved Poirino, Italia den 20. juni 2011, og ser ut til å identifisere beskjære kunstneren som «Ea» eller «Sistnevnte» som var en høy, blond, utenomjordisk gud i gamle Sumeria.

En ny beskjære bildet som dukket opp i nærheten Poirino, Italia på 20 juni 2011 viser på sitt senter en stor syv-spiss stjernen, som tydelig ligner en annen stjerne-lignende beskjære bildet fra Lane enden ned i det sørlige England i juli 2005. At 2005 beskjære bildet spådde utbrudd av kometen 17p Holmes to år senere i oktober 2007. Kunne en annen kometaktivitet utbrudd være nært forestående?
Enda mer interessant, er en serie på syv stråler langs utsiden av den nye beskjære bildet ved Poirino skrevet i åtte-bits ASCII-kode, og synes å identifisere beskjære kunstneren som «Ea» eller «Sistnevnte», som var en høy blond ekstra -jordiske guden i gamle Sumeria. Ifølge gamle legender, skapte han og Innanna moderne mennesker ved hybridizing sperm fra den mannlige gudene med egg hentet fra lokale urbefolkningen, som allerede levde på jorden for titusener av år siden

Vidoen av rombasen som ble sett av millioner på 2 dager ble øyebliklig fjernet

Folk som har brut avansert fotosoftware og analysert rombasen er ikke i tvil om at den er ekte men er den Alien, Nazi eller NASA, NASA kan vi utelukke siden den ikke er retusjert på Google, Nazi samarbeider med NASA så da kan vi utelkke det også, mao så er det…  Les mer »

Profilbildet til matata
Medlem
4 år 5 måneder siden

Veldig heftig med automatisk oversettelse …

… og veldig begeistret kan en bli når saken er at man kan finne å få til akkurat det en ønsker å finne å få til.

Profilbildet til coyote
Medlem
4 år 5 måneder siden

«Den Poirino 2011 inneholder noen kodet informasjon. Blant annet inneholder den ytre kanten navnene “Sistnevnte Ea”, kodet i ASCII. Dette er navnene på en sumerisk gud: Lord of the jord, guden for vann, skaperen av menneskeheten»

Noen spesielt god grunn til at romlingene viderebringer hilsninger fra sumeriske guder vha binær ASCII i stedet for kileskrift?

Profilbildet til mrbazooka
Medlem
4 år 5 måneder siden
Profilbildet til matata
Medlem
4 år 5 måneder siden

Det er jo akkurat det jeg sier jo: Man kan få til akkurat det en ønsker å få til.

Beklager, men YouTube KAN være noe av de mest useriøse kilder som finnes!

UFO,s finnes på en eller annen måte, men ikke på YouTube!

Profilbildet til mrbazooka
Medlem
4 år 5 måneder siden

Jeg er som er skeptisk til mye, men dette klippet ser ganske ekte ut for meg… men hva vet jeg..

Profilbildet til mrbazooka
Medlem
4 år 5 måneder siden

hvis mann laster den ned og se den på tven, vil du ser mer detaljer. mye som skjer..

Profilbildet til arifkarim
Medlem
4 år 5 måneder siden

Selv i HD, er det vanskelig å skille mellom ekte og falsk klipp av antatte UFO-er. Kameraprodusenter har allerede kommet med 3D-kameraer og dermed blir man kvitt store deler av disinfo-idioter som er bare ute å lage narr av «troende» ved å poste falske, redigerte klipp 😀
Neste gang en påstår å ha filmet UFO, be ham å sende materialet i originalt MVC (3d-video og 3d-lyd) eller MOP (3d-bilde) format:
http://3dvision-blog.com/sony-vegas-pro-10-0d-with-mvc-support-is-now-officially-available/

På den måten slipper man lett latterliggjøring fra nektis-leire som i årevis har proklamert 2d-bilder av UFO-er som linseeffekter, naturfenomener, ballonger, fugler, lyn, gasser eller rett og slett så enkelt som: hoax 😀

Hvis 3D er fremtiden, må også fremtidens UFO-er tas i 3D-format. Dermed blir det utrolig enkelt å finne avstanden og størrelsen på det ukjente flygende objektet. Redigerte 3d-filer skal ikke tas for godfisk. Kun de som kommer direkte fra minnebrikken til 3D-kameraer 😉

Profilbildet til Michelle
Medlem
4 år 5 måneder siden

FANTASTiSK HERLiG!!!!!!!
Hjerteligst TAKK, ser mer enn helt ekte ut for meg ialefall.-)

Profilbildet til Starwolf
Medlem
4 år 5 måneder siden

Og her er forklaringen på at UFO over London-videoen er falsk http://www.youtube.com/watch?v=7N9HAH3lBeY

Profilbildet til Michelle
Medlem
4 år 5 måneder siden

Jeg vet UFOer eksisterer fordi jeg kjenner flere som har sett de, men takk for denne videoen, det er bra å få avslørt de falske videoene, jeg syntes det var noe muffins at YT lot videoen få så mange seere så fort, det er jo opp igjennom årene uansett så mange offisielle vitner, filmer og bilder likevel.-)

Profilbildet til Starwolf
Medlem
4 år 5 måneder siden

Jeg VET også at det finnes UFO. Men snakker vi om samme sak?

For meg er UFO noe som ligger i navnet, uidentifisert ukjent objekt eller (optisk) fenomen observatøren ikke kan forkare. Når objektet er påvist som fugl/fly/hjulkapsel/lampeskjerm/fly/værbalong eller ikkejordisk flyvende farkost/fremkomstmiddel opphører det å være en UFO.

Profilbildet til Michelle
Medlem
4 år 5 måneder siden

Slapp av Starwolf, vi prater om det samme.-)
Utenomjordisk Flygande Object.-)

Profilbildet til Starwolf
Medlem
4 år 5 måneder siden

Michelle, la oss holde oss til den opprinnelige definisjonen av UFO, Uindentifisert Flyvende Objekt elelrs blir det bare rør.

Profilbildet til Michelle
Medlem
4 år 5 måneder siden

Vi kan ikke det når UFO nå også brukes om identifiserte flygende objekter også med personell etc UFO omfatter altså langt større begreper enn uidentifisert, husk språket er i utvikling og ord kan skifte mening.-)

Profilbildet til Starwolf
Medlem
4 år 5 måneder siden

Jodda, UFO har omtrent blitt synonymt med romskip/fartøy av utenomjordisk opprinnelse. Men hva vi har sett av videoer her i det siste passer ikke med den «nye» definisjonen fordi det IKKE er bevist at de er utenomjordiske.

Profilbildet til Michelle
Medlem
4 år 5 måneder siden

Hvor er kloke Smurfen vår a? Er det her du er snille Smurfen?:
http://www.vgtv.no/#!id=41894

Profilbildet til Ulven
Medlem
4 år 5 måneder siden

Det ser ut som en UFO flyr forbi fra høyre mot venstre etter 6 min. 14 sek. i del 2 av Victor Returns 11 Years Later!

Profilbildet til matata
Medlem
4 år 5 måneder siden

Tror at for noen av oss som liksom er helt sikker på at rundt omkring i universet finnes liv – høyyyt utviklet og viderekommet, blir på en måte slike ting som ”The Alien Interview” en slags tilbakestående måte å presentere evidence på.

Eller kanskje en framgangsmåte eller mangel på nøkternhet som krenker ens overbevisning.

Hvis den godeste Gaarder vil forsøke å overbevise folk som tviler, syns jeg han kanskje skulle begynne å lete andre steder enn på YouTube.

Ufo,s som besøker menneskene på Jorden, flyvende gjenstander og mystiske lys som beveger seg, tilsynelatende utenfor de fysiske lover, – hvorfor kommer de aldri ut av sine farkoster og sier hei og håndhilser på de fremmøtte.

Neida, men på YouTube sitter dem i mørket med mystiske lyder av musikk og blir filmet.

Hvis utenomjordisk inteligens er real, tror jeg det må være noe helt annet enn vi tenker oss. Kanskje utenom vår fatteevne – kanskje fra utenfor dette univers, eller fra andre dimensjoner? Hvem vet, men der er noe … og dem lar seg ikke tas «til fange” av mennesker – tror jeg.

Profilbildet til ola
Medlem
4 år 5 måneder siden

SE HER: UFO’er (ET-v) over London 24 Juni :) :)

Fet video

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10088233

Profilbildet til Starwolf
Medlem
4 år 5 måneder siden

Hvis du gidder å ta deg bryet så kan du jo også sjekke denne http://www.youtube.com/watch?v=7N9HAH3lBeY

Profilbildet til desafi0
Medlem
4 år 5 måneder siden

@ahelina darko alt som flyr på himmelen som ikke kan forklares er jo UFO for fæn… U F O det er en forkortelse.. Må jeg si hva det er forkortelse for også?

Profilbildet til Terje
Medlem
4 år 4 måneder siden

Ikke alle ufoer som vises på film er flyvende ting som ikke kan forklares! og er dermed ikke UFO;-) Så desafi0, når du ser en ufo på youtube så er det høyst sannsynlig ikke en ufo;-)

Profilbildet til desafi0
Medlem
4 år 4 måneder siden

Snakket jeg om youtube!? «alt som flyr på himmelen»

Profilbildet til Terje
Medlem
4 år 4 måneder siden

joa, men det meste havner jo på youtube;-)

Nå er det jo svært lite av alt som flyr på himmelen vi ikke kan forklare…

Profilbildet til Lynx Veritas
Medlem
4 år 4 måneder siden
Profilbildet til Tore23
Medlem
4 år 4 måneder siden

Att folk kan tro att det er ein alien fra ein annen planet di ser på den filmen der!
Er heilt utrolig, om det så skulle være ein alien, eller ein levende skapning, så burde jo vedkommende blinket med augene.

Di er jo fra ein annen planet, di er ikkje like som oss vil kanskje noken sei,
Men uansett, annen planet eller ikkje, om di ikkje har utvikkla auger av glass, så må di jo ha ein form for fuktighet på augene, pluss det hadde jo vært ganske upraktisk med tanke på att di ville jo fått store mengder støv på augene, og fått ting, som greiner etc borti heile tiden, og mesteparten hadde sikkert blitt blinde, og rasen død ut!

Tenk litt over det.

Profilbildet til Michelle
Medlem
4 år 4 måneder siden

Visse aliens kan ha mere insektsliknende øyner. De kan også ha en gjennomsiktig hinne over øynene. Jeg har også hørt at mange av de ikke tåler lyset fra solen. Jeg er helt sikker på at de har visse aliens-raser av mere negative sorter nede i de mange bunkersene. Disse vesnene er over i rang til de forskjelige hierarkipyramidene på jorden. De har også en kontrollerende alien inne i et hemmelig rom i FN bygningen, som de rådfører seg med.

Profilbildet til Tore23
Medlem
4 år 4 måneder siden

Må berre spør eg, prøver du med vilje og få folk som tror på konspirasjoner med hvertfall noe snev av bevis, til og bli satt i eit dårlig lys? eller tror du på det du sier på eit seriøst plan?

De har også en kontrollerende alien inne i et hemmelig rom i FN bygningen, som de rådfører seg med.

Dette er jo heilt sjukt, og det finnes ikkje noe beviser for det, du kan heller ikkje bruke sunn fornuft til og overbevise deg selv!
Om eg skulle sagt att eg var ein alien, ville du da trodd på det, selv uten att du kunne lagt deg til eit slags overbevisning av fakta/sjanse/tilfeldigheter osv?

Profilbildet til Michelle
Medlem
4 år 4 måneder siden

Velger du å heller tro på hjernevaskingen til myndigheter som leder kriger, fremfor å høre på alle sannhetsvitnene som ikke tjener fem øre på å fortelle?

Jeg har vært overbevist om alt dette i noen år nå, egentlig alltid visst at vi ikke er alene seff, og det er fortsatt ubegripelig at noen fortsatt tror vi er det, jeg fatter det bare ikke, men eneste forklaringen må være mind-control og at jeg selv har satt av den nødvendige tiden til å etterforske ting på egenhånd, og således avprogrammert meg selv.

Profilbildet til Tore23
Medlem
4 år 4 måneder siden

For alt eg veit så finnes det liv andre plasser i unniverset, men di har nok aldri vært på joden, på samme måte som me aldri kommer til og komme særlig lengre enn det me har kommet.

Men om di skulle hatt en annen type grunnstoffer enn oss, og metaler eller matrialer som tåler varme/kulde på ein ennen måte enn det matrialene på jorden gjør, så….. trur eg fortsatt ikkje det har vært liv fra andre planeter på jorda.

Di eineste «bevisene» for det, er folk sine forklaringer, videoer på youtube som som funker like godt til bevis som snæ på ein tv skjerm.

Og du sier det ikkje er noe og tjene på dette alien/Ufo hysteriett? det er hvertfall berre tull, aliens holder jo på og bli ein slags religion for mange, folk setter sinn lit til att aliens skal komme og redde di osv, og med den type livs stil, kommer ofte allternativ medisin/livsstil, som det ligger masse!! penger i.
Eg sier ikkje att allternativ medisin er noe tull (For det har eg ingen erfaring med), men penger er det i det,
som med alt annet!

Profilbildet til smurfen
Medlem
4 år 4 måneder siden

Redde og redde Tore he he :)

http://www.youtube.com/watch?v=gq4izhwg3Mo&feature=related

Du bør vel kanskje gjøre gjemmeleksa di før du angriper andre eller har du lest i VG at det aldri har vært besøkende på jorden ?

Det som blir så latterlig er at folk som bruker tiden sin på såper, realty og sport kommer inn hit og forteller folk som har brukt tusenvis av timer på og fordype seg i temaet med å si dem tar feil he he

De fleste som hevder dem er apekatter ser max 5 min på Ancient Aliens serien så skjønner dem at vi er besøkt i årtusner ( Borsett fra strutsene da som stikker hodet i jorden for at dem frykter fakta )
Serien varer foresten i ca 20 timer :)

Ancient Aliens – The Mission 1 of 9

http://www.youtube.com/watch?v=_I5BYcI0DPw

Men men vist det føles behaglig å tro at vi er en telfeldighet som oppsto av seg selv som er totalt uten meninger så greit nok, fortsett og tro på det men ikke kom til meg og grin til høsten 😉

Profilbildet til Lynx Veritas
Medlem
4 år 3 måneder siden

Apropos alien-life.

«A team of anthropologists found a mysterious burial in the jungle near the city of Kigali Rwanda (Central Africa). The remains belong to gigantic creatures that bear little resemblance to humans. Head of research group believes that they could be visitors from another planet who died as a result of a catastrophe.

http://english.pravda.ru/science/mysteries/24-06-2011/118302-giants_cemetery-0/

Neh, gå heller hit. Så får du den riktige historien. Hes-story
http://www.si.edu/

Profilbildet til arifkarim
Medlem
4 år 3 måneder siden

«Dette flyet kan nå alle mål i verden på under en time
USA vil teste verdens raskeste fly i dag.
(Dagbladet): I dag vil det amerikanske forsvaret teste verdens hittil raskeste fly: Det ubemannede Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2), melder Guardian.

Flyet er så raskt at potensielt vil bruker mindre enn en time fra London til Sydney i Australia.

Den mulige topphastigheten er svimlende: 20 ganger lydens hastighet (Mach).

Dette er ikke et fly som starter på en vanlig rullebane.

Flyet vil skytes opp til grensen av jordas atmosfære på en rakett fra Vandenberg Air Force Base i California. Der vil flyet kobles av raketten og på vei ned til jorda skal det komme opp i topphastigheten.»
http://www.dagbladet.no/2011/08/11/nyheter/utenriks/fly/rekord/rask/17634463/

Profilbildet til Mole
Medlem
4 år 3 måneder siden

Ja å nå har de mistet kontakt med det.

Forskerne skal ha mistet kontakten med verdens raskeste fly.
http://www.dagbladet.no/2011/08/11/nyheter/utenriks/usa/17641658/

Får håpe ikke «terrorister har fått tak i våpenet, unnskyld, flyet.

Profilbildet til arifkarim
Medlem
4 år 3 måneder siden

SIkkert «aliens» har kidnappet den 😀

Profilbildet til Mole
Medlem
4 år 3 måneder siden

Hvor smart var det å sende opp dette våpenet når vi har hatt den kraftigste solstormen på mange år??

Det var vel ikke så smart?

– Det er røntgenstrålingen i lysblaffet som kan skape problemer for radiokommunikasjon og GPS, forteller Brekke, mens protonskyen kan ødelegge satellitter i rommet og skade astronauter.
http://www.storm.no/nyheter/giganteksplosjon-paa-solen-akkurat-naa-3554543.html

Profilbildet til arifkarim
Medlem
4 år 3 måneder siden

Kanskje er «flyhistorien» bare en bakdør for noe mye mer spennende eksperiment vi dødelige ikke skal vite om? 😀

Profilbildet til Mole
Medlem
4 år 3 måneder siden
Profilbildet til ola
Medlem
4 år 3 måneder siden

Det ser litt ut som Millenium Falcon :) mulig det er en UFO :)

Profilbildet til bardun
Medlem
4 år 3 måneder siden

Et fly som blir skutt opp til den ytterste atmosfære ved hjelp av en rakett.

Hva er det som er så revolusjonerende med det da – annet enn at flyet i sin glideflukt blir verdens raskeste …

Men for USA, som har stående styrker i ”halve” verden og med over og undervannsbåter på alle verdens hav, med både korte og langdistanseraketter, har vel den militære slagstyrken ingen betydning til eller fra med dette flyet.

-kan nå alle mål i hele verden på under én time … Ja, og hva så?

Onkel Sam har vel aldri slått på de minste trommene nei.
Men likevel høres dette noe rart og nytteløst ut – så rart at det nesten skurrer.