Du leser nå
Dagen før avsløringen

3 minutter lesetidDagen før avsløringen

Terje Toftenes og hans filmteam kom i 2010 ut med deres tredje ET-relaterte dokumentar.

Den norskproduserte dokumentarfilmen Dagen før avsløringen (2010) belyser først høydepunktene av observerte romskip siden 1940-tallet, for så å nevne noen av implikasjonene herav.

Terje Toftenes og New Paradigm Films

Det norske film­produksjonsselskapet New Paradigm Films med Terje Toftenes i spissen utga i 2010 deres tredje ET/UFO-dokumentar, Dagen før avsløringen [The Day Before Disclosure]. Filmen er 110 minutter lang, og DVD’en kan nå kjøpes i norsk, engelsk, tysk og japansk utgave. DVD’en med norsk tale koster $35.

 

Teamet bak filmen består av Terje Toftenes, Truls Toftenes og Ragnhild Løken. I 2005 utga de en dokumentar om kornsirkler, Kornsirkler: Visittkort fra det ukjente [Crop Circles: Crossovers from Another Dimension] (DVD, 75 min.), og i 2009 kom Portalen: Lys­fenomenene i Hessdalen (DVD, 60 min.).

 

Dagen før avsløringen har blitt en meget fin, stemningsfull og estetisk dokumentarfilm. Det er lett å fornemme bidraget fra Truls Toftenes som grafisk designer når det gjelder valg av bakgrunner, lyssetting og farger, samt behagelig bakgrunnsmusikk. Terje Toftenes, som  bl.a. har rollen som forteller, fremstår som et harmonisk menneske med en behagelig stemme. De fleste kjente størrelser i det inter­nasjonale ET/UFO-miljøet har blitt intervjuet.

Terje Toftenes

Part I og II

Part I (1-26 min) og Part II (27-1:03min) er en gjennomgang av UFO-høydepunktene fra 1940-tallet og frem til i dag. Disse høydepunktene er imidlertid av en slik karakter at termen ”UFO” (Uidenti­fisert Flyvende Objekt) blir villedende. For ca. 95 % av de tilfeller som blir klassifisert som ”UFO”, er denne klassifikasjonen god nok. Men for de gjen­værende 5 % er denne termen misvisende, fordi det flyvende objektet blir observert enten tilstrekkelig lenge, eller tilstrekkelig nært, eller av tilstrekkelig erfarne og profesjonelle personer (piloter og offiserer) til å bli identifisert som et utenomjordisk fartøy (ETV). Det er disse 5 % av tilfellene som skepsis’erne og debunkerne alltid prøver å ignorere, samtidig som de prøver å fremstå som edruelige eksperter i media ved å fokusere på de øvrige 95 % av tilfeller der de kan komme med sine prosaiske, astronomiske og meteorologiske forklaringer.

 

Part III

Part III (1:04-1:39) er desidert den mest interessante delen for dem av oss som allerede er overbeviste om eksistensen av genuine ET/V-tilfeller. I denne delen er fokus mer på implikasjonene av ET/V-fenomenene.

 • Om det US-styrte sannhetsforbudet (eng.: ”truth embargo”) om ET/V-fenomener som de fleste stater i verden synes å ha godtatt og underkastet seg, uten at landenes befolkninger kjenner til avtalen. [Ang. den sensuren som NRK er underlagt, se Frank Aunes artikkel NRK nektes UFO-innslag med Robbie Williams].

– Mye av vår forståelse av Vestens historie siden 1940-tallet må omskrives. Mens flere av personene som intervjues, og særlig Robert Dean som hevder han hadde Cosmic Top Secret Clearance innen NATO, prater mye om hvordan amerikansk etterretning og det amerikanske militærvesenet nærmest ble tvunget til å gjøre de valgene de har gjort siden Roswell-hendelsen i 1947, og at disse valgene angivelig har hatt som intensjon å være til befolk­ningens beste, savnet jeg diskusjon om det oligarkiske nettverket i USA som står over etterretningsvesenet og militær­vesenet, og som trolig handlet ut fra ekstremt selviske og nærmest psykopatiske motiver. Det vi trenger er en erkjennelse av dette oligarkiske nettverket som den styrende hånd, og hvordan dette nettverket med etterretningsvesenet som sin tjener har styrt media, akademia og kulturen.

 • Alien abductions. David Jacobs og Budd Hopkins (1931-2011) forteller om deres erfaringer som hypnoterapeuter, og en kvinne som har opplevd abductions forteller om sine opplevelser. Om zetaenes hybridprogram.
 • Steven M. Greer og Terje Toftenes runder filmen av med at ET/V-emnet ikke bare garan­terer teknologiske paradigmeskifter (som f.eks. inkluderer erkjennelsen av fri energi- teknologi) og biologiske paradigmeskifter (som f.eks. inkluderer erkjennelsen av at universet er full av biologiske vesener med teknologi og kulturer som står langt over oss), men som også garanterer erkjennelsen av Bevissthetsparadigmet: At bevisstheten er tilværelsens primære dimensjon som forener absolutt alle levende vesener i Kosmos.

 

Kilder og ressurser

 • Rolf Kenneths ET/V-portal.

 •  

  *************************************************

  Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

  Hvor godt likte du artikkelen?
  Topp
  33%
  Opplysende
  67%
  Inne på noe
  0%
  Usikker
  0%
  Dårlig
  0%
  Om forfatter
  Rolf Kenneth Myhre

  Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken «Åndsvitenskapelige visjoner». I februar 2013 utga han boken «Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk», og i august 2013 kom boken «ET/V-erfaringer 1947-2013». Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

  20 kommentarer Bli med i diskusjonen

  Bli med i diskusjonen

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *