Du leser nå
Jehovas utvalgte under voldsangrep

13 minutter lesetidJehovas utvalgte under voldsangrep

Jehovas Vitner blir angrepet denne påsken av hooligans i Bulgaria for sin religiøse tro. Fem Jehovas Vitner ble sendt til sykehus, store ødeleggelser på innredningen i deres menighetshus.

Langfredag. Den lange dagen, når Jesus døde på korset. Det var bare begynnelsen. Forfølgelsene er ikke slutt. Langt derifra. Forfølgelsene av Jehovas utvalgte folk tiltar og eskalerer og går mot sin fulllbyrdelse, som profetert i Bibelen.

Jesus selv sa et det kom til å bli slik. Han kjente godt til de psykologiske føringer for de som kjempet for et verdslig verdensrike, mer enn et åndelig et. «Mitt rike er ikke av denne verden» sa han.

En positiv ting skal sies om ateistene, og det er at siden de ikke vil tro på noen G-d, så vil de vel ikke ha noen tro på Lucifer heller, som Albert Pike sier skal styre verden etter den tredje verdenskrig. Eller dukker demoniske krefter opp automatisk i vakuumet?

Albert Pike laget oppskriften, og planla 1. og 2. verdenskrig – som gikk helt etter oppskriften, og det gjenstår å se om den 3. Verdenkrig blir som han har instruert Illuminatet å skape.  Planen foreskriver at ateister og kristne går under ilag. Forskjellen er vel bare at kristne har det evige livet i Kristus, mens det er uvisst hvor ateistene havner, siden de avsverger for seg selv, og andre, noe liv i det hele tatt etter gjesteopptredenen her i denne dimensjon.

I så måte deler ateistene livssyn med jødene, som heller ikke tror på noe liv etter dette liv på jorden. Jehovas Vitner mener forøvrig også at det evige livet skal bli å leve her på denne jord, – i denne dimensjon, at det nye verdensriket skal oppstå på jord. Andre kristne mener at det evige livet er i andre dimensjoner. Ikke så nøye med hvem som har rett. Hva vi vet er at Jesus sa at «Der hvor jeg drar kan dere ikke komme ennå, men i min fars hus er det mange rom, og jeg drar og bereder et rom for dere«, for sine.

Dette trenger ikke å være noe stridsspørsmål, – bare å vente å se hva som skjer.

Albert Pike sitt brev til Mazzini ble oppbevart i British National Museum inntil nylig.

“Vi vil slippe løs nihilistene og ateistene. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og Ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”
http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Albert Pike er mest kjent for sin bok «Morals and Dogmas».

I år 33 ble en person som prekte om fred og kjærlighet brutalt avstraffet og drept. Det er altså 1978 år siden i år. Har verden utviklet seg noe siden det? Jesus Kristus ble drept for å forkynne fred og kjærlighet. Hva kan vi forvente å skje med de virkelige kristne som forkynner kjærlighet og fred i dag? Matteus 24 gir oss svaret.

New Again – Brad Paisley & Sara Evans

Forfølgelsene av kristne går sin gang

Hooligans angriper Jehovas Vitners Rikets sal i Burgas, Bulgaria den 17.04.201. Filmen ble tatt opp av en lokal TV-stasjon i Burgas.

Bulgaria’s nasjonalistiske parti VMRO (Internal Macedonian Odrin Revolutionary Organization) hadde lignende aksjoner i 2008 og da uttalte deres leder av VMRO’s Ungdomsbevegelse, Angel Dzhambazki, at “Jehovah’s Witnesses” var ulovlig i mange europeiske land.

«De bruker folks elendighet og tro, der er syke og ulykkelige mennesker, og de lover dem frelse, spår verdens ende og deretter gjøre slik at disse menneskene overfører sine leiligheter og eiendommer til noen av sektens ledere. Dette er nesten en militær-lignende organisasjon for svindel og salg av illusjoner», sier Dzhambazki.
http://jwnews.altervista.org/wordpress/?p=62

Som å høre Human Etisk Forbund det der. Det gjelder å finne syndebukker for verdens elendighet.

Oppkjøringen er godt i gang for at visse uønskede grupperinger skal gjensidig ødelegge hverandre.

«Som en ukontrollert kreft, tærer hatet på personligheten og spiser bort den vitale enhet.
Hatet ødelegger en manns følelse av verdier og hans objektivitet.
Det fører til at han beskriver det vakre som stygt og det stygge som vakkert,
og til å forvirre det sanne med det falske og det falske med den sanne.
Makt på sitt beste er kjærlighet som gjennomfører rettferdighetens krav.
Rettferdighet på sitt beste er kjærlighet som korrigerer alt som står kjærlighet imot «.
– Martin Luther King

Jehovas Vitner blir angrepet av hooligans i Bulgaria for sin religiøse tro. Fem Johovas Vitner ble sendt til sykehus, store ødeleggelser på innredning i deres menighetshus.

Svært voldelige midler, idet menigheten er samlet for å minnes Jesus’ død.

Demonstrasjonen ble opprinnelig arrrangert av noen som kaller seg VRMO, men disse trekte seg ut når voldshandlingene startet, og de sier demonstrasjonen ble overtatt av fotball hooligans. Enkelte sier at til og med den Ortodokse Kirke manipulerer enkelte grupper til å utføre voldelige episoder mot religiøse minoriteter av konkurransehensyn.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=127546

Der er flere grupper som oppildner til hat og intoleranse mot kristne minoriteter, muslimer og gudfryktige jøder også i Norge. Merk; Mainstream kristendommen er vanligvis godt forent med ‘Keiserens’ -makhavernes- målsettinger, så de går klar. Disse kommer ikke til å lide noe som helst offer for Kristus. Tvertimot kommer de til å stå i fremste rekke og rope ‘korsfest, korsfest’. En kan ikke ha noen som går imot ‘Keiseren’ sier de, selv om Keiseren skulle være innfluert av voldelige og onde elementer, og henviser til Romerne 13. Ved sitt standpunkt viser de at de har underlagt seg mer Verdens Fyrste enn G-d. De har tatt Dyrets Merke.

Voldelige ateister

Nyhetsspeilet, også ved andre forfattere enn denne, har advart mot voldelige ekstremister også i Norge. Den internasjonale Human Etisk Forbund og Skepsis-gruppen er grupper som enkelte har identifisert som mulige voldelige elementer i Norge som vi ser i videoen her, idet de bruker enhver anledning til å spre hat og ringeakt for livssynsminoriteter.

Deres mål er å eliminere ikke bare all religion, men også G-d, Jesus, Muhammed, Moses og alle profeter fra menneskers hjerter og sinn. Lærene til disse har blitt twistet for å passe Illuminatets formål. Der skal ikke være noen andre guder enn mennesket selv og deres ledere i verden.

Jared Lee Loughner (født 10. september 1988) [1] er en amerikansk mann som er siktet for 8 januar 2011 i Tucson, Arizona med skyting som drepte seks personer, inkludert Chief US District Court Judge John Roll, og etterlot 14 andre skadde, inkludert den amerikanske Representative Gabrielle Giffords. [2] Han har vært tiltalt på 49 siktelser av den føderale grand juryer i Arizona. [3] [4]. Klassekamerater har identifisert Loughner som nihilist og ateist, og bemerket at han var kritisk til religion.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jared_Lee_Loughner

Det er avslørt at Loughner ikke bare var ‘kritisk til religion». Han hadde laget seg en satanistisk shrine – tilbedelses alter i hagen.

Disse krefter internasjonalt og i Norge har som mål å bekjempe all ‘overtro’ (superstition) som de kaller det. De vil ha noe de kaller humanisme som er en ateistisk og verdslig verdensanskuelse, ingen ekstern makt annen enn de verdslige makthavere skal styre verden, istedenfor religion. Det vil si at det er en menneskeskapt etikk, fremfor den etikk som er gitt i de religiøses hellige tekster av Allmakten, som skal gjelde. Naturvitenskapen er deres dogme. De har ingen etisk plattform som kan følges, idet alt er relativt for dem. I vakuumet etter den G-d de har forkastet kommer der andre åndskrefter inn.  Jesus fra Nasaret var, og er, den største humanist som har levd, men det er ikke Jesus Kristus sitt freds- og kjærlighetsevangelium disse krefter forfekter.

De benytter enhver anledning til å spre hat og ringeakt mot troende mennesker. Jeg personlig tror dette kommer til å lede frem til tidenes holocaust, som ikke står noe tilbake for de 66 millioner kristne som ble tatt av dage, på det mest grusomste vis ble myrdet under den ateistiske bolsjevismen/kommunismen, og det relativt sett mindre antal jøder under nazismen.

Disse motkrefter til freds- og kjærlighetsevangeliet, de kristnes arv og lov etter Jesus Kristus er finansiert og stimulert av Illuminatet. De skaper konfliktene, med mål å innføre «den endelige løsningen» på religionsproblemet de skaper; med mål er å skape en altomfattende religionskrig, for at de verdslige skal drive verden uten noen ekstern krafts og makts inflytelse.

G-d er død for dem. Om G-d = Kjærlighet, så som vi ser i videoene her, så er også kjærligheten, toleransen og sømmeligheten død for dem. Dessverre.

Kristne er programforpliktet til å søke fred og forsoning, og kan sjelden beskytte seg, idet de ikke er naturlig disponert for vold og hat.

«Mørke kan ikke drive ut mørke, bare lys kan gjøre det.
Hatet kan ikke drive ut hat, bare kjærlighet kan gjøre det.
Hatet multipliserer hat, vold multipliserer vold, og
tøffhet multipliserer tøffhet i en nedadgående spiral av ødeleggelse ….
Den kjedereaksjon av ondskap – hat som fører til mer hat, kriger som produserer flere kriger må brytes,
ellers skal vi bli kastet inn i den mørkeste avgrunnen av tilintetgjørelse. «
– Martin Luther King

I ethvert fora i den norske samfunnsdebatten finner vi dem hvor de egger til hat mot spesielt kristne.

Hva ateistene er mindre bevisst på at de selv nok får sine mot-reaksjoner, som vil utslette dem selv og deres bevegelse i samme rennet. Griper en til sverdet, dør en ved sverdet.

VRMO kaller seg kristne, men de er nok finanisert og støttet av helt andre enn kristne, idet kristne ikke kan oppføre seg slik. Disse er finansiert og satt for å utrydde de kristne og muslimer. Vi kommer til å se at jøder ikke vil bli gjort til gjenstand for deres hat i samme grad, idet hva som driver dem er hat mot spesielt kristne, og delvis muslimer, som ateist og skepsis lederen James Randi sier (fra en kommentar på Nyhetsspeilet):

«Jeg herved tilkjennegjør min oppfatning at tanken om en gud er en grunnleggende overtro og at der er ingen bevis for eksistensen av noen gud (er). Videre, djevler, demoner, engler og helgener er myter, og det er ikke noe liv etter døden, ingen himmel eller helvete, paven er en farlig, hyklersk, middelalderske dinosaur, og Den hellige ånd er en tegneserie-bok karakter verdig latter og latterliggjøring . Jeg anklager den kristne gud for mord ved å tillate Holocaust til å finne sted-for ikke å snakke om «etnisk rensing» i dag blir utført av kristne i vår verden – og jeg fordømmer og bakvasker denne mytiske guddom for å oppmuntre rasistiske fordommer og stå bak  fornedrelsen av kvinner . «- fra Skeptic magazine (1995 Vol.3 No.4 s.11)

I hereby state my opinion that the notion of a god is a basic superstition and that there is no evidence for the existence of any god(s). Further, devils, demons, angels and saints are myths; there is no life after death, no heaven or hell; the Pope is a dangerous, bigoted, medieval dinosaur, and the Holy Ghost is a comic-book character worthy of laughter and derision. I accuse the Christian god of murder by allowing the Holocaust to take place–not to mention the ‘ethnic cleansing’ presently being performed by Christians in our world — and I condemn and vilify this mythical deity for encouraging racial prejudice and commanding the degradation of women.” — from Skeptic magazine (1995 Vol.3 No.4 p.11)
http://www.celebatheists.com/wiki/James_Randi

Vi legger merke til at Randi er kun opptatt av kristne som påståtte overgripere, ikke av muslimer, heller overhodet ikke holocaust som jøder delvis har stått bak (?). Hva ligger bak slik historisk prostitusjon?

JV er ikke politisk

Jehovas Vitner er ikke voldelige, og deres planer eller doktriner inkluderer overhodet ikke planer for kvasi-voldelige politisk verdensovertagelse. De er fornøyd med å få være i fred og tilbe sin Jehova som de vil. De er helt ufarlig i annen sammenheng enn at de er mer tro til Jehovas befalinger enn de verdslige myndigheters befalinger. De kan ikke gjøre noe som strider mot sin religiøse overbevisning, en overbevisning som forøvrig er beskyttet av Illuminatets egen Menneskerettighetskonvensjon.

Det politiske partiet som angivelig stod bak demonstrasjonen er VMRO. De er kjent for ekstrem adferd og blir ofte støttet av fotball hooligans. Partiet selv sier at de ønsket en fredelig protest, men ble avbrutt av de maskerte hooligans som startet det hele. Hva som er motstridende er imidlertid at etter å nekte enhver involvering, begynner partiet å gå til verbalt angrep på Jehovas Vitner på sin egen hjemmeside. De antyder at Jehovas vitner er finansiert av organisert kriminalitet og deres hensikt er hjernevasking av bulgarerne.

Opplegget er at når såkalte kristne angriper kristne, så vil hele verden kreve handling av myndighetene, de vil rope at slik vil de ikke ha det, eller media og myndighetene roper det for dem, og trosspørsmål vil bli forbudt etter hvert. Problem – Reaksjon – Løsning. De som hjelper til med agendaen, som VMRO, blir godt finanisert og vinner til og med valg etter hvert. Dette er selvfølgelig akkurat som Bibelen profeterer det skal gå.

Kun de statsautoriserte trosfelleskap med den ‘riktige’ lære blir lovlig. Kun de som ikke kritiserer ‘Keiseren’ – de verdslige makter – vil bli lovlig i fremtiden, m.a.o. vil religionens dogmer bli fastsatt av de verdslige myndigheter, og de prester, rabbier, imaner og paver som tjener dem på det åndelige torg.

Ved å kalle disse voldelige grupperinger ‘nasjonalister’ og neo-nazier, samtid som de linkes til og påstås å være kristne, så oppnår Illuminatet at alle disse deres globale ideers fiender etter hvert blir forbudt. Dette er ganske så snedig oppsett av de som styrer verdensbegivenhetene bak scenen.

Vi kommer til å se mye mer av dette rundt omkring i verden. Muslimene har lenge vært under angrep. De som er mer trofast til Jehova eller Allah enn til ‘Keiseren’ – de verdslige myndigheter- har ingen plass i den Nye Verdensorden, hvor en spesiell gruppe mennesker skal være guder for menneskene, og deres ord skal være menneskenes lov, og til og med messias for seg selv og menneskeheten.

Vi går en svært urolig tid i møte, i det verden går inn i sine skjebnetimer, i møtet mellom lysets og mørkets krefter. Mange i Norge bør tenke seg om flere ganger om det hat og den intoleranse de nører opp under, som leder ungdommer til å gjøre slike forferdelige voldshandlinger.

Det skal bli interessant å se hvilke folk av jødisk, kristen og muslimsk religion som vil tale imot det kommende holocaust av kristne og muslimer, og hvem som talende vil tie stille.

Det er forøvrig sterk konkurranse om tittelen G-d’s Utvalgte Folk på åndsmarkedet. Aldri igjen?

Lykke til.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
20%
Inne på noe
20%
Usikker
20%
Dårlig
40%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

25
Kommentarer

avatar
6 Comment threads
19 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
MichellekjJ.JohansenaresDocTore Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
rowa
Abonnent

«De benytter enhver anledning til å spre hat og ringeakt mot troende mennesker»

Vel. Som naturrelgiøs synes jeg dine evner til å så motiver hos meningsmotstandere, likner mye mer på spredning av hat og misstro – enn hva jeg opplever i humanistiske og vitenskaplige fora…

At JV ikke ønsker vold og opptøyer er ikke unikt. De finner det trygt å leve som undersåtter for en elite – i likhet med sosialdemokrater, muslimer, kommunister, katolikker, protestanter, hinduer og en rekke andre hierearkiske politisk/religiøse bevegelser.

Vi som søker pakten med naturen frykter ikke gud, død, himmel eller helvete. Vi beundrer altet…

Lefor
Abonnent
Lefor

JV er kanhende eneste troende organisasjon som aldri har løftet hånd og brukt vold mot andre. Det er nok en større forskjell på disse Guds folk enn alle andre som hevder de har den rette tro. Så unike er de, om man liker det eller ikke, sammenlignet med dæven politiske som religiøse retninger ellers i verden.

Hva pakten med naturen angår ser jeg ikke hva det har med reportasjen å gjøre. Var det bare til allmenn opplysning?

Ulven
Abonnent
Ulven

Muslim-holocaust er allerede påbegynt, og nå som det er påske kan det være greit å peke på Norges bidrag i dette frem til nå, ikke bare i Afghanistan og Libya, men også i Irak.

Det er greit å bli minnet på at det ikke bare er Norges nåværende morder-regjering, anført av Bilderberg-Stoltenberg, Jesuitt-Støre og Trilateral-Faremo som har hjulpet USA («Den store Satan» som det så treffende er blitt sagt) i deres pågående massedrap på muslimer for ressursran og kontroll.

Norges forrige statsminister var kristen-sionisten Kjell Magne Bondevik som lik en puddel stilte opp tropper da drapsmonsteret George W. Bush gjorde en kroppsbevegelse for å uttrykke «Og hva blir så Norgs bidrag?»

«Med vedtaket i FNs sikkerhetsråd er det nå klart at vi ved å delta i stabiliseringsstyrkene ikke blir en del av okkupasjonsmaktene, sier Kjell Magne Bondevik.

FN-resolusjonen gir okkupasjonsmaktene full kontroll over Irak og landets oljeressurser.»

http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/05/24/369493.html

Sionost-Bondevik har også vært en aktiv bidragsyter til massedrap på kristne serbere, da NATO teppebombet det stolte og sterke Serbia fordi narkobaronene Clinton-Bush trengte et brohode i Europa (Kosovo) til sin omfattende narkotikatransport over landegrensene. Det hører med til historien at NATOs narkobase i Kosovo har fungert glimrende for formålet i mer enn 10 år.

Hva er vel mer passelig i dagens jesuitt-sionist hyklerske Norge enn at Bondevik idag leder ET FREDSSENTER (Oslo-senteret for FRED og menneskerettigheter), som han selv har etablert og driver ved å spise av hånda til krigs-Stoltenberg, etter at Bondeviks private sponsorer har vendt fredssenteret hans ryggen? (http://e24.no/makro-og-politikk/vil-ikke-finansiere-bondeviks-fredssenter/20046495)

kjemisk
Abonnent
kjemisk

I går snakket jeg med noen kristne medbrødre. Der kom vi inn på forfølgelse av kristne. En av menighetens leder(1844-1941) har sagt at vi måtte regne med å bli forfulgt i fremtiden, ja inntil blodet.
Vi kom inn på pressgrupper som har gjort store fremstøt og vunnet frem gjennom humanismen til humanistene i deres iherdige innsats for å innføre diskrimineringslover, der det vil bli forbudt å si at f.eks. homofili er synd. Likeså er det fremmet krav at helvedesforkynnelsen skal bort, og mye annet.
Når dette blir innført, vil det bli forfølgelse av de som forkynner Bibelens rene ord.

huskarlahvot
Anonym
huskarlahvot

Det blir veldig spesielt å anklage HEF og Skepsis for vold eller oppfordringer til vold. I alle fall uten dokumentasjon, og med standpunkt fra en religion som kom til Norge med sverd, og som du følger fordi du tilfeldigvis er Norsk. Kan ikke du finne voldsfremmende sitater fra hjemmesidene eller annet materiale fra HEF/Skepsis, så kan vi se om ikke jeg kan matche det godt med innhold fra NyS. Ev. kan jeg jo finne noen gullkorn i bibelen.

Jeg trodde virkelig ikke dere var tilhengere av «guilt by association. «

evilbug
Abonnent
evilbug

Jeg tror du/dere kan innrømme det først som sist, og det er at folk på »deres side» er like tilbøyelige til å bli voldelige, hvis ikke hakket værre, når folk ikke underkaster seg humanismen og/eller vitenskapen. Altså, deres form for »Gud» eller verdensbilde.
Som »Libertist» (jeg liker å kalle meg selv det, selv om andre ville kallt meg libertarianer) har jeg selv opplevd å bli truet med juling av en gjeng som ikke tror på NOE annet enn hva »Det Katedralske System» forteller dem.
Kankje på tide å gå i seg selv litt?

huskarlahvot
Anonym
huskarlahvot

“Religion is an insult to human dignity. With or without it, you’d have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion.”

Steven Weinberg

Lefor
Abonnent
Lefor

Kult å se at du Synes Steven er mye større enn deg selv, og at du underkastet deg denne mannens meninger istedet for å bruke din egen hjerne. Bob Dylan: «you gotta serve somebody, it might be the devil or it might be the lord, but you still got to serve somebody».

huskarlahvot
Anonym
huskarlahvot

Du kritiserer min bruk av et sitat med et sitat?

Lefor
Abonnent
Lefor

Mm, ser du sarkasmen:-?

DocTore
Abonnent
DocTore

Å si at «Kristendommen» ble innført ved sverdet, er vel å glemme at den egentlig ble brukt av enkelte kongsemner, for å legitimere sin innførsel av en «totalitær» stat. For folk som etterkommerne av Harald Hårfagre, var «kristningen» kun datidens brudd ,med datidens fromhet, som fikk negativ omtale, som «blot» og «seid». Allerede Harald massakrerte såkalte «seidmenn» (særlig fromme menn), fordi de kunne tenkes å ha større lojalitet til de åndelige makter, enn kongen som guddom.
Alle makt-aspiranter vil ødelegge all «åndelighet» som oppleves som en trussel mot deres egen makt.

huskarlahvot
Anonym
huskarlahvot

Artikkelen nevner Jared Lee Loughner som eksempel på en «voldelig ateist», noe som jo er helt fantastisk. La oss se på Loughner. Han er en marihuanarøykende kritiker av myndighetene, han mener at USA selv sto bak 9/11, han tror 2012 vil bringe kataklysmer, han mener staten står bak Mind Control-programmer og er sterk kritisk til skolesystemet, sentralbanken og valutasystemet som NWO visstnok manipulerer.

Han truet med, og utførte vold mot folkevalgte.

Dette høres kjent ut. Men er det en Humanetiker? Et medlem av Skepsis? Eller…

Johansen, er du sikker på at Loughner virkelig er det eksempelet du vil bringe frem for å fremme argumentasjonen din?

evilbug
Abonnent
evilbug

Mye av det som er skrevet omkring Loughner kan vise seg å ha liten sannhetsgestalt. Klassekameratene hans beskrev ham som en »liberal leftist crackpot» uten politisk kunskap eller interesse for hva som beveger seg i politiske kretser og ellers i samfunnet (bortsett fra den siste tiden før drapene, da noe tydeligvis skjedde med hans personlighet på en mystisk måte).
Det kommunistfascistiske MSM beskrev ham som en ekstrem »Tea Party constitutionalist» og brukte ham som våpen mot den reelle høyresiden i USA’s politikk.

Jeg velger å tro på klassekameratene…

evilbug
Abonnent
evilbug

Poenget mitt var altså at Loughner høyst sansynlig har blitt misbrukt, og at man kanskje skal være litt forsiktig med å bruke ham som et eksempel i noen sammenheng, overhodet.