Du leser nå
EU har IKKE annullert Datalagringsdirektivet

16 minutter lesetidEU har IKKE annullert Datalagringsdirektivet

Denne artikkelen var en aprilspøk - av det seriøse slaget som inneholder mye aktuelt fagstoff om et viktig tema...

Denne artikkelen var en aprilspøk – av det seriøse slaget som inneholder mye relevant fagstoff…

Den Europeiske Union har kunngjort at The Data Retention Directive; DRD (på norsk kjent som Datalagringsdirektivet / DLD) er annullert og ikke lenger er lov i EU.
Nyhetsspeilet har intervjuet noen nøkkelaktører på personovervåkingens område – både i Norge og i utlandet – for å få deres synspunkter på den nye situasjonen som med dette er oppstått.

Lederen for EUs presidentskap Tibor Navracsics

Den nåværende lederen for EUs presidentskap, Ungarns statsminister Tibor Navracsics, begrunner avviklingen av The Data Retention Directive (DRD) (Datalagringsdirektivet / DLD på norsk) slik:

– Erfaring har vist at Data Retention Directive ikke har fungert etter hensikten. Blant annet viser det seg at personer har unnlatt å ta nødvendige telefoner til politi og sykehus i kritiske situasjoner, fordi de selv var redd for å bli registrert som mistenkte.

Lederen for EUs presidentskap Tibor Navracsics

Navracsics fortsetter:
– Folket i mitt land Ungarn lærte hva det vil si å leve under et totalitært overvåkingsregime under Sovjet-tiden.  Da var det KGB-agenter og hemmelig politi på annethvert offentlig kontor. Vi lærte at det beste var å holde tett om hva vi mente, fordi ”veggene hadde ører” som vi pleide å si.

Vi hadde en del vitser og anekdoter om dette.  En av dem lød slik:

I Stalins Sovjet ble en person pågrepet på gaten av Stalins agenter og tatt med rett inn på et forhørskontor. Her slo forhåndsdommeren straks fast at den pågrepne var skyldig i stats-fiendtlig  og anti-patriotisk og virksomhet. Mannen ble forfjamset og utbrøt: – Men hvordan kan dere dømme meg som skyldig?! Jjeg er jo ikke engang mistenkt!

– Jo, du som er her inne er skyldig, sa forhørsdommeren. – Det  er de der ute som er de mistenkte!

Navracsics  fortsetter:
– I 1995, året etter at Ungarn ble EU-medlem innførte EU The Data Protection Directive (Directive 95/46/EC). Hensikten med dette var å beskytte EUs borgere mot overvåking. Det er på tide å børste støvet av dette dokumentet. Har ikke dere i skitur-Norge et uttrykk som sier at ”Det er ingen skam å snu”? Det er som jeg skulle ha sagt det selv. Det ER ingen skam å snu, avslutter den sympatiske Navracsics.

Bildets symbolske budskap avspeiler Datalagringsdirektivet: ”De som er plassert inne på Guantanamo er skyldige (i terror) – alle vi andre som er utenfor fangeleiren mistenkes for å planlegge terror.” Hvilken rolle spiller det vel at alle på Guantanamo er fengslet uten lov og dom?

EU-Unionens president Herman van Rompuy


EUs president Herman van Rompuy
, ble utpekt til Den Europeiske Unionens første president i november 2009, og begrunner den hastige avviklingen av The Data Retention Directive slik:

– Den folkelige misnøyen med direktivet begynte å bli merkbar. Det er også blitt stadig mer klart at direktivet manglet et konstitusjonelt grunnlag. Det er jo ikke noen særlig holdbar situasjon at en EU-lov som har som hensikt å skape  økt etterlevelse av loven i seg selv er ulovlig fordi den mangler grunnlovsmessig dekning. Både Tysklands og Tsjekkias forfatningsdomstoler har nå slått fast at DRD mangler juridisk legitimitet.

EU-Unionens president Herman van Rompuy fra Belgia

van Rompuy fortsetter:
– Viktige årsaker til dette er at det anses at det ikke foreligger tilstrekkelig vern mot misbruk og at loven bryter med grunnleggende rettigheter (menneskerettighetene).

– Når det er sagt må det også sies at denne endringen ikke innebærer stort mer enn at vi kaster et kjøttbein til massene slik at folk kan roe seg ned og fortsette å drikke øl mens de ser på fotball.

– Denne endringen betyr på ingen måte at EUs indre organer og EUs politi og etterretningstjenester vil få dårligere tilgang på persondata om EU-borgernes gjøren og laden, snarere tvert imot.

– For oss EU-ledere har DRD bare vært en form for uttesting av en juridisk og teknologisk plattform for håndtering av massive datamengder knyttet til personovervåking i stor skala.

– Vi tar naturligvis med oss alle erfaringene fra de årene Direktivet har vært i drift til EUs nye og svært forbedrede  overvåkingsplattform, Project Indect.

EUs nye storsatsing Project Indect: For å sikre eller undergrave borgernes sikkerhet?

– Fordelen med Indect-plattformen er at den benytter mer avansert teknologi, inspirert av vårt forbilde NSA i USA. Dette gjør det mulig å kombinere informasjon fra e-poster, nettbesøk, filservere, datanettverk, diskusjonsforum og enkelt-PCer, avslutter presidenten i EU.

 

Statsminister Jens Stoltenberg

Hva er det du sier?! Hakeslepp er statsministerens første reaksjon når han blir konfrontert med at Datalagringsdirektivet er blitt historie i EU like før det er planlagt å bli norsk lov.

– Det var da merkelig, stusser Jens. – Min nære venn EU-president Herman van Rompuy nevnte ikke noe om dette da han var i møte med meg så sent som denne uka.  Herman sa var at han var kommet til Norge som en venn og gratulerte meg med et vel gjennomført ski-VM. Det var jo noe jeg satte pris på, siden det ikke er særlig skiføre i Belgia som Herman kommer fra, humrer Jens.

Statsminister Jens Stoltenberg

– Da må vi nok fortsatt sette vår lit til Echelon, sier Jens tankefullt.

– Echelon?

Echelon er et teknologisk samarbeid om overvåking av norske borgere som har pågått så lenge jeg har vært statsminister. Innenfor Echelon samarbeider Norge tett med våre nære allierte USA og Storbritannia.

– Det er vel noe som dere journalister ikke vet noe om. Dere gjør jo ikke lekser lenger, men SKUP-priser det håper dere på å få, sier Jens ertende.

– Jeg skal gi deg et eksempel som har vært omtalt i norske media som du burde ha fått med deg.

– Min regjering inngikk i 2009 en avtale med USA. Dette innebærer at Norge nå må utlevere privat informasjon om norske borgere til USAs myndighter, dette er i praksis etterretningen.

– For alle nordmenn som reiser til USA må Norge nå fremskaffe blant annet følgende opplysninger som vi sender kryptert til USA:
Navn på passasjer, dato for kjøp av flybillett, betalingsinformasjon, reisetidspunkt, endring av reisen, måltider om bord, hjemadresse i Norge og besøksadresser i USA.

– Utleveringen av denne informasjonen går nå på skinner og USA har gitt oss ros for våre gode tekniske løsninger og oppofrende innsats i dette pilotprosjektet.

Statsminister Stoltenberg fortsetter:
– Mitt resonnement er at det er bedre for alle parter om USA kan skaffe seg slik informasjon om nordmenn helautomatisk, uten at det skal være nødvendig å be om rettslige kjennelser i hvert enkelt tilfelle, slik DLD legger opp til. Dette vil jo bare virke fordyrende og forsinkende for arbeidet for å trygge vår egen sikkerhet.

Echelon-systemet har sine store fordeler på dette punktet siden alle er uvitende om den fyldige informasjonen som NSA nå innhenter om hver enkelt av oss, via Echelon og på andre måter, avslutter Stoltenberg smilende.

Global personovervåking er i full sving, mye takket være Echelon

Keith B. Alexander, toppsjef i National Security Agency

Keith B. Alexande, toppsjefen i National Security Agency (NSA) USAs lenge topphemmelige topp-organ for overvåking, er helt ubekymret for konsekvensene av bortfallet av DRD i Europa.

– Hva kan jeg si – en konkurrent mindre? smiler Alexander, som personlig deltok på Bilderberg-møter i USA i 2008 og i Hellas i 2009.

– NSAs godt innkjørte teknologi for nesten-total overvåking har lenge vært overlegen det som noen av de europeiske landene har benyttet de siste årene for Data Retention.

John Alexander, sjef for National Security Agency, NSA. NSA har et budsjett som er større enn FBIs og CIAs samlede budsjetter.

Alexander fortsetter imøtekommende:
– Jeg kan gi deg noen punkter.
Vi arbeider helautomatisk, dvs. at massive mengder data gjennomgås og siles ved hjelp av våre online supercomputere og overvåkingssystemer. Dette dekker epost, nettbruk, telefonsamtaler og mye mer. Kort sagt får de som blir overvåket ikke vite om det, og overvåkerne benytter vesentlig færre manuelle ressurser fordi informasjonen blir ferdig silt.

-Nå som Data Retention Directive er blitt historie, kan jeg jo røpe at NSA har hatt en spesialavtale med EU som innebærer at våre datasystemer automatisk har finkjemmet og vurdert all informasjonen som er blitt lagret i henhold til EUs Data Retention Directive for de fleste landene som hadde innført DRD. Vi i NSA har aldri hatt for vane å spørre om tillatelse. Vi trenger ikke engang å be om tilgivelse, fordi nesten ingen vet hvor vanvittig effektive våre systemer faktisk er.

– Så du er fra Norge, sier plutselig Alexander. Landet med THE NORWEGIAN SHEEP, eller SHEEPLE som vi sier her i etterretningsverdenen. Jeg hadde en videokonferanse med The Fat Conservative Lady for en tid tilbake. Jeg forklarte henne konsekvensene det ville få for henne og hennes egne dersom hun ikke ville støtte DRD-innføringen i your sheeple country. Hun var ikke blant de smarteste, men det virket da som hun fikk med seg budskapet jeg ga henne.

– Hele DRD har fungert som en trojansk hest, eller BACKDOOR, som vi sier her i NSA. Jeg vil anta at Norge vil innfører DRD (DLD) selv om EU har skrotet det. The Fat Lady trodde hun fikk en SWEET DEAL ved å gå inn for lagring i ”bare” 6 måneder  som et kompromiss; for i politikken må man jo gjøre kompromisser, ikke sant? (Han gjør seg til i stemmen).

– That’s funny.  Vil du vite hvor lang tid NSAs supercomputere bruker på å scanne gjennom 6 måneders totalinfo for innbyggerne i et land? Mindre enn 24 timer, og da snakker jeg om et land av Italias størrelse.

– I denne videoen som varer i mindre enn 1 minutt får du en presis beskrivelse av hvor godt vårt system fungerer.

– Selvfølgelig overvåker vi ikke bare amerikanere, vi har full oversikt også Down Under, for ikke å snakke om sheeple-landene i nord. En smule arrogant fortsetter han – For å få budskapet tydelig frem vil jeg bekrefte at det som sies i videoen er sant, dere vil jo likevel ikke få det med dere.  Her er en tommelfingerregel: Det som dere tror at NSA i USA gjør for dere, gjør vi i realiteten imot dere.

– Hensikten med overvåking er IKKE såkalt nasjonal sikkerhet, det er bare det ytre skallet av en trojansk hest. Det dreier seg om å kontrollere hele befolkninger. You have seen nothing yet. Selv lillegutt Bush hadde evne til å skjønne et og annet, den mannen var slett ikke så dum. Dere vestlige journalister derimot…

President Bush på besøk hos NSA; overvåkingens og hemmeligholdets aller helligste. Alexander, som befinner seg mellom daværende visepresident Cheney og president Bush har vesentlig høyere sikkerhetsklarering enn USAs president, som bare får tilgang til informasjon på "need to know"-basis.

– Her er en annen viktig informasjon for journalister som har sovet i timen. NSA har hatt et nært samarbeid med Microsoft Corporation siden slutten av 1990-årene. Dette innebærer at Windows 2000 og senere versjoner er utstyrt med backdoors som gjør det mulig for vårt utstyr å spionere på innholdet i alle PC-er. Du kan tro det har båret frukter.

– Ikke bare spionerer vi, men ved hjelp av Microsofts ulike moduler for oppdatering, service packs and so on, så endrer vi programvaren i den enkelte maskin etter behov. Du kan teste dette selv, ved først å deaktivere funksjonen ”Automatiske oppdateringer”.  Så kan du la det gå litt tid og se om det popper opp et budskap som sier ”Nye programmer er installert”. Hvis automatisk program-oppdatering er blokkert og du selv ikke har lastet opp programmer manuelt, gjett hvem som har besørget det, sier Alexander mens han blunker lurt.

– Her er litt tech specs som ennå ikke har vært omtalt i næringslivs- eller IT-magasiner. Dette  vet jeg, fordi vi overvåker hele nettet i realtid, og noe av moroa vi har er å sjekke hvor langt andre er kommet i å spionere på oss og kartlegge våre metoder. Not impressive so far.

The driver, called ADVAPI.DLL, enables and controls a range of security functions. If you use Windows, you will find it in the C:Windowssystem directory of your computer. ADVAPI.DLL works closely with Microsoft Internet Explorer, but will only run cryptographic functions that the US governments allows Microsoft to export. Inside the code are the labels for the two keys. One is called «KEY». The other is called «NSAKEY”.

The NSA key could be intended is intended to open up anyone’s and everyone’s Windows computer to intelligence gathering techniques deployed by NSA’s burgeoning corps of «information warriors». The result of having the secret key inside your Windows operating system «is that it is tremendously easier for the NSA to load unauthorized security services on all copies of Microsoft Windows.

– Det føles som at vi i NSA har vår egen nøkkel for å gå inn i alle organisasjoner og hjem i hele verden uten å bli oppdaget. Gjett hva S-en i Microsofts Operativsystem VISTA er forkortelse for. Du kan like gjerne gjette tre ganger, fordi dere journalister vet jo ingenting. S står for SURVEILLANCE – overvåkning!

VISTA er forkortelse for Virtual Instant Surveillance Tactical Application.

Microsoft Windows VISTA ble utviklet primært som et spionasje-verktøy. Microsoft har hatt et topphemmelig samarbeid med NSA i mer enn 10 år som har gått ut på at NSA har fått lov til å installere spionasje-programvare i Microsofts lisensierte produkter.

Did you get IT, avslutter Alexander muntert han mens han på nytt blunker med et øye.

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Norges utenriksminister og ”EØS-minister” Jonas Gahr Støre fortrekker ikke en mine når han får høre at EU har skrotet Datalagringsdirektivet. Det virker som hans analytiske hjerne allerede har gitt seg i kast med en ny problemstilling.

Litt ettertenksomt kommer det så fra Gahr Støre:
– Jeg tror ikke at dette vil bli noe problem for oss. Jeg anser at Echelon-systemet til NSA, hvor Norge lenge har vært en av hovedbidragsyterne, sammen med USA, Canada, Australia og New Zealand vil dekke bortfallet av datalagring-overvåking.

– Det blir litt som en tippekupong hvor Norge har helgardert. Om vi ikke benytter en juridisk EU-plattform  – jeg mener EØS-plattform  – så benytter vi storebror utenfor EU. At Norge overlater  person-informasjon om norske borgere til utenlandsk etterretning er en hevdvunnen praksis innen Arbeiderpartiet som det ikke er grunn til å stille spørsmål ved verdien av.

Jonas Gahr Støre anser at Echelon-systemet og fortsatt samarbeid med USA på personovervåkingssiden fortsatt vil gjøre nytten. Han ønsker også å implementere DLD i Norge, dersom EU gir adgang for dette.

– Du kjenner vel kanskje til at landsfedrene Haakon Lie og Jens Chr. Hauge sendte  store mengder overvåkingsinformasjon som var innhentet gjennom Stay Behind-organisasjonen til CIA og MI6. Dette ble alltid tatt godt imot og Norge har fått mangt et skulderklapp for sin store innsats med dette. Større forkjempere for det norske folkets frihet og borgerrettigheter enn Lie og Hauge tror jeg ikke Norge har hatt. Det måtte i så fall være vår alles globale helt Trygve Lie, FNs første generalsekretær, som jeg avduket en statue av for noen år tilbake.

– Jeg må nok kontakte EU-hovedkvarteret i Brussel for å forespørre meg om Norge vil måtte søke EU om lov til å implementere Datalagringsdirektivet på egenhånd, eller om dette er noe Norge som EU-medlem vil være avskåret fra. Sa jeg EU-medlem, mente jeg selvfølgelig ”i henhold til EØS-avtalen”, poengterer Støre.

– Av mine gode kontakter i USAs etterretning og Council of Foreign Relations som jeg alltid konfererer med i viktige saker har jeg lært at Datalagringsdirektivet inneholder to betydningsfulle akilleshæler som vi har ønsket å holde skjult.  Dette er fordi det dreier seg om så åpenbare huller at det vil kunne sette selve nytteverdien av Datalagringsdirektivet i fare, dersom et betydelig antall mennesker lærer om dette og tilpasser seg det.

Det ene er at Skype-telefoni ikke registreres av DLD. Som kjent inneholder også Skype en chatte-funksjon som kan benyttes som epost, også med vedlegg.

– Det andre er at mobil-operatørene i samarbeid med bl.a. NSA og britiske GCHQ
har utviklet en overvåkingsplattform som går ut på at alle mobiltelefoner kan lokaliseres samtidig, og at hver mobil  automatisk er koblet til brukerens personnummer.

– Politiet og etterretningen (PST og NATOs militære etterretning) er i ferd med å prøve ut dette her i Norge nå. De foreløpige tilbakemeldingene går ut på at det fungerer effektivt, så effektivt at overvåkings-myndighetenes biler kan kjøre rundt som om de er i et dataspill og identifisere ulike mobilbrukere der de måtte befinne seg, både ute og inne. Telenorsjef Baksaas fortjener all honnør for den høye prioritet han har gitt til dette prosjektet, som han personlig tok tak i sommeren 2009.

Så blir Støre igjen alvorlig idet han gjør det klart at dersom EU gjør noe så uvanlig som å gjeninnføre personverndirektivet som ble nevnt innledningsvis, (offisielt kjent som The Data Protection Directive – Directive 95/46/EC) vil Norge benytte sin reservasjonsrett til å nedlegge veto mot et slikt EU-direktiv, selv om Norges EU-tilknytning i dag ikke gir adgang til bruk av veto, avslutter utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

24 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *