Du leser nå
De Lærde Eldre av Psions agenda

14 minutter lesetidDe Lærde Eldre av Psions agenda

Levi Fragell og Gro Harlem Brundtland, er et storartet ateistisk radarpar i Human Etisk Forbund. Men med hvilken agenda?

Der er håp for ateister, men er det håp for Levi Fragell? Levi Fragell har blitt litt oppdatert og har opppdaget at også muslimer har en guddom, han fant ut dette først i 2003. Fantastisk fremskritt i bevegelsen når det gjelder å bli litt mer konsekvent og konsistent.

Fragells korstog gjennom Human Etisk Forbund har jo i sin helhet vært dedikert kristendommen til nå (20-30 år). Bare en ting; den mosaiske guddom ser ut til å være fredet for deres vrede, den er vel ikke overtroisk den da….. Konsekvens og konsistens har vel aldri vært Levi Fragells sterke side uansett.

Vi tar oss den frihet å kalle Fragell en av De Lærde Eldre av Psion (bare et begrep jeg fant på for å dra oppmerksomhet, idet jeg vet at ulveflokken vil dras til byttet som om det var en mørnet kjøttklump), siden han sammen med en annen humanetiker Gro Harlem Brundtland har fått slik stor innflytelse at alle deres dogmer har fått lovs form etter hvert. GHB har vitterlig stempel og lønn fra FN for å være med i Eldsterådet. Ja, vitterlig betaler vi nok av våre skattepenger til dette systemet til å kjøpe henne denne posisjonen.

Dogmatisk inkonsistens

Hvorfor er Levi Fragell eller James Randi overhodet ikke opptatt av den mosaiske guddom som overtro og superstition? Jeg har søkt og søkt på internett, men i hele verden har jeg ikke funnet EN ENESTE skeptiker eller human etiker som er noe skeptisk til den mosaiske guddom? Mange skeptikere burde jo si at når Moses så G-d i en brennende busk, så hadde det klikket for Moses, men ingen sier det ??????

Men jeg synes Moses var den største leder jødene kunne ha fått på den tiden, idet de var et stammefolk med stor overtro, som trengte en sterk leder, omtrent som libyerne trenger Gadaffi idag. Det er altfor mange stammer som slåss mot hverandres overtro uten. Jeg støtter helt og fullt at jødiske Gadaffi får fortsette som leder i Libya. Jeg synes at vi burde holdt oss for gode til å bry oss med andre lands indre anliggender. Jeg vil si de er jødehatere de som prøver å ta ut Gadaffi nå. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er ren pur anti-semittisme fra vestens side. Libya er det best utviklede landet i Afrika, og innbyggerne hadde det mye bedre enn i for eksempel USA, hvor folk dør av sult på gatene.

Og her måtte jeg nesten sette mange spørsmålstegn, for dette forstår jeg ingenting av. Er ikke jødenes gud overtro? Hvorfor er ikke ateistenes og skeptikernes og humanistenes åndelige leder James Randi imot denne guddoms overtro og ‘superstition’?

Nylig hadde de sin åndelige leder på besøk, etter invitasjon av de samme. Ateist, humanist og skepsis lederen James Randi sier :

«Jeg herved tilkjennegjør min oppfatning at tanken om en gud er en grunnleggende overtro og at der er ingen bevis for eksistensen av noen gud (er). Videre, djevler, demoner, engler og helgener er myter, og det er ikke noe liv etter døden, ingen himmel eller helvete, paven er en farlig, hyklersk, middelalderske dinosaur, og Den hellige ånd er en tegneserie-bok karakter verdig latter og latterliggjøring. Jeg anklager den kristne gud for mord ved å tillate Holocaust til å finne sted-for ikke å snakke om «etnisk rensing» i dag blir utført av kristne i vår verden – og jeg fordømmer og bakvasker denne mytiske guddom for å oppmuntre rasistiske fordommer og stå bak fornedrelsen av kvinner. «- fra Skeptic magazine (1995 Vol.3 No.4 s.11)

Svaret er selvfølgelig at Levi Fragell bærer på sjelesår i forhold til kristendommen, og ikke til noe annet. Derav hans manglende objektivtet og konsekvente holdning med følgende inkonsistens. Er det samme for James Randi også? Personlig korstog mot noen som har såret ham i barndom eller ungdom? Hevnen er søt hva? Gjorde det godt å få ut hatet og vreden ovenfor de som ikke har erfart det samme som deg? De som ser lykkelige og kjærlighetsfulle ut, kanskje må du få dem til å føle samme elendighet som du selv føler – fremdeles, etter så lang tid? Hevnen er vitterlig søt, tenker du nok, nå skal de få igjen alle de som såret deg, eller hva?

Ifølge Humanist Manifesto I & II: Humanisme er «en filosofisk, religiøs, og et moralsk verdenssyn.»

Hvorfor de er snillere med den mosaiske guddoms overtro på YAHWE, som ikke er rammet av deres kritikk, kan kanskje delvis besvares også med at “Humanismens Far” og en av Skepsis bevegelsens grunnleggere Professor Paul Kurtz sannsynligvis er jødisk, og at det er derfor de er snillere med den mosaiske religions guddommer, og at de derfor ikke kaller dem overtro, men dette kan ikke forklare alt, for Skeptikere og humanister over hele verden tenker jo selv – og trenger ikke å følge sine ledere i ett og alt..
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Kurtz

En kan bli forvirret av de forskjellige signaler de sender, ikke bare hva de gjør, men mest hva de IKKE gjør og mener. De er ikke konsekvent i sine dogmer. Hvorfor?

De Eldstes Råd

De er religiøse, den eneste forskjellen er at de er ateister, de vil ikke ha noen andre makter på jord, som noen Allmektig G-d, til å styre enn Gro Harlem Brundtland og hennes Learned Elders of PsionEldsterådet til FN (Mandela er en god gammel kommunist). Denne gruppen vil definere moralen, menneskeskapt relativ moral (situasjonsbasert moral og relative sannheter), uten innblanding av overtro eller allmektige guder, som i gamle dager myndighetene hadde sitt mandat fra…………heller ikke kulturelt opparbeidet kutyme…..

Hvor står disse menneskene på grasrotnivå i Humanetisk Forbund og Skepsis politisk vanligvis? Jeg spør fordi jeg observerer dette merkverdige fenomen at de aldri tar opp Lenin/Trotsky og bolsjevikene sine myrderier av 66 millioner kristne mennesker i USSR. Terje Emberlands Holocaust-senter ser ikke ut til å bry seg noe om all den forskningen jeg har hjulpet dem med i artikkelen ‘De Glemte Holocaust‘. Det er banebrytende forskning jeg har gjort. Ingen har som meg skrevet om dette, siden andre verdenkrig, men får jeg noen ros fra Holocaustsenteret for å ta opp spørsmålet og gjøre all denne forskning – som DE ER BETALT FOR Å GJØRE? Nei! Tvertimot.

Jeg har jo blitt kalt jødehater av deres bakkemannskap, andre blir kalt anti-semitter over en lav sko. Jeg tror ikke at både Dyrendal, Fragell, Emberland og Færseth og Even Gran er jøder, og dermed mest opptatt av sin egen religion, selv om jeg ikke kan vite deres motivasjoner. Jeg kan bare observere inkonsistens/inkonsekvens.

Hvorfor er de så opptatt av kun anti-semittisme mot jøder og ikke mot palestinere, som også er semitter??? Og hvorfor bryr de seg ikke om andre drepte i alle andre holocaust som jeg har beskrevet inngående? Er deres sympatier med ofrene selektiv? Hvorfor? Er ikke ethvert liv like mye verdt i henhold til Menneskerettskonvensjonen?

Didrik Søderlind har i mange år vært rådgiver i Human-Etisk Forbund, og i en artikkel i tidsskriftet Fri Tanke nr. 3/2004 skreiv han bl.a. følgende:

» I moderne tid har Karl Marx´materialistiske doktrine sørget for en sterk kobling mellom kommunisme og ateisme, og venstresiden (også kristensosialistene) har jo en lang tradisjon for opprør mot presteveldet. I tillegg hadde kommuniststatene ateisme som noe av en statsreligion. Sovjetunionen hadde sogar et «institutt for vitenskapelig ateisme» – omtrent på samme måte som Norge har et offentlig drevet menighetsfakultet.»

Jeg aner ugler i mosen. Ifølge Amsterdam Deklarasjonen – humanismens Grunnlov – så er der ingenting som skulle gjøre forskjell på de forskjellige religioners overtroer, så er dette bare Levi Fragells hevn her i Norge for et ødelagt liv i en dessverre for ham dysfunksjonell familie, og trenger alle religiøse familier være dysfunksjonelle fordi hans og eventuelt Gro Harlem Brundtlands familie var det?

Levi Fragell godter seg selvfølgelig godt over at Pastor Torp sin egen sønn har tatt avstand fra farens kristendom. Sønnen som er på morens side i en skilsmissesak opplever selvfølgelig at konfliktene eskaleres mellom foreldrene når slike tragiske ting skjer som at en pastor finner seg en yngre kone, og barn tar ofte parti for ene siden og imot den andre i slike situasjoner.

Lojalitetskonflikt. Og dette spiller selvfølgelig Levi Fragell på alt hva han kan nå for sin agenda. Alt som var galt rulles nå opp i en sosialpornografisk mediethriller til manges store tilfredstillelse, helt sikkert til Levi Fragell’s store tilfredstillelse også, idet dette tjener så godt hans egen agenda.

Det vil sikkert kunne behjelpes med å få frem mange ‘fortrengte minner’ fra en ung manns psyke og sinn for å tjene saken.

De fleste i Norges land tviler sikkert på at barn tar noen skade av å gå på søndagskolen og få høre at «Jesus elsker alle barna», mens Levi Fragell og hans ateistiske bakkemannskap nærmest legger opp til at det skal bli å regne som barnemishandling. Skulle ikke forundre meg at de får dette i lovs form etter hvert.  De har jo fått alt de vil ha i lovs form av deres politiske medhjelpere til nå.

Deres endelige siste slag vil være vunnet med det over kristendommen. Det var slik det virket i USSR. Alexander Solshenitzyn forteller at menneskene satt i sine leiligheter, livredde for at de skulle høre jernhælene til Bolsjevikenes CHEKA i trappen som kom og skulle hente noen av familien. Omtrent som i Norge idag altså…..statsterror, folk holdes i sjakk med frykt og beven for myndighetenes institusjoner.

Hvem kaster den første sten?

Jeg tror ikke noen skal være for hovmodig. En ulykke og tragedier kan ramme de fleste. Gro Harlem Brundtlands sønn Jørgen skaut seg i ung alder, så at hun skal ha så mye ekspertise i andre folks barnoppdragelse er vel heller tvilsomt. Karin Stoltenbergs barn, en av de to andre som har stått bak denne fantastiske utviklingen vi påstås å være i (noen sier vesten har degenerert), ble jo narkoman, selv om en av de andre ble statsminister. Hvilket jeg også sikkert kunne blitt om jeg hadde vært av en annen klasse enn en vanlig arbeiderfamilie, idet slike poster ser ut til å gå i arv i enkelte familier. Demokrati?

Disse to kvinnelige frigjørere har ikke bare frigjort seg selv fra familiene og barna sine, men for hele Norge bevirket at foreldre ikke har tid for seg selv og sine barn, nøkkelbarn som de er, så det er jo ikke rart at elendigheten blant barn og ungdom har eskalert de siste sekler. Den eneste frigjøringen kvinner har oppnådd er frigjøringen av seg selv fra sine barn – til å bli statens barn. Kanonføde for deres agendaer.

Kan noen opplyse meg om alle i det skeptiske og humanistiske miljøet er kommunister/bolsjeviker, siden de ser ut til å ikke like å snakke om hva deres ateistiske åndsfrender gjorde der? Vi vet at Gro Harlem Brundtland er Human Etiker, og at hennes far Gudmund Harlem var kommunist/motdagist, men dette kan ikke utgjøre hele forklaringen, for der er andre elementer i denne forskning. Og selv GHB kan vel ikke indoktrinere ALLE «humanister» (i hermetegn fordi Jesus er den største humanist som har levd, hvilket jeg måler alle andres humanisme opp imot) og skeptikere til å være kritisk og skeptisk til kun de som hun mener de skal være skeptiske mot, for skepsis er vel en naturlig egenskap i mennesket, og dermed at en reagerer på all overtro, og tenker selv, eller ?

Prof. Alister McGrath of Oxford Univbersity makes this claim in his book The Twilight of Atheism, Doubleday, 2004. I responded to it at length in my essay «Atheism: Twilight or Dawn?» in The Future of Atheism, edited by Robert B. Stewart, Fortress Press, 2008. Below is a long quote from my essay (pp. 54-57).

According to McGrath’s analysis…atheism’s partnership with Marxism became a deal with the devil when communism, and hence atheism, became the established, and exclusive, ideology of repressive regimes:

«The appeal of atheism to generations lay in its offer of liberation. It promised to liberate the enslaved and exploited masses from their cruel oppression by the state and church. Yet wherever atheism became the establishment, it demonstrated a ruthlessness and lack of toleration that destroyed its credentials as a liberator. The Promethean liberator had turned nasty (McGrath, 2004b p. 234).»

Ateisme er et utviklingssteg

Ateisme er fravær i den sjel av noen åndelig Allmektig G-d. Hva er årsaken til ateismen? Sekulær humanismen er per definisjon ateistisk.

Etter min mening at de alle er sårede sjeler, som har utviklet seg til åndelige hevnere for sine sår i livet, som jeg selv var engang. I tre samfulle år var jeg psykisk overgrepet av en nidkjær fariseer i ungdomsskolen, pga at det eneste jeg gjorde var å spørre ham litt for vanskelige spørsmål om hans kristne praksis, og det gikk mange år med sjelesår og ‘sjeledød’ før jeg fant ut at han ikke var kristendommen, og kristendommen var ikke han.

Det er spesielt når fortellingen om den fortapte sønn gis en helt reell erfaring i livet. G-d er der for alle, og for meg var Jesus Kristus sin lære porten.

Rudolf Steiner beskriver hvordan egentlig ateisme er det nest siste steg i en åndelig utvikling, den mystiske død, sjelens død. Jeg og ateistene står ikke så langt ifra hverandre som det kan synest. At jeg røsker litt i deres dogmer får de tåle. Men vil de videre i sin naturlige åndelige evolusjon?

Nietzhe hadde det slik: «G-d er død«, sa han, og mente for seg personlig, og ikke nødvendigvis for alle andre. «Min G-d, min G-d, hvorfor har du forlatt meg«, sa Jesus – idet verdens ondskap omsluttet ham, og han også måtte ta et dypdykk inn i sjelens mørke natt.

Den korrupte kristendom er basert på dogmer og menneskelover, som et maktmiddel helt fra Keiser Konstantin, og er ikke basert på sjelelig erfaring. Den har bare godt av å bli revet ned av ateistene, alt falskt faller av seg selv før eller siden, også ateismen, og alt kommer til sin ende. «Alt har sin tid«, sier Salmenes Bok tror jeg det er.

Det er faktisk de som gjennomgår og står opp igjen, fra sjelens mørke natt, som er de reellt kristne i verden. Og mange ateister er ifølge Rudolf Steiners kristne esoteriske innvielsesprinsipper siste steg før deres oppvåkning skal skje, dessverre for mange tar denne sjelens mørke natt lenger enn den ideelt sett trengte å ta, men det er fordi samfunnets institusjoner ikke hadda noen hjelp å tilby på min tid, eller har noen institusjoner å hjelpe og veilede de åndelige pilgrimene på livets vei idag.

Ateister er sårede sjeler og sinn i sjelens mørke natt, men de er på siste nivå før åndelig oppvåkning, om de vil, ifølge Rudolf Steiner.

Men kanskje mange er fornøyd med sin elendighet og sin offerrolle? Evige martyrer? Staakkaars dem, plei dem som babyer så de ikke blir fornærmet, hele verden imot dem, må få litt spesiell oppmerksomhet og omsorg og spesialdealer, for kanskje å føle seg elsket….. Manges situasjon kan vel best lignes med at de liker seg så godt i sjelens mørke natt at de blir der av egen vilje, og derfor motsetter seg personlig og åndelig utvikling, men holder fast på de dogmer de har i den bevisststilstand de erfarer der de er. Evig hat og korstog er ikke noen værende tilstand. Må gjenfødsel til. Og ikke av en kvinne denne gang.

Lykke til, sier jeg til dem bare. Kristus er istand til å reise ENHVER utav hvilken som helst offerrolle eller martyrium de måtte befinne seg i.

Så enkelt er det.

Omvend dig! ellers kommer jeg snart over dig og vil stride mot dem med min munns sverd.
Johannes Åp. 2.16

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
33%
Opplysende
33%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
33%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

77
Kommentarer

avatar
21 Comment threads
56 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
21 Comment authors
‘Humanetisk’ Forbunds moderne bokbrenningMichelleNilscavaaressmurfen Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
huskarlahvot
Anonym
huskarlahvot

«Det er banebrytende forskning jeg har gjort. Ingen har som meg skrevet om dette, siden andre verdenkrig, men får jeg noen ros fra Holocaustsenteret for å ta opp spørsmålet og gjøre all denne forskning – som DE ER BETALT FOR Å GJØRE? Nei! Tvertimot.»

Mener du virkelig å påstå at du er den eneste som har skrevet om det Armenske folkemordet og Holodomor siden andre verdenskrig? «Banebrytende forskning»? Right.

Hvor stort og oppsvulmet selvbilde er det du har egentlig? Jeg trodde kristne var ydmyke og gikk stille i gangene jeg. Må være greit med en plass å kunne publisere personlige oppmerksomhetsbehov og egen musikksmak på, og i tillegg be om monetære bidrag for å holde det gående.

klumpen
Abonnent

http://www.folkemord.no

Legg merke til hvem som som driver siden. Legg også merke til at Jehovas Vitne har fått sin egen lille seksjon.

klumpen
Abonnent

Og her kan dere søke på bøker i HL-senteret sitt bibliotek.

http://ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch?kilde=biblio:GRANDE

Forsøk søkeord som rwanda, armenia, sovjet, gulag….etc. Men for åndskrighisseren J.J. teller vel neppe disse bøkene da de tvilsomt gir jødene skylda for all verdens elendighet.

huskarlahvot
Anonym
huskarlahvot

Hmm, dette ble jo like pinlig for Johansen som Gaarder som påstod at ingen hadde skrevet om Sionprotokollene på NyS.

Oops.

Equalitor
Abonnent

Gaarder sa bare han ikke kunne huske å sett noe av det her. De er uansett lite brukt og av null betydning for andre, langt viktigere undersøkelser.

klumpen
Abonnent

Jaggu ble det stille fra holocaustfornekterne….

Så rart ;) .

discodisco
Abonnent

Ikke i det hele tatt. De har vel tatt pause for å se på visst bryllupp, tenker jeg.
Det er så mange symboler og den slags som skal analyseres der. :-D

klumpen
Abonnent

Ingen som tør å svare nå? Feige pyser….

BelzeBob
Abonnent

Hvorfor var det forbudt å være i besittelse av protokollene i jødestyrte Sovjet?

Hvorfor er det i dag forbudt å være i besittelse av protokollene i Israel?

Fordi protokollene bare er tull og tøys? Det blir litt som med såkalt Holocaustbenekting: om Holocaustbenekting bare er tull og tøys hvorfor er det da forbudt i flere land?

Forresten: i hvilke andre sammenhenger bruker vi det religiøse uttrykket «fornekter»?

klumpen
Abonnent

Bla bla bla…..kan du holde deg til saken?

Holocaust senteret blir stadig anklaget for å ikke omtale andre folkemord, og J.J hevder det ikke er mulig å oppdrive litteratur om F.eks folkemordet i Sovjetunionen. Jeg har nå ugjendrivelig vist at så ikke er tilfelle.

Noen kommentarer?

Ingorm
Abonnent
Ingorm

«Eldsterådet til FN» eller «de salvede»? Eventuelt same shit spør du meg.

«Hvem er egentlig den tro og kloke slave, som hans herre har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? Lykkelig er den slaven hvis hans herre, når han kommer, finner ham i ferd med å gjøre dette! Jeg sier dere i sannhet: Han skal sette ham over alt det han eier.»

Morsomt at en som ikke ser sin trelldom prøve å vise andre sin.

BelzeBob
Abonnent

kj sier:
28. 04. 2011 kl. 17:22

«Så langt jeg klarer å anslå BB, har jeg inntrykk av at det er nazister, benektere og revisjonister som vier denne tragedien vel så stor interesse. Og BelzeBob, som ved en hver anledning, forsøker å benekte dette folkemord … – er det fordi han ønsker så sterkt å ufarligjøre Hitler og nazismen, som han mener ikke har gjort forsøk på å utrydde noe som helst.»

1. Holocaust er veldig interessant fordi Holocaust har så ekstremt store politiske, økonomiske og psykologiske konsekvenser. Hvorvidt 6 millioner mennesker døde for 60-70 år siden er selvsagt ganske uinteressant. De som døde er døde og de som ikke døde døde ikke. Dette kan vi ikke forandre. 6 millioner døde nettopp i Kongo og ingen hever et øyenbryn over den saken. Sovjet myrdet 10-20 ganger så mange som 6 millioner og dette er kun en fotnote i historieboken.

2. Jeg har aldri påstått at Hitler ikke var farlig. Heller ikke har jeg forsvart nazismen.

3. Jepp – de store utrydderne var jødene og frimurerne i Sovjet. Disse som samarbeidet med jødene og frimurerne i vest-Europa og USA. De som utryddet mange titalls millioner mennesker. En systematisk utryddelse som varte i nesten et hundreår og som feires av Arbeiderpartiet om noen få dager på frimureriets fødselsdag 1. mai med røde faner og sang av Internasjonalen.

Vandalf
Abonnent
Vandalf

» 6 millioner døde nettopp i Kongo og ingen hever et øyenbryn over den saken»

Nå er det vel strengt tatt ikke så mange som forsøker å benekte at det er millioner av drepte i Kongo.

Det er nok derfor holocaust vekker så sterke følelser, fordi enkelte høytskrikende marginalere prøver å benekte at det fant sted.

Hvorvidt Sovjets myrderier utgjør en «fotnote i historieboken» kommer vel strengt tatt an på hvilken historiebok du leser, så dette blir tøvete argumentasjon.

Når det er sagt skulle jeg gjerne sett at folkemordet i Kongo ble viet vesentlig større oppmerksomhet enn hva tilfelle er (gjelder forøvrig ikke bare Kongo, men en rekke Afrikanske land).

huskarlahvot
Anonym
huskarlahvot

Poenget er vel også at du ødelegger for din sak med holocaustbenektelsen din, BB. Du hadde fått mer gjennomslag for din rørende omsorg for Kongos befolkning hvis du ikke ødela et hvert snev av seriøsitet ved å fullstendig avvise det som skjedde under krigen. Det er vanskelig å ta noe av det du sier alvorlig da. Det burde kanskje ikke være slik, men slik er det.

Men du har jo en egen nettside om Kongo har du ikke, der du gjør et storartet opplysningsarbeid? Hva var adressen dit igjen? Innsamlingsaksjonen til Kongos ofre som du tok intiativ var jo også et flott tiltak.

klumpen
Abonnent

Da får du ta deg en tur innom biblioteket til Holocaustsenteret da serru…
De har masse litteratur om folkemordet i Sovjet og en rekke andre steder.

Terje
Abonnent
Terje

«Og her måtte jeg nesten sette mange spørsmålstegn, for dette forstår jeg ingenting av. Er ikke jødenes gud overtro? Hvorfor er ikke ateistenes og skeptikernes og humanistenes åndelige leder James Randi imot denne guddoms overtro og ‘superstition’?»

Joda, jødenes gud er også overtro, i en ateists øyne er jødenes, muslimenes og de kristnes gud, den samme guden som tilbes og tolkes på forskjellig vis, av de forskjellige religiøse retningene….

Grunnen til at det oftest er den kristendommen som får gjennomgå, er ganske enkelt at det er den religion som er den dominerende i vesten. Som du kanskje har fått med deg så er det ingen som bryr seg om å angripe norrøne guder heller!

«Jeg og ateistene står ikke så langt ifra hverandre som det kan synest» Nærmere enn du tror, ateister går bare en gud lengre;-)

ola
Abonnent
ola

Jeg må le litt av James Randi, han har vært tryllekunstner hele livet? Altså levd hele livet av å lure folk……….

…men virker på meg som folk følger han blindt uansett..? skjønner de ikke…?

huskarlahvot
Anonym
huskarlahvot

Hvordan «følger» man James Randi? Og hvordan følger man ham «blindt»?

Han sier at man bør sjekke påstander som blir fremsatt, og være kritisk til det man ser, for det er lett å la seg lure. Hvis man tenker at det hørtes lurt ut, er man da en «følger» av James Randi?

Jeg kjører generelt på høyresiden av veien. Er jeg da bare konform som blindt følger reglene, eller gjør jeg det fordi det høres lurt ut? Burde jeg være åpen og individuell og ta noen kilometer på venstresiden?

Terje
Abonnent
Terje

Hva er det de ikke skjønner?

Apoteose
Abonnent
Apoteose

http://www.amazon.com/Science-Sanity-Introduction-Non-Aristotelian-Semantics/dp/0937298018

Science and Sanity
by Flemming Funch, 30 Dec 94.

Alfred Korzybski, with his subject General Semantics, introduced a bunch of principles that are conducive to the whole systems view.

Korzybski wrote a book in 1933 called «Science and Sanity – an introduction to non-aristotelean systems and general semantics», which was his main work. It is an 800 page tome that is today almost unreadable for non-academics, so I’ll present just a few simple ideas from it.

«Non-Aristotelean» puts these principles in contrast to the logic of Aristotle, the Greek philosopher. In this context, Aristotle represents the black and white look. The idea that things just ARE a certain way and you can describe them in some finite and satisfactory way. And the concept that ideas are either right or wrong.

The physics of Newton follows similar models. The world is considered a collection of finite, separate phenomena that can be studied in isolation from anything else. Therefore Newton also represents Aristotelean logic.

In the beginning of the 20th century the old science started to fall apart, thanks in part to relativity theory and quantum physics. You could no longer regard physical objects and phenomena as unchangable, finite constructs that could be studied in isolation. Things were found to be much more interdependent and fluid than earlier assumed.

General Semantics, as a Non-Aristotelean system, provides a system of logic and of studying man’s relation to his world, to accompany the new, more wholistic and fluid, models of science.

If one has to draw out the single most important statement of General Semantics, it would invariably be:

THE MAP IS NOT THE TERRITORY
The world is what it is. We can make all kinds of maps and models of how the world works, and some of them can be very useful, and we can talk about them with great benefit. But the models and maps and any words one can put together can never do more than approximate the actual world or the actual phenomena being examined. The actual territory is beyond verbal description.

As humans we make abstractions all the time. An «abstraction», as used here, is that one simplifies, condenses, or symbolizes what is going on in order to better talk about it or think about it.

For example, if I walk down the street, I might experience an event taking place. My perceptions in themselves constitute an abstraction. Different people will experience the event differently, depending on where they perceive it from and how their perceptions work, and it will never be more than a portion of what went on, passed through certain filters of perception. So, I will record certain sights, sounds, feelings and so forth, which will form my representation of the event. I might then start describing what I experienced and that will abstract it further. I could say «I saw two cars, a blue Ford going west and a green Honda going east, and the blue car was going to turn left, but then the green car swerved out of its way and hit it». My description might give somebody else an idea of what went on, but really it is a very imprecise approximation of what I actually perceived, which is again an imprecise approximation of what actually went on. The next day I might create a further abstraction by simply saying that I saw «an accident».

If somebody took my verbal description of an accident as WHAT ACTUALLY HAPPENED, then all kinds of mistakes might come out of that. But if one always realizes that it is only a map, and that different maps might be drawn for the same territory, then it becomes much easier to reconcile differences.

Whatever one can say about something isn’t it. Whatever you can say about a pencil is NOT a pencil. The pencil is what it is, something fundamentally unspeakable. If that is recognized then language and models are of couse very useful in daily life.

Ulven
Abonnent
Ulven

God save the queen. She ain’t no human being!

Denne er i anledning dagen idag – ikke bare er det kongelig bryllup i Storbritannia – det er også begynnelsen til slutten på The Lizard Queen Elisabeth sitt NWO-imperium:

http://www.youtube.com/watch?v=MeP220xx7Bs

God save the queen
The fascist regime
They made you a moron
Potential H-bomb

God save the queen
She ain’t no human being
There is no future
In England’s dreaming

Don’t be told what you want
Don’t be told what you need
There’s no future, no future,
No future for you

God save the queen
We mean it man
We love our queen
God saves

God save the queen
‘Cause tourists are money
And our figurehead
Is not what she seems

Oh God save history
God save your mad parade
Oh Lord God have mercy
All crimes are paid

When there’s no future
How can there be sin
We’re the flowers in the dustbin
We’re the poison in your human machine
We’re the future, your future

God save the queen
We mean it man
We love our queen
God saves

God save the queen
We mean it man
And there is no future
In England’s dreaming

No future, no future,
No future for you
No future, no future,
No future for me

No future, no future,
No future for you
No future, no future
For you

Terje
Abonnent
Terje

«The Lizard Queen Elisabeth» hehe, er hun sånn reptil?

discodisco
Abonnent

Ettersom jeg har forstått er stort sett alle mennesker i maktposisjoner egentlig reptiler.
Med unntak av Märtha, da. For hun snakker med engler, så da er hun snill. Selv om det burde kunne tenkes at hun egentlig er en reptilsk infiltratør på det alternative markedet. Denne hypotesen har jeg ikke sett diskutert her på NyS.

Forøvrig er jeg litt usikker på om skribentene her på Nys bruker «reptilsk» som et skjellord eller om de rent faktisk mener at enkelte mennesker egentlig er reptiler fra det ytre rom. Det er sikkert flere som kan avklare dette.

Ulven
Abonnent
Ulven

Vicki Polin: Jewish Satanic Ritual Abuse Survivor
http://www.conspirazzi.com/?p=232

Snart må vel enhver anti-satanist være forberedt å få anti-semitt stemplet påført i pannen fra satanist-duoen Dyrendal-Ferseth og deres djevelske undermålere her på Speilet.

klumpen
Abonnent

Javisst….vi elsker Satan og hans demoner. Og alle som kjemper mot verdens ondskap er antisemitter.

Ulven
Abonnent
Ulven

Så er du altså en av dem, skepsis-klump. Greit å få det bekreftet. Det er ikke bare rever som driver med streker.

kjemisk
Abonnent
kjemisk

Insteinkt skrev: «Det ser ut som du JJ ignorerer det faktum at Gud har bedt oss om ikke dømme. Det er han som skal dømme oss, ikke du, ikke jeg, vi som dømmer skal straffes like hardt som de som ikke er troende. Så derfor; vi sees nok en gang i fortapelsen, både du og jeg..»

Vi har ikke lov å dømme utefor skriften. Men de som lever i vantro, synd og skam og som lar ordets sæd ikke få så troens frø i hjertet, de har vi lov å advare og bruke ordets sverd på. Også på en medkristen som er falt eller står for fall har vi blitt gitt de de to nøkler: Himmelrikets nøkler(tilsi syndenes forlatelse) og helvedes nøkler(lstadfeste fortapelsen for disse ubotferdige).
Såfremt JJ har en levende tro, har Gud gitt han ved troen autoritet til stadfestelse av den dom allerede er satt. Men han har ikke lov å dømme utenfor ordet og Ånden ved troen.
Altså: Den som ikke tror, er allerede dømt. Han og alle som bekjenner Jesus kristus som sin frelser, han/hun har lov å stadfeste den dom som ALLEREDE ER SATT; altså ikke noen dom uten den Gud allerede i evigheten har satt. Han dømmer ingen. Jesus dømte ingen. Men de STADFESTET bare en gyldig dom!

kjemisk
Abonnent
kjemisk

Men det må være Guds Ånd, kjærlighetens Ånd som driver en til å snakke ordet til sin neste; en sann nød for sin nestes sjel og ønske om at han/hun skal få del i den samme nåde og tro som en selv har fått

kjemisk
Abonnent
kjemisk

I Skrifetn sier også at det skal gå tåleligere til med dem som aldri har hørt ordet. Hvis de som aldri har hørt ordet, men gjør etter det, han/hun skal slippe lettere unna den kommende vrede. Ja, kanskje det er beredt et sted i Himelene til dem?
Men de som har hatt ordets lys og som vet hvor en kunne kjøpe olje(få Den Hellige Ånd), men stått i mot kallet, han/hun skal straffes hardere. De skal aldri få kjenne at Herren er god, ei heller skal de noensinne få dele himmelrikets gleder(kjærligheten)som overgår all vår forstand!

Terje
Abonnent
Terje

pussig, en slik gud oppfattes kjærlig, mens en slik statsleder oppfattes maktsyk, og det som verre er!

RawKuz
Abonnent
RawKuz

kan vel ikke sies bedre enn George Carlin – http://www.youtube.com/watch?v=MeSSwKffj9o

BelzeBob
Abonnent

klumpen sier:
29. 04. 2011 kl. 21:17

«Bla bla bla…..kan du holde deg til saken?

Holocaust senteret blir stadig anklaget for å ikke omtale andre folkemord, og J.J hevder det ikke er mulig å oppdrive litteratur om F.eks folkemordet i Sovjetunionen. Jeg har nå ugjendrivelig vist at så ikke er tilfelle.

Noen kommentarer?»

Jepp, jeg har noen kommentarer:

1. At Sions protokoller var forbudt i jødestyrte Sovjet og fremdeles er forbudt i Israel vitner om at disse protokollene ikke bare er «tull og tøys.» Og dette er viktig. Slettes ikke bare bla-bla-bla.

2. Om det virkelig var slik at Hitler utryddet 6 millioner så burde da allikevel HL-senteret gi 10 ganger så mye oppmerksomhet til folkemordet i Sovjet der minst 10 ganger så mange som 6 millioner ble utryddet. Om et menneskeliv er like mye verdt som et annet, altså. Men slik er det jo ikke. Jødenes påståtte folkemord får omlag 1000 ganger så mye oppmerksomhet som det Sovjetiske. Vennligst prøv å forklar meg hvorfor det er slik.

Joda – på internett og gjennom iherdig jakt på Amazon.com og i velutstyrte biblioteker kan man finne massevis av dokumentasjon om jødenes/frimurernes industrielle slakt av 60-100 millioner menn, kvinner og barn i Sovjet. Men poenget er at disse faktaene er ikke noe som utbasuneres i vår jøde/frimurer-kontrollerte media. Av helt åpenbare politiske grunner.

At jøder utryddet minst 10 ganger så mange russere som Hitler utryddet jøder tar seg jo ikke særlig bra ut.

Litt info:

The most detailed description of Jewish influence in the Bolshevik ‘revolution comes from Robert Wilton, the Russian correspondent of The Times. In 1920 he published a book in French, Les Derniers Jours des Romanofs, which gave the racial background of all the members of the Soviet government. (This does not appear in the later English translation, for some odd reason.) After the publication of this monumental work, Wilton was ostracised by the press, and he died in poverty in 1925. He reported that the Central Committee of the Bolshevik Party was made up as follows:

NAME NATIONALITY
Bronstein (Trotsky) Jew
Apfelbaum (Zinovief) Jew
Lourie (Larine) Jew
Ouritski Jew
Volodarski Jew
Rosenfeldt (Kamanef) Jew
Smidovitch Jew
Sverdlof (Yankel) Jew
Nakhamkes (Steklof) Jew
Ulyanov (Lenin) Russian
Krylenko Russian
Lounatcharski Russian

«The Council of the People’s Commissars comprises the following:

MINISTRY NAME NATIONALITY
President Ulyanov (Lenin) Russian
Foreign Affairs Tchitcherine Russian
Nationalities Djugashvili (Stalin) Georgian
Agriculture Protian Armenian
Economic Council Lourie (Larine) Jew
Food Schlichter Jew
Army & Navy Bronstein (Trotsky) Jew
State Control Lander Jew
State Lands Kauffman Jew
Works V. Schmidt Jew
Social Relief E. Lelina (Knigissen) Jewess
Public Instruction Lounatcharsky Russian
Religions Spitzberg Jew
Interior Apfelbaum (Zinovief) Jew
Hygiene Anvelt Jew
Finance Isidore Goukovski Jew
Press Volodarski Jew
Elections Ouritski Jew
Justice I. Steinberg Jew
Refugees Fenigstein Jew
Refugees (assist.) Savitch Jew
Refugees (assist.) Zaslovski Jew

«The following is the list of members of the Central Executive Committee:

NAME NATIONALITY
Sverdlov (president) Jew
Avanessof (sec.) Armenian
Bruno Lett
Babtchinski Jew
Bukharin Russian
Weinberg Jew
Gailiss Jew
Ganzburg Jew
Danichevski Jew
Starck German
Sachs Jew
Scheinmann Jew
Erdling Jew
Landauer Jew
Linder Jew
Wolach Czech
Dimanstein Jew
Encukidze Georgian
Ermann Jew
Joffe Jew
Karkline Jew
Knigissen Jew
Rosenfeldt (Kamenef) Jew
Apfelbaum (Zinovief) Jew
Krylenko Russian
KrassikofSachs Jew
Kaprik Jew
Kaoul Lett
Ulyanov (lenin) Russian
Latsis Jew
Lander Jew
Lounatcharski Russian
Peterson Lett
Peters Lett
Roudzoutas Jew
Rosine Jew
Smidovitch Jew
Stoutchka Lett
Nakhamkes (Steklof) Jew
Sosnovski Jew
Skrytnik Jew
Bronstein (Trotsky) Jew
Teodorovitch Jew
Terian Armenian
Ouritski Jew
Telechkine Russian
Feldmann Jew
Froumkine Jew
Souriupa Ukranian
Tchavtchevadze Georgian
Scheikmann Jew
Rosental Jew
Achkinazi Imeretian
Karakhane Karaim (Jew)
Rose Jew
Sobelson (Radek) Jew
Sclichter Jew
Schikolini Jew
Chklianski Jew
Levine (Pravdine) Jew

«The following is the list of members of the Extraordinary Commission of Moscow:

NAME NATIONALITY
Dzerjinski (president) Pole
Peters (vice-president) Lett
Chklovski Jew
Kheifiss Jew
Zeistine Jew
Razmirovitch Jew
Kronberg Jew
Khaikina Jewess
Karlson Lett
Schaumann Jew
Leontovitch Jew
Jacob Goldine Jew
Glaperstein Jew
Kniggisen Jew
Latzis Lett
Schillenkuss Jew
Janson Lett
Rivkine Jew
Antonof Russian
Delafabre Jew
Tsitkine Jew
Roskirovitch Jew
G. Sverdlof Jew
Biesenski Jew
Blioumkine Jew
Alexandrevitch Russian
I. Model Jew
Routenberg Jew
Pines Jew
Sachs Jew
Daybol Lett
Saissoune Armenian
Deylkenen Lett
Liebert Jew
Vogel German
Zakiss Lett

Mer: http://www.heretical.com/miscellx/bolshies.html

Sorry, dette er ikke anti-semittisme. Bare fakta.

kj
Abonnent
kj

Og BelzeBob traver videre med sine tåpelige påstander.

Og typisk nok henter han info fra kilder som passer for saken hans – slik som Robert Wilton som var antisemitt og drev med falske anklager mot jødene!

ares
Abonnent
ares

En kommentar til punkt 2.
Kan det være nærmere et århundre i isolasjon, hvor mange av dem var som vestens bitre finde, som gjør at gulag er av mindre interesse her i vesten. Det er vel kanskje ikke utenkelig at gulg står sterker i ex sovjetiske stater? For meg virker det rimelig at holocaust får mer oppmerksomhet her i Norge, da Norge selv deltok i denne forbrytelsen. (gjelder forsåvidt for andre vestlige stater også)

klumpen
Abonnent

1) Har fremdeles ikke noe med min kommentar å gjøre. Vi snakker om tilgang på litteratur om diverse folkemord her i Norge, og påstanden om at HL-senteret IKKE omtaler andre folkemord.

2) Det er slik fordi HL-senteret i utgangspunktet er et initativ fra mosaiske trossamfunn som ønsker å kaste lys på jødeutryddelsen under 2 verdenskrig. Er det så forbanna vanskelig å forstå? Om Rwanda opprettet et senter i forbindelse med sitt folkemord, ville du da brukt samme absurde regnestykke med antall drepte som innvending fordi de ikke brukte 10 ganger så mye spalteplass på folkemordet i Sovjet?

kjemisk
Abonnent
kjemisk

Litteratur-mangel.
Vet ikke om det finnes mye eller lite litteratur om de andre store folkemordene i verden målt opp mot det jødiske holocaust. Egentlig uinteressant, når faktum er det at dagens historiebøker i skolene og media stort sett bare skriver om jødiske holocaust. I tillegg legger de lokk på de andre store folkemordene. De blir i hvertfall ikke omtalt i den grad som nevnte. I tillegg leser folk stort sett bare det som er politisk korrekt og som mainstreammedia propaganderer fram.
Saken er den at det i dag er straffbart å så tvil om dette folkemordet, og dette i mange demokatiske land. Er det straffbart å så tvil om «holodomor» eller det store folkemordet i Russland på 1920-tallet og utover?

Terje
Abonnent
Terje

Saken er at det er dette folkemordet som oftest trekkes i tvil, som et middel i politiske spill, og som generelt hat mot en folkegruppe -Derfor er det blitt straffbart å så tvil.
Dersom det var Holodomor som ble brukt på denne måten, ville fornektelse av holodomor blitt straffbart.
Det er mye som ikke blir straffbart før det er et reelt problem. Og folk leser ikke bare det som er politisk korrekt, de leser det som interesserer, og det som media skriver om. Det er hverken økonimisk forsvarlig eller teknisk mulig for mainstreammedia å skrive om absolutt alt.
Forskjellen på Holocost og Holodomor er forøvrig ikke direkte sammenlignbart,

discodisco
Abonnent

Forøvrig er det straffbart i bl.a. Frankrike å hevde at tyrkernes overgrep mot armenerne ikke var et folkemord.

Terje
Abonnent
Terje

Forresten….-«jødiske Gadaffi»? er ikke Gadaffi araber og muslim? eller brukes «jødiske» her bare som skjellsord?

discodisco
Abonnent

Jeg antar at JJ sikter til dette:
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/22668/Default.aspx

Siden det har stått i avisa, må det være sant.