Samfunn
Du leser nå
Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker
Skrevet av
J.Johansen31. 01. 2011
accio
23476 13996 174

Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker

Av J.Johansen31. 01. 2011
Vi bør ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv. Her Maria og Josef på flukt til fremmed land (Egypt) med Jesus-barnet, som Herodes ville drepe.

Kritikk mot sakkyndige i rettsalene er i skuddet i mainstream media om dagene. En annen sak som det murres om i dypet av folkesjelen er Barnevernet, som følge av rekke uheldige og dramatiske omsorgsovertagelser i det siste, ofte med væpnede politi med hunder til hjelp. Barn som blir arrestert som terrorister, hva skal det bli av disse barna når de vokser opp? De må vel ha fått sår på sjelen som vel aldri kan leges? De fleste blir vel kriminelle eller dopere, og det er vel ikke så mye å si på etter å ha fått en slik start på livet (?).

Facebook grupper som innvolverer tusener av personer protesterer mot dette familiefiendtlige system mens dette skrives. Vi i Nyhetsspeilet skal på ingen måte bidra til å la noen som helst urett i samfunnet gå ubemerket hen, og minner om dette ikke er noe nytt fenomen. Det går faktisk så langt tilbake som historiebøkene går, til Herodes i bibelhistorien blant annet. Selv mainstream media begynner så smått å interessere seg for alle disse overgrep mot medmennesker. Men problemet kan ikke løses uten en kjenner til det underliggende premiss for dette systemet.

En form for fattigmannshjelp og barnehjelp har det vært i Norge siden slutten av 1800- tallet.  Men den groteske økningen i tvangsomsorgsovertakelser har skjedd de siste 20-25 år. De som var hovedansvarlig for å skape de negative tilstandene innen Barnevernet tilbake på 80-90 tallet var ‘Landsmoderen’  Gro Harlem Brundtland, og Ekspedisjonssjef i en årrekke Karin Stoltenberg i Barne- og familiedepartementet, og som vel egenhendig var ansvarlig for å utvikle den familiefiendtlige politikk på området, i hat og uvilje mot de biologiske bånd i familier. De mener i ren klassisk sosialistisk kommunistisk stil at slike familiebånd er rent sosiale konstruksjoner, som kan erstattes med andre lignende sosiale bånd. De om det. Vi andre trenger ikke støtte deres villfarelser.

Siden spørsmålet aktualiseres i disse dager, så vil vi ved disse faksimiler fra Moss Dagblad minne om hva som var erfaringen til de som hadde studert på dette i 2004.

Noen få rettskafne politikere var det blant oss på den tiden hvor dette systemet ble eskalert. En av dem var Alvheim som gikk fra KrF til Fremskriftspartiet, og ble en av lederne av FrP gjennnom en årrekke.

Barnevernet stjal barn om natten!

Frp-veteran John Alvheim er glad pressen tar for seg problemene i det norske barnevernet.
– Jeg mener barnevernet er helt “på trynet”. Og hovedproblemet er at de ikke følger lovens målsetning om hjelp og støtte i hjemmet. Det er kun ute etter makt og omsorgsvedtak, og de lager statistikker som viser at det og det barnet er tatt i samarbeid og forståelse med foreldrene. Reinspikka løgn!

Alvheim mener barnevernet er blitt et maktapparat som både anklager, dømmer og eksekverer dommene.
– Jeg har opplevd utrolig mye også rent personlig. Som sykehusdirektør i Telemark opplevde vi at de stjal barn om nettene! Tilstandene er utrolige, jeg støtter betegnelsen om “legalisert kidnapping” og vil påstå folk er “kjøpt og betalt” for å ta de rette avgjørelsene, sier en engasjert stortingsrepresentant John Alvheim til Moss Dagblad.

Alvheims 10 råd til deg som kommer i kontakt med barnevernet:

1. Hold kjeft – alt du sier vil bli brukt mot deg.

2. Ta straks kontakt med advokat.

3. Oppsøk psykolog selv om du er frisk – du vil få bruk for det.

4. Ta ikke imot hjelp – det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5.Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem – dette er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Krev skriftlig begrunnelse for alle vedtak som angår deg.

7. Ank alle vedtak.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i beredskapshjem – du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak mener de omsorgsovertakelse eller overvåking.

10. Trenger du hjelp – bruk venner og slektninger.

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920613.ece

Det tragiske er at der har ikke VÆRT ETT ENESTE PARTI eller politiker (folkets tillitsvalgte) på Stortinget som har gått imot dette system siden John Alvheims død. Og pressen er helt taus idag. Tidligere var det noen få som sa ifra, som Moss Dagblad.

De snakker aldri sant

«- De snakker ALDRI sant!», sier Professor Marianne Haslev Skånland ved Universitetet i Bergen til Moss Dagblad. Hun har vært vitne i en rekke rettssaker og sier hun kjenner problemene fra innsiden. Marianne Haslev Skånland slakter det norske barnevernet.

Den 61 år gamle professoren ved Universitetet i Bergen er i Moss. Invitert av Moss Dagblad for å gi sin generelle mening om det norske barnevernet som hun har fulgt på kloss hold i en årrekke. Damen sparer ikke på konfekten. Hun levner barnevernet svært liten ære. Mener de har feil i 99 prosent av sakene de er involvert i.

– Viser det seg at de har rett, ja da er det en ren tilfeldighet, hevder Haslev Skånland.

– Barnevernet elsker fosterforeldre som ikke forstår så mye og dermed lar seg styre. Dessuten er min erfaring at de sjelden kan dokumentere sine påstander. Hvilket betyr at de er ugyldige.

Kraftsalvene nærmest spruter ut av en engasjert professor.

Hun har for øvrig lest saken om moren som vil ha tilbake sin 17 år gamle sønn fra fosterhjem i Fredrikstad. Med andre ord, oppslaget i Moss Dagblad forrige fredag.

Haslev Skånland kommer med voldsom kritikk av barnevernet generelt og hevder hun ikke blir forundret over de tilsynelatende uoverkommelige problemene en biologisk mor kan komme til å støte på.

– Det er helt topp at pressen tar tak i dette. Og det fine er at dere ikke går i fella ved å “legge” dere for barnevernet. Understreker professoren og legger til at hennes personlige oppfatning er at mange av problemene de biologiske foreldrene støter på, rett og slett er resultat av og ledd i en generell holdning hos barnevernet.

Troverdighet fra barnevernet finnes ikke, i følge Marianne Haslev Skånland.

– Nei, jeg tror ikke jeg kjenner en eneste sak hvor barnevernet holder seg til sannheten! Som jeg tidligere sa, de kommer med sine påstander, men kan på langt nær dokumentere dem.

– Du kjenner selvsagt Munchausen by proxy syndrom?

– Ja, den ble “ funnet opp” av en engelsk barnelege som heter Roy Meadow. Men – denne sykdommen finnes ikke! Det ble stort oppstyr i Parlamentet da han ble avslørt som svindler. Alt var falskt og nå pågår rettssaken.

Barnevernets forhold til biologiske foreldre sammenfatter hun på denne måten:

– De elsker alt som går i mot de biologiske foreldrene!

Om fosterhjem:

– Mange barn opplever å bli dypt depressive når de kommer i fosterhjem. De finner det både problematisk, vondt og vanskelig. Hvilket er naturlig. Barn lengter jo hjem til sin opprinnelige familie.

– Hva med at fosterforeldre ofte benekter hva som sies av de biologiske foreldrene?

– Nitti-ni prosent er særdeles langt unna sannheten!

– Kan man for eksempel nekte en mor å ringe til – eller skrive brev til sitt barn som er i et fosterhjem?

– På ingen måte. Det er et klart brudd på artikkel åtte i Europakonvensjonen og dermed helt klart ulovlig.

– Hvilke type fosterforeldre foretrekker barnevernet?

– De som ikke forstår noe særlig. Folk som lar seg styre helt og holdent. Og husk – de får jo betalt for “jobben”.

Haslev Skånland er av den klare oppfatning at folk som selv har vært på fosterhjem blir sett på som spesielt uegnet til selv å oppdra barn.

– Barn blir utsatt for mer mishandling og vanskjøtsel i et fosterhjem enn om de bodde hos sine egne foreldre.

– Hva er ditt inntrykk av folk som går ut med sine problemer, for eksempel til pressen?

– De blir ofte forsøkt straffet av barnevernet som har svært lett for å snu saker og ting på hodet. Og som liksom tror man bare kan kutte biologiske bånd uten videre.

Menneskerettigheter opptar også professoren fra Bergen:

– Staten har en selvstendig plikt til aktivt å sørge for å opprettholde familiebånd.

– Hva skjer?

– De brytes hele tiden!

Heller ikke mye skryt til fedrelandet, med andre ord.

– Norge ligger på bånn når det gjelder menneskerettigheter i familiesaker.

Påstander om at barn kan ha det bedre i et fosterhjem godtar hun på ingen måte.

– Alle statistikker viser at de kommer dårligere ut ved opphold i fosterhjem. Man havner i kriminalitet, ulike typer av alkohol- eller stoffmisbruk eller en kombinasjon av dette. Man ser hvor stor del av fengslede som tidligere har vært under barnevernet.

– Har du ikke noe godt å si om barnevernet her i landet?

– Det peneste jeg kan si om barnevernet er at det neppe hjelper noen!

Om stilte diagnoser sier hun:

– Barnevernet har ingen evne til å stille riktige diagnoser. Skulle det en enkelt gang gå bra er det ren tilfeldighet!

Marianne Haslev Skånland mener uttalelser fra barnevernsarbeidere i stor grad tar fra barna den alminnelige sunne fornuft. Hun har flere groteske tilfeller hvor hun selv har stilt som sakkyndig vitne.

– Jeg har truffet tidligere fosterbarn. Vet at alt som tidligere er sagt er løgn. Flere er holdt under rene torturforhold!

– ???

– Norge har flere ganger fått påpakning av torturkommisjonen for blant annet bruk av i ved varetekt. Man kan jo tenke seg hva små barn føler i tilsvarende situasjon.

Skånland dundrer i vei med sin verbale henrettelse av det norske barnevernet.

– Barn stoler ikke på noen i det voksne samfunn. De viker unna og blir asosiale i stort antall. Tenker “hvorfor skal jeg oppføre meg skikkelig mot samfunnet slik det har oppført seg mot meg?” Nei, barnevernet er skyld i mange ødelagte liv.

Hun kan ikke dy seg og forteller fra et tilfelle hvor barnevernet “feilsiterte og misbrukte opplysninger” fra en psykolog “i sin iver” etter å frata en alenemor hennes barn.

– Selv om psykologen aldri hadde møtt denne moren, ble vedkommende beskyldt for påstander om at hun utgjorde en fare. Noe psykologen selvfølgelig aldri hadde sagt. Barnevernet hevdet dessuten at vedkommende psykolog hadde gitt barnemoren “Munchausen-syndromet!

Skånland sier psykologen ble sjokkert over måten barnevernet behandlet saken på.

– Og dette er bare et av svært mange tilfeller!

Det ville forundret oss mye om den taleføre professoren ikke hadde sitt eget syn også på tilsynsførere.

– De er vanligvis ikke så viktige som folk tror. Stort sett er det “samme ulla” alt sammen. Og – dersom en tilsynsfører skulle komme i skade for å si at “dette barnet vil hjem”, ja da ville vedkommende straks blitt avsatt!

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920611.ece

Internasjonal agenda

Dette er en internasjonal affære, skapt og vedlikeholdt for å holde folk flest i et beinhardt grep av frykt og terror fra myndighetenes side.

David Icke har skrevet enormt mye om problemet i Storbritania, og hvor han hevder at enkelte barn i Storbritania blir solgt til pedofile ringer høyt på strå, som avslørt i Hollie Greig saken, hvor de blir brukt som sex-slaver og slaver i bisarre sex-ritualer av folk høyt på strå. Vi kan bare minnes pedofili-ringen til Marc Dutroux i Belgia, som innvolverte en rekke politikere og samfunnstopper.

http://www.davidicke.com/articles/state-stealing-children

Det er Den Nye Verdensordens agenda. De styrer ved hjelp av det denne frykten for seg og sine skaper i menneskene. Studer den russiske bolsjevikske revolusjonens historie, så ser en lett det. Frykt og terror, det var middelet som makten brukte da, – som nå. Alt dette er selvfølgelig helt i strid med alle slags menneskerettskonvensjoner, men det betyr vel ikke så mye så lenge det er de som skal håndheve disse konvensjoner som ønsker dette systemet mest velkommen.

Dyr har bedre behandling gjennom samfunnets institusjoner som Dyrevernet, enn disse barn har.

Barneombudet er alltid på statsmaktens side i saken, naturlig nok, siden han mottar sin lønn fra samme statsmakt. Dere finner ikke EN ENESTE SAK Barneombudet har engasjert seg i MOT Barnevernet. Vi må slutte fra det at Barnevernet er ikke bare overmenneskelig, men nærmest gudommelig i sitt klarsyn, holdninger og handlinger. Fritatt for offentlig kritikk derav.

Folk bør virkelig ikke så lett godta den urett som ikke rammer dem selv
Sitat; Arnulf Øverland

(Arnulf Øverland var forøvrig medlem av Mot Dag, sammen med Gro Harlem Brundtlands far Oddmund Harlem
(den tidlige norske sosialistiske/kommunistiske bevegelse som en kan klandre for disse systemer).

Alt dette har også en naturlig sammenheng med at i fascismen/sosialismen/kommunismen så er det statens ledere som skal anses for å være åndelige ‘fedre’ og ‘mødre’, tilbes som guder, og som skal ivareta barnas behov i enhver sammenheng, og hvor barna skal trenes og opplæres til å være slaver og kanonføde for deres agendaer.

«Høsten 2009 uttalte Barne-minister Anniken Huitfeldt, i Brennpunkt, med et triumferande smil at no har vi laga lovverket slik at foreldre får ikkje born heim etter omsorgsovertaking! «

Denne Huitfeldt virker å være fra en annen planet en oss vanlige nordmenn (?).

En Mot Dagist fra Arbeiderpartiet sier klart fra hvordan de vil ha det:

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De som vil løse denne saken må løse den på verdimessig grunnlag. Det hjelper ikke å ta en og en sak, for mens dere slåss i 5 år for en sak, så har systemet i mellomtiden tatt 5000 nye tilfeller. Dette er det ti-hodede troll.

Godhetsindustrien går sin gang med å snu begrepene på hodet. Dobbelt-krysning kalles det vel på fagspråket. Fosterhjemsindustrien er en storindustri, og noen kaller dette kjøp- og salg av barn. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen; En nasjon og et barnevern som ville ønske å hjelpe noen med begrensede økonomiske eller intellektuelle ressurser, burde vel gjøre nettopp det; hjelpe dem, og ikke exterminere dem.

Organisasjoner som arbeider med problemet:
http://www.hra-n.no
http://www.fampo.info/
http://www.familiestiftelsen.no/

Mediadekning:
Samfunnsmagasinet har tatt opp problemet i stor bredde:
http://www.sfm.no/Nyheter.htm

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info
174 Kommentarer
1 5 6 7 8 9
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  16. 09. 2013 klokken 16:58

  Bygd gransker barnevernet for 1,5 mill.

  Samnanger kommune avgjorde tirsdag hvem som vant anbudet på å granske de ansatte i barnevernet.

  http://www.fontene.no/nyheter/article6857900.ece#origo_posted_comment

  Det er vel snart på tide at noen økonomistudenter skriver hovedoppgave om profitt-incentivene i det delvis privatiserte barne-fjernet. Tittelen kan f.eks. være: «En bekymringsmelding for noen er en salgsordre for andre. Men inntektene innkasseres ikke før barn er fjernet…» På tide å ringe politiet…?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Uffda
   16. 09. 2013 klokken 20:38

   De samme advokater/kontorer som behandler barnevernsaker – sitter som aksjonærer/styreledere i (private)barneverninstitusjoner. Altså bukken og havresekken.
   Norge er det land som ikke har undertegnet FN`s barnekonvensjon, dvs biologiske foreldre kan lett miste egne barn til systemet.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Falcon
  28. 12. 2013 klokken 00:03

  Ansatte henges ut som barnemishandlere http://www.nettavisen.no/nyheter/article3725458.ece

  Sitat: Mann til krig mot barnevernet på nettet. Barnevernsansatte henges ut på nett. En mann har lagt ut flere lydklipp fra et taushetsbelagt møte i fylkesnemnda på YouTube, ifølge Avisa Nordland http://www.an.no/nyheter/article7037369.ece Møtet var et formelt rettslig møte som handlet om at mannen ønsket å få tilbake omsorgen for sønnen. Det ble holdt mellom barnefaren, en psykiater, en saksbehandler i barnevernet og en advokat. Det som ble sagt på møtet var taushetsbelagt. Likevel gjorde faren lydopptak med mobilen sin uten at de andre visste det, og la det ut på YouTube. Stadig nye klipp ..

  1: barnevern bodø +, 2: barnemishandling bodø .. http://www.youtube.com/watch?v=h-wIWbeMhZw&list=PLqQQFOVUZBLjWHIsddAkOVMWRmbfaeNLL * Youtube { barnevern bodø http://www.youtube.com/results?search_query=barnevern+bodø }

  1, sitat: Grotesk barnemishandling på 3 året av barnekidnappingstjenesten bodø

  2, sitat: mishandling av barn fra Bodø kommune ( bv ) og fylket. kostholds hefte for personer med autisme. http://www.youtube.com/watch?v=MKgBj4lOgC8&feature=youtu.be Utarbeidet av folkehelsa og Dr. Geir Flatabø ( Ulvik ) gjør at symptomene på autisme forsvinner helt, men for helbredelse av autismen slik at man blir helt frisk og ikke trenger kostregulering, anbefales Ldn ( low dose naltrexon ) eller mp ( Marshall protocoll ) http://www.youtube.com/watch?v=pMU9d67ShoQ&list=PLM1V4d3JExkmt0yS0KbB48J5PH6vZDKy9 som består av olmetec 40 mg 4 ganger daglig, slik at kronisk infesksjons betennelse i mage forsvinner, og tarm og endokine kjertler gjennopptar produksjonen av enzymer som skal bryte ned proteinene i melk, korn, myse, slik at man blir helbredet. for mere dokumentasjon, se mpkb.org eller skriv Marshall protocoll på youtube og se noen videoer.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Falcon
   28. 12. 2013 klokken 04:25

   Ref. sak min forrige kommentar, her er kommentarer fra barnets far som bl.a. viser at dette er en sak som må prioriteres mhp etterforskning og vil gi mange positive synergieffekter til andre relaterte saker i det ganske land og utland

   1, sitat: Grotesk barnemishandling på 3 året av barnekidnappingstjenesten bodø >> Tekst 1 i video: Grotesk barnemishandling fra barnevern ( bv ) Bodø. Slik tjener de seg rike ved å beskylde folk for ting som ikke er sant og ikke kan bevises. Maritha Fagerheim på bv har også ringt min samboer og truet henne på livet med å ta ungene hennes på dagen, men nekter å fortelle hva jeg beskyldes for til meg, min samboer og adv. De bare sier at det er et vedtak de har gjort. Her er bilde av psykopaten selv som bor i Bodø >> Tekst 2 i video: Og her et bilde av Tone Hilde Birkelund, sjefen for Bodø barnekidnappingstjeneste, som er leder for alle lovbruddene, barnemishandlingen, og falske beskyldninger. Godt hun kom fram i an.no og viste seg fram så alle ser hvor vondskapen kommer ifra!!

   2, sitat: mishandling av barn fra Bodø kommune ( bv ) og fylket. kostholds hefte for personer med autisme. http://www.youtube.com/watch?v=MKgBj4lOgC8&feature=youtu.be Utarbeidet av folkehelsa og Dr. Geir Flatabø ( Ulvik ) gjør at symptomene på autisme forsvinner helt, men for helbredelse av autismen slik at man blir helt frisk og ikke trenger kostregulering, anbefales Ldn ( low dose naltrexon ) eller mp ( Marshall protocoll ) http://www.youtube.com/watch?v=pMU9d67ShoQ&list=PLM1V4d3JExkmt0yS0KbB48J5PH6vZDKy9 som består av olmetec 40 mg 4 ganger daglig, slik at kronisk infesksjons betennelse i mage forsvinner, og tarm og endokine kjertler gjennopptar produksjonen av enzymer som skal bryte ned proteinene i melk, korn, myse, slik at man blir helbredet. for mere dokumentasjon, se mpkb.org eller skriv Marshall protocoll på youtube og se noen videoer. >> Tekst 1 i video: Ikke utredet ungen i 3 år for pandas disyse ( Streptococcal infeksjon i hjernen ) slik at infeksjonen har gjort ungen sykere i 3 år, de tar heller ikke imot brosjyre fra dr. Flatebø ang. kostregulering for autismen hos barnet som er utarbeidet av Flatebø og helsetilsynet. De er kun interessert i pengene i saken og helt likegyldige til om ungen lider grusomt på tredje året, og blir også nektet antibiotika behandling for plagene. De nekter også å ta blodprøver for å avdekke dette som han selv sier i sin tale. I fylket sitter barnemishandlerne Helge Njøs, Heidi Beate Sørensen og Laila Anita Johansen som forfalsker alle sine uttalelser og nekter faren til barnet samvær med ungen slik at han og dr. Flatebø kan få han utredet og frisk. Maritha Fagerheim på bv ( barnevern ) ringte dagen før saken skulle opp og truet min samboer på livet med å ta ungene hennes på dagen hvis jeg ikke flyttet ut på dagen, for at jeg skulle tape saken min og hun berge skinnet til sjefene sine. De nekter fremdeles 2 mnd etterpå å kalle faren inn på møte for å fortelle hva beskyldningene består i og få dette avklart, selv 1 mnd etter truslene når min samboer og adv møtte opp på time til bv for å få vite hva de beskylder meg for, så nekter fremdeles Fagerheim å fortelle hva beskyldningene består i til henne og adv. For Fagerheim er bare interessert i at ungen blir syk og dør så de slipper å undersøke barnet og få kritikk senere i saken når den skal for retten. ( Jævla barnemordere! ) Og psykopat psykolog Kristin Moldjord som uttaler seg etter dr. Flatebø, vil heller ikke at det skal tas blodprøve for å avdekke pandas disyse, men prater seg bort om en kromosomprøve, slik at barnet blir nektet utredning fra henne også, for hun vil også ha ungen dau snarest mulig for å slippe at svarene på blodprøve kommer opp i ny sak slik at hun kan berge seg selv og barnemorderne hun jobber for, virker som hun er nazist og behandler alle unger som jøder, for at hun skal få flest mulig penger fra bv tjenesten, rart hun får lov til å ha noe som helst med mennesker å gjøre!!

   Barnets far har bebudet videre oppfølging med publikasjoner og presentasjoner

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Falcon
   07. 01. 2014 klokken 23:18

   Video ‘barnevern bodø’ er slettet, og eier har lagt inn ny http://www.youtube.com/watch?v=94lPLStiuf4&list=PLqQQFOVUZBLjWHIsddAkOVMWRmbfaeNLL

   1, sitat: Video slettet, tilleggstekst 1 i ny video: Og idiotene er så dumme at de tror de slipper unna ansvar for sin tortur og mishandling av barn og familier ved å klage til youtube, og snut. Akkurat som de kan forsvare og skjule sine lovbrudd og ulovlige arb. metoder. Og slik misbrukes skattebetalernes penger til det verste som går an å gjøre. Undrer på hvilke idiotiske politikere som har ansatt djevlene og synes det er morsomt, ikke rart at Bodø kommune er blakk når penger misbrukes slik!!

   ..

   3, sitat: Utdrag tekst i video: Pic. of commander of Bodø child kidnapping service. Well, great she came forward in the newspaper so everyone sees who leads child abuse and death camp in Bodø Norway

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Falcon
   10. 01. 2014 klokken 16:05

   Denne videoen slettes stadig og legges inn på nytt litt modifisert

   SS bodø http://www.youtube.com/watch?v=2YXMKJnFjhY&list=PLqQQFOVUZBLjWHIsddAkOVMWRmbfaeNLL Youtube bruker ida olea http://www.youtube.com/channel/UC6pPWG4lekHqnlMlWlkg5Mg

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Falcon
  28. 12. 2013 klokken 04:49

  En av metodene for å ro seg i land uten effektiv etterforskning av de kriminelle forholdene

  Oppretter tilsynssak mot barnevernet http://kommunal-rapport.no/artikkel/Oppretter_tilsyns_173_sak_mot_barne_173_vernet

  Sitat: Fylkesmenn i begge trøndelagsfylkene er involvert når det nå blir tilsyn med barnevernet i Leksvik, etter at en ettåring funnet død dagen etter at barnevernet var på besøk. ..

  «When the government fears the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny.» – Thomas Jefferson, 3rd president of US (1743 – 1826)

  “Government is actually the worst failure of civilized man. There has never been a really good one, and even those that are most tolerable are arbitrary, cruel, grasping and unintelligent.” Henry Louis Mencken

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til MAJA
  09. 02. 2014 klokken 13:35

  En far er i Bodø nektet samvœr med sin autiske sønn fordi barnevenret synes barnet blir for urolig når han etter 3 mndr får se sin far igjen etterat han brutalt ble fraktet vekk i politibil.
  Barnevernet i Bodø setter seg over en leges råd til at barnet bør bli undersøkt grundig.
  Dr. Geir Flatebø helbreder sine pasienter gjennom å tilrå bytte av diett m.m
  Jeg kom over en artikkel på nettsiden mat & helse… det er en artikkel om legen Geir Flatabø som har oppnådd dramatiske forbedringer med diett, kosttilskudd og biofeedback som behandling for autisme. Han er Skandinavias eneste DAN- lege (DAN = «defeat autism now») som har deltatt i undervisning ved Autism Research Institute(ARI) i San Diego. Der stod mye spennende i den artikkelen og mulig dette er noe å prøve. Det jo ikke en kur, men en behandlings metode som kan hjelpe kropp og hjerne å fungere bedre med autisme. Jeg har tro på en gluten- og kaseinfri diett etter å ha lest mye om den og andre foreldres erfaring med den. Å jeg må si at Martine har hatt store fordøyelsesproblem før og nå. Når jeg leser om autisme er jo dette noe som følger diagnosen. Martine tok prikktest for melk når hun var mindre på sykhuset, den kom ut negativ. Men hun har alltid reagert på melk og melkeprodukter med enten løs eller hard mage, nok en ting jeg har lært følger mest sannsynelig diagnosen hennes. 

  Her er noen av behandlingene av autisme og ADHD legen Geir Flatabø anbefaler:
  • Diettbehandling mot proteinintoleranse og fordøyelsesproblem: f.eks. gluten- og kaseinfri diett og restriktiv lavkarbohydratdiett (RCD)
  • Kosttilskudd for å rette opp biokjemiske ubalanse; vitaminer, mineraler, enzymer, fettsyrer og andre naturlige stoffer.
  • Tilskudd av metylB12 for å bedre hjernefunksjonen
  • Probiotika (helsefremmende bakterier)
  • Prebiotika er karbohydrater som forsyner tarmens slimhinner og mikroflora med energi og næringsstoffer.
  • Kelegering med EDTA og andre stoffer for fjerne tungmetaller.
  • Antibiotika mot toksinproduserende bakterier
  • Soppmidler mot Candida og andre sopper
  • Biofeedback- trening for å endre og forbedre kommunikasjonen mellom hjernecellene
  • Oksygenterapi med et spesielt trykkammer for å bedre oksygentilførselen til dårlig fungerende hjernesentra.
  Det er noen av behandlingsmetodene det har på Medisinsk Helsesenter som er drevet av Geir Flatabø. Ja jeg må si jeg ble nyskjerrig, for så langt har ikke jeg blitt hørt av noe helsepersonell når jeg har tatt opp at Martine reagere på melk. Men no skal det slåes hardt mot hardt! Dette skal finnes ut snarest! Nok er «nok»:http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/autisme-behandling-11727.html
  Barnevernet setter seg utover en spesialist og nekter barnet samvœr med sin far og nekter barnet nødvendig «helsehjelp»:http://www.youtube.com/watch?v=8UeynNmUTUU
   

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til MAJA
  09. 02. 2014 klokken 13:38

  Jeg sendte en klage på dette da jeg mottok denne filmen,

  går mottok jeg vidoen som denne faren har lagt ut og jeg støtter han og hans samboer fullstendig i kampen for å vinne barnet «tilbake»:https://www.youtube.com/watch?list=PLqQQFOVUZBLjWHIsddAkOVMWRmbfaeNLL&v=h-wIWbeMhZw.
  Dette vitner om en ekstrem og grusom mishandling av ett barn , som bør bli en tilsynssak for Bodø kommune .
  1 Akkuttvedtak skla kun skje i meget spesielle situasjoner der barnet lider av mangel på de viktigste ting.

  § 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.
  Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.
  Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor «hjemmet»:http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100

  Pr. idag blir ca 50 % av alle omsorgsovertakelser gjort som akkuttvedtak .
  På denne måten har ikke biologiske foreldre muligheter for å vinne barna tilbake før saken kommer i tingretten, for fylkesnemda gir stort sett kommunen medhold i mere enn 95 % av sakene .
  • Retten til å bli hørt innebærer at det ikke skal treffes avgjørelse i saken uten at partene har fått rimelig anledning til å legge frem bevismateriale og argumentasjon omkring faktum og jus. Det skal normalt holdes muntlige forhandlinger i hvert fall på ett trinn, med mindre helt særegne forhold kan rettferdiggjøre at tvisten avgjøres utelukkende på grunnlag av skriftlig behandling. Barnekonvensjonen artikkel 11 (2) gir også barn rett til å bli hørt i saker som angår dem, direkte eller gjennom foreskrevet representant, sml også artikkel 9 (2) som gir samtlige berørte parter anledning til å delta i forhandlingene og gjøre sine synspunkter kjent.
  • Saksbehandlingen må være basert på likebehandling, slik at partene får samme muligheter til påvirke utfallet – ”equality of arms”. Retten til å krysseksaminere motpartens vitner er et viktig eksempel. Det forutsettes ellers likestilling med hensyn til å føre bevis knyttet til et nærmere angitt bevistema, til tilgang til bevis, til å argumentere for sin sak og så videre.
  • Saksbehandlingen må gi mulighet for kontradiksjon, det vil si gi partene anledning til å gjøre seg kjent med og eventuelt imøtegå alt prosessmateriale som tilflyter retten fra motpart eller tredjemenn (sakkyndige). Kravet til kontradiksjon håndheves strengt av menneskerettighetsdomstolen.
  • Retten på sin side har plikt til å foreta en reell og forsvarlig vurdering av det fremlagte prosessmaterialet. Vilkårlige dommer, eller dommer truffet på grunnlag av klart mangelfull kunnskap om saken, er uforenlige med artikkel 6 (1).
  • Rettens avgjørelse skal være adekvat begrunnet. For så vidt gjelder plikten til å gi begrunnelse, innebærer ikke den at retten er forpliktet til å ta stilling til ethvert anbringende fra en part. Minstekravet er imidlertid at omstendigheter som ville kunne være avgjørende for sakens utfall, må omtales. Den begrunnelse som gis må være egnet til å forklare rettens «standpunkt»:http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2005/nou-2005-09/7/4.html?id=390858

  Her blir det framholdt at barnets far er enten psykotisk eller narkoman uten at det foreligger noen form for dokumentasjon på dette .
  Har barnevernsutdanningen bidratt til å utrede foreldre for diagnoser .

  Sitat»:
  3.5 Er utrederne tilhengere av en bestemt skole innenfor psykoterapi?

  Psykiatrien er – kanskje mer enn noen annen samfunnsinstitusjon – splittet i flere hovedretninger som heller ikke er enhetlige innad. Bare innen psykoterapi eksisterer et dusin hovedretninger. Noen kan f.eks mene at psykiatriske lidelser er mer eller mindre kroniske, mens andre kan mene at det overhodet ikke eksisterer kroniske lidelser. Det er selvsagt ikke uvesentlig om ordet “kronisk” er brukt i en rapport, noe som altså kan være avhengig av hvilke psykologer som utreder, mer enn av klientens faktiske problem.

  3.7 Er det redegjort for hvordan utrederne har samlet informasjon og hvordan observasjonene er utført?

  Dersom dette ikke er redegjort for, er rapporten bortimot verdiløs. Vurderinger og konklusjoner kan da ikke etterprøves eller bli gjenstand for kritisk «gjennomgang»:http://www.barnasrett.no/handbok.htm

  Avisa Nordland er tydeligvis kjøpt og betalt av barnevernet , ettersom de nekter å trykke overgrep som er gjort mot barn under barnevernets «omsorg»:http://www.nrk.no/norge/1_3-milliarder-til-barnevernsbarn-1.7079907
  Når det gjelder selvmord blandt barnevernsbarn og deres foreldre , er det ingen som kommer ut med «sannheten»:http://www.nettavisen.no/nyheter/article3725458.ece

  Sitat,
  Rapporten gir resultater fra en analyse av barnevernbarnas helse i Norge. Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden 1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99.000 barn og unge i barneverntiltak i løpet av denne perioden. Analysen beskriver varighet av og hovedtdyper av barneverntiltak i løpet av denne perioden. Barneverndata ble bl.a. koblet mot data om uførhet og data om dødsfall og dødsårsaker. Rapporten indikerer at barnevernbarna og foreldrene deres har betydelige helseproblemer. I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990- «2001»:http://www.nibr.no/pub109

  Vi lever idag i en angiverstat som ble statrtet av barnevernet i 2011 med påbud at alle skal angi hverandre .
  Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.
  http://www.barnevernet.no/Forebygge/Bekymret/Meldinger-til-barneverntjenesten1/
  Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikke liker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive er at angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda.
  «Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd om din neste«, sier G-d’s Lov. Menneskers lover tar ikke slike smålige hensyn, spesielt ikke de sosialistiske.
  I Norge er det tverrpolitisk enighet om det marxistiske sosialistiske system som ble praktisert under Lenin og Stalin og i kommunistiske Sovjet og Øst-Tyskland (DDR), som i det nazistiske nasjonal-sosialistiske Vest-Tyskland. Sosialisme alle vegne om den er internasjonal, eller bare «nasjonal»:http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/
  Ifølge avisa Nordland er det ille at faren til dette barnet i sin fortvilelse legger dette ut på Youtube, avisa og barnevernet bryr seg ikke om at dette barnet lider forferdelig , fordi i Norge eksisterer ingensom helst forskning om hvordan barn reagerer når de blir revet fra sine foreldre .
  Men i England finnes det en forsker ved navn Sue Gerhards som har forsket på dette og hun viser til meget alvorlige svikt i en barnehjerne når de blir utsatt for en traumatisk hendelse som dette .
  Den engelske psykoterapeuten Sue Gerhards fant en ny forståelse til hvordan våre følelsesmessige ressurser blir formet i de to første årene av vårt liv .
  Den tenkende delen av vår emosjonelle hjerne- Prefrontal Cortex – ligger sentralen som kobler de ulike deler av hjernene , i denne sentralen finner vi en liten lapp bak øynene vednavn Orbifrontal Cortex , som sœrlig styrer den høyre hjernehalvdelen , som er den dominerende i barndommen , den som belønner adferd og utløser gode følelser , som gjør oss istand til å sette pris på berøring, skjønnhet og godmatog som også er kontrollsenteret , som styrer impulser fra andre deler av hjerneneog som avgjør4 hvilken oppførsel som er mest akseptabel .
  Hun mener også at stress er hjertet i vår mentale helse , dette fortjener vår dypeste alvor og det er spesielt farlig for små barn og øker kortisolentilgangen,som igjen påvirker utviklingen av barnets hjerne . Stresshormonene sender disse signaler til kroppen.
  1. Stopp det dåre holder på med
  2. Ikke kast bort tiden med å bekjempe bakterierr .
  3.Ikke sløs bort tiden med lœrdom
  4. Ikke slapp av
  5. Jeg trenger all oppmerksomhet på å løse dette problemet .

  Hva skjer i hjernen hvis den stressede situasjon vedvarer – reseptorene som skal håndtere kortisolen klarer ikke å holde unna – aminosyrer som ikke blir tatt opp blir vœrende i nervesystemet / Dette kan ødelegge nerveceller. Hippocampus , den delen av tinninglappen som har med hukommelse og lœring å gjøre , kan bli ute av stand til å fungere .
  I barnehjemmene i Romania under Ceausescu-regimet overlevde kun spebarn som lå nœrmets døren fordi de fikk øyenkontakt med pleierne .
  Amerikasnske go canadiske forskere studerte MRI-bilder av hjernen til noen av barna , der den orbifrontale cortex skulle vœrt , var det kun ett sort «hull»:http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=2917223

  MENNESKERTTIGHETSBRUDD.
  Den norske barneverntjenesten begår stadig en rekke brudd på en rekke menneskerettigheter som er nedfelt i Den europeiske menneskerettkonvensjon EMK , domsavsigelser ved EMD i Strasbourg, FNs konvensjon for barnets rettigheter og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter .

  En type brudd gjelder EMK artikkel 8 og EMDs praksis vedrørende fosterbarn og deres biologiske foreldre .
  i flere tilfelle utsetets fosterbarn og deres biologiske foreldre for kontinuerlig overvåking , feilrapportering fra tilsynsfører som barnevernt ekter å skifte ut
  I henhold til EMK, artikkel 8 kreves det at barneverntjenesten må bevise med entydig dokumetasjon at en forelder er til skade for barnet , for å foreta så sterke inngrep i retten til privatliv og familieliv.
  Barneverntjenesten har den hele og fulle bevisbyrde og må kunne dokumentere at det ikke finnes tvil om at en forelder utgjør en fare for barnet , dersom de er sammen uten tilsyn , jf nødrett, straffelovens § 47
  Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget for at redde nogens Person eller Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar Omstændighederne berettigede ham til at anse denne som særdeles betydelig i Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde «forvoldes»:http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_1-4#KAPITTEL_1-4

  I tillegg til krenkelser mot familieliv , privatliv og hjem erfarer barn at øvrige biologiske familie , den måten barneverntjenesten og tilsynsfører behandler dem på , som umenenskelige og nedverdiende og brudd på EMK , artikkel 3
  Ingen må bli utsatt for tortur, umenenskelig eller nedverdiende «straff»:http://barnasombud.wordpress.com/2013/02/02/kampen-om-barnets-beste-er-rettsikkerhet-i-barnevernssaker-mer-enn-en-illusjon/

  At det kommer en uttalelse fra barnevernsjef i Stavanger , Gunnar Thoresen er meget ironisk og utrolig at noen har tillit til en slik mann .
  Siatt»:
  Dette er en dypt tragisk sak. Jeg har jobbet i barnevernet i en årrekke, og kan ikke huske tilsvarende, sier Stavanger kommunes barnevernssjef Gunnar Toresen til Aftenbladet. Han sier barnet nå «fungerer normalt», men at de ikke vet om det får varige mén.

  – Det vil være veldig tungt om barnet skulle bli varig skadet, på grunn av noe som skjedde mens arnevernet hadde ansvar for det, sier «han»:http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/-Tillit-til-fosterforeldrene-3010519.html#.UsAxmfbA5z8
  13 desember gikk en stor gruppe mennesker i fakkeltog for å levere 4500 underskrifter med krav om gransking av «barnevernet»:http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/-Tillit-til-fosterforeldrene-3010519.html#.UsAxmfbA5z8
  Dette er våre krav «:
  1 . Vi krever en gransking av barnevernet – utført av en tredje part .
  2. Vi krever en gransking av utdanningssystemet og opplœringsrutinen til de ansatte og en kartlegging av det faglige kompetansenivået hos barnevernet .
  3. Vi krever nedleggelse av fylkesnemdene.
  4 .Vi krever ett fungerende kontrollorgan for barnevernet .
  5. Vi krever ett eksternt klageorgan for barnevernssaker . Dette organet skal ha makt og myndighet til å håndtere det norske lovverket der loven blir brutt med folket som lidende part i en tvistesak med offentlie enheter eller enkeltpersoner ansatt i offentlig sektor.
  6. Vi krever bedre ordninger for enkeltpersoner som har opplevd feilbehandling hos offentlig sektor , dette inkluderer all offentlig virke og inkluderer politiet samt alle ledd i rettssystemet .
  7 . Vi krever at det øremerkes midler til å heve kunnskapsnivået og kompetansenivået til barnevernet , detet som mål for å forbedre tjenesten hos barnevernet og involverte instanser i barnevernssaker . Midlene må ogßå gies for bedre kunnskap angående norsk lovverk og for å forbedre opplœringsrutinene i barnevernet .
  8 . Vi krever håndhevelse av tjenestemannsloven der den har blitt brutt av enkeltpersoner i offentlig sektor
  9. Vi krever at lovbrudd skal gi grunnlag for oppsigelse i offentlig sektor . Folket kan ikke akseptere brudd på lovverket av de som er satt til å tjene eller representere dem .
  10 . Vi krever opprettelse av en rettssinstand underlagt folkevalgte lokale, ombudsmenn med kort behandlingstid . Ombudsmannen skla stille på folkets side i tvistesaker med offentligheten
  En ombudsmann skal kun representere folket i tvistesaker med offentlig sektor .
  En ombudsmann skal aldri representere enkeltpersoner i offentligheten eller noen deler av offentlig sektor .
  Fagforeninger og kommunale advokater kan representere enkeltpersoner og offentlig sektor .
  11. Vi krever at alle rettslige prossesser som representer partsaker skal dokumenteres med lyd og bilde
  12. Vi krever at barns etnisitet, religiøsitet og kulti\ur i opprinnelig familie skal og må legges til grunn ved enhver omplassering utenfor biologisk familie
  13. Vi krever at det biologiske prinsipp skal vœre utgangspunkt for barnevernets arbeid , dette med grunnlag i at barn og ungdom har behov for identitetsdannelse i forhold til biologisk og kulturelt opphav .
  14. Vi krever at det blir brukt hjelpetiltak i hjemmet eventuelt avlastning i alle saker der det ikke er reell omsorgssvikt.
  15 .Vi krever at fosterhjem bestående av egnet biologiske familiemedlemmer skal prioriteres foran fremmede familier . Fremmede fosterfamilier skal vœre den siste utvei og kun for ungdom som bor i destruktive forhold og som ikke har egnede familiemedlemmer som kan ta over den daglige omsorg
  16. Vi krever at fosterhjem bestående av like-kjønnede par og fosterhjem med tilhørende trossamfunn ikke ska kunne benyttes mot den biologiske familiens vilje .
  17. Vi krever at den teoretiske kompetansen årlig skal fag *- kvalitetssikres i alle institusjoner og fosterhjem, slik at barns utdanningskompetanse ikke svekkes grunnet omsorgssvikt i privat eller offentlig «sektor»:https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/brev-til-barneverntjenesten-i-bod%C3%B8-/10152099457369826
  Vidoen det blir referert til ble fjernet av youtube .

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til gudfrid
  17. 02. 2014 klokken 10:51

  Barnestjelerne er blitt effektive, nå er det bare å putte babyen i et hull i veggen, så blir det «tatt hånd om». Se aftenposten idag:
  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Fortvilte-modre-i-Sor-Korea-etterlater-sine-barn-i-et-hull-i-veggen-7472679.html

  Hvorfor finnes ikke kampanjer som: «Du MÅ ikke absolutt ha sex hele tiden» og «hvorfor ikke bruke prevensjon hvis du ikke kan ta vare på ditt eget barn?».

  Det eneste svaret jeg kan komme på er at barna blir brukt til ting jeg ikke oønsker å forestille meg.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Falcon
   17. 02. 2014 klokken 21:10

   Sjansene er nå litt mindre for at foreldre i Norge kommer i samme fortvilte situasjon, men vi er langt ifra ut av tunnelen ennå, det investeres og arbeides kontinuerlig for å forverre situasjonen

   Omstridt barnevernsleiar sluttar http://www.bt.no/incoming/Omstridt-barnevernsleiar-sluttar-3060385.html

   Sitat: Den omstridte barnevernsleiaren i Samnanger, som òg er helse- og sosialsjef, sluttar i jobben. Det stadfester ordførar Marit Aase (KrF). «Den einaste kommentaren eg kan gje i dag er at formannsskapet i går (12.02.14) vedtok ein framforhandla avtale mellom Samnanger kommune og barnevernsleiaren, om at han fråtrer stillinga si 30.0414», skriv ho i ein epost til BT. Årsaken til den knappe kommentaren er at vedtaket i formannsskapet ifølgje Aase ikkje blir offentleg før tysdag. – Eg er fornøgd. Etter det BT kjenner til ligg det i avtalen at barnevernsleiaren får med seg ein sluttpakke, mot at han seier opp jobben sjølv. ..

   Får sluttpakke for å si opp stillingen selv fordi han har terrorisert folket som betaler hans lønna http://www.youtube.com/watch?v=qM6wIOooMAQ

   Google bilder { thore austnes http://tinyurl.com/pr5oazv }

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  18. 05. 2014 klokken 22:48

  NRK avdekket skjulte bindinger mellom psykologer og barnevernet.
  http://www.nrk.no/hordaland/legger-frem-barnevernsoppdrag-1.11709113

  Psykologer anbefaler barne-fjerning- i tilfeller der det ikke er grunnlag for dette – for å tjene litt ekstra penger til boliglån og studielån og sydentur. Produksjon av familietragedier som grunnlag for ekstra inntekt ”fordi systemet gir mulighet for det”…

  Er det grunn til å anta at psykiatere er mindre profitt-hungrige?

  Eller de styrtrike Wallenbergerne – nære venner av maktbanden Stoltenberg – som i det stille har gått tungt inn i privat barnevern i Norge bak fasaden ALERIS BARNEVERN: http://www.aleris.no/vi-tilbyr/barnevern-rus-psykisk-omsorg-bpa/barnevern/

  Jeg vet om noen som bryr seg om norske barn: Deres biologiske foreldre – og deres søsken – og besteforeldre – og venner og trenere og øvrig miljø.

  Ifølge organisasjonsteorien er EGEN (JOBBMESSIG) OVERLEVELSE viktigere enn alle andre hensyn, inkludert noen andres fremmede barn som kommer inn i ens nedslagsfelt og blir gjenstand for «intellektuelle synserier», basert på informasjon som i svært mange tilfeller er mangelfull.

  Her er et eksempel på denne dynamikken i praksis: Sett nå at de barnevernsansatte i Stord, Hokksund eller Gausdal barnevern (og deres underleverandører i form av psykologer og andre synsere) i et helt år ærlig og redelig konkluderer med at INGEN BARN BØR FJERNES – mao. at alle barn i deres nedslagsfelt har det best som de har det og at offentige inngrep vil forverre situasjonen. Hva vil da bli utfallet? De barnevernsansatte vil fremstå som overflødige og oppsigelser av barneverns-ansatte vil kunne finne sted pga trange kommunale budsjetter.

  Så hva er viktigst for en barneverns-ansatt eller en psykolog til syvende og sist? Hensynet til egen jobb og økonomi eller hensynet til andre barns beste…?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til
   innilatheart
   06. 09. 2014 klokken 10:20

   den enes død den andres brød. jeg vet at psykiatrien hjelper bv å vinne saker over foreldre selv om de burde vite bedre. det er nok de mest iskalde som overlever en slik jobb for andre vil bli syke av det. det er dumt at de gjør eller handler slik for det vil en dag ramme dem selv eller barna deres. psykologer/psykiatrien jobber først og fremst for pilleindustrien og ikke for å hjelpe andre. det er vel de samme mørke kreftene som står bak bv og psykiatrien så de er vel egentlig ett å samme

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  24. 08. 2014 klokken 13:39

  Meldte seg for politiet etter ”barnekidnapping”
  Ti uker etter at han kidnappet sine egne døtre på seks og åtte år fra beredskapsforeldrene i Kongsvinger, meldte i dag den internasjonalt etterlyste Mansur Mahashev seg for norsk politi.

  http://www.dagbladet.no/2014/08/20/nyheter/innenriks/barnebortforing/kidnapping/34876878

  Merknad: Det var faktisk hans egne døtre som den tsjetsjenske faren fikk brakt i sikkerhet utenfor det barne-fjernende norges grenser…

  Og hvorfor ble han etterlyst internasjonalt? Han var ingen forbryter, kun en handlekraftig pappa som var i stand til å bringe sine barn i sikkerhet fra det uforsvarlige og uansvarlige norske barnevernet:

  Sett nå at det var det norske barne-fjerne-vernet som begikk den kriminelle kidnappings-handlingen eskortert av norske «nyttig-idiot» politifolk, som i så mange tilfeller her til lands nå til dags…?

  I et utall tilfeller er det barne-fjernerne fra Barnevernet som er barnekidnapperne og politi som er medvirkere. Det er på tide at begrepene får tilbake sin virkelige betydning her i landet norge, de multiple statlige overgreps hjemland…

  Her er den knusende rapporten om barnevernet i Tønsberg, som dokumenterer Null kontroll –uten at dette har fått noen konsekvenser i retning av at FLERE BARN FÅR FORBLI I SINE HJEM MED SINE IKKE-HELT PERFEKTE BIOLOGISKE FORELDRE: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Vestfold/2014/Tonsberg-kommune-oppfolging-av-barn-i-fosterhjem-2014/#

  Mørketallene om de mange overgrep som de hjelpeløse barneverns-barna blir utsatt for er store. Det lille som kommer til overflaten er bare toppen av et stort isfjell av historier om barn og unge som har fått sin livskvalitet og sine fremtidsutsikter VESENTLIG REDUSERT etter at barnevernet tok over kontrollen over deres liv…:

  Fikk heroin av barnevernet
  Jenta (15) hadde aldri prøvd heroin før miljøarbeideren ga henne stoffet.
  http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/fikk-heroin-av-barnevernet/2785143.html

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til
  innilatheart
  06. 09. 2014 klokken 09:33

  jeg har lenge tenkt på at siden det ser ut til at bv ikke vet hva som er av verdi for et barn eller handler deretter så kan de heller ikke vite eller velge fosterforeldre som er av verdi for et barn. jeg kan godt tenke meg at bv foretrekker fosterforeldre som ikke forstår så mye og er lette å styre for det handler ikke om barn men og følge staten og de over der slavisk. fosterforeldre som forstår lite betyr mennesker med lite kjærlighet eller empati. mennesker som følger statens oppfattning eller forventning blir ikke rørt av bv men de som har sin egen oppfatning og gjør ting på sin egen måte blir hardt rammet. det vil si i grove trekk at mennesker med kjærlighetsevne blir fratatt barna sine og gitt til de som ikke har det. lenin drepte alle kreativt intelligente mennesker for de var den eneste trusselen mot han. det er på en måte det som skjer mellom bv og foreldre. de som styrer denne verden sørger for å ødelegge barn og familier helt fra roten av slik at de ikke utgjør noen trussel mot dem. de vil ha mer psykopatiske individer som slåss sin egen kamp og følger lettere forventninger/selv de skjulte. det handler om split og hersk..metoden som en psykopat kan bruke for at ingen skal stå samla og da er lettere å holde makta over. jesus ble hengt på korset fordi han ville sette oss fri og ble en trussel fordi han fikk folk med seg. hekser har blitt brent( dvs. vise kvinner som snakket mot overmakta. de hadde en egen hjerne og protesterte mot det onde. i denne tid har mennesker som er høyt oppe blitt drept fordi dem ønsket menneskeheten noe godt. mennesker med en politiske meninger som ikke har blitt likt av øvrigheta har blitt sendt inn i psykiatrien å ødelagt der. bare noen eksempler. jeg har sagt at det foregår en heksejakt og det står jeg ved. det er menneskeforfølgelse i stor stil… det er det bv er. det forundrer meg heller ikke at gro harlem bruntland står i bresjen for å forverre bv. hun er jo med i eliten av de som styrer verden den dag i dag..

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  20. 10. 2014 klokken 16:00

  Statlig fascisme tendenser i Norge 2:

  Regjeringen vil påtvinge selvstendige borgere å måtte legge seg under barnevernets åk:

  «Vil pålegge foreldre urinprøve og meldeplikt. I dag kan foreldre nekte å motta hjelp fra barnevernet – det vil statsråden ha slutt på i et lovforslag som sendes på høring i dag.»

  http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Vil-palegge-foreldre-urinprove-og-meldeplikt-3222776.html#.VES28mxGfbR.facebook

  Legg forøvrig merke til at den små-fascistoide barne-statsråden Solveig Horne kommer fra Fremskrittspartiet, det samme parti som hedersmannen John Alvheim (RIP) som denne artikkelen omhandler.

  Fr.P-politikeren John Alvheim tok parti med borgerne, for å trygge rettighetene til foreldre og deres barn mot vilkårlige statlige inngrep som i mange tilfeller resulterer i overgrep, og i tusenvis av tilfeller har vært til at barn har kommet mye mer ille ut enn tilfellet ville ha vært om de var blitt boende i sine egne hjem med sine ikke helt perfekte foreldre som sine beskyttere og omsorgspersoner.

  Fr.P. politikeren Solveig Horne praktiserer en nazi-light modell, der staten alltid vet best og lovverket forsøkes smidd til å frata borgerne sine grunnleggende rettigheter til å motstå seg statlige overgrep.

  Forøvrig er den hårreisende uansvarlige barnevern-sektoren i norge langt på vei privatisert idag, ikke langt under overflaten lurer profitt-motivene hos Aleris (Illuminati-agenter for Wallenberg-kapitalen). For at inntekter skal oppstå i barnevern-sektoren må barn «settes i spill», mao. rykkes opp fra sine røtter, sine hjem, sin familie, sine venner og sine skolemiljøer for så å gjøres til hjelpeløse kasteballer utenfor sine foreldres og andre nærståendes rekkevidde…

  Dette skjer i dag, og landet er norge…

  GD Star Rating
  loading...
174 Kommentarer
1 5 6 7 8 9

Legg inn dine tanker