Samfunn
Du leser nå
Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker
Skrevet av
J.Johansen31. 01. 2011
accio
23469 13989 174

Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker

Av J.Johansen31. 01. 2011
Vi bør ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv. Her Maria og Josef på flukt til fremmed land (Egypt) med Jesus-barnet, som Herodes ville drepe.

Kritikk mot sakkyndige i rettsalene er i skuddet i mainstream media om dagene. En annen sak som det murres om i dypet av folkesjelen er Barnevernet, som følge av rekke uheldige og dramatiske omsorgsovertagelser i det siste, ofte med væpnede politi med hunder til hjelp. Barn som blir arrestert som terrorister, hva skal det bli av disse barna når de vokser opp? De må vel ha fått sår på sjelen som vel aldri kan leges? De fleste blir vel kriminelle eller dopere, og det er vel ikke så mye å si på etter å ha fått en slik start på livet (?).

Facebook grupper som innvolverer tusener av personer protesterer mot dette familiefiendtlige system mens dette skrives. Vi i Nyhetsspeilet skal på ingen måte bidra til å la noen som helst urett i samfunnet gå ubemerket hen, og minner om dette ikke er noe nytt fenomen. Det går faktisk så langt tilbake som historiebøkene går, til Herodes i bibelhistorien blant annet. Selv mainstream media begynner så smått å interessere seg for alle disse overgrep mot medmennesker. Men problemet kan ikke løses uten en kjenner til det underliggende premiss for dette systemet.

En form for fattigmannshjelp og barnehjelp har det vært i Norge siden slutten av 1800- tallet.  Men den groteske økningen i tvangsomsorgsovertakelser har skjedd de siste 20-25 år. De som var hovedansvarlig for å skape de negative tilstandene innen Barnevernet tilbake på 80-90 tallet var ‘Landsmoderen’  Gro Harlem Brundtland, og Ekspedisjonssjef i en årrekke Karin Stoltenberg i Barne- og familiedepartementet, og som vel egenhendig var ansvarlig for å utvikle den familiefiendtlige politikk på området, i hat og uvilje mot de biologiske bånd i familier. De mener i ren klassisk sosialistisk kommunistisk stil at slike familiebånd er rent sosiale konstruksjoner, som kan erstattes med andre lignende sosiale bånd. De om det. Vi andre trenger ikke støtte deres villfarelser.

Siden spørsmålet aktualiseres i disse dager, så vil vi ved disse faksimiler fra Moss Dagblad minne om hva som var erfaringen til de som hadde studert på dette i 2004.

Noen få rettskafne politikere var det blant oss på den tiden hvor dette systemet ble eskalert. En av dem var Alvheim som gikk fra KrF til Fremskriftspartiet, og ble en av lederne av FrP gjennnom en årrekke.

Barnevernet stjal barn om natten!

Frp-veteran John Alvheim er glad pressen tar for seg problemene i det norske barnevernet.
– Jeg mener barnevernet er helt “på trynet”. Og hovedproblemet er at de ikke følger lovens målsetning om hjelp og støtte i hjemmet. Det er kun ute etter makt og omsorgsvedtak, og de lager statistikker som viser at det og det barnet er tatt i samarbeid og forståelse med foreldrene. Reinspikka løgn!

Alvheim mener barnevernet er blitt et maktapparat som både anklager, dømmer og eksekverer dommene.
– Jeg har opplevd utrolig mye også rent personlig. Som sykehusdirektør i Telemark opplevde vi at de stjal barn om nettene! Tilstandene er utrolige, jeg støtter betegnelsen om “legalisert kidnapping” og vil påstå folk er “kjøpt og betalt” for å ta de rette avgjørelsene, sier en engasjert stortingsrepresentant John Alvheim til Moss Dagblad.

Alvheims 10 råd til deg som kommer i kontakt med barnevernet:

1. Hold kjeft – alt du sier vil bli brukt mot deg.

2. Ta straks kontakt med advokat.

3. Oppsøk psykolog selv om du er frisk – du vil få bruk for det.

4. Ta ikke imot hjelp – det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5.Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem – dette er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Krev skriftlig begrunnelse for alle vedtak som angår deg.

7. Ank alle vedtak.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i beredskapshjem – du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak mener de omsorgsovertakelse eller overvåking.

10. Trenger du hjelp – bruk venner og slektninger.

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920613.ece

Det tragiske er at der har ikke VÆRT ETT ENESTE PARTI eller politiker (folkets tillitsvalgte) på Stortinget som har gått imot dette system siden John Alvheims død. Og pressen er helt taus idag. Tidligere var det noen få som sa ifra, som Moss Dagblad.

De snakker aldri sant

«- De snakker ALDRI sant!», sier Professor Marianne Haslev Skånland ved Universitetet i Bergen til Moss Dagblad. Hun har vært vitne i en rekke rettssaker og sier hun kjenner problemene fra innsiden. Marianne Haslev Skånland slakter det norske barnevernet.

Den 61 år gamle professoren ved Universitetet i Bergen er i Moss. Invitert av Moss Dagblad for å gi sin generelle mening om det norske barnevernet som hun har fulgt på kloss hold i en årrekke. Damen sparer ikke på konfekten. Hun levner barnevernet svært liten ære. Mener de har feil i 99 prosent av sakene de er involvert i.

– Viser det seg at de har rett, ja da er det en ren tilfeldighet, hevder Haslev Skånland.

– Barnevernet elsker fosterforeldre som ikke forstår så mye og dermed lar seg styre. Dessuten er min erfaring at de sjelden kan dokumentere sine påstander. Hvilket betyr at de er ugyldige.

Kraftsalvene nærmest spruter ut av en engasjert professor.

Hun har for øvrig lest saken om moren som vil ha tilbake sin 17 år gamle sønn fra fosterhjem i Fredrikstad. Med andre ord, oppslaget i Moss Dagblad forrige fredag.

Haslev Skånland kommer med voldsom kritikk av barnevernet generelt og hevder hun ikke blir forundret over de tilsynelatende uoverkommelige problemene en biologisk mor kan komme til å støte på.

– Det er helt topp at pressen tar tak i dette. Og det fine er at dere ikke går i fella ved å “legge” dere for barnevernet. Understreker professoren og legger til at hennes personlige oppfatning er at mange av problemene de biologiske foreldrene støter på, rett og slett er resultat av og ledd i en generell holdning hos barnevernet.

Troverdighet fra barnevernet finnes ikke, i følge Marianne Haslev Skånland.

– Nei, jeg tror ikke jeg kjenner en eneste sak hvor barnevernet holder seg til sannheten! Som jeg tidligere sa, de kommer med sine påstander, men kan på langt nær dokumentere dem.

– Du kjenner selvsagt Munchausen by proxy syndrom?

– Ja, den ble “ funnet opp” av en engelsk barnelege som heter Roy Meadow. Men – denne sykdommen finnes ikke! Det ble stort oppstyr i Parlamentet da han ble avslørt som svindler. Alt var falskt og nå pågår rettssaken.

Barnevernets forhold til biologiske foreldre sammenfatter hun på denne måten:

– De elsker alt som går i mot de biologiske foreldrene!

Om fosterhjem:

– Mange barn opplever å bli dypt depressive når de kommer i fosterhjem. De finner det både problematisk, vondt og vanskelig. Hvilket er naturlig. Barn lengter jo hjem til sin opprinnelige familie.

– Hva med at fosterforeldre ofte benekter hva som sies av de biologiske foreldrene?

– Nitti-ni prosent er særdeles langt unna sannheten!

– Kan man for eksempel nekte en mor å ringe til – eller skrive brev til sitt barn som er i et fosterhjem?

– På ingen måte. Det er et klart brudd på artikkel åtte i Europakonvensjonen og dermed helt klart ulovlig.

– Hvilke type fosterforeldre foretrekker barnevernet?

– De som ikke forstår noe særlig. Folk som lar seg styre helt og holdent. Og husk – de får jo betalt for “jobben”.

Haslev Skånland er av den klare oppfatning at folk som selv har vært på fosterhjem blir sett på som spesielt uegnet til selv å oppdra barn.

– Barn blir utsatt for mer mishandling og vanskjøtsel i et fosterhjem enn om de bodde hos sine egne foreldre.

– Hva er ditt inntrykk av folk som går ut med sine problemer, for eksempel til pressen?

– De blir ofte forsøkt straffet av barnevernet som har svært lett for å snu saker og ting på hodet. Og som liksom tror man bare kan kutte biologiske bånd uten videre.

Menneskerettigheter opptar også professoren fra Bergen:

– Staten har en selvstendig plikt til aktivt å sørge for å opprettholde familiebånd.

– Hva skjer?

– De brytes hele tiden!

Heller ikke mye skryt til fedrelandet, med andre ord.

– Norge ligger på bånn når det gjelder menneskerettigheter i familiesaker.

Påstander om at barn kan ha det bedre i et fosterhjem godtar hun på ingen måte.

– Alle statistikker viser at de kommer dårligere ut ved opphold i fosterhjem. Man havner i kriminalitet, ulike typer av alkohol- eller stoffmisbruk eller en kombinasjon av dette. Man ser hvor stor del av fengslede som tidligere har vært under barnevernet.

– Har du ikke noe godt å si om barnevernet her i landet?

– Det peneste jeg kan si om barnevernet er at det neppe hjelper noen!

Om stilte diagnoser sier hun:

– Barnevernet har ingen evne til å stille riktige diagnoser. Skulle det en enkelt gang gå bra er det ren tilfeldighet!

Marianne Haslev Skånland mener uttalelser fra barnevernsarbeidere i stor grad tar fra barna den alminnelige sunne fornuft. Hun har flere groteske tilfeller hvor hun selv har stilt som sakkyndig vitne.

– Jeg har truffet tidligere fosterbarn. Vet at alt som tidligere er sagt er løgn. Flere er holdt under rene torturforhold!

– ???

– Norge har flere ganger fått påpakning av torturkommisjonen for blant annet bruk av i ved varetekt. Man kan jo tenke seg hva små barn føler i tilsvarende situasjon.

Skånland dundrer i vei med sin verbale henrettelse av det norske barnevernet.

– Barn stoler ikke på noen i det voksne samfunn. De viker unna og blir asosiale i stort antall. Tenker “hvorfor skal jeg oppføre meg skikkelig mot samfunnet slik det har oppført seg mot meg?” Nei, barnevernet er skyld i mange ødelagte liv.

Hun kan ikke dy seg og forteller fra et tilfelle hvor barnevernet “feilsiterte og misbrukte opplysninger” fra en psykolog “i sin iver” etter å frata en alenemor hennes barn.

– Selv om psykologen aldri hadde møtt denne moren, ble vedkommende beskyldt for påstander om at hun utgjorde en fare. Noe psykologen selvfølgelig aldri hadde sagt. Barnevernet hevdet dessuten at vedkommende psykolog hadde gitt barnemoren “Munchausen-syndromet!

Skånland sier psykologen ble sjokkert over måten barnevernet behandlet saken på.

– Og dette er bare et av svært mange tilfeller!

Det ville forundret oss mye om den taleføre professoren ikke hadde sitt eget syn også på tilsynsførere.

– De er vanligvis ikke så viktige som folk tror. Stort sett er det “samme ulla” alt sammen. Og – dersom en tilsynsfører skulle komme i skade for å si at “dette barnet vil hjem”, ja da ville vedkommende straks blitt avsatt!

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920611.ece

Internasjonal agenda

Dette er en internasjonal affære, skapt og vedlikeholdt for å holde folk flest i et beinhardt grep av frykt og terror fra myndighetenes side.

David Icke har skrevet enormt mye om problemet i Storbritania, og hvor han hevder at enkelte barn i Storbritania blir solgt til pedofile ringer høyt på strå, som avslørt i Hollie Greig saken, hvor de blir brukt som sex-slaver og slaver i bisarre sex-ritualer av folk høyt på strå. Vi kan bare minnes pedofili-ringen til Marc Dutroux i Belgia, som innvolverte en rekke politikere og samfunnstopper.

http://www.davidicke.com/articles/state-stealing-children

Det er Den Nye Verdensordens agenda. De styrer ved hjelp av det denne frykten for seg og sine skaper i menneskene. Studer den russiske bolsjevikske revolusjonens historie, så ser en lett det. Frykt og terror, det var middelet som makten brukte da, – som nå. Alt dette er selvfølgelig helt i strid med alle slags menneskerettskonvensjoner, men det betyr vel ikke så mye så lenge det er de som skal håndheve disse konvensjoner som ønsker dette systemet mest velkommen.

Dyr har bedre behandling gjennom samfunnets institusjoner som Dyrevernet, enn disse barn har.

Barneombudet er alltid på statsmaktens side i saken, naturlig nok, siden han mottar sin lønn fra samme statsmakt. Dere finner ikke EN ENESTE SAK Barneombudet har engasjert seg i MOT Barnevernet. Vi må slutte fra det at Barnevernet er ikke bare overmenneskelig, men nærmest gudommelig i sitt klarsyn, holdninger og handlinger. Fritatt for offentlig kritikk derav.

Folk bør virkelig ikke så lett godta den urett som ikke rammer dem selv
Sitat; Arnulf Øverland

(Arnulf Øverland var forøvrig medlem av Mot Dag, sammen med Gro Harlem Brundtlands far Oddmund Harlem
(den tidlige norske sosialistiske/kommunistiske bevegelse som en kan klandre for disse systemer).

Alt dette har også en naturlig sammenheng med at i fascismen/sosialismen/kommunismen så er det statens ledere som skal anses for å være åndelige ‘fedre’ og ‘mødre’, tilbes som guder, og som skal ivareta barnas behov i enhver sammenheng, og hvor barna skal trenes og opplæres til å være slaver og kanonføde for deres agendaer.

«Høsten 2009 uttalte Barne-minister Anniken Huitfeldt, i Brennpunkt, med et triumferande smil at no har vi laga lovverket slik at foreldre får ikkje born heim etter omsorgsovertaking! «

Denne Huitfeldt virker å være fra en annen planet en oss vanlige nordmenn (?).

En Mot Dagist fra Arbeiderpartiet sier klart fra hvordan de vil ha det:

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De som vil løse denne saken må løse den på verdimessig grunnlag. Det hjelper ikke å ta en og en sak, for mens dere slåss i 5 år for en sak, så har systemet i mellomtiden tatt 5000 nye tilfeller. Dette er det ti-hodede troll.

Godhetsindustrien går sin gang med å snu begrepene på hodet. Dobbelt-krysning kalles det vel på fagspråket. Fosterhjemsindustrien er en storindustri, og noen kaller dette kjøp- og salg av barn. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen; En nasjon og et barnevern som ville ønske å hjelpe noen med begrensede økonomiske eller intellektuelle ressurser, burde vel gjøre nettopp det; hjelpe dem, og ikke exterminere dem.

Organisasjoner som arbeider med problemet:
http://www.hra-n.no
http://www.fampo.info/
http://www.familiestiftelsen.no/

Mediadekning:
Samfunnsmagasinet har tatt opp problemet i stor bredde:
http://www.sfm.no/Nyheter.htm

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info
174 Kommentarer
1 2 3 4 5 6 9
 • Profilbildet til Kjetil S
  02. 02. 2011 klokken 12:53

  Den største forskjellen mellom sosialisme og liberalisme er synet på frihet. Sosialistene er ikke så opptatt av enkeltmenneskets frihet TIL å utøve sin egen frie vilje, men langt mer opptatt av frihet FRA overgrep og urettferdighet på kollektiv basis. Sosialistene vil derfor legge begrensinger på enkeltindividets frihet, til gagn for samfunnet som helhet. For å få til dette er det nødvendig med et svært detaljert regelverk for å hindre at noen mennesker utnytter andre.

  Fra Wiki: «I kollektivistiske samfunn er det viktig at innbyggerne indoktrineres, ved at media styres av staten, og barneoppdragelse og utdanning skjer under statlig kontroll. Eksempler på kollektivistiske samfunn er de tidligere kommunistlandene i Øst-Europa, det nasjonalsosialistiske Tyskland, Italia under Mussolini, religiøst styrte land som Iran og Syria og kibbutzene i Israel.»

  Som dere ser er ikke Norge nevnt som eksempel. Men det er i et slik samfunn vi nordmenn de facto lever i. Og det er åpenbart at kontrolliveren i de ulike organene, feks «Barnevernet» (Oh! The Irony!!), har eskalert til et slikt monstruøst nivå at det ikke lenger er mulighet for å reformere systemet. Systemet må ganske enkelt falle.

  De ulike etatene, NAV, Barnevernet, Skatteetaten, etc etc, lever ganske enkelt sitt eget liv. Som i alle byråkratier gjelder det stort sett bare èn regel: Sørg for at etaten/avdelingen får mer å gjøre (flere ansvarsoppgaver/ansvarsområder og øke kompleksiteten/arbeidsmengde på de man allerde har) og dermed øke ressursbehovet (bevilgninger og ansatte). På denne måten øker etaten/avdelingen (og ikke minst lederen(e) for avdelingen/etaten) makten og prestisjen. Så enkelt er det. Det er denne uskrevne regelen som gjør at samfunnet oppleves som stadig mer komplekst, og at vi som borgere opplever at vi blir stadig mer overvåket og kontrollert. Det er rett og slett en indre dynamikk der byråkratiet streber etter stadig økt abreidsmengde og stadig flere ansatte som skal ha noe å gjøre, som igjen skaper stadig flere regler, forordninger, lover, tiltak, utredninger, skjemaer, dokumentasjon, «sikkerhetstiltak» etc etc. Ingenting gjøres enklere og mer strømlinjeformet. Det blir ikke færre lover. Det blir ikke mindre papirer, dokumenter, dokumentasjonskrav, lover og forordninger. Det blir alltid mer!

  Dermed snakker vi om en indre dynamikk i byråkratiene som av ren selvoppholdelsesdrift sørger for å øke sin egen arbeidsmengde ved å øke sin egen aktivitet. I «Barnevernets» tilfelle vil økt aktivitet være ensbetydende med økte overgrep mot uskyldige familier!. «Barnevernet» vil da ikke skrive under sin egen dødsattest ved å hevde at det er FÆRRE barn som trenger deres «hjelp». For hva hadde skjedd med «Barnevernet» om det plutselig ikke lengre var behov for deres «vern», altså om ingen barn lengre trengte «vern»? Det hadde blitt krise i etaten! Hva med arbeidsplassene? Hva med bevilgningene? Derfor er det i Barnevernets interesse at det skapes «problemfamilier» og behov for «vern» for barna.

  Med andre ord: Det som for samfunnet er en negativ spiral med stadig flere barn i fosterhjem, er for «Barnevernet» en positiv spiral. Så sykt det enn kan høres ut.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   02. 02. 2011 klokken 13:30

   Takk for det Kjetil S. Det var faktisk nytt for meg at Wikipedia også så at der ikke er store forskjellen på nasjonalsosialismen (fascismen) og internasjonale sosialismen (kommunismen). Jeg trodde det var bare jeg som var så lur at det var bare jeg som så at det var bare pre-facen ‘inter’ og ‘nasjonal’ som var forskjellen på dem.
   😉
   På begge flanker av det politiske spektrum ser det ut til å være samme politiske dymanikk som virker for dette menneskefiendlige system, et system som du sier er mest opptatt av å opprettholde sin egen eksistensberettigelse.

   OG, på grunn av at begge sider av sosialismen har en del av den samme ideologi i seg, som Benito Mousollini sier over i tråden her, med en sterk stat, individets død og elendighet for ‘felleskapets beste’, som oftest er vikarierende argumentasjon for byråkratiets og statsledernes beste. At byråkratiet har gjort seg til Administrerende Direktører for Staten, er greitt nok, de kan være det, men at politikerne har gjort de samme, om å gjøre å få mest mulig penger inn i statskassen bare; de som skal være folkets tillitsvalgte og gjøre livet levelig og beskytte de elendige i alle sammenhenger, DET ER EN TRAGEDIE.

   De har ‘glemt’ sin rolle i ‘demokratiet’. Som en av de eneste, nå salige John Alvheim (R.I.P.), kalte seg ‘Folkets Ombudsmann’ han på Stortinget, for å få klart frem denne sin rolle.

   Kjetil Wiedenswang hadde en veldig god kronikk i Dagens Næringsliv idag i forbindelse med en ny bok som har kommet ut av historiker Bård Larsen «om venstresidens reise i det autoritære»:

   «Andre verdenskrig ødela mye for nazismen. Huindre millioner døde gjør det vanskelig å selge sosialismen som fremtidsdrøm» – Wiederswang.

   Det er dumt om historikerne ikke får med seg at høyreside sosialismen har akkurat det samme frø til overgrep mot mennesker i seg; fascismen. Og dette er grunnen til at det ikke blir gjort noe med dette problem, fordi både venstresiden og høyresiden har dette element av det totalitære i seg, fellesskapsorienterte, og individfiendtlige.

   Nei, takke meg til Ayn Rand.

   «Den kom i et utall pakninger, knapt en variant var uprøvd: Vi hadde gulasjsosialisme i Ungarn, arabisk sosialisme under Saddam, afrikansk sosialisme med Nyere og folkedemokratiene i Øst-Europa (der en slump SV-ere likte å dra på tur)». – Wiederswang.

   Wiederswang kunne forsåvidt godt ha nevnt at mange AP’ere også likte å dra på tur dit; innklusivt ‘landsfader’ Gerhardsen.

   «Det gikk ikke bra. Det gikk ganske gjennomgående, forferdelig dårlig. Bård Larsen anslår hundre millioner døde som direkte resultat av de ulike sosialistiske eksperimentene. Tallet er ikke spesielt omstridt». – Wiederswang.

   Men som en planmessig organisering av verden og samfunnet i sin 50-årsplan, så fungerte jo disse 100 millioner ganske så bra som de-populasjon på vei mot sosialistenes Utopia da, og suksessfullt således, om det er en trøst for noen.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Kjetil S
    02. 02. 2011 klokken 14:48

    «At byråkratiet har gjort seg til Administrerende Direktører for Staten, er greitt nok, de kan være det, men at politikerne har gjort de samme, om å gjøre å få mest mulig penger inn i statskassen bare; de som skal være folkets tillitsvalgte og gjøre livet levelig og beskytte de elendige i alle sammenhenger, DET ER EN TRAGEDIE.»

    Det som er tragedien er at byråkratiet fungerer som den aller aller viktigste PREMISSLEVERANDØREN for den politikken som utformes. Man tenker: Hvem vet bedre enn skattedirektøren hvordan skattelovigivningen bør innrettes for å «ta» flest mulig snytere, få maksimalt inn i statskassen, utjevne maksimalt etc etc. Dermed blir det Skatteetaten SOM BYRÅKRATISK ORGAN som i praksis legger premissene for skattepolitikken. Dette gjelder etter mitt skjønn uansett regjering og uansett politisk sak/tema/område.

    Dette forklarer mange ting, feks:
    1. Hvorfor så mange politske saker i Norge «sendes på høring», i Demokratiets navn http://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8ring. I Norge går dette for å være et tegn på hvor demokratisk Norge er. I realiteten er det et tegn på at politikken ikke legges etter politisk overbevisning, men av hensyn til byråkratiene som i praksis skal utøve politikken
    2. Hvorfor lite/ingenting endrer seg selv om regjeringene skifter (feks fra AP-regjering til Høyre-regjering). Man skulle tro at forskjellene mellom feks SV og AP var så store at de ikke kunne meisle ut en felles politikk. Byråkratiet sørger for det, da premissene for feks finans- og utenrikspolitikken ligger fast, uansett hvem som sitter i ministerstolen.
    3. Hvorfor vi som borgere ikke opplever at det er borgernes interesser som settes i høysetet, selv om faktum er at DE eksisterer for VÅR skyld og ikke motsatt.

    Som et eksempel kan vi ta Datalagringsdirektivet. Det fremstilles som om DLD er til VÅRT beste, for vår trygghet/sikkerhet, for at politiet skal få bedre verktøy til å beskytte oss. Sannheten er at VI ikke har fått saken til høring, VI har ikke fått si vår mening. Det tør de selvsagt ikke. Men disse har fått uttale seg: http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing—datalagring/horingsinstanser.html?id=590004 Og så klart, de fleste er jo positive! Mer arbeid. Mer ressurser. Flere ansatte.

    Og slik går no dagan…

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     02. 02. 2011 klokken 15:39

     Og disse høringer og kommisjoner de trenger er jo også et tegn på at der ikke er noe særlig voksne folk med praktisk erfaring, som stoler på sine egne vurderinger.
     De må hele tiden ha noe ‘ekspertise’ til å fortelle dem hva de skal mene og si. Ingen med egne meninger, de må høre med sjefen først, og når dette systemet er perfeksjonerft så er det bare noen få ‘sjefer’ som styrer hele politikken, tverrpolitisk.
     EN slik sjef var jo Jens Christian Hauge i hele etterkrigstiden, men hvem som har fått rollen no når han er borte vet jeg ikke. Mistanker kan en jo ha.

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til Lars-Roger Moe
   02. 02. 2011 klokken 14:26

   «Den største forskjellen mellom sosialisme og liberalisme er synet på frihet.»

   Den største likheten er at ingen av dem virker. Det var Odd Einar Dørum som kjørte gjennom lovene i norge etter9/11 med stor blåøyd frimodighet.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til J.Johansen
    02. 02. 2011 klokken 14:50

    Det er hva jeg sier i artikkelen Lars-Roger, at der er bare sosialister over hele det politiske spekteret. Ikke ETT ENESTE parti eller representant som ivaretar individenes forhold etter hva jeg har oppfattet. ALLE helt enig om de store sosialistiske kollektivistiske linjer i politikken.

    Passe indoktrinert i ‘den ene rette lære’ som har hersket i kongedømmet siden krigen hele gjengen.

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Kjetil S
    02. 02. 2011 klokken 14:51

    Vel Lars Roger, tror vi er enige om at svært lite, om noe, av de tradisjonelle måtene å organisere samfunn på virker :)

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til Guri-malla
  02. 02. 2011 klokken 20:30

  Lars Roger sier:
  “Den største forskjellen mellom sosialisme og liberalisme er synet på frihet.”

  Den største likheten er at ingen av dem virker.

  Dette har barnevernsofre fått erfare, og deres eneste mulighet er derfor å rømme landet. Foreldrene reiser fra barnevernet i stor stil, og det er er blitt mange etterhvert. En av disse som måtte rømme landet var Amanda og hennes familie http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7372107

  Dette er barnebortføring:
  • Et barn tas ut av landet i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det regnes også som en barnebortføring å nekte å returnere barnet etter lovlig samvær/ferieopphold utenlands.

  • En barneborføring kan også være når foreldre eller andre slektninger bortfører barnet fra barnevernet.

  • Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes det ikke som en barneborføring, men som en kidnapping.

  Flere og flere lever som «barnevernsflyktninger», og den norske stat gjør alt for å hente disse inn igjen. Her er en kommentar som jeg har fått om denne saken, på hvordan barnevernet samarbeider med NAV og andre offentlige etater:
  «Barnevernet har nå prøvd å finne oss ved hjelp av politiet… de har stoppet all trygd jeg har inkl barnetrygd og bidrag.. de har latt oss leve uten økonomiske midler for å presse oss fram i lyset…
  Men om jeg så må sitte på gata å tigge for at vi skal overleve så skal søren meg ikke barnevernet få kloa i datteren min».

  Marius Reikerås har kommet med denne kommentaren etter brennpunkt i november «Etter å ha sett første del av Brennpunkt, så gjentar jeg: Fylkesnemendene må legges ned! Det kan ikke være slik at et forvaltningsorgan skal kunne utføre biologiske og sosiale «henrettelser» mot en hel familie uten at det engang finnes reelle ankemuligheter.»

  og barnevernsflyktningene blir det ikke færre av, spesielt ikke etter uttalelsen til Audun:
  «Vi jobber for at det skal bli lettere for fosterforeldre å adoptere fosterbarna (…) Det bør legges mindre vekt på biologisk tilhørighet»
  (Audun Lysbakken – Brennpunkt 9 nov. 2010

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  03. 02. 2011 klokken 00:22

  Under her et eksempel på hvordan de gir ord motsatt betydning enn de virkelig har, akkurat som ordet barne’vernet’ har. Ordet har motsatt virkning i praksis enn i ordets intensjon. Sosialister har aldri hjelpt et eneste menneske utsatt for urett i Barnevernet. De kan ikke jobbe imot sine ideologiske aspirasjoner, da måtte de gått imot sin sjel. De jobber for sterk stat de, statsinsititusjonen på bekostning av familieinstitusjonen, og de roper hele tiden på mer makt og mer penger til barnevernet. Ingenting kan gå imot deres sjels aspirasjoner, og derfor kan de aldri kritisere BV.

  «Kampen for dem som blir knust»
  «Sosialisme er ganske enkelt kampen for eksistensen og rettighetene til dem som samfunnet knuser og eliminerer»

  Francois Mitterrand
  fransk president (1981-1995).
  Han gikk fra det tyskvennlige Vichy-regimet under krigen til sosialistpartiet etter krigen.

  Så gikk han ikke så langt da. Lenin og Stalin myrdet 66 million mennesker i ‘kampen for dem som samfunnet knuser og eliminerer’.

  Ja, ja – noe til kamp, og noe til hjelp. Kampen deres og ‘hjelpen’ deres pågår fremdeles.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Guri-malla
  03. 02. 2011 klokken 00:59

  fikk i kveld disse fine reformerende ordene fra en oppvakt ung dame: Hele systemet – er i dyp krise. Det er ingen annen måte å beskrive tilstandene på. En krise så dyp og omfattende at en unntakstilstand må innføres!

  Ved landsdekkende kriser er det myndighetenes plikt å sette igang øyeblikkelige tiltak for å avhjelpe/løse den oppståtte situasjonen. I barnevernskrisen er tiden inne for å gå meget raskt ut for å hindre at problemene eskalerer.

  Forslag til Akuttvedtak

  1. Innfør, med øyeblikkelig virkning, et moratorium for alle saker innen barnevernet som er under utredning for omsorgsovertagelse; med unntak av de saker som omfatter klare og alvorlige kriminelle forhold – dissse må uten opphold overføres til politiet (helst en egen enhet).

  Moratoriet må også gjelde saker som allerede har fått en dato for behandling i fylkesnemnder over hele landet.

  2. Fokuser på støttetiltak. Barnevernets fokus i de sakene som dekkes av moratoriet må øyeblikkelig bli satt på støttetiltak for barna og familiene det gjelder; og i fullt samarbeid med foreldrene, slik loven tilsier.

  3. Kalkuler hvilke økonomiske besparelser for staten som vil følge av et moratorium for omsorgsovertagelse. Sett av en tilsvarende sum som fordeles proporsjonalt til de kommuner som har slike saker gående. Bruk av disse midlene må øremerkes for diverse støttetiltak for de berørte familiene i den perioden moratoriet varer.

  Barnevernet og de berørte familiene må i samarbeid enes om hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige. Mest sannsynlig, vil dette dreie seg om relativt enkle, praktiske tiltak, som vil gi meget positive utfall for barnet og foreldrene.

  4. Følg sakene som omfattes av moratoriet i et par år – minst. Gi helt uavhenginge (dvs. uten bindinger til barnevernet i noen form) forskere i oppdrag å følge utviklingen i familiene, og utarbeide rapporter. Disse forskerne må ikke ha tilgang til barnevernets sakspapirer, eller andre dokumenter som tilhører saken!

  De fire punktene ovenfor kan settes i verk umiddelbart. Ingen lovendringer er nødvendige – dette må behandles som en unntakstilstand.

  Et slikt moratorium for omsorgsovertagelser vil skape ro i systemet. Man trenger tid til å sette et grundig søkelys på alle ledd i offentlig barnevern som pr. dags dato ikke fungerer, men som tvertimot skaper tragedier og traumer i menneskers liv. Et helt nytt barnevern må fremstå som et resultat av disse grundige overveielsene!

  etter noen runder så ble navnet «barnevernet» erstattes med dette nye begrepet «Familehjelpen».
  god kveld:))

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Guri-malla
  03. 02. 2011 klokken 20:51

  «Så lenge vi ikke er mer kritisk til domstolenes proklamerte ufeilbarlighet, så vil justismordene forekomme i et tempo som er alarmerende. Det å være kritisk til de som forvalter makt, er en samfunnsplikt som vi alle har. Forsømmer vi denne plikten, har vi heller ingen grunn til å rope ut om den urett som skjer i samfunnet.» Marius Reikerås

  Denne samfunnsplikten er Nyhetsspeilet med å opprettholder, men det viser seg å være et dårlig engasjement når det gjelder statlige etater som barnevern og nav bl. annet. Er dette for at folk ikke ser hva som skjer? Eller er det fordi trusselen for å omtale disse etatene negativt, kan føre til sanksjoner eller borførelse av egne barn? Har disse etatene fått for stor makt og for stor påvirkning til at vi tør å si ifra??

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Monica Waade
   03. 02. 2011 klokken 21:17

   Det er vel ingen tvil om at de av oss som sier fra til overmakta får erfare hvem vi sa fra til. Jeg personlig har hatt både Mattilsynet (Dyrevernet) og Politiet på døra fordi jeg ikke bøyde meg i støvet for den offentlige helseterroren, og det benyttes også utstrakt løgn fra offentlige for å gi meg avslag på alt. Men så får jeg sitte her da tannlaus og med elendig økonomi fordi jeg har betalt alt av egen lomme, de greier uansett ikke stoppe kjeften min eller hendene mine for sannhetene må komme ut.

   Det spørsmålet ditt Guri-malla, jeg har ei god nyhet for det kommer til å gå bra med ham, og bare fortsett den veien du går så kommer det andre du mistet også tilbake. :-)

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Ulven
    03. 02. 2011 klokken 21:37

    Jeg tror på hvert ord du sier Monica, inkludert de sammenhengene du skisserer, mao. at politi rykker ut for å være ekle og skape kvalm i sammenhenger som ikke har noe med oppklaring av forbrytelser og forebygging av kriminalitet å gjøre.

    Jeg foretrekker nå engang å kjenne til virkeligheten slik den er, om den så er heslig. Det sparer en for uventede overraskelser lenger ned i gata.

    Det mønsteret av koordinert (ondskapsfull) adferd fra ulike offentlige instansers og aktørers side har et navn: MAFIA. Kjekt å vite at det offentlige er vår felles fiende… Men staten-saten disponerer ganske så mye av dine og mine penger til diverse formål som ikke nødvendigvis blir kjent.

    Er det derfor det å avvise kritiske observasjoner og påpekninger med ordene «det er bare konspirasjonsteorier» er blitt så vanlig nå – fordi den norske staten er en KONSPIRASJON, som kanskje eller trolig er styrt av ORGANISASJONEN ifølge finsk forfatter Rauni Kilde…?

    Jeg har sluttet å se på krimfilmer. Det er da mye mer givende og spennende å prøve å selv nøste opp litt av monster-kriminaliteten som vi er omgitt av, hvorav en stor del utøves fra offentlige plattformer.

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til Guri-malla
  03. 02. 2011 klokken 21:31

  tusen takk Monica, vi trenger all støtte vi kan få nå…Men det er så mange andre der ute som opplever denne uretten, så jeg blir kvalm av hele barnevernet, og Audun sin politikk…Dette er så horribelt at det finnes ikke ord på den maktmisbruken av den offentlige etat..Enten melder man seg ut, eller så kjemper man…

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Guri-malla
  03. 02. 2011 klokken 22:13

  Ulven sier: «Jeg har sluttet å se på krimfilmer. Det er da mye mer givende og spennende å prøve å selv nøste opp litt av monster-kriminaliteten som vi er omgitt av, hvorav en stor del utøves fra offentlige plattformer»
  Mer rett en dette kan ikke sies, en behøver ikke å se på krimfilmer lengre for å finne spenning i dagens samfunn….Hvis en ønsker å lage en god film, er det bare å lete blant den norske befokningen, og internettsider, og andre blogg repotasjer om enkeltindividet, for å finne Statens opprør mot enkelt mennesket og familien. Her kan man lage en god nok krimbok som varer i serier..hvis noen ønsker…

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til skippern
  05. 02. 2011 klokken 01:38

  Hvis barnevernet følger de siste års veksttakt vil snart ikke ett barn gå klar av dem.
  Hør en svensk professor i internasjonal rett kommentere den svenske staten og barnevernet.
  http://rt.com/news/sweden-russian-children-mother-slams-authorities/

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Guri-malla
  05. 02. 2011 klokken 01:56

  Skippern, dette er realitet…og det dreier seg ikke bare om de svenske barna, men de norske barna også…jeg håper at alle her på nyhetsspeilet, og hele den norske befolkningen også, får med seg hva som skjer med barna våre….dette er som jeg har sagt…værre enn vaksineprogrammet, chemtrails, haarp osv…de er ute etter neste generasjon,,,barna våre….våkn opp folk…

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til lappe- antrik
  06. 02. 2011 klokken 11:13

  Merkelig at det kan komme så mye ned tomler på kommentarer her, men ikke en eneste motargument. Regner med at de har jobber i denne etaten, men dere vet at hvis dere motargumenterer så vil restene av troverdighet rakne og dere kan begrave hele BV. 😉

  GD Star Rating
  loading...
174 Kommentarer
1 2 3 4 5 6 9

Legg inn dine tanker