Vi bør ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv. Her Maria og Josef på flukt til fremmed land (Egypt) med Jesus-barnet, som Herodes ville drepe.

Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  31.01.2011 12:31   (Oppdatert 02.02.2011 4:25)

Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker

Kritikk mot sakkyndige i rettsalene er i skuddet i mainstream media om dagene. En annen sak som det murres om i dypet av folkesjelen er Barnevernet, som følge av rekke uheldige og dramatiske omsorgsovertagelser i det siste, ofte med væpnede politi med hunder til hjelp. Barn som blir arrestert som terrorister, hva skal det bli av disse barna når de vokser opp? De må vel ha fått sår på sjelen som vel aldri kan leges? De fleste blir vel kriminelle eller dopere, og det er vel ikke så mye å si på etter å ha fått en slik start på livet (?).

Facebook grupper som innvolverer tusener av personer protesterer mot dette familiefiendtlige system mens dette skrives. Vi i Nyhetsspeilet skal på ingen måte bidra til å la noen som helst urett i samfunnet gå ubemerket hen, og minner om dette ikke er noe nytt fenomen. Det går faktisk så langt tilbake som historiebøkene går, til Herodes i bibelhistorien blant annet. Selv mainstream media begynner så smått å interessere seg for alle disse overgrep mot medmennesker. Men problemet kan ikke løses uten en kjenner til det underliggende premiss for dette systemet.

En form for fattigmannshjelp og barnehjelp har det vært i Norge siden slutten av 1800- tallet.  Men den groteske økningen i tvangsomsorgsovertakelser har skjedd de siste 20-25 år. De som var hovedansvarlig for å skape de negative tilstandene innen Barnevernet tilbake på 80-90 tallet var ‘Landsmoderen’  Gro Harlem Brundtland, og Ekspedisjonssjef i en årrekke Karin Stoltenberg i Barne- og familiedepartementet, og som vel egenhendig var ansvarlig for å utvikle den familiefiendtlige politikk på området, i hat og uvilje mot de biologiske bånd i familier. De mener i ren klassisk sosialistisk kommunistisk stil at slike familiebånd er rent sosiale konstruksjoner, som kan erstattes med andre lignende sosiale bånd. De om det. Vi andre trenger ikke støtte deres villfarelser.

Siden spørsmålet aktualiseres i disse dager, så vil vi ved disse faksimiler fra Moss Dagblad minne om hva som var erfaringen til de som hadde studert på dette i 2004.

Noen få rettskafne politikere var det blant oss på den tiden hvor dette systemet ble eskalert. En av dem var Alvheim som gikk fra KrF til Fremskriftspartiet, og ble en av lederne av FrP gjennnom en årrekke.

Barnevernet stjal barn om natten!

Frp-veteran John Alvheim er glad pressen tar for seg problemene i det norske barnevernet.
– Jeg mener barnevernet er helt “på trynet”. Og hovedproblemet er at de ikke følger lovens målsetning om hjelp og støtte i hjemmet. Det er kun ute etter makt og omsorgsvedtak, og de lager statistikker som viser at det og det barnet er tatt i samarbeid og forståelse med foreldrene. Reinspikka løgn!

Alvheim mener barnevernet er blitt et maktapparat som både anklager, dømmer og eksekverer dommene.
– Jeg har opplevd utrolig mye også rent personlig. Som sykehusdirektør i Telemark opplevde vi at de stjal barn om nettene! Tilstandene er utrolige, jeg støtter betegnelsen om “legalisert kidnapping” og vil påstå folk er “kjøpt og betalt” for å ta de rette avgjørelsene, sier en engasjert stortingsrepresentant John Alvheim til Moss Dagblad.

Alvheims 10 råd til deg som kommer i kontakt med barnevernet:

1. Hold kjeft – alt du sier vil bli brukt mot deg.

2. Ta straks kontakt med advokat.

3. Oppsøk psykolog selv om du er frisk – du vil få bruk for det.

4. Ta ikke imot hjelp – det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5.Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem – dette er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Krev skriftlig begrunnelse for alle vedtak som angår deg.

7. Ank alle vedtak.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i beredskapshjem – du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak mener de omsorgsovertakelse eller overvåking.

10. Trenger du hjelp – bruk venner og slektninger.

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920613.ece

Det tragiske er at der har ikke VÆRT ETT ENESTE PARTI eller politiker (folkets tillitsvalgte) på Stortinget som har gått imot dette system siden John Alvheims død. Og pressen er helt taus idag. Tidligere var det noen få som sa ifra, som Moss Dagblad.

De snakker aldri sant

«- De snakker ALDRI sant!», sier Professor Marianne Haslev Skånland ved Universitetet i Bergen til Moss Dagblad. Hun har vært vitne i en rekke rettssaker og sier hun kjenner problemene fra innsiden. Marianne Haslev Skånland slakter det norske barnevernet.

Den 61 år gamle professoren ved Universitetet i Bergen er i Moss. Invitert av Moss Dagblad for å gi sin generelle mening om det norske barnevernet som hun har fulgt på kloss hold i en årrekke. Damen sparer ikke på konfekten. Hun levner barnevernet svært liten ære. Mener de har feil i 99 prosent av sakene de er involvert i.

– Viser det seg at de har rett, ja da er det en ren tilfeldighet, hevder Haslev Skånland.

– Barnevernet elsker fosterforeldre som ikke forstår så mye og dermed lar seg styre. Dessuten er min erfaring at de sjelden kan dokumentere sine påstander. Hvilket betyr at de er ugyldige.

Kraftsalvene nærmest spruter ut av en engasjert professor.

Hun har for øvrig lest saken om moren som vil ha tilbake sin 17 år gamle sønn fra fosterhjem i Fredrikstad. Med andre ord, oppslaget i Moss Dagblad forrige fredag.

Haslev Skånland kommer med voldsom kritikk av barnevernet generelt og hevder hun ikke blir forundret over de tilsynelatende uoverkommelige problemene en biologisk mor kan komme til å støte på.

– Det er helt topp at pressen tar tak i dette. Og det fine er at dere ikke går i fella ved å “legge” dere for barnevernet. Understreker professoren og legger til at hennes personlige oppfatning er at mange av problemene de biologiske foreldrene støter på, rett og slett er resultat av og ledd i en generell holdning hos barnevernet.

Troverdighet fra barnevernet finnes ikke, i følge Marianne Haslev Skånland.

– Nei, jeg tror ikke jeg kjenner en eneste sak hvor barnevernet holder seg til sannheten! Som jeg tidligere sa, de kommer med sine påstander, men kan på langt nær dokumentere dem.

– Du kjenner selvsagt Munchausen by proxy syndrom?

– Ja, den ble “ funnet opp” av en engelsk barnelege som heter Roy Meadow. Men – denne sykdommen finnes ikke! Det ble stort oppstyr i Parlamentet da han ble avslørt som svindler. Alt var falskt og nå pågår rettssaken.

Barnevernets forhold til biologiske foreldre sammenfatter hun på denne måten:

– De elsker alt som går i mot de biologiske foreldrene!

Om fosterhjem:

– Mange barn opplever å bli dypt depressive når de kommer i fosterhjem. De finner det både problematisk, vondt og vanskelig. Hvilket er naturlig. Barn lengter jo hjem til sin opprinnelige familie.

– Hva med at fosterforeldre ofte benekter hva som sies av de biologiske foreldrene?

– Nitti-ni prosent er særdeles langt unna sannheten!

– Kan man for eksempel nekte en mor å ringe til – eller skrive brev til sitt barn som er i et fosterhjem?

– På ingen måte. Det er et klart brudd på artikkel åtte i Europakonvensjonen og dermed helt klart ulovlig.

– Hvilke type fosterforeldre foretrekker barnevernet?

– De som ikke forstår noe særlig. Folk som lar seg styre helt og holdent. Og husk – de får jo betalt for “jobben”.

Haslev Skånland er av den klare oppfatning at folk som selv har vært på fosterhjem blir sett på som spesielt uegnet til selv å oppdra barn.

– Barn blir utsatt for mer mishandling og vanskjøtsel i et fosterhjem enn om de bodde hos sine egne foreldre.

– Hva er ditt inntrykk av folk som går ut med sine problemer, for eksempel til pressen?

– De blir ofte forsøkt straffet av barnevernet som har svært lett for å snu saker og ting på hodet. Og som liksom tror man bare kan kutte biologiske bånd uten videre.

Menneskerettigheter opptar også professoren fra Bergen:

– Staten har en selvstendig plikt til aktivt å sørge for å opprettholde familiebånd.

– Hva skjer?

– De brytes hele tiden!

Heller ikke mye skryt til fedrelandet, med andre ord.

– Norge ligger på bånn når det gjelder menneskerettigheter i familiesaker.

Påstander om at barn kan ha det bedre i et fosterhjem godtar hun på ingen måte.

– Alle statistikker viser at de kommer dårligere ut ved opphold i fosterhjem. Man havner i kriminalitet, ulike typer av alkohol- eller stoffmisbruk eller en kombinasjon av dette. Man ser hvor stor del av fengslede som tidligere har vært under barnevernet.

– Har du ikke noe godt å si om barnevernet her i landet?

– Det peneste jeg kan si om barnevernet er at det neppe hjelper noen!

Om stilte diagnoser sier hun:

– Barnevernet har ingen evne til å stille riktige diagnoser. Skulle det en enkelt gang gå bra er det ren tilfeldighet!

Marianne Haslev Skånland mener uttalelser fra barnevernsarbeidere i stor grad tar fra barna den alminnelige sunne fornuft. Hun har flere groteske tilfeller hvor hun selv har stilt som sakkyndig vitne.

– Jeg har truffet tidligere fosterbarn. Vet at alt som tidligere er sagt er løgn. Flere er holdt under rene torturforhold!

– ???

– Norge har flere ganger fått påpakning av torturkommisjonen for blant annet bruk av i ved varetekt. Man kan jo tenke seg hva små barn føler i tilsvarende situasjon.

Skånland dundrer i vei med sin verbale henrettelse av det norske barnevernet.

– Barn stoler ikke på noen i det voksne samfunn. De viker unna og blir asosiale i stort antall. Tenker “hvorfor skal jeg oppføre meg skikkelig mot samfunnet slik det har oppført seg mot meg?” Nei, barnevernet er skyld i mange ødelagte liv.

Hun kan ikke dy seg og forteller fra et tilfelle hvor barnevernet “feilsiterte og misbrukte opplysninger” fra en psykolog “i sin iver” etter å frata en alenemor hennes barn.

– Selv om psykologen aldri hadde møtt denne moren, ble vedkommende beskyldt for påstander om at hun utgjorde en fare. Noe psykologen selvfølgelig aldri hadde sagt. Barnevernet hevdet dessuten at vedkommende psykolog hadde gitt barnemoren “Munchausen-syndromet!

Skånland sier psykologen ble sjokkert over måten barnevernet behandlet saken på.

– Og dette er bare et av svært mange tilfeller!

Det ville forundret oss mye om den taleføre professoren ikke hadde sitt eget syn også på tilsynsførere.

– De er vanligvis ikke så viktige som folk tror. Stort sett er det “samme ulla” alt sammen. Og – dersom en tilsynsfører skulle komme i skade for å si at “dette barnet vil hjem”, ja da ville vedkommende straks blitt avsatt!

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920611.ece

Internasjonal agenda

Dette er en internasjonal affære, skapt og vedlikeholdt for å holde folk flest i et beinhardt grep av frykt og terror fra myndighetenes side.

David Icke har skrevet enormt mye om problemet i Storbritania, og hvor han hevder at enkelte barn i Storbritania blir solgt til pedofile ringer høyt på strå, som avslørt i Hollie Greig saken, hvor de blir brukt som sex-slaver og slaver i bisarre sex-ritualer av folk høyt på strå. Vi kan bare minnes pedofili-ringen til Marc Dutroux i Belgia, som innvolverte en rekke politikere og samfunnstopper.

http://www.davidicke.com/articles/state-stealing-children

Det er Den Nye Verdensordens agenda. De styrer ved hjelp av det denne frykten for seg og sine skaper i menneskene. Studer den russiske bolsjevikske revolusjonens historie, så ser en lett det. Frykt og terror, det var middelet som makten brukte da, – som nå. Alt dette er selvfølgelig helt i strid med alle slags menneskerettskonvensjoner, men det betyr vel ikke så mye så lenge det er de som skal håndheve disse konvensjoner som ønsker dette systemet mest velkommen.

Dyr har bedre behandling gjennom samfunnets institusjoner som Dyrevernet, enn disse barn har.

Barneombudet er alltid på statsmaktens side i saken, naturlig nok, siden han mottar sin lønn fra samme statsmakt. Dere finner ikke EN ENESTE SAK Barneombudet har engasjert seg i MOT Barnevernet. Vi må slutte fra det at Barnevernet er ikke bare overmenneskelig, men nærmest gudommelig i sitt klarsyn, holdninger og handlinger. Fritatt for offentlig kritikk derav.

Folk bør virkelig ikke så lett godta den urett som ikke rammer dem selv
Sitat; Arnulf Øverland

(Arnulf Øverland var forøvrig medlem av Mot Dag, sammen med Gro Harlem Brundtlands far Oddmund Harlem
(den tidlige norske sosialistiske/kommunistiske bevegelse som en kan klandre for disse systemer).

Alt dette har også en naturlig sammenheng med at i fascismen/sosialismen/kommunismen så er det statens ledere som skal anses for å være åndelige ‘fedre’ og ‘mødre’, tilbes som guder, og som skal ivareta barnas behov i enhver sammenheng, og hvor barna skal trenes og opplæres til å være slaver og kanonføde for deres agendaer.

«Høsten 2009 uttalte Barne-minister Anniken Huitfeldt, i Brennpunkt, med et triumferande smil at no har vi laga lovverket slik at foreldre får ikkje born heim etter omsorgsovertaking! «

Denne Huitfeldt virker å være fra en annen planet en oss vanlige nordmenn (?).

En Mot Dagist fra Arbeiderpartiet sier klart fra hvordan de vil ha det:

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De som vil løse denne saken må løse den på verdimessig grunnlag. Det hjelper ikke å ta en og en sak, for mens dere slåss i 5 år for en sak, så har systemet i mellomtiden tatt 5000 nye tilfeller. Dette er det ti-hodede troll.

Godhetsindustrien går sin gang med å snu begrepene på hodet. Dobbelt-krysning kalles det vel på fagspråket. Fosterhjemsindustrien er en storindustri, og noen kaller dette kjøp- og salg av barn. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen; En nasjon og et barnevern som ville ønske å hjelpe noen med begrensede økonomiske eller intellektuelle ressurser, burde vel gjøre nettopp det; hjelpe dem, og ikke exterminere dem.

Organisasjoner som arbeider med problemet:
http://www.hra-n.no
http://www.fampo.info/
http://www.familiestiftelsen.no/

Mediadekning:
Samfunnsmagasinet har tatt opp problemet i stor bredde:
http://www.sfm.no/Nyheter.htm

GD Star Rating
loading...

Om forfatter

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info


Forfatters nettsted: http://www.riksavisen.no/
Forfatters artikler: Se alle artikler av (183)Kommentarer

174 kommentarer

 1. J.Johansen sier:

  Jeg skal klargjøre denne psykologiske konflikten som oppstår i politiske sjelers sinn, ved å bruke Arnulf Øverland som var MotDagist (kommunist) som nevnt i teksten som eksempel, og dissekere ideologien litt.

  1. «Du skal ikke så inderlig vel, tåle den urett som ikke rammer deg selv». Øverlands personlige åndelige credo.

  2. Sosialismens/marxismens credoer vs individfokus (som i kristendommen):

  a) Sterk mektig Stat vs. Sterke mektige individer.
  b) Individer til for Staten vs. Stat som er til for individene.
  c) Kvinnen binder seg til Staten, mer enn til sin ektemann. Får penger til sitt livsopphold fra Staten, når mannen blir uvesentlig for henne. Her erstattes familieinstitusjonen med statsinstitusjonen, som menneskers nærmeste pårørende.
  d) Kvinnens frihet til å bli likeverdig proletar på linje med mannen, nå er altså begge foreldre slaver av staten, og ikke bare mannen, og barna må dermed overgis til statens ‘omsorg’ (barnehager, etc).
  e) Når kvinnen eller mannen ikke lenger klarer å ha omsorgen for sitt barn alene pga stress og tidsnød, når Adam og Eva med en slanges list (the Serpent) er støtt utav sitt tre-enige Paradis, så må selvfølgelig ‘store pappa’ eller ‘store mamma’, tre inn i rollen og overta omsorgen for barna.
  f) Overgrepene følger av det foregående som en logisk konsekvens.

  Hva skal nå Arnulf velge av 1) eller 2) ?

  Hva er viktigst for ham, hans politiske ideologi i 2), eller sin egen åndelige overbevisning i 1)?

  Begge deler kan han ikke få, for en sterk stat følger sin egen nødvendige mekanikk og åndelige substans, hvis ikke hadde den ikke blitt en sterk stat. Og en sterk stat bryr seg ikke om urett mot noen enkeltindivider (‘the cause justify the means`), fordi det er den kollektivistiske stat som er viktig for Staten, og ikke individene. Individer kan ofres for hva noen definerer som kollektivets beste, hvilket selvfølgelig er herskernes og den politiske elites beste de taler om med vikarierende argumenter.

  Den mentale og sjelelige konflikt oppstår nå hos Arnulf fordi han ikke klarer å oppfylle begge to samtidig………fordi om han går for 1) vil han synde mot de marxistiske prinsippene om at staten alltid har rett, og om han velger 1) så vil han også måtte innrømme for seg selv at marxismen var feil, og at han var lurt, og velger han 2) vil han måtte gi avkall på sine egne åndelige overbevisninger under 1) ..Da blir han nødt til å tåle den urett staten begår mot alle andre enn seg selv, til og med de som staten begår mot han selv …. ?????

  Svært få klarer dette å gå imot sine dogmatiske indoktrinerte oppfatninger og ideologier, å innrømme at de har tatt feil. De ser på dette som et personlig nederlag i tilfelle, istedenfor som det er, nemlig en vekst utav dogmer og ideologier, til å bli frie selvtenkende mennesker, fri fra de ‘båser’ som både marxismen og mange andre ideologier setter mennesker i.

  Mange legger seg i ektefelle sengen med Staten, og de må ofte finne ut på den harde måten at Staten var en troløs ektefelle.

  De fleste velger dermed bare å beholde systemet som det, er slik at de skal slippe å innrømme sine feilslutninger, og gjør litt gjøglerier i denne forbindelse i enkeltsaker, for sin politiske oppfatning vil de ikke kunne fordømme.

  Og slik blir da ting som de blir. Av mangel på kjølig distanse til egne ideologier.

  Det sies at religionen binder, men som jeg ser det så er rett religion mye mer frigjørende enn ideologi noen gang kan være, OM religion forstås på rette måten.

  Søk Sannheten, og Sannheten setter deg fri.

  Oppfordrer ideologiene som Statsmakten baserer seg på noen gang til å søke Sannheten så kompromissløst som religionen gjør?

  Det bygges nå i disse dager en verdensstatsmakt som skal stå for de sosialistiske prinsippene, de kaller det også med annet ord; demokrati eller sosial-demokrati.

  FrP og Høyre omfavner etter hva jeg kan se også de sentrale prinsippene i denne form for verden-sosialisme. Ihvertfall har jeg ikke sett disse sosialistiske utopier om verdensherredømme basert på disse prinsipper utfordret til nå fra noen partier. ALLE er helt enig om alt det grunnleggende i Norge. Den oppegående leser vil sikkert spørre seg; Hvorfor?

  «Hvis det nittende århundre var århundret med individualisme, forventer jeg at dette århundre vil bli århundret for kollektivismen og staten.»
  – Benito Mussolini, 1932.

  HVORFOR er alle partier helt enig i slike helt sentrale underliggende prinsipper i politikken? De drøfter dem ikke engang, opptatt om barnevernet skal få 1.2 milliard eller den ‘andre siden’ mener 1.1 milliard til å ødelegge familieinstitusjonen og styrke statsinstitusjonen. DET er hva de gir skinn av demokrati ved å drøfte.

  HVA forteller dette oss?

  GD Star Rating
  loading...
 2. ragnaR sier:

  1 av 5 barn i barnevernet

  I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå intervenerte barnevernet i 11 700 nye saker i 2007. Hvis vi multipliserer tallet 11 700 med 5, får vi 58 500, som er rundt regnet fødselsraten i Norge.
  Det vil si at hvis barnevernet fortsetter å gå inn i like mange saker som i 2007, vil hvert femte barn ha en sak hos barnevernet. Dette inkluderer alle former for involvering fra barnevernet, fra økonomisk støtte til tvungen plassering i fosterhjem.

  Sverre Kvilhaug har skrevet boken «Atskillelse barn og foreldre» med undertittel – «Hva internasjonal forskning sier om sammenheng mellom atskillelse i barndommen og senere fysiske og psykiske lidelser». Kvilhaug gjennomgår omfattende internasjonal forskning som påviser at det å utsette barn for en tidlig adskillelse fra foreldrene, innebærer stor risiko for at barnet utvikler psykiske problemer. Mindre kjent har det vært at problemene også kan melde seg først i voksen alder.

  Av de mange forskningsresultatene Kvilhaug viser til, velger vi her å referere til ett. En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin. M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. Bloch, U. Heresco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatry i 1999, og referert bl.a. i Mental Health Today, la frem dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tap av foreldre.
  De nevnte israelske forskerne gjennomførte en analyse av konkrete sykehistorier, en ”case control study”, hvor omfanget av tidlig tap av foreldre enten ved tidlig død eller ved varig adskillelse før pasienten var 17 år gammel, ble kartlagt hos pasienter med alvorlig depresjon, manisk-depressiv lidelse og schizofreni. Resultatene ble sammenlignet med en gruppe individuelt matchede friske
  personer.

  Undersøkelsen viste at tap av foreldre i barndommen (inntil 17 års alder) signifikant (P = 0,001, dvs at sannsynligheten for at resultatene skyldtes tilfeldigheter, er en promille) øket sannsynligheten for å utvikle alvorlig depresjon i løpet av voksenlivet.

  http://www.fampo.info/foregangslandet.pdf

  GD Star Rating
  loading...
  • Guri-malla sier:

   Det finnes 1 million og 80.000 barn og unge under 18 år i Norge. 121.000 av disse fjernet av bv fra sine hjem i løpet av 15 år. Enda hevder bv at 200.000 barn lever i så utrygge relasjoner til sine foreldre at også disse trenger»hjelp» dvs. tvangtiltak og omsorgsovertakelser.

   Om man tenker seg at at hvert av de 121.000 barna har to foreldre, 4 besteforeldre og 2 søsken/tanter/onkler eller andre i nær familie ser vi at nærmere 1/4 av Norges befolkning er berørt og påført sorg, savn og smerte av det offentlige. Nå har vi med hensikt vist til et svært lite nettverk.

   Om man da i tillegg hører at planen er å fjerne ytterligere 200.000 barn vil dette føre til at ytterligere 1,8 millioner vil bli berørte og vi spør oss: hvem er det som skal få lov til å ha barn i Norge? Er dette forbeholdt fosterforeldre og barnevernskonsulenter, og er biologiske foreldre kun å anse som surrogatforeldre?

   Barn i fosterhjem og institusjon har 8 ganger høyere selvmordsfare enn barn i biologisk familie og i løpet av 15 år har 702 barn/unge dødd, og av disse har 150 tatt livet sitt i institusjoner og fosterhjem i Norge. Dette vil si at ett barn under offentlig omsorg tar livet sitt hver mnd. Det er dokumentert av flere at dette er som en direkte følge av at disse barna er adskilt fra sine nærmeste. (Nova rapport 2005)

   GD Star Rating
   loading...
 3. MortenB sier:

  Det var som en sa, Gestapo arresterer aldri noen om dagen…

  GD Star Rating
  loading...
 4. arifkarim sier:

  «Tilstår misbruk av over 100 utviklingshemmede»
  «En sveitsisk mann har tilstått å ha misbrukt over 100 mentalt utviklingshemmede barn og voksne seksuelt, opplyser politiet i Sveits.»
  «Misbruket skal ifølge politiet ha funnet sted på ni ulike behandlingshjem for utviklingshemmede i Sveits og Tyskland der mannen siden 1982 har vært ansatt som terapeut.

  Politiet har identifisert 122 av ofrene. Den yngste skal bare ha vært ett år da misbruket fant sted, mens 42 av ofrene var over 18.

  Mannen ble arrestert i april i fjor og har sittet i varetekt siden, men først tirsdag gikk politiet ut med opplysninger om saken for å unngå at medieinteressen skulle være til hinder for etterforskningen, skriver nyhetsbyrået AP.

  Blant bevisene mot mannen skal være fotografier og flere timer med filmopptak.

  Mannen har tilstått misbruk av 114 personer. Han skal ha plukket ut sin ofre med omhu, og i mange tilfeller valgte han personer som ikke kunne snakke, ifølge politiet.»
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4015753.ece

  Barnvernet (Barnetarnet) har fått befolkningen til å sove. Det er altså lov å drive kriminalitet så lenge man ikke blir «tatt» i denne verden. Gud finnes jo ikke for de som driver med sånn, ja da kan den sosialistiske religionen overta den gamle syndebukken 😀

  GD Star Rating
  loading...
 5. Guri-malla sier:

  Den svenske forskeren Michael Bohman avslørte ved longitudinelle undersøkelser av fosterbarn allerede på 70- og 80-tallet at fosterhjemsplassering ikke kunne påregnes å være et bra tiltak sammenholdt med at barna ble boende hjemme i «risikohjem». I 1996 forelå avhandlingen til en annen svensk forsker som også viser at det ikke er noe å tjene på en omsorgsovertakelse, se Vinnerljung: Fosterbarn som vuxna (Arkiv förlag, Lund, Sverige 1996).

  «Vinnerljung gikk gjennom det som fantes av internasjonal barnevernforskning om hvordan det går med fosterbarn sammenlignet med andre barn med tilsvarende utgangspunkt, og han gjennomførte sine egne undersøkelser der han sammenlignet barn i fosterhjem med deres hjemmeboende søsken, og konklusjonen var altså entydig: Omsorgsovertakelse er ikke noe godt tiltak for barn»

  Når barnevernet, psykologene og fylkesnemndene kan fortsette sin praksis i år etter år med å gjennomføre omsorgsovertakelse i stor skala i litra a- og d-saker i strid med forskningsresultatene, er det fordi Barne- og familiedepartementet ikke har gått ut offentlig og advart mot bruk av omsorgsovertakelser. Grunnen til at departementet ikke har gjort det, er at departementet selv, til tross for at departementet er kjent med forannevnte barnevernforskning, stadig hegner om sin livsløgn.

  At livsløgnen også er en viktig inntektskilde for mange psykologer, bidrar rimeligvis ikke til å redusere den. De som må betale en høy pris for denne livsløgnen, er barna og foreldrene.

  En sakkyndig har f.eks normalt mellom 30 000 og 50 000 kroner for hver utredning, i tillegg til timepris for oppmøte i retten. Har man 20 saker i året, blir det rundt én million kroner. Da sier det seg selv, at sakkyndige ønsker så mange saker som mulig, og vil vel helst ikke levere ifra seg en rapport som går til motpartens favør…

  «Lars Weisæth mener det ville vært positivt hvis man kunne ha sikret de sakkyndiges arbeid, blant annet ved å opprette en uavhengig kommisjon som på samme måte som i straffesaker vurderer sakkyndigerklæringene i forkant av en rettssak. Akkurat der er han på linje med advokat Arild Humlen, som leder Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg. Han mener dagens ordning er helt uakseptabel, og en fare for rettssikkerheten.
  – Den nødvendige nøytralitet mangler. Selv om en sakkyndig mener han er aldri så objektiv, får han en økonomisk relasjon til oppdragsgiver. Ingen er upåvirket i en slik situasjon, sier han»
  http://www.aftenposten.no/amagasinet/article3978457.ece

  Men en det værste for ett barnevernsoffer er den ulovlig oppnevnte fylkesnemda

  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/ i følge EMK så er ikke fylkesnemda “tribunal” etter EMK art 6?

  Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ”tribunal” og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6 nr 1.
  og innad i barnevernet og dets forhold til dommere om meddommere i en fylkesnemd er veldig nært – dette viser også de høye antall saker som barnevernet vinner over barnevernsofre i fylkesnemda… hele 98 % av sakene vinner barnevernet…og dette er skremmende…

  Marianne Haslev Skånland

  «Rettsapparatets fallitt
  Selve rettsbehandlingen av barnevernssaker er imidlertid det verste.
  En sjelden, sjelden gang treffer barnevernsofre på dommere og meddommere som ikke er forhåndsprogrammert til å la barnevernet få sin vilje. I nesten alle barnevernssaker er imidlertid resultatet gitt, selve saksbehandlingen og rettsprosessen er kun en ferniss»

  GD Star Rating
  loading...
  • arifkarim sier:

   Enig i alt du skriver. Problemet er at idag styres alt etter hvor pengene ligger. Alle er jo «betalt» med penger, så nå er det mye lettere å bestikke andre enn før i tiden da det fantes flere former av «penger». Vi må heller ikke glemme at store deler av næringer / yrker idag vil opphøre å eksistere hvis denne «livsløgnen» blir akseptert av massene. De første som vil ryke etter min mening er politikk- og bank relaterte næringer, da de har nærmest total men falskt kontroll over befolkningen 😉

   GD Star Rating
   loading...
   • Guri-malla sier:

    Enig med deg Arifkarim. Kjenner en sak hvor Sakkyndig er inne for 2 gang, han gnir nok hendene, og drømmer om sydentur akkurat nå, desverre…på bekostning av norges barn…æsj, jeg hadde ikke ville unt meg noe ekstra med disse pengene…disse lukter det av…

    GD Star Rating
    loading...
    • arifkarim sier:

     Glem heller ikke de tusenvis av NAV-ansatte som får utbetalt masse bonuser «hvis» de klarer å kutte utbetalinger til sine fattige og kriserammede «klienter» :)

     GD Star Rating
     loading...
 6. Guri-malla sier:

  «Vi må heller ikke glemme at store deler av næringer / yrker idag vil opphøre å eksistere hvis denne “livsløgnen” blir akseptert av massene»,

  dette stemmer så inderlig vel, arifkarim…desverre går det på bekostninger av menneskers helse, familie og økonomi…det er som jeg har skrevet ovenfor…

  “En kollektivistisk stat skal ifølge teoriens etterfølgere bygges til fellesskapets beste. Med en stor grad av likhet og en gjennomgående likhets og rettferdighetstanke. Et eksempel på en slik teori er “fra hver enkelt etter evne, til hver enkelt etter behov»

  og her stopper menneskets mulighet til å klatre oppad i samfunnsstigen…Her sitter maktapparatet og passer på å holde disse folkene såpass nede at de kan bruke disse som sine klienter…

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser

Samfunn

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?