Vi bør ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv. Her Maria og Josef på flukt til fremmed land (Egypt) med Jesus-barnet, som Herodes ville drepe.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  31.01.2011 12:31   (Oppdatert 02.02.2011 4:25)

Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker

Kritikk mot sakkyndige i rettsalene er i skuddet i mainstream media om dagene. En annen sak som det murres om i dypet av folkesjelen er Barnevernet, som følge av rekke uheldige og dramatiske omsorgsovertagelser i det siste, ofte med væpnede politi med hunder til hjelp. Barn som blir arrestert som terrorister, hva skal det bli av disse barna når de vokser opp? De må vel ha fått sår på sjelen som vel aldri kan leges? De fleste blir vel kriminelle eller dopere, og det er vel ikke så mye å si på etter å ha fått en slik start på livet (?).

Facebook grupper som innvolverer tusener av personer protesterer mot dette familiefiendtlige system mens dette skrives. Vi i Nyhetsspeilet skal på ingen måte bidra til å la noen som helst urett i samfunnet gå ubemerket hen, og minner om dette ikke er noe nytt fenomen. Det går faktisk så langt tilbake som historiebøkene går, til Herodes i bibelhistorien blant annet. Selv mainstream media begynner så smått å interessere seg for alle disse overgrep mot medmennesker. Men problemet kan ikke løses uten en kjenner til det underliggende premiss for dette systemet.

En form for fattigmannshjelp og barnehjelp har det vært i Norge siden slutten av 1800- tallet.  Men den groteske økningen i tvangsomsorgsovertakelser har skjedd de siste 20-25 år. De som var hovedansvarlig for å skape de negative tilstandene innen Barnevernet tilbake på 80-90 tallet var ‘Landsmoderen’  Gro Harlem Brundtland, og Ekspedisjonssjef i en årrekke Karin Stoltenberg i Barne- og familiedepartementet, og som vel egenhendig var ansvarlig for å utvikle den familiefiendtlige politikk på området, i hat og uvilje mot de biologiske bånd i familier. De mener i ren klassisk sosialistisk kommunistisk stil at slike familiebånd er rent sosiale konstruksjoner, som kan erstattes med andre lignende sosiale bånd. De om det. Vi andre trenger ikke støtte deres villfarelser.

Siden spørsmålet aktualiseres i disse dager, så vil vi ved disse faksimiler fra Moss Dagblad minne om hva som var erfaringen til de som hadde studert på dette i 2004.

Noen få rettskafne politikere var det blant oss på den tiden hvor dette systemet ble eskalert. En av dem var Alvheim som gikk fra KrF til Fremskriftspartiet, og ble en av lederne av FrP gjennnom en årrekke.

- Barnevernet stjal barn om natten!

Frp-veteran John Alvheim er glad pressen tar for seg problemene i det norske barnevernet.
– Jeg mener barnevernet er helt “på trynet”. Og hovedproblemet er at de ikke følger lovens målsetning om hjelp og støtte i hjemmet. Det er kun ute etter makt og omsorgsvedtak, og de lager statistikker som viser at det og det barnet er tatt i samarbeid og forståelse med foreldrene. Reinspikka løgn!

Alvheim mener barnevernet er blitt et maktapparat som både anklager, dømmer og eksekverer dommene.
– Jeg har opplevd utrolig mye også rent personlig. Som sykehusdirektør i Telemark opplevde vi at de stjal barn om nettene! Tilstandene er utrolige, jeg støtter betegnelsen om “legalisert kidnapping” og vil påstå folk er “kjøpt og betalt” for å ta de rette avgjørelsene, sier en engasjert stortingsrepresentant John Alvheim til Moss Dagblad.

Alvheims 10 råd til deg som kommer i kontakt med barnevernet:

1. Hold kjeft – alt du sier vil bli brukt mot deg.

2. Ta straks kontakt med advokat.

3. Oppsøk psykolog selv om du er frisk – du vil få bruk for det.

4. Ta ikke imot hjelp – det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5.Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem – dette er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Krev skriftlig begrunnelse for alle vedtak som angår deg.

7. Ank alle vedtak.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i beredskapshjem – du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak mener de omsorgsovertakelse eller overvåking.

10. Trenger du hjelp – bruk venner og slektninger.

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920613.ece

Det tragiske er at der har ikke VÆRT ETT ENESTE PARTI eller politiker (folkets tillitsvalgte) på Stortinget som har gått imot dette system siden John Alvheims død. Og pressen er helt taus idag. Tidligere var det noen få som sa ifra, som Moss Dagblad.

De snakker aldri sant

«- De snakker ALDRI sant!», sier Professor Marianne Haslev Skånland ved Universitetet i Bergen til Moss Dagblad. Hun har vært vitne i en rekke rettssaker og sier hun kjenner problemene fra innsiden. Marianne Haslev Skånland slakter det norske barnevernet.

Den 61 år gamle professoren ved Universitetet i Bergen er i Moss. Invitert av Moss Dagblad for å gi sin generelle mening om det norske barnevernet som hun har fulgt på kloss hold i en årrekke. Damen sparer ikke på konfekten. Hun levner barnevernet svært liten ære. Mener de har feil i 99 prosent av sakene de er involvert i.

– Viser det seg at de har rett, ja da er det en ren tilfeldighet, hevder Haslev Skånland.

- Barnevernet elsker fosterforeldre som ikke forstår så mye og dermed lar seg styre. Dessuten er min erfaring at de sjelden kan dokumentere sine påstander. Hvilket betyr at de er ugyldige.

Kraftsalvene nærmest spruter ut av en engasjert professor.

Hun har for øvrig lest saken om moren som vil ha tilbake sin 17 år gamle sønn fra fosterhjem i Fredrikstad. Med andre ord, oppslaget i Moss Dagblad forrige fredag.

Haslev Skånland kommer med voldsom kritikk av barnevernet generelt og hevder hun ikke blir forundret over de tilsynelatende uoverkommelige problemene en biologisk mor kan komme til å støte på.

- Det er helt topp at pressen tar tak i dette. Og det fine er at dere ikke går i fella ved å “legge” dere for barnevernet. Understreker professoren og legger til at hennes personlige oppfatning er at mange av problemene de biologiske foreldrene støter på, rett og slett er resultat av og ledd i en generell holdning hos barnevernet.

Troverdighet fra barnevernet finnes ikke, i følge Marianne Haslev Skånland.

- Nei, jeg tror ikke jeg kjenner en eneste sak hvor barnevernet holder seg til sannheten! Som jeg tidligere sa, de kommer med sine påstander, men kan på langt nær dokumentere dem.

– Du kjenner selvsagt Munchausen by proxy syndrom?

- Ja, den ble “ funnet opp” av en engelsk barnelege som heter Roy Meadow. Men – denne sykdommen finnes ikke! Det ble stort oppstyr i Parlamentet da han ble avslørt som svindler. Alt var falskt og nå pågår rettssaken.

Barnevernets forhold til biologiske foreldre sammenfatter hun på denne måten:

- De elsker alt som går i mot de biologiske foreldrene!

Om fosterhjem:

- Mange barn opplever å bli dypt depressive når de kommer i fosterhjem. De finner det både problematisk, vondt og vanskelig. Hvilket er naturlig. Barn lengter jo hjem til sin opprinnelige familie.

– Hva med at fosterforeldre ofte benekter hva som sies av de biologiske foreldrene?

- Nitti-ni prosent er særdeles langt unna sannheten!

– Kan man for eksempel nekte en mor å ringe til – eller skrive brev til sitt barn som er i et fosterhjem?

- På ingen måte. Det er et klart brudd på artikkel åtte i Europakonvensjonen og dermed helt klart ulovlig.

– Hvilke type fosterforeldre foretrekker barnevernet?

- De som ikke forstår noe særlig. Folk som lar seg styre helt og holdent. Og husk – de får jo betalt for “jobben”.

Haslev Skånland er av den klare oppfatning at folk som selv har vært på fosterhjem blir sett på som spesielt uegnet til selv å oppdra barn.

- Barn blir utsatt for mer mishandling og vanskjøtsel i et fosterhjem enn om de bodde hos sine egne foreldre.

– Hva er ditt inntrykk av folk som går ut med sine problemer, for eksempel til pressen?

- De blir ofte forsøkt straffet av barnevernet som har svært lett for å snu saker og ting på hodet. Og som liksom tror man bare kan kutte biologiske bånd uten videre.

Menneskerettigheter opptar også professoren fra Bergen:

- Staten har en selvstendig plikt til aktivt å sørge for å opprettholde familiebånd.

– Hva skjer?

- De brytes hele tiden!

Heller ikke mye skryt til fedrelandet, med andre ord.

- Norge ligger på bånn når det gjelder menneskerettigheter i familiesaker.

Påstander om at barn kan ha det bedre i et fosterhjem godtar hun på ingen måte.

- Alle statistikker viser at de kommer dårligere ut ved opphold i fosterhjem. Man havner i kriminalitet, ulike typer av alkohol- eller stoffmisbruk eller en kombinasjon av dette. Man ser hvor stor del av fengslede som tidligere har vært under barnevernet.

– Har du ikke noe godt å si om barnevernet her i landet?

- Det peneste jeg kan si om barnevernet er at det neppe hjelper noen!

Om stilte diagnoser sier hun:

- Barnevernet har ingen evne til å stille riktige diagnoser. Skulle det en enkelt gang gå bra er det ren tilfeldighet!

Marianne Haslev Skånland mener uttalelser fra barnevernsarbeidere i stor grad tar fra barna den alminnelige sunne fornuft. Hun har flere groteske tilfeller hvor hun selv har stilt som sakkyndig vitne.

- Jeg har truffet tidligere fosterbarn. Vet at alt som tidligere er sagt er løgn. Flere er holdt under rene torturforhold!

– ???

- Norge har flere ganger fått påpakning av torturkommisjonen for blant annet bruk av i ved varetekt. Man kan jo tenke seg hva små barn føler i tilsvarende situasjon.

Skånland dundrer i vei med sin verbale henrettelse av det norske barnevernet.

- Barn stoler ikke på noen i det voksne samfunn. De viker unna og blir asosiale i stort antall. Tenker “hvorfor skal jeg oppføre meg skikkelig mot samfunnet slik det har oppført seg mot meg?” Nei, barnevernet er skyld i mange ødelagte liv.

Hun kan ikke dy seg og forteller fra et tilfelle hvor barnevernet “feilsiterte og misbrukte opplysninger” fra en psykolog “i sin iver” etter å frata en alenemor hennes barn.

- Selv om psykologen aldri hadde møtt denne moren, ble vedkommende beskyldt for påstander om at hun utgjorde en fare. Noe psykologen selvfølgelig aldri hadde sagt. Barnevernet hevdet dessuten at vedkommende psykolog hadde gitt barnemoren “Munchausen-syndromet!

Skånland sier psykologen ble sjokkert over måten barnevernet behandlet saken på.

- Og dette er bare et av svært mange tilfeller!

Det ville forundret oss mye om den taleføre professoren ikke hadde sitt eget syn også på tilsynsførere.

- De er vanligvis ikke så viktige som folk tror. Stort sett er det “samme ulla” alt sammen. Og – dersom en tilsynsfører skulle komme i skade for å si at “dette barnet vil hjem”, ja da ville vedkommende straks blitt avsatt!

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920611.ece

Internasjonal agenda

Dette er en internasjonal affære, skapt og vedlikeholdt for å holde folk flest i et beinhardt grep av frykt og terror fra myndighetenes side.

David Icke har skrevet enormt mye om problemet i Storbritania, og hvor han hevder at enkelte barn i Storbritania blir solgt til pedofile ringer høyt på strå, som avslørt i Hollie Greig saken, hvor de blir brukt som sex-slaver og slaver i bisarre sex-ritualer av folk høyt på strå. Vi kan bare minnes pedofili-ringen til Marc Dutroux i Belgia, som innvolverte en rekke politikere og samfunnstopper.

http://www.davidicke.com/articles/state-stealing-children

Det er Den Nye Verdensordens agenda. De styrer ved hjelp av det denne frykten for seg og sine skaper i menneskene. Studer den russiske bolsjevikske revolusjonens historie, så ser en lett det. Frykt og terror, det var middelet som makten brukte da, – som nå. Alt dette er selvfølgelig helt i strid med alle slags menneskerettskonvensjoner, men det betyr vel ikke så mye så lenge det er de som skal håndheve disse konvensjoner som ønsker dette systemet mest velkommen.

Dyr har bedre behandling gjennom samfunnets institusjoner som Dyrevernet, enn disse barn har.

Barneombudet er alltid på statsmaktens side i saken, naturlig nok, siden han mottar sin lønn fra samme statsmakt. Dere finner ikke EN ENESTE SAK Barneombudet har engasjert seg i MOT Barnevernet. Vi må slutte fra det at Barnevernet er ikke bare overmenneskelig, men nærmest gudommelig i sitt klarsyn, holdninger og handlinger. Fritatt for offentlig kritikk derav.

Folk bør virkelig ikke så lett godta den urett som ikke rammer dem selv
Sitat; Arnulf Øverland

(Arnulf Øverland var forøvrig medlem av Mot Dag, sammen med Gro Harlem Brundtlands far Oddmund Harlem
(den tidlige norske sosialistiske/kommunistiske bevegelse som en kan klandre for disse systemer).

Alt dette har også en naturlig sammenheng med at i fascismen/sosialismen/kommunismen så er det statens ledere som skal anses for å være åndelige ‘fedre’ og ‘mødre’, tilbes som guder, og som skal ivareta barnas behov i enhver sammenheng, og hvor barna skal trenes og opplæres til å være slaver og kanonføde for deres agendaer.

«Høsten 2009 uttalte Barne-minister Anniken Huitfeldt, i Brennpunkt, med et triumferande smil at no har vi laga lovverket slik at foreldre får ikkje born heim etter omsorgsovertaking! «

Denne Huitfeldt virker å være fra en annen planet en oss vanlige nordmenn (?).

En Mot Dagist fra Arbeiderpartiet sier klart fra hvordan de vil ha det:

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De som vil løse denne saken må løse den på verdimessig grunnlag. Det hjelper ikke å ta en og en sak, for mens dere slåss i 5 år for en sak, så har systemet i mellomtiden tatt 5000 nye tilfeller. Dette er det ti-hodede troll.

Godhetsindustrien går sin gang med å snu begrepene på hodet. Dobbelt-krysning kalles det vel på fagspråket. Fosterhjemsindustrien er en storindustri, og noen kaller dette kjøp- og salg av barn. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen; En nasjon og et barnevern som ville ønske å hjelpe noen med begrensede økonomiske eller intellektuelle ressurser, burde vel gjøre nettopp det; hjelpe dem, og ikke exterminere dem.

Organisasjoner som arbeider med problemet:
http://www.hra-n.no
http://www.fampo.info/
http://www.familiestiftelsen.no/

Mediadekning:
Samfunnsmagasinet har tatt opp problemet i stor bredde:
http://www.sfm.no/Nyheter.htm

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

J. Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

Kontakt forfatter | Flere artikler av (183) | Forfatters nettstedKommentarer

170 kommentarer

 1. Guri-malla sier:

  § 5-14. Tvang som ledd i behandlingen

  Tvangsmedisinering eller fysisk tvang er ikke tillatt som ledd i behandlingen.
  Påtvungen arbeidsinnsats er bare tillatt som ledd i behandlingen der det inngår som en del av et rehabiliterings- eller behandlingsopplegg.
  0 Endret ved forskrift 22 des 1999 nr. 1378 (i kraft 1 jan 2000).

  § 3-4. Informasjon når pasienten er mindreårig
  Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret informeres.
  Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
  Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år.
  Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, gjelder første, annet og tredje ledd tilsvarende for barneverntjenesten.

  http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-003.html

  EMK vedlegg 6 del 3 Art 7:
  «Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter.»

  Barnevernet elsker å bruke sin makt og overse menneskerettighetene. Barnevernet har blitt en egen stat i staten..og følger dermed «programmet» som de har blitt beordret til.

  Jeg mener at er det noen en bør sette søkelyset på idag så er det barneverntjenestens arbeid, og regjeringens program. Audun Lysbakken – tidligere marxinist, er dagen barne-, like- og inkluderingsminister.

  «Det er ikke menneskenes bevissthet som bestemmer deres tilværelse, men omvendt: deres samfunnsmessige tilværelse som bestemmer deres bevissthet»
  – Karl Marx…….

  Stoltenbergs marxist – Audun Lysbakken (aftenposten 21.10.09 ):

  «Men du er regjeringens eneste marxist?» spør Aftenposten Svar fra Audun:–»Jeg har vært med å legge frem et program for SV der vi definerer våre ideer og ideologiske grunnlag. Det er en god plattform»

  Han var sentral i oppgjøret som i 2000 stod mellom de mer moderate og de revolusjonære. Lysbakkens fløy vant og førte Sosialistisk Ungdom ut på en revolusjonær kurs som de aldri har kommet tilbake fra.

  Audun Lysbakken var den gangen for blant annet:

  1. Revolusjon i Norge. Revolusjon skulle ikke gjennomføres med makt, men kan forsvares med makt.

  2. Å oppheve privat eiendomsrett til produksjonsmidlene. Kapitalistene fratas sine eiendeler.

  3. Å hindre at kapitalistene igjen kan få eiendommen sin tilbake.

  Ett syn på marxismen er:

  «En kollektivistisk stat skal ifølge teoriens etterfølgere bygges til fellesskapets beste. Med en stor grad av likhet og en gjennomgående likhets og rettferdighetstanke. Et eksempel på en slik teori er «fra hver enkelt etter evne, til hver enkelt etter behov. Som er det marxistiske synet på samfunnsbygging med kollektivisme til grunn.

  Tidligere kommunistiske Øst-Europa, samt Nazi-Tyskland og Italia under Mussolini var klassiske eksempler på kollektivistiske samfunn.

  «Hvis det nittende århundre var århundret med individualisme, forventer jeg at dette århundre vil bli århundret for kollektivismen og staten.»
  – Benito Mussolini, 1932.

  Norge er i denne sammenheng blitt uthengt internasjonalt som et kollektivistisk samfunn. Klassisk eksempel på dette er den svenske næringsminister Bjørn Rosengrens karakteristikk av Norge i 2002 som «den siste sovjetstat». Den norske rettsstaten er også blitt kritisert for kollektivisme. Det har vært svært vanskelig for uskyldig dømte å få gjenopptatt sin sak.» (wikipedia)

  «Den franske filosofen Michel Foucault skrev om disiplinering og hvordan makten usynliggjøres, og tvinger oss til underkastelse. I politisk sammenheng har nevnte filosof gjerne blitt knyttet til den politiske venstresiden. I Norge i dag er han minst like anvendelig som kritiker av det politiske venstre: Dagens regjeringspartier arbeider dag og natt for at mest mulig av samfunnslivet skal forvandles til et obligatorisk liv for statens politikk.»

  Et obligatorisk liv?
  http://www.aftenposten.no

  GD Star Rating
  loading...
  • J.Johansen sier:

   Veldig bra innspill i forskningen her Guri-malla.
   Marxistene og sosialistene raser selvfølgelig av å få sine dogmer fra sine ideologiske småguder (derFuehrers) rokket ved, men det får vi tåle.
   :)

   Det gleder meg Guri-malla at alle som klarer å bryte fri fra The Matrix, fra den samfunnsinitierte indoktrinerte tvangstrøye, de mentale fengsler, den salige sosialistiske enigheten, hvert enkelt av disse menneskene som bryter fri beviser, hver enkelt av dem, hvor feil dusten Karl Marx hadde, og når han tok feil i dette sitat under, så tok han mest sannsynligvis i alt han han fikk utav seg (?).

   “Det er ikke menneskenes bevissthet som bestemmer deres tilværelse, men omvendt: deres samfunnsmessige tilværelse som bestemmer deres bevissthet”
   – Karl Marx…….

   All seriøs forskning innen åndsvitenskapen idag viser at det er bevissthet/ånd en er først og fremst. Dernest skapes ens virkelighet utifra og relativt til denne bevissthets innhold……

   …. det angivelige «fellesskap» ikke kjenner grenser. Ikke bare bør alle inn i varmen, de skal. Men frihet bør innebære også muligheten for å holde avstand, og selv kunne velge om man ikke vil tilhøre et fellesskap. Livet leves lokalt og det leves av den enkelte med sine vidt forskjellige preferanser for det gode liv. At politikere vil legge «rammene til rette», er bare et språk for at de skal innordne flest mulig i det obligatoriske livet. Paradoksalt nok er «Mangfolds-Norge» på en del områder i ferd med å bli mer ensrettet enn det har vært. Og for ordens skyld: Høyresiden er ikke uskyldig her. Flere partier drives av en overtro på målinger, timetall, karakter, veiing og prøving. Dette krever også byråkrati og det bidrar til kontroll, ikke frihet. Vi kan risikere å få det verste fra høyre og venstre, med sistnevnte i førersetet: De små skritts politikk mot et obligatorisk liv.
   http://www.aftenposten.no/meninger/article3946036.ece

   GD Star Rating
   loading...
 2. Guri-malla sier:

  «Norge er i denne sammenheng blitt uthengt internasjonalt som et kollektivistisk samfunn. Klassisk eksempel på dette er den svenske næringsminister Bjørn Rosengrens karakteristikk av Norge i 2002 som «den siste sovjetstat». Den norske rettsstaten er også blitt kritisert for kollektivisme. Det har vært svært vanskelig for uskyldig dømte å få gjenopptatt sin sak.”

  Dette vises veldig tydelig i barnevernssaker når de skal opp i fylkesnemda.
  Hvis man går gjennom papirer i barneverns saker, ser man feil på feil på feil. Bla innen helsepersonell loven, straffeloven, foreldesesloven og mange mange flere. Ikke bare det, men barnevernet unnlater å sende/vise alle papirene i saken til foreldrene og gjemmer bort papirer de mener foreldrene ikke burde se når de alt har gjort seg opp en mening. Dette for å styrke sin egen sak når den måtte komme opp for fylkesnemnda.
  Nå til dags kommer ca 78% av sakene barnevernet starter opp for fylkesnemnda, og 98% av disse sakene tapes av foreldrene siden fylkesnemnda kun har fått lese og se barnevernets side av saken, og ikke foreldrene. Og foreldrene får kun en gitt tid å forklare sin side av saken når saken alt er startet.

  Når en så ønsker å anke dette videre opp til tingretten, vinner veldig få over barnevernet også i denne runden.

  GD Star Rating
  loading...
 3. Ulven sier:

  På forsiden av Aftenposten (papir) idag: «Norske kommuner har ingen faste standarder for barneverns inngripen». Mao. ingen standarder for hverken hensyn, etikk, konsekvens-analyser eller beskyttelse mot overgrep.

  Og landet er Norge…landet med masse penger og få barn. Hvorfor er det så vanskelig å ta bedre vare på våre barn enn våre materielle verdier… (Selv norske biler har bedre vern mot uforsvarlig inngripen enn norske familier og deres barn)

  GD Star Rating
  loading...
 4. Guri-malla sier:

  I sverige så begynner de å innse dette:
  2011-01-31 Pressmeddelande:
  Barnombudsmannen kallar kommuner till samtal om den sociala barnavården

  Övergreppen i den sociala barnavården fortsätter. Men det finns stora brister i kommunerna och rutiner saknas för att förebygga, upptäcka och åtgärda vanvård och övergrepp. Det rapporterar Göteborgs-Posten idag efter att ha tagit del av uppgifter i Upprättelseutredningen.

  Nu kallar Barnombudsmannen tio kommuner till samtal om den sociala barnavården.

  http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=7911

  GD Star Rating
  loading...
 5. «De som vil løse denne saken må løse den på verdimessig grunnlag. Det hjelper ikke å ta en og en sak, for mens dere slåss i 5 år for en sak, så har systemet i mellomtiden tatt 5000 nye tilfeller. Dette er det ti-hodede troll.»

  Interessant betraktning :) Jeg er klart enig i den siste del, enkeltsaker har liten og ingen effekt, men troll sprekker når de belyses er erfaringen jeg deler med mange. Utfra tanken om at mange bekker små, gjør en stor å opfordrer jeg mennesker som er utsat for overgrep å nedskrive sin historie som sannhetsvitne, og joine med andre utsat for statens overgreb, inkl barne»vernet».
  Min inngangsvinkel er selvfølgelig i den sammenheng å grave ned i bunnen av råttenskapen eller finne folk som gjør, og her kommer disse sakkyndige frem som mosekoner som brygger deres giftige sammenkok i gryter, og det jeg finner er psykiatrien som ligger bak hele greja, manipulerende og hjernevaskende på alle fronter.
  Min konklution er at denne gigantiske trollen er så råtten og stor at den ikke kan undgå og falle, vi skal bare puste til den og tilføre sollys, så dejser den om inden lenge. Platons syn på familie»politikken» er råtten. En stor tak skal vi huske å gi Harald Eia for hans programserie «Hjernevask»

  Verdimessig grunnlag er en ting jeg ikke vil ta for gode varer uten utdypning, bare kall mig dum og uvitende, jeg er kaldt for verre. :)
  Derutover en veldig bra artikkel.

  GD Star Rating
  loading...
 6. J.Johansen sier:

  Og nettopp av denne grunn at folk ikke kan samle seg om noen som helst felles verdier i samfunnet og verden, DET er årsaken til elendigheten. De foretrekker sosialismens, rød eller brun, høyre eller venstre, internasjonal sosialisme eller nasjonal sosialismens credoer om statens velsignelser, og behov for ‘sterk stat’. Støtt villfarelsene om velsignelsene av en sterk stat, og dette er systemene du får.

  «Hvis det nittende århundre var århundret med individualisme, forventer jeg at dette århundre vil bli århundret for kollektivismen og staten.»
  – Benito Mussolini, 1932.

  Problemet er som Aleksandr Solzhenitsyn sa om elendigheten i USSR som årsaken til det russiske holocaust:
  «Menneskene har glemt G-d, det er hvorfor alt dette hendte».

  Det verdimessige grunnlag kan ikke diskuteres, det er absolutt. Enten er det der, eller det er der ikke. Mener en at det er et verdimessig gode at staten gjør slik inngripen i G-d’s naturlige og suverene utvelgelse av foreldre, vel, så får en bare avfinne seg med situasjonen, en har gjort sitt valg. Også dette verdigrunnlag er absolutt. Enten eller.

  For noen mener vel ikke at akkurat ens søskenbarn eller en selv burde vært forskånet fra å bli forfulgt, men ikke noen andre som ikke var nærstående slektininger, at de måtte en sterk stat kunne ta seg av (?). Enten er en for alle sin rett, eller en får INGEN sin rett. Logisk konsekvens.

  Et av de fremste verdimessige grunnlag er dette:
  En må akseptere og hedre de biologiske bånd som hellig, en må ivareta det faktum at dette barn har havnet inn i akkurat denne familie på jord av en mening og en gudommelig hensikt og en plan. Hvis ikke vil en automatisk godta myndighetenes inngripen som sin gud, og rett til å bestemme dette.

  Det er forøvrig en av sosialismens helt sentrale doktriner at det finnes ingen g-d og en sterk stat er nødvendig, individet skal underlegges hva som er best for kollektivet om nødvendig med tvang, staten og dens herskere skal være din eneste g-d……så?

  Se forøvrig avsnitt «Verdimessig grunnlag» under denne artikkel

  Familien som samfunnets kjernecelle har vært under angrep i mange tiår, fra 80-tallet eskalerte det.

  Vil en løse disse sakene, alle sammen av dem, så må sakene tas opp på et verdimessig grunnlag. En må se at mange av sakene er relatert til det verdimessige gode, og at dette verdimessige gode som familien er som en institusjon skal knuses, staten skal være ens eneste familie. ALLE systemer er innrettet på å bevirke dette. De som har studert kommunismen vet dette veldig godt. SÅ, derfor vil ikke sosialister kunne være medhjelpere til å løse sakene, fordi de ser på det som et pluss med sterk stat, en alternativ familie, ergo vil disse IKKE bidra til å løse saken på verdimessig grunnlag, men kun på individuelt grunnlag. Fordi det strider mot deres fundamentale politiske oppfatninger.

  Når dette er sagt, så er det stor enighet om familiepolitikken i Norge, så slik sett er det stor enighet om denne ødeleggelsen av kjernefamilien, og sånt sett så er hele spekteret av det politiske norge sosialister.

  Og strider det også mot deres premiss at det ikke finnes noen G-d, noen Allmakt i universet, som står over de herskere i verden som har påført en elendigheten, så er de i virkeligheten kun overlatt til andre menneskers godhet og forgodtbefinnende, men disse har ingen virkelig makt. De kan bare være medfølende.

  Point of Return kaller kongen til råd
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/point-of-return-kaller-kongen-til-rad/

  GD Star Rating
  loading...
  • Monica Waade sier:

   Det var en som postet dette på Facebook…

   Hvorfor er det umulig å få gehør for menneskerettene i dette landet som angivelig skal være det beste i verden å leve i? Svaret er veldig enkelt. Under sosialismen er det ikke rom for enkeltmennesker; der er det bare fellesskapet som gjelder. Men hvorfor vil ikke sosialistene forstå at fellesskapet er som et puslespill? Vi har ikke råd til å miste én eneste brikke.

   GD Star Rating
   loading...
  • J.Johansen sier:

   Menneskeretter:

   Ikke hverken kommunister, fascister eller nazister eller sionister (alle sosialister) kan bidra til å løse dette problem, fordi deres verdigrunnlag vil psykologisk kortslutte med G-d’s individfokus, i motsetning til deres politiske kollektiviserings fokus; Den Nye Verdensorden og dens maktstrukturer implementert gjennom lang tid.

   De kan ikke bidra med mye i verdidebatten uten at de korsfester sine politiiske villfarelser. Og det klarer de sjelden. Politikk går foran ånd. Politikk og deres herskere, deres guder på jord, går foran den himmelske G-d’s verdier.

   Så da får de dette som de vil ha det, i valget mellom to motsatte verdier i livet, for samfunnet.

   GD Star Rating
   loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Hvem stod bak 11. september?

Samfunn

Hvem stod bak 11. september?


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?