Vi bør ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv. Her Maria og Josef på flukt til fremmed land (Egypt) med Jesus-barnet, som Herodes ville drepe.

Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  31.01.2011 12:31   (Oppdatert 02.02.2011 4:25)

Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker

Kritikk mot sakkyndige i rettsalene er i skuddet i mainstream media om dagene. En annen sak som det murres om i dypet av folkesjelen er Barnevernet, som følge av rekke uheldige og dramatiske omsorgsovertagelser i det siste, ofte med væpnede politi med hunder til hjelp. Barn som blir arrestert som terrorister, hva skal det bli av disse barna når de vokser opp? De må vel ha fått sår på sjelen som vel aldri kan leges? De fleste blir vel kriminelle eller dopere, og det er vel ikke så mye å si på etter å ha fått en slik start på livet (?).

Facebook grupper som innvolverer tusener av personer protesterer mot dette familiefiendtlige system mens dette skrives. Vi i Nyhetsspeilet skal på ingen måte bidra til å la noen som helst urett i samfunnet gå ubemerket hen, og minner om dette ikke er noe nytt fenomen. Det går faktisk så langt tilbake som historiebøkene går, til Herodes i bibelhistorien blant annet. Selv mainstream media begynner så smått å interessere seg for alle disse overgrep mot medmennesker. Men problemet kan ikke løses uten en kjenner til det underliggende premiss for dette systemet.

En form for fattigmannshjelp og barnehjelp har det vært i Norge siden slutten av 1800- tallet.  Men den groteske økningen i tvangsomsorgsovertakelser har skjedd de siste 20-25 år. De som var hovedansvarlig for å skape de negative tilstandene innen Barnevernet tilbake på 80-90 tallet var ‘Landsmoderen’  Gro Harlem Brundtland, og Ekspedisjonssjef i en årrekke Karin Stoltenberg i Barne- og familiedepartementet, og som vel egenhendig var ansvarlig for å utvikle den familiefiendtlige politikk på området, i hat og uvilje mot de biologiske bånd i familier. De mener i ren klassisk sosialistisk kommunistisk stil at slike familiebånd er rent sosiale konstruksjoner, som kan erstattes med andre lignende sosiale bånd. De om det. Vi andre trenger ikke støtte deres villfarelser.

Siden spørsmålet aktualiseres i disse dager, så vil vi ved disse faksimiler fra Moss Dagblad minne om hva som var erfaringen til de som hadde studert på dette i 2004.

Noen få rettskafne politikere var det blant oss på den tiden hvor dette systemet ble eskalert. En av dem var Alvheim som gikk fra KrF til Fremskriftspartiet, og ble en av lederne av FrP gjennnom en årrekke.

Barnevernet stjal barn om natten!

Frp-veteran John Alvheim er glad pressen tar for seg problemene i det norske barnevernet.
– Jeg mener barnevernet er helt “på trynet”. Og hovedproblemet er at de ikke følger lovens målsetning om hjelp og støtte i hjemmet. Det er kun ute etter makt og omsorgsvedtak, og de lager statistikker som viser at det og det barnet er tatt i samarbeid og forståelse med foreldrene. Reinspikka løgn!

Alvheim mener barnevernet er blitt et maktapparat som både anklager, dømmer og eksekverer dommene.
– Jeg har opplevd utrolig mye også rent personlig. Som sykehusdirektør i Telemark opplevde vi at de stjal barn om nettene! Tilstandene er utrolige, jeg støtter betegnelsen om “legalisert kidnapping” og vil påstå folk er “kjøpt og betalt” for å ta de rette avgjørelsene, sier en engasjert stortingsrepresentant John Alvheim til Moss Dagblad.

Alvheims 10 råd til deg som kommer i kontakt med barnevernet:

1. Hold kjeft – alt du sier vil bli brukt mot deg.

2. Ta straks kontakt med advokat.

3. Oppsøk psykolog selv om du er frisk – du vil få bruk for det.

4. Ta ikke imot hjelp – det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5.Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem – dette er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Krev skriftlig begrunnelse for alle vedtak som angår deg.

7. Ank alle vedtak.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i beredskapshjem – du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak mener de omsorgsovertakelse eller overvåking.

10. Trenger du hjelp – bruk venner og slektninger.

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920613.ece

Det tragiske er at der har ikke VÆRT ETT ENESTE PARTI eller politiker (folkets tillitsvalgte) på Stortinget som har gått imot dette system siden John Alvheims død. Og pressen er helt taus idag. Tidligere var det noen få som sa ifra, som Moss Dagblad.

De snakker aldri sant

«- De snakker ALDRI sant!», sier Professor Marianne Haslev Skånland ved Universitetet i Bergen til Moss Dagblad. Hun har vært vitne i en rekke rettssaker og sier hun kjenner problemene fra innsiden. Marianne Haslev Skånland slakter det norske barnevernet.

Den 61 år gamle professoren ved Universitetet i Bergen er i Moss. Invitert av Moss Dagblad for å gi sin generelle mening om det norske barnevernet som hun har fulgt på kloss hold i en årrekke. Damen sparer ikke på konfekten. Hun levner barnevernet svært liten ære. Mener de har feil i 99 prosent av sakene de er involvert i.

– Viser det seg at de har rett, ja da er det en ren tilfeldighet, hevder Haslev Skånland.

– Barnevernet elsker fosterforeldre som ikke forstår så mye og dermed lar seg styre. Dessuten er min erfaring at de sjelden kan dokumentere sine påstander. Hvilket betyr at de er ugyldige.

Kraftsalvene nærmest spruter ut av en engasjert professor.

Hun har for øvrig lest saken om moren som vil ha tilbake sin 17 år gamle sønn fra fosterhjem i Fredrikstad. Med andre ord, oppslaget i Moss Dagblad forrige fredag.

Haslev Skånland kommer med voldsom kritikk av barnevernet generelt og hevder hun ikke blir forundret over de tilsynelatende uoverkommelige problemene en biologisk mor kan komme til å støte på.

– Det er helt topp at pressen tar tak i dette. Og det fine er at dere ikke går i fella ved å “legge” dere for barnevernet. Understreker professoren og legger til at hennes personlige oppfatning er at mange av problemene de biologiske foreldrene støter på, rett og slett er resultat av og ledd i en generell holdning hos barnevernet.

Troverdighet fra barnevernet finnes ikke, i følge Marianne Haslev Skånland.

– Nei, jeg tror ikke jeg kjenner en eneste sak hvor barnevernet holder seg til sannheten! Som jeg tidligere sa, de kommer med sine påstander, men kan på langt nær dokumentere dem.

– Du kjenner selvsagt Munchausen by proxy syndrom?

– Ja, den ble “ funnet opp” av en engelsk barnelege som heter Roy Meadow. Men – denne sykdommen finnes ikke! Det ble stort oppstyr i Parlamentet da han ble avslørt som svindler. Alt var falskt og nå pågår rettssaken.

Barnevernets forhold til biologiske foreldre sammenfatter hun på denne måten:

– De elsker alt som går i mot de biologiske foreldrene!

Om fosterhjem:

– Mange barn opplever å bli dypt depressive når de kommer i fosterhjem. De finner det både problematisk, vondt og vanskelig. Hvilket er naturlig. Barn lengter jo hjem til sin opprinnelige familie.

– Hva med at fosterforeldre ofte benekter hva som sies av de biologiske foreldrene?

– Nitti-ni prosent er særdeles langt unna sannheten!

– Kan man for eksempel nekte en mor å ringe til – eller skrive brev til sitt barn som er i et fosterhjem?

– På ingen måte. Det er et klart brudd på artikkel åtte i Europakonvensjonen og dermed helt klart ulovlig.

– Hvilke type fosterforeldre foretrekker barnevernet?

– De som ikke forstår noe særlig. Folk som lar seg styre helt og holdent. Og husk – de får jo betalt for “jobben”.

Haslev Skånland er av den klare oppfatning at folk som selv har vært på fosterhjem blir sett på som spesielt uegnet til selv å oppdra barn.

– Barn blir utsatt for mer mishandling og vanskjøtsel i et fosterhjem enn om de bodde hos sine egne foreldre.

– Hva er ditt inntrykk av folk som går ut med sine problemer, for eksempel til pressen?

– De blir ofte forsøkt straffet av barnevernet som har svært lett for å snu saker og ting på hodet. Og som liksom tror man bare kan kutte biologiske bånd uten videre.

Menneskerettigheter opptar også professoren fra Bergen:

– Staten har en selvstendig plikt til aktivt å sørge for å opprettholde familiebånd.

– Hva skjer?

– De brytes hele tiden!

Heller ikke mye skryt til fedrelandet, med andre ord.

– Norge ligger på bånn når det gjelder menneskerettigheter i familiesaker.

Påstander om at barn kan ha det bedre i et fosterhjem godtar hun på ingen måte.

– Alle statistikker viser at de kommer dårligere ut ved opphold i fosterhjem. Man havner i kriminalitet, ulike typer av alkohol- eller stoffmisbruk eller en kombinasjon av dette. Man ser hvor stor del av fengslede som tidligere har vært under barnevernet.

– Har du ikke noe godt å si om barnevernet her i landet?

– Det peneste jeg kan si om barnevernet er at det neppe hjelper noen!

Om stilte diagnoser sier hun:

– Barnevernet har ingen evne til å stille riktige diagnoser. Skulle det en enkelt gang gå bra er det ren tilfeldighet!

Marianne Haslev Skånland mener uttalelser fra barnevernsarbeidere i stor grad tar fra barna den alminnelige sunne fornuft. Hun har flere groteske tilfeller hvor hun selv har stilt som sakkyndig vitne.

– Jeg har truffet tidligere fosterbarn. Vet at alt som tidligere er sagt er løgn. Flere er holdt under rene torturforhold!

– ???

– Norge har flere ganger fått påpakning av torturkommisjonen for blant annet bruk av i ved varetekt. Man kan jo tenke seg hva små barn føler i tilsvarende situasjon.

Skånland dundrer i vei med sin verbale henrettelse av det norske barnevernet.

– Barn stoler ikke på noen i det voksne samfunn. De viker unna og blir asosiale i stort antall. Tenker “hvorfor skal jeg oppføre meg skikkelig mot samfunnet slik det har oppført seg mot meg?” Nei, barnevernet er skyld i mange ødelagte liv.

Hun kan ikke dy seg og forteller fra et tilfelle hvor barnevernet “feilsiterte og misbrukte opplysninger” fra en psykolog “i sin iver” etter å frata en alenemor hennes barn.

– Selv om psykologen aldri hadde møtt denne moren, ble vedkommende beskyldt for påstander om at hun utgjorde en fare. Noe psykologen selvfølgelig aldri hadde sagt. Barnevernet hevdet dessuten at vedkommende psykolog hadde gitt barnemoren “Munchausen-syndromet!

Skånland sier psykologen ble sjokkert over måten barnevernet behandlet saken på.

– Og dette er bare et av svært mange tilfeller!

Det ville forundret oss mye om den taleføre professoren ikke hadde sitt eget syn også på tilsynsførere.

– De er vanligvis ikke så viktige som folk tror. Stort sett er det “samme ulla” alt sammen. Og – dersom en tilsynsfører skulle komme i skade for å si at “dette barnet vil hjem”, ja da ville vedkommende straks blitt avsatt!

http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920611.ece

Internasjonal agenda

Dette er en internasjonal affære, skapt og vedlikeholdt for å holde folk flest i et beinhardt grep av frykt og terror fra myndighetenes side.

David Icke har skrevet enormt mye om problemet i Storbritania, og hvor han hevder at enkelte barn i Storbritania blir solgt til pedofile ringer høyt på strå, som avslørt i Hollie Greig saken, hvor de blir brukt som sex-slaver og slaver i bisarre sex-ritualer av folk høyt på strå. Vi kan bare minnes pedofili-ringen til Marc Dutroux i Belgia, som innvolverte en rekke politikere og samfunnstopper.

http://www.davidicke.com/articles/state-stealing-children

Det er Den Nye Verdensordens agenda. De styrer ved hjelp av det denne frykten for seg og sine skaper i menneskene. Studer den russiske bolsjevikske revolusjonens historie, så ser en lett det. Frykt og terror, det var middelet som makten brukte da, – som nå. Alt dette er selvfølgelig helt i strid med alle slags menneskerettskonvensjoner, men det betyr vel ikke så mye så lenge det er de som skal håndheve disse konvensjoner som ønsker dette systemet mest velkommen.

Dyr har bedre behandling gjennom samfunnets institusjoner som Dyrevernet, enn disse barn har.

Barneombudet er alltid på statsmaktens side i saken, naturlig nok, siden han mottar sin lønn fra samme statsmakt. Dere finner ikke EN ENESTE SAK Barneombudet har engasjert seg i MOT Barnevernet. Vi må slutte fra det at Barnevernet er ikke bare overmenneskelig, men nærmest gudommelig i sitt klarsyn, holdninger og handlinger. Fritatt for offentlig kritikk derav.

Folk bør virkelig ikke så lett godta den urett som ikke rammer dem selv
Sitat; Arnulf Øverland

(Arnulf Øverland var forøvrig medlem av Mot Dag, sammen med Gro Harlem Brundtlands far Oddmund Harlem
(den tidlige norske sosialistiske/kommunistiske bevegelse som en kan klandre for disse systemer).

Alt dette har også en naturlig sammenheng med at i fascismen/sosialismen/kommunismen så er det statens ledere som skal anses for å være åndelige ‘fedre’ og ‘mødre’, tilbes som guder, og som skal ivareta barnas behov i enhver sammenheng, og hvor barna skal trenes og opplæres til å være slaver og kanonføde for deres agendaer.

«Høsten 2009 uttalte Barne-minister Anniken Huitfeldt, i Brennpunkt, med et triumferande smil at no har vi laga lovverket slik at foreldre får ikkje born heim etter omsorgsovertaking! «

Denne Huitfeldt virker å være fra en annen planet en oss vanlige nordmenn (?).

En Mot Dagist fra Arbeiderpartiet sier klart fra hvordan de vil ha det:

MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

De som vil løse denne saken må løse den på verdimessig grunnlag. Det hjelper ikke å ta en og en sak, for mens dere slåss i 5 år for en sak, så har systemet i mellomtiden tatt 5000 nye tilfeller. Dette er det ti-hodede troll.

Godhetsindustrien går sin gang med å snu begrepene på hodet. Dobbelt-krysning kalles det vel på fagspråket. Fosterhjemsindustrien er en storindustri, og noen kaller dette kjøp- og salg av barn. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen; En nasjon og et barnevern som ville ønske å hjelpe noen med begrensede økonomiske eller intellektuelle ressurser, burde vel gjøre nettopp det; hjelpe dem, og ikke exterminere dem.

Organisasjoner som arbeider med problemet:
http://www.hra-n.no
http://www.fampo.info/
http://www.familiestiftelsen.no/

Mediadekning:
Samfunnsmagasinet har tatt opp problemet i stor bredde:
http://www.sfm.no/Nyheter.htm

GD Star Rating
loading...

Om forfatter

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info


Forfatters nettsted: http://www.riksavisen.no/
Forfatters artikler: Se alle artikler av (183)Kommentarer

174 kommentarer

 1. Mortemann sier:

  ilir Haziri skriver:
  ” Når det er sagt så SKAL barnevernet gå grundig gjennom disse påstandene, og det skal mye til før det blir iverksatt noe som helst tiltak. ”

  De SKAL, ja, men gjør det IKKE alltid. Noen (få?) ganger skal det bare en iherdig person til som ønsker å se en familie i problemer, for at et hastevedtak om institusjonsplassering blir laget og fullbyrdet. Skaden og smerten som påføres barnet og familien er stor.

  Du vil kanskje hevde at det skal mer til enn en persons iherdige uttalelser. Og det er sant. Men det tar barnevernet seg av. De henter f.eks. barnet på skolen eller i barnehage, og tar det med på barnevernskontoret til avhør. Tolkningene av barnets oppførsel og utsagn kan bli ganske fantasifulle. Og tolkningen av foreldrenes oppførsel når de i sjokk kommer etter å ha blitt oppringt, kan være svært sjofel. Særlig hvis de kommer i krangel med barnevernet.

  Fra Dagbladets artikkel: (Alarm om hastevedtak i barnevernet) d.05.mar.12

  ” Den erfarne advokaten Arne Seland har hatt en rekke barnevernssaker i retten. Han mener barnevernet for ofte gjør for dårlige undersøkelser av situasjonen i familiene før hastevedtakene. Han mener det er et rettssikkerhetsproblem, både for foreldre og barn.

  – Min erfaring er at de for ofte baserer seg på andrehåndskilder og rykter. Situasjonen kan vise seg å være en helt annen når saken kommer i retten og blir ordentlig belyst. Jeg etterlyser klarere retningslinjer og rutiner for når barn kan tas ut av hjemmet, sier Seland til Dagbladet.

  – Barna blir værende ute fra hjemmet helt til saken blir behandlet ordentlig og det kan gå flere måneder før noen ser på realitetene. Vi gjør dette med barn, vi hadde aldri gjort det samme med kriminelle. ”

  http://www.dagbladet.no/2012/03/05/nyheter/innenriks/barnevern/20501225/

  GD Star Rating
  loading...
 2. bongobilly sier:

  AFTENPOSTEN.
  Publisert: 08.mar. 2012 (23:26) Oppdatert: 08.mar. 2012 (23:26)

  Barnevernet svikter i 40 av 44 kommuner
  Denne uken kom Statens helsetilsyn med en knusende rapport om det kommunale barnevernet. – Sviket er at man har sett barna, noen har meldt fra, men de har ikke fått skikkelig hjelp, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet.

  Mvh Tom

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Barnevernet-svikter-i-40-av-44-kommuner-6780525.html#.T1k6vYEaOQw

  GD Star Rating
  loading...
  • Ulven sier:

   bongobilly – vær klar over at dette trolig er en felle (såkalt kondisjonerig av massene).

   Ved at media får beskjed om å gi inntrykk av at «det brukes for få ressurser på barnevernet – og det er ille», så vil dette gi aksept for økt opptrapping av barnekidnappinger (barnevern-barnefjerning i regi av staten), som allerede befinner seg på et skyhøyt nivå i Norge.

   Diplomatisk floke med Russland etter at rekordmange russiske barn er tatt av barnevernet i Norge.
   http://www.youtube.com/watch?v=0Q7F7mgiU00

   Var det ikke noe om at barnevernet også tar indiske barn i Norge?
   http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/indiadom-inhumanitet-i-norge/

   Og hva med alle de barna som er tatt fra foreldrene som vi ikke har fått høre om, fordi foreldrene er redde for at dersom de klager så vil det gjøre det mindre sannsynlig at de får tilbake barna sine.

   GD Star Rating
   loading...
 3. Og på veedlagte tråd ser vi hvordan de virkelig «profesjojnelle», psykiaterne bedriver sitt verk, totalt svik overfor dem som har gitt denne «profesjonen» sin tillit. Til tross for en helt åpenlys pengegriskhet ligger det dypere sett en klar forakt for andre menneskers velbefinnende og i mange tilfeller ren ondskap til grunn som motivator. Dette danner robunn for nettverk som over tid ender opp som mankten bak makten.
  .
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2116175/The-doctor-broke-families-Psychiatrist-damned-hundreds-unfit-parents-faces-GMC-probe.html#ixzz1pMFKfSJK

  Skjer slike ting her i landet, hvilket det helt sikkert gjør, så må det frem i lyset. Hva var det som sprakk da sola rant? Jo trollet. Det er vel egentlig en fornærmelse mot trollet og sammenligne det med psykiatere, men analogien er jo meget treffende.

  CCHR hjelper til med å slå på lyset
  http://www.cchr.no/

  GD Star Rating
  loading...
 4. Maarit M. Hanssen sier:

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10061715
  Marinejegere torturerte norske barnevernbarn på 1990-tallet. Dette er mind control ( MK ) Monarch program. Jeg trodde ikke mine egne øyne når jeg leste om dette i VG. Det som er sikkert er at alle de involverte barna har fått livene deres ødelagt. Det som er positivt er at myndighetene vedgår torturen. Hva annet kan de gjøre forresten.

  http://nesara.insights2.org/Monarch.html
  http://robertscourt.blogspot.com/2008/01/early-sex-ed-emergency-contraception_07.html

  MK Monarch er traumabasert mind control.

  GD Star Rating
  loading...
  • Hermis sier:

   Det kan se ut som om slike marinejegere er mer hjernevaskede enn hva man i utgangspunktet skulle tro. Er nok et resultat av «treningsprogrammet» de går gjennom. Får meg faktisk til å tenke på politiets Delta-gruppe den 22.7. som nettopp var kommet fra en ukes knallhard trening med et lignende scenario; de ankom Utvika men klarte ikke å se noen båter der(!), og kjørte bare videre igjen. Enten tegn på veldig dårlig trening, eller så var de blitt hjernevasket av det intensive «treningsopplegget». Et knallhardt treningsopplegg hvor de drilles i å adlyde andres ordrer. Dette kan forklare hvorfor alle 10 stk. senere gikk ombord i en for liten plastbåt da de fikk ordre om det, selv om det selvfølgelig var livsfarlig. Slik spesialtrening er egentlig bare en for for mindcontrol.

   Fire andre ordinære politifolk handlet mer fornuftig. Da de fikk beskjed fra den terrorinvolverte politiledelsen om å kjøre forbi Utvika/Utøya og melde seg i Hønefoss, innså de galskapen og begikk ordrenekt. De fikk raskt tak i en båt og dro over til Utøya og ankom omtrent samtidig med den spesialtrente og knøvlete Deltagruppen. De ordinære politifolkene hadde ikke gjennomgått spesialtrening/hjernevask for et slikt terrorangrep, og fungerte derfor mye mer effektivt. Terrorhjelperne i politiledelsen hadde derfor heller ikke full kontroll med dem, siden de fornuftig nok begikk ordrenekt.

   GD Star Rating
   loading...
  • Cosmomind sier:

   Det syke med barnevernet, bortsett fra at hele barnevernet er sykt og burde värt nedlagt forlengst, er at de tillater å sette «oppdrag» ut til private aktører, uten å spørre om de er kompetente.
   Kom til å tenke på en sak med privat barnevern for en del år tilbake, der hadde de tvunget barn til å sitte nakne i en iskald bekk i timesvis, men det som da skapte hovedsideoverskrifter var at et av barna hadde blitt hengt opp i bena og blitt senket i sjøen fra en heisekran på en brygge!!
   Nå er det jo dessverre heller ikke slik at statlige institusjoner er noen garanti mot overgrep, det viser barnevernets skammelige historie til fulle.
   Det mest skremmende innslag av mind control er å lese de hjerteløse kommentarene under artikkelen som Marit la ut.
   Den verste formen for overgrep er forresten de som aldri kommer frem i noen aviser, og det er den strukturelle form for vold som barnevernet utøver mot barn og foreldre gjennom et helt liv.
   Hvordan kan du beskrive mere enn tyve års forfølgelse?

   GD Star Rating
   loading...
   • Instinkt sier:

    Cosmo: Det hadde vært utrolig spennende om du ved siden av din kritikk kunne kommet med noen gode forslag til hva du mener burde være alternativet til dagens barnevern. ? Du sier at barnevernet burde vært nedlagt, da tenker jeg at du burde ha noen gode ideer om hvordan barna skal taes vare på. ?

    GD Star Rating
    loading...
    • Cosmomind sier:

     Instinkt, man burde jo for det første slutte med å torturere barn!! Det er du kanskje enig i, men jeg er slett ikke sikker, så jeg bare spør!!
     Ja, jeg mener absolutt at barnevernet burde värt nedlagt og samtlige sparket fra sine stillinger.
     Men for å forstå dette behøver man litt innsikt i hva barnevernet faktisk er, og la meg gjøre det helt klart.
     Barnvernet er en av mange statlige organ som staten bruker til å undertrykke sine borgere med.
     Fra barnsben blir vi banket i hodet med at staten det er vi!!!
     Ha ha!!! Staten er den til enhver tid styrende klasses maktapparat til å holde de til enhver tid underliggende klasser i tømmene med. Staten er et maktapparat til å berike de som sitter ved makten, og til å ta fra de som ikke gjör det.
     Men tilbake til barnevernet. Ja, altså, nedlegg dette skammelige hensynsløse organet som endog kjører i tospann med sosialkontoret, slik at du f.eks kan møte sosialsjefen og barnevernspedagogen i en og samme person.
     – Gjør du ikke som jeg sier, så tar jeg maten fra deg!!!
     Dersom man nedla barnevernet, så kunne man opprette noe som het familievern i stedet. Slik at folk med problemer kunne få hjelp som familie, og ikke slik som nå hvor det i tillegg til å være et rent terror apparat, også er blitt butikk.
     Jeg orker ikke å gå i detalj her, når du med flere ikke reagerer på at MAN TORTURERER BARN!!!
     Hva skal en si til dere da???
     Det er nå i hvertfall det minste man kan forlange av dagens barnevern, at man slutter å torturere barn, hva de gjør med foreldrene som nesten alltid blir motarbeidet og nesten alltid blir fratatt sine barn, i kortere eller lengre perioder, det er ubeskrivelig for de som ikke er foreldre, og dessverre ingen vits i å nevne for system tro duplikat mennesker!!!

     GD Star Rating
     loading...
 5. Falcon sier:

  Vil flagge ut statlig barnevern http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/315384

  Sitat: Forsker etterlyser endringer i organisering av barnevernet, og vil flytte statlige oppgaver over til kommunene. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet, og førstelektor Jan Storø ved barnevernspedagogutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus setter spørsmålstegn ved om vi organiserer dette godt nok i dag. – Det statlige barnevernet har blitt en byråkratisk og sentralt plassert virksomhet, men barnevernarbeid bør foregå nært barnet, påpeker han. I 2004 gjennomførte Stortinget en stor barnevernsreform der staten overtok den delen av barnevernet som før lå under fylkeskommunen. I korthet dreier det seg om drift av plasseringstiltak som fosterhjem og institusjoner. ..

  Digressivt, angående kilde, forskning.no: Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 direct reference http://www.youtube.com/watch?v=8V7E8p18twU&list=PL425C4FEFE81B9370&feature=plpp_play_all Quote: Understanding communism today and it’s far reaching effects on our society through institutions like the Fabian Society, and understanding it’s ultimate aim to destroy Nations, Cultures and Traditions in order to bring about a One World Government.. Known today as the New World Order

  Bl.a. Abel Danger etterretningrapporter viser at bl.a. Odd fellow er involvert i alvorlig kriminalitet, se via Euroskolen agil as, odd fellow, NAV, reelle og opsjonelle relasjoner http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8232

  Caroline blir kidnappet http://www.youtube.com/watch?v=71SD3zaAgq4
  Mista gulljenta fordi barnevernet brøt loven http://www.knut.com/2011/10/mista-gulljenta-fordi-barnevernet-brot-loven/
  .
  Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

  GD Star Rating
  loading...
 6. Falcon sier:

  Adolf Hitler, Bertrand Russell, Karl Marx og Edward Bernays ville blitt kjempestolte Anne Lindboe. Nå skal staten overta oppfostringa av alle barn fordi ingen foreldre er skikket til det og for å oppfylle de gamle tvillingmottoene ‘alle i arbeid’ und ‘arbeit macht frei’, aber gut und schnell fraulein Anne ‘von’ Linbo, oder vielleicht etwas scheiße, google { barneombudet gratis barnehage kontantstøtte https://www.google.no/search?q=barneombudet+gratis+barnehage+kontantstøtte }

  Und nimmer zu vergessen fourth reich mandatory curriculum, Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1 ‘Zieg heil’, ‘I want to be a killer virus’ Philip, Duke of Edinburgh

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser

Samfunn

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?