Du leser nå
Alternativ: trist fremtid for Fremtina

12 minutter lesetidAlternativ: trist fremtid for Fremtina

En trist fremtid? Aftenposten har hatt en spennende artikkelserie om Fremtina – jenta som ble født ved årsskiftet 2010/2011 og vokste opp ved Østensjø.Ved å benytte helt andre (men ikke nødvendigvis mindre realistiske) kilder enn Aftenposten fremkommer en ganske annerledes fremtid for Fremtina - den alternative Fremtina. En fremtid som ligger vesentlig nærmere skildringene i de klassiske verkene "Vidunderlige nye verden" av Aldous Huxley og "1984" av George Orwell...


Trist fremtid? Aftenposten har hatt en spennende artikkelserie om Fremtina – jenta som ble født ved årsskiftet 2010/2011 og vokste opp ved Østensjø. Jeg hadde selv lyst til å lage en spådom for jenta, men ved å benytte helt andre kilder og referanser enn artikkelserien anvendte. Dette betyr også at hennes fremtid blir helt annerledes enn hva som ble skissert i Aftenposten.

Jeg har basert min fremtidsanalyse på bøkene ”Terrorindustrien”, ”Ecoscience”, ”Soldiers of Reason”, tilgjengelige offentlige dokumenter fra Pentagon, National Security Agency (NSA), Transport Security Agency (TSA), FN, Council of Foreign Relations, Council of National Policy, Rockefeller Foundation og  Gates Foundation, samt dokumenter fra de sentrale tenketankene The RAND Corporation og Project For A New American Century (PNAC).

2011-2017 (0-6 år)

I det øyeblikket Fremtina blir født, blir blodprøven hennes sendt fra Norge til Pentagon for DNA-lagring. Dette har blitt gjort siden begynnelsen av 70-tallet.

Fremtina vokser opp i en familie der pappa aldri er hjemme, og får som halvparten av alle barn et distansert forhold til pappa og til hva en familie er ment å være. Allerede etter 6 måneder går Fremtinas mamma ut i arbeid, så staten tar over som oppdrager, holdnings-, kultur- og meningsbærer. Fremtina vil gjerne besøke pappaen sin i Singapore oftere, men i 2014 har flybilletten blitt for dyr pga CO2-avgifter og en oljepris på rundt 50 Bancur (tilsvarende $500 fatet). Dessuten er Fremtina misfornøyd med de stadig økte kontroll- og sikkerhetsrutinene på flyplassen, som væpnede vakter, kroppsskannere, avkledning og kroppsvisitering. Det resulterer i at kontakten med pappa skjer over internett.

I denne perioden kollapset Euroen og dollaren fulgte noen uker etter, og den internasjonale bankeliten tryllet fram Bancur, et digitalt betalingsmiddel. For å klare de økonomiske forpliktelsene må mamma ta en 50 % stilling ekstra. Fremtina oppholder seg derfor i barnhagen alle hverdager fra kl 08 til 20, samt annenhver lørdag.

Ifølge barnehagen er Fremtina for vilter i forhold til de andre barna, så når hun er 5 år blir hun diagnostisert med en bipolar lidelse og medisinert. Hun er ikke alene om det, for halvparten av barna har fått en eller annen diagnose på mentale problemer. Når 2017 er omme har hun tatt over 30 obligatoriske vaksiner, for alt fra humørsvingninger og urolighet, til kreft og influensa. Fremtina har utviklet astma og diabetes, samt allergi mot hvete og melk. Pga myndighetenes kontinuerlige advarsler mot mulige terrorister er mamma nervøs for å la barna bevege seg fritt ute, så Fremtina og den åtte år eldre broren oppholde seg innendørs så mye som mulig. Fremtina bruker derfor fritiden sin på TV eller dataspill, på rommet sitt – alene. TV-selskapene kan slette det Fremtina har tatt opp  fra TV eller lastet ned fra internett.

2018-2026 (7-14 år)

Mamma og pappa har skilt seg – de så hverandre ikke likevel, så kjærligheten visnet. Fremtina trives ikke på skolen. Hun deler klasserom med 29 andre barn, men rommet er kun ment for 20. For å komme inn på skolen må alle barna ha injisert en mikrochip. Denne vil bli skrudd av i en periode hvis hun ikke oppfører seg som ønsket. Da blir adgang til skolen og telefon umulig. Fremtina sliter med hukommelsen og har konsentrasjonsproblemer. Det trådløse nettverket på skolen har gitt henne vondt i hodet og litt utslett. På skolen lærer hun ikke å tenke og gjøre, men å utføre det som allerede er tenkt og gjort. Hun har noen få venner, men i og med at hun er på skolen 11 timer hver dag, blir kontakten på fritiden sporadisk. Myndighetene har engasjert barna til å melde i fra hvis foreldrene ikke sparer vann, strøm eller kildesorterer, så mamma har fått bot for å la vannet renne mens hun pusset tennene. Dette tjente Fremtina 10 Bancur på. Fra 2010 hadde det pågått en cyberkrig, og myndighetene så seg nødt til å forby internettilgang fra private husholdninger. Nettsider må forøvrig godkjennes på forhånd, og alternativ media, alternativ medisin, alternativ religion og annet som strider mot sunn fornuft vil bli forbudt.

Når perioden er over har hun fått ytterligere 20 vaksiner. Det har også blitt installert videokamera i samtlige rom i rekkehuset på Østensjø, i tilfelle det skulle skje noe. De norske lovene dreises stadig mot hva som er tillatt, ikke hva som er forbudt. På kjøpesentra og stasjoner er det montert monitorer med en autoritet som forteller om terrorfaren og hvor du kan henvende deg hvis du ser noe mistenkelig. Klimaet i Norge blir våtere og kaldere, biene er nesten forsvunnet og en rekke andre dyre- og plantearter er truet. Myndighetene nekter for at dette har sammenheng med ”Indirect and Semidirect aerosol campaign”, som de har gjennomført i minst 20 år nå. Økonomisk har den lille familien det svært trangt, og storebror på 16 år må jobbe etter skolen for å hjelpe til. De begge synes at hverdagen er trist, de begge ser for seg en trist fremtid. Omtrent samtlige nasjoner bruker nå den digitale Bancur som betalingsmiddel. Kontanter, mynter og andre mulige betalingsmidler er ulovlige. Der det ikke har skjedd er det krig.

Fremtina med ikke navngitt venninne

Fremtina med ikke navngitt venninne

2026-35 (15-24 år)

For å spare miljøet har det blitt bestemt at import av frukt og grønnsaker skal bli forbudt. Import av sukker vil også bli forbudt, så kun kunstige søtningsstoffer vil bli tillatt. Vitaminer og mineraler i mat og kostholdstilskudd har blitt bestemt helseskadelig, og må fjernes før mat og drikke selges. Narkotikapolitikken er som på 1900-tallet, men for å demme opp for forbruk og rekruttering er avgiftene på alkohol fjernet, så sprit er like rimelig som melk og billigere enn vann. Rødt kjøtt vil bli så dyrt at kun eliten har råd til å kjøpe det. Det vil kun være lov å dyrke mat og urter fra genmodifiserte frø og ulovlig å gi bort/selge egen mat. Bønder som ikke er leverandør til godkjente konsern, vil ikke få lov til å selge maten de produserer. Dette av hensyn til matsikkerhet og global tilpasning. Brudd vil medføre straffeforfølgelse.

Mammaen til Fremtina er bekymret for datterens helse, og etter undersøkelser finner de store mengder kvikksølv, aluminium, bariuim, strotium og andre tungmetaller og giftstoffer i henne. Legene påstår dette er normalt, men hun får flere tabletter for å dempe symptomene. Legene mener at mamma trolig er en dårlig mor, så derfor blir barnevernet kontaktet. Fremtina er glad i mammaen sin, men stoler på at det offentlige vil henne vel, de har vært snille hele tiden. Mamma har heller ikke krefter eller økonomiske midler til å kjempe imot, så Fremtina blir omplassert til nytt hjem ikke langt unna skolen – til hennes eget beste. Her blir hun i tre år før hun får et nytt hjem, også det til hennes beste. Mamma ble plassert i en liten leilighet på en annen kant av landet. Den deler hun med en ukjent kvinne. Pappa får hun kanskje pratet med en gang i året. Pga at Østensjø har blitt et internasjonalt vernet område skulle familien tvangsflyttes likevel. Storebror har vervet seg til den internasjonale FN-hæren, som er i Amerika for å slå ned på sivile uroligheter, da den amerikanske union er i ferd med å gå i oppløsning.

Fremtina har nå fått 2. generasjon mikrochip, som inneholder bankkonti, helseopplysninger, hvilke nettsider hun besøker på skolen, hvem hun ringer, når hun sover, hvilken puls hun har, hvor hun til enhver tid befinner seg, politiske preferanser og brukes som adgangstegn til alle banker, offentlige bygninger, kommunikasjonsmidler, internett, telefoni, butikker og hvert rom i hennes eget hjem. Ved ikke-ønskelig oppførsel blir bankkonti og adgangstegn skrudd av i en viss periode, så man blir fengslet i det området man befinner seg i. Dom er ikke nødvendig og det er heller ingen ankemuligheter. For egen sikkerhet er mikrochip obligatorisk for samtlige mennesker og husdyr. Brudd vil medføre fengselsstraff og tap av foreldreretten.  På grunn av hacking må enda en ny chip injiseres, som skal kryptere kommunikasjonen mellom chip, bank og offentlige myndigheter. Fremtina liker ikke dette, for chipen irriterer området i kroppen der den befinner seg. Fremtina jobber i butikk, og hennes lønn går fra arbeidsgiver via myndighetene til egen bankkonto, pga faren for finansiering av terror.

Fremtina finner ingen mann å stifte familie med, men det gjør ingenting. Hun tror ikke på familien, hun tror på Staten. Hun kan selv ikke få barn, og fertiliteten til menn på egen alder er nesten borte. Folketallet i Norge, som i resten av den vestlige verden, synker drastisk, og det produseres under et barn i snitt per to voksne. Fremtina må derfor adoptere, men hun får ikke selv muligheten til å velge hvem eller fra hvor.

Klimaet i Norge er nå svært vanskelig, da avlinger blir ødelagte av det dårlige været. Målet til det amerikanske militære om kontroll over været har lyktes, og dette brukes som et våpen for å ødelegge for nasjoner og folk. Den økonomiske kollapsen noen år tidligere medførte at alle med stor gjeld mistet sine hjem og hytter. Bankene tok over eiendommene. Kommuner og nasjoner med høy gjeld ble slått konkurs og underlagt den globale sentralbanken, som er privateid a la Federal Reserve (The Fed). Fremtina må betale renter i form av skatt til denne banken, og skatten vil bli krevd inn av et globalt innkrevningskontor, som også er privateid, a la Internal Revenue Service (IRS). Den korporative hæren Xe har blitt gjort om til global politistyrke, og vil fungere som premissleverandør og back up for lokale politistyrker. Privateide Interpol vil fungere som overhode for global etterretning. NATO har blitt FNs offisielle hær, som slår ned ethvert forsøk fra alle folkeslag, områder og nasjoner som ønsker seg ut av FN-systemet. Offentlig talerett blir kun tillatt for enkelte organisasjoner og individer. Demonstrasjoner, for eksempel mot EU, NATO, FN, VHO, WTO, GATT og bankvesenet, er ulovlig.

2036-2045 (25-34 år)

Når Fremtina er 25 år har hun fått over 50 vaksiner. Det har alle på hennes alder også gjort. Hun bor nå i en ”kommuneleilighet”, som 95 % av verdens befolkning også gjør. Middelklassen er utradert, og de som vil reise ut av byen må ha tillatelse. Boligene eies av bankene, som leier disse ut til det offentlige. Husleien blir trukket via skatten, for å sikre at alle betaler. Skattenivået er derfor nesten 100 % for å finansiere velferdsstaten og internasjonal sikkerhet. Kjøpekraften blir årlig redusert med rundt 10 %, mest pga inflasjon, så Fremtina blir fattigere for hver dag som går. Hun synes selv det ser ut som en trist fremtid. Bibliotek låner ikke ut bøker om filosofi, meditasjon, spiritisme, konspirasjonsteorier og annet materiell som kan støte folk eller true rikets sikkerhet. De som deltar på møter som ikke er godkjent på forhånd må regne med straffeforfølgelse. De som ikke jobber vil bli tvangsflyttet til et sted der det er arbeid. Fremtina må samle ved og fange duer, gjess og katter for å klare seg, men både vann og mat er sterkt forurenset. Pga politibrutalitet og den påståtte terrorfaren er Fremtina redd for å bevege seg utendørs. Hvis hun ikke sanker mat, går derfor fritiden med til TV-titting, det eneste som er gratis. Filmer og nyheter dreier seg stort sett om økonomisk vekst for banksektoren, nye virus og bakterier, samt trusselen om invasjon fra verdensrommet.

 

2045 (35 år)

For Fremtinas mamma er situasjonen dårlig. Hun nærmer seg 65 år, og etter det får man ikke lenger offentlig legehjelp. Det er mulig å betale for behandling, men det er det kun eliten som har råd til. Hun er alene, selv om hun må dele seng med en kollega. De jobber og sover på skift.  Hun er lei av å bli flyttet rundt. Hun føler seg ikke hjemme i Malawi, der hun har jobbet på fabrikk de siste 2 årene.

Hun lengter tilbake til de glade og frie dagene på slutten av 1900-tallet. Da var det mulig å gå på restaurant og flotte seg med god vin. Det var yrende folkeliv i byene, og naturen ga fine muligheter for mosjon og avslapning. Dette var tider da man kunne kjøre bil og besøke venner på en hytte på Sørlandet. Internett var spennende og informasjon og ideer hadde fri flyt. Det var lite overvåkning og kontroll, og sensur var et skjellsord. Helsen var god, maten sunn og regnet forfriskende. Hun hadde venner, hun hadde familie. Hun savner sårt den tryggheten, den gleden en familie kan gi. Hun er tom, både for illusjoner og håp. Mamma velger derfor å ta sitt eget liv.

Fremtina fyller 35 år. Hun har ikke krefter i kroppen til å gjøre annet enn å spise, sove og se på TV. Hun orker ikke jobbe, og blir plassert i en egnet leir sammen med likesinnede. Her får hun enda en mikrochip og flere vaksiner. Hun er deprimert og føler seg mentalt innelåst, så hun blir ytterligere medisinert. Hun tar nå mellom 15 og 20 ulike tabletter daglig. Fra hun kan huske har hun fått høre og lese at mennesket er en belastning for jordkloden, at vi er for mange og fremtiden for våre barn er farlig. Med visshet om at det offentlige kan ta hånd om sitt adopterte barn velger Fremtina å ta sitt eget liv. Hun gjør tross alt det veldig mange andre har gjort før henne de siste 15 årene.

Fremtina etterlater seg ingen verdier, bortsett fra en historie om hvordan det kan gå hvis dagens utvikling fortsetter og planene til makteliten blir en realitet. Det blir med andre ord en trist fremtid, ikke bare for Fremtina, men også oss andre.

.
.

For mer info om utsiktene for Fremtinas fremtid, se f.eks. dette ferske intervjuet med Alan Watts. Charlotte Iserbyt anbefales også.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
50%
Opplysende
25%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
13%
Om forfatter
Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at «noen» endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

73 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *