Alle som trodde på disse myndighetsbetalte retorikere og demagoger, for dem blir alt lagt i grus. De må bygge seg nye verdensbilder.

Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Bevissthet
  21.12.2010 23:17   (Oppdatert 21.12.2010 23:56)

9/11 – Naive verdensbilder i fritt fall

9/11 – Bygning 7 og 9/11 – Pentagon. 9/11 sannhetsbevegelse går mainstream, som vi skal se nedenfor. Nyhetsspeilet sier velkommen etter. Hva kan bli følgene for de som trodde på myndighetsskapte illusjoner i denne forbindelse?

Når 9/11 mytene og illusjonene om araberne med boksåpnere faller, da faller mye. Også tilhengerne til myndighetenes egen ‘mannsforsker’ og propagandist Jørgen Lorentzens verdenssyn, sammen med alle andre naives verdensbilder som trodde på propagandistene, i enhver sammenheng. En vil finne at det aller meste er basert på løgner og bedrag. Det ene drar det andre med seg. Det blir en dominoeffekt av dette, og vi kommer til å få en syndeflod av illusjoner som faller etter hvert. Alle som trodde på disse myndighetsbetalte retorikere og demagoger,  for dem blir alt lagt i grus. De må bygge seg nye verdensbilder etter hvert.

Mange står klar til å erstatte gamle falske verdensbilder, med illusjoner om nye bedre. Mange av de nye illusjoner, kan være falske også (UFO’er, aliens, Pleiadene, etc.), men mange vil adoptere og klynge seg til dem også som en livbøye.  Det er dette som er bygge sitt verdensbilde ‘på sandgrunn’. Istedenfor å bygge  sitt verdensbilde på fjellgrunn, i og av denne verden, begge føttene på bakken, hvor den som observerer står støtt, basert på den virkelige og reelle situasjonen i verden, og ikke slik en ønsker den skulle være. Heller ikke søker en løsningene på problemet på og fra fjerne planeter. Vi lever her og nå, her og nå må problemene løses, i dette samfunnet.

Dette mennesket som ikke fornekter det en ser med sine øyne her i verden, har blitt voksent, og blitt fri sine barnslige fantaseringer.

Observerer en verden med kjølig objektiv realisme, så ser en det en ser; en ser elendigheten, krigene, drepingen, konspirasjonene fra de åndelige småfolkene sin side, som ofte utgjør verdens lederskap,  for hvordan de febrilsk søker å trygge seg selv og sine venners makt og sin egen inntektsbase;

Fake Terror Og Krigen Om Ditt Sinn

Krig mot kommunisme, krig mot terror, krig mot Al Queda, krigen mot kriminalitet, krigen mot kreft, krig mot skatteunndragelse, krig mot fattigdom, krigen mot narkotika, krigen mot klimaendringer, krig mot rasisme, etc.

Har noen noengang sett noen positive resultater av disse kriger?

Frykt. Frykt. Frykt. Skap frykt. «Vi skal beskytte dere», for deres sikkerhet, for Rikets sikkerhet. La folk be på sine kne om å bli beskyttet fra alle disse ‘onder’.

Mens de reelle onder går på to føtter, ser ut som deg og meg, og er dem som driver alle disse krigene om ditt sinn…….

List of wars concepts
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_on_concepts

Det er slik fordi denne virkelighet vi har her er basert på det darwinistiske dyreriket; the survival of the fittest. Jungelens lov gjelder. Gjennom hele historien har dette vært tema i denne animalske verden.

Hovmod står for fall

For mange med liten kunnskap og utsyn vil dette fallet av verdensbilder de har adoptert fra mainstream propaganda media og myndigheter via utdanningssystemet, bli så sårt at de vil gå inn i akutt psykisk sykdom, fordi det tar tid å lege sårene, og bygge nye verdensbilder, til erstatning for de gamle som falt, og i denne overgangsfase vil de ha det vondt, lide mye, og mange må kanskje innlegges for å få hjelp i overgangen. Egentlig er illusjonene en psykose i seg selv. Psykose= ‘sviktende oppfatninger om virkeligheten’. Mange illusjoner bærer preg av å være kollektive psykoser.

Spesielt vil dette ramme dem som ikke er skeptisk til noe mainstream politisk propaganda, som ofte ikke engang vet at det er propaganda, eller noe som deres ledere ved universiteteter og høyskoler har fortalt dem. De har ikke lært eller øvd opp evnen til selvdreven selvstendig tenkning. Står det ikke i pensum eller i avisen, så er det per definisjon ikke en del av verdensbildet, det rådende paradigmet de orienterer seg etter, og bygger opp sine illusjoner i forhold til. De har rett og slett ikke blitt ‘individualisert’ som Carl Gustav Jung kalte det (individuasjonen), og med det menes at de ikke har blitt åndelig selvdrevne, de er ikke selvstendige åndelige entiteter i verden, bare en del av en kollektiv homogen massebevegelse.

Når de adopterte illusjonene blir sagt imot, så er det veldig vondt, som om en del av en selv blir angrepet og såret. Og de vil ofte reagere voldsomt følelsesmessig, og ikke på saklig rasjonellt grunnlag. Blir noen straffet for å påføre mennesker slike psykoser (virkelighetsfornektelser), ved hjelp av propaganda og sosiale programmer?

Vi er midt inne i et monumentalt paradigmeskifte bevissthetsmessig hos alle mennesker.  Prosessen har vist for mange at det eneste en kan gjøre i slike overgangsfaser er å være svært fleksibel. Holder en for hardt på det falske, så vil fallet bli desto hardere. Det lønner seg å nøste opp en og en illusjon over tid, hvis de ikke skal akkumuleres for mye, slik at en ikke får trykk-koker effekten.

Når ALLE illusjonene faller samtidig, da er det personlig katastrofe, for dem som ikke er åpen for andre virkelighetsmodeller. Som at der er mer av virkeligheten enn den synlige. Mange tar maya, illusjonene, for å være virkelighet. Fordi noen har fortalt dem at det er slik. Ingen kritisk evne til å tenke selv. Illusjonene kan psykologisk sett blitt en integrert del av Selvet, avhengig av hvor lenge de har fått festet seg i menneskets psyke, kan det ha utviklet seg til en psykose. Det smerter når knopper brister. Og det smerter når illusjonene faller.

Mange av oss har vært gjennom den ofte smertefulle prosessen. Når alt en trodde på falt; – ledernes ærlighet, samfunnets godhet, rettssystemets rettferdighet, historikeres etterettlighet, helsepersonells integritet-, ble til støv i Ground Zero.

Apokalypse (fra Endetidsboken i Bibelen) betyr
a) profetiske avsløringer.
b) en kosmisk kataklysme hvor Good ødelegger ‘the ruling powers of evil’.

Er vi i apokalypsen nå? Er vi ved enden av et EON? Er der noen avsløringer på ferde? Blir makthavere med onde hensikter avslørt?

Vi ser nå at selv enkeltpersoner, journalister innen mainstream media starter ta innover seg nye virkelighetsbilder. Viser til Nyhetsspeilet’s artikkel om John Pilgers nye dokumentar, hvor sentrale mediaaktører tar innover seg hvor lurt de har blitt av 9/11, krigene mot terror, osv, jfr. Geraldo Rivera hos selv FoxNews under.

Hva vi kan lure på; Vil NTNU starte noen som helst interne programmer for å heve kvaliteten på evnen til kritisk tenkning hos sine studenter, etter dette, og andre lignende factsfinding? Står deres deterministiske materielle åndsløse verdensbilde for fall?

Geraldo Rivera – 911 Sannhet Om Bygning 7

Konspirasjonsteori med Jesse Ventura: 9/11 Pentagon

Ny film fra Jesse Ventura om saken.

Vi skal gjøre oppmerksom på at dette ikke gjelder absoulutt alle tilknyttet NTNU.

Et globalt bedrag? 11. september i kritisk lys‘, av Emil André Røyrvik.
http://www.samtiden.no/06_3/art3.php

«Stipendiat og seniorforsker ved NTNU, Emil André Røyrvik, holder for tiden på med å skrive sin doktoravhandling. Men sommeren 2006 var han kjent for å ha igangsatt en heftig debatt i Norge, da han i et par artikler i Samtiden og Dagbladet hevdet at terrorangrepene den 11. september, 2001, bar preg av å være en innsidejobb, da han mente at for eksempel kollapsene til Tvillingtårnene og WTC7 ved World Trade Center i New York var forårsaket av kontrollerte spregninger, og ikke passasjerflyene som krasjet inn i bygningene.»
http://14296.vgb.no/2007/09/11-september-i-kritisk-lys/

Der er flere sider ved NTNU enn de uvitende og kunnskapsløse fra religionsstudiet ved NTNU, uten evne til kritisk tenkning, som herjer i Nyhetsspeilets kommentarfelter under pseudonym og nicknavn.

Synd mange ikke kan gjøre seg opp noen egen mening, uten at noen kjendiser bekrefter for dem. Nyhetsspeilet presenterer i den rolle; Harald Eia.

Støtter Harald Eia 9/11 Truth?

fra Storbynatt 9.11.10.

Bård: «Aller først så må vi snakke litt om overvåkning, det viser seg at USA har spionert på oss og..
men vi slår tilbake, for nå har norsk politi planen klar for hvordan de skal avsløre amerikanerne»

Harald: «Å»?
(Bård viser bilde av Dagbladet-overskriften «Politiet ber USA om hjelp»)
(latter)
Harald: «Dette er ikke lurt, Bård. Vi vet hva som skjer når en fraksjon i CIA begynner å jobbe mot en annen, seg imellom, da får vi den såkalte «terroraksjonen» 11. september som var en innside-jobb. Ja greit!»
Bård: «Dette blir klipt bort på grunn av CIA, det vet du.«

Lorentzen Harald Eia Untergang

Harald Eia som egenhendig bragte myndighetenes propaganda i kne, ved å tilbakevise at kjønnene kunne formes ved sosial programmering, og påstod i sitt NRK-TV program ‘Hjernvask’  at dette var mer biologisk og arvelig betinget. Dette var som å banne i den sosial-demokratiske kirken, hvor der er et sosialt program for absolutt alt, for å skape mennesker mentalt i myndighetenes bilde av virkeligheten. Illusorisk mental kontroll og kondisjonering, det er verktøyet de sverger til, idag som alltid før i historien.

Hitler i rollen til Stoltenberg vennen og ‘Mannsforsker’ Jørgen Lorentzen

http://www.youtube.com/watch?v=fxsavt-Uvho

Ha, ha, ha, ha – keiseren uten klær. Se den ! Vanvittig morsom.

Les forøvrig gjerne i denne forbindelse (Hjernevask manualen, m.v.):

Psykopolitikk – dets opphav og implementering
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/06/psykopolitikk-%E2%80%93-dets-opphav-og-implementering/

Neste illusjon som faller; myndighetene vil alle vel…….

Eugenikk agenda hos eliten

Der er svært få i verden som vil en vel,  om ikke en selv sørger for det. Vi er alle alene, på en tidsreise i et åndelig ubegrenset univers, hvor vi skal lære å skille lys fra mørke, løgner fra sannhet, det gode fra det onde. Den aller største illusjonen er at stater og myndigheter vil noen som helst vel. Det er som det alltid har vært; de vil seg og sine mest vel, de som behersker myndighetsutøvelsen.

Eksempler:
Drep flest mulig, bruk nanoteknologi, med vaksiner, chemtrails, fluor i vann, kviikksølv i tennene, Codex’er som forbyr vitaminer, la eldre sulte ihjel på institusjoner, forgift maten, genmodifiser, null næringstoffer, aborter flest mulig, gjør det forbudt å plante sin egen næringsrike mat, skap krig for å utrydde flest mulig raskest mulig, og endelig; bakteriologisk krigføring mot menneskeheten, etc, etc, etc.

Bertrand Russel, The Impact of Science on Society, 1953:
”Jeg later ikke som om fødselskontroll er den eneste måten vi kan stoppe befolkningen fra å øke…Krig …har hittil være skuffende i forhold til befolkningskontroll, men kanskje bakteriologisk krig …kan være mer effektiv. Dersom en ”svarte-dauden” kunne spres gjennom verden en gang i hver generasjon kunne overlevende avle fritt uten å gjøre verden for fylt… Tilstanden ville kanskje være noe ubehagelig, men hva så? Virkelig høyt tenkende mennesker er likegyldig til lykke, særlig andres… Det er tre måter å sikre et samfunn som kan være stabilt i forhold til befolkning. Den første er fødselskontroll, den andre er drap av barn, eller virkelig destruktive kriger, og den tredje er den av generell elendighet med unntak av en mektig minoritet…”

FN Biologisk mangfold beregning om en bærekraftig menneskelig befolkning; US Senatet, 9. september, 1994:  ”FN sier eiendomsretten er ikke absolutt og uforanderlig, men det er der for det som regjeringen ønsker å gjøre med den. En rimelig estimering for et industrialisert verdenssamfunn med den nåværende Nord-Amerikanske levestandard vil være en milliard mennesker. Dette må implementeres innen 30-50 år, to tredjedeler av befolkningen må kuttes.”
Kilde: – Dr. Michael Coffman, om UN Agenda 21 vs Gateway 1

Hvorfor ikke begynne kuttet med Prince Philip (han som ville re-inkarneres som dødelig virus for å redusere befolkningen), Maurice Strong, David Rockefeller?

‘Bærekraftig Utvikling’ dronning Gro Harlem Brundtland, og resten av Club of Rome og Agenda 21 gjengen har sine uttalte agendaer. Dokumentert, langt mer enn hva jeg kan ha plass til her. Det første fornuftige mennesker burde gjøre er kanskje å få dem utav sirkulasjon for enhver myndighetsutøvelse, ved å putte dem inn på Guatanamo Bay, så kan de sitte der og drømme om de 500 millioner menneskene (jfr. Georgia Guidestone) som skal være igjen i verden etter at de er ferdig med sitt arbeid?

Selvfølgelig har de satt som forutsetning i sitt matematiske sosialistiske 50-årsplan program at de selv og deres etterkommere har plass blant disse 500 millioner som angitt på Georgia Guidestone (?). Kommunismen og sosialismen er, som det var i USSR, helt maniacs når det kom til å utvikle slike planer. Det var 5-års planer, 10-års planer, etc. Planer for alt. Nøyaktig hvor mange som skulle leve, og hvor mange som skulle dø, enten ved direkte drap, eller ved ‘naturlige means’; sult og ‘natuatastrofer’.

Georgia Guidestone’s sponsorer er: En liten gruppe av Amerikanere som søker å innføre ‘the Age of Reason‘.  Kanskje vil de finne ut, kanskje for sent, at det virkelig var nødvendig å ha med hjertet i denne Fornuftens Nye Verdensalder? Og at hjertets egenskaper best kan utforskes i form av åndelige disipliner, og religion, siden dette er åndelige konsepter, som trenger en viss form for terminologi, sjelelæren?

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

Velkommen til virkeligheten

Disse som utgjør denne verdens lederskap har en stammekultur, og stamme-mentalitet. De som eksisterer utenfor deres stamme (tribe), er ikke noe de trenger å bry seg med. De er ‘disposable’.

Det utrolige er hvordan mange som ikke tilhører denne stamme, og som ikke holder seg oppdatert via Nyhetsspeilet og andre alternative medier, likevel adopterer dens mentalitet, og de illusjoner de skaper for å trygge sin maktbase. Disse ignorante beskytter sin underdanighet med alle midler. Som sauer som lar seg lede frivilig til slaktehuset.

De som har studert på sakene, følger med på Nyhetsspeilet og lignende, vet hva som skjer, de vil ikke ha noen problemer med overgangene når illusjonene faller, og problemene disse overganger skaper. Disse vil være del av løsningen. Klar til å bygge opp igjen på bitene av hva de ignorante har revet ned.

Hvor andre bygger illusjoner, presenterer vi virkeligheten. De som liker Nyhetsspeilet har ingen problemer med å ta innover seg virkeligheten og realitetene. De som lever i illusjonene, de fornekter virkeligheten, og metoden deres for å oppfylle sitt verdensbilde, er å prøve å finne svakheter ved Nyhetsspeilets vinklinger, aller helst vil de ha begravd Nyhetsspeilet for godt, for å slippe å bli minnet om sin virkelighetsfornektelse. De beskytter sine illusjoner med alle midler.

La ønsket for det nye året 2011 være: La de som vil forbli i sine illusjoner endelig få lov til det, men la de som bryter fri,  få et fantastisk nytt år for det personlige prosjekt dette er. De er iferd med å bli FRI ! Fri til å tenke og drømme som de vil, og ikke bare slik som lugubre krefter i verden har drømt for dem, på deres vegne.

.

GD Star Rating
loading...
Profilbildet til J.Johansen

Om forfatter

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info


Forfatters nettsted: http://www.riksavisen.no/
Forfatters artikler: Se alle artikler av (183)Kommentarer

127 kommentarer

 1. U.S bombing campaigns have killed millions, who are the terrorists.??

  Korea and China 1950-53 (Korean War)
  Guatemala 1954
  Indonesia 1958
  Cuba 1959-1961
  Guatemala 1960
  Congo 1964
  Laos 1964-73
  Vietnam 1961-73
  Cambodia 1969-70
  Guatemala 1967-69
  Grenada 1983
  Lebanon 1983, 1984 (both Lebanese and Syrian targets)
  Libya 1986
  El Salvador 1980s
  Nicaragua 1980s
  Iran 1987
  Panama 1989
  Iraq 1991 (Persian Gulf War)
  Kuwait 1991
  Somalia 1993
  Bosnia 1994, 1995
  Sudan 1998
  Afghanistan 1998
  Yugoslavia 1999
  Yemen 2002
  Iraq 1991-2003 (US/UK on regular basis)
  Iraq 2003-present
  Afghanistan 2001-present
  Pakistan 2007-present

  USA IMPERIETS KRIGSTROMMER TRENGTE EN NY PEARL HARBOUR SÅÅRT OG DET FIKK DE.

  Bildet tatt ret etter pentagone angrepet
  http://i51.tinypic.com/2m4t7ux.jpg

  Ser det ut som en boeing som veier 127 Tonn har skrapet opp plenen her????

  merkelig… Det må ha vært en rakett som svevde få meter over bakken :)

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Singoalla Singoalla sier:

   Armin Bahrami sier: U.S bombing campaigns have killed millions, who are the terrorists.??

   EKSAKT! Å anklage andre for hva man gjør selv, er en velkjent projisering, taktikk og avledningsmanøver.. dermed vet vi også at visse planlegger et holocaust.. for oss..

   Denne video er at absolutt MUST, å se for alle som ennå ikke har sett den, og den passer så utrolig bra å plassere her etter din kommentar og i settingen til denne artikkelen, viktig å se denne og gjerne flere ganger også, den burde være pensum på skolene.. faktisk, forslag fra meg:

   En amerikansk agent ber om tilgivelse

   http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/458661/

   Her får vi se hva USA egentlig er, mafioso med mafioso-metoder og dette har vært vår hoved-allierte som vi har stått sammen med og stolt på, det er på tide at vi våkner opp og ser at storebror som vi så opp til, er en uhyggelig mafia-boss, som bruker metoder som ikke tåler dagens lys og som har lurt oss trill rundt.

   MEN.. USA, deres ressurser land og folk var vel også kun et redskap, for sionist-kreftene som styrer verden, men å si dette er farlig.. nettopp fordi, det er SANT!

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til opplyst opplyst sier:

   Er overveldende mengder artikler, eksperter, filmer og bevis etterhvert ja. Samtidig er det veldig mystisk at mange av de som har prøvd å uttale seg plutselig har forsvunet, samt at mange av de som rakk å uttale seg i ettertid har trukket tilbake det de har sagt, og nekter å svare på videre spørsmål…

   Fahrenheit 9\11 kom relativt raskt, og stilte kritiske spørsmål som vi i dag vet det var et godt grunnlag for.
   Etter det har det bare kommet mer, mer og mer.

   Den beste dokumentaren (er vel mer et foredrag med innhold av bilder og filmer), er 9\11, Blueprint For Truth – The Architecture Of Destruction.
   Denne baserer seg kun på faktiske beviser, og er et must å se for alle. Denne kan åpne øynene til selv den verste skeptiker, og anbefales på det aller sterkeste. Denne kommer ikke med synsing, alt kan sjekkes.

   Nesten halvparten av alle amerikanere er jo allerede overbevist om at dette var en innsidejobb.
   Lurer voldsomt på hvorfor i all verden ikke resten skjønner det samme etterhvert….

   Uansett, blueprint for truth, anbefales.

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til opplyst opplyst sier:

   Hmmmm, kan enda flere knusende 9\11 beviser være en del av «superpakken» wikileaks kommer til å publisere dersom noe skjer med assange…. ???

   GD Star Rating
   loading...
 2. Profilbildet til Singoalla Singoalla sier:

  JJ: Takk for en viktig og god artikkel, 911 vil fortsette å være brennaktuelt, så lenge det meste av befolkningen lever i benektelse om noe som er åpenbart om de gadd skrape bare bittelitt i overflaten på fernissen..

  Mole: Hvordan klarte du legge inn bilder slik?

  Helt utrolig dette altså.. «Innsiderne» koser seg med at de VET og er INFORMERT; om hva vi andre holdes i uvitenhet om. de HÅNER vår uvitenhet og etterlater seg tegn som andre insiders kan se, og forstå, overalt. Men en del av oss er også ganske trent i å se de tegnene etterhvert.

  Vi trenger faktisk et helvete, for slike folk som dette her.. totalt uten etikk, moral, evne til empati eller skrupler..

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Mole Mole sier:

   Jeg regner med at det var Johansen som fiksa bildene.
   : )

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til hotspot hotspot sier:

   Nå har jeg brukt litt tid på å se filmen «Screw loos change» og ikke minst sjekket ut endel av kildematerialet det refereres til der. Der som du mener 9/11 fremdeles er brennaktuell, bør du gjøre det samme. Du kan se den her: http://video.google.com/videoplay?docid=-3214024953129565561#

   Ved å lese fra litt med objektive og nyanserte kilder vil du fort se den egentlige sannheten. Vet jeg går litt «off topic» nå, men den legger også merke til at de såkalte «truthseekers» krever nye granskinger. Hvem skal isåfall gjøre det? Myndighetene som gjorde den første?! Vil ikke svaret isåfall bli det samme?

   Her er en idé: Sjekk ut hva motstanderne deres mener.. og så kom med påstander. Det er iallefall hva en som leter etter objektive og etterprøvbare teorier ville gjort.

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Rom Rom sier:

   hotspot, den videoen som viser at flyet går rett gjennom WTC uskadd, hvordan blir den debunket?

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til hotspot hotspot sier:

    Det er ikke noe fly som går igjennom. Det er derimot en masse flufuel inne i tårnet som tar fyr. Det ekspanderer og brenner på motsatt side av tårnet.

    Dersom du mener å ha en video av et fly som flyr gjennom en bygning laget av betong og stål, vil jeg gjerne se den. Fysikken, slik vi kjenner den idag, sier at det ikke er mulig.

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til Rom Rom sier:

   hotspot, la oss gå gjennom bakgrunnen til Khalid Shaikh Mohammed (KSM), myndighetenes hovedmann bak 911

   – He is usually reported to have been born in Kuwait. His parents are said to have come from the Baluchistan province of Pakistan, just like Mohammed’s nephew, Ramzi Yousef. Mohammed’s date of birth has been variously reported as March 1, 1964 or April 14, 1965.

   – He attended Chowan College, a small Baptist school in Murfreesboro, North Carolina, for a few years (beginning in 1983) before transferring to the North Carolina Agriculture and Technology University and completing a degree in engineering in 1986.
   ————

   Kan du bekrefte dette eller er det noen feil her?
   Vi du si at KSM var fundmentalist?

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Rom Rom sier:

   Hotspot, selvfølgelig kan jeg den opplagt falske videoen for deg. Men siden du har du studert debunking av videofake må du ha sett den videoen allerede. Den falske videoen ble vist live på alle kanalene 11. sept. og verden rundt.

   Spørsmålet blir, hvorfor laget de falsk video på direkten?

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Rom Rom sier:

   Opprinnelige linker

   Video som analyseerte live sending
   http://www.youtube.com/watch?v=1nuDGP10-_4
   Intervjue med kameramann for video
   http://www.youtube.com/watch?v=PYnMiN7teho

   Begge linkene er idag ugyldige

   Kameramannen begrunnelse (nervøs)
   «Impossible things happen» (at flyet kunne gå rett gjennom tårnet uskadd, video var opplagt et falsum hvor man kombinerte flere videoer)

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Rom Rom sier:

   Denne linken virker, samme innhold

   GD Star Rating
   loading...
 3. Profilbildet til Lynx Veritas Lynx Veritas sier:

  9/11, det er som en egen tidsregning. Før og etter. Før levde vi i illusjonen uten å vite at den var der. Etter, har vi blitt bevisst om dens rekkevidde. Nå, er det på tide å bryte ut av den.

  Det har bare gått en vei etter hendelsen. Rett ned. Fake war mot terror, økt overvåking, begrenset frihet og en stadig sentralisering av makt og økning i statlig Machiavelliansk overstyring. Byråkratiet har styrket sin posisjon gjennom det illusoriske politiske spillet, hvor det kontrollerte media apparat har gitt det amerikanske folk en overgang fra Neo-Konservativ Zionistisk kontroll til «Change» ved nærmest Marxistisk Zionistisk kontroll. Samme apparat, samme folk som trekker i de samme trådene. Og i 2012 er det rigget for en riktig fascistisk overtake, som vil sette tidligere regimer i skyggen hva angår styre.

  Om vi skal ha noen som helst sjanse til å endre noe som helst, er vi avhengig av at det vitenskapelige miljø trekker hodet opp av sanden. 9/11 er inngangsporten til alle illusjonene. Det spørs om de har balls til å gi slipp på sin convenient verdensanskuelse. We can only hope.

  I mellomtiden vil enkeltsjeler styrke sin kunnskap, både om denne dagens rekkevidde, og ikke minst de personlige spirituelle spørsmål som dukker opp i denne avdekkingen. Fordi det er en spirituell krig. En krig mot din bevissthet. Og de som utfører den, får impulser fra en bevissthet som vil skape deres ultimate illusjon. Den de har arbeidet for i millenier, og som vil kunne være på plass nesten over natten. Bare de siste brikker er på plass. Den illusjonen vil ikke jeg være del av. Derfor forbereder jeg meg på å leve utenfor den.

  Takk JJ for enda en flott oppsumering av tingenes tilstand. Ønsker God Jul, og måtte alle gode krefter være med oss i den videre bevissthetskampen.

  GD Star Rating
  loading...
 4. Profilbildet til skippern skippern sier:

  Takk til JJ for kloke ord!

  Til Singo; dette er satanister som ofrer folk i sine demonritualer så det er forhåpentlig plass til dem alle på værste plass i helvete.

  Om man f eks ser på ww2 historiene av Hiroshima,Nagazaki og Dresden så vil man finne at de enorme tapene tapene av sivile millitært sett var helt unødvendige men at de egentlig var menneske ofringer.
  Det samme med bolsjevikenes massemyrderier som Juri Lina har dokumentert så godt.
  Var 911 starten på ww3?
  Løgnerene kunne lett slått ut Bin Laden ifølge denne filmen,anbefales!
  http://rt.com/programs/documentary/whatever-happened-to-the-hunt-for-bin-laden/

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Singoalla Singoalla sier:

   Skippern: En del kan tyde på at du har rett, ja. Det er iallfall noen relle satanister, helt på toppen, og de spiller med oss alle som brikker. Selv drapet på kjære prinsesse Diana var regissert som en ofring til gudinnen Diana, og ordet holocaust betyr egentlig brenn-offer..

   Det er visstnok tallet 6 millioner som er det antall ofrede sjeler som trengs, for å kunne realisere sitt verdensherredømme og de tar gjerne sine egne også. Det er derfor det ble påstått at nettopp 6 millioner jøder ble ofret, også etter første verdenskrig. Noen pleier å steile, om jeg nevner dette, men jeg har en bok om emnet, med kopierte avisforsider på kjente aviser og diverse. Mye som ikke er allment kjent er likevel sant.

   Deres symboler, tall, 666 og annet som går igjen, er satanistisk, ja.

   GD Star Rating
   loading...
 5. Profilbildet til Darth Reidar Darth Reidar sier:

  Je det er jo helt totalt umulig at det er ekstreme islamistiske grupper som kan stå bak noe sånt? Det har jo historien vist.
  Trodde etter å ha lest noen av deres artikler, at dere hadde et snev av sunn fornuft. Nå er den troen vridd til å være helt sikker på at dere totalt mangler normal sunn fornuft.
  Kondolerer.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Rom Rom sier:

   Det er det som er så merkelig her. Hvorfor stemmer ikke fakta.

   Mohamed Atta var ringleder for flykaprerne, og jobbet med Khalid Sheikh Mohammed , den andre ringlederen.

   Hvem var Mohamed Atta og Khalid Sheikh Mohammed? Al Qaida, CIA, Mossad?

   For at historien skal henge i hop må Mohamed Atta og Khalid Sheikh Mohammed være Al Qaida. Det virker som linken mellom Mohamed Atta og Bin Laden er Atta skal være:

   «German investigators said that they had evidence that Mohamed Atta trained at al-Qaeda camps in Afghanistan from late 1999 to early 2000. The timing of the Afghanistan training was outlined on August 23, 2002 by a senior investigator. The investigator, Klaus Ulrich Kersten, director of Germany’s federal anticrime agency, the Bundeskriminalamt, provided the first official confirmation that Atta and two other pilots had been in Afghanistan and the first dates of the training. Kersten said in an interview at the agency’s headquarters in Wiesbaden, Germany, that Atta was in Afghanistan from late 1999 until early 2000,[50][51] and evidence that Atta met with Osama bin Laden while there.[52]»
   http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Atta

   «While in Hamburg, Atta held a number of jobs, including a part-time position at Plankontor, an urban planning firm, from 1992 until the summer of 1997 when he was laid off. The firm’s business had declined, and having bought a CAD system, «his draughtsmanship was not needed.»[7][27] Atta also worked at a cleaning firm, and buying and selling cars to earn extra money.[28]»

   Wikipedia utelater at Mohamed Atta jobbet i en firma som var frontorganisasjon for ISI,

   Hvor er beviset på at det var Bin Laden som betalte og styrte Atta?

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Singoalla Singoalla sier:

   Darth Reidar: Ja det er nok totalt umulig, Darth Reidar. Det er en konspirasjonsteori som ikke holder vann, om man bare gidder å ripe såvidt i den øverste fernissen. Men det er blitt dokumentert og vist opp og i mente i utallige utallige debatter, så det er bare å gjøre noen søk, bla seg tilbake eller se et par av de første vidoenen som kommer opp om man søker på 911 fake eller noe slikt, gjesp.

   Dette er ikke snakk om noen tro eller meninger, det er bare å åpne øynene og bruke hodet bittelitt, ikke tro absolutt alt man får servert av myndighetene og main stream media. Om man tror på slikt som det der, viser det bare – nettopp, total mangel på sunn fornuft, dømmekraft og evne til å vurdere noe som helst selv. Og at man ikke har giddet se på en eneste dokumentasjon. Gjør det, og skjell vil ramle fra øynene dine.. at noen gidder, sier jeg bare. Å leve i benektelse av virkeligheten fører skjelden noe godt med seg.

   Historien om 911 er egentlig historien om keiserens nye klær om igjen. Og du synes klærne er flotte. Andre ser at det er ingen klær på kongen i det hele tatt og slik er det også med våre egne makt-havere som er med på benektelsene og bedraget.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Darth Reidar Darth Reidar sier:

    Jeg kan ikke annet enn å le. Jeg synes oppriktig synd på deg.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til smurfen smurfen sier:

     Det er ikke lett dettte her eller hva Darth ?

     Det begynner og bli mange Darther etterhvert som blir så skremt over sannheten at de stapper hodet ned i sanden som en struts eller en skremt skilpadde

     Sannheten er desverre ikke borte når du stikker hodet ut igjen

     Du som er så smart Reidar kan jo forklare oss hvordan de 19 huleborene som reiste til andre siden av jorden for å ta verdensherredømme med boksåpnere satte hele de amerikanske flyvåpenet ut av spill i tillegg til og skru av alle sikkerhetssystemer klarte og fly sine dødlige laster inne i enorme bygninger som ble til støv i fritt fall der de helt uskadd klatrer ut av ruinene og tok en flith hjem til Sauiarabia der de lever i den beste vesland den dag i dag ?

     Med Spøkelse Ladden eller Tim Osman som er CIA nicknavnet hans er det motsatt
     Som alle vet så hadde han og familien tette bånd til Bush klanen der han var 3 ganger til dialysebehandling på Amerikanske militærsykehus, siste gang bare 1 mnd før 9/11
     Dagn etter blir familien hans flydd ut av USA med Bushs privatfly til Saudiarabia
     22.Des 2001 dør han stille inn grunnet nyresvikt men selv om hans død er overveldende dokumentet så lar ikke CIA og Mossad han få hvile i sin grav, han er alt for viktig for det

     Du har fått med det at det var 3 bygg som ble sprengt på Grund Zero og ikke 2 Dart eller er det en konspirasjonsteori også ?

     Ikke vet jeg for da de informerte om WT.7 sitt fall på BBC så sto da vitterlig bygget i bakgrunnen på live sendingen i all sin prakt…

     Hva mener du med synd på søte Singo ? at hun må¨det tøft som må leve med sannheten og du er heldig som klarer og leve på en løgn ?

     Vel da synes jeg «synd» på deg om du leser denne siden her 😉

     http://nyhetsbildet.wordpress.com/category/911/

     Da passser nok denne siden her bedre for deg :)

     Se, en Darth Vader-kotelett!

     http://www.vg.no/nyheter/utrolige-historier/artikkel.php?artid=568480

     Etterpå så kan du kose deg med dette George W Bush J spillet der du kan kaste han rundt og filleriste han som du vil med musepekeren :)

     http://www.yeeguy.com/freefall/georgerag.swf

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til Rom Rom sier:

   Darth Reidar, vi har alle sett forsidebilder hvor vi får se Mohamed Atta og de andre flykaprerne, og vi ble fortalt at dette var Al Qaida. Men fikk du med deg hvorfor disse flykaprerne var «Al Qiada» og ikke bare noen muslimer som jobbet for vestlig etterretning? Husker du hvordan man kom fram til «Al Qaida»? Antagelig ikke. Det var noe du tok for gitt. Liksmbeviset er at alle vet jo at «islamister er ekstremister» og «selvmordsbombere» = fordommer. Media manipulerte folk til å tro at Mohamed Atta jobbet for Al Qaida.

   Det vil kan lese på Wikipedia om Mohamed Atta er han ikke er Saudi-Araber, ikke Afganistaner, ikke islamist, men vestorientert, at han ville gjøre karriere i vesten , ville ha utdannelse, var en flittig student og ikke en religiøs type.

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Lynx Veritas Lynx Veritas sier:

   Svarte Raider, hvor er flymotorene etter Pentagon hit. Hva med det lille hullet i veggen hvor bare en missil får plass. Hva med eksplosjonene som ble rapportert fra steder i WTC langt fra treffpunktet i bygningene. Eller den store detonasjonen som ble hørt komme fra under bygningen like før det falt. Hvor var all baggasje og etterlatenskaper etter det flyet som angivelig skulle vært tatt over i en heltedådig aksjon langt utpå bygda. Bare et svart hull i bakken, som etter en bombe. Nada, som kunne bevise et flycrash.

   Bygning 7, er jo en historie alene. Fritt fall rett i bakken. Etter at eieren har gitt ordre om «to pull it». En uttrykksform som brukes av profesjonelle bygnings rivere. En bygning som IKKE ble truffet av noe fly, og som raste i bakken timer etter impact kun p.g.a brann. Hva inneholdt bygningen, som det var en nærmest lettelse å bli kvitt. Arkiv på arkiv med beviser fra bl.a Enron skandalen, CIA, FBI dokumenter med ukjent gradert innhold som kunne forklare litt av hvert.

   Hvor er presidenten i øyeblikket hvor flyene smasher inn i bygningen. Jo den tafatte numbwhit sitter og leser i en bok oppned i hva som til en forveksling kan fortone seg som et black-magic woodoo-rituale, utført av intetanende barnemunner, der de messer enkelt ord med forbløffende kobling til det drama som utfolder seg, og blir begynnelsen på vår og USAs fall. Kite-must-hit-steal-plane: http://www.youtube.com/watch?v=bATjvty5p8k
   Kite betyr: skape penger. Boken han leser; the pet goat. Et satanisk rituale.

   Vi har ikke med et land USA per se, som er rammet. Og hvor makthaverne er nasjonens voktere. Internasjonale globalister, bankierer, secret societies og den åndelige overbygning i Vatikanet er hva som styrer the corporation of America. Ved 9/ 11 ga de seg selv cart-blanche til å ta over naturressurser i hele midt-østen regionen, og også kontrollere artifakter som kunne fortelle om menneskehetens skjulte historie.

   Og hvor er Bin-laden, som skulle være hovedarkitekten. Ikke er han på FBIs most wanted liste. Nei i ettertid sies han å ikke skulle være den som sto bak. Bare 19 boksåpner arabere som alene skulle angrepet verdens mest sikre nasjon.

   9/11 var en kriminell handling utført av dette internasjonale caudery, som har fortsatt sin terror siden. Den økonomiske terror, vil snart gi seg utslag også for oss her hjemme. Hele storyen er så full av svarte hull, og merkelige omstendigheter. Det kan ikke la seg forbli uforklart. Wake up. Illusjonen står for fall

   GD Star Rating
   loading...

Legg til en kommentar


Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser

Samfunn

Vaksiner, kvikksølv og nevroutviklingsmessige forstyrrelser


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Holdes menneskeheten nede? Del 1

Video

Holdes menneskeheten nede? Del 1