Maryam Rostampour, 28, og Marzieh Amirizadeh, 31, arrestert i Iran for sin kristne tro.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  19.10.2010 14:29   (Oppdatert 19.10.2010 14:46)

Dødsstraff for å være kristen i Iran

Maryam og Marzieh ble først arrestert 5. mars 2009 av iranske sikkerhetsstyrker for å være frafalne (konvertering til kristendommen fra islam). Det varte ikke lenge før verden la merke til det enorme motet Maryam og Marzieh’s viste i møte med ekstremt påtrykk og trusler. Rett før den revolusjonære domstolens høring den 9. august, var Maryam og Marzieh befalt å fornekte sin tro i bytte mot deres frihet. «Vi skal ikke fornekte vår tro,» sa de. «Hvis vi kommer ut av fengsel, ønsker vi å gjøre det med ære.«

Kilde/foto: care2.com

Dødsstraff nylig for kristen pastor

Følgende brev fra Pastor Youcef Nadarkhani er oversatt fra persisk til engelsk. Det ble skrevet den 2. juni, 2010 av Youcef Nadarkhani, pastor i en kristen kirke i Rasht, Iran. Youcef Nadarkhani har vært fengslet siden juni 2009 og ble dømt til døden lørdag den 2. Oktober 2010 av det 11te Chamber of The Assize Court i provinsen Gilan, for apostasi, som er, for å konvertere fra islam til kristendommen og forkynte de evangeliske sannheter. Hans kone Fatemeh Pasandideh soner en livstidsdom for samme «forbrytelse», mens deres to små barn er under omsorg av slektninger.

Denne informasjonen ble gitt til hans advokat Nasser Sarbaz. Det ble formidlet til ham verbalt, sier nyhetskilder.

Pastor Youcef ble etter dommen overført fra Lakan fengsel til et annet sted for forvaring, som er under ledelse av det Politisk Politi i Den islamske republikken.

Pastor Youcef ble arrestert i oktober 2009 for å protesterer mot en avgjørelse hvor de pålegger undervisning i Koranen til sin sønn.

Iran følger menneskrettighetene, i hvert fall offisielt, og den iranske grunnloven anerkjenner retten til religionsfrihet og i henhold til Irans president Mahmoud Ahmadinejad er det ikke lov i Iran mot ‘tought crimes’.

Det er en underskriftskampanje til den iranske regjeringen i flere språk http://www.petitiononline.com/IRANPET/petition.html å få dem løslatt.

Begjæringen ber iranske Presidemt Ahmadinejad å løslate pastor Youcef Nadarkhani, Fatemeh Pasandideh, Fatemeh Kojouri Tork (kona til pastor Behrouz), Mehdi og Mina Kerbalayi og deres mor, Nahid, Brother Afshin, søster Mahsa, bror midten, søster Nasrin, Pastor Behnam Irani, Pastor Behrouz Sadegh umiddelbart, uten kostnader.

Bekymrede troende blir bedt om å kontakte regjeringene sine og menneskerettighets foreninger og å la dem få vite om dette. Tre av fangene er i en veldig dårlig situasjon.

Dødsdommen av Pastor Youcef er forventet å bli gjennomført den 24. oktober.

Brev fra Pastor Youcef Nadarkhani fra fengselet

Kjære brødre og søstre, Salam.

I Navnet til vår Herre Jesus Kristus, søker jeg hele tiden om nåde og barmhjertighet for deg, at du husker meg i dine bønner, og de som gjør seg anstrengelser for Hans navns skyld.

Din lojalitet til Gud er årsaken til min styrke og motivasjon. For jeg vet godt at du vil bli belønnet, slik det er uttalt: velsignet er den som har tro, for det har blitt sagt til ham av Gud, det vil bli gjennomført. Som vi vet (vi tror), vil himmelen og jorden forgå, men hans ord blir værende.

Kjære elskede, jeg vil gjerne benytte anledningen til å minne deg om noen få vers, selv om du kanskje vet om dem alt, slik at i dem, så arbeider man mer enn tidligere, både for å bevise at du er utvalgt, og for evangeliet som er ment å bli forkynt til hele verden også.

Jeg vet at ikke alle av oss er gitt å holde dette ordet, men til de som gis denne makten og denne åpenbaringen, annonserer jeg det samme som Judas, kamp for den tro som en gang var gitt til de hellige.

Vi opplever i denne tid spesielle og sensitive dager. Dagene som for en våken og alarmert troende kan være dager med åndelig vekst og fremgang. Fordi for ham, mer enn noen annen gang er det mulighet til å sammenligne sin tro med Guds Ord, å ha Guds løfter i tankene, og for å kartlegge hans tro.

Derfor ser ikke han (den sanne troende) det for rart for prøvelsene som er satt på for ham som noe uvanlig, men det gleder ham å delta i Kristi lidenskap. Fordi han vet han skal glede seg i sin herlighet.

Kjære, dommen starter fra Guds tempel, og hvis det begynner fra oss, hvilken konsekvens vil de ulydige til Guds evangelium finne? Og dersom den rettferdiges frelse er dyrkjøpt, hvordan kan kjeltringene bli funnet verdig?

Derfor er de som er utstår byrder pålagt av Guds vilje, vie sine sjeler til den trofaste skaper. Løfter han har gitt oss, som er unike og verdifulle. Som vi har hørt han har sagt «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. For deres er himlenes rike. Fryd dere, og vær glad over: for stor er din lønn i himmelen, for slik forfulgte de profetene som var før dere. «

Hvordan kan det være mulig for en troende å forstå disse ordene?

Ikke bare når han fokuserer på Jesus Kristus med å omskape sitt liv etter modell av det livet Jesus levde da han var på jorden? Som det er sagt, «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Og det er lettere for himmel og jord å forgå, enn en en aldri så liten brøkdel av loven skal mislykkes.»

Har vi ikke lest og hørt: Fordi porten er trang, og veien er smal, noe som fører til livet, og få er de som finner den. Mange forsøker å flykte fra sine åndelige tester, og dermed må de møte de samme testene hardere senere. Fordi ingen vil vinne bare ved å rømme fra dem, men med tålmodighet, ydmykhet vil han være i stand til å overvinne alle testene og for å få seier.

Derfor, i stedet for, som Kristi etterfølgere må vi ikke føle oss desperat, men vi må be til Gud i påkallelse med lidenskap for å hjelpe oss med den slags hjelp vi trenger.

Ifølge det som Paulus har sagt: I enhver fristelse, vil Gud selv gjøre en måte for oss å tåle det.

O kjære, vanskeligheter svekker ikke menneskeheten, men de avslører menneskets sanne natur. Det vil være bra for oss og av og til møte forfølgelser og uregelmessigheter. Siden disse abnormiteter vil overtale oss til å gå tilbake til våre hjerter og å granske oss selv. Så som et resultat, konkluderer vi at problemer er irriterende, men som regel bra og nyttig å bygge på for oss.

Kjære brødre og søstre, må vi være mer forsiktig enn noen gang ellers. Fordi i disse dager, er mange hjerter og tanker avslørt slik at troen blir målt. Må din skatt være der hvor det ikke er møll og rust.

Jeg vil gjerne minne deg på noen vers som vi diskuterer nesten hver dag, (Vår Far i himmelen, helliget være ditt navn, ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen). men så lenge vår menneskelig vilje har prioritert over Guds vilje, vil Hans vilje ikke bli gjort.

Som vi har lært av Ham i Getsemane, overgav han sin vilje til Faderen. «Min Far, hvis det er mulig, kan dette kalkbeger bli tatt fra meg. Men ikke som jeg vil, men som du vil.»

Det vi bærer i dag, er en vanskelig, men ikke uutholdelig situasjon. Fordi aldri har han testet oss mer enn vår tro og vår utholdenhet klarer, heller ikke vil han gjøre som sådan. Og som vi vet fra før, må vi passe på å ikke mislykkes, men for å avansere i nåde og kunnskap om vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Og for å vurdere disse humper og fengsler som en mulighet til å vitne om hans navn. Han sa: Hvis noen skammer seg over meg og mine ord, vil Menneskesønnen skamme seg over ham når han kommer i sin herlighet og i Faderens herlighet og de hellige engler.

Som en liten tjener, nødvendigvis i fengsel for å gjennomføre hva jeg må gjøre, sier jeg med tro på Guds Ord at han vil komme snart. «Men når Menneskesønnen kommer, vil han finne troen på jorden?»

Disiplin deg selv med tro på Guds Ord. Ivareta din sjel med tålmodighet. For det er ingen som gjør noen ting i hemmelighet, som ikke han selv forsøker å få gjort åpent kjent.

Kan du få nåde og velsignelser i økende grad i Navn på Herren Jesus Kristus.

Yusef Nadarkhani
Lakan Prison i Rasht
2/June/2010

* * * * *

Myndighetene er bekymret

Wortheynews.com sier at protestene fra religiøse rettighets grupperinger har ført til bekymring blant myndighetene om voksende kirker og spredningen av kristendommen blant muslimer i landet.

Kilder innen kirken sier tallet på kristne i Iran har vokst fra 500 kjente troende i 1979 til minst 100 000 i dag.

President Mahmoud Ahmadinejad har angivelig sagt at regjeringen ønsker å stanse den voksende bevegelse av husmenigheter i Iran.

Under Irans strenge tolkning av islam, kan «frafall» straffes med døden.

Enkelte organisasjoner som følger forfølgelsen av kristne at det siste tiåret har det iranske kirken vokst betydelig, og anslår nå at det totale antall kristne i Iran å være ca 450.000.

Kontaktinformasjon for protester

Det er svært vanskelig å få informasjon om Brother Youcef’s sak. Vi forstår at han har tid frem til den 28. oktober med å inngi en anke. Vi har skrevet og ber om nåde for våre brødre og alle samvittighetsfanger, og ber om at det vurderes å gi iranerne religionsfrihet og muligheter for tilbedelse. Hvis du føler ledet til det kan du skrive eller fakse en eller flere av de herrene nedenfor, og uten å diskutere tro eller resonnementer, og i din egen form for ord respektfullt be om at den islamske republikken Iran utviser nåde og storsinn mot Pastor Youcef og andre kristne hvis liv er vanskelig ved fengsling, frykt for forfølgelse eller død.

——————————————————————————–

Embassy Of The Islamic Republic Of Iran

Drammens veien 88 E
0244 Oslo
Norway

Telefon: (+47) 23 27 29 60
Fax: (+47) 22 55 49 19

E-mail (General information): iremb@iran-embassy-oslo.no

E-mail (Ambassador): ambassador@iran-embassy-oslo.no

E-mail (Cultural Section): culture@iran-embassy-oslo.no

E-mail (Political Section): political@iran-embassy-oslo.no

E-mail (Economy Section): economy@iran-embassy-oslo.no

http://www.iran-embassy-oslo.no/frame.htm

——————————————————————————–

Leader of the Islamic Republic of Iran
His Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street
Qom Islamic Republic of Iran
Fax: 98 251 7 774 2228

Your salutation should state:

Your Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei,

——————————————————————————–
Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr
Tehran, Islamic Republic of Iran
irjpr@iranjudiciary.org

Salutation:

Your Excellency Sir Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi,

——————————————————————————–
President: His Excellency Dr. Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency,
Palestine Avenue,
Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: 98 21 6 649 5880
or email via http://cp.president.ir/en/

Salutation:

Your Excellency the President, Dr. Mahmoud Ahmadinejad,

——————————————————————————–
Minister of Interior Hojjatoleslam Mustafa Purmohammadi
Ministry of the Interior
Dr. Fatemi Avenue,
Tehran, Islamic Republic of Iran
ravabetomomi@moi.gov.ir

Salutation:

Your Excellency Minister of Interior Hojjatoleslam Mustafa Purmohammadi,

——————————————————————————–
His Excellency Dr. Manouchehr Mottaki
Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran
Ministry of Foreign Affairs,
Imam Khomeini SQ,
Tehran, Islamic Republic of Iran

Salutation:

Your Excellency Dr. Manouchehr Mottaki,

——————————————————————————–
The Secretary, Mr. Mohammad Hassan Ziai-Far
Islamic Human Rights Commission
P.O. Box 13165-137
Tehran, Islamic Republic of Iran

Salutation:

Your Excellency The Secretary, Mr. Mohammad Hassan Ziai-Far,

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

J. Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

Kontakt forfatter | Flere artikler av (183) | Forfatters nettstedKommentarer

54 kommentarer

 1. Mr Oslo sier:

  Religion er noe som alltid vil eksistere. Mennesket trenger håp, støtte,forklaringer og en mening med tilværelsen. Den kan man finne i alle religioner. Problemet er at den såkalte religionen blir brukt av maktsyke mennesker for å herske. Millioner av mennesker er drept i kristendommen og andre religioners navn, og alle religiøse står fast på at sin egen tolkning av religiøse verker, er den riktige og den fulle sannhet.

  Det at vi i år 2010 tilber en gud, er i mine øyne helt utrolig. Jeg kan ikke fatte og begripe at så skjer, men jeg respekterer det. Det er POENGET. Om mennesket, ateist eller religiøs, brun eller hvit, hetero eller homofile hadde respektert hverandre, ville Tellus vært et mye bedre sted.

  Ps! Drap med støtte fra domstol, skjer også i kristne land, som for eksempel Usa.

  Iran har om jeg ikke tar feil, en ekstremt ung befolkning. Dette vil på sikt føre til store forandringer. Om jeg skal generalisere, så synes jeg ikke såkalte «kristne» er bedre en såkalte «muslimer». Dere er bare uenige om noe som etter all sannsynlighet ikke eksisterer, som igjen gjør hele opplegget vanskelig å løse….

  GD Star Rating
  loading...
 2. Irans mangfold av religioner er godt impregnert i det iranske folk som stammer fra Perser rikets tid der alle tradisjoner, religioner, hudfarger, folkeslag, var akseptert under en menneskerettighetserklæring skrevet av Cyrus the great 600år før kristus. Den ånden er i folket fortsatt. Iranere er stort sett muslimer, de var det under Shahens periode, men mer moderate, gudetroen har alltid stått høyt i Iran som dagligdags ordforråd og språkbruk. Jeg spørte min bestemor på 83 år isted, om kristne i Iran, hun har reist mye fram og tilbake, og ble sjokkert når hun hørte denne nyheten din Jarle, det ville iranere aldri tillate sa hun, for en kristen iraner eller jødisk iraner, er fortsatt en iraner. Husker også jeg ringte en annen bestemor ifjor og snakket med henne om situasjonen hjemme. Hun nevnte dette med ISA(jesus) at de anser han som en profet i koranen og tilogmed Ahmedinedjad hadde brukt jesus mot USA i et intervju med en amerikansk journalist, «If Jesus was alive, if he came back, do you think he would go to america, would he like what america is doing today in Iraq, or Afghanistan?»

  I Iran finnes det mange kirker og jødiske synnagoger, samt jødene har noen få representanter i madjles(stortinget), og nei, de blir ikke dyppet i tjære og brent på åpen gate, dette er vestlig svartmaling av Iran før et kommende angrep, bruker de alle mulige midler og psykologiske angrep.

  Jeg kan godt tenke meg at denne artikkelen er falsk.

  Kildene er fabrikanter.

  GD Star Rating
  loading...
  • klumpen sier:

   » Jeg spørte min bestemor på 83 år isted, om kristne i Iran, hun har reist mye fram og tilbake, og ble sjokkert når hun hørte denne nyheten din Jarle, det ville iranere aldri tillate sa hun, for en kristen iraner eller jødisk iraner, er fortsatt en iraner»

   Har du glemt forrige valg i Iran? Da fikk vi se hva som skjer når det iranske folk ikke tillater.

   GD Star Rating
   loading...
 3. J.Johansen sier:

  Forstemmende hvor godt Illuminatet har lykkes i å inndoktrinere folk…..

  Hva er så kristent med okkupasjonshæren i Irak da Ulven? Fordi Presidenten sier God bless America? Da må en definere hvilken guddom de bekjenner seg til….OG, jeg har skrevet om Irak også, men denne artikkel handlet ikke om det.

  «På fruktene skal en kjenne dem», sa Jesus. Det er slike lettsindigheter som dere har blitt fortalt og gjentar, uten å tenke nøyere over dem…………

  Jeg er overrasket over at så få mennesker egentlig bryr seg om noen blir drept bare fordi de tror noe annet enn makthaverne ønsker de skal tro, men det er vel ikke så rart om vi tenker oss om.

  Jeg har ikke så mye tid til overs å bruke på å overbevise noen som helst om noe som helst, jeg vil heller bruke min tid på de som ønsker å forstå, og ikke dem med lukkede sinn, som ikke vil forstå….., men jeg skal ta dette en gang for alle.

  De som raser mot religion kan ikke ha lest mye av de historiske fakta jeg har presentert gjennom mange år. Det er ikke så rart at de raser mot kristendommen igrunn, for kondisjoneringen av deres sinn og tankemønstre har pågått siden de ble født, alle som ble født etter 1 & 2 verdenskrig.

  Inkvisjonen i Spania tok 19 liv. Den ateistiske kommunismen og den kollektivistiske bevegelse tok 66 millioner++, og de hjernevaskede fokuserer alltid på de 19, men ‘glemmer’ de 66 millioner +++++++ :) Det er nærmest morsomt.
  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

  Det er omtrent som Caeser som brente ned halve Roma for å skylde det på ‘de kristne’, slik at han kunne få tatt dem ut.

  I am an historian, I am not a believer, but I must confess as a historian that this penniless preacher from Nazareth is irrevocably the very center of history. Jesus Christ is easily the most dominant figure in all history.–H.G. Wells

  De som har studert mye og lenge nok bør vite at Illuminatets gud er ikke den kristne gud. Deres guddom er Satan, denne verdens onde entitet, Verdens Fyrste, som står i motstrid til det dualistiske guddommelige gode prinsipp (G-d), for at mennesker skjal få lære å velge klokt mellom dem (G-d i sin store kjærlighet gav oss dette frie valg), men alt de har gjort gjennom historien blir skyldet på GUDSTROENDE jøder og kristne, og idag også muslimer. Det er alltid gudstroende alt skal gå utover, for det skal ikke være andre guder enn THEM i verden. Det er alltid enklere å tenke slik i generelle vendinger, enn å sette seg inn i de faktiske forhold, så det er ikke så vanskelig å kondisjonere massenes tankemønstre.

  Det er mer en åndelig krig mot Gud/Allah/YAHWE (stryk det som ikke passer), av hans adversary Satanistiske agentur, som pågår, enn en kamp mellom mennesker. Det dreier seg om hvem som skal beherske (herske over) menneskenes åndsliv.

  Mange mennesker tror at de har tenkt nøye og godt gjennom sin antipati mot kristendom, men de har faktisk bare fått servert noen slagord fra makthaverne som de gjentar til det kjedsommelige. De tilbyr aldri noen fakta, de gjentar bare dette de har blitt fortalt.

  “Hvis Kristenheten skal bli ødelagt i Europa, må Tyskland først bli fjernet fra bildet.”
  “If Christianity is to be destroyed in Europe, Germany must first be removed from the picture.”
  ANTI-CHRIST, by F. W. Nietzsche, p.179, 180 (1920).

  Den tidligere directør for WHO (World Health Organization), en av Gro Harlem Brundtlands førløpere, Dr. Brook Chisholm sa:

  «To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas…»

  The Christian World Report (March 1991, Vol. 3, No. 3). p.8; Christian World Report (July 1989. Vol 1. No. 5). p.1

  Forøvrig var Gro Harlem Brundtlands far Oddmund Harlem med i kommunistbolet Mot Dag sammen med Edvard Hambro Bull nedenfor.

  De har lykkes utmerket. Med god hjelp av en kunnskapsløs og ignorant befolkning.

  MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

  ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
  Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
  Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
  Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
  Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

  Christianity is our foe. If animal rights is to succeed, we must destroy the Judeo-Christian religious tradition.
  Peter Singer (father of the animal rights movement), The Deweese Report, November 1998 / –

  [The British oligarchy’s] religion is not the Anglican Christianity they publicly profess, but a hodgepodge of paganism, including Satanic cults such as Theosophy and Rosicrucianism [neither is genuine]. The central, syncretic ideology of the oligarchy’s inner cult life is the revived Egyptian drug cult, the myth of Isis and Osiris, the same anti-Christian cult that ran the Roman Empire. And like the ancient Isis-worshipping Egyptian dynasties, the British ruling family networks have maintained power for centuries by keeping the secrets of their intrigues WITHIN THE FAMILY.
  Dope, Inc.: The Book that Drove Henry Kissinger Crazy, by EIR: Part 3, Ch 10: The Families Behind the Drug Empire / –

  Den 1. mai 1776 stiftet Adam Weishaupt, som var professor i kirkerett ved universitetet i Ingolstadt (Bayern), Illuminati-ordenen. Ordenens målsetting var å skape en ny verdensorden gjennom suksessive skritt, ved bl.a. å kontrollere statenes økonomi, massemedia, og ved kriger og revolusjoner hvis hensikt var å svekke de involverte parter gjensidig, slik at spillets herrer kunne utnytte situasjonen til å fremme sine planer.

  Adam Weishaupt valgte en pyramide med avskåret topp, og et altseende øye over pyramiden (se bilde) som Illuminatis segl. Dette altseende øye symboliserer i virkeligheten Lucifer — Satan — mesterhjernen bak arbeidet for å skape en ny verdensorden. Det er han som illuminerer (opplyser) sine menneskelige medspillere til å gjennomføre sine hensikter. På pyramidens grunnvoll står årstallet 1776 med romertall. Legg også merke til teksten i seglet: «Annuit coeptis» («vår sammensvergelse er blitt kronet med hell») og «Novus ordo seclorum» («en ny verdensorden»). Weishaupt satte opp syv punkter som skulle bidra til å fremme bevegelsens mål:

  1. Avskaffelse av alle ordnete styresmakter.

  2. Avskaffelse av privat eiendom.

  3. Avskaffelse av arveretten.

  4. Avskaffelse av nasjonalismen (patriotisme).

  5. Avskaffelse av all religion.

  6. Avskaffelse av familien, dvs. ekteskap, moral og undervisningen av barna.

  7. Opprettelsen av en ny verdensregjering (en ny verdensorden).

  Det er ikke tilfeldig at disse syv punktene sammenfaller med Karl Marxs kommunistiske teser.
  http://innsyn.com/artikler/nwo.html

  “Den Tredje Verdenskrig må bli stimulert ved å dra fordel av forskjellene forårsaket av Illuminatets ‘agentur’ mellom de politiske Sionistene og lederne av den Islamske verden. Krigen må bli orkestrert på en slik måte at Islam (den muslimske arabiske verden) og den politiske sionismen (Staten Israel) gjensidig ødelegger hverandre. I mellomtiden vil de andre nasjonene atter en gang delt i dette spørsmål vil være tvungen til å slåss til punktet av komplett fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk utmattelse..Vi skal slippe løs Nihilistene og ateistene, og vi skal provosere frem en formidabel sosial kataklysme som i all sin grufullhet vil vise klart nasjonene effekten av absolutt ateisme, opphavet til grusomheter og de mest blodige oppstandelser. Da vil det alle steder, landenes innbyggere, forpliktet til å forsvare seg selv mot det revolusjonære mindretall, vil utslette disse ødeleggere av sivilisasjonen, og massen, desillusjonert med Kristendommen, hvis deistiske lynne vil fra det øyeblikk bli uten kompass og retning, forventningsfull for et ideal, men uten å vite hvor de skal rette sin tilbedelse, vil motta det sanne lys gjennom den universelle manifestasjon av de rene doktriner til Lucifer, endelig bragt ut i offentlighetens lys. Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”
  http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

  ”Vi skal gjøre Russlands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette et rødt tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne Russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.”
  (Leo BRONSTEIN Trotsky, Lenins elsker).

  Huffameg, for en ideologi de fleste har kjøpt.

  Det er synd at så mange ikke bare har slukt agnet, men søkket og snøret og hele pakken. Men det er jo ikke så rart, gitt det presset av propaganda og indoktrinering de har hatt på seg siden fødselen:

  FN tilknyttede Dr. Robert Muller (Prophet of Hope. University for Peace), kalt ‘Father of Global Education’ (les: Indoctrination) er forfatter av The World Core Curriculum, som er skrevet med tanke på å :

  «steer our children towards global citizenship, earth-centered beliefs, socialist values and collective mindset which is becoming a requirement for the 21st century workforce.»
  New Man Magazine, (600 Rinehart Rd., Lake Mary, FL 32746) July-August 1995, p. 85-86.

  Dette er det samme som å «remove from the minds of men and ‘children’ their individualism», som Chisholm er inne på. Legg merke til at det viktigste dere er er «WORKFORCE». Slaver folkens. Gud tilbyr frihet, for Gud er de like viktig de som ikke er med i arbeidsstyrken også (les;lenkegjengen), de fleste velger slaveri i det proletariske paradis den internasjonale sionist-sosialistiske internasjonalen tilbyr.

  I fortiden og i Guds hage var samfunnene bygget på individene, individene i sentrum. I Den Nye Verdensorden er det kollektivet, samfunnet som er i sentrum, og individene eksisterer kun i kraft av hva de kan gjøre for samfunnet/kollektivet, og dermed hva de kan tjene disse samfunnenes eliter/lederskap med. De lever ikke lenger i kraft av seg selv og sin egen eksistens. De er/har blitt slaver, som de forsåvidt alltid har vært, men under NWO blir det ennå værre.

  “None are so hopelessly enslaved as those who falsely believe they are free.” — Goethe

  Gi avkall på Gud, og takke ja til verdens guder, og deres frihet er tapt for alle fremtidige generasjoner. Gud skapte sine barn ‘free and independent’. Satanistene, denne verdens guddom vil ha dem motsat, under sitt åk.

  Lykke til!

  “For så høyt har G-d elsket mennesket, at han gav sin Sønn, den Enbårne, slik at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”.
  Johannes 3.16

  31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på Ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 32. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. 33. De svarte Ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri? 34. Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. 35. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. 36. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. 37. Jeg vet at dere er av Abrahams ætt. Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. 38. Jeg taler det jeg har sett hos min Far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. 39. De svarte og sa til Ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. 40. Men nå søker dere å drepe meg – et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham.
  41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor,» sa de. «Vi har én far, det er Gud.» 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er utgått fra Gud og er kommet til dere. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. 43 Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. 46 Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»
  Evangeliet etter Johannes 8, 31 – 47

  GD Star Rating
  loading...
  • klumpen sier:

   J.J. :»Inkvisjonen i Spania tok 19 liv. »

   Først trodde jeg det var en skrivefeil, men etter å ha kikket på andre ting du har skrevet, ser jeg at du faktisk mener dette. Tallet ligger mest sannsynlig mellom 3000-5000. Spanias Nasjonale Historiske Arkiv alene inneholder over rettspapirer som dokumenterer henrettelsen av 826 personer samt 778 henrettelser in effigie (http://no.wikipedia.org/wiki/In_effigie).
   Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Inquisition#Death_tolls .
   Også har vi jo de titusner som ble lemlestet, torturert og ødelagt for livet.

   At du konsekvent bruker ordet inkvisjonen her og andre steder når det faktisk heter inkvisisjonen, gjør deg ikke særlig troverdig.

   GD Star Rating
   loading...
   • J.Johansen sier:

    Imponerende alt du vet klumpen, og beklager skrivefeil. Jeg forstår det kan være vanskelig for enkelte å forstå meningen om der er en skrivefeil.

    3000 til 5000 døde nok i løpet av INKVISISJONENS 350 års historie, hvor horekirken i Roma knertet protestanter an masse.

    Takk for å gjøre det verre. Utrolig hva skjøgekirken i Roma kan klare å få til, som også idag går i kompaniskap med stattsmakten og myndigheter og sionister til å knerte kristne protestanter.

    «Inquisitions were conducted with the collaboration of secular authorities.»
    http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_revision_of_the_Inquisition

    Det er trist. Og spesielt trist er det at så mange er ignorante og likgyldige.

    GD Star Rating
    loading...
   • klumpen sier:

    «Imponerende alt du vet klumpen, og beklager skrivefeil. Jeg forstår det kan være vanskelig for enkelte å forstå meningen om der er en skrivefeil.»

    Nei, jeg visste lite om dette fra før. Men når noen påstår at kun 19 stykker døde under den spanske inkvisisjonen…da tror jeg de fleste rynker på nesa. Akkurat som jeg rynka på nesa under en diskusjon der en representant for Internasjonale Sosialister påsto at under 10 mennesker døde under den russiske revolusjonen. Det er utrolig hva man kan lære av feil!
    Ellers var det overhodet ikke vanskelig å forstå at du sikter til inkvisisjonen til tross for skrivefeil. Men i og med at du gjør dette konsekvent, stiller jeg spørsmåltegn ved hvor mye du egentlig kan om dette. Om du f.eks hadde lest et par bøker er jeg dønnsikker på at du hadde lært det riktige ordet.

    «3000 til 5000 døde nok i løpet av INKVISISJONENS 350 års historie, hvor horekirken i Roma knertet protestanter an masse.»

    Nei, dette er tall basert på de spanske arkivene som inneholder rettspapirer mellom 1560-1700.

    Hvor har du tallet 19 fra egentlig?

    GD Star Rating
    loading...
  • Ulven sier:

   JJ – hva får deg til å tro at jeg er indoktrinert av Illuminati ?

   I likhet med andre kommentatorer her på Speilet er jeg klar over at de finnes, og at de er flinke til å lure folk med sine mange «speil og røyk»-taktikker.

   Ditt spørsmål er:

   «Hva er så kristent med okkupasjonshæren i Irak da Ulven? »

   Vel, rent fundamentalistisk sett – dersom definisjonen av en «kristen» er en som følger Jesus ord om ikke å drepe så er det ikke mye KRISTENT over morderpakket fra US/UK.

   Hvem dreper i Irak ? Soldater og leiesoldater. Jeg mener at jeg har lest her på Speilet at leiesoldathæren Blackwater/Xe er grunnlagt av et medlem av MaltaOrdenen – som står under kommando av Vatikanet.

   Hva har vi da ? Jepp – at Irak-okkupasjonen med massedrap er et korstog – og tenk – at et slikt barbari kan finne sted i vår tid. Og den KRISTNE pressen (inkl. den norske avisen Dagen/Magazinet) tier om massemyrderiene. Er det særlig kristent – ikke å stå opp mot verdens åpenbare ondskap – i det minste ved å rapportere alle ugjerningene som skjer i regi av «de siviliserte» (vel) vestlige land ?

   Jeg mener jeg leste i artikkelen om MaltaOrdenen her på Speilet at Vatikanet har rigget i kulissene kriger etter krigen, inkl. noe med Vietnam-krigen.

   Dette må vel bety noe sånt som at det ikke er Gud, men «Djevelen» som bestyrer hele den katolske kirke. Ifølge din definisjon JJ er de av verdens milliarder som er katolikker JJ ikke kristne men uopplyste slaver for Satan. Dette må da være et tema for en saklig artikkel her på Speilet – et frontalangrep på Vatikanet – Den Store Skjøge som holder til i Satans Tempel.

   Jeg anser de fleste muslimer for å leve mer i samsvar med Jesus ord enn allverdens villedede «kristne» katolikker. Bibelen og Jesus har jo en betydelig plass i Koranen, noe de siste tiårenes Islamhets har fortiet.

   I likhet med Armin B. så mistenker jeg innholdet i denne artikkelen for å være et setup, mao. plantet desinfo-info. Synd hvis også Speilet går på limpinnen, vi trenger virkelig klartseende fyrtårn som Speilet nå som ting er i ferd med å bli stadig mer forvirrende.

   Et spørsmål til slutt: Er Norges tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik en kristen ? Det er betimelig å reise dette spørsmålet i lys av at Bondevik har uttalt – etter at han hadde forlatt politikken og USAs massemyrderier var godt i gang i Irak uten at et spor av WMD (masseødeleggelsesvåpen) var blitt funnet. Bondevik sa at DEN VANSKELIGSTE AVGJØRELSEN HAN HADDE TATT SOM NORSK STATSMINISTER VAR Å IKKE ETTERKOMME ØNSKET FRA SATANIST GEORGE W BUSH OM Å SENDE NORSKE DRAPS-SOLDATER TIL IRAK.

   Hvis Bondevik virkelig var en kristen, måtte da dette ha vært DEN LETTESTE AVGJØRELSEN hans: Å ikke sende norske soldater for å okkupere og drepe uskyldige i et land som ikke utgjør noen trusel mot norsk sikkerhet og hvor påskuddet for krigen attpåtil var en blank løgn. Hvorfor ? For å etterkomme den kristne lære om at DU SKAL IKKE DREPE.

   Kan dette være et tema for en artikkel: Er Bondevik en satanist fra Molde ?
   Eller bør det også nevnes at Bondevik såvidt vites anser seg selv som kristen ? Og om jeg ikke husker helt feil i farten, så var det vel Bondevik som begikk det skandaløse sviket å sende norske draps-soldater til Afghanistan…

   GD Star Rating
   loading...
   • J.Johansen sier:

    Ulven,
    Positivt er dennne info autentisk. Ta et søk, og finn den på iranske sider også. Skulle ønske alle kunne ta noen søk selv og grave litt før de kommer med synsinger. Det gjelder Armin også.

    Hva det KAN være er at den islam-fundementalistiske dommeren som dømte, gjør det for Illuminatet for å skape mer avsky for Iran i vesten, slik at det angrepet som kommer snart skal bli lettere å svelge for massene i vesten.

    Altså er det det del av KONDISJONERINGEN for krig, for at bombene som snart kan komme til å falle skal bli mer spiselig. Jeg har fått med meg at tre personer med dobbelt Israels-amerikansk statsborgerskap har forlatt den amerikanske regjeringen, innkludert Emanuel ‘Desperado’ Rahm. De vil nok ha rene hender når det smeller, og kunne si; dette var ikke jeg med på (men så har de vel planlagt alt før de dro da). La goyim ta ansvaret.

    MEN, det betyr ikke ikke at det er stakkaren som er dømt til døden sin skyld, er det?

    PS: Dagen/Magazinet er Norges største sionistblekke. Ikke mer kristen enn Golda Meir eller Ariel Sharon.. Utrolig at dere ikke klarer å skille dette.

    PS2: Drap 2. Det var faktisk Bondevik som innførte abortloven også. Det er mye en kan korrumperes til å gjøre for å få lov til å få ‘makt’ av de som virkelig styrer, om hungeren etter rampelyset og taburetten er sterk nok. Besvarer det spørsmålet?

    PS3: Blackwater/Xe er delvis DU Ulven. Så at oljefondet nettopp hadde kjøpt seg opp der.

    GD Star Rating
    loading...
    • Ulven sier:

     JJ – vi er vel langt på vei enige.

     Kanskje burde forbeholdet om at saken kan være et element i krigs-fyringen ha vært nevnt i artikkelen også.

     Jeg er selvfølgelig helt enig i at det er fullstendig hårreisende barbari å dømme noen til døden for deres religiøse tro. (Jeg kan ikke tro at det kan finnes dekning for noe slikt i Koranen, heller).

     En annen ting er at det pågående folkemordet på Irakiske shia-muslimer
     http://wikicompany.org/wiki/911:Shia_muslim_genocide
     har mange tegn på kollektiv dødsstraff pga en folkegruppes religiøse overbevisning.

     GD Star Rating
     loading...
    • Ulven sier:

     Vedr. Oljefondets kjøp av aksjer i Blackwater/Xe så kan jeg ikke ta ansvar for det.

     Jeg anser at Oljefondet er outsourcet til Illuminati. Jeg føler meg like hjelpeløs i forhold til Oljefondets aksjekjøp som vanlige iranere kan føle det overfor deler av sitt rettsapparat.

     GD Star Rating
     loading...
 4. autentic book of wisdom sier:

  masse bra her JJ. det er en del her som vil nekte den mektig skaper av alt det som er med arrogansen deres. det er han som blåste det lille lyset i adam slik at Adam skulle holde seg til ham og ikke skal dekke den med ondskap / eller glemmer lyset etterhvert som tiden går da blir han dratt i mørke bortført av satan. alle kan finne lyset i seg selv . og det er det som gjør oss til de beste skapningene til sakpererenl. og det at vi kan tenke og klarere mellom bra og dårlig og velge deretter.
  men mange her tror om de finner lyset hans, så en eller annen gang kommer de selv til å bli gud, se arrogansen på folk. vi er faktisk mindre en atom når du skikker ut i universset.
  men JJ du må da få i hodet ditt at Allah var aldri inkarnert til å komme seg til jorda. allah sender minnere, eller vei visere. såkkalte light workers til jorda. det er derfor mange for det bilde at skaperen er en mann eller en slags entitet.

  dont insult him this way. he is the most perfect, he is the most powerfull. he is the power behind evrything that happens. some one may deny that but, we will be juged in our deeds. many likes to run from that.
  i Avatar så sier dem all energien er lånt, så en dag kommer du til å betale det tilbake eller kommer du vertfall til å gjøre opp med den som har skapt det.

  ikke vær redd for han er most mercyfull it takes just to ask him forgivness so u may be forgiven because he is the best of judges. plis my beloved brothers and sister let us dont deny when we know better

  GD Star Rating
  loading...
  • J.Johansen sier:

   Muslimene er ikke problemet, og ikke de som skaper ufred i verden. Men råtne egg er i alle kurver.

   Jeg bryr meg ikke om hvilken label de setter på sin tro, om det er jøde elller muslim eller kristen, så lenge deres handlinger viser at de vandrer med G-d/Allah/YAHWE, og de åndelige lover som styrer menneskers atferd som tilhører den åndelige retning, mer enn den negativt polariserte statanistiske retning.

   Enhver gudstrroende, gudstrofaste, er min bror og søster, for i alle disse religioner finnes det bare EN Gud. En Allmakt. Ferdig med det.

   Det er lett å avsløre de som sier de er muslim, kristen, jøde, men som ikke er det. Se på fruktene av hva de gjør, har gjort. Se på hvordan de behandler sine medmennesker. Er de nådig, viser miskunn? Elsker de fred mer enn krig (som Fredsfyrsten som ble født i fattige kår i Nazaret)? Er de snill, eller er de slem? Er de rettferdig? Er de korrupt, eller ærlig? Er de SANNFERDIG? Eller lyver de så det renner av dem….eventuelt bidrar til å skjule sannhetene for menneskene. Driver de renkespill, eller skjer alt i det åpne?

   Alle disse superlativer er felles for gudstrofaste både jøde, muslim og kristen. Klarer de ikke denne ISO standard, så er de ikke hva de hevder. Lipservice.

   GD Star Rating
   loading...
   • Busserulls sier:

    Tror det er svært få som sier de er muslim/kristen/jøde, uten å selv tro at de er det. Dessverre er det ofte slik at ingen onde mennesker tror de selv er onde. Dessverre er det (oftest) slik at «Success is the only judge of right and wrong».
    Hvorfor blir abort akseptert av samfunnet mens stamcelle forskning ikke blir det? Abort er innført med suksess. Mens stamcelle forskning er det ikke.

    De fleste vil se at det var rett av England/Frankrike å ærklere krig mot nazi Tyskland. De blir av historien sett på som den «gode» siden. = Suksess.
    Var det Nazi Tyskland som vant ville det vært motsatt.

    Spørsmålene:
    «Er de snill, eller er de slem? Er de rettferdig? Er de korrupt, eller ærlig? Er de SANNFERDIG? Eller lyver de så det renner av dem»
    Har derfor kun subjektive svar. Er det «snilt» av Gud å la mennesker som aldri har fått muligheten til å høre om den rette Gud til å brenne i H… i all evighet? Evt. mennesker som uheldigvis valgte feil religion, men ellers har levd som en helgen?
    Evt. en sadistisk massemorder som på dødsleiet ba (troverdig) om tilgivelse og få leve evig i Paradis? Eller hva med de tilfellene hvor «målet helliggjør middelet»?

    Min påstand er at det er så mange paradokser i slike filosofiske spørsmål om ondt/godt at det derfor av mennesker ikke kan svares på.

    Det er iallefall ikke noen ISO standard på svaret. Men ingenting hadde vært enklere:-)

    Men den «gyldne regel» er ofte en rettelinje som burde bli følgt av alle mennesker. Å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg (da vel og merke kan tolkes dithen at denne også kan misbrukes)

    GD Star Rating
    loading...
 5. J.Johansen sier:

  Når alt det er sagt og gjort, hvor mange har skrevet på oppropet om å frigi stakkaren da, som artikkelen handler om?

  http://www.petitiononline.com/IRANPET/petition.html

  Etter stemningen og tomlene og poengene her å dømme så er det sikkert mange som ikke skriver under FORDI han er kristen. Det viser hvor godt Illuminatet og Den Nye Verdensorden har lykkest med sin mentale kondisjonering av massene, at Gud er død i deres sjeler og sinn (jfr. Nietzsche – The AntiChrist), som NWO agenturet ønsket det, og den Hellige Ånde dermed fraværende.

  De har gitt opp sin åndsmakt, og latt andre disponere den makten politisk på sine vegne.

  Albert Pike, brev til Mazzini
  Denne manifestasjon vil være et resultat av den generelle reaksjonære bevegelse som vil følge destruksjonen av Kristendommen og ateismen, begge overvunnet og utryddet på en gang.”
  http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

  Det gikk som profetert i Bibelen; «Kjærligheten har blitt kald». Dessverre.

  G-d sier; Let my People Go! Det går nok bra for mannen uten så mange underskrifter fra Norge også.

  Slik kan G-d fri sine folk fra fangenskap og slaveri, da og nå. Faraoene, Morgenstjernens soltilbedere, i Egypt, Iran og forsåvidt Norge og andre steder kan dra til helvete. Der er mer frihet å finne ved å vandre med Det Høyeste Forsyn, den makt som står over disse tåper.

  «Where the Spirit of the Lord is, there is Freedom»
  2 Kor 3:17

  GD Star Rating
  loading...
  • klumpen sier:

   Jeg har skrevet under. Religionsfrihet er en menneskerettighet.

   GD Star Rating
   loading...
   • smurfen sier:

    Klart man må skrive under som du sier blobb så er relgionsfrihet og sannhetstenking en menneskerett

    Det er en skam at man ikke er kommet lenger i 2010 enn at man blir forfulgt, fotfulgt, drevet heksejakt på utifra selvstendige tanker, meninger og tro

    Man skal ikke så inderlig tåle den urett som ikke rammer en selv som Jesus så kloklig sa på sitt besøk i Getsemane

    Det fins 3 typer løyner
    Løyn
    vanvittige løyner
    stattestikk

    Mark Twain

    GD Star Rating
    loading...
    • Michelle sier:

     ♡jeg vil også skrive under på alle snille opprop selvsagt, jeg er 100% imot straff uansett selvsagt, tvang er ikke kjærlighet, men frihet og tilgivelse er kjærlighet

     neste blir opprop mot fattigdom, mot NATO, mot pengesystemet, mot militæret generelt, mot straffing, mot fordommer, mot urettferdighet, mot dyremishandling, mot forurensning osv♡

     OPPROP FOR:
     ♡ONLY LOVE, FOREGiVENESS&FREEDOM 4 EVER 2 EVERYONE♡

     GD Star Rating
     loading...
 6. Hermis sier:

  JJ sier: «Når alt det er sagt og gjort, hvor mange har skrevet på oppropet om å frigi stakkaren da, som artikkelen handler om?»

  Da har nå i det minste jeg gjort det da :)

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Ole Dammegård til Oslo 20 juli

Samfunn

Ole Dammegård til Oslo 20 juli


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Ny internasjonal UFO konferanse

Kosmos

Ny internasjonal UFO konferanse


Hva vi kjemper for alle sammen

Video

Hva vi kjemper for alle sammen