Du leser nå
Vet du noe?

36 minutter lesetidVet du noe?

"<i>Å synge som en sangfugl</i>" ble opprinnelig sagt om medlemmer av mafiaen som hadde fått nok og ønsket å fortelle samfunnet rundt seg om hva som foregår i det skjulte.Kjenner du til noe som foregår i det skjulte som du synes at bør bli kjent ? Nyhetsspeilet gir deg muligheten.

Nyhetsspeilet jakter på innsideinformasjon. Ikke av den typen som kan misbrukes for egen vinning,  men informasjon om uheldige forhold i samfunnet som bør komme frem i dagen.

Det er en kjensgjerning at den vanlige pressen er kneblet og som regel bare omtaler ”varsler-ytringer” i tilfeller hvor dette passer inn i en større agenda. Legg for øvrig merke til hvor dårlige varslernes kår er i Norge.

Mang en varsler som har trodd at han eller hun har gjort en samfunnsmessig verdifull innsats ved å si ifra om kritikkverdige forhold har erfart at ”utakk er verdens lønn” og har blitt motarbeidet av sterke krefter. Problemer i arbeidslivet er et eksempel på dette.

Kjenn din fiende” er et passelig motto,  og ettersom Nyhetsspeilet vet en hel del om de skjulte kreftene som er klare til å falle varslere i ryggen (de er reelle, men mest en fare for varslere som ikke tror at slike motkrefter eksisterer) ønsker Nyhetsspeilet å bygge ut sin enestående posisjon som det norske samfunnets sikkerhetsventil  ved å tilby  anonym varsling (mer om valget mellom å være anonym og å stå frem i eget navn nederst).

Mange av oss ble en gang hjernevasket til å tro at pressens oppgave er å avdekke og offentliggjøre kritikkverdige forhold i samfunnet. TABU-oversikten for norske redaktører og journalister er bare en av mange indikasjoner på at så ikke er tilfelle.

Nyhetsspeilet er Norges frieste presseorgan!

Nyhetsspeilet ønsker å komme i kontakt med personer som kjenner til forhold som burde ha vært gjort kjent i samfunnet.

Dette kan f.eks. dreie seg om informasjon om forhold innenfor:

Militærvesen

For noen år siden ble en høyere norsk offiser klar over at det var iverksatt omorganisering internt i Forsvaret som på ulike måter gikk imot selve hensikten med Forsvaret. Mao. at Norges militærvesen var i ferd med å bli kapret av utenforstående interesser.

Den patriotiske norske offiseren fant dette illevarslende, og som en modig og god norsk borger skrev han en kronikk som ble sendt til Aftenposten for at problemet skulle kunne brettes ut og diskuteres i offentligheten før undergravingen og den ytre overtagelsen av Forsvaret var blitt permanent.

Aftenpostens debatt- og kronikkredaktør Knut Olav Åmås nektet imidlertid å la  det som kunne ha blitt tiårets viktigste norske avsløring komme på trykk.

PSY-OPS (militære)

Dess lengre Norge fortsetter å motta ordre fra ”Uncle Sam” (USA, som er styrt av NWO/Illuminati), dess lengre ned i gjørma vil det norske militærvesens standarder komme til å synke. PSY-OPS (psychological operations) dreier seg i bunn og grunn om å fare med løgn og bedrag, hvor hovedhensiktene er å føre opinionen bak lyset gjennom å villede/”samarbeide med” media om krigens (og militærvesenets u)gjerninger, samt å forvirre utvalgte targets (som godt kan være egne politikere eller soldater, en PSY-OP hensikt helliger som regel middelet…).

Her er utdrag fra en stillingsutlysning hvor Forsvaret søker etter PSY-OPS personell:
Utlysning av beredskapsstillinger i Forsvarets PSYOPS-enhet (FPOE).
Forsvarets PSYOPS Enhet (FPOE) er etablert som beredskapsorganisasjon for å dekke behovet for kompetent personell innen PSYOPS til operasjoner i utlandet og øvrige aktiviteter hvor denne kompetanse trengs.

Personell fra FPOE fyller i dag stillinger i ISAF CJPOTF i Kabul, RC N i Mazar-e-Sharif, PRT Meymaneh, og augmentee til ARRC.

Etter uttak vil personellet bli gitt fagutdanning innen psykologiske operasjoner (PSYOPS) nasjonalt og internasjonalt, samt initialutdanning for operasjoner i utlandet.”

Annonsen har stått på trykk her.

Har du informasjon fra innsiden av militær PSY-OPS virksomhet ? Glem «taushetsplikten» din, PSY-OPS dreier seg i bunn og grunn om psykologisk krigføring mot det norske folket. PSY-OPS er bare en av mange indre fiender som Norge for tiden sliter med.

PSY-OPS (sivile – informasjonsbyråer m.m.)

Mange har i den senere tid våknet opp og erfart at vi er blitt ført bak lyset av media i årevis. Det er viktig å være bevisst at media på ingen måte har vært alene om dette. Såkalte informasjonsbyråer fungerer som betalte informasjonsagenter for oppdragsgivere som ønsker at utvalgte saker skal vinkles og massekommuniseres på spesielle måter. (Dette er mao. PR presentert som «redaksjonelt nøytral” informasjon, et tegn på indre forråtnelse blant norske media). Stadig mer tyder på at norske myndigheter og medias informasjon høsten 2009 om «viktigheten av massevaksinering mot svineinfluensa» var en nøye planlagt PSY-OPS rettet mot sivilbefolkningen.

Har du informasjon om hvordan informasjonsbyrå-bransjen opererer som du vil dele med andre ?

Afghanistan-krigen

Norske soldater og offiserer er kommandert til krigstjeneste i det fjerne landet Afghanistan, noen tiår etter at et samlet politisk Norge massivt fordømte Sovjet-Unionens okkupasjon av det samme Afghanistan.

Hva vet vi egentlig om det virkelige livet i felt for de norske styrkene? Media har spredd et inntrykk av at «krigen er bra fordi okkupasjonen hjelper afghanske kvinner å få det bedre”, mao. et eksempel på vellykket militær norsk PSY-OPS…

Har du vært soldat i Afghanistan vil Nyhetsspeilet gjerne formidle dine tanker og erfaringer.

Chemtrails

De siste 4 årene har himmelen over Norge blitt systematisk sprayet med kjemikalier, såkalte chemtrails, som slippes ut fra stillegående uidentifiserte fly. Hverken politikere, myndigheter eller mainstream media har villet innrømme at dette foregår eller informere om hva som er hensikten med denne storskala miljøforurensningen av moder jord og av Norge.

Det finnes overveldende mengder med bilder og videobeviser som dokumenterer sprayingen.

Chemtrails er et topphemmelig NATO-prosjekt. Det er uklart hvilke militære flyplasser som sprayflyene tar av fra og lander på, de fleste er trolig i utlandet.

For et par år siden ble det arrangert åpen dag på Ørland militære flyplass, og noen av de besøkende så sitt snitt til å få med seg litt pulver fra en mistenkelig beholder. De årvåkne borgerne sendte «flypulveret» til laboratorium for analyse, som avdekket at barium og aluminium var blant innholdet. Dette er kjente bestanddeler i chemtrails.

Analyserapport av chemtrailspulver fra Ørland NATO-flyplass med innhold av barium og aluminium

Chemtrails er blant innsidere kjent som ”det sorteste av sorte prosjekter”, mao. det hemmeligste av det hemmelige. Hvorfor ønsker noen at vi for enhver pris ikke skal få kjennskap til hensikten med chemtrails-utslippene ?

Hvis du vet noe om hvordan og hvorfor chemtrails-sprayingen foregår over Norge så ønsker Nyhetsspeilet å bidra til å få ut din info, som Norges til nå eneste presseorgan som har publisert informasjon om chemtrails.

Meteorologisk Institutt / Storm

Norske meteorologer har dag ut og dag inn erfart at deres «sikre værvarsel» for neste dag er blitt skivebom ved at det som skulle ha blitt en solfylt dag med blå himmel ble dekket til av flyspray-striper som ga skyer/overskyet vær.

Meteorologisk personell har tydeligvis fått munnkurv om å nevne at deres profesjonelle spådommer gang på gang spoleres av de hemmelige flyvningene. Sant å si et problem for dem som lever av sin evne til å levere korrekte varslinger.

Det nye værvarslet for chemtrails-Norge: «Helgardering» mot at soldager spoleres av flyutslipp som gir overskyet

Hvorfor ikke ta bladet fra munnen og kalle en spade for en spade ?
Meteorologist Confirms Chemtrail Spraying Is Real Nyhetsspeilet hjelper deg gjerne med å komme til orde med å kalle en værpåvirkende chemtrails for en værpåvirkende chemtrails.

Etteretningsvesen

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) het tidligere POT (Politiets Overvåkingstjeneste). POT (og rettsvesenet) er nå kommet i søkelyset for å ha laget falske beviser i Treholt-saken, bl.a. etter å ha samarbeidet nært med CIA:
POT fikk hjelp av amerikanske CIA til å klargjøre leiligheten i 3. etasje for…CIA-folkene holdt på i 10–14 dager. To amerikanere kom ens ærend over Atlanterhavet for å…” Se

CIA er på ingen måte mors beste barn, snarere har CIA en stygg historisk record med å begå svik mot eget folk. Ved at norsk etterretning har gitt CIA lillefingeren gjennom å motta deres tjenester uten å forlange å få betale faktura for de mottatte ytelser er det sannsynlig at PST i stadig større grad har til oppgave å ivareta skjulte agendaer som fremmes av skjulte selskaper og frontes av internasjonal etterretning, og i stadig mindre grad bidrar til å gi norske borgere reell beskyttelse.

Arbeider du innenfor norsk etterretning bør du vurdere å gjøre samfunnet en virkelig tjeneste ved å få ut informasjon om noe av det du vet.

Stadig flere modige amerikanere har nå innsett nødvendigheten av at samfunnet får vite om hva de mange små og store forbrytelser som skjer i det skjulte i regi av de hemmelige tjenestene og PSY-OPS og BLACK-OPS i regi av militærvesen og etterretning. Her er en personlig beretning om dette.

Helsevesenet

Helsevesenet er Norges største arbeidsplass. Rammene rundt behandlingen innen helsevesenet er i stor grad forankret i den biokjemiske forklaringsmodellen, som naturlig tyr til medikamenter i de fleste former for behandling.

Den praktiserende legen Allan Fjelstrup beklaget seg i sitt Brobyggerprisforedrag over helsevesenets påfallende evne til å produsere kronikere, mao. at fremfor å helbrede sine pasienter ender mange opp med varige plager som gjør dem avhengige av medikamenter.

Den pyramidale organiseringen av helsevesenet, med etater som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket tungt besatt av medikament-tilhengere og vaksine-forkjempere er neppe særlig gunstig for et fritt faglig miljø med en sunn utvikling.

Det er et tankekors at det var svært få norske leger som stod frem og advarte mot massehysteriet for svineinfluensavaksinering som media forsøkte å skape høsten 2009. Faktisk var det vel bare legene Charlotte Haug i Legeforeningen, smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen ved Ullevål Sykehus og stortingspolitiker Olav Gunnar Ballo som stod frem og sa fra om at hele vaksineringskampanjen hadde et svært ubetenksomt preg over seg. Merk at ingen av de tre er praktiserende innenfor selve helsevesenpyramiden.

Har du noe å fortelle fra innsiden av helse-Norge ?

Psykiatrien

Den norske psykiatrien – som har som oppgave å hjelpe personer med mentale lidelser – er på ingen måte tuftet på klippefast faglig grunn. Den er snarere etablert og utvidet i en hengemyr. En årsak til dette er at norske politikere og helsemyndighetspersoner i en årrekke (dengang Karl Evang var helsedirektør) velvillig stilte norske forsøkspersoner til veie for bruk i ulike helseskadelige eksperimenter som CIA og andre amerikanske myndigheter anså som for farlige til at de ville utsette sin egen befolkning for dette. Psykiatriske anstalter som Gaustad og Modum (Nervesanatorium) ble benyttet til dette. (Denne praksisen er bl.a. beskrevet av den britiske journalisten Gordon Thomas i boka ”Journey into Madness»).

En annen beskrivelse av det historiske og faglige grunnlaget for norsk psykiatri lyder slik:
«”Hele psykiatrien er den moderne utgaven av konsentrasjonsleirene fra nazi-Tyskland. Hele det psykiatriske systemet, med symptomer og diagnoser, har blitt bygget opp etter krigen, og dette kom til Norge med Marshall-hjelpen og MK-Ultra.» Se

Uansett så døde mange mennesker i eksperimenter i den lukkede psykiatriens regi, eksperimenter som ikke hadde noe med et ønske om å gjøre dem friske å gjøre. Mange av dem havnet i massegraven på Riis Kirkegård, som er kjennetegnet av at ingen vet hvor mange som ligger der eller hvem det er.

I henhold til den såkalte nazi-paragrafen i Norges lovverk, har myndighetene adgang til å tvangsinnlegge praktisk talt hvem det måtte være i psykiatrien, sålenge det kan skaffes til veie en lege som er villig til å foreskrive dette. Denne muligheten benyttes i det stille i stor grad, ettersom Norge har 10.000 tvangsinnleggelser hvert år mens Sverige, med dobbelt så stor befolkning,  bare har 2.000. I hvilken grad benyttes norsk psykiatri som et våpen mot opplyste og samfunnsengasjerte norske borgere ? Nyhetsspeilet har tidligere publisert denne artikkelen om dette.

Ikke bare har staten adgang til å tvangsinnesperre frie mennesker i psykiatrien. Det er også en adgang for de mange norske «Mengele-legene» med base innenfor psykiatrien til å benytte tvungen medisinering mot de innesperredes vilje, også kalt «sprøytevoldtekt». Den norske fløyteblåseren Synnøve Fjellbakk Taftø har skildret sin første  erfaring med tvangsbruken innen psykiatrien slik i sin bok Nornens Beretning, opplevelsen av å bli injisert med medikamentet Haldol mot sin egen vilje:
«Siden jeg ikke fikk oppfylt mine betingelser, motsatte jeg meg på det mest bestemte å legge meg på reimsenga. Men dette hadde pleierne tydeligvis øvelse i. Fire stykker grep meg. Med øvede fingre spente de meg fast.

Sykepleieren kom med sprøyta. Jeg sa at jeg var sikker på at hun var på min side og hadde fylt sprøyta med lattergass i stedet for giftblandingen til doktor Small. I det samme sprøyta ble satt simulerte jeg et latteranfall. Giften gjorde likevel sin virkning. Den var utelukkende av fysisk karakter. Jeg tisset meg helt ut. Helt normalt, trøstet betjeningen, og ga seg til å skifte sengetøy mens jeg lå fastspent. Dette har de gjort før, tenkte jeg. De småpratet, joda, Haldolen var slik, man mistet kontrollen over både blære, tarm og tankeliv.» (s. 70)

Det er naturlig å anta at norsk helsepersonell innenfor psykiatrien vil reservere seg mot å delta i torturscener som denne hvor tvang er involvert. Blir dette respektert eller kan det gi jobbmessige konsekvenser for den enkelte ? Visstnok har tre ansatte i psykiatrien mistet sine jobber etter å ha nektet å foreta tvangsmedisinering.

Er du ansatt eller har du erfaringer fra innsiden av psykiatrien som du vil dele med andre ?

Barnevernet

Internt i Oslo kommune går Barnevernet under tilnavnet «De hemmelige tjenester». Dette er på ingen måte betryggende. Hvorfor bygges barnevernet ut i det stille ved at terskelen stadig senkes for at det offentlige skal kunne frata/kidnappe barn fra deres foreldre ? Ligger det en skjult agenda bak ? Det vil være en fordel både for samfunn, for barna og for foreldre at flere barn får forbli i sine egne hjem. Hvorfor legges det så lite opp til dette og så mye opp til det motsatte ?

I hvilken grad benyttes nå personell på barnehager og skoler som tystere som får beskjed om å varsle barnevernet bare ved en liten mistanke om «noe» ? At foreldre nekter sine barn å få visse vaksiner er i visse tilfeller blitt benyttet som påskudd for at helsesøster har kontaktet Barnevernet og rapportert om «mulig omsorgssvikt» – og det av foreldre som har hatt vett nok til å forhindre snik-forgiftning av sine egne barn !

Systematiske overgrep i offentlig regi. MK Ultra programmering i regi av Nic Waals Institutt: ”Stiftelsen Nic Waals Institutt har til formål å utøve poliklinisk tjeneste innen barne- og ungdomspsykiatrien, og medvirke til en bedring av kvaliteten på disse tjenestene gjennom forskning, utvikling og undervisning.”

Det er rapportert at Nic Waals Institutt har bedrevet MK Ultra traumatisering av norske barn og unge. Kjenner du noe til denne systematiske overgrepsaktiviteten i offentlig regi ? Eller føler du deg medskyldig for noe du har måttet være med på for fortsatt å kunne motta din lønn ?

Tele-teknisk overvåking og hazzle (ex. Telenor)

Den norske tele-giganten Telenor har en lang tradisjon i å delta i ulovlig virksomhet, bl.a. overvåking gjennom det NSA-kontrollerte høyteknologiske Echelon-prosjektet:

«Etter den 11 september har NSA (National Security Agency), PST og Telenor fått nærmest carte blanche til å blokkere, overvåke og fjerne uønsket kommunikasjon. Skal vi godta denne sterke innskrenkningen av vår personlige frihet som samtidig favoriserer de store globale amerikanske selskapene ?

NORWEGIAN SHEEPS – NORGES ROLLE I ECHELON-SAMARBEIDET

Det har synes som hele den norske mediaverden har fått munnkurv og ha vært redde for å fortelle det norske folket sannheten om at alle norske internett brukere er nøye overvåket. Internett er i dag et GLOBALT, ØKONOMISK, ØKONOMISK OG POLITISK STYRINGSVERKTØY for maktapparatet.

Norge har vært hovedmedlem i “Echelon-klubben” i mere enn 12 år.

Over there kaller høyt rangerte personer innen etterretning oss for “Norwegian Sheeps” og det med svært god bakgrunn.

Slik denne saken er blitt dekket av media hittil må de plasseres i samme klasse. Kommandert godtroende og dumme og langt fra kritiske og analytiske på Norges rolle.” Se

Vet du noe om bruken av Telenors avlyttings-teknologi som Bilderberger Baksaas ikke ser noe poeng i først å sjekke om vil være lovstridig ?

Siemens

Det tyske selskapet SIEMENS har lenge bedrevet grumsete virksomhet i Norge, ikke bare ved systematisk å overfakturere Forsvaret som avslørt av varsler Per-Yngve Monsen men ved notorisk ukultur og urent trav. Etter at Siemens-toppsjefen Peter Löscher deltok på Bilderbergmøtet i 2009 (sammen med bl.a. Telenor-sjefen Jon Fredrik Baksaas) er avsløringer om hva Siemens bedriver ikke blitt mindre interessant.

Siemens er en av verdenslederne på RFID-teknologi, og har bl.a. kontrakter med Norges forsvar og norske sykehus. Som kjent kan RFID benyttes til så mangt,  noe ikke minst Siemens er kommet langt med.

Det sies at spesielle enheter på norske sykehus i det stille er blitt utstyrt for implantering av RFID-brikker på uvitende pasienter. Vet du noe om dette ?

Politiet

Politiet foretar seg mye rart og uredelig, ikke bare i Treholt-saken. I mange tilfeller blir politiets etterforskere instruert om å begå ureglementerte handlinger. Typiske eksempler på politi-forsømmelser i alvorlige saker er å neglisjere eller underslå viktige beviser i utvalgte saker som f.eks. Orderud-drapene i 1999, drapet på politikeren Tore Tønne i 2002 («he was suicided«) og attentatforsøket mot forlagssjef William Nygaard i 1993.

Påfallende mange norske politimestre er frimurere. I hvilken grad kan dette være en forklaring på rettsstridig overstyring av politiets arbeid ? Og i hvilken grad kan det tenkes at frimurer-politimenn er tilbøyelige til å iverksette represalier dersom søkelyset kommer på deres inhabile maktmisbruk ? Er du på innsiden av politiet ønsker Nyhetsspeilet å få vite om forhold som gjør det vanskelig for deg å utføre ditt arbeid slik du ønsker.

Rettsvesen

Norges rettsvesen er en notorisk historisk produsent av justismord. Litt rart er jo dette i lys av prinsippet om at tvil skal komme den tiltalte til gode. I hvilken grad skjer utidig inngripen og overstyring av prosesser i rettsvesenet, som det er viktig for oss alle at kan operere fritt og uavhengig av ytre press eller indre manipulasjon ?

Den nylig avdøde norske forfatteren Erik Rudstrøm erfarte at han tapte en rettssak som han rettslig sett skulle ha vunnet, fordi både dommeren og motparten tilhørte frimurerbrorskapet. Den avdøde artisten Freddy Kristoffersen fikk også hard medfart av frimurerveldet i sitt lokale distrikt i de siste årene han levde, noe som bl.a. er omtalt her.

Frimurerordenen

Selv om den norske ex-frimureren av IX grad, Roger K. Aase har avslørt deler av frimureriet både på TV og i sin bok ”Frimurernes hemmeligheter fortalt fra innsiden” er det ennå mange sider ved frimureriet som trengs å belyses ytterligere.  Dette kan for eksempel være hvordan frimurere tvinges til å begå maktmisbruk gjennom sine stillinger i det skjulte, fordi eden de har avlagt av brorskapet kan benyttes som en brekkstang for å fremme Ordenenes interesser på bekostning av en (u)fri murers egen integritet.

Det er også et betydelig behov for at samfunnet får informasjon om hvordan okkulte aktiviteter («djeveldyrking» av demonen Lucifer m.v.) pågår i de høyere gradene. Satt på spissen så lokkes norske kristne inn i frimureriet, og de blir ikke  fortalt på sin vei oppover i gradene at veien til å bli ”opplyst” (”Lucifer” betyr lysbringeren) i stadig sterkere grad dreier seg om å nærme seg den ikke-kristne enheten som er omtalt som «djevelen», som Jesus advarte mot.

Ulike frimurer-ritualer er designet slik at demon-enheter (også kalt ”djevler innenfor kristen tro) skal ledsage den enkelte ”søkende” på deres vei. Det usynlige skjelettet som det norske frimurervesenet er tuftet på er mao. et bedrag overfor det enkelte frimurermedlem fordi det strider mot kristne krav som ærlighet, sannhet og redelighet samt fravær av svik. Er du en sveket ”ufri-murer” som har noe å fortelle ?

Radaranlegg og annen tvilsom høyteknologi

På norsk jord finnes det en rekke kraftige radaranlegg med helt eller delvis hemmelig teknologi i operativ drift. Eksempler på dette er EISCAT-anleggene i Tromsø og på Svalbard, og Globus II-radaren i Vardø.
(Ifølge Wikipedia drives Globus II-radaren av ”etterretningstjenesten” !)

Det rapporteres økning i kreftforekomst rundt både Tromsø-radaren, Vardø-radaren og andre anlegg. Vet du noe om hvilken teknologi som benyttes i disse anleggene, helseeffektene av dette og annen info som ønskes holdt skjult for oss ?

Norsk politikk

Hvordan blir nyvalgte stortingspolitikere instruert om å forholde seg ? Hvorfor begynner så mange av dem å oppføre seg unnfallende og ”rart” etter kort tid på Tinget ? Ifølge juristen Herman Berge finnes det hemmelige avtaler mellom de norske politiske partiene som i praksis setter demokratiet ut av spill til fordel for et maktregime bestående av en har kjerne i og omkring Arbeiderpartiet. Dette er bl.a. beskrevet i denne og denne artikkelen på Nyhetsspeilet.

I hvilken grad opplever du som norsk politiker å bli gjort kjent med at det er visse temaer som det er TABU å uttale deg om ? (Pussig nok ser TABU-listen for norske politikere ut til å være påfallende lik TABU-oversikten for norske media)

Den norske kirken

I USA er en av Illuminatis hovedmålsettinger å infiltrere ulike kirkesamfunn som en del av sin prioriterte skjulte agenda ved navn kampen mot Gud. Det er høyst naturlig å legge til grunn at også den norske kirken er infiltrert av det være seg Illuminatier, jesuitter, frimurere, zionister og gudløse. Har du som har ditt virke i Den Norske Kirken erfart praksis som ikke er i samsvar med Bibelen og Jesu lære ?

Den katolske kirken

Den katolske kirken bestyrets av det blasfemiske Vatikanet, som er et av verdens mektigste forbrytersyndikater og verdens rikeste organisasjon. Litt rart er det jo liksom, ettersom Jesus vel sa: ”Selg det du eier og gi pengene til de fattige» og «Du kan ikke tjene både Gud og Mammon«. Med tanke på all fattigdommen i katolske land er det jo mer enn bare litt rart at presteskapet som hevder å representere sanne kristne verdier gjør så mye som er stikk i strid med hva de burde ha gjort, inkludert å avstå fra seksuelle overgrep mot mindreårige gutter.

Med den informasjonen som i dag foreligger om den katolske kirkens svik, maktmisbruk og ugjerninger, ikke bare før, men også nå, er det i det hele tatt mulig å gå rundt og være både opplyst og katolikk ? Isåfall ønsker Nyhetsspeilet å komme i kontakt med deg.

Hemmelige selskaper

Såkalte secret societies har i århundrer rigget politikk og verdensutvikling fra kulissene, ikke bare gjennom Frimurerordenen og dens doldis-overordnede ved navn llluminati. Slike selskaper har vært mindre fremtredende i Norge enn i større vestlige land, men det har nå dryppet litt også på Norge, og det er nå lenge siden Norge har oppført seg som et fritt og selvstendig land.

Nyhetsspeilet jakter på Malteserordenens medlemslister (både den norske og den globale), ikke bare for å komme til bunns i hvem som stod bak 11. september-terroren men også som en naturlig del av et transparent samfunn.

Hallo, malteserorden-medlem Janne Haaland Matlary vil du hjelpe oss, eller er du forhindret fra å sende oss SMOM (Malteserordenen) sin medlemsliste på mail fordi du har sverget evig troskap til paveveldet i det hyperkriminelle Vatikanet som styres av den djeveldyrkende jesuittgeneralen ? Med tanke på at det å være medlem av SMOM anses for å være en hedersbevisning, kan det da ikke være noen grunn til å ville holde skjult hvem de mange SMOM-ridderne er ? La Samfunnets Støtter fra Malteserordenen få slippe til i det offentlige lyset slik at de kan få den oppmerksomhet som de fortjener. Er du ikke enig Janne ? SMOM-Janne, er du der ?

Opus Dei er katolsk og mektig og med doldis-status i Norge. Hallo Opus Dei avd. Norge, er dere her ?

”Snille” norske ordener som Odd Fellow,  Rotary og Lions liker å skjule seg bak veldedige og besteborgerlige fasader. Sannheten er at de er styrt av Illuminati hele bunten, og Illuminati er kjent for å holde sine hensikter skjult overfor sine mange nyttige idioter på lavere nivå i hierarkiene. Skjer det noe på innsiden av Odd Fellow, Rotary og Lions Club i Norge av interesse ? Hvor sterke eder må f.eks. avlegges for å kunne stige i gradene ?

Statlige organer som svikter sitt ansvar

Et av de mest slående trekkene ved dagens statlige Norge er de mange organene som har som uttalt målsetting å ”beskytte forbrukerne”, men som i sin praksis er så langt unna dette at det snarere ser ut til at de har som oppgave å undergrave borgernes interesser, til tross for flotte ord på fasader og i festtaler.

Eksempler på dette er bl.a. Statens Strålevern, Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og Mattilsynet.

Statens Strålevern

Statens Strålevern ser ut til å ha som sin fremste oppgave ”å verne strålene” og samtidig underslå mest mulig informasjon om helse-effektene av stråling. Strålevern-sjefen Ole Harbitz adferd bærer gang på gang preg av å være styrt av Mind Control, som da han refset Legeforeningen for å ha godkjent en konferanse om helse- og miljøeffektene av stråling som spesialistkurs (sic).

Folkets strålevern er nå lansert for å ta opp kampen mot det løgnaktige og farlige Statens Strålevern, som på sine nettsider  ikke har lagt ut en eneste liten info-bit knyttet til DOSSIMETRI. Biologisk dossimetri (bio-dossimetri) er læren om ulike frekvensers betydning for menneskekroppen. I tillegg til ioniserende stråling har vi  dossimetri for elektromagnetisk (EM) stråling, som forties på folkehelsas bekostning.

Legg også merke til Strålevernets tunge vekt på radioaktivitet og solarier (!) mens fokus på mobilmaster, basestasjoner, trådløse nettverk og mobiltelefoner som er praktisk talt allestedsnærværende er påfallende fraværende…!

Så har vi de helsemessig nedbrytende effektene av TETRA-nettet (”Nytt nødnett”), som bl.a. er omtalt i den hemmeligstemplede Trower Report hvor følgende sterkt urovekkende informasjon fremgår:
” ”Pulse radiation from TETRA at 17.6 Hz (waves per second) is known to interfere with our natural brains rhythm. Our brains generate their own waves within our head. One of these waves, called beta waves is on a very similar frequency to the TETRA handsets…
TETRA affects the beta rhythm of the brain it will affect what the beta rhythm is responsible for; namely sounds judgement in emergency situations.”

Det er særlig Norges nødpersonell i form av ambulansepersonell, brannmenn og politi som vil merke varierende helse-ubehag fra TETRA-senderne de må gå rundt med på kroppen. Hvis du er HMS-ansvarlig innenfor nødsektoren bør du finlese Trower-rapporten og ta affære for å få avskaffet TETRA-settene jo før jo heller før du blir anklaget for tjenesteforsømmelse. De djevelsk utspekulerte pulserende TETRA-signalene på frekvensen 17,6 hertz er sannelig min hatt en del av CIAs Prosjekt Pandora, dvs. en trojansk hest, et agendapåfunn som er lurt inn i nisse-Norge på falske premisser. Norge kan skrote TETRA fra og med i morgen og la nødpersonellet kommunisere via mobiltelefoner. Det blir ikke bare sunnere, men også tryggere og rimeligere ettersom det offentlige da vil slippe utgifter til driften av nettet.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet ( Nasjonalt Folkehelseinstitutt – FHI) fikk tilnavnet Folkeforgiftningsinstituttet under svine-vaksine skandalen i fjor høst.

Folkeforgifterne i FHI har bl.a. et viktig ansvar for alzheimer-epidemien blant norske eldre, etter å ha sprøytet inn i dem aluminiumsholdige vaksiner ”mot sesonginfluensa” i år etter år.

Trippelvaksinen MMR mot ufarlige og immunstyrkende barnesykdommer er også en viktig forklaring på den yngste generasjonens svekkede helse, som bl.a. gir seg utslag i økt fravær fra barnehager og skoler, mer astma og allergi, mer ADHD, mer autisme osv. Advarsel: MMR-vaksinen inneholder aluminium ! Ta ansvar for ditt og andres barn og sørg for at de IKKE får vaksiner som inneholder nerveskadelig aluminium !

FHI har ennå til gode å ytre et eneste negativt ord om vaksiner (unødvendighet, helsenedbrytende effekter, alvorlige bivirkninger osv.). Den grelle dynamikken i dette er som følger: FHI ble opprinnelig etablert som et agentur for distribusjon og salg av vaksiner til Norges befolkning, hvor skolene og den kommunale helsesektoren ble benyttet som ”nyttig-idiotisk infrastruktur” for den private farmasikapitalens herjinger med folkehelsa. FHI er den dag i dag så privat og helsefiendtlig at ifølge Kap. 3710 (Nasjonalt folkehelseinstitutt)  i statsbudsjettet for Helse- og Omsorgsdepartementet for 2010 så hadde FHI i 2008 inntekter fra  VAKSINESALG på 113 mill. kr.

Ifølge det vedtatte budsjettet for 2010 plikter FHI å skaffe seg 105 mill. kr. i inntekter fra vaksinesalg også i år. Denne djevelske dynamikken innebærer at nordmenn i hundretusenvis sprøytes full av mer eller mindre helseskadelige vaksiner hvert eneste år, for at FHI skal få nok penger til egen drift, til lønn, til reising og til kokelimonke med legemiddelindustrien… Den svekkede folkehelsa som massevaksineringen medfører bidrar naturlig nok til å øke kostnadene i helse-Norge med et vesentlig større beløp, men det viktigste er naturlig nok de mange tragiske konsekvensene av at folks helse blir ”nesten umerkelig” svekket over tid som følge av de smygende skadevirkningene av aluminiums-vaksinene.

Jobber du med vaksiner i FHI kan du oppleve økt mening med å bringe informasjon fra FHI’s indre gemakker til Nyhetsspeilet. Du behøver ikke å være kritisk til eget arbeid, så lenge informasjonen er autentisk.

Mattilsynet

Mattilsynet er vesentlig medansvarlig for stadig mer svekket folkehelse, inkl. økende overvekt bl.a. pga. ufordøyelige enzymer som tillates tilsatt i maten og lagres i cellene. Mattilsynet har også sett gjennom fingrene med at stadig mer mat og drikke nå er tilsatt de helseskadelige stoffene MSG (Mono Sodium Glutamat – E621) og aspartam (Nutrasweet E951). Mattilsynet er også proppen i flaska som ser til at helsebringende naturlige stoffer som stevia og aprikoskjerner fortsetter å være forbudt i Norge; ”for å beskytte forbrukernes helse”… Vel – hvem er egentlig dummest i Mattilsynet – som forbyr det som er sunt og ser til at det benyttes stadig mer av skadelige tilsetninger ?

Jobber du i Mattilsynet, så tips gjerne Nyhetsspeilet. Hvis du føler deg i et faglig vakuum, mht. reelle fakta rundt ernæring, tilsetningsstoffer og helse kan du finne visse momenter her.

Legemiddelverket

De fleste forbinder Statens Legemiddelverk (Legemiddelverket) med legen Steinar Madsen, som fremstår som et sjonglerende gjøkur når det gjelder å bortforklare bivirkninger av vaksiner og medikamenter. Samme hvor mange spontanaborter og tilfeller av narkolepsi som har inntruffet hos norske Pandemrix-ofre, så har den alltid hyggelige slimålen Steinar Madsen en ny bortforklaring på lager.

Jobber du i Legemiddelverket og kan fortelle oss noe fra innsiden ? Det må jo kreves et stort apparat og betydelig kompetanse for fortløpende å kunne bortforklare små og særlig store bivirkninger som melder seg. Er det mulig at den hyperaktive duracell-kaninen Steinar Madsen er mind controlled ? Om det ikke finnes medikamenter for dette ennå så finnes det andre metoder…

Farmasi-industrien

Farmasi-industrien er en ultra-kynisk blekksprut-industri, med fangarmer som favner langt, ikke bare langt inn i WHO som satte opp svineinfluensa-komplottet høsten 2009. Selv vestlige massemedia har nå skrevet om at mange av WHOs ”rådgivende eksperter” som anbefalte massevaksinering var kjøpt og betalt av farmasiindustrien, noe avisene ventet med å omtale til lenge etter at vaksineringskampanjen var avsluttet…

Den globale farmasiindustrien har allerede fått sine fløyteblåsere, bl.a. John Virapen. Farmasiindustrien går gjerne over lik bokstavelig talt for å beskytte sine makt- og pengeinteresser. Vil du bli Norges første farmasi-fløyteblåser ?

SINTEF

SINTEF er et fremragende norsk forskningsmiljø, som er kjennetegnet av såvel uavhengighet (?) som høy teknisk kompetanse. Likevel er det noe ”rart” med SINTEF, som er nært knyttet til NTNU-miljøet. Hvem er det egentlig som styrer trådene fra høyt hold, og hvilke policy avgjørelser fattes internt ?

En ”lakmus-test” på hvor ”normalt” SINTEF fungerer er at SINTEF sin energidivisjon som ”arbeider med bærekraftig energiteknologi og miljøteknologi” for mer enn 2 år siden fikk en direkte henvendelse om det ikke er på tide å begynne å se på mulighetene for å utvikle Zero Point Energy (ZPE – Free Energy), noe SINTEF er i en praktisk talt ideell posisjon for å starte opp. Responsen var en påfallende unnvikenhet og regelrett taushet, er de SINTEF-ansatte under så strenge instrukser at ikke engang litt faglig nysgjerrighet tolereres ?

Sorte prosjekter

Sorte prosjekter, såkalte Black Projects  er en form for organisering og finansiering som det militær-industrielle kompleks og den skjulte makteliten startet opp med for fullt i 1950-årene. Et sort prosjekt blir kort fortalt finansiert utenom de offisielle statsbudsjetter og gjennomført uten noen som helst form for offentlig omtale av den sterkt sensurerte vestlige pressen. I sin avskjedstale som president i januar 1961 advarte avtroppende president Dwight D. Eisenhower mot ukontrollerte sorte prosjekter med disse ordene:
We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.”

Du kan se og høre Eisenhower advare mot det militær-industrielle kompleks her.
Som så mye annet kvasi-statlig svineri med USA som opphav har også sorte prosjekter gjort sitt inntog i nisse-Norge, hvor praktisk talt enhver med en posisjon eller karriere å ivareta ser ut til blindt å ville være med uten å stille kritiske spørsmål på veien.

Det idylliske Vestfold ser ut til å ha fått sin andel av Norges sorte prosjekter i kvasi-militær regi. Nedenfor er en sann historie fra dagens Vestfold som bl.a. omhandler orgonitt. Orgon (orgonite), se f.eks. ble oppdaget av det av USAs myndigheter forfulgte og fengslede ukrainsk-fødte geniet Wilhelm Reich og er et livgivende element som gjør godt for livet på jorden, både for planter, dyr, mennesker og atmosfæren. Det er erfart at chemtrails-spraying har som en av sine effekter at det reduserer den positive energien i soner hvor det har blitt sprayet. Det er også blitt erfart at tilførsel av orgon-energi bidrar til å nulle ut den negative energien som chemtrails skaper. Dette produseres i det stille og selges bl.a. som såkalte chembusters (cloudbusters), som her.

Historien er slik:
En bevisst vestfolding som følte ansvar for miljøet fikk produsert egne kraftige orgonbaserte chembusters for utplassering i terrenget på egnet sted. Da han kjørte et sted i Vestfold på en spraydag med chembusterne med seg inne i bilen kunne han se hvordan chemtrails-stripene på himmelen løste seg opp der hvor bilen hadde passert. Etter under en halv time på veien opplevde han at det plutselig dukket opp en kassevogn med uklare skilter som kjørte opp bak hans bil og la seg tett inntil. Han opplevde dette som ubehagelig og svingte plutselig av veien og mot sitt hjemsted, med kassevognen på slep i biljakt-stil. Ikke lenge etter dukket det også opp et sort helikopter over bilen. Han kom seg hjem uten at det ble noen personlig konfrontasjon, en erfaring rikere.

Det spesielle med episoden er at det må være utplassert sensorer over Vestfold, som måler det negative energiinnholdet i luften etter chemtrails-spraying. I tilfeller hvor ”noe skjer” (i dette tilfellet orgon-intervensjon) er det tydeligvis en beredskap for på kort varsel å rykke ut for å lokalisere kilden for de chemtrails-ødeleggende artefaktene.

Chemtrails anses blant personer med innsikt i det militær-industrielle kompleks at det er ”det sorteste av sorte prosjekter”.

Kjenner du til sorte prosjekter på norsk jord? Det er jo så spennende at det kan få science fiction romaner til å blekne…

Media

Sist men ikke minst har vi vante media med riksavisene og NRK/TV2 i spissen. Hvorfor tier media om så mye interessant som mange vil synes at det er vel verd å få høre om ? Hvorfor velger media å ukritisk videreformidle propagandabasert informasjon fra nyhetsbyråer som Reuters og AP ? Info fra slike kilder blir ikke kryssjekket i henhold til enkle journalistiske kriterier og samtidig blir autentiske kilder uten annen egeninteresse enn å få frem sannheten fortiet i hopetall.

Hvordan blir en redaktør instruert om hvilke temaer som ikke skal omtales ? Visstnok har NRKs Ole Christen Harborg som nå har passert de 70, i mange år fungert som CIAs utplasserte sensuragent internt i NRK. Ting tyder på at NRKs unge ”researcher” Tarjei Leer-Salvesen er blitt plassert som noe i retning av Harborgs etterfølger for å undertrykke samfunnsviktig informasjon, mao. som NRKs nye TABU-agent.

Hvis du er journalist i mainstream media og sliter med å få publisert ting du er opptatt av så husk at du har Nyhetsspeilet – sikkerhetsventilen for å få ut samfunnsviktig informasjon…

Nyhetsspeilets tips for varslere:

1. Vit at du er alene og anse offentliggjøring av informasjon som hovedoppgaven

Hvis du velger å stå frem som varsler, så stol ikke på støtte fra staten eller at rettsapparatet vil gi deg rettferdighet eller beskyttelse:

Lovparagrafen som skulle verne varslere, har ikke bedret rettssikkerheten, mener Siemens-varsleren Per-Yngve Monsen.

” – Varslerparagrafen stiller altfor strenge krav til varsleren. I retten vendes oppmerksomheten bort fra de kritikkverdige forholdene det varsles om og mot varslerens person. Hvis dagens paragraf ikke endres, kan den like gjerne fjernes, sier Siemens-varsler Per-Yngve Monsen.” Se

2. Hva slags informasjon er egnet for offentliggjøring på Nyhetsspeilet?

– Fakta som ”smaker rart”, hvor ting tyder på at noe uheldig foregår i det skjulte.
– Antydninger av hvordan «ordrene fra høyere hold” gis.
– Eksempler på hvordan kritiske spørsmål og kritikk blir håndtert internt
osv.

3. Bør du velge å være anonym eller ta en Bob Lazar?

Det er mange forhold som tilsier at det kan være en fordel å være anonym, bl.a. at arbeid og andre oppgaver vil kunne fortsette mer eller mindre uforstyrret. Mange varslere som har gått offentlig ut har bittert erfart at ”om de hadde visst at det ville medføre så mange komplikasjoner i privatlivet ville de ha latt det være”. Nyhetsspeilet vil gi råd om og bidra til at ønsket anonymitet vil bli gjennomført. Det er også mulig å være anonym i kontakten med Nyhetsspeilet (se nedenfor)

Å ta en Bob Lazar” (se) innebærer ”å komme seg i sikkerhet i søkelyset” med fullt navn. I tilfeller hvor informasjonen er alvorlig, eller det kan tenkes å medføre risiko at noen mistenker deg for å være i ferd med å forberede publisering kan det være like greit ”å hoppe i det” ved at informasjonen blir slått opp som et fait accompli slik at «svarteper» blir overført fra varsleren til de(n) som informasjonen vedrører.

På spørsmålet om Nyhetsspeilet er ”utsagnskraftig nok” mao. at om mange nok vil lese om en viktig sak på Nyhetsspeilet så har det seg slik at mange våkne mennesker sveiper innom Nyhetsspeilet for å se etter viktig info. Det kan nevnes at landssvik-varsleren Synnøve Fjellbakk Taftøs artikkel om Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støres svik i EU-/EØS-saken hadde 5 tusen visninger i løpet av de første 24 timer.

Selv om Synnøve Fjellbakk Taftø ble tvangsinnlagt i norsk psykiatri 48 timer etter at artikkelen kom på trykk bør anses som et engangstilfelle. Tro ikke at du uten videre vil kunne bli tvangsinnlagt i psykiatrien etter å ha publisert viktig info på Nyhetsspeilet, selv om dette altså skjedde med Synnøve.

Fremgangsmåte for full anonymitet

  1. Oppsøk en internett-café, gjerne i innvandrermiljøet, og betal med kontanter.
  2. Opprett en ny epostkonto, f.eks. på Hotmail eller på gmail.
  3. Ha med informasjonen, i form av tekst/bilder/scannet materiale på en minne-pinne.
  4. Send informasjonen til red@nyhetsspeilet.no eller direkte til en av skribentene (e-post adresse står under skribentpresentasjonen under  skribentenes artikler)

Det er på tide for at sannheten kommer for en dag nå. Samfunnet og våre barn har mye å vinne på at så skjer, og mye å tape om det ikke skjer.

Vil du være med og bidra?

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
83%
Opplysende
17%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Kommentarer

156 kommentarer på "Vet du noe?"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste