Du leser nå
Hva nå, USA?

20 minutter lesetidHva nå, USA?

President Barack Obama har kunngjort at tilbaketrekning av amerikanske soldater fra Irak vil begynne 1. september. Obama har ikke sagt noe om hvor mange amerikanske soldater og Xe/Blackwater private leiesoldater som vil bli igjen i Irak "for å trygge amerikanske (olje)interesser"...Obama har heller ikke gitt noen signaler om hvor soldatene som trekkes ut av Irak er tenkt benyttet. Planlegges en krig mot Iran ?

Barack Obama har annonsert at uttrekking av de militære styrkene i Irak skal begynne 1. september i år. Det er 18 måneder senere enn han lovet under valgkampen. Uansett er tilbaketrekking gledelig, men Obama har ikke sagt hvor soldatene skal.

Status ”Operation Iraqi Freedom”

Irak ble invadert 20. mars 2003, kun 17 måneder etter invasjonen i Afghanistan. Begrunnelsen var Saddam Husseins koblinger til Al Qaida og landets masseødeleggelsesvåpen. Begge påstandene har i etterkant viste seg å være feilaktige.  Ikke bare det, men dette informerte både CIA og MI5 sine regjeringer om før invasjonen.  Det må med andre ord vært noen høyere opp i systemene med en annen agenda som fattet beslutningen.

1. mai 2003 erklærte President Bush ”Mission Accomplished ” – Oppdrag utført. Troppene skal begynne tilbaketrekningen 1. september 2010, altså 91 måneder etter utført oppdrag. Hva har man gjort før og etter utført oppdrag i Irak? Hussein og hans støttespillere er enten drept eller henrettet. Al Qaida har fått fotfeste i landet. Ideologien fra Ba’ath-partiet lever videre.  Ingen ny grunnlov er på plass. Sjiamuslimene, sunnimuslimene og kurderne har brukt 7 år på ikke å bli enige. Infrastrukturen er ødelagt. Skoler, universiteter og sykehus er enten bombet, robbet, uten strøm, vann eller fagfolk – helst i ufin kombinasjon. En rekke kulturminner er ødelagte og bestjålet, og verdifulle gjenstander er solgt på auksjoner, til inntekt for amerikanske interesser. Det er et stort antall blindgjengere (ueksploderte granater), og restene fra strålinger og kjemiske våpen vil ta svært lang tid å fjerne.  Mer enn 1 000 000 irakere og 4500 amerikanske soldater har dødd siden invasjonen. Antall skadde irakere er ukjent, men over 30.000 amerikanske soldater er rapportert skadd.  Er forholdet skadde/drepte tilsvarende for irakerne er over 6 000 000 skadde. Tallet på antall døde og skadde private kontraktører er hemmeligholdt, men minst 90 journalister og 80 hjelpearbeidere er drept. Hvor mange som får senskader, som traumer og sykdommer, er selvfølgelig uvisst, men psykologer og legemiddelindustrien går gode tider i møte. Det er for øvrig arbeidsgiveren som tar ut forsikringen på døde soldater og kontraktører – ikke familiene og pårørende. Amerikanske soldater vender ofte hjem med gjeld i bagasjen. Hjemvendte soldater har til nå fått jobb i politiet, og har som hovedoppgave å utføre husinkvisisjon på jakt etter våpen, da de har erfaring med dette fra Irak.

Etter at USA har fullført tilbaketrekningen om et år skal 60.000 soldater bli igjen, for å trene opp militære i Irak og passe på ”amerikanske” interesser. Ordet ”fullført” har tydeligvis ulike fortolkninger.

Hva og hvem er de neokonservative?

Professor Leo Strauss (1899-1973), fra The University of Chicago, er regnet som en av grunnleggerne av den amerikanske neokonservatismen. Grunntanken er en aktiv utenrikspolitikk, gjerne aggressiv, for å tjene amerikanske interesser. Sentralisering, ekspansiv næringspolitikk, lave skatter på næringsliv og kapital samt militære muskler er sentrale ord. På individualistisk nivå mente han er personlig frihet resulterte i personlige konflikter, som ville underminere nasjonens muligheter for vekst og suksess. Han mente videre at nasjonen må samles om et kompakt uniformert samfunn, holdt sammen av et universelt lim, hvor alle personlige ambisjoner ble kastet inn i det kollektive målet. ( For meg virker dette som kommunisme).  For å klare dette måtte man stå overfor en stor og tåkete fiende som kunne true nasjonen. Ingen ny idé historisk sett, vi kan nevne Nero, Hitler og McCarthy. På slutten av sin karriere hadde Strauss noen ivrige studenter, som senere ble kjernen i tankesmien ”Project For A New American Century”, gjerne kalt PNAC.

Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz og Robert Perle er kjente navn, og de alle var i og rundt kretsen til President Ford (1974-77 med N. Rockefeller som visepresident), etter at Nixon ble kastet. Spesielt Rumsfeld benyttet mulighetene å påpeke hvor farlige Sovjet var og at de kunne true landets eksistens. CIA var ikke enige i denne vurderingen, så det ble etablert en egen gruppe, som uavhengig skulle gjennomgå dokumentene. Gruppen ble kalt Team B, og ble ledet av den neokonservative Neo Pipes. Med i denne gruppen kom Zbigniew Brzezinski , også han elev  av Strauss. CIA-papirene ble manipulert og man fikk Sovjet til å fremstå som en alvorlig trussel. Dette fikk opinionen til å bevege seg i ønsket retning. Det militære fikk større budsjetter. Hjulene var i gang.

Da Ford tapte for President Carter (1977-81) stagnerte prosjektet, selv om Brzezinski var nasjonal sikkerhetsrådgiver. For å få fart i prosjektet igjen søkte de neokonservative allierte. Det fant dem i kirken, som til da hadde holdt seg unna politikk, for de anså politikk som umoralsk og korrupt. Alliansen er der den dag i dag.  Da Reagan ble president (1981-89) var det comeback. Blant annet ble Wolfowitz ansvarlig for utenriksrelasjoner og Perle ”deputy” av forsvarsdepartementet. Like før dette hadde Sovjet invadert Afghanistan, og etter innsettelse av Reagan opprettet CIA kontakt med Osama Bin Laden og hans frihetskjempere i Mujahedin.  USA hjalp til med blant annet logistikk, transport og våpen. Etter hvert avslørte Sovjet seg militært med sin mislykkede operasjon, landet gikk i oppløsning og muren falt i 1989, samme år som George H. W. Bush (1989-93) tok over embetet. Den sovjetiske trussel var, som de opprinnelige CIA-dokumentene viste, ikke-eksisterende, så ny strategi måtte utarbeides og ny fiende måtte finnes.

Strategien tok utgangspunkt i full dominans i verden. For å klare det trengs energi. Energi betyr olje og fokus ble rettet mot Midt-Østen.  Dette var heller ingen ny tanke, for Hitler forsøkte det samme under 2. verdenskrig, men tapte for britene.

Første mulighet kom i 1991, da Irak invaderte Kuwait. USA svarte med motangrep, og knuste den irakske hæren etter alle kunstens regler. Men Bush sr stoppet framrykning inn i Irak – han ville beholde Saddam Hussein i posisjon. Han regnet med å få sjansen igjen snart. Men velgerne satte en stopper for dette, da President Clinton (1993-2001) vant overraskende. Dette selvfølgelig til stor skuffelse og tilbakeslag for de neokonservative.  På sidelinjen kunne de se Russland bygge seg opp igjen.

Under Clinton-perioden utarbeidet de neokonservative den såkalte Wolfowitz-doktrinen, som gir USA rett til å gå i forkjøpskrig – uansett i verden – for å hindre andre nasjoner å utfordre deres overlegenhet. Clinton selv var interessert i å angripe Afghanistan, for å kaste Taliban, men unnlot på grunn av mangel på land å invadere ifra og at grunnloven ikke tillater forkjøpskrig. Da kom vi til etableringen av Project for A New American Century, PNAC.

Hvorfor invaderte man egentlig i Irak?

I 1997 skrev Brzezinski* “The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives”. Boken er en geopolitiske analyse av i Kina, Russland og Midt-Østen, med spesiell fokus på Irak, Iran, Afghanistan og Pakistan. Dette selvfølgelig sett gjennom neokonservative øyne, og hva som ”tjener amerikanske interesser”.  Mer presist ville nok ”hva som tjener amerikanske konsern og politikere” vært.  De fire sistnevnte land sitter på store naturressurser. Dessverre er de ikke interessert i å handle med amerikanerne på deres primisser, og de blokkerer dessuten mulighetene for transport av olje.

George W. Bush ble president uten å ha fått flest stemmer høsten 2000. Da han kan kom til makten ønsket de neokonservative å fullføre det hans far ikke gjorde.  Cheney fikk rollen som visepresident, Rumsfeld ble forsvarsminister og Wolfowitz hans ”deputy”. Men det gamle fiendebildet var ubrukelig, så et nytt måtte skapes. For å få global kontroll måtte de også finne en global fiende, en som ikke synes så godt, men alltid var tilstedeværende. Og for å få aksept for en global militær kampanje måtte man sørge for å sette befolkningen i tilstrekkelig frykt. Like før Bush ble valgt publiserte PNAC ”Rebuilding America’s Defense” . Her kan vi lese:

At present US face no global rival. America’s grand strategy should aim to preserve and extend this advantageous  posistion as far into the future as possible”.

Videre:  ”USA must  retain sufficient forces… and win multiple simultaneous large scaled wars.”

”The army annual budget must increase to the $ 90 to $ 95 billion level to finance current missions and longterm transformation”. Teksten forteller også hva man skal bruke pengene på: utstyr.

 ”The transformation effort must be considered as pressing a military mission as preparing for today’s theater wars”.

Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor”.  Som vi nå vet kjente president Roosevelt godt til Japans plan om å angripe Pearl Harbor.

Under støtten av Mujahedin hadde CIA opprettet en database med navn. Disse ble nå med noen tastetrykk Al Qaida (basen).  Så kom en rekke terrorhandlinger Bin Laden fikk skylden for, men aldri påtok seg, som terrorister vanligvis gjør. Den 10. september 2001 lå det på Bush’ kontorpult et strategidokument fra CIA om hvordan angripe Afghanistan. Alt man trengte å vente på var et påskudd.

Ventetiden ble under 24 timer. Om morgenen den 11. september begynte det amerikanske forsvaret (NORAD) en av nasjonens største øvelser noen sinne (Vigilante Guardien).  Øvelsen omfattet blant annet kaprede kommersielle fly.  Tilfeldigvis hadde noen terrorister planlagt bruk av kommersielle rutefly akkurat denne dagen.

Kl 8.45 styres et fly inn i World Trade Centre 1 (WTC 1), det etter at man mistet kontakt med flyet 30 minutter i forveien.  USA s militære har stående ordre om å undersøke, om nødvendig skyte ned, fly man ikke har nødvendig kontroll over.  President Bush hevdet senere at han hadde sett dette direkte på TV, hvilket er umulig, da bildene ikke ble kjente og viste før dagen etter.

Kl 9.03 blir WTC 2 truffet av et fly, direkte vist på TV verden over.

Kl 9.37 blir Pentagon rammet på sin mest solide yttervegg, i følge offentlig forklaring av et kommersielt fly. Pentagon-bygningen er trolig den mest beskyttede og overvåkede bygning i USA.  På bilder fra åstedet kan man verken se rester av vinger, stoler, motorer og ferdskriver er ikke funnet. Veggen på Pentagon-bygget har ikke merker eller skader fra vingene. Bilder fra omliggende overvåkningskameraer ble øyeblikkelig konfiskerte av FBI. Senere er noen bilder blitt frigjorte, og det ligner vel mer en Tomahawk-rakett enn et fly?

Kl 9.59, 55 minutter etter å ha blitt truffet, faller WTC 2 sammen i nærmest fritt fall, i største motstands vei.

Kl 10.03 blir et fly rapportert styrtet i Pennsylvania. Bilder fra stedet viser et hull i jorden, og verken bildene eller vitner kan fortelle om flyvrak eller lik, bare små deler som var spredt i rundt en mils omkrets.

Kl 10.28, 102 minutter etter det ble rammet, kollapser WTC 1 på eksakt samme måte som WTC 2, selv om det ble truffet på et annet punkt.  Bygningene er av massivt stål, med en indre og ytre kjerne, konstruert blant annet for å tåle at fly kjørte inn i dem.  Vitner kunne høre flere eksplosjoner i forkant av kollapsene og mer kruttlapp-liknende lyder i det bygningene raste sammen.  Den offisielle forklaringen var at bygningene kollapset på grunn av brann. Stål smelter på ca 1200 grader. Normal branntemperatur i bygninger er på ca 600 grader. At et bygg i brann gir etter er ikke unaturlig, man da kneler det over mot den svakeste siden. Det må også stål gjøre. Hvis brann hadde forårsaket kollaps skulle det stått igjen et stålkrater på hver tomt, men de ble derimot pulveriserte. En rekke ingeniører og arkitekter mener at den offisielle forklaringen ikke kan være riktig. (Se http://www.ae911truth.org/ )

Kl 17.20, noen minutter etter at brannfolk og politi hadde fått beskjed om å trekke seg unna fordi WTC 7 (Salomon-bygget) skulle kollapse, kollapset det, også det i største motstands vei. Eieren av bygget, Larry Silverstein, sa i et intervju etterpå at bygningen var for skadet av brann at de ikke så noe annen mulighet enn ”pull it down”, men dette ble senere trukket tilbake.  Selv om det ennå ikke har kommet en offisiell rapport om WTC 7, antydes det på at det var brann som forårsaket også denne kollapsen, selv om bygget ikke ble truffet av fly. Ingen skyskrapere, verken før eller etter 11. september, har kollapset etter brann. WTC 7 inneholdt kontorer til blant annet Forsvarsdepartementet, Securities and Exchange Commission, Internal Revenue Service, CIA og delstatsavdeling for Secret Service, og lå flere kvartaler unna de to andre byggene.  Nevnte Silverstein hadde for øvrig kjøpt de to WTC-byggene omkring 9 måneder tidligere, og forsikret dem ekstra mot terrorangrep.

Verden var i sjokk fra TV-bildene som ble vist. Av desperate mennesker som hoppet ut av bygningene. Av støvskyene som veltet utover gatene da bygningene kollapset.  Den amerikanske fingeren pekte umiddelbart mot muslimske krefter for skylden i ugjerningene.  Det ble etter svært kort tid opplyst om at man hadde funnet dokumenter og pass i brannruinene og ”flyvrakene”. De påståtte terroristene etterlot seg dokumenter, testament og PC i bil på parkeringsplasser. Papirer og plastgjenstander blir altså funnet, men ingen rester av fly eller mennesker fra flyene blir funnet. Nesten som man skulle tro bevisene var plantet. Senere har flere av kaprerne vist seg å være i live.

I dagene før 11. september hadde det vært unormal mengde shorting av aksjene i United Airlines og American Airlines, opp mot 900 % av normalt. ”Shorting” betyr at investoren vedder på at aksjekursen går ned.  United hadde tre av flyene innblandet i 11. september, mens American hadde ett. Skulle nesten tro at noen visste det på forhånd.

Muslimske Osama bin Laden og Al Qaida fikk skylden for angrepet, og de neokonservative fikk støtten fra kirken. Det ble antatt av bin Laden befant seg i Afghanistan på tidspunktet for angrepet.

Den afghanske Taliban-regjeringen sa seg villig til å utlevere bin Laden til amerikanerne dersom det kunne fremlegges bevis for hans deltakelse i attentatet. Krigsforberedelsene gikk rekordraskt, og Taliban fikk ikke det de ba om. 26 dager etter ”det nye Pearl Harbor” gikk amerikanske styrker og NATO-allierte til angrep på Afghanistan, først fra luften, deretter i form av bakkeinvasjon. Krigen i Afghanistan har snart pågått i 9 år, og ingen Bin Laden er fanget eller drept – i alle fall offentlig. Han er på FBIs hjemmeside heller ikke ettersøkt for 911. USA har i dag over 55.000 soldater i Afghanistan, mens andre nasjoner har totalt ca 25.000.

20. mars 2003 gikk 250.000 amerikanske og 45.000 britiske soldater inn i Irak, med støtte fra 50.000 kurdiske soldater i nord. Som påskudd for denne invasjonen ble det hevdet at Irak skulle ha masseødeleggelsesvåpen og samarbeidet med Al Qaida. Begge deler ble bestridt av Iraks diktator Saddam Hussein, og ettertiden har vist Saddam rett. 1. mai samme år erklærte president Bush ”Mission Accomplished”. Man kan jo spørre seg hva han la ut uttrykket og hvem han uttrykte seg på vegne av.

Hva kommer Obama og amerikanerne til å foreta seg nå?

De siste 21 årene har USA vært svært aktiv på slagmarkene.  Vi kan nevne: 1989 Operation Just Cause og Acid Gambit (Panama, operasjonene varte I 2 mnd), 1989 Andean Initiativ (war on drugs, Colombia, delvis pågående den dag I dag), 1991 Operation Desert Shield (6 måneder i Kuwait) og Desert Fox (3 dager i Irak), 1992 Operation Restore Hope og Gotic Serpent (Somalia, fremdeles soldater i landet), 1994 Restoration of Aristide (Dominikanske Republikk, der man utnyttet flomkatastrofe til bytte av president), 1995 Operation Deliberate Force (bombing av Bosnia Herzegovina i 1 måned), 1998 Operation Infinite Reach (rakettangrep mot Afghanistan og Sudan, 1 dag), 1998 Operation Desert Fox (igjen, denne gangen fire dagers bombing i Irak), 1999 Operation Allied Force (Bombing av Jugoslavia i 3 måneder i forb. med Kosovo-konflikten), 2001 Operation Enduring Freedom(invasjon i Afghanistan og pågår) og 2003 Operation Iraqi Freedom (invasjon i Irak og pågår).  Som vi alle vet er amerikanerne nå også aktive i Pakistan, med blant annet dronefly.

Kommer Obama til å hente soldatene hjem? Han sa i alle fall ikke: ”Let’s bring our boys home!” Hva skal i tilfelle rundt 200.000 soldater gjøre i USA? Enten blir de arbeidssøkere eller så må de aktiveres. Mot egen befolkning? Jeg håper ikke, og selv Alex Jones har ikke nevnte dette. Mot grensen til Mexico? Strømmen av immigranter til Arizona er stor, men Obama-adminstrasjonen er i juridisk konflikt med Arizona om dette, og kommer derfor trolig heller ikke til å bidra med militær bistand. Opprydning etter Deepwater Horizon-utblåsningen? Ja, det er mulig. Men han sa som sagt ikke at soldatene skal hjem.

Vil amerikanerne gjøre en troppeforflytning? Da blir det enten inn i Pakistan, Iran eller via Afghanistan og så inn i Iran. Jeg tror amerikanerne ikke våger det første, selv om Wikileaks-lekkasjen viser koblinger mellom Al Qaida og landet. For det første har Pakistan atomvåpen. Dessuten har de nok av interne uroligheter i nord ved grensen mot Afghanistan og med flom. Da blir det mot Iran. Det Internasjonale Atombyrået og CIA slår fast at Iran ikke har atomvåpen, og det er minst 10 år fram i tid før det kan skje. USA står overfor et problem, men alt man trenger er et påskudd… Vil et av USAs fartøyer, som nå er utenfor kysten av Iran, blir truffet av en rakett eller lignende? Vil Israel, som har flyttet atomubåter til havområdene utenfor Iran, begynne et rakettangrep? Hvordan vil Russland og Kina respondere?

Et tredje alternativ er å flytte troppene til Afghanistan. Obama har tidligere tilført styrkene 25.000 soldater. Hvorfor skulle han i tilfelle gjøre det? Beskytte ”amerikanske interesser”, som oljerør, opium og mineraler? Posisjonere troppene for angrep på Iran? Da kan man gjøre en knipetangmanøver, med soldater i fra Irak i vest og israelske flåtestyrer i sør. Det vil bli stygt.

Obama kan flytte dem til de amerikanske basene i Turkmenistan. Dog går avtalen om baser snart ut, og turkmeserne vil ikke fornye den. Mye kan være fordi russerne har begynt å flytte tropper ned til Uzbekistan. De er etter sigende lei heroinflommen fra Afghanistan.

Det er ganske usannsynlig at USA velger å invadere for eksempel Nigeria eller Venuzuela, selv om begge land er rike på olje. Amerikanerne må som sagt få et påskudd, og det får de trolig ikke.

I realiteten har Obama ikke råd til noe som helst. Landet er fremdeles i en økonomisk depresjon og er insolvent. På statsbudsjettet for 2010 legges det opp til underskudd på 9 200 milliarder kroner, drøye 40 % av budsjett. Den offisielle arbeidsløsheten har holdt seg på rundt 10 % i et år, selv om det stadig meldes om flere arbeidssøkere og underskudd på nye jobber. Kineserne har satt ned kredittvurderingen av USA og bruker nå sine amerikanske valutareserver til oppkjøp av landområder og bedrifter. Flere nasjoner vil følge Kinas eksempel. Kriminelle organisasjoner har dumpet dollaren for lenge siden. Dollar-kursen er i skrivende stund under 6 kroner. Med et rente nivå på 0,0 – 0,20 prosent har Federal Reserve få andre verktøy for å holde økonomien i gang enn å trykke sedler. Det gjør dem for fulle maskiner. Gjeldsgraden til nasjonen er ca 60 % og stigende, mens den private husholdning var på over 120, men dalende. 46 av de amerikanske delstatene er i fare for å gå konkurs. Ikke-voldlige fanger blir sluppet fri i hopetall, mens grensen mellom Mexico og Arizona er i ferd med å rakne. Den stadig esende amerikanske stat og kostbare helse- og bank-reformer vil øke nasjonens gjeldsgrad ytterligere. Det økte skattetrykket dekker ikke kostnadene, men det struper det private forbruket, som amerikanske økonomi er avhengig av.  Resultatet vil til slutt kunne bli hyperinflasjon. Så hvis soldatene vender hjem, kommer de til et land i kaos, til arbeidsløshet , jobb i politiet eller leiesoldat for et privat selskap.

85 % av USAs energiforbruk kommer fra olje, gass eller kull. USA importerer i dag ca 65 % av oljeforbruket sitt. Tilgangen på olje synker, kineserne spiser mer av oljefatet og gode funn blir stadig sjeldnere. Det samme gjelder tilgangen på kull. For å opprettholde tilgangen på olje, holde den økonomiske spiral og børsen i gang, tipper jeg Obama flytter troppene til Afghanistan, for så å angripe Iran. Enten for å assistere Israel, eller for å respondere på en hendelse. Hvorfor gjør han så dette? Han er ingen neokonservativ, som ønsker amerikansk verdensherredømme? Det er riktig. Han er derimot en globalist, som jobber for en Verdensregjering, eller New World Order. Han vet at en total kollaps i USA kanskje vil medføre at verdensøkonomien også kollapser. Mektige politikere og økonomiske mektige mennesker vil så rope ut sin mening om at dette er ille, slik kan vi ikke ha det, krig er isj og usj! Vi må ha en Verdens Regjering, med én hær, ett politi og én valuta! Menigmann er selvfølgelig skrekkslagen etter det som har skjedd, og av frykt, avmakt og nød vil man dessverre si ja til dette.  De husker ikke hva kirken selv en gang sa om politikerne: umoralske og korrupte. Og de fatter ikke at de samme menneskene som foreslår løsningen er de samme som har skapt problemet. ”Problem, Action, Solution. ” På veien mot full kollaps vil Den Nord-Amerikanske Union endelig bli offisiell.

Vi skal være helt klar over at disse kreftene som jobber for et slikt prosjekt ikke har gode hensikter. Makt, posisjon og egen vinning er nøkkelord, ikke folket, frihet og miljø.  Det har disse kreftene alltid vist. Bare tenk på hvor mange lik de har på ”samvittigheten” og økonomiske vrak de har i lommeboken.  De vil lage lover som beskytter dem, slik de gjør i dag. Overvåkning vil tilta ytterligere, med biometriske sjekkpunkter, full kroppsskanning på flyplasser og obligatorisk mikrochip og flere ulike vaksiner. Dette vil være vaksiner som vil være mot depresjon, stress, sinne, opphisselse og andre menneskelige trekk. De vil lage lover som sentraliserer økonomiske makt og tilgodeser støttespillere. De mener blant annet at verdens befolkning ideelt ikke bør overstige 500 millioner mennesker. Derfor blir det angrep på Iran – ganske snart.

Jeg håper jeg tar feil. Vi kommer ingen vei uten å se sannheten i øynene

*Brzezinski har senere skrevet fire bøker:  The Geostrategic Triad : Living with China, Europe, and Russia  (2000), ”The Choice” (2003),” Second Change” (2007)og ”America and The World” (2008), alle geopolitisk analyser av styrker og svakheter,  muligheter og trusler.  Gjennomgangstemaet er hans tro på USAs militære, teknologiske og økonomiske kraft, samt hans iboende hat mot Kina og spesielt Russland.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
63%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
38%
Om forfatter
Johannes Kvam
Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

468
Kommentarer

avatar
181 Comment threads
287 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
55 Comment authors
Hans GaarderfjellwalkITproHansAndre Recent comment authors
Nyeste Eldste
Jan Aage
Abonnent
Jan Aage

Flott artikkel Øystein! Siden du oppsummerte så mange eksempler på USA sine militær kampanjer så kan jeg legge til at USA har styrtet/ iscenesatt kupp i mer enn 50 statsstyrer hvor flertallet av de var demokratiske. Her er en link til listen over statskuppene:
http://fma7.wordpress.com/2009/08/08/usa-attempts-to-overthrow-more-than-50-foreign-governments-most-of-which-had-been-democratically-elected/
Her er en link til en artikkel av John Pilger hvor han setter USA sin fremmedpolitikk og statskupp i perspektiv:
http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=539

En mann med åpenbar agenda
Abonnent

Etter invasjonen i Irak har USA der støttet sjia-muslimene, som er i mindretall. Men USA har lenge hatt en «pakt» med sunni-muslimene i Saudi-Arabia, og støtter derfor (aktivt?) sunni-muslimene i Syria. Er dette splitt og hersk?

ISIL har nå erobret både våpenlagre og sentralbanker. Soldater får de fra Europa og Norge. Hvor mange dager tar det før de er på marsj mot Bagdad, og etterpå Israel?

http://ord8liv.wordpress.com/2014/01/12/det-sjette-segl/

ubu
Abonnent
ubu

2 tilf;yninger til en ellers god artikkel.

1. Det er vanlig [ sette filosofien til Leo Strauss inn i en realpolitisk filosofitradisjon. Strauss ideer stammer fra Machiavelli, gjennom Thomas Hobbes, som begge er kjente for noe man kan kalle #kynisk realisme#. Prof. Wettlesen i sin kritikk av Irak krigen har p[pekt i ulike kronikker hvordan dette henger sammen.

$Beklager mekelige tegnsetting%

2. En annen uheldig konsekvens av irak krigen, som ikke er nevnt i artikkelen er de mange deformerte babiene som blir f;dt, og som kommer til [ f;des som f;lge av bruk av taktiske atomv[pen.

http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/22/iraq-nuclear-contaminated-sites
http://www.whale.to/a/arrigo2.html

ogs[ i 1991
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10531

uranholdig panserbrytende ammonisjon kan man ogs[ ta for gitt at er blitt brukt, p[ samme m[te som det ble i Kosovo.
Dette f[r som konsekvens at det er stooore omr[der som a. blir no/go for internasjonale styrker/diplomater/turister i [rhundrer som kommer. b. Som fattige Irakere kommer til [ leve i med de konsekvenser man ser av guardian artikkelen over.

ubu
Abonnent
ubu

jeg forstår godt at så mange som 7 ikke liker at atomvåpen blir brukt i krigen. (mitt innlegg)
Men at 10 av 10 liker at terrorister hadde planlagt å bruke kommersielle rutefly, synes jeg er rart. (arifkarim innlegget)

arifkarim
Abonnent
arifkarim

«Tilfeldigvis hadde noen terrorister planlagt bruk av kommersielle rutefly akkurat denne dagen.»
Tilfeldigvis? :D Hæ? Tror du «fortsatt» på at det var islamske terrorister på jakt etter jihad den dagen? Hør her, disse terroristene hadde omgang med CIA og FBI hele veien. Hele samfunnet er korrupt. Bli vant til det. ;)

Johannes Kvam
Anonym
Johannes Kvam

Det var meningen, at det er for usannynlig. Trodde stoffet rundt 911 ga gode nok signaler på hva jeg mente om denne dagen. Men det tyder på at jeg tydeligvis ikke var tydelig nok. Men for å være helt klar: jeg tror ikke på den offisielle forklaringen på 911.

I artikkelen unnlot jeg å komme med mine spekulasjoner på hva som egentlig skjedde og av hvem. Det jeg tror er at de to flyene som ble kjørt inn i de to tårnene ikke var bemannede, men fjernstyrte. Jeg tror at de tre bygningene ble sprengt med overlegg, og at ble brukt ca 1,5 år på å plassere sprengstoff (nanotermitt) i byggene, under oppussingen (i malingen). Hullet i Pentagon kommer fra en Tomahawk-rakett, ikke et fly. Hullet i Pennsylvania kommer også trolig fra en rakett, evt en bombe. Alle fire flyene hadde unormalt lavt antall reisende, og mange av de som reiste var ansatt i Staten eller kjente leverandører av tjenester til Staten. Jeg tror de fire «kaprede»flyene ble omdirigerte til militæreflyplasser, og at dette var planlagt, da ingen av de fire flyene sendte ut nødsignaler. Hva som har skjedd med passasjerene og besetning etterpå vet jeg ikke.

Jeg tror dette var en operasjon utført av FBI og Mossad, kanskje også med hjelp fra CIA, MI5 og/eller Saudi-arabisk etteretning. Jeg er usikker på hvor mye President Bush egentlig visste på forhånd, men jeg tror lite. Derimot hadde blant annet Cheney og Rumsfeldt noen fingre med i spillet.

Det er viktig at det amerikanske folk ikke gir seg før man får sannheten og de ansvarlige fremmet for retten.

smurfen
Moderator

Du beskriver det helt korekt Johannes, en meget bra Artikkel :)
Tror Arif må ha vært litt sliten vist han klarte og lese artiklen til at du mente det sto muslimer bak 9/11 he he

Det er ikke mange igjen i verden som tror på røver-historien om Alibaba og dem 19 kaprerene
Selv i USA det dem pumper befolkingen fulle i GMO, Fluor osv i desprasjon tror 2 av 3 at regjeringen var innblandet
Den gruppen som er størst tilhenger av Bush versjonen er ironisk nok muslimene som 9/11 gikk utover men det har vel litt med selvtilit og gjøre
Se vi klarte og ramme store satan mitt i hjerte deres

Det er jo på det rene at 9 av kaprerene lever i beste velgående i Saudiarabia
Det er på det rene at av 5000 jøder som jobbet der så kom 30 av dem på jobb den dagen der 7 av dem omkom
Det er på det rene at det er helt umulig og finne etterkommer av flypasasjerene så mao så var det ikke noen fly og heller ingen pasasjerer
Av 50 000 personer som oppholdt seg rundt Pentagram da det smalt så var det ikke en eneste en som så noe fly, borsett fra noen FBI ansatte seff

Noen mener at en sånn stor konspirasjon er umulig og holde hemmelig, åååå under utvilklingen av a-bomben i Manhatten prosjektet var over 100 000 personer involvert men ikke en eneste en lekte så mye som et ord om hva som foregikk

Man skal huske at på toppen så er det kun psykopater som styrer og for dem er empati et ukjent begrep, det er kun fortenste og belønning dem ser på som helt naturlig og logisk
Trøsten er at dem trenger oss, har dem ikke oss så har dem heller ingen makt
Systemet i dag er baser på stadig økonomisk vekst, uten vekst så kolapser systemet sånn som vi ser nå siden ingenting kan vokse evig
For NWO så er eneste redningen en total kolaps og reboot av systemet der dem er nødd og kvitte seg med ca 6 milliarder av oss for og kunne bygge seg opp på nytt, 500 000 millioner til 1 milliard er sånn passe til og sikre den syke velstandene deres
Man ser tiden nærmer seg når dem 34 rikeste milliardærene i USA gir bort halvparten av det dem har for hva ellers skal få en som ville solgt bestemoren sin for 50 øre til og gi borte dem meste av dem dem eier til vedledighet ?
Det betyr bare at dem vet at dem ikke vil få bruk for pengene sine uansett så da kan en sikre seg litt goodwil

For dem er vi bare kveg og nyttedyr som du kan se av artiklen her

Over 100 gutter, som da var i alderen 12-17 år, ble lokket med i en «vitenskapsklubb», der de fikk ekstra melkerasjoner, strandturer og billetter til baseball-kamper. Men prisen fikk de ikke vite. De ble tilført radioaktivt jern for å undersøke hvorvidt et kosthold med mye frokostblanding kunne blokkere opptak av mineraler.
Flere av dokumentene i basen omhandler også norske forskere sin deltagelse i forsøk med radioaktiv stråling på mennesker.

http://www.dagbladet.no/nyheter/1998/04/30/88968.html

Opprasjon Nortwood beviser også at det er helt legetimt og akseptert i Pentagram, politikere og militæret å bruke falsk flagg opprasjoner mot egne innbyggere for å legitimere innvasjoner og statskupp

Kunne sikkert fult opp med 100 vis av linker som bekreter det du skriver i artiklen men det er vel bare borkastet spalteplass siden dem aller fleste vet det fra før

Det er seff helt uaktuelt og trekke 200 000 soldater hjem til USA som er konkurs ( 90 000 milliarder i statsgjeld ), 40 000 innbyggere på matkuponger osv,,,, det ville ha utløst en borgerkrig
Soldatene blir jo chippet og vaksinert men det er neppe nok til og styre dem 100% så hvor skal den sendest ?
Obama er svært hypp på krig mot Nord Korea så det er en stor mulighet, Obama har også bestemt seg for og gå til krig mot Russland sammen med Georgia, Georgi ruster veldig opp nå der ekspertene er sikre på at en ny krig kommer snart
Hillary forlanger at Russland gir det «okuperte» sør Osetia tilbake til Georgia

Venzuela og Chaves er også et atraktivt mål for Obama der USA sier rett ut at dem vil støtte Colombia militært vist dem invaderer Venzuela
Ifølge CIA så gjemmer Colombianske opprørs ledere seg i Vanzuela noe Chaves nekter blankt på

I Persia bukta har har allerede USA og Israel utplasert hangarskip og 18 andre krigsfartøy der dem forbereder seg på en invasjon av Iran, den krigen vil starte i starten på Nov i år som også passer fint med planen for utrekking av styrker fra Irak

Nostradamus spådde for 500 år siden at USA ville innlede et korstog mot Mesopetania som er Irak og invadere landet men dem ville tape
Det og trekke seg ut kan vel betrakest som et tap så nok en gang fikk han rett

Men som du sier så får en håpe en tar feil siden alt tyder på at et engrep på Iran vil utløse en global krig
Går Russland og Kina på Irans side så kommer Nato inn i bildet der vi blir innrulert for og kjempe mot russiske styrker som ruller inn i landet vårt

Men vist soldatene legger ned sine våpen der dem nekter og ta i mot order fra sine psykopatiske ledere så vil det bli fred på jord :)

itchin
Abonnent
itchin

Må bare få påpeke at nærmest alle uavhengige sprengstoffeksperter konkluderte med at eksplosjonen i Pentagon MÅ ha skjedd innenfra.
De første ukene etter 9/11 var det egentlig ganske pinlig å snakke om Pentagon for amerikanerene, for selv utrente øyne kunne se at eksplosjonen hadde skjedd innenfra.

Det virker som alle har glemt ut dette.

Otto
Abonnent

Quote: 9/11 was only the tip of the iceberg! From documentary filmmaker William Lewis comes a bone chilling documentary on the spying, tracking and control of the American public. Posted by BridgeStoneMediaGroup.com Parental Guidance Suggested

Sitat: Terrorangrepene 11. september 2001 var bare toppen av isfjellet! Fra dokumentar-filmskaper William Lewis kommer en frysende dokumentar om spionering på, overvåking av og kontroll over den amerikanske befolkninga. Postet av BridgeStoneMediaGroup.com, foreldre veiledning anbefalt

One Nation Under Siege – Full Theatrical Release
.
Falcons’ Thinkbox * Etterretning, skjult sannhet, esoterisme, makt, kriminalitet, frimureri, illusjoner, oa

bin Laden
Abonnent
bin Laden

Om muslimene i sine hjemland hadde sittet og holdt samme regnskap som forfatteren gjør, ville de aldri klare å stå imot faen med så god resultat som de gjør.
Forfatteren maler et håpløst situasjon og banker inn i lesernes hode en skjendig ide` at det ikke finnes annen løsning enn JewWO`s planer om bombing av Iran.
Faen, asså!
Hvordan klarte afghanere å jage vekk sovjetiske bander og nå er langt på vei til å lykkes med en spark i ræva til allierte NATO-bander?
Hvordan klarte tsjetsjenere å tvinge ruse-bander i kne til å signere en skammelig fredsavtale og uavhengighets-erklaring ruse-jøde Eltsin brøt så snart de slikket blod i tryne?
Hvis forfatteren er bekymret for jævla yankees flesk, så blir de nødt til å ta en slankekur uansett de skal steke hele Midtøsten i atombrann eller ikke.

Mitt forslag er en politisk streik for å tvinge de rød-brune på Broilerhuset til reell handling:
– å kreve av hora FN innføring av økonomisk og handlingsblokade av «israhell», bure inne og dømme for forbrytelser mot menneskeheten israhelliske regjeringer, Natan-jahva`s inkludert,
– sette krav til United Stupids de selv stiller til land med tilsvarende budsjett-underskudd, pluss å kutte ut militære utgifter,
– midlertidig utplassering av FN`s kontorer rundt om i Iran som et levende skjold,
+ NS leseres forslag.

Johannes Kvam
Anonym
Johannes Kvam

Beklager å være negativ, men jeg spår kun slik jeg tror de tenker, men som jeg også skrev: jeg håper jeg tar feil. Jeg ønsker ingen krig i det hele tatt, noen steder.

I og med at jeg prøver å se inn i glasskulen, så legger jeg selvfølglig opp til debatt. Det er meningen.

bin Laden
Abonnent
bin Laden

Det er ikke bare DE som tenker slik, men absolutt den største delen av yankee-jewropeiske massen som eter seg fett på jøde-vestlig faenskap i verden.
Det er jøde-vestlige masser som mater jøde-vestlige kriger og terror med sin støtte. De har samme regskap med samme konklusjon i sine hode som du har. De har valgt satans side i pågående krig om bevissthet og sjeler, unntatt en liten søkende del.
Hvis du ønsket å åpne til debatt, burde artikkelen avsluttes med åpent spørsmål, ikke ønske at artikkelens konklusjon var feil.
Beklager skarpe tonen, kan ikke uttrykke meg penere når jeg blir provosert.

Michelle
Skribent

Satanistene og demonene osv bare ler av oss, de kan gjøre hva de vil med oss uten at vi sier ifra, de kan få oss til å gjøre hva som helst for de, de kan selge hva som helst til oss for en prisen de ønsker å ha for varene, vi må jobbe som slaver for de, men luselønn, betale nesten alt tilbake i skatter og avgifter til mililtæret osv (de/THEY/iLLUMiNATi) og det lille vi har igjen går til renter på lån av de og kjøpe shit av de, de kan lage dritt og si at vi trenger det og vi kjøper det og tror det er bra for oss, selv om vi blir deprimerte og dødssjuike, men fremdeles hører vi på hva de forteller at vi skal gjøre videre, fortsette med nye tabletter osv, det kalles jo mind-kontrol, men uansett – dette er jo mildt sagt GALSKAP:
http://www.youtube.com/user/TheFruitarian#p/u/3/Jo0i4tXdM94

Ulven
Abonnent
Ulven

Enig i din observasjon, Michelle.

Men egentlig, så er det jo vi vanlige mennesker, en og en og i fellesskap som burde ha regjert. Vi har jo fått FRI VILJE for å bruke, og det kosmiske ikke-intervensjonsprinsippet, som forhindrer aliens, engler, Gud osv. i å gripe inn mot all ondskapen og galskapen som menneskene her på jorden godtar og bidrar til å føre videre (de fleste naturlig nok uten å være seg det bevisst).

Her er mitt lille frie valg basert på min frie vilje for idag: Nå holder Oslo Sporveier (heter vel «Ruter») på å inndra månedskort i papir, de som bare fungerer som billett, uten å romme persondata og transportmønsteret for innehaveren. Nå tvinges månedskortinnehavere over på de scannbare, elektroniske BIG BROTHER is watching you månedskortene. Dette kommer jeg IKKE til å anskaffe, jeg kommer til å gjennomføre min lille store BOIKOTT, om det så innebærer at jeg fortsetter med å stemple FLEXI-kort eller at jeg tar sykkelen fatt.

Michelle
Skribent

TAKK kjære deg, og så fine tanker du har videre igjen som valing. Ja hver og en bestemme over seg selv, kardemommeloven! Det er iLLUMiNATi som har gitt oss myndighetene uansett, på samme måte som de gav oss religionene og lov/løvebøkene osv, de er ganske smarte og sleipe faktisk, får oss til å tro at de er der for oss, når de er der bare for å bestemme og kontrollere og overvåke oss, og lure oss inn under demonene og til å tilbe demonene, snakk om frekt!

Ja det med sporveiene/ruter er bare ordre fra demonene for å skynde frem med prosessen at alle blir micro-chippa, alt er i chippen, og akkurat når de vil, kan de slå den av, da får du ikke reist noe sted, du har ingen penger, chippen er turned off, du får ikke kjøpt mat, all naturen er ødelagt, du er ferdig rett og slett, men så velger noen å ta til takke med frimureri iallefall, sånn at de kan overleve som slaver litt videre..

BRYT UPP BRYTT UPP – LOVE iS THE ANSWER – TRUTH, BEAUTY, JOY
http://www.youtube.com/watch?v=SJ86e2HGj1o

bin Laden
Abonnent
bin Laden

Helt enig, Ulven, er med på din BOIKOTT.
Har ikke betalings-bankkort heller, bruker kontanter for å gi faen mer jobb i tilfelle de vil vite hva jeg handler og hvor.

Om ALLE satte kjepper i djevelsk maskineri, så ville det stoppe for lengst.
Problemet er at lovlydige patrioter smører det etter sin beste evne.
Som Smurfen skriver, om det ikke var lykkejegere villige til å tjene raske penger på leiemord, så ville kriger stoppe.
Verken Natan-jahva, Putin eller Olabama ville risikere sine egne skinn.
Beklageligvis, er det mer enn nok frivillig kanonkjøtt, lisensbetalere og kjøpere av watching-vennlige plastkort.

Cosmomind
Abonnent
Cosmomind

Ny organisasjon: AA
AVIS ALT!
Fattigdommen er vårt ideal! Usynligheten er vår styrke! :)

Michelle
Skribent

Det er jo så sant, det er jo sånn! Det eneste vi trenger er naturen, den gir oss tidløst evig liv, ren luft, rent vann, frukt, lys og dyrene. That’s it!

Resten er det jo iLLUMiNATi som kommer med, for å gjøre oss avhengige av de, vi trenger ikke THEM/ THEY!!!! Des skaper behov, de lager produkter, men vi trenger ikke noe av det, vi har naturen, den er fri og gratis og ment for oss ALLE, til og med iLLUMiNATi, men for all del ikke ødelegg den mer, vær så snill!

bin Laden
Abonnent
bin Laden

Var det ironi eller sarkasme i «Fattigdommen er vårt ideal», Cosmomind?
Fattigdom er en onde, selvfølgelig. Det var en persisk poet (spør nærmere Armin) som var den første som sa: spar meg for fattigdom for da vil jeg stjele, og spar meg for rikdom for da vil jeg selge min sjel for enda mer penger.
Alt med mål.
Røde Halvorsen kom til en dyp konklusjon at penger ikke har gjort nordmenn lykkelige. Michelle har rett i at man ikke trenger så mye som man blir fortalt om i reklame.
Eller trenger man blodpenger for å gjøre sitt avkom lykkelig?

Cosmomind
Abonnent
Cosmomind

He he! bin Laden! Det var ment som et forslag til motto for en tenkt bevegelse, om ikke å ha så mange eiendeler, en spissformulering.
Bra sitat du kom med der, den går rett i sitatsamlingen min, foreløbig som ukjent. Siden vi er inne på sitater med glemt opphavsmann er det jo en kjent herremann som skal ha sagt; – Den som har kjent fattigdommens kulde, får den aldri ut av kroppen!
Tror ikke avkommet vet hva lykke er!

Cosmomind
Abonnent
Cosmomind

Her er min definisjon på lykke:
– Når jeg ikke er ulykkelig er jeg lykkelig!
:)

Michelle
Skribent

Ja, men det minnte meg om Märtha (er det ikke sånn navent skrives?) sa til de nygifte Prinsesse Victoria og Daniel.
«Vær lykkelige!»

Genial kommentar, men den kan virke både positiv og negaativ, positiv at man må jo bare bestemme seg for at man er lykkelig så blir og er man det, men samtidig kunne den virke litt falsk, som at man skal bare late som man har det supert når life sucks og man vil ikke være den andre forventer at man skal være osv LOL

Michelle
Skribent

Når det gjelder lykke, så tror jeg som Buddha sier, at har du for mange ting, så eier tingene deg, pengene eier deg, du eier ikke pengene, det er det uansett iLLUMiNATi som gjøre, men det er tilstanden av kjærlighet du velger å ha i ditt hjerte som er viktigst, ikke tittel o.l.,men hvor mye kjærlighet man gir og er i, høyner seg i bevissthet, våkner fra hypnosen/ mind-control, følelsen av å eie noe er negativ, fordi å gi alt er en høyere frekvens, så la oss heve oss i frekvens, spre glede og stråle healing som er kjærligheten og gleden – for alltid. Jeg er 100% overbevist om at det er derfor vi har valgt å være her, fordi vi føler vi kan være her å¨stråle og gi, til alle, også hjelpe dyrene selvsagt♡

Cosmomind
Abonnent
Cosmomind

Ekteskapet er den eneste krig hvor man ligger med fienden! :D(Utskjemt)
Jeg er dypt ulykkelig over eksteskapet mellom USA og Irael, og jeg trives ikke med at der finnes pestbefengte rotter, både firbente og tobente. Det militærindustrielle kompleks. Et monstrum, i et konglomerat av skruppelløse banditter. Jeg gråter blod!
Hvordan får man fjernet folk som for åpen scene sitter og planlegger, utvikler, og utprøver, de meste høyteknologiske og utspekulert, djevelske våpen som bare fantasien kan tenke seg i de mørkeste avkroker!
Men jeg kaster mitt smil så tappert i motvind! :)

Singoalla
Abonnent
Singoalla

Man har vel ligget med fienden i kriger også, voldtekter florerte der man erobret land erobret man også kvinner.. og til og med i Bibelen står det beskrevet et eller annet sted, at de voldtok kvinnene og det var visst ok.. da de tok land var kvinnene krigsbytte.. huff, barbari nå men ikke bedre før. Hvordan kaste dette? Vil de la seg kaste? Folket må reise seg men det blir vel et helvete hvor de kan sette hærer og stay-behind grupper inn mot oss og sverting og propaganda er allerede igang, bestråling og det som verre er.. Hva er dette for noen utysker iblant oss? gode folk gjør ikke slikt som å spraye mat og Moder jord med gift..

Michelle
Skribent
Cosmomind
Abonnent
Cosmomind

Jeg har aldri ligget med fienden!
Bare under og over!
Og ved siden av når hun sover!
;)

Mole
Abonnent
Mole

Oljefelt oppdaget i Afghanistan
Afghanske myndigheter har oppdaget et oljefelt som anslås å inneholde 1.800 millioner fat olje like ved Mazar-i-Sharif, nord i landet.

Oljefeltet er oppdaget i de samme områdene som den NATO-ledede ISAF-styrken i disse dager kjemper mot et stadig sterkere Taliban.

http://e24.no/olje/article3769452.ece

Kanskje noe «godt» kan komme ut av denne «viktige» krigen mot «terror» alikevel!!!?

bin Laden
Abonnent
bin Laden

uten tvil, det kommer masse godt ut av krigen mot terror:
– psykopatene får pengene sine for solgt våpen og frakt av heroin med CIA-rutefly,
– hjerneskadde leiemordere skal fortsette å skyte ned United Stupids i US (alt går jo på samme regnskap til de 6 milliardene som skal elimineres),
– og oljen, den forbannelsen, skal hjelpe oss å drepe vår moder Jord litt fortere: http://www.youtube.com/watch?v=1YJFkVRJ3vY&feature=related

Mole
Abonnent
Mole

Ja, å ikke minst ha råd til lete etter olje samtidig som man kriger mot store deler av verden.

Mole
Abonnent
Mole

Our Proxy War in the Middle East
Even Israelis didn’t mind this time when we sold F-15s to Saudi Arabia. That’s because they share an enemy, Iran, and know that we’re going to help them fight it.
Historically, Israel has been extremely prickly when the United States sells weapons to its putative opponents, like Saudi Arabia.

http://www.newsweek.com/2010/08/13/the-israeli-saudi-american-alliance-against-iran.html

Mole
Abonnent
Mole

On the ideological plane, the contemporary ferment is fed by the rapidity with which ideas can be communicated and by the inherent impossibility of fulfilling the expectations aroused by revolutionary slogans. On the economic and social plane, millions are rebelling against standards of living as well as against social and racial barriers which had remained unchanged for centuries.

Time and again states appear which boldly proclaim that their purpose is to destroy the existing structure and to recast it completely. And time and again, the powers that are the declared victims stand by indifferent or inactive, while the balance of power is overturned.

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/09/living-with-a-nuclear-iran/8193

Mole
Abonnent
Mole

The Point of No Return.For the Obama administration, the prospect of a nuclearized Iran is dismal to contemplate— it would create major new national-security challenges and crush the president’s dream of ending nuclear proliferation.

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/the-point-of-no-return/8186/

Mole
Abonnent
Mole
Ulven
Abonnent
Ulven

Det er nok Iran-krig som de forbereder, nå som gutta med krutt har gjort seg ferdig med ritualene sine i Bohemian Grove.

Så har vel kanskje allerede forsvarsminister Grete Faremo, som er medlem av Trilateral-kommisjonen, og dermed har sin høyeste lojalitet til Rockefeller og de gale globale, vært innom USAs ambassade og lovet sin fulle lojalitet til enhver sinnsyk krigsplan som Illuminati-puppet Bombama nå er i ferd med å plukke ut av skuffen og børste støvet av.

Dette landet har vært basert på landssvik og adlyding av ytre makter, fra Christian Michelsen ble statsmister i det nylig uavhengige landet Norge i 1905. For anledningen hadde han noen jesuittiske «rådgivere» på besøk hjemme hos seg. Jesuitter hadde som kjent ikke adgang til Norge i henhold til grunnloven av 1814.

Og hva skjedde den 7. juni 2005, på 100-årsdagen for Norges uavhengighet ? Joda, forsvarsminister Kristin Krohn Devold var på marinebåt-utflukt på en norsk fjord med den amerikanske massemorderen Donald Rumsfeld, som dengang var USAs forsvarsminister med mye Irak-blod på hendene. Utifra hva jeg vet nå så virker den der seansen som noe okkult rituale, med hensikten at det «frie» landet Norge skal være underlagt USAs militære kommando for de kommende 100 årene eller noe i den duren.

Jeg kan ikke se at situasjonen er noe annerledes idag. Norge bestyres av det landssvikerske geitehode-dynastiet Stoltenberg, hvis overhode Thorvald er medlem av både Trilateral-kommisjonen og Bilderberg-gruppen. Og Jens adlyder nok ennå sin pappa…

armin1
Abonnent

La oss ikke glemme Britene, du har nesten renvasket dem her kjære artikkelforfatter. Hvem var det som ga USA etterettningen om at Saddam har Masseødellegelsesvåpen? CIA og andre advarte Bush om å invandere Irak, men for første gang i USA historie går de til krig med utenlandsk etterrettning. Det er også viktig å nevne at Bush, Cheyney og Collin Powel knelte forran Dronning Elizabeth for korset etter «oppdrag fullført».

USA trenger ikke å gå inn i Nigeria med bakkestyrker, de har jo Shell der allerede som er en miljøkatastrofe. Er ikke det her krig så vet ikke jeg.
http://www.youtube.com/watch?v=S0QTxz5rTxU

Ulven
Abonnent
Ulven

PST = PSTAPO ?

Mole
Abonnent
Mole

Gul, who served as the director general of Pakistan’s Inter Services Intelligence during 1987-89 and worked with the CIA in the covert war against the Soviets in Afghanistan, is a wealth of knowledge on the so called ‘war on terror’.

http://www.prisonplanet.com/former-pakistani-intel-chief-fears-world-war-three-is-imminent.html

Michelle
Skribent

Apropo NATO og «forsvaret» og om de følger sjefssatanistens Aleister Crowleys direkskjon via demoner om at de må lære seg å prate baklengst, det er visst mere offisielt brukt enn folk vil innse:
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/afghanistan/165-angrep-paa-norske-styrker-i-afghanistan-3268140.html

Mole
Abonnent
Mole

Kritikerne hevdet at seansen var et klart uttrykk for Bush-administrasjonens urealistiske mål i Irak, og presidenten innrømmet selv i november 2008 at han var uheldig med ordbruken.

Krigføringen har ifølge den amerikanske talsmannen Philip Crowley krevd livene til 4.400 amerikanske soldater og kostet skattebetalerne over 1.000 millliarder dollar.

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/amerikanske-kampstyrker-ute-av-irak-3269239.html

Michelle
Skribent

New York Muslimsk Moske åpner 9/11
Er det frimurernes måte å si unnskyld for at vi legger all skylde på dere, eller er det fordi muslimene også selvsagt er en del av illuminati, eller er det også nærmere en offisiell NewWorldOrder?
http://www.youtube.com/user/thetruthergirls#p/u/0/weL_7rpqADQ