Du leser nå
Anthrax-terroren høsten 2001 var falsk flagg farse

23 minutter lesetidAnthrax-terroren høsten 2001 var falsk flagg farse

Høsten 2001 ble USA rammet av dobbel terror; først fallende skyskrapere og deretter dødelig anthrax sendt pr. post. Var terror-spillet viktige elementer i å få innført fascist-lovverk i USA, hvor medias rolle var å være den nyttigste idioten med hovedoppgaven å føre opinionen bak lyset slik at falsk flagg-farsen ikke skulle bli gjennomskuet ?

Det er nå 9 år siden USAs store terrorhøst i 2001. Først falt World Trade Center-tårnene den 11. september og ikke lenge etter ble USA på ny satt i terror-skrekk da brev som inneholdt dødelige anthrax (miltbrann)-bakterier ble sendt til media og til utvalgte politikere i Kongressen. Nyhetsspeilet går her gjennom fakta-bitene i denne merkelige saken, som stiller USAs mektige føderale «antiterror»-politi FBI i et  mer enn tvilsomt lys.

I februar 2010 henla FBI  etterforskningen av anthrax-terroren, etter å ha konkludert med å påstå at det hadde vært en  avdød  mikrobiolog ved USAs biovåpenlaboratorium Fort Detrick som hadde sendt de dødelige anthrax-brevene helt på egenhånd.

1.  11. september-terroren

11. september 2001 skrev seg inn i verdenshistorien som den store terror-dagen. Som kjent falt tre  høybygg i New York City fullstendig sammen denne dagen, etter å ha blitt pulverisert til fint støv i løpet av sekunder.
11. september-terroren  ble i stor grad regissert og utført av Malteserordenen,
som har mange av USAs viktigste maktmenn som medlemmer. 911-terroren var mao. en inside job, slik det nå hevdes fra stadig flere hold.

Til tross for massive løgner i vestlige media og fra USAs myndigheter var det intet passasjerfly som traff Pentagon (Google f.eks. ”hunt the Boeing” eller klikk her ).

Etter smellet i Pentagon var FBI raskt på pletten med å demontere de omkring 60 overvåkingskameraene som nøyaktig hadde registrert hva som hadde truffet ”verdens best bevoktede bygg” Pentagon og utløst eksplosjonsbrannen som drepte 185 mennesker. Videoinnholdet fra overvåkingskameraene er aldri blitt offentliggjort av «terroristenes beste venn» FBI.

2. The Patriot Act

USAs kryp-fascistiske lovverk ved navn The Patriot Act  var blitt  utarbeidet i det stille av jesuitten Viet Dinh, assisterende riksadvokat og professor ved jesuitt universitetet Georgetown i Washington DC, allerede før 11. september.

Lovforslaget med det ulogiske navnet ”Patriot Act” ble fremlagt under påskudd av å ”bekjempe og forebygge terror”, mens det i realiteten fratar borgerne konstitusjonelle rettigheter og legitimerer økt maktmisbruk fra myndighetenes side, inkludert vilkårlig fengsling uten lov og dom.

The Patriot Act undergraver viktige borgerrettigheter og gir myndighetene store muligheter for å begå overgrep mot enkeltmennesker

The Patriot Act er et rammeverk for å etablere USA som en fascistisk politistat, noe a la det gamle Sovjetunionen.

3. Muslimer får skylden for terroren via media

Før WTC-tårnene hadde falt var ”muslimske terrorister fra Al-Qaida” blitt utpekt som de skyldige for 11. september-terroren. På rekordtid ble navn og bilder av 19 navngitte personer fra land som Saudi-Arabia, Egypt og Jemen kringkastet av villige vestlige media verden rundt sammen med forhistorier om hvorfor hver enkelt av dem hadde endt opp som USA-hatende terrorist.

At den nylig tiltrådte FBI-sjefen Robert Mueller hadde innrømmet på CNN både 20. og 27. september 2001 at FBI overhodet ikke hadde noen bevis for identitetene til personene som hadde vært ombord i flyene fikk lite eller ingen  oppmerksomhet.

Muslimer har fått skylden for det som skjedde av terror i USA høsten 2001. Pr. dags dato har intet vestlig presseorgan, heller ikke Aftenposten, Morgenbladet eller VG, formidlet den virkelige sannheten om det som skjedde terrorhøsten 2001.

4. Det første anthrax-angrepet

18. september, bare en uke etter det store terror-sjokket «911», ble det postlagt to brev som inneholdt den farlige miltbrann-bakterien anthrax (bacillus anthracis). Brevene var adressert til hhv.  Tom Brokaw, reporter i TV-selskapet NBC og til redaktøren i avisen New York Post.

Flere personer som hadde vært i berøring med anthrax-brevene ble syke, uten at dette i første omgang ble omtalt i media, ikke engang på NBC News eller i New York Post som selv var blitt direkte berørt og var de første som hadde fått kjennskap til at brevene inneholdt reell anthrax.

Innholdet i de to likelydende brevene var i skolegutt-terrorist stil, og lød:

09-11-01
THIS IS NEXT
TAKE PENACILIN NOW
DEATH TO AMERICA
DEATH TO ISRAEL
ALLAH IS GREAT

"Vart dokk skræmt no ?" Teksten som fulgte anthrax-brevene var skoleguttaktig: "Death to Israel - Allah is great". Skulle man le eller gråte ?

5. ”Varselbrevet” om mulig bioterror

I slutten av september 2001 mottok marinebasen Quantico i Virginia et anonymt brev som beskyldte en tidligere ansatt av muslimsk opphav ved USAs biovåpenlaboratorium Fort Detrick  for å planlegge et bioterrorangrep mot USA. Brevet var poststemplet 26. september, mao. etter at de første anthrax-brevene var sendt, men før anthrax-brevene var blitt kjent via  media…

6. FBI tier om anthrax-brevene og varselbrevet

Som USAs primære anti-terrorpoliti ble FBI umiddelbart informert om anthrax-brevene og varselbrevet, uten at det ble slått offentlig alarm.

7. The Patriot Act presenteres som lovforslag i Kongressen

Etterdønningene etter 11. september-terroren hadde redet grunnen for å iverksette radikale tiltak ”rettet mot terror”. Da lovutkastet til The Patriot Act ble fremlagt for Kongressen 2. oktober, var klimaet for å vedta lover som fremmet ”sikkerhet” på bekostning av frihet og borgerlige rettigheter, som ville bli sterkt beskåret om loven ble vedtatt, blitt vesentlig gunstigere enn før 11. september.

Det var likevel flere ledende politikere i Kongressen som manet til besinnelse og gjorde det klart at det ikke forelå noen bråhast med å behandle det komplekse og ikke-konstitusjonelle lovforslaget. 3. oktober gjorde Senatets flertallsleder Tom Daschle det klart at han tvilte på at Senatet kom til å benytte kun en uke på behandlingen, slik Bush-administrasjonen hadde gått  inn for. 4. oktober ga Patrick Leahy, formannen i Senatets Justiskomite, uttrykk for sitt mishag over at Bush-administrasjonen presset på for å få vedtatt The Patriot Act i uendret form.

Viktige årsaker til senatorene Daschle og Leahys markerte motvilje mot lovforslaget var at Patriot-loven ville tilsidesette etablerte rettssikkerhetsnormer, bl.a. habeas corpus – som forhindrer at personer kan bli fengslet uten lov og dom.

8. FBI avhører ”den mulige bioterroristen” som er omtalt i varselbrevet

Umiddelbart etter at FBI ble overlatt varselbrevet hvor det ble hevdet at den egyptisk-fødte mikrobiologen dr. Ayaad Assaad planla bioterrorisme, ble Assaad innkalt til forhør og konfrontert med opplysningene i brevet. Dette forhøret fant sted 3. oktober. Assaad hadde vært ansatt ved USAMRIID
(United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases) i Fort Detrick, Maryland frem til 1997.

Det viste seg at brevskriveren satt inne med så mye detaljert informasjon om Dr. Assaad personlig at Assaad trakk den slutning, som han meddelte FBI, at det måtte ha vært en tidligere kollega av ham fra USAMRIID som hadde skrevet varselbrevet.

På basis av informasjon som fremkom under forhøret ble Assaad sjekket ut av saken.

9. FBI unnlot å etterforske hvem som hadde sendt varselbrevet

FBI har aldri offentliggjort det anonyme varselbrevet som ble sendt til Quantico-basen. I oktober 2001 gikk FBI endog til det oppsiktsvekkende skritt å kunngjøre at FBI ikke hadde til hensikt å bringe på det rene hvem avsenderen av varselbrevet var:

While FBI spokesman Chris Murray confirmed that Assaad was not under suspicion, he also stated to reporters that the FBI is not trying to find out who sent the anonymous hate-letter.” Se

10. Begivenheter i sekvens i oktober 2001

2. oktober: Patriot Act legges frem i Kongressen

3. oktober: Tom Daschle tar avstand fra lovforslaget om The Patriot Act

3.oktober: Ayaad Assaad forhøres om varselbrevet

4. oktober: Patrick Leahy tar avstand fra lovforslaget om The Patriot Act

4. oktober: FBI offentliggjør info om anthrax-brevene, (som var blitt sendt til NBC TV og New York Post), og det blir slått stort opp i media.

6. oktober: Justisminister John Ashcroft beskylder Kongressen for å forsinke behandlingen av Patriot Act (4 dager etter at det grunnlovsstridige lovutkastet var blitt fremlagt…)

7. oktober: USA starter krig mot Afghanistan.

11.  Anthrax-angrepet mot kongress-politikere

9. oktober ble to anthrax-brev sendt til de fremstående Patriot Act-skeptikerne Tom Daschle og Patrick Leahy. Brevene inneholdt en sterkere form for anthrax, som var så kraftig at tre personer døde av anthrax-angrep en uke etter å ha vært i kontakt med brevene. Blant de drepte var to postfunksjonærer. Hverken senator Daschle eller senator Leahy ble helsemessig berørt av brevene.

I brevet til Daschle var skolegutt-terrorist stilen beholdt og videreutviklet (bl.a. ved at avsender var oppført som ”4TH GRADE GREENDALE SCHOOL” – 4. klasse ved Greendale skole)

Brevteksten til Daschle lød:  

Brevet til senator Tom Daschle som inneholdt anthrax som drepte to personer

09-11-01
YOU CAN NOT STOP US.
WE HAVE THIS ANTHRAX.
YOU DIE NOW.
ARE YOU AFRAID ?
DEATH TO AMERICA
DEATH TO ISRAEL
ALLAH IS GREAT

12. Anthraxen viser seg å være amerithrax – anthrax made in the USA

Det viktigste smoking gun beviset etter angrepet var anthrax-rester fra brevene som ble beslaglagt og sendt til laboratorium for grundig analyse. Allerede i oktober ble det slått fast at anthraxen var av typen ”Ames strain”. Dette er samme type anthrax som utvikles og oppbevares i USAs egne militære biovåpenlaboratorier !

Både New York Times, Washington Post, vitenskapstidsskriftet New Scientist og andre  konkluderte med at den benyttede anthraxen pekte rett til  USAMRIIDs laboratorium Fort Detrick, ormebolet som utgjør kjernen blant USAs heksegryter for brygging av biologisk gift.

The enemy within: Fort Detrick - USAs fremste militære laboratorium for utvikling av biologiske våpen

USAMRIID i Fort Detrick, Maryland, befinner seg like utenfor Washington DC og drives i regi av det obskure black-ops departementet DOD (Department of Defence).

The Washington Post skrev i sitt hovedoppslag 16. desember 2001:
Genetic fingerprinting studies indicate that the anthrax spores mailed to Capitol Hill are identical to stocks of the deadly bacteria maintained by the US Army since 1980.” At least one of the scientists told the Post that “the original source” of the anthrax in the Daschle and Leahy letters “had to have been USAMRIID,” i.e., Fort Detrick

13. FBI foretar ikke forhør av Fort Detricks anthrax-ansatte

Det var mange som hadde vært ansatt i Fort Detrick på anthrax-tidspunktet i 2001 og tidligere som hadde hatt befatning med anthrax gjennom sitt arbeid i USAMRIIDs Pathology Division i Fort Detrick. Aktuelle personer var bl.a. Philip Zack, Marion Rippy, Steven Hatfill og Bruce E. Ivins i tillegg til Ayaad Assaad som var blitt sjekket ut av saken etter å ha blitt forhørt:

The strain of weaponised anthrax used in the attacks narrows the search for the perpetrator(s) down to a few US labs: but law enforcement agencies have yet to issue a single subpoena for employee records at the four labs with a history of working with this strain.” Se

Til tross for at kilden for anthraxen må ha vært et av et fåtall amerikanske biolaboratorier sendte ikke FBI ut så mye som en forespørsel om oversikter over ansatte med anthrax-tilgang etter at dette var blitt klart, knapt nok et forhør utover forhøret av Assaad ble gjennomført:

Neither Assaad nor any other scientist named in the court documents has been linked to the attacks, and most say they have not even been questioned by the FBI. ” Se

Fort Detrick-ansatte som ikke ble forhørt av FBI: Philip Zack til v., Bruce Ivins til h. Assaad i midten ble fritatt for mistanke etter å ha vært i forhør hos FBI.

Uten å ha bedt om det mottok en høytstående FBI-ansatt innenfor terror og anti-terror ved navn Marion Bowman en komplett liste med navn på forskere, kontraktører og laboratoriepersonell som hadde bedrevet anthrax-arbeid fra Francis A. Boyle, som hadde arbeidet som biovåpen-rådgiver for president George H. W. Bush i 1980-årene.

14. Patriot Act vedtas rekordraskt og med overveldende flertall

Allerede 24. oktober 2001 fant avstemningen sted i Kongressen. Alle unntatt en senator stemte for The Patriot Act (bare Russell D. Feingold fra Wisconsin stemte imot). Mao. stemte Anthrax-mottagerne Dascle og Leahy også for loven de hadde vært imot inntil anthrax-brevene skremte vettet av dem.  Samme dag vedtok også  Representantenes Hus The Patriot Act, med klart flertall, mot 75 nei-stemmer og avholdende.

USAs daværende president George W. Bush signerer The Patriot Act 26. oktober 2001.

Etter at president George W. Bush skrev under den 26. oktober var The Patriot Act blitt gjeldende amerikansk lov, kun 11 dager etter at de dødelige anthrax-brevene ankom Kongressen, adressert til noen av de mektigste motstanderne av fascist-lovgivningen som var kamuflert bak ”patriot”-merkelappen.

15. FBI ødelegger viktige antrax-bevis

Kort tid etter at biovåpen-eksperten Boyle hadde gjort det klart overfor FBIs Bowman at han anså det som mest sannsynlig at anthrax-terroren var blitt utført av amerikanere på innsiden, beordret FBI at Anthrax ames databasen, som var en oversikt over alle forekomster og transporter av anthrax i og imellom USAs biovåpenlaboratorier gjennom en årrekke, ble ødelagt (!)

FBI, som hadde ansvaret for terror-etterforskningen, ødela mao. med fullt overlegg  informasjon som kunne ha sporet opphavet til den benyttede anthraxen og dermed ha løst terrormysteriet.

16. Den forsvunne anthraxen

Det offentlige fokuset på USAs biovåpenlaboratorier brakte for dagen at tidlig på 1990-tallet hadde en rekke farlige mikrobe-substanser forsvunnet sporløst fra patologi-avdelingen i Fort Detrick. Det dreide seg om ebola, hantavirus og antrax av ames-typen, noe som bl.a. ble omtalt i New York Times
som også berettet om lemfeldige sikkerhetsrutiner og manglende mikrobe-kontroll.

Etter en vareopptelling i laboratoriet i Fort Detrick i 1992 ble det konstatert at 27 sett med dødelige mikrobekulturer hadde forsvunnet.

17. Zionisten Zack kommer i søkelyset

Oberstløytnant Philip Zack hadde vært ansatt ved Fort Detricks avdeling for eksperimentell patologi frem til han ble tvunget til å slutte i 1991. Fra et etterforskningsmessig synspunkt var Zack interessant, ettersom han hadde to ulike berøringspunkter med anthraxbrevene. Det ene var at han var mistenkt for å ha skrevet hat-brevet som impliserte Assaad som mulig bioterrorist. Det andre var at han hadde vært ulovlig tilstede i Fort Detrick-laben på et tidspunkt da anthrax og andre biovåpen-kulturer hadde forsvunnet.

Dette var basert på at han var en tidligere kollega av Assaad i Fort Detricks patologiske laboratorium og at den jødiske zionisten Zack hadde fremprovosert fiendskap med araberen Assaad ved bl.a. å utarbeide ondskapsfulle vers som ble sirkulert i den sykelige patologi-avdelingen i Fort Detrick. Et utdrag lyder slik:

«Ayaad Assaad was the start,
with a reputation for not having heart
A ‘skimmer’ without equal
We hope there’s no sequel
In his honor we created this beast
It represents life lower than yeast
Whoever is voted this sucker,
you can’t duck her, You must accept blame,
And bear all the shame Unlike Assaad,
that first motherfucker»
(Hentet fra)

Etter at Assaad hadde klaget over den systematiske trakasseringen han var offer for til sine overordnede endte det med en intern oppvask som var medvirkende til at Zack ble oppsagt.

Zack ble tvunget til å slutte i Fort Detrick høsten 1991, men den 23. januar 1992 kl. 08.40 p.m.,  et tidspunkt da Zack ikke lenger hadde lovlig adgang til Fort Detrick, ble han fanget opp av overvåkingskameraene på Fort Detrick og identifisert som en snikende inntrenger.

Et slikt uautorisert besøk kan bare ha vært mulig ved at en person på innsiden hadde medvirket til å slippe Zack inn. Dette var trolig Marian Rippy, en av Zacks gode venner fra mobbe-klubben ”The Camel Club”. Senere i 1992 ble det konstatert at 27 kulturer med dødsmikrober var forsvunnet fra Fort Detrick.
FBI ble gjort kjent med Zacks ulovlige besøk i Fort Detrick på tidspunktet for anthrax-tyveriet men foretok seg likevel ikke noe i forhold til Zack, hverken forhør, arrestasjon eller uthengning i pressen som bioterror-mistenkt…

Assaad var forundret over at han ikke ble benyttet som vitne etter at han var blitt renvasket for mistanke av FBI. Tross alt kjente Assaad godt til forholdene internt i anthrax-laben på Fort Detrick. Assaad uttrykte det som at ”alle andre enn FBI ønsket å snakke med ham”:

The FBI showed no interest in talking with him about his days at Fort Detrick. ‘The whole world wants to talk to me, except the FBI,’ he said, as his lawyer’s phones rang nonstop this week, with media organizations seeking interviews with him. ‘Something’s wrong here’Se

18. Steven Hatfill trekkes opp av hatten

Sommeren 2002 var den økende mediefokusering på Philip Zack i ferd med å bli så sterk at selv FBI vurderte å måtte foreta seg noe – for syns skyld. Dermed ble en ny syndebukk fra Fort Detrick-miljøet trukket opp av hatten og vist frem via pressen: Mikrobiologen Dr. Steven Hatfill.

Den første som navnga Hatfill som anthrax-mistenkt var Barbara Hatch Rosenberg, som var leder for en uavhengig etterforskning av anthrax-terroren som ble utført av The Federation of American Scientists. Hatch Rosenberg hevdet at noen på innsiden, mao. en eller flere personer med høy sikkerhetsklarering innenfor USAs biovåpenprogram, måtte ha stått bak anthrax-terroren, se.

Hatfill hadde bl.a. utført et oppdrag i samarbeid med doldis-firmaet SAIC, som er en del av USAs militær-industrielle kompleks.

Det plutselige fokuset på Hatfill, som slo ned som lyn fra klar himmel, bidro til at trykket mot Philip Zack fordunstet som dugg for solen nærmest over natten.

I samarbeid med SAICs nestkommanderende Joseph Soukup hadde Steven Hatfill utarbeidet en rapport vedrørende mulighetene for anthrax-angrep via brev på amerikansk jord. Utredningen hadde bl.a. konkludert med at 2,5 gram anthrax var den maksimale dosen som kunne benyttes uten at konvolutten begynte å bule ut på en mistenkelig måte. Som en kuriositet kan det nevnes at  anthrax-brevet til senator Leahy, som drepte en person, inneholdt 0,871 gram anthrax. Hatfills rapport fra februar 1999 ble av noen ansett som en blueprint, mao. en oppskrift på anthrax-terroren slik den ble gjennomført.

FBI fulgte opp fokuset som ble rettet mot Hatfill som ny hovedmistenkt for anthrax-angrepet  ved på dramaturgisk vis å la en TV-stasjon vise en ransaking av Steven Hatfills hjem, som ble utført av FBI-agenter iført beskyttelsesdrakter (”hazmat suits”), som om de antok at Hatfill hadde stuet vekk livsfarlige anthrax-, ebola- eller hantavirus et eller annet sted mellom gullfiskbollen og bokhylla i sin egen stue, som lå like ved Fort Detrick-laboratoriet.

FBI kunngjør at Hatfill er blitt ny hovedmistenkt for anthrax-terroren, ved å la TV-team direkteoverføre en ransaking i Hatfills hjem, utført av FBI-agenter i beskyttelsesdrakter (hazmat suits)

FBIs bevisste lekkasjer til media ble fulgt opp av USAs justisminister John Ashcroft, som på en TV-overført pressekonferanse i august 2002 navnga Steven Hatfill som mistenkt i anthrax-saken. Justisministerens utpeking av Hatfill ble ikke fulgt opp av noen tiltale mot ham.

19. Hatfill slår hardt tilbake

Biovåpeneksperten Hatfill la seg ikke ned etter med ett å ha blitt USAs nye hat-objekt. Samme måned som justisministerens uthengning av ham avholdt han sin egen pressekonferanse, hvor han gråtkvalt slo tilbake mot de urettmessige beskyldningene mot ham ved å fastholde at han ikke hadde hatt noe med anthrax-brevene å gjøre og at den uansvarlige mediadekningen hadde ødelagt hans gode navn og rykte.

"Dere skal få se - hvem dere ypper dere med": Steven Hatfill tar til motmæle mot anklagene om anthrax-terror ved å avholde en pressekonferanse utenfor sitt hjem kort tid etter FBIs TV-overførte husransaking

I 2003 saksøkte Steven Hatfill FBI og Justisdepartementet for å ha lekket informasjon om ham til media, et brudd på loven om privatlivets fred (The Privacy Act).

Hatfills søksmål mot myndighetene endte med at han i juni 2008 inngikk et forlik med myndighetene som han hadde saksøkt. Forliket innebar at Hatfill ble tilkjent 4,6 millioner dollar i erstatning for urettmessig å ha blitt uthengt som mistenkt bioterrorist.

20. Mikrobiologen Bruce E. Ivins dør i 2008 og blir stemplet som den bioterrorskyldige av FBI og media

Som nevnt var et illevarslende særpreg ved FBIs tidlige etterforskning av saken at Fort Detrick-ansatte med anthrax-arbeid ikke ble innkalt til rutinemessige forhør. Dette har ikke forhindret at FBI senere, både i 2002 og i 2008, har trukket frem og navngitt Fort Detrick-ansatte som hovedmistenkte for anthrax-angrepene. Dette kan anses som tidenes skivebom-etterforskning i regi av FBI, medmindre det ligger noe bak.

Steven Hatfill viste seg å være en langt fra ideell syndebukk, ettersom han ikke godtok anklagene som ble rettet mot ham, og viste seg i stand til å gå til motangrep mot den store stygge statsmakt; representert ved maktutøverne i FBI og Justisdepartementet som ble tvunget til det nevnte forliket, som også innebar at FBI ikke lenger hadde noen skyldig syndebukk i saken.

Bruce Ivins: Funnet skyldig av FBI i å ha skrevet og sendt anthrax-brevene - noe som ble kunngjort like før og like etter hans død

Etter det for FBI så ydmykende nederlaget mot Hatfill sommeren 2008 ble det handlet raskt for å finne frem til en ny syndebukk i saken.

Valget falt på Bruce E. Ivins, som var en hobbymusiker, familiefar og Røde Kors-frivillig som hadde vært en kompetent og trofast medarbeider i Fort Detrick-laboratoriet i mer enn 30 år.

Kort tid etter anthrax-angrepene i 2001 var Ivins blitt bedt om å bistå i etterforskningen, da han ble ansett som en svært kompetent mikrobiolog. Ivins hadde også bistått FBI med å analysere de innsamlede anthrax-prøvene som var blitt benyttet i brevangrepene, bl.a. i brevene til Kongress-politikerne Daschle og Leahy.

I mars 2003, snaue halvannet år etter anthrax-angrepene og uten noensinne å ha vært mistenkt for delaktighet i bioterroren, ble Ivins tilkjent DODs høyeste utmerkelse til en sivil tjenestemann, The Decoration for Exceptional Civilian Service. Denne høythengende hedersbevisningen hadde Ivins mottatt for sin innsats i arbeidet med å løse enkelte tekniske problemer knyttet til produksjonen av anthraxvaksinen.

I juli 2008 gjorde FBI gjorde det klart at det ville bli tatt ut tiltale mot Ivins for anthrax-angrepene, nesten 7 år etter at anthrax-brevene var blitt sendt. I alle årene som var gått var Ivins hverken blitt forhørt eller meddelt at han var ansett som mistenkt på noen måte.

Få uker etter at media brakte nyheten om at ”nå hadde FBI funnet den anthrax-skyldige” ble Ivins plutselig funnet død. Dødsårsaken skal ha vært selvmord ved forgiftning, et «selvmord» som media berettet svært åpent og konkluderende om, samtidig med at FBI konkluderte med at «Ivins hadde vært anthrax-terroristen«. Media nevnte gjerne begge forholdene i samme åndedrag.

Det verserer visse spekulasjoner om at Ivins ble ”suicided”, mao. at ”noen” hadde funnet det betimelig å myrde Ivins for deretter å kamuflere drapet som selvmord. At Ivins død kom svært beleilig for FBI og FBIs oppdragsgivere i anthrax-saken ble avspeilet i den grelle svertekampanjen som ble iverksatt mot Ivins straks han var død og ikke lenger i stand til å forsvare seg.

Umiddelbart etter Ivins død 29. juli 2008 ble mediabildet i USA pepret med informasjon om at Ivins var bioterroristen som hadde forårsaket 5 personers død gjennom å sende brev til ulike adressater fylt med anthrax. Som anthrax-ekspert må Ivins ha visst at bakteriene ville være dødelige for dem som kom i berøring med dem. Ivins ble med ett fremstilt som ”den ensomme og gale forskeren” etter knapt nok å ha vært mistenkt i saken i de 7 årene som var gått siden terrorhøsten 2001.

Her er et utvalg presseoppslag i kjølvannet av Ivins død:

Wall Street Journal, 1. august  2008:
The Justice Department hasn’t yet decided whether to close the investigation, officials said, meaning it’s still not certain whether Dr. Ivins acted alone or had help. One official close to the case said that decision was expected within days. If the case is closed soon, one official said, that will indicate that Dr. Ivins was the lone suspect.”

Boston Globe 2. august 2008:
”Scientist in anthrax case had darker side”

Ivins begravelse fant sted 5. august.

Offentlig henrettet etter sin død: Bruce Ivins

New York Post, 7. august 2008:
“Spore loser – Dr. Dooms descent into madness”

Minnegudstjenesten for Ivins fant sted 9 august.

8. august 2008, dagen før minnegudstjenesten for Ivins,  arrangerte USAs myndigheter en slags rituell karakterofring av Ivins, med den doble hensikt å begrave anthrax-saken for godt sammen med Ivins selv:

Dobbel begravelse: FBI og Justisdepartementet avholder pressekonferanse 08.08.08 – 3 dager etter Ivins begravelse, og dagen før minnestunden for Ivins. Det påstås at Bruce Ivins var alene om å begå anthrax-terroren, som kostet fem mennesker livet.

21.  Anthrax-saken var en falsk flagg farse

Det anses som bevist at antraxen som ble benyttet i brev-angrepene hadde sitt opphav i et av USAs biovåpenlaboratorier, trolig Fort Detrick.

Hvilken rolle spiller det egentlig hvem som til syvende og sist utførte udådene ? Det oser lang vei av at den eller de som stod bak anthrax-brevene høyst sannsynlig handlet etter ordre fra høyere hold, og at FBI var blitt instruert om å bidra til at etterforskningen ikke kom til bunns i saken – på samme måte som FBI saboterte etterforskningen etter 11. september-terroren.

USAs mangeårige regjeringsinnsider og biovåpen-ekspert Francis Boyle får det siste ordet i saken her på Nyhetsspeilet. Boyle har vært så lenge innenfor USAs biovåpen-etablissement at han kjenner lusa godt på gangen:

Is it possible that the anthrax attacks were launched from within our own government? A former Bush 1 advisor thinks it is.

Francis A. Boyle, an international law expert who worked under the first Bush Administration as a bioweapons advisor in the 1980s, has said that he is convinced the October 2001 anthrax attacks that killed five people were perpetrated and covered up by criminal elements of the U.S. government. The motive: to foment a police state by killing off and intimidating opposition to post-9/11 legislation such as the USA PATRIOT Act and the later Military Commissions Act.

Boyle’s assessment was based on his years of expertise regarding America’s bioweapons programs. He was responsible for drafting the Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989 that was passed unanimously by both houses of Congress and signed into law by President George H.W. Bush.” Se

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
100%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på ulike fagområder, blant annet helse (Teoretisk Fysiologi som kan kalles rytme-helse og vaksiner) og skjulte maktstrukturer.

17 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *