Du leser nå
Hvorfor eksplosivt høytrykk i mange petroleumsbrønner?

6 minutter lesetid

featured image


Hvorfor eksplosivt høytrykk i mange petroleumsbrønner?

Rotårsaken til BPs oljesølkatastrofe diskuteres ikke offentlig

Ikke bare BP har fått store problemer pga. eksplosivt høytrykk i petroleums­brønner, også flere andre. Men hva er årsaken?

1. Deepwater Horizon, Mexicogulfen 20. april 2010

Under hele mars og april 2010 hadde flere plattformarbeidere ved BPs Deepwater Horizon uttrykt bekymring over ”brønn­kontrollen”. Den 20. april skjøt metangass under høytrykk opp gjennom det undersjøiske borerøret, spredde seg utover plattformen, og ble så antent og ekspoderte. Et inferno av flammer omfavnet hurtig hele plattformen. De fleste arbeiderne ble evakuert i livbåter eller løftet opp til helikoptere. 11 plattformarbeidere omkom, og 17 andre ble skadet. Etter at flammeinfernoet hadde vart i 36 timer, sank Deepwater Horizon morgenen den 22. april under havet. Utover kvelden ble et stort oljeflak observert der oljeriggen hadde stått. Den 23. april kom optimistiske rapporter som indikerte at situasjonen var under kontroll. Den 24. april ble det konstatert at et ødelagt brønnhode lekket olje, og at oljelekkasjen var meget alvorlig. Brønnhodet ligger 1500 meter under havets overflate. Ved slutten av mai var det klart at hendelsen foreløpig utgjør verdens fjerde største oljesølkatastrofe [Wiki: Largest Oil Spills]. Dette er en katastrofe både for økosystemet og for fiske- og turistindustrien.

Den 22. mai annonserte president Obama at han hadde undertegnet en Executive Order for å danne en uavhengig nasjonal komité som skal granske oljesølet til BP Deepwater Horizon. Formålet med komitéen er å vurdere rotårsakene til katastrofen og å tilby alternativer når det gjelder sikkerhet og miljømessige forsiktighetsregler.

Mens media verden over nesten utelukkende velger å fokusere på de miljømessige og økonomiske konsekvenser ved BPs oljesølkatastrofe, er det ingen offisiell diskusjon om hvorfor det eksplosive høytrykket i oljebrønnen oppsto.

 

2. Gullfaks C, Nordsjøen 19. mai 2010

Den 19. mai 2010 ble 89 personer evakuert på Gullfaks C pga. trykkendringer i en brønn (Aftenposten 21. mai). Gullfaks C er en oljeplattform på Gullfaksfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Pressetalsmann Gisle Johanson i Statoil ga følgende kommentar:

”Det er en relativt uvanlig situasjon, det har vært en krevende boresituasjon, der vi har hatt flere situasjoner med uforutsette trykkendringer.”

 

Også her var problemet at et eksplosivt høytrykk hadde oppstått i oljebrønnen, hvilket innebar fare for ukontrollert utblåsning. Dette var tredje gang at høyt trykk hadde forårsaket problemer på Gullfaks i løpet av seks måneder (se artikkel i Guardian 27. mai 2010). De to andre hendelsene skjedde i desember 2009 og den 30. april 2010.

Gullfaks C

3. EOG Resources, Pennsylvania 4. juni 2010

Den 4. juni 2010 ble all naturgassboring ved en brønn i Clearfield County, Pennsylvania, stoppet pga. en ukontrollert utblåsing der eksplosiv gass ble spydd ut og forurenset vannet i 16 timer (kilde). Området ble evakluert. Ifølge operatøren EOG Resources skjedde ulykken pga. uventet høyt gasstrykk 1,5 km. under bakkenivå.

 

ZetaTalk forklarer

ZetaTalk kom den 12. juni 2010 med to kommentarer som forklarer det eksplosive høytrykket i petroleumsbrønner flere steder verden over (ZetaTalk Chat Q&A 12. juni 2010). Dette er en konsekvens av de påkjenninger som mange tektoniske plater nå utsettes for pga. en daglig ”whiplash”-effekt som Jorden er gjenstand for pga. Nibirus nærvær. Bergveggene presses sammen dypt under jorden, hvilket reduserer volumet i oljereservoarene, som igjen øker trykket på oljen.

”Vi har forklart, siden begynnelsen på BPs oljesøl, at problemet med å sette et lokk på brønnen er det ualminnelige høye trykket i reservoaret som oljen tappes fra. Dette skyldes at det nordamerikanske kontinentet nå strammes som en bue, der Aleutian Islands [i Berings­havet sørvest for Alaska] skyves mot tuppen av Mexico ettersom Atlanterhavets spredningsprosess [de tektoniske plater som møtes i Den midtatlantiske ryggen går fra hverandre] er mer uttalt ved ekvator enn ved polene. Dette vil ende med en større tilpasning i New Madrid-jordskjelvsonen, som vil få Mexico til å flyttes vestover mens østkysten av USA blir værende på sin plass. Dette jordskjelvet vil forløse trykket på oljereservoarer under bakkenivå, men frem til da vil oljeboring i Mexicogulfen være risikabelt. Eksisterende oljebrønner vil komme under, og er allerede under, overdrevent trykk, og BP-brønnen vil bare komme under kontroll når trykket i dét spesifike reservoaret av olje og gass letter. Dette blir langt på vei ikke forklart for almenheten fordi de ikke ønsker spørsmål om hvorfor olje­reservoarene plutselig er under høytrykk. Dette, kombinert med synkehull og olje- og gassbrønneksplosjoner andre steder i Nord-Amerika og ellers i verden, kunne åpne opp for en bredere diskusjon som inkluderer været og havstrømmer, mens etablissementet hevder at alt er normalt. Dette er grunnen til at det er en forsinket rapportering om hva som skjer…”

”Regjeringen prøver ikke å redde BP fra ubehageligheter, eller å beskytte oljeindustrien, eller å beskytte seg selv, gjennom disse handlinger. Regjeringen prøver å unngå media­oppmerksomhet rundt hva som nå foregår mer generelt i Mexicogulfen. Vi snakker her om de mange lekkende oljebrønner i Gulfen, som aldri før har lekket olje i denne grad – etablerte brønner, som plutselig lekker olje. Mediafokus rundt dette ville trolig lede til at folk begynner å se den store sammenhengen, forstå at synkehull og kollapsende broer på et eller annet vis er relatert til hverandre, hvilket de er. De som står bak dekk­operasjonen av Nibirus nærvær frykter at folk skal begynne å se den store sammenhengen selv når medias undertrykning er på plass. Hvorfor er været så unormalt? Hvorfor er ikke Solen og Månen der de skal være? Hvorfor er ikke konstellasjonene på sine riktige steder? Alt dette leder til søk på Internet, som ikke så lett lar seg undertrykke da Internet brukes til business. Å stenge Internet ville ruinere økonomien fullstendig. Hva vil alt dette lede til? Dette vil lede til en form for avsløring, kanskje med ZetaTalk i media, som vil gi råd om selvberging [etter jordskorpeforskyvningen senest 2011]. Det vil ikke lede til en åpen innrømmelse fra den amerikanske regjering at Planet X er i nærheten, heller ikke vil det lede til militær unntakstilstand.”

 

Siden april 2010 har Nibiru forøvrig blitt observert og filmet på ny fra flere steder på Jorden som ”den andre sol”, bl.a. ved Manila i Filippinene den 20. april ved solnedgang; ved North Caro­lina den 27. april ved soloppgang; og i Arkansas den 30. april ved soloppgang. Se ZetaTalk Newsletter 9. mai 2010 for flere bilder med analyser.

Nibiru (SS) ved North Carolina den 27. april 2010

Kilder og ressurser:

* Wiki-artikkel: Deepwater Horizon oil spill.
* Rolf Kenneths temaside for ZetaTalk, Nibiru og 2011.

***************************************************************

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken «Åndsvitenskapelige visjoner». I februar 2013 utga han boken «Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk», og i august 2013 kom boken «ET/V-erfaringer 1947-2013». Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

26 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *