Samfunn
Du leser nå
Den falske freden
Skrevet av
J.Johansen10. 06. 2010
artisticwar
21940 11250 197

Den falske freden

Av J.Johansen10. 06. 2010
Historien viser at til mer ting forandrer seg, til mer forblir de akkurat det samme, og kanskje verre.

Norske og internasjonale medier gjør ingen anstrengelser for å opplyse verdens borgere om realiteter. De gjentar bare ukritisk alt som kommer fra deres felles kilde Reuters og Associated Press (forøvrig den sistnevnte eid av den første).

De gjør sitt beste for å bidra til den vitenskapelig og politisk skapte ‘freden’.

Fra Nimrod til Cæsar, fra Weishaupt til Lenin og Hitler, og til slutt, til vår tid, har hendelsene i historien vært, og blir, orkestrert mot en verdens regjering, og tilbedelsen av mennesket selv; Antikrist. Det Anglo-Amerikanske Riket går mot sin avslutning også, som de foregående fem imperier, som sett av Johannes i sin Åpenbaring, – og beskrevet av Daniel i det gamle testamente, men det blir verre før det blir bedre.

Det er fremdeles de samme krefter som står bak å bygge det utopiske Nye Babylon, i alle her nevnte tilfeller av imperiebygging, jfr. Antony C. Sutton’s bøker, og etter hvert ved en gradvis tese-antitese-syntese/problem-reaksjon-løsning, på verdensbasis; Den Nye Verdensorden. En syntese av det kommunistiske og det kapitalistiske; ca. den norske/skandinaviske modellen, som er malen (kommunisme light). Men er alt så bra i Norge at vi er noen god rollemodell? Jfr. ‘Psykopolitikk – dets opphav og implementering‘, og andre artikler her.

Nimrod

Det jødiske leksikon sier at Nimrod gjorde hele folket gjenstridige mot G-d.Mange på den tiden trodde Nimrod var den lovede Messias og så til ham som verdens Frelser (jfr. Obama idag).

Nimrod var en mektig jeger. Horder av farlige dyr flakket om i landet, og folk levde i konstant angst. Nimrod jaktet på og drepte dyrene, prøvde å gjøre livet tryggere for folket. Han fant også opp måter å forsvare folket på ved å bygge murer rundt byene (jfr. muren rundt Israel – det kommende sete for verdens regjeringen – The New Jerusalem), hvorav den første ble Babylon.

Nimrod organisert Babylon som et stort verdensomspennende kommersielt sentrum (London/New York). Han utvidet sin innflytelse til omkringliggende områder, og befestet dermed sin kontroll og innflytelse. Han utviklet senere et religiøst system som var basert på stjernenes posisjoner (kjent som dyrekretsen), derav kommer ideen om astrologi. Ordet Babylon, som på hebraisk betyr «porten til G-d», kommer også fra det tilsvarende hebraiske ordet ‘balal’, som betyr ‘forvirring’. Derav begrepet Babelsk forvirring.

Nimrod var en humanitær skikkelse som ble applaudert som en frelser av verden. Han var derimot en klassisk Antikrist. Han ledet folket bort fra å tilbe den levende G-d og inn i avgudsdyrkelse. Han lærte tilbedelsen av livet gjennom mystikk religioner (okkultisme) og tilbedelse av stjernene (også symptomatisk for Vannmannens Tidsalder), og av seg selv. Av mennesket som det høyeste vesen i universet.

Det var gjennom å bruke det at folk ønsket fred og sikkerhet fra den alltid tilstedeværende trusselen om ville dyr (jfr. dagens terrorist/atomvåpen ‘trussel’), som gjorde at Nimrod ble legendarisk blant folk på jorden. Han ble berømt for dette, og Nimrod ble guddommeliggjort av menneskene og hyllet som en frelser i øynene til folket. De gamle babylonske mynter viser bildet av en kentaur (halvt hest og halvt menneske) er den faktiske framstilling og det minnet som sitter igjen om Nimrod. Likevel, for alt det gode han gjorde for folket i å redde og beskytte dem mot ødeleggelse og farlige dyr, hadde Nimrod vendt sine undersåtters hjerter fra G-d og mot seg selv. Idolisering.

Pax Romana

Samme var det i Romerriket, det sjette imperie i vår kjente historie. Limet som holdt riket sammen var Pax Romana, den romerske fred. Freden ble opprettholdt av en stor hær som fortsatte å vokse etter som innvandrere sildret inn i imperiet (jfr. Eu’s opprinnelige grunnlov; Romatraktaten). Mange av disse innvandrere var rekruttert inn i militære. Hæren hadde tre hundre tusen mann, og den romerske loven ble håndhevet av makten og styrken til militæret, noe som brakte denne freden. Selv om republikanske institusjoner og regjeringen ble holdt i hele historien til riket, var det keiserne som hadde all makt. De nominerte konsulene og utnevnte nye senatorer. Borgernes forsamlinger hadde liten makt (omtrent som hos oss idag altså).

Globalismen er selve symbolet på menneskets forsøk på å skape fred, og også forsøket på å gjenskape disse Babylonske og Romerske Riket (imperier), hvis egentlige basis ligger tilbake i Egypt. Disse internasjonalister søker humanitære mål for verden som «fred og sikkerhet.» Deres målsettinger virker edle og gode, og på grunn av dette, er det få som utfordrer dem. Selv hvor internasjonalister bruker krig som et middel til fred.

Den 25. november 1959, i en utgave av sin egen publikasjon, Foreign Affairs, Study nr. 7, legger CFR frem sitt formål:

«Arbeide for byggingen av en ny internasjonal orden som kan være ansvarlig for verdens ambisjoner om fred, og for sosial og økonomisk endring, en internasjonal orden av stater som vil benevne seg som selv som sosialistisk (Kommunistisk)».

Den Babylonske syntese

Nye motsetninger skapes for å fremtvinge denne syntese på verdensbasis idag; Israel/USA/NATO vs. Iran/Palestina – muligens innkludert Russland/China. Det skal bygges bevisst og planlagt opp så mye resentment mot Israel no, at om ikke lenge kan 2/3 av dem bli ofret i et nytt holocaust, til massens forlystelse på TV, samt traumebasert tankekontroll det vil gi for massene. Skrekkslagen vil de trygle sine ‘keisere’ om å gi dem fred, for ehver pris, – og en slags fred skal de få, – for en tid. De sionistiske ateister i Israel får sin offerrolle bekreftet, og sionistisk ‘kristendom’ får sitt Armageddon.

Likedan skal samme motstand mot det kapitalistiske system bevirke dets fall. Løsningen i den hegelianske dialektikk blir kommunisme light for alle verdens land. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her.

Som Obama sa det på Nobel Fredsprisutdeling nylig: Tools of War can bring Peace: «War is sometimes a necessary measure to achieve peace«. Dette kommer fra doktrinen at hensikten helliger middelet. NOEN må drepes, for at resten skal få leve i fred. Slik blir krig = fred, og fred = krig. Alt snudd på hodet.

Da skal deres Vannmannens Tidsalder, med 1000 år med fred de tror de har skapt bli en realitet. Den kommer ikke til å vare for det er Kains form for fred, og ikke Abels. Fred kommer fra enkeltmenneskenes hjerter, – ikke fra politiske beslutninger og straffetiltak for ikke å underlegge menneskene deres vilje/agenda. De vil mislykkes, som de mislyktes i hine hårde dagers Babylon, med Babels tårn de i sin visdom trodde skulle gjøre dem på åndelig høyde med G-d. Dårer!

The Age of Aquarius?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/en-smakebit-pa-vannmannens-tidsalder/

Jfr. boken ‘The Aquarian Conspiracy’ fra 1980:
http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Ferguson

Denne Vannmannens Tidsalder – også kalt ‘The Golden Age’ – skal syntetisere alle religioner og fri sinnene fra ignoranse og ‘delusions’. Denne doktrine sammenfaller 100% med den sosialistiske doktrine. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her. Og den er avhengig av sine egne politiske messiaser og ledere som blir tilbedt som guder. De som kjørte langs landeveiene i det kommunistiske Øst-Europe og så de kvalmende plakatene og statuene av Lenin hele veien, vet hva jeg mener om slik idolisering og guddommeliggjøring av mennesker av kjøtt og blod.

En må bare passe på at en ikke legger sin sjel i hendene på de som kupper The Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, like mye som de kuppet The Age of the Pisces, Fiskenes Tidsalder da…

Vi vet at mange i Obamas massesuggesjons ‘freds’-bevegelse kaller ham The One. Han som vil lage krig for å redde freden (krig er fred, og fred er krig).  Vår tids Nimrod.

Vannmannen symboliserer i astrologien «brotherhood of man». Brotherhood of man, the Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, BURDE omfatte alle mennesker, ikke bare de som omfavner den radikale venstreside og new age religionen. Hele og bevisste mennesker har gjennomskuet dette venstre/høyre paradigmet for lenge siden, og mange har ikke den minste interesse av å tilbe noen andre guddom enn den monoteistiske, som troner utenfor denne verden, og som har den hele store fulle kontroll, – dette gjelder i aller høyeste grad de gudfryktige jøder.

Så hva med disse som tror på andre guder enn de verdslige enten politiske eller new age utnevnte guder (‘keisere’)?  Det være seg islamist, kristen eller jøde – de som tror på en makt høyere enn disse menneskeskapte idoler ala Lenin, Hitler og Obama, med eneste fortrinn er at de er flinke demagoger? Jeg lurer på hva de skal gjøre med alle disse sistnevnte religiøse en ikke får inn i de snevre sosialistiske new age idealer, eller som nekter å følge disses ‘kloke’ og ‘guddommelige’ ledelse; Gasse dem? Skyte dem? Sulte dem ihjel? Direktoratet for Tankekontroll for implantat? Sibir?

All religionsfrihet står for fall

Israel og gudfryktig Islam/kristendom/jødedom, kapitalisme og personlig frihet settes opp for fall, for å søke å skape den ‘humanitære’ freden i Nimrods bilde og Pax Romana (syntese). Ingen er så dum at de skyter 9 sivile uten der er en agenda bak. Det SKAL skapes hat mot dem nå. På samme måte som Tyskland ble satt opp for å skape Israel, blir nå Israel selv satt opp for å gjennomføre siste del av Illuminatets planer (jfr. Pike’s brev til Mazzini, oppbevart i British Museum inntil nylig).

Den Nimrodske freden komme til å bli sanksjonert med våpen i hånd, både mot land som ikke går med frivillig (Iran/NordKorea), – og mot personer like så. Økt kunnskap og bevissthet er vanlige menneskers fremste våpen, som Gaute Borgerud sier i artikkelen ‘Økt bevissthet, menneskets beste våpen?‘.

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Det er denne samme kollektive Kainismen som kommer til syne i vår tid, som i Bibelsk tid, og vil helt sikkert innebære en falsk fred som Kristus advarte om, – og som verdens mennesker kjøper helhjertet.

Det naturlige menneske søker den fred som verden gir. Det åndelige menneske søker den fred som kommer fra oven, fra Kilden til all fred, all kjærlighet, all humanisme…..

«Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.»
John 14:27

Slik vil freden bli håndhevet

Collage nedenfor taler forøvrig for seg selv.  Ved siden av disse bilder nedenfor av Rothschilds askenazi Israels prosjekt kunne vi like gjerne også satt inn bilder fra Bolsjevik Sovjetunionen; det proletariske paradis og de glemte holocaust. En god del av de bilder som er vist i collagen som tyske soldater, er i virkeligheten sovjetiske soldater. Sjekk deres uniformer. Sannsynligvis gjelder det samme de lidende ofrene.

Tyskland/USSR 1945 vs. Israel 2010

Tyskland/USSR 1940 vs. Israel 2009

Lykke til…

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info
197 Kommentarer
1 5 6 7 8 9
 • Profilbildet til Evidensen
  18. 01. 2013 klokken 23:39

  Du trenger hjelp, slipp løs frykten Marit, lev!!

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mole
  08. 04. 2013 klokken 20:10

  Det er utrolig viktig at Israel opplever at de har allierte som aldri, aldri vil svikte dem.

  Selv er jeg ingen ekspert på Midtøsten. Jeg vet ikke hvordan man skal flisespikke seg til en fredsavtale, noe som i det hele tatt synes svært vanskelig å få til. Regionen har uansett vært preget av konflikter og uløste spørsmålet i mange, mange hundre år, så den noenlunde stabiliteten som hersker der i dag er egentlig ikke så dårlig.

  Men jeg er helt sikker på én ting: Staten Israel har livets rett. Mitt inntrykk av norsk debatt er at bare dét kan være kontroversielt nok for noen. Samtidig mener jeg Palestina til slutt må se lyset som egen stat. Det må altså være to stater. Men i denne saken er poenget mitt: Vi må elske Israel. Det skal jeg gi fem grunner til.

  Her er fem grunner til at vi må elske landet.
  http://www.nrk.no/ytring/vi-ma-elske-israel-1.10977428

  Tenk hvis «guds folk» elsket sine fiender slik de er anbefalt/eller pålakt dem!

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Alister Crowley
  07. 05. 2013 klokken 13:51

  Let me get this right.. Khazar jøder er ikke det samme som ekte jøder?
  Hva er zionisme? Er dette også khazar folket? Hva er religonen til khazarene?
  Å hvorfor når det står i talmund, at det jødiske folket ikke har lov å eie noe land, før messias kommer,, hvorfor har dem okkupert palestina? im comfused

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Mole
   07. 05. 2013 klokken 18:42

   Sionisme, betegnelse på det jødiske folks ønske og håp om å vende tilbake til Jerusalem og landet Israel (Sion). Ideen har røtter tilbake til det babylonske eksil (586–538 f.v.t.) og kommer til uttrykk hos profetene, i messianske forestillinger, i den jødiske liturgien og i folkloristiske tradisjoner.

   Moderne sionisme oppstod mot slutten av 1800-tallet som et svar på fortsatt diskriminering og økende antisemittisme i Europa, der den antijødiske propagandaen nå også dreide seg om folk og rase. De nye nasjonale strømningene i Europa førte til at også jødene begynte å betrakte seg selv som en nasjon med rett til et eget land. Pogromene i Russland 1881–82 førte til dannelsen av Hovevei Zion (Sions venner), som opprettet og støttet nye landbrukskolonier i Palestina.

   Jødiske forfattere og tenkere (Moses Hess, Ascher Ginzberg, Martin Buber) søkte å revitalisere jødisk kultur og identitet med jødenes gamle hjemland som sentrum. Å gjenopplive hebraisk som talespråk ble en viktig del av denne ideen.
   http://snl.no/sionisme

   Khazarer, khasarer, tyrkisk folk, opprinnelig nomader, som man visstnok kan føre tilbake til 400-tallet. De bredte seg fra Kaukasus og Kaspiske hav vestover til Svartehavet, og på 600-tallet over Donau til Bulgaria; på midten av 800-tallet var Kijev en tid i deres besittelse.
   http://snl.no/khazarer

   The Israeli–Palestinian conflict has its roots in the late 19th and early 20th centuries, with the birth of major nationalist movements among the Jews and among the Arabs, both geared towards attaining sovereignty for their people in the Middle East.[10]

   The collision between those two forces in southern Levant and the emergence of the Palestinian nationalism in the 1920s, eventually escalated into the Israeli–Palestinian conflict in 1947, and expanded into the wider Arab-Israeli conflict later on.[11]
   http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli–Palestinian_conflict
   http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli-occupied_territories

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Mole
  08. 05. 2013 klokken 23:18

  Avlyste Stephen Hawking Israel-besøk av politiske årsaker eller fordi han er syk?

  Israelske The Algemeiner hevdet at The Guardian tok feil: Hawking avlyste av medisinske årsaker.

  Men den israelske avisas versjon ser ikke ut til å stemme, noe som har ført til et par noe pussige korrigeringer i bunnen av begge sakene. Natures blogg-versjon av utviklingen i løpet av dagen har også noen fiffige oppdateringer og overstrykninger.

  – Vi har nå fått en bekreftelse fra professor Hawkings kontor at de sendte et brev til den israelske presidenten forrige fredag hvor de gjorde det klart at han ikke ønsket å delta, etter at han hadde rådført seg med palestinske akademikere, heter det i uttalelsen på universitetes hjemmeside.
  http://www.dagbladet.no/2013/05/08/nyheter/utenriks/israel/forskning/stephen_hawking/27078626/

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mole
  14. 07. 2013 klokken 20:14

  – Israel bombet avansert missilsystem i Syria

  Israels forsvarsminister Moshe Yaalon benekter at det er de som står bak angrepet.
  http://www.dagbladet.no/2013/07/14/nyheter/utenriks/syria/israel/usa/28191717/

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Falcon
  13. 08. 2013 klokken 17:10

  Quote: «They don’t open the outgoing e-mail server smtp.loqal.no for me, said they should call me but haven’t, government election in September, can use other servers. I am ashamed of this country to put it mildly. Media coverage is staged, only a military show, only academical garbage presented, pretending to be sincere, but a 100% deceit, is Tavistock the source?, a lot of actors, all over the place. They didn’t only infiltrate with deceitful satanic freemasonry, they expanded hollywood to every country and corner on earth, you know the agenda, so big is the lie that few will see it»

  Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1835&start=1

  Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

  «Folk flest unntatt satanistene, som bl.a. frimurerne, lever og virker stort sett iht kristen tro, men de er planlagt hjernevaska på alle tenkelige og utenkelige måter og derved fordumma og sløva ned ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/russland-kristendommens-siste-skanse/comment-page-3/#comment-100902

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mole
  04. 01. 2014 klokken 02:13

  Avslørte at Mossad hadde drept bombebakmenn i Argentina, kalles for løgner av Israel

  De oppsiktsvekkende opplysningene om at Israel skal ha tatt saken i egne hender da de skyldige bak bombene i Buenos Aires på 1990-tallet avvises på det sterkeste av israelske myndigheter.
  http://www.dagbladet.no/2014/01/04/nyheter/krig_og_konflikter/terrorisme/israel/argentina/31108605/

  Nei israels ledere har da ALDRI gjort noe kritikkverdig!

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Tom Rosland
  23. 07. 2014 klokken 14:31

  Tom Rosland Tom Rosland Her står det at kjølerommene er fulle ,Men det er ikkje hamas som har fullt dei opp. iSREAL har droner tanks Krigsskip og dei har Okkupert gaza i 7-8 år.Isreal gjekk ut å sa at det var hamas og fatha som dreper dei i gaza.,så då er det hamas som sitter i fly båter tanks å droner å bomber seg sjøl Hvor er det spørsmål om nå Isreal bomber med dim og fosfor bomber i gaza ,er det hamas så gjør det Dette er rett å slett massedrap av sivile ,Et dødsfall er et for møje uansett hvor dei er Å vg melder om at i kvinne seier at det er hamas som gjør dette ,På en måtte er eg enig i det ,for hadde ikkje hamas sendt raketter over grensen fra gaza så hadde ikkje isreal skytt med tanks fly droner Krigsskip. til nå så er det 650 sivile som er drept og 160 barn som er drept til nå å hvor mange fra isreal er som er drept i denne konflikten den siste rapporten fra er at 30 stk er drept ,28 av dei er soldater ,men om en time så kan det vera meir som er drept på begge siden.Måtte dette ta slutt å dei må komma til enighet å få en våpenville så fort som bare det usa har nettopp godtkjent at isreal skal få meir penger til Iron Dome, ,hadde det hvåre på sin plass at gaza kunne fått Iron Dome dei også.

  Tom

  legger en link er live feed fra gaza.

  http://blogs.aljazeera.com/topic/gaza/view-live-stream-gaza

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Tom Rosland
  31. 07. 2014 klokken 17:45

  legger inn en video fra gaza fy faen .

  https://www.youtube.com/watch?v=HqBZ-JoxhQY

  Tom

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Mole
   05. 08. 2014 klokken 11:22

   I disse spillene skal du bombe Gaza
   Spillene,..klassifisert som passende for barn.
   – Motbydelig å lage spill basert på folkemord og etnisk rensing.
   http://www.pressfire.no/nyheter/Mobil/8760/I-disse-mobilspillene-skal-du-bombe-Gaza

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til Mole
   09. 08. 2014 klokken 20:59

   Israel tryglar USA om hjelp for å avverja ei eventuell palestinsk rettsforfølging i Den internasjonale strafferettsdomstolen i Haag.
   http://www.nrk.no/verden/israel-mobiliserer-for-a-unnga-dom-1.11869730

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til En mann med åpenbar agenda
    11. 08. 2014 klokken 07:36

    Begge parter bruker propaganda for å få oss til å tro på deres versjoner, skriver VG om konflikten mellom Israel og Hamas. Så hvem skal vi tro på? En demokratisk nasjon med en fri og kritisk presse, eller en totalitær terroristorganisasjon som kom til makten gjennom et kupp der motstanderne i Fatah-bevegelsen ble kastet ned fra hustak og drept på andre måter?

    VG viser til at et amerikansk konsulentfirma har utarbeidet et større hefte med råd til den israelske regjeringen, og til en facebook-melding fra Hamas-ledelsen med instrukser om hvordan dens medlemmer skal fremstille konflikten overfor utenlandske medier og på sosiale medier. Rådene som blir gitt til israelerne er av den vanlige typen ”smil og vær høflig” og ”kall konflikten for en konflikt og ikke for en krig” osv. Instruksene fra Hamas sin ledelse kan sammenfattes med et ord: Lyv når det passer.

    Ifølge Hamas må alle drepte kalles for sivile, og helst ”uskyldige sivile”. Det må ikke avsløres at det sendes opp raketter fra gateplan i tettbygde områder, og Israel må anklages for å drive Holocaust, altså et folkemord, mot palestinerne. Man kan trygt si at en av de norske medienes hovedinformant, Mads Gilbert, har vært nøye med å følge disse rådene. Det har mediene for øvrig også selv gjort, uten Gilberts veiledning.

    Det har ikke gått mange minutter etter at en rakett eller granat har tatt livet av sivile palestinere før NRK, TV2, Dagbladet, VG og Aftenposten har referert at Israel har angrepet sivile, skoler, eller sykehus. Overskriftene har kommet lenge før det har vært mulig å få brakt på den rene om ødeleggelsene skyldtes en Hamas-rakett på avveier, eller en israelsk rakett sendt mot palestinske terrorister som slo ned noen meter feil.

    VG hadde bilder av deler av Gaza før og etter angrepene, med bygninger i ruiner, og selv Dagen har trykket bilder av ødelagte bygninger som angivelig skulle vise ødeleggelsene etter de israelske rakettangrepene. Men ingen har stilt spørsmålstegn ved om bygningene virkelig var ødelagt av israelske raketter, av Hamas egne feilsendte raketter, eller ble ødelagt fordi de var underminert av Hamas for å lokke israelske soldater i en felle.

    Også når det gjelder tapstallene og skadde og drepte sivile, inkludert barn, har mediene uten videre kjøpt terroristorganisasjonens påstander. Når tallene på døde listes opp får alle leserne og TV-seerne inntrykk av at samtlige drepte palestinere er drept av israelske raketter. Ingen stiller spørsmålstegn ved hvor mange av de drepte palestinerne som er drept av Hamas sine egne raketter.

    Når det gjelder fordelingen mellom drepte terrorister og drepte sivile kjøper også mediene Hamas sine tall. De refererer til FN som påstår at 80 prosent av de drepte er sivile, men spør ikke hvor FN har fått tallene sine fra. Svaret er naturligvis palestinerne.

    Den israelske hæren og de israelske mediene, som burde være hundre ganger mer troverdige enn en terroristorganisasjon, fordi den representerer en demokratisk stat, og fordi mediene er frie, kritiske og uavhengige, har en annen versjon:

    Mer enn 200 av Hamas sine egne raketter har ramlet ned i de nordlige delene av Gazastripen, og både ødelagt hus og drept sivile, inkludert i en FN-skole. En rakett som drepte fire barn som spilte fotball på en strand var blant de som ble truffet av en slik rakett, noe som senere også ble verifisert av utenlandske journalister.

    Hamas skjøt opp raketter fra vinduet i øverste etasjen på et sykehus, som israelerne trodd var tomt for pasienter, og derfor skjøt tilbake. Det ble skutt opp raketter fra parkeringsplassen på Gazas største sykehus. Ved et tilfelle traff en israelsk rakett en bygning i nærheten av en FN-skole, men ikke inne i selve skolen, fordi de skjøt etter flere væpnede terrorister som flyktet på en motorsykkel.

    Hamas har sprengt hundrevis av hus i luften gjennom å underminere bygningene for å ta livet av israelske soldater. En israelsk soldat forteller at en undersøkelse av 28 bygninger i et kvartal avdekket at hele 19 av dem var underminert.

    Den israelske hæren har så godt som mulig forsøkt å identifisere drepte, og konkluderer med at minimum 47 prosent av dem var væpnede terrorister. Mange er drept av Hamas egne raketter, og ved en anledning henrettet Hamas 25 palestinere som de mistenkte for å hjelpe israelerne, og sendte beskjed til FN om at de var drepte sivile, drept av israelerne.

    Hamas trener opp barnesoldater, og bruker personer som etter FNs definisjoner på barn, som følger FNs barnekonvensjon definisjon om at et barn er en person under 18 år, i kamphandlinger. I begynnelsen av den israelske aksjonen skjøt og drepte israelerne tre terrorister som kom ut av en tunnel på Israels side av grensen. De identifiserte terroristene, og den ene av dem viste seg kun å være 16 år. Med andre ord et barn.

    Hvor mange mindreårige som har deltatt aktivt i kamphandlingene på bakkeplan inne i Gaza vet vi ikke. Men det er liten tvil om at det har vært mange. En israelsk soldat kan selvsagt ikke be om legitimasjon før han skyter tilbake mot en person som skyter mot ham. Det er all grunn til å tro at disse barnesoldatene står på FNs liste over drepte barn. Hamas går heller ikke av veien for rene mediemanipuleringer.

    Det merkelige er at norske medier forholder seg til informasjonen fra en totalitær islamistisk terroristorganisasjon, og ikke til den informasjonen de får fra den militære ledelsen i en demokratisk vestligorientert stat med en fri presse. Hvorfor er vanskelig å si, men jeg konstaterer at det er slik, og at informasjonen som norske TV-seere og avislesere får derfor i stor grad er basert på løgner og halve sannheter.

    Beklageligvis er det også slik at norske politikere forholder seg til informasjonen og propagandaen til Hamas, og i flere tilfeller har kritisert Israel uten å vente på at den israelske hæren skal ha tid til å undersøke ulike påstander, og deretter viderebringe det korrekte bildet.

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til Tom Rosland
  31. 07. 2014 klokken 18:13

  Her ligger masse om og med gaza/isreal linker live feed.+chat

  http://channel9000.net/

  Mvh Tom

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til En mann med åpenbar agenda
   01. 08. 2014 klokken 07:52

   Det er ille når sivile blir drept. Og det er ekstra ille når barn må lide eller bli drept. Men hvor mange primitive raketter skal Israel måtte akseptere? 10 om dagen? 50 om dagen? 100 om dagen eller 500 om dagen?

   2 norske journalister i Gaza forteller sannheten.

   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtoesten/det-er-hamas-som-dreper-oss-ikke-israel/a/23258643/

   Islam vil ødelegge alle andre religioner med hjelp av de islamske jihad-kjemperne, står det i en jordansk skolebok for barn. Det viser hvor vanlig oppfatninger som vi gjerne tror er radikale er blitt i den arabiske verden i dag.

   http://www.frie-ytringer.com/2014/06/30/palestinske-barn-laeres-opp-i-hat-2/

   Hatet lever på begge sider, dessverre. Vold avler mer vold.
   Det blir aldri fred før hatet blir renset ut.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Mole
    01. 08. 2014 klokken 14:05

    Ja begge sider har nok ekstremister Andre, men burde ikke «guds» eget folk gå foran med et godt eksempel?, er det noe dagens jøder burde ha lært av så var det sitt eget folks stahet og hardnakkethet, selv gud i bibelen sier dette om sitt eget folk.

    2. Mosebok
    5For Herren sa til Moses: Si til Israels barn: Dere er et hardnakket folk. Om jeg så bare for et øyeblikk vandret med deg, så måtte jeg ødelegge deg.

    Har «guds» eget folk lært? har de blitt forkastet av bibelens gud??

    List of the UN resolutions concerning Israel and Palestine
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_UN_resolutions_concerning_Israel_and_Palestine

    Matteus 21
    42 Da sa Jesus til dem: «Har dere aldri lest i skriftene:
    Steinen som bygningsmennene vraket,
    er blitt hjørnestein.
    Dette er Herrens eget verk,
    underfullt er det i våre øyne.
    43 Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket.

    45 Da overprestene og fariseerne hørte lignelsene hans, skjønte de at det var dem han siktet til.

    Det er da de jødiske lederne han sikter til her, altså «guds» eget folk, jeg tror jødene virkelig trenger å forandre seg å angre hvis de skal kunne få tilgivelse for sine synder siden år «nulll», hvilke offer bringer jødene frem idag som soning for synder?

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Uffda
     02. 08. 2014 klokken 21:51

     Make no mistake about it. The Old City of Jerusalem, as well as most of the eastern half of the city, is what The Vatican is after.
     Why?
     Because controlling the entire Old City of Jerusalem (and not just Church properties) and being able to build whatever they want on Mount Zion is critical for the program they have planned to put into play in our capital city. The deal that it has signed with Israel via Yossi Beilin and Shimon Peres (in secret and without the approval of the Knesset) gives The Church not only extraterritorial status to their properties (which is what the bi-lateral agreement the Israeli government signed with the Vatican on December 30th, 1993, put in law) but of control over the entire city as «custodians» under UN presence. In this way the Jews will give up control over the Old City. To the Vatican the Israeli people would have a problem with. To the UN, they would say, «we had no choice».
     http://www.redmoonrising.com/chamish/vaticanagenda.htm
     Se også Vatican, UN, Israel forbindelser og hvem jokeren er.

     PROOF POPE Holds Control of ISRAEL’s coming 3rd TEMPLE
     https://www.youtube.com/watch?v=QkFiaBL92sE

     Shimon Peres gave 60 % of Jerusalem to the vatican at the 1993 Oslo Accords
     https://www.youtube.com/watch?v=HopJ0tOS89I

     GD Star Rating
     loading...
197 Kommentarer
1 5 6 7 8 9

Legg inn dine tanker