Samfunn
Du leser nå
Den falske freden
Skrevet av
J.Johansen10. 06. 2010
artisticwar
21956 11266 197

Den falske freden

Av J.Johansen10. 06. 2010
Historien viser at til mer ting forandrer seg, til mer forblir de akkurat det samme, og kanskje verre.

Norske og internasjonale medier gjør ingen anstrengelser for å opplyse verdens borgere om realiteter. De gjentar bare ukritisk alt som kommer fra deres felles kilde Reuters og Associated Press (forøvrig den sistnevnte eid av den første).

De gjør sitt beste for å bidra til den vitenskapelig og politisk skapte ‘freden’.

Fra Nimrod til Cæsar, fra Weishaupt til Lenin og Hitler, og til slutt, til vår tid, har hendelsene i historien vært, og blir, orkestrert mot en verdens regjering, og tilbedelsen av mennesket selv; Antikrist. Det Anglo-Amerikanske Riket går mot sin avslutning også, som de foregående fem imperier, som sett av Johannes i sin Åpenbaring, – og beskrevet av Daniel i det gamle testamente, men det blir verre før det blir bedre.

Det er fremdeles de samme krefter som står bak å bygge det utopiske Nye Babylon, i alle her nevnte tilfeller av imperiebygging, jfr. Antony C. Sutton’s bøker, og etter hvert ved en gradvis tese-antitese-syntese/problem-reaksjon-løsning, på verdensbasis; Den Nye Verdensorden. En syntese av det kommunistiske og det kapitalistiske; ca. den norske/skandinaviske modellen, som er malen (kommunisme light). Men er alt så bra i Norge at vi er noen god rollemodell? Jfr. ‘Psykopolitikk – dets opphav og implementering‘, og andre artikler her.

Nimrod

Det jødiske leksikon sier at Nimrod gjorde hele folket gjenstridige mot G-d.Mange på den tiden trodde Nimrod var den lovede Messias og så til ham som verdens Frelser (jfr. Obama idag).

Nimrod var en mektig jeger. Horder av farlige dyr flakket om i landet, og folk levde i konstant angst. Nimrod jaktet på og drepte dyrene, prøvde å gjøre livet tryggere for folket. Han fant også opp måter å forsvare folket på ved å bygge murer rundt byene (jfr. muren rundt Israel – det kommende sete for verdens regjeringen – The New Jerusalem), hvorav den første ble Babylon.

Nimrod organisert Babylon som et stort verdensomspennende kommersielt sentrum (London/New York). Han utvidet sin innflytelse til omkringliggende områder, og befestet dermed sin kontroll og innflytelse. Han utviklet senere et religiøst system som var basert på stjernenes posisjoner (kjent som dyrekretsen), derav kommer ideen om astrologi. Ordet Babylon, som på hebraisk betyr «porten til G-d», kommer også fra det tilsvarende hebraiske ordet ‘balal’, som betyr ‘forvirring’. Derav begrepet Babelsk forvirring.

Nimrod var en humanitær skikkelse som ble applaudert som en frelser av verden. Han var derimot en klassisk Antikrist. Han ledet folket bort fra å tilbe den levende G-d og inn i avgudsdyrkelse. Han lærte tilbedelsen av livet gjennom mystikk religioner (okkultisme) og tilbedelse av stjernene (også symptomatisk for Vannmannens Tidsalder), og av seg selv. Av mennesket som det høyeste vesen i universet.

Det var gjennom å bruke det at folk ønsket fred og sikkerhet fra den alltid tilstedeværende trusselen om ville dyr (jfr. dagens terrorist/atomvåpen ‘trussel’), som gjorde at Nimrod ble legendarisk blant folk på jorden. Han ble berømt for dette, og Nimrod ble guddommeliggjort av menneskene og hyllet som en frelser i øynene til folket. De gamle babylonske mynter viser bildet av en kentaur (halvt hest og halvt menneske) er den faktiske framstilling og det minnet som sitter igjen om Nimrod. Likevel, for alt det gode han gjorde for folket i å redde og beskytte dem mot ødeleggelse og farlige dyr, hadde Nimrod vendt sine undersåtters hjerter fra G-d og mot seg selv. Idolisering.

Pax Romana

Samme var det i Romerriket, det sjette imperie i vår kjente historie. Limet som holdt riket sammen var Pax Romana, den romerske fred. Freden ble opprettholdt av en stor hær som fortsatte å vokse etter som innvandrere sildret inn i imperiet (jfr. Eu’s opprinnelige grunnlov; Romatraktaten). Mange av disse innvandrere var rekruttert inn i militære. Hæren hadde tre hundre tusen mann, og den romerske loven ble håndhevet av makten og styrken til militæret, noe som brakte denne freden. Selv om republikanske institusjoner og regjeringen ble holdt i hele historien til riket, var det keiserne som hadde all makt. De nominerte konsulene og utnevnte nye senatorer. Borgernes forsamlinger hadde liten makt (omtrent som hos oss idag altså).

Globalismen er selve symbolet på menneskets forsøk på å skape fred, og også forsøket på å gjenskape disse Babylonske og Romerske Riket (imperier), hvis egentlige basis ligger tilbake i Egypt. Disse internasjonalister søker humanitære mål for verden som «fred og sikkerhet.» Deres målsettinger virker edle og gode, og på grunn av dette, er det få som utfordrer dem. Selv hvor internasjonalister bruker krig som et middel til fred.

Den 25. november 1959, i en utgave av sin egen publikasjon, Foreign Affairs, Study nr. 7, legger CFR frem sitt formål:

«Arbeide for byggingen av en ny internasjonal orden som kan være ansvarlig for verdens ambisjoner om fred, og for sosial og økonomisk endring, en internasjonal orden av stater som vil benevne seg som selv som sosialistisk (Kommunistisk)».

Den Babylonske syntese

Nye motsetninger skapes for å fremtvinge denne syntese på verdensbasis idag; Israel/USA/NATO vs. Iran/Palestina – muligens innkludert Russland/China. Det skal bygges bevisst og planlagt opp så mye resentment mot Israel no, at om ikke lenge kan 2/3 av dem bli ofret i et nytt holocaust, til massens forlystelse på TV, samt traumebasert tankekontroll det vil gi for massene. Skrekkslagen vil de trygle sine ‘keisere’ om å gi dem fred, for ehver pris, – og en slags fred skal de få, – for en tid. De sionistiske ateister i Israel får sin offerrolle bekreftet, og sionistisk ‘kristendom’ får sitt Armageddon.

Likedan skal samme motstand mot det kapitalistiske system bevirke dets fall. Løsningen i den hegelianske dialektikk blir kommunisme light for alle verdens land. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her.

Som Obama sa det på Nobel Fredsprisutdeling nylig: Tools of War can bring Peace: «War is sometimes a necessary measure to achieve peace«. Dette kommer fra doktrinen at hensikten helliger middelet. NOEN må drepes, for at resten skal få leve i fred. Slik blir krig = fred, og fred = krig. Alt snudd på hodet.

Da skal deres Vannmannens Tidsalder, med 1000 år med fred de tror de har skapt bli en realitet. Den kommer ikke til å vare for det er Kains form for fred, og ikke Abels. Fred kommer fra enkeltmenneskenes hjerter, – ikke fra politiske beslutninger og straffetiltak for ikke å underlegge menneskene deres vilje/agenda. De vil mislykkes, som de mislyktes i hine hårde dagers Babylon, med Babels tårn de i sin visdom trodde skulle gjøre dem på åndelig høyde med G-d. Dårer!

The Age of Aquarius?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/en-smakebit-pa-vannmannens-tidsalder/

Jfr. boken ‘The Aquarian Conspiracy’ fra 1980:
http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Ferguson

Denne Vannmannens Tidsalder – også kalt ‘The Golden Age’ – skal syntetisere alle religioner og fri sinnene fra ignoranse og ‘delusions’. Denne doktrine sammenfaller 100% med den sosialistiske doktrine. Se utsagn fra vår egen Edvard Bull her. Og den er avhengig av sine egne politiske messiaser og ledere som blir tilbedt som guder. De som kjørte langs landeveiene i det kommunistiske Øst-Europe og så de kvalmende plakatene og statuene av Lenin hele veien, vet hva jeg mener om slik idolisering og guddommeliggjøring av mennesker av kjøtt og blod.

En må bare passe på at en ikke legger sin sjel i hendene på de som kupper The Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, like mye som de kuppet The Age of the Pisces, Fiskenes Tidsalder da…

Vi vet at mange i Obamas massesuggesjons ‘freds’-bevegelse kaller ham The One. Han som vil lage krig for å redde freden (krig er fred, og fred er krig).  Vår tids Nimrod.

Vannmannen symboliserer i astrologien «brotherhood of man». Brotherhood of man, the Age of Aquarius, Vannmannens Tidsalder, BURDE omfatte alle mennesker, ikke bare de som omfavner den radikale venstreside og new age religionen. Hele og bevisste mennesker har gjennomskuet dette venstre/høyre paradigmet for lenge siden, og mange har ikke den minste interesse av å tilbe noen andre guddom enn den monoteistiske, som troner utenfor denne verden, og som har den hele store fulle kontroll, – dette gjelder i aller høyeste grad de gudfryktige jøder.

Så hva med disse som tror på andre guder enn de verdslige enten politiske eller new age utnevnte guder (‘keisere’)?  Det være seg islamist, kristen eller jøde – de som tror på en makt høyere enn disse menneskeskapte idoler ala Lenin, Hitler og Obama, med eneste fortrinn er at de er flinke demagoger? Jeg lurer på hva de skal gjøre med alle disse sistnevnte religiøse en ikke får inn i de snevre sosialistiske new age idealer, eller som nekter å følge disses ‘kloke’ og ‘guddommelige’ ledelse; Gasse dem? Skyte dem? Sulte dem ihjel? Direktoratet for Tankekontroll for implantat? Sibir?

All religionsfrihet står for fall

Israel og gudfryktig Islam/kristendom/jødedom, kapitalisme og personlig frihet settes opp for fall, for å søke å skape den ‘humanitære’ freden i Nimrods bilde og Pax Romana (syntese). Ingen er så dum at de skyter 9 sivile uten der er en agenda bak. Det SKAL skapes hat mot dem nå. På samme måte som Tyskland ble satt opp for å skape Israel, blir nå Israel selv satt opp for å gjennomføre siste del av Illuminatets planer (jfr. Pike’s brev til Mazzini, oppbevart i British Museum inntil nylig).

Den Nimrodske freden komme til å bli sanksjonert med våpen i hånd, både mot land som ikke går med frivillig (Iran/NordKorea), – og mot personer like så. Økt kunnskap og bevissthet er vanlige menneskers fremste våpen, som Gaute Borgerud sier i artikkelen ‘Økt bevissthet, menneskets beste våpen?‘.

“Ånda frå Haakon Lie herska i tilhøvet mellom Norge og Israel til langt opp på syttitalet. Det var eit tilhøve like religiøst som kristenfolket sitt svermeri, og i dette perspektivet var palestinarane ikkje-eksisterande. Henriksen Waage fekk bekrefta dette i samtalar med Haakon Lie, som i tidsskriftet Replikk i fjor sa det slik: «Vi skulle bygge et nytt Jerusalem».”
http://www.dagogtid.no/arkiv/2001/02/israel.html

Det er denne samme kollektive Kainismen som kommer til syne i vår tid, som i Bibelsk tid, og vil helt sikkert innebære en falsk fred som Kristus advarte om, – og som verdens mennesker kjøper helhjertet.

Det naturlige menneske søker den fred som verden gir. Det åndelige menneske søker den fred som kommer fra oven, fra Kilden til all fred, all kjærlighet, all humanisme…..

«Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.»
John 14:27

Slik vil freden bli håndhevet

Collage nedenfor taler forøvrig for seg selv.  Ved siden av disse bilder nedenfor av Rothschilds askenazi Israels prosjekt kunne vi like gjerne også satt inn bilder fra Bolsjevik Sovjetunionen; det proletariske paradis og de glemte holocaust. En god del av de bilder som er vist i collagen som tyske soldater, er i virkeligheten sovjetiske soldater. Sjekk deres uniformer. Sannsynligvis gjelder det samme de lidende ofrene.

Tyskland/USSR 1945 vs. Israel 2010

Tyskland/USSR 1940 vs. Israel 2009

Lykke til…

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Om forfatteren
Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info
197 Kommentarer

Skriv en kommentar

Send meg varsel om:

Sorter på:   Nyeste | Eldste | Flest stemmer
Profilbildet til Armin Bahrami
Medlem
5 år 5 måneder siden

«You are not a jew, you are from the Khazar Empire!»

Interesant gatedebatt

Profilbildet til bin Laden
Medlem
bin Laden
5 år 5 måneder siden

Åpent brev: NEKT LISENSBETALING!
Siden den nye NRK-sjefen ble påsatt, sluttet NRK med dokumentarer om sionistisk NWO-faenskap.
Siden den motbydelige pro-sionistiske NRK-dekningen av Gaza-massakren, kringkastingen av jewropeiske marionetters kyss-i-ræva avlagt til kriminell sionistisk regim, pro-sionistisk dekning av demonstrasjoner mot «israhellske» krigsforbrytelser, BOIKOTTER jeg NRK totalt, men betalte innkrevde lisenser fortsatt.

Melder med dette at nå er det slutt, at pro-sionistiske NRK må finne seg en annen melkeku til å
– subsidiere sin pro-sionistisk propaganda,
– spandere flere år på ferie i «israhell» til dens jødiske «korrespondenten» sidsel Vold,
– kringkasting av øvrig søppel jeg nekter å forbruke, m.m..

Jeg ble oppmerksom på HVA JEG SPANDERTE etter å ha sett linker på NS om kvalmende NRK-dekning av «israhellske» massakren på konvoi med humanitar hjelp til Gaza, kvalmende «debatt»-ledelse angående «israhellske» rett til å dessantere en tungtbevæpnet banda med dødslister i lomma på en båt i internasjonalt farvann.

Lisensbetalte NRK har ikke rapportert til lisensbetalere at jødiske tungtbevæpnete mordere bundet fredsaktivister og kastet dem levende over bord, skjøt de sårete på kloss hold med kontrollskudd i hode.

Pro-sionistiske NRK har hold skjult for lisensbetalere at av de 19 massakrerte muslimer utleverte «israhell» kun 9 lik med 30 jødiske kuler i.
Var disse signert med dødsønsker av jødeunger?
Lista over kvalmende pro-sionistiske NRK-propaganda er lang.

Jeg krever av NRK min lisensinnbetaling tilbakebetalt for tre siste år
med mindre NRK kan dokumentere med internasjonal lov i hånda at en regjering kan pålegge borgere betaling for skitt de ikke vil ha, med betalingsfritak for seg selv.

Dette er statlig torpedo-virksomhet jeg nekter å bøye meg for.

INGEN FLERE GIROER TIL SUBSIDIERING AV NRK-NWO-PROPAGANDA PÅ MIN ADRESSE!
Kontonummeret for NRKs tilbakebetaling er det samme som innbetalinger kom fra.

Dette er et åpent brev som sendes på flest mulig adresser for start av sivil-ulydighets aksjon STOPP TVANGS-SUBSIDIERING AV PRO-SIONISTISK PROPAGANDA.

Profilbildet til Armin Bahrami
Medlem
5 år 5 måneder siden

«As the Arabs see the Jews»
His Majesty King Abdullah,
The American Magazine
November, 1947

Lite utdrag:

Nothing could be farther from the truth. It is absurd to reach so far back into the mists of history to argue about who should have Palestine today, and I apologise for it. Yet the Jews do this, and I must reply to their «historic claim.» I wonder if the world has ever seen a stranger sight than a group of people seriously pretending to claim a land because their ancestors lived there some 2,000 years ago!

Only once, during the empire of David and Solomon, did the Jews ever control nearly—but not all—the land which is today Palestine. This empire lasted only 70 years, ending in 926 BC. Only 250 years later the Kingdom of Judah had shrunk to a small province around Jerusalem, barely a quarter of modern Palestine.

In 63 BC the Jews were conquered by Roman Pompey, and never again had even the vestige of independence. The Roman Emperor Hadrian finally wiped them out about 135 AD. He utterly destroyed Jerusalem, rebuilt under another name, and for hundreds of years no Jew was permitted to enter it. A handful of Jews remained in Palestine but the vast majority were killed or scattered to other countries, in the Diaspora, or the Great Dispersion. From that time Palestine ceased to be a Jewish country, in any conceivable sense.

This was 1,815 years ago, and yet the Jews solemnly pretend they still own Palestine! If such fantasy were allowed, how the map of the world would dance about!

Italians might claim England, which the Romans held so long. England might claim France, «homeland» of the conquering Normans. And the French Normans might claim Norway, where their ancestors originated. And…  Les mer »

Profilbildet til arifkarim
Medlem
arifkarim
5 år 5 måneder siden

Israel var en missdannelse av sionisten Baron Rothschild. Bare ww3 kan utjevne denne galskapen

Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
Medlem
5 år 5 måneder siden

Fra sitatet over: «Only once, during the empire of David and Solomon, did the Jews ever control nearly—but not all—the land which is today Palestine. This empire lasted only 70 years, ending in 926 BC.»

Selv disse korte 70 årene kan ikke gis status som HISTORY; de har foreløpig bare status som bibelsk STORY.

Profilbildet til arifkarim
Medlem
arifkarim
5 år 5 måneder siden

Sionistenes krav til Israel er like useriøs som å kreve tilbake sitt eget oppkast! Hvis landet er så hellig, hvorfor ikke bare la den være en frisone for alle religioner, enn å kontrollere den som herskere?

Profilbildet til En mann med åpenbar agenda
Medlem
3 år 12 dager siden

Guds profetiske ord går i oppfyllelse.
Denne Gaza-krigen er bare en innledning til den virkelige arabiske våren:

Esek.38. V.2. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå (profeter) imot ham.

Gog, hvem er han? Jo, han er fyrste over Ros, Mesek og Tubal, leser vi her, og det vi klart kan si ut ifra dette er at Gog er en PERSON, personlig pronomen er brukt om ham i v.2-4; Han er leder av en stor hær som vil kjempe. Han har evne til å ta beslutninger v.10-12; Han drar fra sted til sted som andre personer. v.8-9, 15-16; Han vil falle i slag som andre. Kap. 39.v.4-5; Han vil bli begravet som andre. 39.v.11; Ut fra disse fakta kan vi si at Gog er en person. Men er han en russisk leder? Dersom han ikke er det, hvem kan han da være, la oss undersøke og se hvem han er. Det hebraiske ord for Gog har sin tilknytning til en konge som vi leser om i 5.Mos.3.1-13; som heter OG, det har også sin rot i navnet AGAG som vi leser om i 4.Mos.24.7; Derfor kan vi dra denne slutning at Gog er i slekt med OG og AGAG, og at han kommer fra samme område som kongen OG kontrollerte i det gamle testamentet. Hvilke områder var det da kongen OG hersket over? Jo, det var et sted som het Basan, og hvor er det i dag, jo, det tilhørte det området hvor sør-Syria er i dag, og det ser ut til ut ifra bibelen at Antikrist vil komme fra Syria, og er det riktig, da er Antikrist og Gog den samme personen.

I følge Daniel kap.8.8; som taler om Aleksander den stores rike som blev delt blant fire av hans generaler, som…  Les mer »

Profilbildet til Michelle
Medlem
5 år 5 måneder siden

For en fin sammenligning de nederste bildene viser, fantastisk godt laget, bevisstgjøring!

Men vi må ikke glemme at det også var homofile og funksjonshemmede som led i konsentrasjonsleirene. Det handler om mennesker som er annerledes, som ikke følger massen og mlitærets agenda, som er de som lider mest i verden.

Vi må heller aldri glemme, at militærets agenda er å sette raser og funkgsonshemninger og legninger og religioner opp mot hverandre. Men om du tror at du er mere på lag med noen fordi de har samme legning eller hudfarge eller nasjonalitet eller blodtype eller DNA som deg, så er det ikke dèt det handler om, det handler om kjærlighetsfrekvensen i ditt hjerte! Det er kjærligheten som holder oss sammen. Nasjonalitet og blodstype spiller ingen rolle. Enten det er hudfarge, legning, DNA eller kjønn som militæret deler oss inn i, så er vi sammen alle i kjærligheten, de ulike frekvensene i lyset! De som du tror er dine slektninger og ser ut som deg, kan være dine verste fiender, men de du ser på som fremmede, kan være din mor og sanne engel fra lyset.-) Mange glemmer at tiggerne på gaten, gatebarna og dyrene i fangenskap er våre sanne slektninger og nærmeste venner..

Mange sier at menneskets beste venn er et dyr, for eksempel en hund, og det er mye klokskap i det ordtaket.-)

Så innenhfor nasjonaliteter og religioner og slekt, kan man ha flere ulikheter enn mellom et menneske og et dyr, eller for den sak skyld et tre, fordi alt er levende, alt er lys, vin kan bli til vann og kobber til gull, alt skapes via tankene – så det er jo kjærlighetsfrekvensen til sjelen som avgjør hvor langt sjelen er komt på sin vei til kjærlighetsopplysning i universene..

Profilbildet til Singoalla
Medlem
Singoalla
5 år 5 måneder siden

Takk Michelle for alle påminnelser og praksis.. av ren og god kjærlighet :-)
De sier at Kjærlighet er den sterkeste kraft i universet..
La oss håpe det og la oss være kjærlighet i praksis og bruke kraften bevisst :-)

Profilbildet til Singoalla
Medlem
Singoalla
5 år 5 måneder siden

Takk for denne artikkelen, gjettet at den var fra din hånd, JJ da jeg så tittelen og bommer som regel ikke når jeg gjetter slik :-) Skal lese artikkelen mer nøye ved en senere anledning.
Følte bare for å si noen ord helt i begynnelsen av kommentarene her:

Ordene som straks falt meg inn som synomymer til tittelen er: Fred fred ingen fare… Som Bibelen sier skal være omkvedet som man forsøker å innprente i folket da tidene skal være på det verste her på jord, det er verdt å komme ihu. Det skal være ekstreme tider for mange, andre tror alt er ok.. inntil alt blir åpenbart for alle.. sannheten skal frem om alle ting, det er det beste ved den tid vi lever midt oppi nå, tror jeg.. nytter ikke å skjule noe.
Vi gjør alle best i å leve 100 % ærlig, sant og redelig :-)

Om man leser og deltar f eks her på Nyhetsspeilet og omgås med en god del mennesker som vet mye, søker kunnskap og følger aktivt med, da kommer man inn i en virkelighet, som blir ganske fremmed etterhvert, i forhold til mange andre miljøers syn på tingene. Og man blir sikkert stemplet som en raring, av folk som ikke har den samme info. Det blir nesten som dag og natt.. de fleste aner fred, fred ingen fare.. de fleste er dypt sovende både bevissthetsmessig og når det gjelder hva som faktisk skjer rundt oss.

Uvitenhet gjør at man lett kan bli maniupuert av metoder og krefter man tror ikke finnes.. Kunnskap er makt også for å kunne beskytte seg og sine. Makt-eliten holder folket bevisst uvitende om mange ting. Så er det noen av oss som graver som sporhunder og kommer sannheten for nær, forstår for mye, det kan bli merkbart.. kontrasten kan være…  Les mer »

Profilbildet til Singoalla
Medlem
Singoalla
5 år 5 måneder siden

JJ: Vi vet begge at de sanne troende og spirituelle jøder og kabbalister, de som er tro mot både skriftene og den muntlige lære, er antizionister enda mer enn du og jeg er. Bedraget og narrespillet er enda verre for disse enn for oss. Og som jeg har sagt skal vi aldri ta alle over en kam eller la oss lure av splitt og hersk-teknikker. Når det er sagt, så er det slik at Bibelen nå engang advarer oss temmelig hardt mot disse falske jøder og ikke de ekte.. og det er av de falske jøder de er, av slekt og blod de familier som styrer verden og konspirerer, det er fakta som går opp for flere og flere og har intet med rasisme å gjøre, å konstatere fakta må være lov. Bibelen forutsa dette og det er oppfylt. Om vi møter et menneske bør vi se vedkommende som individ og ikke være forutintatt uansett om vedkommende er jøde, kristen, muslim eller annet. Problemet oppstår litt, når en del av oss opplever at folk man trodde godt om og trodde var ens venner og allierte, viser seg å være nettopp denne typen folk og i full utøvelse av å bekrefte fordommene ved sine praktiske handlinger.. når dette gjentar seg igjen og igjen begynner man å lure. Glem ikke Eidsvollsmennene som ville beskytte oss mot jøder og jesuitter, ikke minst sistnevnte, som folk flest vet lite om, men som Synnøve og andre som har satt seg inn i tingene har fått se og kunne vise oss til fulle, hvor utrolig gjennomført og altomfattende disse konspirasjonene faktisk er.. Da forstår vi at Eidsvollsmennene visste hva de gjorde og vi ser konsekvensene av at forbudet ble opphevet.. det er hva som er problemet i dag. Vi er ikke lenger noe fritt og…  Les mer »

Profilbildet til Sirus
Medlem
Sirus
5 år 5 måneder siden

Til Singo-alla:

Om kabbala:

http://amazingdiscoveries.tv/media/124/212-232K/

Hva er da forskjellen paa kabbala og NWO-religionen?

Profilbildet til bin Laden
Medlem
bin Laden
5 år 5 måneder siden

Spåerske Singoalla`s forkjærlighet til jødisk hekseri «kabbala» er ikke overraskende.
Begge deler (hekseri og spådom) har Jesus sterkt advart imot.

Profilbildet til Askeladden
Medlem
Askeladden
5 år 5 måneder siden

Amen.

Profilbildet til arifkarim
Medlem
arifkarim
5 år 5 måneder siden

Fantastisk J.J! Skrivekunsten din har vært utrolig mye bedre i det siste. Du har faktisk klart å få sydd sammen de meste av de løse konspirasjonsteoriene i historien til en helhetlig konspirasjon mot alle mennesker på jorden. «They» leker med troen vår! 😀
Nimrud var ikke bare verdens første Anti-krist, han var også den første frimurer. Frimureriet fra Babylon er grunnlagt av samme djevelen, og det var opprør mot hans ideer og visjoner som tvang Abraham til å skape dagens konfliktende men sterk innflytende verdensreligioner: Islam, Kristendom og Jødedom. Man kan undre hvorfor akkurat Abraham (fra Nimruds tid) skulle være stamfar til 3 verdensreligioner? Var dette også en konspirasjon til å frembringe den nye verdensorden: Order out of chaos? 😀 😀 😀 Think it out, u are still free too think, even if ur pineal gland is poisoned… 😉

Profilbildet til Uffda
Medlem
Uffda
5 år 5 måneder siden

Singo..
Her lukter det ikke mye kristenmannsblod, men det lukter godt :-)

Kabbalah: Tiferet as the Universal Christ
http://www.youtube.com/watch?v=_Qx5XFP17mk&feature=related

What Is Gnosticism? Part 1 + 2
http://www.youtube.com/watch?v=U-EOU1PLV-s&feature=channel

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 5 måneder siden

Se hvor den såkalte nazismen kommer fra, et sted hvor man ikke snakker tysk. Å anvende et helt folk som illusorisk front for en mange hunderårig kriminell agenda, har inntil nå være en blodig og morderisk suksess. Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067 Oppgjørenes tid ser ut til å begynne

See where the so-called nazism comes from, a place where they don’t speak german. To use a whole people as illusory front for a criminal agenda during hundres of years, has until now been a bloody and murderous success. Intelligence Report from Hawks ‘CAFE, Captain Sherlock by Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=326#M5067 The time for liquidations seems to begin

Profilbildet til Panthera leo
Medlem
5 år 5 måneder siden

Kva er greia med G-d? Altså skrivemåten.

Profilbildet til Justitia
Medlem
Justitia
5 år 5 måneder siden

Johansen: Ikke føl dere angrepet personlig for hva dere tror på. Dere skal få lov å tro på akkurat det dere vil, og jeg forbeholder meg samme rett som jeg innrømmer dere.

Men trass i desse ord frå deg, Johansen, legg du fram ein fasit etter kva eg kan sjå for å tilbakevise kva du meiner at desse to andre trur på. Om dei to har same tru veit eg ikkje, men gnostisisme er inga tru! Gnostisisme handlar om erkjennelse, viten og eigen erfaring eige indre liv. Det handlar om å verta illuminert – fødd på ny bokstaveleg talt. Ingen som har vore igjennom noko slikt held fram med å preike same tru og dogmer som den falne kyrkja lærer bort. Folk som talar slik røper berre at dei sjølve ikkje er illuminert enno. Dei burde heller ikkje vera lærare, iallfall ikkje for dei illuminerte.
Det har endt med bål, drap og tragedier gjennom heile historien.

Sjå i Bibelen din kva den seier om denne falne kyrkja og læra hennar! Kabbalah har eg ikkje mykje kunnskap om men et veit at det handler om omtrent det same som gnostisisme og alle andre mystiske vegar. Det finnes ikkje nokon anna veg enn den indre vegen, det gjorde ikkje Jesus heller. Guds rike er inni dykk, sa han.. Kva dei seinare har mistolka ut fra hans ord og lagt til vil koma fram snart. Eg trur du lyt gå litt i deg sjølv her, Johansen. For du lærer bort samme lære som den falne kyrkja og du finner sannheten om den i Bibelen din!

Profilbildet til Justitia
Medlem
Justitia
5 år 5 måneder siden

Nei men Johansen då.. du seier: Jeg har ikke noen store ambisjoner om å bli illuminert. Har det noe med Adam Weishaupt’s Illuminati å gjøre? Fortell meg gjerne mer om hvordan det er å være illuminert, for jeg har ingen erfaring med slikt

Eg forstår at du ikkje har erfaring med det, men meiner at eg såg at du skreiv motsatt ein anna plass for nokre dager sia? At Bibelen forstås heilt annerledes etter å vera illuminert? Eg var einig med deg i dei orda. Nå virka du for å vera alt for mistenksom mot andre enn den tru som kyrkja preiker.

Eg har ikkje tid til å diskutera så mykje, var berre innom og slikt kan ikkje forklaras med ord, heller ikkje mange ord. Dette er noko som den enkelte må oppleva sjølve i seg sjølve – ein indre transformasjon som gjer at ein på eit augneblunk forstår svara inni seg, direkte, ein fødsel til eit anna og høgare nivå. Slik at livet etter dette vert eit liv i to verdner. Slik Jesus forklarte om å bli født på ny i Thomas-evangeliet. Der finn du svaret, Johansen. Det har ingenting med dei fryktelege folk du nevner her å gjera. Den påstand var stygg. Du må ikkje tru på det dersom nokon seier slikt Johansen! Kven seier slikt om den sanne veg og kva er deira agenda?

Paulus og andre talar i Bibelen om at det er eit bodskap som er melka og noko meir som kallas kjøtet, for dei som er rede for å gå litt vidare. Det vil du ikkje forstår eg. Du vil ha berre melka. Det er ditt valg, men då er du ein av dei mange som Jesus sa ikkje var rede. Det står i Thomasevangeliet at dei som er rede vil leita og leita, inntil dei finn…  Les mer »

Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
Medlem
5 år 5 måneder siden

Det har blitt rene bedehusmiljøet her inne. Nyhetsspeilet skal fronte TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI. Dette skal være selve utgangspunktet for artikler og dialoger.

JJ: Du er jo (som meg) fan av Osho. Hvorfor ikke fronte hans bøker og innsikter mer?

Profilbildet til Ratatosk
Medlem
Ratatosk
5 år 5 måneder siden

Rolf Kenneth min venn fra Niburu hva i huleste mener du med at her er bedehusmiljø? Er det ikke tillat at noen deler verdifulle spirituelle innsikter eller er det at noen skriver dialekt du reagerer på? Hvor er din toleranse, mann? Oppfattet interessante tanker om illuminasjon, neppe mye av det i bedehusmiljø eller tar jeg feil, Rolf Kenneth? Om du er meget bevandret i bedehusmiljøer, opplys oss, kanskje en artikkel fra deg?
Men at det er en slags psykologi vi må snakke om her og ikke andre ting, visste jeg ikke, og det skurrer veldig for meg, sorry.. psykologer og psykiatere.. skal det være våre læremestere her? ugh,.

Profilbildet til Otto
Medlem
5 år 5 måneder siden

Politicians Asked «What country in the Middle East ACTUALLY has Nukes?» Watch the Weasels Squirm http://www.youtube.com/watch?v=NsjbV23cto8
.
Of course they have nukes, you can even buy them at the local grocery store here, but we don’t use them because nobody wants to draw unnecessary attention, we use fireworks from China, once every new year’s day at 0 o’clock, the scandinavian ground zero. Tom Lehrer – National Brotherhood Week – now on DVD http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=201#M6470

They used the nuclear bombs in Nagasaki and Hiroshima to scare the hell out of everyone up to this day, and to show snuff films, scary reality movies, and pictures of the burned and deformed bodies, for future use. I suppose the snuff will pop up soon, to try to convince the global population that the best thing to do is to kill everyone. First we take Iran, then we have enough fuel and misery to slowly terrorize and take the third planet from the sun, terra, the blue planet, earth, mother earth. Leonard Cohen – First We Take Manhattan + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=201#M6475

Who said one should be prepared and able to kill one’s own parents?, so why not take jackpot, vaporize one of God’s creations?, the blue marble, and then we can watch telly on mars for the rest of time, with spirit robots doing the thinking. Falcons’ Thinkbox http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1651&start=1

Please, remember to say goodbye to the moon. Cat Stevens – Moonshadow http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1320&start=201#M6477

Erst Manhattan, dann Berlin http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1628&start=101#M6476

Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
Medlem
5 år 5 måneder siden

Nyhetsspeilet fronter tre hovedtemaer, som representerer «Vårt grunnsyn»:
http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/

At man har vokst forbi den kristne oppfatningen av Gud (hvilket man kognitivt bør gjøre i 12-13 års alderen ifølge standard utviklingspsykologi), betyr på ingen måte at man er ateist. Jeg er IKKE ateist. Nyhetsspeilet skal fronte idéer og tanker om gudsbegreper og den guddommelige dimensjon som kognitivt sett ligger på et transrasjonelt forståelsesnivå. Da blir det alt for ensidig bare å referere til Bibel/Jesus gang på gang på gang.

Gjør heller som Osho, presenter mystikere fra hele verden, og vis tydelig skillet mellom de transpersonlige og de kulturelle elemneter i deres lære.

Vi tar gjerne inn en artikkel om Qabalah også, dersom forfatteren greier å gjøre noen interessante sammenligner mellom Qabalah og andre esoteriske systemer. En artikkel som kun presenterer Qabalah, i seg selv, hører mer hjemme i magasinet Visjon.

Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
Medlem
5 år 5 måneder siden

Hvis transpersonlig psykologi er et fremmedord, så er her noen artikler om hva det går ut på. Fritt valg!
http://www.rolfkenneth.no/Aandsvitenskap.html

Den erkjennelsesmessige (kognitive) utviking og forståelse går fra det før-rasjonelle/mytiske (dvs. religioner) til det rasjonelle (naturalisme) til det transrasjonelle (esoteriske og intuisjonsbaserte systemer). Kristendom ligger altså UNDER naturalisme/scientisme i modenhetsnivå, ikke over.

Alt er kanskje helt OK for deg, men Nyhetsspeilet fronter ikke «alt». Vi fronter et bestemt modenhetsnivå, som går under navnet transpersonlig psykologi.

Profilbildet til Rolf Kenneth Myhre
Medlem
5 år 5 måneder siden

Muslimer, kristne og jøder er på et før-rasjonelt nivå. Hvis det er naturalisme/scientisme som ligger til grunn for personlig ateisme, er personen på et rasjonelt nivå. Buddhisme har definitivt flere transrasjonelle elementer i seg, men er som de monoteistiske religioner også forsteinet i dogmatisme.

Dette har forsåvidt ikke noe med artikkelen å gjøre; det var mer dine kommentarer i kommentarfeltet som ga et preg av bedehusnivå og før-rasjonell åndelighet.

Jeg har Pipers bok «The high priests of war» som er meget bra; så da kommer jeg nok til å kjøpe «The New Babylon». Takk for tipset!

Profilbildet til tetriade
Medlem
tetriade
5 år 5 måneder siden

En kan undre.
Dette er en artikkel hentet fra sb.no
«Så Israel (full av jøder) prøver å utrydde et folk som kan være mer rene jøder enn de selv.»

http://www.sb.no/nyheter/meninger/israels-handlinger-utenfor-gaza-hapet-vi-har-ventet-pa-1.5362219

Med referanse til den siste tids hendelser utenfor Gazas strender tenker man hoderistende «Er det virkelig ikke noe det internasjonale selskap av nasjoner (FN, for eksempel) kan gjøre eller si for å stoppe staten Israel? Hvor lenge skal vi sitte hoderystende å se på TV-bilder fra horrible ting Israel gjør ved hjelp av våpen? Hvorfor er det bare med ord vi fordømmer deres handlinger?

Nylig har jeg lest en godt dokumentert bok av Odd Karsten Tveit som har vært Israel, kommentator for NRK i mange år. Den starter med handlingene like før Israel ble opprettet som egen stat ved hjelp av FN i 1947/48. Alle stater godkjente ikke Israel med en gang, blant annet Norge. Nå i ettertid ser man at Israel satte i gang en erobringstokt nesten uten sidestykke i moderne tid for å beherske størst mulig landområde før avgjørelsen i FN var et faktum. De ville ha kontroll over størst mulig område når beslutningen ble tatt.
Man greide til å med å drepe FNs svenske sjef i området, Folke Bernadotte. Det ble aldri offisielt oppklart hvem som hadde utført drapet. Men palestinerne ble aldri beskyldt for udåden.

Israelerne skaffet seg våpen (fra Tsjekkia den gang under Sovjets innflytelse) og angrep palestinske landsbyer ved å likvidere alle som ikke hadde flyktet ut av byen. Menachem Begin var sjef for de israelske troppene. Og soldatene ble gratulert med sine angrep og erobringer: «Så som i Deir Yassin (den første av alle palestinske landsbyer som ble overfalt og massakrert) så overalt. Vi vil angripe og slå fienden. Gud, du har valgt oss til å erobre», var hans ord.

I januar 1949 hadde Israel slått og tatt kontroll over…  Les mer »