Du leser nå
1. mai er tid for informasjon-konfrontasjon

14 minutter lesetid1. mai er tid for informasjon-konfrontasjon

Første mai er her og som kjent er 1. mai ”Arbeidernes dag” og en dag hvor makthaverne liker å stå frem og vise hvor mye de tenker på folket generelt og på det arbeidende folk spesielt.Hvor er det egentlig blitt av kravmentaliteten, for ikke å si DEN UTVIDEDE KRAVMENTALITET, som ikke dreier seg om materielle behov (de er stort sett greit dekket for de fleste likevel), men som fokuserer på ”immaterielle behov”.

Første mai er her og som kjent er 1. mai ”Arbeidernes dag” og en dag hvor makthaverne liker å stå frem og vise hvor mye de tenker på folket generelt og på det arbeidende folk spesielt.

At opprinnelsen til 1. mai som markeringsdag skriver seg fra Illuminati (den delen som ble organisert i Bayern av Adam Weishaupt) sin ”fødselsdag” 1. mai 1776 får være så sin sak. Nå er det dagens Norge det gjelder. (For mer om røttene til 1. mai tradisjonen, se f.eks. her)

Dette er ikke en politisk artikkel med politisk kritikk som sådan. Dette er ment som en observerende konstatering av visse faktiske forhold, og konsekvenser av dette. Derfor er det naturlig at fokus her er rettet mot dagens norske makthavere som ennå er regjeringen.

 1. mai er en tradisjonell dag for «rituell politisk norsk knebøy» ved at det sendes  ut noen talere fra Regjeringspartiene Norge rundt som lirer av seg noen fraser til tilhørere som er såre fornøyd med og stolte over at akkurat deres hjemsted er blitt valgt ut til å få besøk av ”de prominente gjestene”.

TABU-listen for norske politikere, dvs. temaer som er så ubehagelige at den enkelte politiker er instruert om ikke å si noe om dem, er nå like ubehagelig lang som TABU-listen for norske medier.

På regjeringens hjemmesider ligger en oversikt over hvor ulike politikere skal holde tale 1. mai. Det mest påfallende er at dagen før 1. mai, den 30. april kl. 21.01, fremgår det ikke av regjeringens offisielle 1. mai oversikt hvor statsminister Jens Stoltenberg skal holde sin tale !

Hva har skjedd med kravmentaliteten?

I 1960- og 70-årene, da den rene materialismen var arbeidernes og samfunnets viktigste drivkraft, ble det klaget over at borgerne var blitt så kravstore, de ville ha både høyere lønn og lavere rente og lavere inflasjon mens politikere og arbeidsgivere liksom gjorde det de kunne for å komme datidens materielt kravstore borgere i møte med Kleppe-pakker og utvidede overføringer fra Staten.

Hvor er det egentlig blitt av kravmentaliteten, for ikke å si DEN UTVIDEDE KRAVMENTALITET, som ikke dreier seg om materielle behov (de er stort sett greit dekket for de fleste likevel), men som fokuserer på ”immaterielle behov” ?!

Eksempler på immaterielle krav er sannhet, sunnhet, trygghet, frihet, åpenhet og rettferdighet.

Siden lite om noe tyder på at dagens Arbeiderparti-makthavere kommer til å kunngjøre tiltak rettet mot det arbeidende folks immaterielle behov på 1. mai, den tradisjonelle dagen for å kaste materielle kjøttbein til arbeiderne, er det nå på høy tid at slike krav fremmes av borgerne selv – på tvers av og uavhengig av eventuell parti- eller organisasjonstilhørighet.

Den sensurerte og strukturelt korrupte norske NWO-pressen ser det foreløpig ikke ut til å være særlig håp om å få med på laget i denne ganske så viktige samfunnsmessige dugnaden, selv om dette nok kunne ha bedret salget av aviser. Nytale preger dagens norske media; de later som de ønsker å opplyse sine lesere (om det som er viktig), mens de i virkeligheten følger instrukser som sørger for å holde sine lesere i uvitenhet (om det som er viktig) gjennom å fore dem med uvesentligheter og annen fragmentert informasjon.

Kanhende ble immaterielle verdier bedre ivaretatt av førkrigstidens norske makthavere og media enn av dagens Støre- og Stoltenberg-regime, som forøvrig bærer klare tegn på å være styrt utenfra, med eller uten trådløs tankekontroll-feed.

Det viktige er å fokusere på hva dagens makthavere faktisk gjør, såvel hva de har gjort  som hva de ikke har gjort.

Det er tid for arbeidernes store informasjon-konfrontasjon med makthaverne !

Her er noen punkter som peker seg ut for informasjons-konfrontasjon med dagens norske makthavere og øvrige myndigheter, enten det måtte skje på første mai eller senere…

Vi vil ha SANNHET!

 • Så vel statsminister Stoltenberg som statsminister-kandidat Siv Jensen har deltatt på møter i regi av det hemmelige makt-fellesskapet Bilderberg. Vil herr Stoltenberg vennligst kunngjøre for det norske folket sannheten om sin Bilderberg-deltagelse og i hvilken grad Bilderberg bidrar/har bidratt til å overstyre norsk politikk ?
 • Svært mye tyder på at svineinfluensa-”pandemien” og massevaksineringen var planlagt i god tid i forveien. Kan noen fra Folkehelseinstituttet vennligst stå frem og si det som det var ? Det er et faktum at flere personer ble sykmeldt etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix enn antallet som ble korrekt diagnostisert med svineinfluensa.

Vi vil ha SUNNHET!

 • I løpet av Stoltenbergs år ved regjeringsmakten har det funnet sted en betydelig økning av mengden ”forurensning” fra stråling i Norge, også kalt elektrosmog. Statsminister Stoltenberg bestyrer nå et ”strålende” Norge. Helseeffektene av all strålingen blir konsekvent fortiet av myndighetene, inkl. ”Strålenes vernere” ved navn Statens Strålevern.

Det er nå konstatert en økning i forekomsten av hjernesvulster i Norge, særlig hos barn, se. Dette kan ha sammenheng med såvel bruk av mobiltelefoner som den generelle økningen i strålingsnivået, inkludert trådløse nettverk i klasserom og mobile basestasjoner og andre strålekilder som er plassert i norske barnehager, i skolegårder og på sykehustak.

Hva om statsminister Stoltenberg vurderte å invitere lege, Bilderberger og tidl. statsminister og WHO-sjef Gro Harlem Brundtland til Norge for å snakke om de sunnhetspåvirkende effektene av mobilstråling ? «Landsmoderen» Harlem Brundtland bør vel anses som å være en ekspert med relevant erfaring på dette området, i og med at hun selv blir uvel av å befinne seg mindre enn 10 meter fra nærmeste mobiltelefon.

Hvem kan vel være bedre skikket til å uttale seg om sannheten om sunnhet og sammenhengen mellom velvære og stråling enn hele Norges ”godmor” Gro Harlem Brundtland selv ?

Jens, please be Gro om å komme, ta hensyn ved ikke å ringe henne, nøy deg med en mail eller litt twitring som kan fanges opp av Gro’s antenner.

 • Maten som Norges arbeidere nå må ta til takke med inneholder vesentlig mindre næring enn maten som dagens eldregenerasjon fikk, de som vokste opp i det materielt fattige Norge i 1930-årene. Dagens mange friske og oppegående 80- og 90-åringer ble hverken flasket opp med E-stoffer med kuleramme-numre, eller alskens medisinsk krimskrams, det være seg Ritalin (dvs. amfetamin) til barn og unge med ”ADHD” eller farlige MMR-vaksiner mot ufarlige og immunstyrkende barnesykdommer som meslinger.
 • Bør ikke helseskadelige tilsetninger som MSG (E621) og aspartam (E 951; nå ”aminosweet”, som det er planlagt at skal få status som ”naturlig” tilsetning…) nå forbys i folkehelsas navn, og om det ikke forbys bør vel produkter med slikt innhold påføres klistreetiketter med advarsler lik det som nå preger sigarettpakkene ?

 • ”Matmonsteret” ved navn Codex Alimentarius har til hensikt å hindre arbeiderne tilgang på såvel sunn mat som naturlige kosttilskudd (som inneholder sunnhetsskapende sporstoffer som syntetiske vitaminer mangler).

 • Kan Norges makthavere – som hevder at de representerer det norske folks interesser – nå simpelthen beslutte – på basis av foreliggende informasjon og signaler fra grasrota – at Codex Alimentarius ikke skal gjøres gjeldende i Norge,  hverken nå eller senere ?

  Vi vil ha FRIHET!

  • Nordmenn har tradisjonelt vært et frihetselskende folk, selv om diverse hjernevask gjennom diverse media kombinert med kjemisk og elektromagnetisk stimulering over tid nå kan tyde på at en høy andel nordmenn ser ut til å ha blitt  kondisjonert (dvs. mentalt tilvent – bevisst og særlig ubevisst) til å fungere som mer eller mindre tankekontrollerte og robotiserte innbyggere i et totalitært samfunn, med eller uten  mikrochip under topplokket.

  Uansett er frihet en grunnleggende menneskerettighet og kravstore nordmenn ønsker  fortsatt å leve som frie mennesker i et fritt land, på tross av den obskure NWO-agendaen  som snikinnføres i det stille av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. Enten Jens og Jonas er  tankekontrollerte eller ei – noe deres opptreden ofte indikerer at de er – er de blant Norges fremste – og dermed farligste – fiender av folkets frihet.

  • ”En forpliktende klima-avtale” er hva NWO-agentene Støre, Stoltenberg og Solheim så vel i det skjulte som i det offentlige har arbeidet intensivt i kulissene for å få på plass, før, under og etter København-møtet i fjor. Hvorfor har ingen av de klima-kvekkende Duracell-endene Jonas, Jens eller Erik sagt rett ut til Norges arbeidere at om en internasjonal klima-avtale gjennomføres vil det komme til å innebære begrensninger på fri bilbruk, enten gjennom drakoniske bensinpriser eller også gjennom tvungen GPS-måling av bilbruk supplert av klima- dvs. kilometerkvoter for den enkelte bilfører ?
 • Vi ønsker faktisk også å beholde retten til å bære pass, som er en hevdvunnet menneskerett gjennom århundrer, til tross for Aftenpostens og andre NWO-agenda-organers snik-forsøk på å overbevise arbeiderne om at elektroniske ID-kort vil være mer ”moderne og trygt”. Har ikke Aftenposten tenkt på at det er mer praktisk med et pass som kan forevises visuelt uten tilgang på elektrisitet og scanner ? Og at det gir bedre trygghet og frihet at et pass ikke inneholder en chip med mengder av personlig info som kan brukes og misbrukes av den myndighet som måtte ha kontrollen over IDkort-scannerne ?

 • Dessuten er ikke behovet for å passe på passet praktisk, men prinsipielt. Det er faktisk av den største betydning for å trygge våre rettigheter som vil sikre vår og våre barns fortsatte frihet.

  Vi vil ha TRYGGHET!

  • Det finnes en rekke mer eller mindre obskure statlige norske organer som har til felles at de arbeider for å ivareta borgernes ”sikkerhet”: Nasjonal  Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), (den militære) Etterretningstjenesten,  osv.

  Det er da ganske så påfallende at så mange tusen nordmenn som lønnes for å arbeide for ”sikkerhet” ikke er i nærheten av å skape den nødvendige trygghet for sine landsmenn, slik det fremgår av det som er nevnt andre steder i denne artikkelen.

  • Ting tyder faktisk også på at muldvarper på norsk jord med eller uten instrukser fra utenlandsk hold bidrar til å frata norske borgere sine rettigheter og sin trygghet gjennom COINTELPRO-programmet som bl.a.  er opplevd slik av en god nordmann som måtte flykte til utlandet og slik av en annen god nordmann som også måtte flykte fra Norge for å kunne oppleve trygghet og frihet.

  De systematiske COINTELPRO-bruddene på menneskerettighetene i Norge mot kravstore norske borgere utføres av de militære, av e-tjenestene, politiet og psykiatrien i fellesskap.

  Tenk at dette er offentlige organisasjoner som hevder at deres jobb er å sørge for alle norske borgeres ”trygghet” mens de i virkeligheten gjør det stikk motsatte – sånn i all hemmelighet, med ryggdekning fra Arbeiderpartiets vel innarbeidede maktmafia under overoppsyn av Bilderberger og Rockefeller-venn Thorvald «Big Daddy» Stoltenberg og coverup i form av øredøvende taushet fra den norske pressen, som anser seg for å være ”samfunnets vaktbikkje”. Dette er nytale for norske medier som aktivt lar seg misbruke som nyttige idioter i NWO-agendaen selv om det innebærer at de svikter sine egne lesere i prosessen.

  Vi vil ha ÅPENHET!

  • Det norske folks nasjonalformue ved navn Oljefondet bestyres av Norges Bank, under ledelse av bilderberger Svein Gjedrem som foretok nesten-komplett sellout av Norges Banks gullreserver i 2004. Den løpende forvaltningen av Oljefondet utføres av utenlandske forvaltere. I året 2008 forsvant 633 milliarder kroner fra Oljefondet. Kan vi nå være sikre på at Oljefondet – som ble opprettet med Jens Stoltenbergs hovedoppgave i sosialøkonomi som blueprint – er i de beste hender ? Kan vi få litt mer åpenhet om Oljefondet, dets forvaltning og disposisjoner, please ?
 • Det offentlige Folkehelseinstituttet (FHI) har hemmelige regnskaper, noe som i seg selv er uhørt for en statlig institusjon. Kan Folkehelseinstituttets regnskaper nå offentliggjøres i sin helhet, med en vektlegging av hvilke inntekter inkludert gaver som mottas fra utenlandsk hold ? Det går sterke rykter om at familien Stoltenberg disponerer deler av FHI’s mottatte overførsler ”fra onkel i Amerika” (les: Rockefeller Foundation). Hvis Jens Stoltenberg tar initiativ til at alle relevante beløp fra FHI’s regnskapsførsel blir belyst og gransket i full offentlighet vil han samtidig bidra til å renvaske sin families gode navn og rykte mot svært alvorlige korrupasjonsanklager.

 • Dossimetri er vitenskapen om helsevirkningene av stråling. Vil myndighetene, og da i særdeleshet det strukturelt korrupte Statens Strålevern ta seg bryet med å offentliggjøre litt dossimetrisk informasjon, f. eks. også om TETRA-stråling, sånn i all åpenhet ?

 • Og er det nå egentlig rettferdig at Bilderberger Stoltenberg den yngre prøver å presse gjennom et datalagringsdirektiv som vil gjøre det arbeidende folket til mistenkte, når han samtidig lider av langt fremskreden data- og informasjonsvegring ved å unnlate å gi Norges befolkning et minimum av informasjon om sin og sin families bindinger og inntekter som det følger med hans stilling og dens krav til habilitet at han burde ha offentliggjort helt frivillig og  for lenge siden ?

 • Vi vil ha RETTFERDIGHET!

  • 11. september 2001 falt tre bygninger i USA til jorden og Pentagon ble truffet av et militært prosjektil. Dette hadde ingenting som helst å gjøre med nasjonen Afghanistan. Hvorfor er egentlig Norges beste soldater nå i krigstjeneste i Afghanistan som en aggressiv og kriminell okkupant ? Har ikke Norges makthavere fått med seg at det er noe som kalles å rette baker for smed og at slikt gjør man ikke ? Det begås hver dag en urettferdighet mot Afghanistans innbyggere av Norges makthavere anført av NWO-Støre på tross av svada-spin om brønnbøring og kvinnefrigjøring fra Jonas & Jens tallrike korps av spin doctors kalt informasjonsmedarbeidere.

  Rettferdighet for Afghanistan – bring de norske soldatene hjem nå !

  • I dagens politi- og rettsvesen finnes det drøssevis av medlemmer av Den Norske Frimurerorden, særlig politimestre og dommere. Dette er personer som har avlagt ed om evig troskap til andre frimurermedlemmer, som kalles deres ”frimurerbrødre”, en lojalitet som for den enkelte frimurer har høyere rang enn lojaliteten som deres sitt arbeid innenfor politi- og rettssystemet imåtte kreve.

  Frimurernes inhabilitet i rettsNorge undergraver effektivt rettferdigheten i det norske rettsvesenet !

  Vil justisminister Knut Storberget ta initiativ til å få utrensket frimurerne fra det norske rettsvesenet ? Og hvis et slikt påkrevet initiativ blir hemmet av at statsminister Stoltenberg  selv er frimurer ville det arbeidende norske folk sette pris på å få dette opplyst, i åpenhetens og habilitetens navn.

  Statsminister Jens Stoltenberg under 1. mai tale i Oslo i 2009. Få timer før 1. mai 2010 fremgår det IKKE av regjeringens offisielle hjemmesider hvor Jens Stoltenberg skal holde 1. mai tale i 2010 ! Kan vi be om litt mer ÅPENHET fra de norske makthavernes side i 2010 ? Forøvrig kommer ingen regjeringspolitikere til å tale på Youngstorget i år. Jens «zombie» Stoltenberg vil være 1. mai på Stortorget på Lillehammer kl. 12.30 og på Stortorget på Hamar kl. 15.

  Det er vel nå på tide at makthaverne i Norge mottar tydelige signaler om at det arbeidende norske folk også i moderne tid kan være kravstore – og at det nå gjelder immaterielle krav.

  Norges arbeidende folk er vel ikke som en flokk med maur som går med skylapper rundt i en maurtue – eller ?

  1. mai vil være en bra kick-off dag for den kommende informasjon-konfrontasjonen!

  Foreningen Folk for Frihet har annonsert sin tilstedeværelse på Youngstorget 1. mai 2010:

  Folk for Frihet gjennomfører opplysningsdemo på Youngstorget lørdag 1.mai. kl 11.15, bl.a. med utdeling av løpesedler om: Hvem er det som egentlig styrer landet ? De norske politikerne eller bilderbergerne ?

  Flyers kan printes ut her!

  Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

  Hvor godt likte du artikkelen?
  Topp
  0%
  Opplysende
  0%
  Inne på noe
  0%
  Usikker
  0%
  Dårlig
  0%
  Om forfatter
  Hans Gaarder
  Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

  Kommentarer

  38 kommentarer på "1. mai er tid for informasjon-konfrontasjon"

  avatar
  Sorter på:   Nyeste | Eldste