Samfunn
Du leser nå
Det Norske Samfunnets Ortodoksi
Skrevet av
J.Johansen28. 02. 2010
BibleCode2
9468 5488 66

Det Norske Samfunnets Ortodoksi

Av J.Johansen28. 02. 2010
Tilfeldighetsteoretikere opplever sin renessanse i dagens samfunn. Men har de rett?

Mange mener at alt trist og leit som hender i verden er basert på tilfeldigheter. De kalles Tilfeldighets Teoretikere. De henviser all elendighet til tilfeldighetenes spill. Det er aldri noen som skaper elendigheten. De vil ha bevis. Bevis som selvfølgelig de som står bak elendighet, selvfølgelig er lur nok og har makt nok til å sørge for blir destruert eller ikke etterlates. Og dermed for de som kalles Konspirasjons Teoretikere aldri er fullt ut mulig å fremskaffe. De må ofte basere sine antagelser på indisier.

Disse på nedlatende vis ofte kalt såkalte Konspirasjons Teoretikere, kaller ofte seg selv for Konspirasjons Forskere, og mener de går frem på litteraturvitenskapelig og vitenskapelige måter og benytter metoder innen statistikk blant annet, for å finne sannsynlighetene for at elendighet virkelig ikke er tilfeldigheter, som Tilfeldighets Teoretikerne hevder, men at det er planlagte og utførte operasjoner av skjulte nettverk av mennesker som søker å berike seg selv eller annet, samt for å finne indisier og beregne indisienes sannsynlighet for bekreftelse av deres arbeidshypoteser.

Media som premissleverandør for ortodoksien

Mange mener at media har blitt bare formidlere av maktens ene rette sanne lære. Mange mener å ha opplevd at deres meninger ikke blir satt pris på, og tillates å få komme frem i den offentlige diskursen. Dette er i tilfelle det er riktig til stor skade for vårt demokrati. Blant andre George Orwell hadde observert disse mekanismer.

På ethvert gitt tidspunkt finnes det en ortodoksi, et sett av ideer som man antar at alle rettenkende mennesker aksepterer uten å stille spørsmål.  Det er ikke direkte forbudt å si dette eller hint, men det er ikke noe man gjør.  Alle som utfordrer den herskende ortodoksi, oppdager at de bringes til taushet med forbausende effektivitet. En mening som går på tvers av det som er moderne, får nesten aldri en fair behandling, verken i den populære presse eller i de intellektuelle tidsskrifter.
Kilde/Forfatter: George Orwell

En av Nyhetsspeilets observante  lesere og mest aktive bidragsytere sier det slik her:

«Avisen [Dagbladet] er politisk styrt og det er debatten også, bare dem “rette” kommentarene blir stående sånn at allmenheten som leser bloggene skal tro at dette er snittet av det folk mener om den og den og den saken.»
Smurfen

Om smurfen har rett, så om leserne kan samle hva slags tema som blir slettet (gjerne kopi av det slettede innlegg) og sensurert hos mainstream media i kommentarfeltet under, så vil det etter hvert danne seg et veldig klart mønster, som kan ved vitenskapelige statistiske metoder, påvise at der virkelig er en agenda hos mainstream media, som noen av våre lesere mener finnes.

Akademias manglende skepsis

Noen innen akademia er også veldig skeptisk til mange ting våre lesere er opptatt av. Akademia som skulle forske, og være vitenskapsfolk, uhindret av makten, skulle forske – sette sammen bitene av beviselige sannheter og konkrete tall og data, på omsorgsfull og ansvarlig måte, etter strenge vitenskapelige prinsipper og etiske normer, skulle de i teorien komme frem med sine funn – for almenhetens beste, og ikke til beste for noen elitære miljøer, eller for det miljø som bevilger dem penger; det politiske miljø. Det er ikke politikere som betaler deres lønn, det er hvermannsen.

Der er også egne statsbetalte akademiske miljøer som driver en ‘krig’ mot Nyhetsspeilets leseres form for skeptisisme. Hvorfor er det også slik at påståtte skeptikere, aldri er skeptisk til hva Nyhetsspeilets redaksjon og lesergruppe er skeptisk til? Hvorfor er aldri disse ‘skeptikere’ skeptisk til makten og mainstream media, og aldri tar opp utidig maktutøvelse som del av sin skeptisisme?

Har det noe med at de er betalt av det offentlige, og de er utdannet i den ‘ene rette lære’ om hva skeptisisme er av det offentlge?

Takk til Jan Aage for funnet.

PS: Nyhetsspeilet er politisk og religiøst helt uavhengig. Nyhetsspeilet mottar overhodet ikke offentlig støtte, slik at Nyhetsspeilet ikke trenger å ta hensyn til det offentliges krav til dem som mottar støtte. Nyhetsspeilet er ikke reklamefinansiert, slik at de ikke trenger å ta hensyn til annonsørene heller. Nyhetsspeilet baserer hele sin eksistens på gode menneskers finansielle støtte, som med det har sagt ifra at de ønsker Nyhetsspeilet som et alternativ i Norge.

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info
66 Kommentarer
1 2 3
 • Profilbildet til J.Johansen
  28. 02. 2010 klokken 07:34

  Hvem som helst av nye deltagere på Nyhetssspeilet skal få lov å registrere seg for å kommentere denne artikkel (og de gamle deltagere selvsagt), så lenge de nye står frem med fullt navn, og med en skikkelig emailadresse som vanligvis ender på .no (ikke gmail, hotmail. etc.). Det kreves alminnelig folkeskikk her som alle andre steder.

  Ytringsfrihet er for individer. Ikke for ‘spøkelser’ som gjemmer seg bak kreative nicknavn, og ikke er ‘mann for sine ord’.

  Jeg vil tro at Nyhetsspeilet om ikke så lenge vil innføre mobiltelefon SMS bekreftelse på registreringer for å kommentere, slik alle andre aviser gjør. Det er en tendens til at noen kan oppføre seg svært ufint anonymt, der synes å være noen naturlige sperrer som forsvinner med det. Vil tro at redaksjonen trenger å vite hvem som operer i deres spalter, om noen skulle tråkke over streken for menneskelig samhandling, og alminnelig folkeskikk.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Vandalf
   28. 02. 2010 klokken 08:23

   Det er lett å forstå deg når du vil ha fullt navn i debatten. Terskelen for sjikane legges da naturligvis høyt, men dette er også problematisk slik jeg ser det. For det første er anonymitet en del av ytringsfriheten vår, og det har lange tradisjoner;

   «Retten til å ytre seg anonymt har imidlertid lange tradisjoner i Norge. Allerede året etter at Struensee opphevet forhåndssensuren i 1770 ble skjult identitet for forfattere av trykt skrift akseptert. Begrunnelsen, som det fremgår av nedenstående sitat fra P.K. Gaarders klassiske verk om Grunnloven (Gaarder 1845), var at retten til å operere med skjult identitet var en naturlig følge av ytringsfriheten og en nødvendig forutsetning for at folk kunne varsle om kritikkverdige forhold gjennom mediene uten at det førte til represalier:»

   http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2009/nou-2009-1/14/3/8.html?id=542174

   For det andre vil dette bremse informasjonsflyten på speilet (ihvertfall på denne artikkelen) betydelig da mange vil unnlate å dele sine kunnskaper og syn på tingenes tilstand. Da er det bedre å ta bort innlegg som inneholder personangrep og la saklige debattanter, anonyme eller ei, fortsatt få bruke sin rett til å ytre seg.

   Ellers er jeg helt enig med deg i at begrepet konspirasjonsteoretiker er misvisende. Konspirasjonene er der i rikt monn. Jeg synes konspirasjonsjeger er en mye mer dekkende benevnelse.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til J.Johansen
    28. 02. 2010 klokken 08:37

    Vandalf,
    Bare min egen personlige mening, men informasjonsflyten bør ikke begrenses med det. Kun etablere disse naturlige sperrer for menneskelig samhandling og utveksling av informasjon.

    Jeg mener ikke at det ikke skal være mulig å fremstå som anonym ovenfor publikum i kommentarfeltet, som nå, men at nok redaksjonen/redaktøren må kunne forsikre seg om hvem som er bak ‘nickene’.

    Selv under opplegget med å skrive under pseudonym så var der redaktører som visste hvem det var. Det har faktisk juridiske sider, som kan føre til problemer om ikke.

    Hva jeg personlig mener er at hvor det skrives under fullt navn, så er det den enkeltes ansvar, og kan tillates ‘heftigere’ ytringer, enn den som skriver under ‘nick’ fordi denne aldri kan gjøres dette ansvaret gjeldende. En kan heller aldri få konfrontere personen med hvor feil han tok – som er en del av den dynamiske offentlige diskursens ‘selvjustis’, som skal gi alle mennesker i et demokrati mulighet til å bestemme hvem som alltid tar feil, og hvem som har rett, slik at de kan velge sitt lederskap klokt.

    Jeg vil tro (logisk deduksjon basert på juridisk tenkning) uten jeg har fått lest ennå din utmerkede link, at det ble et redaktøransvar, hvor pseudonymet ble godtatt. Når det er individer mer enn ‘spøkelser’ som skriver, etableres et sterkere personlig ansvar, men også mer og større frihet.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Vandalf
     28. 02. 2010 klokken 09:13

     Jeg er til syvende og sist enig med deg her, selv om jeg foretrekker anonymitet for min egen del (redaksjonen har mitt fulle navn og tlfnr). Dessverre så er de fleste diskusjonsforum til mainstreamavisene oversvømt av til dels grov personhets og det er her jeg mener speilet skiller seg ut i positiv retning. Jeg har aldri vært på et «snillere» forum enn her og det vitner om at debattantene i all hovedsak utviser alminnelig forlkeskikk (dog med klare unntak);

     De som oftest tyr til hetsligende kommentarer er ofte nye debattanter (been there done that), og slik jeg ser det er det helt naturlige reaksjonsmøstre hos mennesket man da er vitne til.

     For nye lesere er artiklene på denne siden alt annet enn hverdagskost, og mange får utfordret sine forestillinger om tilværelsen, og mange reagerer nok (naturligvis) med både skepsis, hoderysting, latterliggjøring og det som verre er.

     Vi har sterke forsvarsmekanismer innebygget som slår ut i full blomst når vårt verdensbilde blir utfordret.

     Jeg husker en gang på ungdomsskolen. På den tiden var jeg aktiv i Frelsesarméen (forøvrig en menighet/organisasjon som virkelig har min dypeste respekt selv om troen har sluppet taket), og jeg fikk nærmest daglig pes av mine klassekamerater for min dette. Kristne blir dessverre ofte mobbet i skolen. Vi hadde besøk i klassen av to mormonere som jo har en egen vri på kristendommen noe som vagte store reaksjoner hos mine klassekamerater. Plutselig var de som mobbet meg for min tro dens største forsvarere;o)

     Poenget mitt er at gir man nye debattanter tid til å fordøye sjokket, så er det mange som etterhvert går dypt nok inn i materien til å forstå at mye av det som skrives her ikke er «gal manns ralling».

     Noen er bare troll og vil ikke se eller høre uansett, men de mister fort interessen dersom de ikke får sin sårt ønskede oppmerksomhet.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     28. 02. 2010 klokken 09:30

     Ja, det er nok så Vandalf:
     «slik jeg ser det er det helt naturlige reaksjonsmøstre hos mennesket man da er vitne til. [] får utfordret sine forestillinger om tilværelsen, og mange reagerer nok (naturligvis) med både skepsis, hoderysting, latterliggjøring og det som verre er. Vi har sterke forsvarsmekanismer innebygget som slår ut i full blomst når vårt verdensbilde blir utfordret.»

     Så blir det en stor utfordring for redaksjonen å forene disse forskjelllige hensyn. Etter min personlige mening så kan det kun gjøres ved å praktisere en knallhard lydighet til regelen om å holde seg til tema, og banne alt personfokusert. Om ikke blir det bare et kaos som er ødeleggende, og ingen orden kommer utav.

     Og av og til må vel bare redaksjonen få bestemme om det er hensynet til de gamle, eller de nye deltagere som skal veie tyngst.

     Når samfunnets ortodoksi er basert på kaosteori (orden utav kaos), så kan en ikke om en er tilhenger av orden, bidra til kaoset.

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til ares
   28. 02. 2010 klokken 15:50

   Jeg har verken oppgitt riktig fornavn eller etternavn. Emailkontoen er gmail og ble opprettet kun for registrering av konto på denne siden. Jeg gjorde dette fordi jeg ikke kjente til siden så godt og ville derfor være på den sikre siden.
   I ettertid er jeg meget glad for dette da det NS lider av en amatørmessig holdning til det å være ansvarlige redaktører. Rollene redaktør/artikkelforfatter er godt blandet og slik jeg har forstått det kan artikkelforfattere hente ut «skjult» informasjon om de som poster her. At dette igjen blir brukt av artikkelforfattere i den videre diskusjonen er bare rett ut pinlig. Det mest usmakelige eksempel på dette er Armins publisering av emailadresser til meningsmotstandere. Få orden på rollene, la redaktørene/moderatorer ta seg av sin jobb og journalist/artikkelforfattere gjøre sin jobb.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Singoalla
  28. 02. 2010 klokken 08:29

  Var våken og der kom du med en god og treffende artikkel JJ. Så får jeg jomfru-kommentaren iher om ingen trykker på «lagre» knappen før meg..

  Spørsmålene du stiller i artikkelen, er svært relevante og veldig apropos til siste dagers hendelser her inne. Svarte akkurat et annet sted, der en leser som virker både oppegående og seriøs etter min mening, men bak et nick og uten bilde, kommenterer fornuftig men betviler at trollene som herjer og bedriver sin agenda med å sverte spesifikke temaer eller personer her, har noe som helst organisert eller betalt bak seg, men kun er noen som leker seg tilfeldig, jeg forklarte at virkeligheten fortoner seg svær svært annerledes, for oss som har skoen på og vet hvor den trykker.. mange «vanlige» folk tror sikkert at det er slik ting er og det er også meningen, men de som sitter på reell info som maktfolkene ikke vil ha ut, vet bedre, og det er ikke noe vi tror, men noe vi opplever på kroppen og erfarer daglig. Livet blir sprøtt og det høres sprøtt ut når vi snakker om det, det er meningen også, så kan man stemple oss, spre ytterligere rykter og desinfo, kanskje få lagt oss inn eller noe slikt.. virkeligheten kan bli verre enn en skrekkfilm.

  Det du skriver om ortodoksi er også korrekt, jeg har hørt at et såkalt «vitenskapelig faktum» i dag har en levetid på gjennomsnittlig 1,5 år.. likevel sverger mange sin tro og livsanskuelse til den såkalte «vitenskap» som i dag er ortodoksien.. til tross for stadige revideringer av fakta i takt med ny oppdagelser og til tross for at vitenskapen kun forholder seg til materien og ikke til hva som eksisterer på andre nivåer og dimensjoner i mennesket og utenfor, iallfall sjelden. Det blir mest fysikk, fysisk og materie, og mange tror ikke på annet, selv om deres tanker og følelser ikke kan tas på eller ses, men likevel er høyst reelle..

  Men du er for streng, JJ, på et punkt her..
  Folkeskikk er et gode, det skal jeg ikke protestere på, men ditt krav om å stå frem med fullt navn.. krever du det av meg fordi jeg ytrer meg her og nå, så får du heller slette dette. Du vet svært godt mitt fulle navn. Men du kjenner også min situasjon og flere av mine bekjente dissidenter. Du vet at jeg og mange andre som har valgt å ha en nick, ikke er mindre seriøse og nøye med det vi skriver av den grunn og vi har folkeskikk. Å velge å stå med fullt navn, eller fullt ansikt, som jeg faktisk gjør, eller å være helt eller delvis anonym, det bør være lov, bare det ikke går ut over kvalitet og innhold. Jeg ville ikke skrevet annerledes under fullt navn for Singoalla har fulgt meg siden barndommen i mange sammenhenger og jeg identifiserer meg like mye ved det navn som mitt døpenavn, mange kjenner meg som det også i andre sammenhenger :-)

  Noe spøkelse er jeg ikke, å si at folk med gmail eller hotmail er mer spøkelser enn de som har en online.no adresse.. det forstår jeg ikke, da alt dette er helt vanlige adresser som helt vanlige seriøse folk har, og helt tilfeldig hva man velger som mail-konto!
  Nei, ikke skue oss på hårene, ut fra nick eller mailadresser. Men døm oss heller på våre ord, våre meninger og hva vi skriver og bidrar med.

  Du som fører dine lister over dissidenter, og har beskrevet og visst om mange av disses situasjon og endelikt, du burde være den som aller best forstår, at noen har behov for å være anonym. Noen har fått gale hissige folk fra nettet på sin dør, enslige kvinner bør kunne beskytte seg og dine krav her går på tvers av alle råd om nett-etikette og sikkerhet. På toppen av det siterer du vår søte og fantastiske smurf.. som ikke har utlevert hverken navn eller bilde, men som bidrar svært positivt og verdifullt likevel :-)

  Denne kommentar er din om den kan stå som alltid, med mitt nick og ansikt. Resten av opplysningene har redaksjonen. Men jeg forstår og kjenner personer som trenger å være enda mer anonym enn meg.
  Er de velkomne til å kommentere her, om de har sine grunner, eller skal de avtvinges sitt navn i offentlighet? Om det er så, får du bare slette denne også.
  La innhold være det viktigste, og vis hensyn til alle.. er mitt råd. At du kan ha blitt harm og oppgitt etter siste dagers spøkelses-herjinger mot visse her inne, kan jeg forstå. Men døm oss ut fra innhold, bidrag og intensjon..

  Ang ditt spørsmål om de er betalt av skattepenger så er det svært relevant, da bør vi vel også kunne ha et krav på å få vite? Både ang hvilke av våre penger de betaler disse vandalene med og også en del overvåkning, sabotasje og terror, mot dissidenter – dvs gode borgere, hvor kommer pengene fra? La oss kreve å se budsjettene osv.. vi vet jo at de er der.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   28. 02. 2010 klokken 08:39

   Besvart ovenfor Singoalla til Vandalf. Redaksjonen vet hvem du er. Det er nok.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Singoalla
    28. 02. 2010 klokken 09:15

    Synes det er fint at Nyhetsspeilet er så fritt og uavhenig, håper det er slik.
    Det bør egentlig være slik, for en nyhetsformidler.

    Det er sterke sitater du har, av Orwell fra fortiden og fra Smurfen vår her :-)
    Avstand i tid men sier mye av det samme..

    Orwells bøker 1984 og Animal farm bør alle lese, har lest dem flere ganger og mange mener at de tar ting på kornet og at ting allerede er kommet mye lengre enn beskrevet i 1984, noen ting er det, andre ting, ikke.. Da jeg leste 1984 første gang, grunnet jeg på om Orwell var synsk, et geni eller bare veldig godt informert.. nå vet jeg at det siste var tilfelle, han var i et miljø av indre kretser.. om han i tillegg var synsk eller geni, vet jeg ikke, hva mener andre? Hva mener du JJ? Han var vel av samme folkeslag som Stoltenberg?

    En kjent dissident har sagt at jeg gjør en utrolig bra jobb tatt i betraktning min mangel på høyere akademisk utdannelse.. jeg svarer at om jeg hadde hatt en slik utdannelse, ville jeg også vært mer indoktrinert.. av systemets lærer og ortodoksi, og hun svarer: «Der slo du spikeren på hodet!».

    Jeg ser at det er oss vanlige folk, Lise, Monica, Armin, Singoalla og en liten Smuf, som taler sannhet og ortodoksien midt imot.. akkurat som barnet i eventyret om keiserens nye klær, sa tingene rett ut..
    Og Bibelen sier at de lærde skal være både døve og blinde. Så ligger jobben på oss vanlige, tydeligvis. Men at de skal bruke våre penger til å overvåke, trakassere, motarbeide sannhet og gode mennesker, det bør belyses og bli slutt på. Jeg vil gjerne vite mer om disse miljøene. Noen i redaksjonen sa at han studerte dette, men lang tid er gått og ikke sett noe lagt ut om det. Håper at dere nå blir inspirert til å finne ut mer, om «fienden» som motarbeider sannhetens lys her på speilet.. alltid lettere å bekjempe en fiende man vet hva er, hva man har å forholde seg til.

    De er proffe og har sine triks, JJ, både med mobilkort, simkoder, ip-koder osv. De proffe klarer alltid og omgå slikt, mens det kan være tuklete for oss vanlige. Så om dere innfører det, er det fint om vi slipper som flere av dere kjenner ganske godt og vet hvem er. Jeg har selv både online og hotmail og har hatt de i mange år, sistnevnte er slitsom og tuklete nettopp fordi jeg må verifisere kontoen til stadighet, med å skrive bokstaver og koder og lyder og alt mulig, føles trakasserende til tider, når mine mailer ikke kan sendes før jeg må gjøre ditt og datt av tester. Det er mulig at det også er trakassering det er. Skjer litt for ofte, men aldri skjedd på online-kontoen. Ser ikke på den som noe mer seriøs, tilfeldige valg der, ikke døm oss på det. en hotmail eller gmail skjemmer ingen, helt seriøst. Jeg trodde de mest seriøse og alle nerdene hadde gmail, det er blitt meg fortalt, men er selv ikke vant med det og slikt har mye med vane å gjøre.

    Vil også be deg forstå og vise respekt for de som velger å være enda mer anonyme enn jeg, jeg har ofte tenkt at de er lurere enn meg, for da slipper man føle seg så uthengt og hakket på som person. Det kan ha sine fordeler også, for debatten, om man er mer anonym og ikke står der med sitt ansikt eller navn, har man heller ikke noe personlig å ivareta, eller forsvare, men kan holde seg til sak alene.. noen anonyme tenker faktisk slik og har formidlet dette syn til meg, men de oppfører seg helt eksemplarisk, disse er ikke bøller. Andre kan være litt forsiktige og sjenerte og ville aldri våre å ytre seg med hverken navn eller bilde, så ytrer de seg slik, i all beskjedenhet, folk som ellers ikke tør si noe eller stikke seg frem.. la de få lov..

    Og vis fremfor alt respekt for de som virkelig trenger å jobbe under dekke, under psudonym fordi de sitter på sensitiv info, du av alle burde forstå dem og respektere disse. De kan ha sine gode grunner, men heller ikke de er bøller, la ikke dem heller lide, fordi at andre går bananas og utfører betalte tjenester med anonyme profiler, andre kan ha gode grunner og oppføre seg ok. Du nevnte noen miljøer her og jeg vet at folk som også redaksjonen vet hvem er, studerer og forsker litt for å finne ut mer om disse aktørene. Det trenger vi alle som leser og skrive her å vite mer om. Jeg vil derfor be dere og utfordre dere til å skaffe mer info og finne ut mer om disse miljøene og aktørene. Både for vår egen kunnskap om de som er her, og beskyttelse, men også fordi at det bør være NS sin plikt å få belyst hvor mye av våre penger og hvor pengene tas fra osv, til å betale hvor mange for å gjøre hva?
    Det bør finnes grenser for systemets misbruk av våre skattepenger..

    F eks bør alle budsjetter offentiggjøres. Vil gjerne vite HVEM som disponerer og forvalter disse pengene, etter hvilken fullmakt? Til å brukes mot folket og mot sannheten, for å hetse og hindre gode borgere som betaler skatt.. ?! For igjen å bli utsatt av disse plagerne som ikke bare ødelegger mennesker og debatter men attpåtil er betalt av ofrene.. nei, her må vi finne ut av dette, belyse det og si stopp, for dette er MISBRUK og terror av gode borgere, og bevisst debunking av sannhet og fakta, betalt av våre lommer. Nok er nok!

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til bin Laden
   28. 02. 2010 klokken 15:21

   Det var godt forslag, Singoalla, å kreve innsyn i bruk av skattepenger, men du vet jo selv at faens marionetter vil blåse bort slike krav med dekke av «taushetsplikt» og «rikets sikkerhet».
   Svein Sjøberg (http://folk.uio.no/sveinsj/) viste et diagram på sitt foredrag ved UiO i januar`2010 der han dokumenterte bruk av skattepenger til forskning.
   Ca. 95% (!) av finans-, natur- og intellektuelle ressurser brukes til militære formål, til utvikling av stadig mer ødeleggende drapsredskap (såkalt «forsvar»).
   Verken du eller jeg (ikke en broiler heller) kan påvirke bruk av skattepenger til destruktive formål. Det er gjeitebukker omtalte i http://home.c2i.net/mortenkielland/nesevis/sionsvise.htm
   som kontrollerer havresekkene.
   Det er alltid nok av nyttige idioter som gjør hva som helst for penger – dreper og torturerer, utvikler og produserer våpen.
   Men du og jeg kan frata dem legitimitet.
   Vi kan nekte å gi dem mandat til barnedrap og tortur i vårt navn!
   Stem MOT ALLE eller boikott valg-uten-valgt, vis dem finger fra sofa!

   Anbefaler J.J. å kreve fullt navn og adresse av maskerte leiemordere fra BlackWater, mossad, CIA, MI5 og KGB før det stilles samme krav til leserkommentatorer.
   Vet du, J.J., hva som skjedde med A.Politkovskaja og A.Litvinenko som avslørte ovennente hensynsløse djevelens faenskap med fullt navn?
   Når det gjelder meg, så signerer jeg mine e-mail skrevet i samme ord og uttrykk som her, til PST, broilere og propagandamedier med fullt navn, ikke bekymre deg.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Jan Aage
  28. 02. 2010 klokken 11:07

  Nok en flott artikkel Jarle det skal sies at disse såkalte skeptikerne er ikke akkurat konsistente på sin såkalte skepsis. Så jeg fant frem en videosnutt jeg synes passet godt til artikkelen din.
  http://www.youtube.com/watch?v=V-Mi6jWMhZs
  Jan Aage Treffen

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Singoalla
   28. 02. 2010 klokken 11:59

   Takk for 2 interessante og oppklarende videoer som du delte her, Jan Aage, er det ok at jeg deler den videoen litt rundt til venner og kjente?

   De var både fornøyelige og oppklarende. Går systematisk gjennom hva skeptikerne faktisk mener og vi ser alle hvor fattig og tåpelig det egentlig er, og den rette måten å møte dette på. De har kanskje rett, for sin egen del, alle kan bare snakke for seg selv. så er de kanskje bare en haug med bein med kjøtt på, zombier uten sjel og uten håp om noe liv etter døden, men for en del av oss, så ser fremtiden lysere ut, også etter døden. Om man ikke har utviklet noe mer enn bare kroppen og det fysiske, ender de vel kanskje med det, om de mener og tror det selv. Enhver kan bare snakke for seg selv. Sier man slikt, hender det faktisk at de begynner å tenke litt.. Videoene er også effektive til å lære seg kjapt, hva man skal mene som skeptiker.. et lynkurs for de som vil tjene noen sølvdalere på den måten. :-)

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til
  Hogtroll
  28. 02. 2010 klokken 11:38

  Anonymitet er viktig for de aller fleste mennesker og hvis redaksjonen ikke aksepterer at folk vil være anonym så blir det feil å stenge folk ute slik jeg ser det.
  Slik Nyhetspeilet er bygget opp så vil det alltid være skeptikere og da er det vel vår oppgave å lede de inn i riktig retning med vel oppbygde og seriøse svar som gjør at vedkommende forstår hva vi mener.

  Det er da flere som har meninger om ting og tang, skal ikke vi som leser her inne daglig også høre hva de andre mener om slikt, eller er vi så negative til hva andre sier at vi bare stenger dem ute?
  Bare ta alle disse spådommene som svirrer både her inne og i mainstream media, klart folk har sine egne meninger og skulle det nå vise seg at disse spådommene som f.eks 21.12.2012 ikke skje så har vi her inne sagt nei til folk som har heilt annet syn på tingenes tilstand en det vi har.

  Da blir det som med religion og hvis du ikke aksepterer vår religion så kan du gå til HELVETE!

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   28. 02. 2010 klokken 12:19

   Hogtroll,
   Jeg skjønner hva du sier. Med alt hva jeg skriver og skal jeg være helt ærlig – så er ikke min intensjon å lede noen inn i noe som helst. Jeg skriver fordi jeg har glede av det selv, og fordi det ble min skjebne eller forsyn dette livet.

   Finn din skjebne, og veien blir lett, og lykkelig – fordi du gjør det du er og var ment å gjøre

   Men kan noen ha nytte av det jeg skriver og deler, så er det fint. Om ikke er det helt likgyldig for meg. Det er deres liv, deres sjel, deres kunnskap, eller mangel på sådan som blir skadelidende.

   Mange har meninger, men dette er min personlige mening -. og ikke redaksjonens samlet, at Nyhetsspeilet bør være en site for å få alternative vinklinger til nyhetene og til politikken, og til verden og evigheten og helheten i sin helhet. Så det bør først og fremst være et sted for dem som ønsker å vite mer om dette alternative synet, og ikke for de som prøver å sluse Nyhetsspeilet inn i samme spor som de medier det går tretten på dusinet av, og som mange av oss har tapt troen på.

   De som ikke respekterer vår informasjon, kan gå til DAGBLADET! (eller VG, eller noen andre av de kontrollerte informasjonsbærere og propagandamakere)

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Terje
  28. 02. 2010 klokken 11:39

  Veldig bra Johansen. Jeg hadde mit forum på VG og jeg var veldig aktiv på del forumet UFO og Alternativteorier. Det som er synd er at VG sin redaksjon flytter tråder som de mener er konspirasjon preget over på UFO forumet, Om en sak er høyaktuell på internasjonal politikk og de mener den inneholder konspiratoriske elementer blir den flyttet.

  På selve UFO og Alternative forumet kan troll få herje som de vil. Jeg synes personlig at det er feigt å debattere uten bilde og navn. Jeg skal legge ut noen eksempler på der som skrives på VGD: Dette er fra en som kaller seg Vajrajana.

  Jeg avviser ikke kategorisk, jeg krever bevis. Etter så mange titusener av år her på jorden, har ingen klart å påvise utvidede sanser. Noen har forsøkt, men «bevisene» har blitt avslørt som fusk eller latterlig svake.
  Igjen, disse alternative teoriene er ikke basert på fysiske lover, kun persepsjon. Du får lese deg opp litt.

  Denne er fra en fyr som har har bestemt seg for å ned kjempe konspirasjonsteori. Han kaller seg for Imam:

  Jeg vil at myndighetene skal slå hardt ned på teorier som går på privatpersoner. 911-bevegelsen går hyppig på privatpersoner, og kan umulig være sant uten at tusenvis av privatpersoner lyver. Disse får nå trusler av syke KTere.
  Ellers vil jeg påpeke at jeg mener teorier som er anarkistiske og til for å skade staten, bør kunne straffes i rettsvesenet med døden da det er landsforræderi. Jeg har ikke mye i mot en slik type straff for landsforrædere…
  Staten og regjeringen er valgt av FOLKET. Når noen lyver om staten for å få folk til å gå fysisk til angrepet på institusjonen som folk flest har stemt på, er dette et lovbrudd så grovt at det bør kunne resultere i lovens strengeste straff.

  Uansett hva som diskuteres der inne blir møtt med latterliggjøring. Vi som støtter konspirasjonsteorier er farlige for samfunnet å må stoppes for en hver pris.

  Terje.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Terje
   28. 02. 2010 klokken 11:55

   Her er et Eksempel fra Ei som kaller seg Kjempekaninen: Her diskuteres forøvrig fenomenet kornsirkler.

   Er ikke Nyhetsspeilet et forholdsvis nytt nettsted?

   Selvsagt kan enkeltdeler av fordums historie skrives på nytt/revideres, etterhvert som ny kunnskap erhverves. Men ikke av tilfeldige enkeltprivatpersoner, etter mitt syn. Men at enkeltprivatpersoner fremmer nye teorier og utfordrer vitenskapen, er det ingenting i veien for.

   Jeg sammenligner ingen her med «de mest ekstreme artikkelforfatterne i Nyhetsspeilet». Har bare merket meg at flere av de faste brukerne her går god for mye av det som skrives der (når det gjelder temaer rundt dagens politikk, samfunn og verden). At folk på forumet her har studert alternative teorier og alternativ medisin i 30 år – eller i 40 år – har i så henseende liten relevans, utover selvsagt det å skulle forklare at man har hatt den interessen lenge.
   Aliens og paranormale fenomener vil jeg forresten ikke kategorisere som konspirasjonsteori (og dekkes forøvrig heller ikke av definisjonen for det ordet/fenomenet).

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Terje
    28. 02. 2010 klokken 12:05

    Nok et eksempel fra Imam:
    Dere vil være fri for kritikk? GLEM DEG! Jeg har en misjon her i livet, debunke løgner fra konspirasjonsteoretikere!

    Så et lite hint til deg, dette heter VGD. Det betyr VG Debatt!! Når en debatterer så har en ulikt syn. I alle fall vanligvis. Takler du ikke det, så kan du ta deg en ny, men lengre ferie!

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   28. 02. 2010 klokken 11:58

   Terje,
   Det er virkelig bekymringsfulle holdninger, men ikke bare for konspirasjonsteorier, men også mot demokratiet som grunnlag for vår forfatning som er helt avhengig av at ‘teorier’ får utfolde seg fritt, og at myndigheter kan kritiseres etter forgodtbefinnende.

   Det er dessverre ikke bare ubetydelige og anonyme nicknavn i obskure debattforum som hevder slike tanker, men også personer innen myndighetsutøvelsen selv. Som dermed gjør seg til fiender av demokratiet.

   Hva har de å skjule?

   Sunstein & Vermule foreslår noe de kaller kognitiv infiltrasjon (cognitiv diversity) som er å infiltrerer steder hvor konspirasjonsforskere samles og skape splid og tvil om kildene konspirasjonsforskere bruker, og lansere alternative forklaringsmodeller i kaotisk monn, for å ‘diversifisere’ informasjonen.

   Top Obama tsar Cass Sunstein: Infiltrer alle ‘konspirasjons teoretikere’
   President rådgiver skriver om strenge restriksjoner på å uttrykke meninger.
   Posted: January 14, 2010. By Aaron Klein

   In a lengthy academic paper, President Obama’s regulatory czar, Cass Sunstein, argued the U.S. government should ban “conspiracy theorizing.”
   Mellom de meninger Sunstein vil forby er utbredelsen av teorien om at global oppvarming er et planlagt bedrageri.
   http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=121884

   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084585

   ************************
   Så vidt meg bekjent, er alle som mener at det ikke er noen felles innsats – ingen konspirasjon, hvis du behager – av rike og mektige personer til å stjele våre friheter og slå oss til slaver og livegne er fullstendig uoppmerksomme, eller er i en psykotisk drømmeverden av fornektelse, eller er et villig partnerskap med konspirasjonen.

   Hvordan kristne, spesielt, kan tvile på eksistensen av et djevelsk konspirasjon å ikke bare tråkke på vår frihet, men også vår tro, er dobbelt urovekkende. Gir ikke Skriften en tydelig advarsel:

   «”Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying, Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.”
   (Psalms 2:1-3 KJV)

   “Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!”
   (Salmene 2:1-3 KJV)

   Kristne, av alle mennesker, burde være de første til å delta i kampene mot arrangørene og formidlere av denne djevelske New World Order som skaper kaos i landet vårt. At så mange av dem er ikke er det, er et lyte ved kirken – av enorme proporsjoner!

   Chuck Baldwin
   http://www.chuckbaldwinlive.com/c2010/cbarchive_20100115.html
   *************************

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Ergon
    28. 02. 2010 klokken 21:14

    Artig at du nevner Cass Sunstein og Aaron Klein. Begynner å tro at bin laden her inne har peiling og ikke bare raljerer i sin karakteristikk av jøder. Både Sunstein og Klein er jøder og de har flere artikler sammen. Linker en her hvor hvite angripes for rasisme og hvor Sunstein går inn for å omfordele formue ved hjelp av klimarelaterte tiltak og ikke direkte uhjelp:

    http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=112243

    Dette er jo hva mange mener: Jødene jobber sammen i en stor og global konspirasjon om å ødelegge den gamle verdensorden til fordel for en ny og jødisk.

    Til ditt hjertesukk om de kristnes svik så er jo ikke det så rart. Uansett hvordan Jesus og Luther har karakterisert jødene som djevler og giftslanger som må utryddes så oppfatter de fleste kristne jødene som Guds utvalgte folk selv om de kanskje ikke er like medgjørlige hele tiden. Feilen ligger altså i bibelen selv og vil alltid gjøre at mange kristne i praksis dyrker jødene som sin praktiske guddom her på Jorden og Israel som sitt eget forjettete land.

    Vil du bli kvitt det må du fjerne kristendommen og brenne biblene.

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til Kjetil S
  28. 02. 2010 klokken 12:03

  JJ skriver: «Har det noe med at de er betalt av det offentlige, og de er utdannet i den ‘ene rette lære’ om hva skeptisisme er av det offentlge?»

  Jeg tror det er langt mer komplekse og subtile krefter i sving. Først og fremst handler dette om trossystemer. Alle mennesker har trossystemer som definerer deres virkelighetsoppfatning. Dette kan kalles «kognitive briller», i betydning at innlærte trossystemer «farger» alle inntrykk fra omverden i forhold til «brilleglassenes farge». Dermed vil man se verden slik man er programmert til å se den. Det klassiske eksemplet her er religion vs vitenskap. Har man religiøse briller på, vil man se verden gjennom religiøse briller, i religiøse farger om du vil. Har man vitenskapens briller på, ser man verden gjennom vitenskapens briller. Disse er gjerne ikke forenelige, særlig fordi vitenskapen (så langt) ikke på noen måte kan anerkjenne begreper som ‘sjel’, ‘Gud’, ‘skapelsen’, ‘mirakler’ etc etc da disse ikke kan bevises gjennom klassisk vitenskapelige metode. Dermed kan de med vitenskapelige briller på avfeie religion og alt dets vesen som gammel overtro.

  I den vestlige verden har religion i stor grad blitt fortrengt til fordel for vitenskap når det kommer til hva som er det toneangivende kollektive trossystemet (kognitive briller) i samfunnet. De vestlige samfunnene har skilt stat og kirke, og dermed blitt sekulære samfunn der religion ikke har spesielt fremtredende rolle i opinionsdannelsen. Man respekterer AT noen mennesker bekjenner seg til religion, men man aksepterer ikke lenger at religion skal kunne tjene som rettesnor for samfunnsutviklingen.

  Det vitenskapelige trossystem har gjennom årene gjennomsyret de aller fleste aspekter av samfunnet, alt fra driften av barnehager (basert blant annet på forskning på barns utvikling og på pedagogisk forskning) til styring av landets økonomi (basert på vitenskapelig funderte økonomiske teorier). Mantraet er at alt som gjøres skal ha basis i forskningsbasert viten. Om dette mantra ikke følges utsetter vedkommende person/organisasjon seg for latterliggjøring i media og mulig tilbaketrekking av offentlig støtte. Dette er det siste man ønsker. Derfor vil enhver person/organisasjon søke å i størst mulig grad orientere seg etter det nåværende paradigmet, slik at risikoen for utstøtelse er minst mulig.

  Sentralt i det vitenskapelige trossystem er at alt skal dokumenteres grundig. Det skal ikke være rom for subjektiv tolkning. Man skal la ‘fakta’ tale for seg selv. Dette gjelder alt fra rettssystemet til byråkratiet. Dokumentasjonsbehovet er uendelig. Prøv deg på å utfordre byråkratiet uten at dine påstander/synspunkt er grundig dokumentert. Prøv deg på å vinne en rettsak uten at du fremlegger tilstrekkelig dokumentasjon. Prøv deg på å klage på en avgjørelse i NAV uten tilstrekkelig dokumentasjon. Prøv deg på å drive et firma, uten å dokumentere tilstrekkelig overfor skatteetaten.

  Norge var i utgangspunktet perfekt oppsatt for denne type ortodoksi. Ikke bare har vi siden 1600-tallet vært et protestantisk samfunn, der grundighet, nøysomhet, sparsommelighet og beskjedenhet stod i høysetet. Vi var også lenge et fattig og tynt befolket land, med lav utdannelse og få rike mennesker som kulturbærere. Janteloven MÅTTE stå sterkt her. – For Guds skyld, ikke skille deg ut fra de andre!

  Jeg mener det er i dette man finner grunnlaget for det du kaller Det Norske Samfunnets Ortodoksi. Klart man er lojal mot det offentlige om man jobber der og får sin lønn der. Klart man gjennom en utdanning blir indoktrinert med «hva den rette lære er». Åpenbart. Men det er ikke her man finner selve ÅRSAKEN til hvorfor «skeptikere» på død og liv forsvarer det rådende paradigmet. Til hvorfor media fremmer et visst syn, og sensurerer bort (eller latterliggjør) avvikende tanker og ideer. Årsaken er etter mitt syn mer redselen for å bli latterliggjort og utstøtt fra det gode selskap.

  Og at «noen» vet dette og bruker det aktivt og for alt det er verd er jeg 100% sikker på.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   28. 02. 2010 klokken 12:09

   Beamer,
   Jo, det er nok som du sier avhengig av øyet som ser. Og jeg er enig i din gode analyse, men jeg vil tilføye noe for egen del:

   En kan nok ikke si at bare ateister er vitenskapens genuine og oppriktige representanter.

   Jeg tror nok at om en hadde hatt de rette ressurser som akademia har fått for formålet, men ikke gjør det, så kunne det ha blitt påvist vitenskapelig at religiøse vitenskapsmenn er like gode, og kanskje bedre, enn ateistiske vitenskapsmenn, og kanskje også holder seg innen vitenskapens egne etiske normer i tillegg til sine religiøse normer bedre (som at du skal ikke lyve).

   Så jeg tror ikke at det er grunnlag for å hevde at de religiøse vitenskapsmenn og -kvinner er mer korrupte enn de ateistiske. Jeg har ingen talldata, og kan ikke bevise min hypotese selvfølgelig.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Kjetil S
    28. 02. 2010 klokken 15:54

    JJ

    Jeg tror debatten du legger opp til her, om religiøse vitenskapsmenn/kvinner er «bedre» eller «dårligere» enn ateistiske, blir meningsløs. Det ligger innebygd i det vitenskapelige paradigmet en rekke underliggende strukturer som i større eller mindre grad fremstår som uforenelig med et religiøst livvsyn. Særlig naturvitenskapen, fysikken, kjemien etc fremstår i grell kontrast til troen på skaperberetningen, at mennesket har en sjel, at det finnes et Helvete, at demoner finnes, at Satan er på jorden, at Jesus var Guds sønn, etc etc. Disse kontrastene blir ikke borte selv om vedkommende religiøse forsker aldri så mye prøver. Spørsmålet blir da om vedkommende religiøse person i det hele tatt ØNSKER å bli forsker, og ikke minst om vedkommende klarer å komme inn i en forskerstilling når det er åpenbart at vedkommende ikke deler andre forskeres syn på virkeligheten.

    Det er også åpenbart for meg at de religiøse forestillingene, det være seg i Kristendommen, Islam eller Jødedommen, er blant de illusjoner som brister i tiden som kommer. Ikke bare den nåværende mainstream vitenskapelige illusjonen. For meg inneholder begge illusjonene viktige elementer man ikke skal kaste ut med badevannet. Men å se på en av de som Den Ene Sanne Vei Å Gå er etter mitt skjønn særdeles lite fruktbart, ja jeg vil faktisk si skadelig.

    Jeg mener derfor at det vi har i vente er en «sammensmelting» mellom religion og vitenskap. Mellom erkjennelsen av at vi er evige spirituelle vesener (at vi HAR evig liv), at det finnes en Skapelses-energi vi opprinner fra, at vi har «paranormale» krefter osv, og den vitenskapelige metodiske utforsking av den Universet vi lever i. Med andre ord, vitenskapen vil oppdage menneskets ÅND og bevise dette hinsides all tvil. De religiøse vil erkjenne at Universet blomstrer av liv og at menneskets opprinnelse er tett knyttet til interaksjon med andre sivilisasjoner gjennom hele planetens eksistens. Bibelens fortellinger om «guder» er intet annet enn en beretning om denne interaksjonen. Denne erkjennelsen gjør at religion slik vi kjenner det i dag opphører å eksistere, og at vitenskapen tar et innsiktsmessig kvantesprang.

    Polariseringen må opphøre! Det vi har i vente er FRED, intet mindre.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     28. 02. 2010 klokken 16:09

     Beamer,
     Jeg har ingen problemer med at religion opphører å eksistere, men hva jeg har problemer med – fordi jeg vet at det er løgn – er at ateistiske vitenskapsmenn og -kvinner påstår at også G-d og Jesus ikke eksisterer.

     Jeg kan ikke for at det er forskjell på naturvitenskap og åndsvitenskap, og at noen forstår det første, andre det andre, og noen få begge to.

     Det kommer til å være polarisering, så lenge disse ‘naturvitenskapsmenn’ bedriver sin ensidige propaganda, etter sine helter Marx og Darwin’s nyreligiøse lære; at G-d er død. Det er ikke sant. G-d lever. G-d er Liv.

     Naturvitenskapsmenn bør holde seg langt borte fra åndsvitenskaplige betraktninger og metafysikk, for de forstår intet av den. Det bevises i mainstream media hver eneste dag.

     PS: Og om en har evig liv, så kan det være at noen har det her, og andre i bedre tilværelser, om en kvalifiserer for det. Komme jeg til de åndsløse Marx, Lenin og Darwin’s himmel eller helvete- så blir jeg skuffet. STOOOR nedtur.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     28. 02. 2010 klokken 16:36

     Beamer,
     PS2: Hva om ‘himmelen’ i det evige livet er som Nyhetsspeilet. At sjeler søker like sjeler som de connecter med, som er kompatible – og som de skaper nye samfunn med?

     Det er fint å være hos sine egne, som tenker stort, tenker og tror noenlunde likt i de store åndelige ting, er tolerante, åpne og ærlige, søker sannhet og trygghet for seg og sine.

     Men så sender Satan noen av sine egne ‘falne engler’ for å skape splid i ‘paradiset’, og for folkene på Nyhetsspeilet, fordi de ser ut til å ha det så koselig og hyggelig, og de vil også gjerne ha det like hyggelig, så de vil gjerne finne ut hvordan disse kan ha det så hyggelig med sin åpenhet, sin nysgjerrighet og sin utforskningstrang.

     De er av en annen ånd, en lukket ånd (som lite kommer i en lukket hånd), og mange er det som ikke liker deres ånd, – holder avstand fra dem, og de blir ensom etter hvert.

     Siden disse sjeler ikke har denne gode stemning i seg, idet de er behersket av en annen slags ‘ånd’, så klarer de ikke å bidra til hyggen og den kreative ideutveksling og skapertrang, bare til uhygge og ufred.

     Kanskje det beste ‘Satans’ agentur kunne gjøre, om det ville gjøre noe godt, var bare rett og slett la andre få holde på i fred, til å skape sine samfunn og sine land, og tilbe de guder de er enig om. Og la disse samfunnene få utvikle seg i sin egen retning, uten å prøve å ‘omvende’ dem til sin lære, sin gudløse religion/ideologi eller sin form for ‘demokrati’ (som de som bragte demokratiet til Irak)?

     Det var faktisk slik samfunnene ble til fra først av, og grunnen til at G-d plasserte alle i hvert sitt land i verden, etter deres egne preferanser. Men så kom disse med denne ‘imperialistiske’ ånd da………

     Menneskene synest jo allerede her og nå å være eller komme fra forskjellige planeter, åndsmessig. Hva er så rart om de skulle dra til forskjellige ‘planeter’ – og at jeg dermed slipper å komme til en som ikke behøver å være polarisert til Marx, Darwin og Lenin sin, av den enkle grunn at de ikke er der?

     Kanskje får vi alle evig liv etter hvor langt våre drømmer og aspirasjoner rekker, og de ‘vitenskapsfolk’ som ikke rekker lenger ideologisk enn Marx, Darwin og Trotsky & Lenin sine ideologier, kommer nettopp ikke lenger enn sammen med disse for evig. Slik at de skal slippe polariseringen fra de som de ikke liker; G-d’s folk. Huttemegtu, for et helvete, etter mitt syn.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Arcturus
     28. 02. 2010 klokken 19:00

     J. Johansen: Hvor mange ganger skal man være nødt til å si det: Evolusjonsteorien sier ingenting om livets opprinnelse. Evolusjonsteorien sier ingenting om livets opprinnelse. Evolusjonsteorien sier ingenting om livets opprinnelse.

     Darwin forsto at det pågår en evolusjon, noe vi langt på vei kan se med våre egne øyne, så det er overhodet ingenting å tvile på.

     Han forkastet selv troen på en gud, men hans teori utelukker ikke at det kan finnes en skaper. Vitenskapen VET ennå ikke hvordan liv oppstår. Det de finnes bevis for igjen og igjen, er at Darwin hadde rett, selv om han på mange måter leverte en litt uferdig teori (han visste jo ingenting om genetikk f.eks.).

     Hva er i veien for å tro på en skaper som bruker evolusjonen som verktøy? For å være litt anekdotisk; jeg kjenner flere som forstår at Darwin hadde rett, men som likevel tror at Gud skapte livet og evolusjonen, og at Gud av og til mekker litt her og der, skaper nye mutasjoner og sånn. Og inntil videre er det fritt fram for å tro dette, i og med at ingen vet hvordan livet oppsto.

     Hvorfor drive denne heksejakten på Darwin, som bare forsket og påviste en MEKANISME som kalles evolusjon?

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     28. 02. 2010 klokken 19:56

     Arcturus,
     Det blir slik fordi Darwins tilhengere stort sett er ateister, som nekter for at G-d finnes – og at mennesket har sjel, uten at de kan bevise eller henvise til troverdige kilder hvor de har denne viten fra, eller personlige erfaringer som kan støtte opp om den.
     :)

     Jeg tror på evolusjon jeg. Jeg har skrevet om det utstrakt her,
     http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/bevissthetsrevolusjonen-vs-makter-og-myndigheter/
     og mange andre steder, hvordan den åndelige evolusjon foregår, og hvordan noen er på neandertalerstadiet fremdeles idag (Dawkins et al), så ikke beskyld meg for ikke å tro på evolusjon, for det gjør jeg virkelig.

     Når det gjelder den biologiske evolusjon, så tror jeg mer på at mennesker utvikler seg til aper, mer enn at de utvikler seg fra apestadie, for G-d skapte mennesket helt perfekt, i utgangspunktet.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Kjetil S
     01. 03. 2010 klokken 00:51

     JJ

     Synes dette er en god diskusjon. Håper svaret kommer på riktig plass…

     Svar til ditt første svar:

     I tradisjonell naturvitenskap KAN man ikke påstå med basis i forskning i en publisert artikkel at Gud eksisterer eller at mennesket har en sjel/ånd. Grunnen er ganske enkelt at det ikke er BEVIST ved bruk av vitenskapelig metode. Man har heller ingen grunn til å forsøke å bevise det, da de fleste fysiske lover i så fall måtte skrives om. Paradigmet vil rakne. Og hva mer er, man har heller ikke måleapparater til å kunne påvise en sjel/ånd eller en Gud. Og for den saks skyld: Ikke har man det teoretiske rammeverket på plass heller. Og som nevnt i mitt første innlegg, det som ikke kan dokumenteres eksisterer ikke. Og påstår man noe annet havner man sporenstreks i gapestokken, stemplet som gal.

     Når det gjelder polarisering, kan jeg ikke fri meg for å påpeke at om det er noen som driver ensidig propaganda så må det da være religionene, de siste par tusen årene. Når det er sagt er jeg enig i at «Gud» eksisterer og at «Gud» er liv, selv om vi nok er uenige i hva «Gud» er. Men det har vi debattert før. Vi blir nok aldri enige 😉

     Jeg ser også at vi har ulik oppfatning av hva «evig liv» er. Men det er nå så..

     Svar til ditt andre svar:

     Jeg blir litt usikker på hva du mener med «Satan». Er dette i Bibelsk forstand eller bruker du begrepet metaforisk? Om du mener det første, er jeg av den oppfatning av at dette er en av mange religiøse illusjoner som brister. «Satan» finnes ikke, slik jeg ser det. Service to self energier finnes i aller høyeste grad, og det er disse som er de negativt polariserte (eller onde om du vil) som «kampen» står mot.

     Jeg har også registrert den siste tids hysteri her på NS, som jeg regner med du henviser til. Jeg er enig i at det finnes debunkere i aktivitet her, men ikke alle som er skeptiske er «Satans disipler». Sant og si begynner jeg å bli alvorlig lei av hele denne heksejakten på nyankomne skeptikere. Hetsen det snakkes om, trakasseringen, personangrepene, er slett ikke det (i de aller fleste tilfeller), men kan heller ses på som sunn debatt. De som er skeptiske klassifiseres automatisk som Lucifers ormeyngel, innleggene som personhets og agendaen splitt og hersk.

     Jeg har tidligere blitt satt i den samme boksen selv, stemplet som infiltratør, sabotør, kollaboratør, personhetser og det som verre er. Synden: Uenig med med en kommentator…

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til J.Johansen
    01. 03. 2010 klokken 07:19

    Beamer,
    Jeg er helt for den naturvitenskapelige metode, så lenge forskerne som bruker den er ærlige og holder seg også til de etiske normer som følger med den.

    Mitt poeng er at de bør la være å tro de også er eksperter på det åndsvitenskapelige, for det har de ingen forutsetninger for, nettopp på grunn av de årsaker du lister opp.

    ‘Satan’ er et begrep brukt i litteraturen. Jeg bedriver litteraturvitenskap, mer en trosvitenskap. Hva disse ymse observatører på mennesket og verden og ånden i verden som tidligere tiders forfattere legger i begrepet kan like gjerne være din definisjon som er riktig, som hvilken som helst annen. Jeg synest din definisjon virker fornuftig. Du vet i kunsten – og Ordet er den edleste kunst, så er det ofte opp til observatøren, leseren å å legge sine ting i begrepene, og bildene – samt bildene ordene skaper. Så din definisjon er helt ok for meg, og jeg tror de fortidige forfattere prøvde å beskrive en spesiell ‘ånd’ som noen var befengt med. Som noen er snill og noen ond, så var dette deres beskrivelse av de bevisst onde. Jeg håper ikke noen vil tilbakevise og kontre meg på at ikke finnes onde mennesker i verden………..da sier jeg bare; se dere rundt.

    Jeg har ingen som helst problemer med å føre en intellektuell debatt med noen som helst jeg, setter stor pris på det faktisk, men folk som ikke har lært seg elementær folkeskikk hjemme eller på skolen, de gidder jeg bare ikke å befatte meg med. Livet er for kort.

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til Thor
  28. 02. 2010 klokken 14:25

  Vi her inne som stiller spørsmålstegn ved hendelser(aka konspirasjonsteorier) sannhetsgestalten i mainstreams medias artikkler,det være seg politisk styresett(folkevalgte politikere)som med ett de blir valgt inn tar besluttninger over hodet til oss og lyver og vi godtar det..Biodiesel,et forsøk på å få renere avgasser,skulle BLI rimligere en vanlig Diesel,fabrikker til å produsere biodisel kom og ga arbeidsplasser..så kom AVGIFTSKÅTE politikere inn med en avgift på biodiesel,dyrere enn vanlig diesel..nedleggelse av biodieselfabrikken..Og de presterer og klemme inn en miljøskatt som vi skattebetalere må betale…Og hva med folk som har jobbet et helt liv,nedbetalt sin enebolig,og på sine eldre dager vil la sine sønner/døttre arve huset,penger mm som de selv har lagt til side..og at de som arver vedkommende må betale ARVEAVGIFT til STATEN,noen må sågar ta opp lån for å arve sine foreldre…Såvidt meg bekjent er ARV og skal VÆRE et PRIVAT annliggende mellom foreldre,sønner/døttre,barnebarn el andre…og ikke noe staten skal sko seg på..Og til Forumtrolla som bevist går etter det sterke kjønn som Lise,Monica og Singoella som tør å ta temaene opp for hva som er galt i det systemet vi har av helsevesen,politikk,mm..I tenkesettet sitt må disse forumtrolla ha et forvaklet forhold til sine respektive kvinner/koner,ala kast og bruk mentalitet,eller er det en gjeng rumpesniffere av eget kjønn? Og som Johansen skriver..hvorfor vi på Nyhetsspeilet som debaterer diverse temaer,ser skeptikere poffe fram som popcorn,men på skepsisbloggene sitter de alene for seg selv uten motsvar over innleggene deres…Var inne og sjekket sensurspeilet og fikk meg en god latter,alle forumtrolla samlet..helt enige i frimureriets ånd og ledelse..Ballongen med luft i,vil i de nærmeste årene bli fort tom for påståtte sannheter,se bare klimabløffen,som sunket i jorden..Kennedydrapet,9/11,diverse skapte kriger ,UFOer,aliens vil sakte men sikkert bli åpen for allmenheten og avsløringen av menneskene bak dem som fortvilt prøver å dekke over jævelskapen de står bak,debunker avsløringer etc..Flere og flere innsidere står fram med fare for eget liv om hva myndigheter skjuler for oss..Realiteter som teleportering,H2O motorer,antigravitasjon,energikilder fra partiklene rundt oss,vil legge Olje,vannkraft,atomkraft i grus for statlige inntjeninger..Teknologien er her, men de er livredde for å vise frem og ta i bruk ennå..Helseprodukter som blir nektet solgt osv av våre statlige myndigheter..Nyhetsspeilet er en torn i øyet på myndighetene,politikere som lirer av seg løgner så gjennomskuelige at det får meg til å le..Nyhetspeilet åpner øynene på nye som kommer inn og sprer det videre..Ta for eks: Knut Jørgen Røed,(det finnes ikke små grønne menn,bare bakterier..)eller liv på andre planeter,som han defilerer så sterkt om..Virkelig vil bli gjort til latter når avsløringen skjer..eller for å si det klart og tydelig:Liv på andre planeter,ufo, har eksistert lenge,lenge…det er egentlig ikke noen avsløring i hele tatt..Og jeg har fulgt Nyhetspeilet i tykt og tynt siden første tastetrykk på nettet,og gratulere Nyhetsspeilet med året:)..

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Singoalla
   28. 02. 2010 klokken 15:55

   Ja mitt forslag om å kreve innsyn i bruk av våre skattepenger til å torturere, overvåke eller sabotere dissidenter, det synes jeg faktisk at vi skal følge opp, lage felles brev eller opprop eller noe slikt herfra. Dette tøvet med rikets sikkerhet, har vært brukt til å dekke så mange forbrytelser, drap og faenskap at det er på tide å få lettet på sløret, da forbrytelser skjer i med slikt dekke! Det vi betaler og finansierer, bør vi ha krav til å få vite om, ta en folkeavstemming, bedreviterne taper. La oss se hva de skjuler! La sannheten komme frem og still dem til ansvar om urett/skade er begått..

   Armin hadde et opprop en gang, ang chemtrails, vet ikke hva som skjedde videre med det, men foreslår konkret at forslag som ser ut til å ha støtte i befolknigen lages opprop på. Dette er gratis, og vi kan da presentere en helt demokratisk og fin liste med underskrifter og støtte bak et evt forslag eller brev. Det går an å gjøre slike konstruktive ting her også, så kan det filmes og lages artikler på at oppropet og kravet overleveres til rette ansvarlige, det journalistikk av ypperste klasse og svært konstruktivt for endringer:-)

   Du fikk sagt masse i ditt innlegg og jeg takker spesielt for dette, Thor:

   Og til Forumtrolla som bevist går etter det sterke kjønn som Lise, Monica og Singoella som tør å ta temaene opp for hva som er galt i det systemet vi har av helsevesen,politikk,mm..I tenkesettet sitt må disse forumtrolla ha et forvaklet forhold til sine respektive kvinner/koner,ala kast og bruk mentalitet,eller er det en gjeng rumpesniffere av eget kjønn?

   Vet du, noen av oss har tenkt og forstått noe av det samme, det kan ligge noe der..enten så har de et forkvaklet forhold til sine feminine aspekter mødre eller stakkars samboere, det å gå løs på kvinner med offentlig lynsjing slik, gjøres iallfall ikke av menn som fortjener noen ære! Enten så har de et oppdrag på oss, eller så hater de kvinner som har litt i hodet av både intelligens og kunnskaper + eller de er misunnelige, mener noen.

   Jeg mener fremdeles at man bør kunne ha en rett til anonymitet, men jeg husker nå hvilke regler som har vært for dette i en del aviser.. noen aviser krever fullt navn, de som tillater anonymitet, tillater dette IKKE dersom man går i rette med en person.. dersom man navngir eller kritiserer en person, da må man stå med fullt navn! Det kan være løsningen?! En ide, muligens?

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Ergon
  28. 02. 2010 klokken 15:13

  I en så utsatt posisjon som Speilet er virker det fornuftig å innføre et slikt tiltak. Det blir sikkert færre som deltar, men kvaliteten heves tilsvarende.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Avregistrert
  28. 02. 2010 klokken 16:19

  Nyhetsspeilet er ett år,og allerede nå ønsker redaksjonen sensur og registrering akkurat som mainstreammedia? Det er ikke helt i orden.

  Om så blir tilfelle ser jeg ingen grunn til å kommentere lenger.

  Mange bra artikler her,men jeg forbeholder meg retten til å være anonym ved kommentering. Takk.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Terje
   28. 02. 2010 klokken 16:38

   Avregistrert sier: Mange bra artikler her,men jeg forbeholder meg retten til å være anonym ved kommentering. Takk.

   Så lenge redaksjonen vet hvem du er er det vel greit?
   Jeg synes det er feigt å kommentere uten navn men det er min mening. Jeg står får det jeg sier så er ikke redd folk vet hvem jeg er.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Avregistrert
  28. 02. 2010 klokken 18:27

  Terje sier: «Så lenge redaksjonen vet hvem du er er det vel greit?»

  Er det egentlig greit? Jeg mener det ikke er greit,fordi som jeg har skjønt er det skribentene som føler det som en belastning at noen anonyme tillater seg å sjikanere enkelte,både saklig og usaklig. Det er ikke veldig vanskelig å forstå at det ikke er noe særlig moro for artikkelforfatterne og de registrert med fullt navn å motta slikt fra anonyme.
  Det man likevel bør være klar over er at Nyhetsspeilet vil ved å la seg endre pga debunkere som har ett mål,å endre Nyhetsspeilet,miste noe av sin troverdighet når man tar i bruk samme metoder som propagandaapparatet bruker for å herske og bestemme over og lage «sannhetsoppfatninger» i verden.
  Nyhetsspeilet er ett år,og på god vei. Trodde man det ville være behagelig,komfortabelt og koselig å true eliten og dens agenda trodde man altså feil. Elitens opplærte mennesker av robotmainstream oppførsel vil selvsagt oppføre seg som de er programmert til å gjøre,med eller uten sensur om de ikke våkner opp. De hyler for sensur og ønsker NWO velkommen. Da kan man bare håpe at ikke redaksjonen lar seg lure,står imot presset og fortsetter som før,uten sensur,forsinkelse av innlegg som svekker troverdigheten for nye lesere og gir mulighet for Nyhetsspeilet å sile innleggene etter egne interresser,om redaksjonen gjør det eller ikke er uvesentlig om innleggene forsinkes,troverdigheten svekkes og det vil bli brukt mot Nyhetsspeilet for envher pris. Jeg mener derfor,av hensyn til Nyhetsspeilets omdømme at anonyme kommentarer er noe av det viktigste som finnes.

  Dersom man ikke får være anonym vil jeg altså ikke kommentere mer.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   28. 02. 2010 klokken 18:52

   Det er ingen belastning Avregistrert, men det tar fokus bort fra kunnskap og forskning og åndsvitenskap og metafysikk vi vil formidle, og ødelegger dermed for de som virkelig liker alternative news views.

   Det er også i tilfelle å takke ja til Cass Sunsteins kognitive infiltrasjon (cognitiv diversity) for å ‘diversifisere’ informasjonen vi bringer:
   http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/det-norske-samfunnets-ortodoksi/comment-page-1/#comment-20756

   Sunstein og hans tilhengere må gjerne tro at andre er dum, men de bør ikke bli overasket over at disse ‘dumme’ tar grep for å beholde sin egenart og sin rett til å ytre sine saker. Der er jo så mange medier som er i mainstream hylekoret, at det er vel ingen problemer å få uttrykke det. Det er helt greitt for meg om det blir for en ‘egnere’ krets, og jeg spår at den ‘egnere’ krets blir ganske så stor etter hvert.

   Nyhetsspeilet bryter med samfunnets etablerte ortodoksi.

   GD Star Rating
   loading...
66 Kommentarer
1 2 3

Legg inn dine tanker