Du leser nå
Veien til et galaktisk menneske

7 minutter lesetidVeien til et galaktisk menneske

Hovedhensikten med den nye tiden vi går inn i er å bli fullt bevisst og bli gjenforent som en stjernenasjon i et galaktisk samfunn.

Vi er på vei til å bli et galaktisk menneske med full bevissthet i et kosmos med tusener av ulike galaktiske samfunn. Så hva innebærer det og hvordan kommer vi oss dit?

Det menneskets øye oppfatter er kun en begrenset del av lysspekteret som tegner opp virkeligheten. Det betyr at virkeligheten er langt mer omfattende enn det som vi er fysisk i stand til å se. Vi har fått tildelt et sett med øyne som er kapable til å oppfatte bare en del av vår tredjedimensjonsvirkelighet. I realiteten så eksisterer det en rekke parallelle virkeligheter og dimensjoner som er fulle av liv, i en variasjon som er ubegrenset og langt ut over vår fatteevne.

Det er i de andre virkelighetene og dimensjonene de fleste intelligente utenomjordiske vesener eksisterer. Når man observerer en UFO som bare forsvinner ut i løse lufta, så er det på grunn av at den går over i en annen virkelighet eller dimensjon som er usynlig for menneskets øye.

Se for deg en tv hvor du må søke inn de ulike tv-kanalene. Det samme kan sies om dimensjonene. Det er bare ulike frekvenser (vibrasjoner) hvor man kun tar inn én «kanal» om gangen. Vi mennesker greier å oppfatte 3. dimensjon hvorav noen klarsynte greier å se inn i parallelle virkeligheter til småfolk og alveverdener samt 4. dimensjon som er astralplanet.

Kontakt med de utenomjordiske

Sheldan Nidle som foredragsholder.

Sheldan Nidle er en amerikaner som har skrevet en rekke bøker og gitt ut et titalls DVD-er med foredrag om samfunnets illusjoner og jordens overgang til et galaktisk fellesskap med utenomjordiske vesener. Som liten hadde Sheldan Nidle både telepatiske og telekinetiske evner som beskrevet i hans bøker.

Hans første opplevelse med de utenomjordiske begynte kort tid etter at han var født, da den utenomjordiske rasen fra Sirius begynte å kommunisere med han. Ombord i deres romskip, lærte sirianerne han opp i vitenskap, teknologi, historie og filosofi ved hjelp av en fascinerende teknologi han kaller skipets «lærevegg». Sittende i en komfortabel stol som formet seg perfekt til hans kropp, fikk Nidle sin opplæring via tredimensjonale hologram.

Fremdeles drar han i dag fordel av et eterisk og et fysisk transplantat som gir han telepatisk kontakt med de utenomjordiske.

Nidles første guide fra Sirius fortalte ham at han ville bli en fremtidig budbringer for Den Galaktiske Føderasjonen av Lys (GFL). Vår første offisielle kontakt med vår galaktiske familie vil finne sted når tiden er riktig. Dette vil medføre en betydelig endring som vil savne sidestykke i menneskets historie.

Antropologer og arkeologer har lagt frem bevis for en tidligere kvantumevolusjon i menneskets historie. Nidle og en rekke andre frontfigurer, deriblant Mayaforsker Carl Johan Calleman, mener vi nå er midt inne i nok en gigantisk endring – både fysisk, mentalt, følelsesmessig og spirituelt – som snart vil returnere oss til full bevissthet.

Som Nidle sa på et av sine siste foredrag ifølge nettstedet WhalesInSpace.com: «Første kontakt går ut på å hjelpe oss i å gjennomføre den siste transformasjonen».

Biologiske endringer

Så hva skjer med oss? Som han sier så er vi alle i ferd med å aktivere en tredje streng i vår RNA og DNA. Ettersom vi blir mer sentrerte i vår kjærlighetsenergi, vil dette raskt utvide seg til hele tolv aktive strenger. På samme tidspunkt vil vi gå fra sju til 13 chakramønstre i en perfekt maskulin og feminin balanse.

Vitenskapens genetikere har begynt å konstatere en massiv DNA-endring, men som Nidle sier, så blir de bedt om å holde munn om dette. Spesielt har vitenskapsmenn begynt å ta en nærmere titt på såkalt «søppel-DNA». Vitenskapen har så langt via The Human Genome Project dekodet kun 3% av fysisk DNA. Resterende 97% var trodd å ikke ha noe funksjon så de kalte det for søppel.

Noen av mysteriene rundt søppel-DNA er nå endelig avslørt. I 2007 hadde den russiske grenen av Human Genome Project, ledet av Dr. Peter Gariaev, avslørt de lingvistiske og fysiske egenskapene til søppel-DNA. Vår DNA fungerer som en holografisk biodatamaskin. Gariaevs kartlegging leder an en ny vitenskap med bølgegenetikk og har revolusjonert vår forståelse av DNA. Dr. Gariaevs funn er selvsagt ikke blitt rapportert i nyhetsbildet av media.

Fri energi

Når vi blir fullt bevisste vesener og går over i et galaktisk samfunn så har vi intet å frykte. Hva kan vi derimot forvente oss? Ekstremt avansert teknologi for det første. Nidle har fremlagt beskrivelser av sansende romskip, universelle oversettere, teleportering, 3D vitenskapelige laboratorier og matreplikatorer.

Vi kan også se frem til vår egen undertrykte skarpsindighet ettersom vi allerede har utviklet en rekke former for fri energi som vil fjerne alt behov for forurensende fossilt brennstoff som drivstoff, gass og kull samt atomkraft. Samtidig er det helt greit for de fleste av oss, bortsett fra pengemakten, at strømutgiftene og drivstoff til kjøretøy kan sløyfes helt fra utgiftene.

Når de dominante kreftene og styrende maktapparat har gått i oppløsning og forlatt oss, vil vi se et utrolig sprang i teknologi.

Ummac Dan er symbolet for stjernesystemet Sirius. Det er et emblem som intensivt aktiverer mennesket.

En stjernenasjon

Et enda mer viktig punkt er, om vi velger å gjøre det, at vi vil bli en stjernenasjon i den Galaktiske Føderasjonen. GFL ble opprettet for over 4,5 millioner år siden og er en union med over 200.000 ulike stjernenasjoner og konføderasjoner. Dens hensikt: å oppfylle profetien om fred.

Ifølge Nidle har 40% av sivilisasjonene et menneskelig utseende. Resten er varierte i sin form. De fleste er fullt bevisste vesener og er i kontakt med det guddommelige. Det galaktiske samfunnet er basert på kjærlighet og dyp medfølelse.

Nidle opprettet the Planetary Action Organization (PAO) for å forberede til første kontakt med den Galaktiske Føderasjonen av Lys.

Fri vilje

Vi har et fritt valg til å velge å vokse opp eller ei. Vitenskapen gir verden kun få år hvis vi fortsetter på vår destruktive vei. Det finnes arkeologiske bevis på at vi har utslettet oss selv før og historien er blitt forklart som syklisk. Det som skjer her påvirker også resten av kosmos. Ingen vil komme ned for å redde oss, men de ønsker derimot å hjelpe oss innenfor rammen av hva den kosmiske lov tillater.

Fryktskaperne er i ferd med å miste taket globalt og vi vil se brutale, men fånyttes krampetrekninger fra denne mørke eliten. Menneskeheten er ment å gå gjennom en tøff periode for å lære av dette. Derfor er det begrenset med hjelp vi vil motta inntil vi er kommet så langt at vi trenger assistanse i å fullføre prosessen til full bevissthet.

Endringene som kommer er nødvendige og er et naturlig resultat av de frekvenshevende energiene som stråler inn i vårt solsystem (derav hovedårsaken til global oppvarming). Jordkloden er et vesen med sin egen bevissthet på lik linje som du har din egen bevissthet. Vi er styrt av en guddommelig plan skissert av Mayakalenderen hvor kosmiske energier strømmer inn i Moder Jord og menneskeheten, og vil ta oss over til 5. dimensjon.

Dette vil ikke skje på en bestemt dato. Ei heller fredag den 28. oktober 2011 som angis som sluttdatoen på Mayakalenderen ifølge Calleman. Endringene skjer i tidsperioden vi allerede er inne i. Hvis man ser på fenomenet 2012 så gjelder det like mye de 7 årene før og etter 2012.

De nye kosmiske kreftene fremtvinger en oppløsning av vår dualistiske verden hvor en maktelite regjerer over oss. En dualistisk verden kan ikke eksistere i høyere dimensjoner og alt som er basert på dette prinsippet, eksempelvis maktstrukturer og pengesystemet, vil derfor kollapse. Alle endringer vil hjelpe oss inn i en gylden tidsalder hvor alle menneskesjeler som er klar for å stige opp i høyere dimensjoner med sin fysiske kropp vil få mulighet til det. Dette vil trolig først skje et godt stykke inn i fremtiden.

Et viktig poeng er at kilden har gitt alle bevisstheter fri vilje. Derfor vil det å stige opp til full bevissthet være et fritt valg som hvert enkelt menneske kan ta. Noen sjeler trenger flere inkarnasjoner i 3. dimensjon og vil ikke bli med i oppstigningen, men de er ikke noe mindre verdt enn andre mennesker. De har bare valgt en annen utviklingsvei. Disse sjelene kan gjenkjennes ved at de standhaftig nekter å godta avsløringer som viser den egentlige sannhet om samfunnet, bevissthet og kosmos.

Måten du kan forberede deg for kosmisk viten og forbindelse er ved å fjerne de spirituelle barrierene av frykt, skyld og dømmende holdninger, sier Nidle.

«Vær lyset. Det er det du er. Det er det du er på vei til.»

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
70%
Opplysende
30%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Frank Aune

Frank Aune er grunnlegger og sjefsredaktør av Nyhetsspeilet.no med erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

69 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *