Samfunn
Du leser nå
De glemte holocaust
Skrevet av
J.Johansen den 12. 01. 2010
209

De glemte holocaust

Av J.Johansen12. 01. 2010

Hva kristne sionister må forstå er at ingen personer eller grupper av personer har større rett til «Guds rike» enn andre; eller noen som helst rett til å være mer «eiendomsfolk» enn andre.

Etter Jesus har alle som vil – svart, hvit, gul, rød – like rettigheter til «Guds rike». Jesus opphevet den gamle, eksklusive pakten, og innførte en ny, inkluderende pakt melllom G-d og mennesker.

Bildeteksten sier; 'Fakta: 56 million mennesker har blitt drept av sine egne regjeringer i det 20-århundre'. Det tallet er et understatement, som vi skal se.

Bildeteksten sier: 'Fakta: 56 millioner mennesker er blitt drept av sine egne regjeringer i det 20. århundret'. Det tallet er et understatement, som vi skal se.

Det er mer hjertets renhet som teller, enn blodets eller hudens beskaffenhet. Alle mennesker kan være like ondskapsfulle, eller like gode, som denne artikkel vil vise. Ingen kollektive unntak, og sjelens frelse er bare ett eneste sted å finne.

«For hva ganger det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» (Matt. 16:26).

Vi skal følge noen slike personer som helt klart har mistet sin sjel, – og noen få som har reddet den …

Leon Trotsky (Bronstein) og hans røvergjeng satte ut fra New York den 26 Mars, 1917 via Halifax i Kanada på norsk kjøl, M/S Kristianiafjord (NAL), med lomma full av penger fra Jacob Schiff og andre pengekrefter i New York. Jfr. Anthony SuttonWall Street and the The Bolshevik Revolution, som de samme krefter finansierte den tilsynelatende motpol Adolf Hitler; “Wall Street and the Rise of Hitler”.

«Du vil få en revolusjon, en forferdelig revolusjon. Hvilken retning den tar avhenger av hva Mr. Rockefeller forteller Mr. Hague å gjøre. Mr. Rockefeller er et symbol på den Amerikanske herskerklasse og Mr. Hague er et symbol på dens politiske verktøy.»

«You will have a revolution, a terrible revolution. What course it takes will depend much on what Mr. Rockefeller tells Mr. Hague to do. Mr. Rockefeller is a symbol of the American ruling class and Mr. Hague is a symbol of its political tools.»

Leon Trotsky, i New York Times, 13 Desember, 1938. (Hague var en New Jersey politiker)

Det er vår intellektuelle plikt å varsle Holocaust Senteret i Quislings tidligere villa Gimle i Oslo, at det er ganske så mange holocaust de har glemt ut i sin portefølje, og som vi også aldri må glemme. Vi spør oss hvorfor det er slik at det er bare en gruppes offer i holocaust som skal huskes. Har det en spesiell verdi som tilbedelses symbol? Tjener det en agenda? Er det så mye fokus på ett spesielt holocaust, fordi det ikke ønskes oppmerksomhet for de andre? Oppmerksomhet skal disse for en stor del kristne hermed få. Vi skal ta opp:

Det Ukrainske Holodomor                                                                (7 million)

Armenia                                                                      (1,5 million av 2 millioner i denne stamme totalt)

Russiske Gulag, Det Bolsjevikske Holocaust                                  (66 million)

Tyskland ETTER 2ndre Verdenskrig                                                (6 million, inklusivt Dresden)

SUM                                                                                                (80,5 million)

9. Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig – og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge. 10. Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve, og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone. 11. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, skal ikke rammes av den annen død. Johannes Åpenbaring 2.9-11

I tillegg kommer selvfølgelig utdrivelsene og avrettingene av kristne og muslimer i Palestina fra 1945 (fra tidspunktet sionistene vant andre verdenskrig) til dags dato. Dette har vi skrevet mye om andre steder, så vi lar dette ligge for nå. Vi vil i den forbindelse henvise til Jens Olav Mælands utmerkede bok ‘Glemt Av Sine Egne. Rapport fra de kristnes situasjon i Det hellige land».

Denne artikkel er en argumentasjon for at alle trenger frelse i Jesus Kristus, også jøder. Kanskje spesielt jøder. Vi er alle syndere, i smått eller stort. Kristus i ånd vasker bort slike følelser, med sitt blotte nærvær. Ingen kan hjelpe bedre å bli kvitt skyldkompleks enn den som selv har fridd seg og andre for det, som han gjorde på Golgata. Det er best å søke råd hos en person som gjorde det først, ved å stå opp mot sin samtids fariseere og villfarelsen om dem som et ‘guds utvalgt folk’. Ble verden kvitt dette ‘aristokrati’ ved hans offer? Dessverre er svaret nei. De tok seg fort inn igjen etter at han og hans opposisjonelle gruppe av revolusjonære var ‘desimert’.

Holocaust museer ble opprettet over hele verden etter andre verdenskrig, i ethvert land, som ledd i denne nye religion; enkelte kaller den holocaust religionen, som selvfølgelig inkluderer et ‘utvalgt folk’. Problemet var selvfølgelig at ikke alle verdens holocaust blir markedsført der. Bare ett.

Håkon Lie har sagt at deres prosjekt etter krigen til d.d. har vært å skape ‘Det Nye Jerusalem‘, aka et verdslig rike, med verdslige autoriteter, med sine egne kirker og symboler for tilbedelse (‘idoltary’). Etter en hel generasjons møysommelig arbeid fra deres agentur, vil det nå snarlig kulminere i deres Nye Verdensordens fullbyrdelse, deres Sion og ‘Nye Jerusalem’ gjenoppbygget, med absolutt makt over andre menneskers tanker og levnetsløp, kuliminerer med festligheter og feiring og Operasjon Bluebeam holografiske presentasjoner under Olympiaden i London i 2012 (artikkel kommer, google; ‘Rik+Clay+London+olympics+Zion+2012‘); og da kommer deres Maytrea (jfr. FN stooge Benjamin Creme) – som skal forene alle religioner, til deres verdslige herskeres fortsatte hegemoni og berikelse.

Gammel metode og gamle aspirasjoner, i ny moderne form. En ny ‘spiritualitet’ som vil erstatte noe av det den keiserlige religion alltid har gjort, nemlig å holde folk under sin kontroll. Sannsynligvis vil vi også få bevitne markedsføringen av faren for en falsk ‘utenomjordisk invasjon’ (alien invasion), som det som skal forene menneskeheten. De har alltid vært i behov for en ytre fiende, for å fremme sin agenda.

Så der er ingen ‘hvite som sne’, ingen skal unndras kritikk; skylden og skammen for verdens elendighet er likelig fordelt skal vi se. Når Messias i sitt andre komme vender tilbake til det enkelte menneske, så renser han dem for all initiert synd og skyld. Det er håp for alle, også for jøder, til og med sionister som vender seg fra sine ‘ugudelige handlinger’. Vestlige menneskers initierte skyldkompleks kan falle. De ble plantet der av en årsak og med en hensikt, av mennesker, av det elitære storsamfunnet. La det gå. Lykke til.

Ukrainske Holodomor

7 millioner ofret for politiske målsettinger

7 millioner ofret for politiske målsettinger

The Holodomor (ukrainsk: Голодомор oversettelse: døden ved sult) refererer til Hungersnøden i 1932-1933 i det ukrainske SSR der millioner av mennesker sultet i hjel på grunn av den sovjetiske politikken som tvang bøndene til kollektive gårder. Holodomor regnes som en av de største nasjonale ulykker som har påvirket den ukrainske nasjonen i moderne historie. Millioner av innbyggere i Ukraina (mellom 7 000 000 – 10 000 000) døde av sult i en enestående fredstid katastrofe. Hvis noen historiker og forsker i Europa tør å spørre noen spørsmål om den politisk korrekte holocaust historien, blir han fengslet og ødelagt, og denne nevnes aldri, men som vanlig er hykleriet i det politisk korrekte maktapparat dominerende.

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Matt 5.10

Sionistene ønsker ikke at verden skal vite om deres rolle i massemord under kommunismen, langt mindre bli straffet for de forbrytelser mot menneskeheten de har begått. Det Israelske Knesset vil ikke engang bekrefte det armenske holocaust. Holocaust religionens agentur vil ikke tillate noen konkurranse om sympatien de har resevert for seg selv.

Jødisk gruppe protesterer mot «Den store hungersnøden» saken

(The Online News Service for the Jewish people)

15 juni 2009

Kiev, Ukraina (JTA) – En jødisk gruppe i Ukraina protesterer mot en straffesak for de Ukrainske domstoler mot de medskyldige for den «store hungersnøden» begått på 1930-tallet.

Nasjonens sikkerhetstjeneste trykker på for å saken opp mot en liste over personer i de tidligere sovjetiske myndigheter anklaget for å begå Holodomor (holocaust), som forårsaket dødsfall av millioner i Ukraina i 1932-33. De fleste av navnene på listen er jødiske.

Den Ukrainske lovskriveren Aleksandr Feldman, leder av den Ukrainske Jødiske Komiteen, sa forrige uke at det var «en farse» å trykke på for denne saken.

«Alle arrangører av den Store Hungersnøden er døde», sa han.

Juli i fjor utgav den ukrainske sikkerhetstjenesten en liste over høytstående sovjetisk stat og kommunistpartiets tjenestemenn – samt representanter fra NKVD, politistyrken i Sovjet-Russland – som i all hovedsak legger skylden på jøder og latviere og som ansvarlig for iversettelse og gjennomføring av hungersnøden fordi de fleste av navnene på listen var jødiske.

Den Ukrainske Jødiske Komiteen oppfordret den hemmelige tjenesten til å revidere listen, fordi den egget til interetnisk hat, for å klare opp i «unøyaktigheter.»

Feldman mener det er en fare for at «Holodomor Affæren» materialet blir brukt til politiske formål.

(andre holocaust blir selvfølgelig aldri brukt til politiske formål…).

I slutten av mai, hevdet sikkerhetstjenestens leder Valentin Nalivaychenko på et møte med representanter for ‘World Congress of Ukrainere’ at «Ukraina har samlet nok bevis til å bringe en straffesak om hungersnøden, som ble kunstig skapt av det bolsjevikiske regimet og forårsaket massedød av borgerne. «

Gjennom ‘World Congress of Ukrainere’, vendte Nalivaychenko seg til ledende utenlandske advokater med anmodning om å bidra til å finne ut av omstendighetene omkring det å forberede og begå folkemordet.

http://jta.org/news/article/2009/06/15/1005888/jewish-group-objects-to-holodomor-lawsuit

Armenske Holocaust

Det armensk folkemord skjedde da 2 millioner armenere bosatt i Tyrkia ble fordrevet fra sitt historiske hjemland gjennom tvungen deportasjon og massakrer, av tyrkerne. Tyrkiske myndigheter tvang dem ut av det østlige Tyrkia, armenere sier de tapte 1,5 millioner mennesker i 1915-23, under og etter første verdenskrig. Tyrkia sier at dødstallene er oppblåst og at dødsfall var et resultat av indre uroligheter. Til denne dag Tyrkia benekter det armenske folkemordet, men historien kan ikke skjules eller omskrives.

USAs ambassadør til Tyrkia, Henry Morgenthau’s sier;

«I århundrer har tyrkerne bare levd som parasitter på disse overbelastet og arbeidsomme mennesker. De beskatter dem til økonomisk utryddelse, stjal deres vakreste døtre og tvang dem inn i deres haremer, tok kristelige mannlige spedbarn i hundretusener og oppfostret dem som muslimske soldater. Jeg har ingen intensjon om å beskrive det fryktelige trelldom og undertrykkelse som holdt på for fem hundre år, min hensikt er bare for å understreke denne medfødte holdningen til de muslimske tyrkerne til folk som ikke er av sin egen rase og religion — at de ikke er mennesker med rettigheter, men bare løsøre, som kan få lov til å leve når de fremmer interessene til sine herrer, men som kan bare ubarmhjertig ødelegges når de har opphørt å være nyttig. Denne holdningen er forsterket av en total mangel på respekt for menneskeliv og en intens glede i å påføre fysisk menneskelig lidelse som ikke er uvanlige kvaliteter blant primitive folk. «

‘The Young Turks’ var gjerningsmennene bak det armenske folkemordet. The Young Turk bevegelsen oppsto som en reaksjon på det diktatoriske styre til Sultan Abdul-Hamid (Abdulhamit) II (1876-1909). Ryggraden i bevegelsen ble dannet av unge offiserer som var spesielt bekymret over den fortsatte tilbakegangen av den osmanske makt.

Armenere

Armenere

I senter for Young Turk revolusjonen sto ‘Committee of Union and Progress’ (CUP) dannet i 1895. Deres medlemmer kom til å bli kjent som Ittihadists eller Unionister. Det var det mest ideologisk forpliktede partiet i hele bevegelsen. CUP stod for en form for tyrkisk nasjonalisme som var fremmedfiendtlig og ekskluderende i sin tenkning. CUP tok makten i et statskupp i januar 1913. Armenerne i Tyrkia var fornøyd med denne plutselige vendingen og utsiktene for en lysere framtid. Både tyrkere og armenere holdt jublende offentlige møter og deltok med bannere holdt høyt, med slagord for frihet, likhet og rettferdighet. Men ting var ikke som de syntes for de jublende armenere.

Sammen med Young Turk’s nye dominerende «Turanisme» vart det en dramatisk økning i islamsk fundamentalistisk agitasjon over hele Tyrkia. Kristne armenere, som alltid hadde vært en av de best utdannede og velstående miljøer innen det gamle tyrkiske riket ble nok en gang stemplet som vantro (ikke-troende i islam). Unge islamske ekstremister iscenesatta anti-armenske demonstrasjoner som ofte førte til vold. Under et slikt utbrudd i 1909, ble to hundre landsbyer plyndret og over 30.000 mennesker massakrert i Kilikia distriktet på Middelhavskysten. Over hele Tyrkia fortsatte sporadiske lokale angrep mot armenerne ukontrollert over de neste årene.

Å konsolidere tyrkisk styre i de gjenværende områdene av det osmanske riket og for å utvide staten i det såkalte Turanian landområder i øst, mesteparten holdt av Iran og Russland, utarbeidet CUP i hemmelighet et program for utryddelse av den armenske befolkningen. Med tanke på dens ideologi og dens nye og ambisiøse utenrikspolitikk, representerte armenerne en sårbar befolkning som bodde på et område av stor strategisk verdi for Pan-Turanianske mål. Det tradisjonelle historiske hjemland Armenia lå midt i veien for deres planer om å ekspandere østover. Landet hadde en stor bestand av kristne armenere, totalt ca to millioner mennesker, noe som gjorde dem til omlag 10 prosent av Tyrkias totale befolkning. Noe overraskende for mange, levde armenere og tyrkere i relativ harmoni i det ottomanske imperiet i århundrer. Armenere ble kjent som ‘loyal millet’. Men selv om armenere på den tid ikke var likeverdige og måtte møte visse spesielle harde kår, ble de ganske godt akseptert og det var relativt lite voldelig konflikt.

Under første verdenskrig var de ottomanske tyrkerne alliert med Tyskland og Østerrike-Ungarn, og en fiende av tsarens Russland. Armenerne kjempet med russerne, og både tyskere og osmanerne vurdererte Tyrkias Armenske borgere som «fiender». Når verdens oppmerksomhet ble låst fast på slagmarkene i Frankrike og Belgia, besluttet tyrkerne at det var på tide å løse sitt «Armenske Problem» ved å utrydde dem. Unnskyldningen islamske tyrkere brukte var løgnen at under krigen hadde armenerne vært for sin egen sikkerhet, evakuert til strategiske landsbyer, slik at de ikke ville bli fanget mellom Tyrkia og Russland.

Tyrkerne begynte med avvæpning av hele den armenske befolkningen under påskudd at folket var naturligvis sympatisk mot kristne Russland som Tyrkia var i krig med. Først ble armenerne bedt om å avgi sine jaktvåpen til krigsinnsatsen. Hver siste rifle og pistol ble tatt med makt, med alvorlige straffer for alle som ikke leverte inn sine våpen.

Masse deportasjoner av den sivile armenske befolkningen ble gjennomført våren og sommeren 1915 og ble fullført til høsten. Da hadde den systematiske slakting av armenerne allerede tidligere startet med drapet på 40.000 kampdyktige menn som allerede var innkalt til de osmanske væpnede styrker. Disse kunne armenske menn ble deretter utskrevet og fortalt at det var for å hjelpe Tyrkia i krigsinnsats. Høsten og vinteren 1914, ble alle de armenske soldater blitt fratatt sine våpen før de ble satt i slavearbeid bataljoner og bygge veier. Under de brutale arbeidsforhold led de en meget høy dødsrate. De soldatene som overlevde ble skutt.

Hjernen bak det armenske folkemordet var Sentralkomiteen i Young Turk Party (Komité for Union og Fremskrittspartiet [Ittihad ve Terakke, på Turkish]) som ble dominert av Mehmed Talat [Pasha], İsmail Enver [Pasha], og Ahmed Djemal [Pasha ]. De var en rasistisk gruppe som ideologi ble formulert av Zia Gokalp, Dr. Mehmed Nazim, og Dr. Behaeddin Shakir.

Den armenske folkemordet ble hovedsaklig regissert av en egen interesseorganisasjon (Teskilati Mahsusa) satt opp av komiteen, som skapte spesielle «slakter bataljoner», bestående av voldelige kriminelle løslatt fra fengsel.

«Mr. Brewda skriver: «Et annet viktig område ble pressen. Mens de var ved makten drev de ‘Unge Tyrkere’ flere aviser, inkludert ‘The Young Turk’, og som redaktør for den var ingen ringere enn den russiske sionistiske lederen Vladimir Jabotinsky. Jabotinsky hadde blitt utdannet som ung mann i Italia.

Mr. Brewda overser muligheten for at Talaat kunne ha vært en hemmelig infiltrert jøde, skriver: «Selvfølgelig var det også noen tyrkere som hjalp til med å lede Young Turk bevegelsen. For eksempel var det Talaat Pasha. Talaat var innenriksminister og regimets diktator under første verdenskrig. Han hadde vært medlem av Carasso italienske frimurerlosje i Salonika. Ett år før 1908 kuppet ble Talaat Stormester i den Skotske frimurer rite i det osmanske riket. Dersom du går til [arkiver av] den Skotske Rites hovedkvarter i Washington, DC, kan du finne at de fleste av Young Turk lederne var med i den Skotske Rite. «

http://www.rense.com/general64/genoc.htm

Christopher Jon Bjerknes har skrevet boken ‘The Jewish Genocide of Armenian Christians’.

http://www.jewishracism.com/Jewish_Genocide_Enlarged.pdf (Høyeklikk – last Ned).

Russiske Gulag

Den modige berømte russiske Alexandr Solzhenitsyn som har blitt kalt ‘Det 20. århundres Samvittighet’ satt i åtte lange år i det russiske Gulag-systemet.

Solzhenitsyn er spesielt i denne forbindelse kjent for sine bøker ‘The Gulag Archipelago’ og ‘200 Years Together’.

The Gulag Archipelago

The Gulag Archipelago

‘The Gulag Archipelago’ (Nobels litteraturpris). Denne boken ble utgitt i et utall opplag, på over 50 språk, og rørte hjertene til vestlige mennesker. Han var ansett som en av verdens beste eksempler på mot og moralsk overbevisning, at selv den liberale media hadde problemer med å gå imot en mann så æret for sine høye moralske standpunkt, og ansett av så mange som et sannnhetsvitne av ypperste klasse.

Folkehelten; Alexander Solzhenitsyn

Folkehelten; Alexander Solzhenitsyn

Idag blir han hatet av toppledelsen innen sionismen fordi han avslørte det jødiske lederskapet og folkemordet på 66 million Gulag offer i de tusenvis av konsentrasjonsleire og slave arbeidsleire de skapte i Sovjet Unionen.

Mesteparten av dem som ble internert der var kristne mennesker som aldri hadde gjort noe galt, annet enn at de var hatet av dem med makt og myndighet.

Et hat som en nok må tilbake til historien om Kain og Abel for å svar for hvorfor på.

Så gjorde Solzhenitsyn noe som av liberale og kommunister ble sett på som en stor feil. På spørsmål i en pressekonferanse hvorfor etter hans mening de forderdelige ting kunne skje bak jernteppet, hvorfor millioner hadde bare forsvunnet, torturert, sultet ihjel og arbeidet seg til døde i slave leirene, så gav Solzhenitsyn det enkle svar at ‘Menneskene har glemt Gud’.

Etter det ble han kalt kristen fanatiker, reaksjonær, høyrevridd, og en religiøs galning.

«Og så begynte de i Moskva et systematisk søk, blokk etter blokk. Noen måtte bli arrestert alle steder. Mottoet var; ‘Vi skal banke vår knyttneve i bordet så hardt at hele verden vil skjelve av terroren’.»

Svartemarjene (‘The Black Marias’), passasjer bilene, de låsbare lastebilene, de åpne tohjulte hestedrosjer var hele tiden i bevegelse…The Gulag Archipelago hadde allerede begynt sitt ondskapsfulle liv og ville snart spre seg utover hele kroppen til nasjonen».

Alexandr Solzhenitsyn. ‘The Gulag Archipelago’, s. 42-43.

NKVD’s Svartemarjaer. NKVD, som senere ble KGB, var ledet av jødene Kaganovich og Berija. De lange svarte boks lignende bilene fant sine offer hjemme, i deres leiligheter, på gaten, i barene og i teatrene. De som gjorde motstand ble banket opp, slått og stukket med bajonetter og dratt inn og stuet som sardiner i bilene som ble kalt Svarte-marjer.

Kurator og direktør for Lenin Museet har bekreftet Lenins jødiske opphav. I juli 1991, rapporterte det jødiske magasinet Jewish Chronicle også dette fakta. Det betyr at Karl Marx, Moses Hess, Lenin, Trotsky, og praktisk talt ALLE Marxist/Kommunist grunnleggere var Jødisk.

Grusomheter satt i system

Solzhenitsyn forteller den triste historien om en ung kvinne, en sekretær, som ble dratt inn i en overfylt Svarte-marja. Uskyldig og jomfru, ikke skyldig i annet enn det fakta at hun hadde nektet å gi etter for de seksuelle krav fra en Kommunist byråkrat, ble den naive jente angrepet inne i en Svarte-marje av et halvt dusin motbydelige gangstere. De tok fra henne hennes væske og sko, dro av av hennes klær, og grådige hender fant veien over hele hennes kropp. Voldtatt og forslått, var jenta allerede et fysisk og følelsesmessig vrak på den tiden Svarte-marja rullet inn på gårdsplassen til politistasjonen hvor hun og andre ble beordret ut. Jenta begynte å klynke, gråte, og klage på behandlingen, men vakten bare trakk på skuldrene og ba henne bare fortsette. Han visste at hva som ventet jenta i Gulag leirene var mye verre enn den rå volden hun nettopp hadde opplevet. Slike episoder hendte hver kveld, hver dag syv dager i uken. Det var rovdyrets natur. Rovdyret krevde offer.

Så i år 2000 lanserte Solzhenitsyn en bok han kalte ‘Two Hundred Years Together’ (finnes kun på Russisk). Den nye boken var en lang avhandling, resultatet av flere tiår med forskning på samboerskap i de 200 siste år mellom russere og jøder i det Russiske og Sovjetiske imperiet.

Nøyaktighet i hver detalj, grundig dokumentert, viser forfatteren hvordan gjennom århundredene en liten bande med revolusjonære Jøder hadde konspirert og planlagt å styrte den russiske tsar. Deres mål var å få kontroll over tsarsens Russland og etablere et brohode for et Jødisk Utopia på jorden – det lenge etterlengtede Jødiske Verdensrike.

‘To Hundre År Ilag’ viste hvordan Lenin (Ulyanov), Trotsky (Bronstein) og andre Jødiske konspiratorer styrtet det russiske tsar dynastiet i 1917 og satte opp sitt eget Bosjevikske totalitære system. Resultatet var nattlige myrderier og innhaling av tusener av uskyldige menn, kvinner og barn, mesteparten som ble gjetet av et hjerteløst hemmelig politi inni tusener av Gulag konsentrasjons leire.

Etter å ha tatt makten i Russland, fant Jødiske ledere glede i å ødelegge kristne kirker. Noen ble laget om til staller, andre til fabrikker og lagerhus.

Etter å ha tatt makten i Russland, fant Jødiske ledere glede i å ødelegge kristne kirker. Noen ble laget om til staller, andre til fabrikker og lagerhus.

Det største antall av offer var, rapporterer Solzhenitsyn, kristne troende, hvilket er forståelig siden den revolusjonære jøde aka sionist forakter og hater Jesus og Hans Utvalgte Folk, de kristne. Alt i alt ble ca. 66 million uskyldige mennesker kidnappet og døde etter hvert gjemt og glemt i hendene til ‘Ivan den Grusommes’ korps av bødler.

Solzhenitsyn ble arrestert og fengslet og sendt til Gulag leirene, kun som et preventiv for at han en dag ikke skulle kunne skrive noe ufordelaktig om Kremlins herskere på den tiden, noe som noen kunne finne var fornærmende for staten. De hadde selvfølgelig rett. Han gjorde det, langt senere. Men selvfølgelig kan en slik farlig bok – og sann bok – bli forhindret fra å bli kjent. Ingen engelsk språklig utgiver, ikke hverken i England eller USA har turt å utgi den ennå. Så den er forløpig kun utgitt på Russisk. Ingen media skriver om den. Ingen diskuterer eller anmelder den. Den er oversatt delvis til engelsk på Internet.

Boken er selvfølgelig til stor fare for den sionistiske plan om globalt herredømme. De har søkt å diskreditere Alexandr Solzhenitsyn i ethvert kontrollert medium.

I Russland elsker og respekterer millioner av mennesker – mange selv overlevende fra Gulag – den aldrende Guds mann, Alexandr Solzhenitsyn. De har lest hans siste bok, og de vet den er sann. De har opplevd det på kroppen selv. De har levd det. De forstår også veldig godt hvorfor en slik bok er holdt skjult for vestlige folk. Sionistene er fast bestemt på at den hele og fulle sannheten om deres motbydelige og kriminelle folkemord skal fortsatt holdes skjult. Alexandr Solzhenitsyn ry må bli gradvis tatt glansen av og hans skrifter bli gravlagt for evig og alltid.

Tusenvis av nazister har blitt oppsporet og kidnappet fra sine nye hjemland for sin angivelige kriminelle atferd under andre verdenskrig, men ikke EN ENESTE SIONIST JØDE har noensinne blitt stilt for retten for sine uhyggelige handlinger i de Russiske Gulags. Hvorfor? Fordi gjennom den Tredje (Lenins/Stalins) og Fjerde (Troskys fra 1938) Internasjonalen har sosialistisk ateistiske disponerte personer og partier gjort felles sak med dem. Jfr. Håkon Lie, Arbeiderpatiets grand old man, om at de skulle ‘bygge Det Nye Jerusalem‘ etter andre verdenskrig.

Vladimir Lenin. Dyr eller menneske?

Vladimir Lenin. Dyr eller menneske?

Bildetekst: Dette undermenneske havnet i rullestol på sine siste dager når han var var gått over i galskapens bevissthetstilstand fullstendig, som resultat av alt ondskap han hadde spredd rundt seg.

I 60 år har hele verden prekt til tyskerne, minnet dem på deres fryktelige kriminelle handlinger til deres forfedre, så det er bare rett og riktig at vi nå vender oppmerksomheten mot de Kommunistiske Gulag Holocaust, og at vi avslører jødenes rolle og minner dem på hva deres kriminelle forfedre gjorde mot disse 66 millioner uskyldige offer, flesteparten av dem kristne.

Det er kanskje på tide at vi krever et Kristent Holocaust Museum, i tillegg til det statsfinansierte jødiske vi allerede har i Oslo, siden de ikke ser ut til å dekke denne side av virkeligheten? Fortjener ikke de millioner av ‘hedninger’ og kristne, drept og torturert, å bli husket like så mye?

Dette offisielle postkortet som var vidt spredt av den kommunistiske regjering i Russland etter at Bolsjevikene tok makten sier: 'Lederne av den Proletariske Revolusjon'

Dette offisielle postkortet som var vidt spredt av den kommunistiske regjering i Russland etter at Bolsjevikene tok makten sier: 'Lederne av den Proletariske Revolusjon'

Postkortet til venstre avslører jødiskheten til de opprinnelige jødiske lederne i Kommunist Partiet. Trotsky brukte bildet av dette postkort i sin bok «Stalin» for å bevise at Stalin ikke var noen viktig figur i Oktober Revolusjonen. Men det beviser også jødiskheten til de opprinnelige lederne av det Kommunistiske Parti. Sett fra øverst er ; 1) Lenin. 2) Trotzky. 3) Zinoviev. 4) Lunarcharsky. 5) Komanev. 6) Sverdlov. Alle seks som er vist, inklusivt Lenin og Trotsky, er Jøder.

Er det noe liv å leve under slike undermenneskers domene? Er det ikke like godt å bare gjøre motstand og dø? Hva lønner seg mest på lang sikt?

Vladimir Lenins jødiske aner

Jesse Zel Lurie skriver i Broward Jewish Journal (2/26/1924) at ‘Lenins Jødiske aner er fullt ut dokumentert‘. Lurie sier videre: «Dokumentene som beviser dette var publisert i Moscow News nylig. Det var stort sett ignonert, av forståelige grunner av den Jødiske media… Historien om Lenins avstamming ble oppdaget i de hemmelige arkiver til Kommunist Partiet i Moskva. Lenins bestefar; Alexander Blank, hadde blitt født av Jødiske foreldre».

Lenins jødiske avstamming ble også avslørt i London Jewish Chronicle den 21. April 1995, når den gjorde en anmeldelse av en nylig publisert biografi om Lenin, med tilltel ‘Lenin: En Ny Biografi, av Dmitri Volkogonov (The Free Press, 1994). Artikkelen i Jewish Chronicle sa:

«Volkogonov var istand til å komme opp med det fakta at grunnleggeren til den Sovjetiske staten var sønnesønnesønnen til Moishe Itskovitch Blank og sønnesønn av Srul Moishevich Blank. Ved sin dåp så skiftet Blank navnet sitt og slekstnavnet til Alexandr (Alexander) Dmitrievich.

Lenins Jødiske opphav fra hans bestefar på hans mors side ble etter hans død, en kilde til konflikt mellom Lenin’s søster og Stalin. I et brev til Stalin, Anna, Lenins eldre søster skrev: Det er sannsynligvis ikke noe hemmelighet for deg at undersøkelse omkring vår bestefar viser at han kom fra en fattig Jødisk familie».

Anna hevdet at Lenins ‘eksepsjonelle evner’ var et resultat av hans Jødiske hærkomst. Hun sa også at om Lenin’s Jødiske bakgrunn ble kjent ville det ‘tjene til å bekjempe anti-Semitisme’. Stalins svar var; «Ikke et eneste ord om det». Lenin, Trotsky og Stalin alle var enig om at det var vitalt at Kommunismen ikke skulle bli ansett som et Jødisk opplegg.


Bildetekst: Vladimir Lenin, Illuminati og blodtørstig sjef for den Kommunistiske Revolusjon, med sin søster og sin doktor i 1923. På denne tid var Lenins sinn herjet av syfilis og han var ravende gal. Legg merke til det rare utrykket i øynene hans. Kommunistiske beundrere i Russland bygget Lenin et mausoleum ved å bruke det Babylonske tempel i Pergamon som mal (Åpenbaringen -‘stedet hvor Satan oppholder seg’).

I boken ‘Esaias’ i Bibelen sier Gud; ‘Alle som hater meg elsker død’.

Drep, drep, drep – så fort som mulig

Kommunistene lot ikke noen tid gå til spille etter at de hadde kuppet Sovjet Russland. Nesten umiddelbart begynte arrestasjonene. Fangeleirene begynte å bli fylt med fanger. Elver av blod rant. Bare jøder var unntatt, og til og med noen få av dem ble tatt. Perioden har blitt kjent som tiden med Rød Terror.

I sin bok «Under The Sign of the Scorpio» av estlandske/svenske Juri Lina, har forfatteren gjennomgått russiske arkiver for å forsøke å forklare denne røde terror. Lina forteller om hvordan Lenins egen kone Nadezhda Krupskaya, i hennes bok’Memoirs’ fra 1932, beskriver hvordan Lenin en gang rodde en båt ut til en liten øy i Yenisei elven hvor mange kaniner hadde dratt til for vinteren. For sin egen syke fonøyelses skyld, klubbet den onde Lenin så mange kaniner ihjel med kolben på sin rifle, at båten sank på vei tilbake under vekten av alle døde kroppene. Lenin skal ha blitt overveldet av fornøyelse av det forferdelige synet.

Som diktator, adopterte Lenin terror metodene til Frankirkes Illuminati sjef Robespierre. For å hjelpe til med drepingen mobiliserte Lenin 1.400.000 jøder, satte mange av dem til å arbeide for det hemmelige politiet CHEKA. Lenin beordret Cheka å henrette ‘våpen eiere’. De skulle også drepe så mange studenter som mulig, inkludert alle ungdommer som bar en skole caps.

Konsentrasjonsleire, gulags, ble satt opp, hvor offer mest vanlig aldri kom til rette igjen. Lektere ble brukt til å drukne folk. Øynene til kirkens folk be stukket ut, tunger kuttet av, hender saget av, hoder boret hull i med tannlegeverktøy – mens skrikende offer var fremdeles i live. De som var i nærheten ble tvunget til å kutte skalpene og skallene av ofrene og spise deres hjerner, så ble de også deretter henrettet. Hele familier ble arrestert. Mødre brutalt voldtatt og drept mens fedrene så på. Deretter ble alle grotesk torturert og myrdet. Volga og andre elver rant røde av blod. Kirker nesten alle steder ble raidet og fikk en omgang med bulldozer, eller ble omgjort til lagerhus. Noen få av dem ble spart så kommunistene kunne hevde at religiøs frihet ble respektert. Bare de jødiske synagoger slapp helt unna barbariet.

Legg mer kraft bak terroren

Lenin og Trotsky var uansett aldri tilfredstilt. «Legg mer kraft inn i terroren», krevde Lenin. Den Russiske jødiske avisen Yevreyskaya Tribuna (august 24, 1922) sa at Lenin hadde spurt Russland sjefs rabbier om de var fornøyd med spesielt de ondskapsfulle henrettelser av kristne ledere og kristne troende.

Lina Juri viser i sin bok hvordan Lenin så den Bolsjevikske Revolusjonen som en miniatyr av den Franske Revolusjonen. Han hadde selvfølgelig helt rett – begge var produkter av Illuminati’s lureri. De Franske revolusjonister ønsket En Verdens Orden uten Gud på tronen. Så ønsket Lenin’s kommunistiske revolusjonære.

I 1923 satt en skrantende Vladimir Lenin, med syfilis på hjernen, på sin balkong i julen og hylte til fullmånen som en ulv. Et par uker senere var han død. Men den Røde Terror hadde nettopp begynt. Lenin’s etterfølger, Josef Stalin, var ved hans sykesengs side klar til å overta kappen som sjefs bøddel. Fra 1923 til sin død i 1953, så Stalin til at titalls millioner mer ble utrensket, arrestert, fengslet, lukket inne i psykiatriske institusjoner og Gulag’s, og torturert i KGB’s terror kammer.

Laventi Beria, Stalins dekadente sjef for det Hemmelige Politi, en mann som arresterte, torurerte, fengslet og henrettet ca. 20 millioner uskyldige offer i Russland, var en avskyelig sex kriminell. Beria ville la sin sjåfør kjøre seg rundt i Moskva i limosin om kveldene for å se etter unge jenter og gutter som var ute og vandret alene. Så ville Beria beordre det hemmelige politiet å hente og kidnappe disse uheldige ungdommer. Hvilken grusom skjebne de fikk tror jeg ikke vi kan gjenta her. Stalin visste jo godt om Berias’s kriminelle ondskap, men hadde ingen innvendinger.

Stalin er nå i Helvete. Så er Marx, Lenin, Mao og Pol Pot som alle erklærte religion som ‘opium for folket’ – ikke for religionens skyld, men fordi de er Guds fiender, og for den saks skyld Voltaire, Danton og Robespierre er der sikkert i selskap med dem. Men djevlene som påvirket og finansierte og lot disse sjelløse monster i menneskeham få utfolde seg, de overlevde, og gjør det samme idag som alltid (Rothschilds, Rockefellers, Schiffs, Harrimanns, Bush’, etc.); setter gode mennesker opp mot hverandre for sin egen agenda.

De besitter ennå makten og pengene. Verden marsjerer ufortrødent videre, uvitende, og vi kan bare undre på hvor disse demon-påvirkede Illuminati’s med sin hang til revolusjoner og blodige terror vil slå til neste gang. Er det Europa…Asia….USA? Ditt hjemsted? Husk, vi advarte deg.

Bakgrunn for Rød Terror

Bildetekst: Karl Marx, den Jødiske radikale som inspirerte Lenin og Trotsky med sine kommunist teorier, var i hemmelighet en Yppersteprest av Satan (se boken ‘Marx and Satan’, av Richard Wurmbrand).

Den jødiske bolsjevikske revolusjon ble til som en følge av stiftelsen av den mest bemerkelsesverdige terrorist organisasjoner i verden, sier Frank L. Britton, i boken ‘Behind Communism’. Det var opprettelsen av det jødisk dominerte Social Revolutionary party som mellom 1901 og 1906 var ansvarlig for mord på ikke mindre enn seks høye ledere av tsarens regjering; Utdanningsminister Bogolepov (1901). Innenriksminister Sipyagin (1902), Guvernør Bogdanovich (1903), Statsminister Viachelav von Plehve (1904), Grand Duke Sergei, Tsarens onkel (1905), og General Dubrassov (1906).

Sjefsarkitekten bak disse terrorist aktiviteter var jøden Gershuni, som ledet terror seksjonen til det Sosial Revolusjonære Partiet. Sjef for de utøvende mordere var Yevno Azev, sønn av en jødisk skredder, og en av hovedpersonene bak stiftingen av partiet.

Azev hadde planlagt, men var ikke istand til å utføre mord av Tsar Nicholas II. Han ble dømt og avrettet i 1909 for sine udåder, og Gershuni ble dømt til livstid i fengsel, men etter denne terror var aldri Tsar familien og regjeringens medlemmer lenger trygg mot å bli snikmyrdet, en etter en ble minstrene skutt og drept. Dette er bakteppet for revolusjonen i 1905.

Den Blodige Søndag (Bloody Sunday) markerte begynnelsen av 1905 revolusjonen. For første gang hadde de Jødisk-Marxistiske gruppering fått alliert seg med store mengder av arbeiderklassen som var sint over krigstapet mot Japan, og med løfter om makt til arbeiderklassen om de vant revolusjonen; det prolatariske paradis. Vi vet alle hvordan det gikk. Der har vel aldri vært et mer dekadent, grusomt og bourgoise styresett i noe land. Bloody Sunday gav landets industri arbeiderklasse i hendene på den jødisk dominerte revolusjonære bevegelse. Så lett massen lar seg forlede.

London Kongressen

I 1907 (13.Mai-i.Juni) ble den 5te Kongress til det Russiske Sosial Demokratiske Arbeiderparti avholdt, denne gang i London. Det var en av de mest mobiliserterte kongresser av alle, og den siste før 1917 revolusjonen.

De som var tilstede på Kongressen var:

Bolsjevikene, – ledet av Lenin (91 delegater).

Mensjevikene, – ledet av Martov og Dan (89 delegater).

De Polske Sosial Demokrater,- ledet av Rosa Luxemberg (44 delegater).

The Jewish Bund, – ledet av Rafael Abramovitch og M.I.Lieber (55 delegater).

Lettish Sosial Demokrater,- ldet av ‘Comrade Herman’ (Danishevsky).

Alt i alt var der 312 delgater til kongressen utav hvilken 116 hadde vært og var arbeidere.

De som dominertekongressen var de som hadde grunnlagt bevegelsen, de store navn i partiet, og alle disse navn var jødiske untatt Stalin og Plekhanov.

(Kilde: Frank L. Britton. Behind Communism).

I 1908 begynte bolsjevikene å publisere avisen «Proletariatet’ med Lenin, Dubrovinsky, Zinoviev og Kamanev som redaktører. Tre av dem jøder.

I 1909 ble ‘Troikaen’ opprettet som bestod av Lenin-Zinoviev-Kemenev. Den bestod til Lenins død i 1924. De var hans høyre og venstre hånd i hele hans levetid, og ikke som Trotsky som når revolusjonen satte inn også ble ansett som en konkurrent til Lenin.

I januar 1910 møttes de 19 topplederne i Partiet i hva som historikere kaller «January Plenum of the Central Comittee» (Sentralkomiteen).

1917-revolusjonen tok topp lederne på senga. Lenin og Martov var i Sveits, mens Trotsky kavet med sin eksistens på New Yorks østside. Like etter mars revolusjonen tilbød den tyske regjerning å skipe Lenin, Martov, Radek og 32 andre medlemmer av Partiet gjennom Tyskland til Russland.

Den 3dje April, bare 23 dager etter at den provisoriske regjering hadde blitt formet, ankom Lenin og hans selskap i Petersberg (St. Petersburg?). Innen 7 måneder ville han og hans gruppe ved å kontrollere mobben som var satt opp for formålet, bli de suverene diktatorer over hele Russland.

Den amerikanske forfatter Edward Alworth Ross har beskrevet den provisoriske regjerings første prioriteter slik:

«En av de første handlinger til den Provisoriske regjering, er å bringe tilbake til Russland de politiske offer for enevelde (autocracy). Fra Siberia omtrent 80.000 er bragt in. Fra Sveits, Frankrike, Skandinavia, USA, til og med helt fra Argentina og andre land langt borte, kom kasnkje 10.000 som hadde vært flyktninger for tsaren’s forfølgelse. I alt 90.000 minst, alle med sosialistiske sympatier, stømmet inn i europeiske Russland sent i april, mai, juni og juli. Æret av et takknemlig folk for deres frivillige offer og lidelser så steg de fort til å få kommanderende innflytelse i de lokale sovjets, og bringe dem uten motstand mot de politiske venstre».

Folket som hedret og æret disse fikk som vi vet 50 grusomme år på angre på sine villfarelser.

Når Bolsjevikene kom til makten , så ødela de systematisk enhver kilde til opposisjon ved å utrydde den øvre klassen av det russiske samfunn. Raseriet i den Røde Terror kan kun bli forklart som en manifestasjon av det jødiske hat mot den kristne sivilisasjon." 'Russian Bolshevik Revolution' (ibid side 45), side 67.

"Når Bolsjevikene kom til makten , så ødela de systematisk enhver kilde til opposisjon ved å utrydde den øvre klassen av det russiske samfunn. Raseriet i den Røde Terror kan kun bli forklart som en manifestasjon av det jødiske hat mot den kristne sivilisasjon." 'Russian Bolshevik Revolution' (ibid side 45), side 67.

"Alle steder kommunister har kommet til makten, så har deres første handling vært å fengsle og myrde en nasjons leder klasse. Deres andre handling er å innsette Jøder i enhver maktposisjon og autoritet. I Russland ble praktisk talt millioner av hedninger (ikke-jøder) slaktet av jødiske bødler."

"Alle steder kommunister har kommet til makten, så har deres første handling vært å fengsle og myrde en nasjons leder klasse. Deres andre handling er å innsette Jøder i enhver maktposisjon og autoritet. I Russland ble praktisk talt millioner av hedninger (ikke-jøder) slaktet av jødiske bødler."

Britton sier at disse 90.000 eksil russere utgjorde hjertet til den kommende bolsjevikske revolusjonen, og med få unntak så var de jødisk.

Den 7. November møttes den Andre Kongress av Sovjets, og på det tidspunkt hadde allerede Bolsjevikene kastet den provisoriske regjering noen få timer tidligere. Denne Andre Kongress ble den offisielle regjering til kommunist Russland denne samme kvelden.

Den 25. Novenber, 18 dager etter Bolsjevikenes kupp, var fritt valg avholdt under et opplegg lagt av den Provisoriske Regjering, som Bolsjevikene nylig hadde kastet. Bolsjevikene som ennå ikke var skikkelig organisert, prøvde ikke å innluere på valget, men når det ble klart at Bolsjevikene bare ville få et fåtall plasser i Folkeforsamlingen, la de øyeblikkelig planer for å underminere dens autoritet.Den Provisoriske Regjering hadde bestemt at Folkeforsamlingen skulle underlegges myndigheten til en spesiell kommisjon, og kalte det Kommissariat for Folkeforsamlingen, ledet av jøden Uritzky.

Ved denne taktikk ble Bolsjevikene istand til å utøve sin myndighet over Folkeforsamlingen (Constituents Assembly). Når Folkeforsamlingen endelig møttes, tok jøden Sverdlov kontroll over møtet og kalte møtet til orden. Ti timer senere ble møtet kastet ut i full forvirring når Bolsjevikene forlot møtet. Like etter bragte Bolsjevikenes tropper brutalt Folkemøtet til sin avslutning ved å utvise delegatene og stenge dørene til bygningen.

Dette var slutten på Folkeforsamlingen. Etter å ha møttest bare 13 timer, så spredtes de for aldri å bli samlet igjen. Slik endte Russlands håp om en konstitusjonell og en representativ regjering.

I Mars 1918 flyttet den Sovetiske Regjering fra Petersberg til Moskva. Den samme måned ble Det Russiske Sosial-Demokratiske Parti omdøpt til Kommunistpartiet.

Den Røde Terror

I august 1918 ble jøden Uritzky – daværende leder av Cheka (hemmelige politi) myrdet og Lenin såret. Begge gjerningsmennesne var jøder, og begge var medlemmer av det jødisk ledede Social Revolutionary Party. Bolsjevikene brukte dette som unnskyldning for å igangsette den Røde Terror, hvilket startet dagen etter.

Hele Kommunistpartiets medlemsmasse, som i 1918 bestod av kanskje 100.000 personer, ble et instrument for myrderier. Deres må var to-sidig; å bevirke frykt og redsel blant de russiske masser, og å utrydde middelklassen og overklassen, dvs. ‘bourgeoisen’. Menn og kvinner ble henrettet eller fengslet ikke fordi de hadde gjort noe kriminelt, men fordi de tilhørte ‘fiende klassen’. Og denne definisjon etter hvert innkluderte enhver handelsmann, akademikere og landeiere. Ikke bare var disse ‘klasse fiender’ men deres familier i tillegg. Bolsjevikene var smart og adopterte en praksis ved å skape gissel til familiene av de som gjorde motstand mot den nye orden. David Shub i sin pro-Marxistiske bok ‘Lenin’ git følgende beskrivelse av den Røde Terror i Petersberg: «Liten tid var kastet bort på å sanke beviser og på å klassifisere folk som ble samlet inn på disse nattlige raid. Stakkars han som ikke avvæpnet alle mistenkte med en gang. Fangene ble stor sett drevet til den gamle politistasjon ikke langt fra Vinter Palasset. Her med og uten noe som helst slurvet avhør, ble de satt opp mot veggen på gårdsplassen og skutt. De stakkato lyden av død ble bare avbrutt av lastebil mototrene som kjørte på for formålet.».

Dette var Røde Terror i praksis. Tragedien i dette kan ikke bli målt med nummer alene; disse menneskene var de beste Russland hadde. Det var leder klassen. Det var prester, advokater, handelsmenn, og militære offiserer og universitets professorer. De var kremen av den Russiske sivilisasjonen. Den totale effekten var omtrent den samme som den ville vært i ethvert annet land. Med sin lille middel- og overklasse henrettet, aksepterte bøndene og arbeiderne den Jødiske Bolsjevisme uten å protestere. De Russiske masser, fratatt sine talsmenn og ledere var simpelten ikke kompetent til noen kontra-revolusjon. Det var hva den Røde Terror satte seg fore og gjennomføre. Og det greidde de, til gangs. ‘Proletariatet’ fik de lederne de fortjente.

Den Tredje Internasjonale

En basis trossetning i den Marxistiske ideologi var, og er, å fremme en verdens revolusjon. Det Bolsjevikske lederskap gikk igang med i 1919 å fremme denne målsetting med å etablere den Tredje Internasjonale, som kom sammen i Mars 1919. Ordfører for møtet var Lenin, og dets første president var jøden Zinoviev, som forble dens toppleder inntil 1926.

Det viktigste målsetting til den Tredje Internasjonale var å etablere kommunist partier i da forskjellige land i verden, innklusive light versjoner av det samme under navnet ‘sosial-demokratiske’ partier, og gi dem støtte og hjelp til å kaste sine respektive regjeringer. Utsiktene til suksess så bra ut i 1919, og ved utløpet av 1945 så det ut som Den Tredje Internasjonale hadde oppnådd 100% suksess.

29.12.2009: Denne samme metode med å lage sosial uro og demonstrasjoner mot ‘regimer’ de ikke liker, er et kraftfullt verktøy også i våre dager, og legg merke til at de ‘regimer’ slikt blir satt opp i er ikke sekulære samfunn. Deres krig er ikke bare mot mennesker, men mot G-d/Allah/YAHWE. Der skal ikke være andre guder enn dem i verden. «Mahmoud Ahmadinejad kaller de store protestene fra opposisjonen et «kvalmende karneval» iscenesatt av Israel og USA.»

http://www.dagbladet.no/2009/12/29/nyheter/iran/utenriks/mahmoud_ahmadinejad/valg/9704740/

‘De Allierte’s’ ledere; Stalin, Rosevelt, Churchill, Harry S. (Solomon) Truman og Eisenhower, var alle jøder.

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/political/jewsdeclarewar/jewsdeclarewar.htm

Det er forklaringen på hvordan ‘den frie verden i vest’ kunne bli alliert med Stalins ‘ufrie verden’ i øst.

Systemeksport og Tysklands Fall

Det første land som opplevde en kommunist revolusjon utenfor Russland var Tyskland. Det jødisk dominerte Tyske Social Democratic Party ble en slik revolusjonær kraft. Etter som arbeidsledigheten steg, spredde nederlagsstemning i den tyske befolkningen, like ens som Bolsjevikene hadde gjort i Russland. Dette skapte opptøyer og streiker, og den 9. November gav opp sin trone, og Sosial Demokratene proklamerte en Sosialistisk Republikk.To dager senere, den 11. November gikk den nye regjering med på på en våpenhvile med de allierte.

(var hele krigen igangsatt med den jødiske elitens penger i New York og London – nettopp for å overlate Tyskland til de jødiske ‘Sosial Demokrater’?)

I kjølvannet av denne ‘våpenhvile’ oppstod det nå en hendelse som gjorde det tyske folk bitter på jødene som dominerte det tyske Sosial Demokratiske Parti for all ettertid, og hvilket skapte grobunn for Hitlers inntreden i tysk politikk. Dette var demobiliseringen av det tyske militæret, og den følgende Versailles avtalen.

(I Norge hadde vi i denne periode samme; ‘det brukne geværs politikk’ – det var avværpning slik at en skulle lettere kunne blitt overtatt og kuppet av klandestine grupper som bolsjevikene, eller deres forbundsfeller). Selvfølgelig var Norge satt opp til å bli innvadert av ‘de allierte, ved Storbritania først, men Tyskland kom dem i forkjøpet, og ‘de alliertes’ agentur her i Norge, regjerningen flyktet hals over hode med gullkassene under armen.

Våpenhvilen innebar at den tyske hær skulle trekke seg tilbake til førkrigs grensene som en foreløpig fremforhalet fredsløsning. Men etter som de tyske styrker trakk seg tilbake til tysk jord, så beordret den revolusjonære ‘sosial-domokratiske’ regjering dem demobilisert. Den 11. november hadde Tyskland fremdeles det mektigste militære i verden, tredve dager senere hadde de ingenting, og hadde ikke lenger noe å presse forhandlingene med, og ble nødt til å forhandle på basis av den korrupte President Woodrow Wilson’s ‘Fjorten Punkter’ Plan (samme mann som innførte Federal Reserve System i 1913 for de internasjonale bankiere, Rothschild et al), et hjelpeløst og lammet Tyskland fikk Versaille Avtalen.

Tyskerne følte seg dermed sviktet av de ledende jødiske krefter i det Sosial Demokratiske Parti, fordi Versaille Avtalen påla det tyske folk svært strenge krav om krigsbytte og erstatninger, langt mer enn de noensinne kunne klare å betale. Når de ikke ville betale mer, fikk de andre verdenskrig å bryne seg på, og ‘Illuminatet’ hyrte Adolf Hitler, selv påstått dattersønn av Baron Rothschild – til å lede det tyske folk inn i ytterligere elendighet, og etter det så har de betalt i all tid siden på forskjellige måter.

Som følge av den skuffelse å se sine egne politiske ledere, om enn jøder i det Social Demokratiske Parti, svikte en på vegne av internasjonal jødedoms agenda, gjorde at det i Tyskland ble diskutert hva en skulle gjøre med det jødiske problem; Det Jødiske Spørsmål.

Internasjonal Jødedom hadde offisielt erklært, inklusivt topp overskrifter i store Europiske aviser, at hvis Tyskland gikk til krig mot England, så ville Jødene som bodde i Tyskland sabotere den tyske krigsinnsatsen. Dette gjorde Jødene til “fiender av Staten” etter hvilket som helst lands lov, sier lege og kirurg Lorraine Day på sin webside:

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/political/jewsdeclarewar/jewsdeclarewar.htm

Av denne årsak ville de nok bli satt i arbeidsleire i ethvert land, som japanerne ble det i USA.

Judea Erklærer Krig Mot Tyskland (klikk på bildet for stor størrelse).

Judea Erklærer Krig Mot Tyskland (klikk på bildet for stor størrelse).

Den 24. Mars, 1933 rapporterer Daily News med flere aviser at ‘Internasjonal Jødedom erklærer krig mot Tyskland». Ennå en gang skal vi få en makt demonstrasjon på hva som kan vederkveges dem som ikke følger deres instrukser, som Tsaren opplevde i 1917 (og kanskje Island i 2009/2010).

Så Rotschild’s – the King of Israel- Storbritania lyktes med sine forehavender denne gang også. Demonstrere den internasjonale jødedoms makt.

Dette er også Den Nye Verdensorden så mange av dagens ledere snakker varmt om i denne vår samtid. Det er evig prosjekt som ikke stopper før disse revolusjonære krefter har fått full kontroll over ikke bare våre penger og våre liv, men også over våre sjeler.

«Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere». Matteus 5.11-12.

I Ungarn hadde en annen av den Russiske Revolusjons medløpere tvunget seg til et kommunistisk styresett våren 1919; hans navn var Bela Kun. Det får bli en annen historie.

En hevet knyttneve er en gammel kommunisthilsen og tilsvarer den nazistiske hilsenen med strak arm

En hevet knyttneve er en gammel kommunisthilsen og tilsvarer den nazistiske hilsenen med strak arm

Om noen vil påstå at den senere Stalin ikke har noen jødiske forbindelser, så hadde både Stalin og Molotov jødiske koner. Og en må også overse det faktum at jøden Kaganovich er i dobbelt slektskap med Stalin ved giftemål. Kaganovich er ikke bare et hvilket som helst medlem av Politbyrået – han er Stalins svoger og hans sjefs rådgiver. Stalin-Molotov-Kaganovich er akkurat like jødisk som den orginale konstellasjonen Lenin-Zinoviev-Trotsky regjeringen.

Og denne bevegelse ligger også til grunn for Arbeiderpartiets sterke stilling i norsk politikk fra opprinnelsen og til dags dato. Legg merke til at vårt land er nok ikke så veldig langt ifra denne virkelighet selv i dag; hold alle bønder og arbeidere uvitende og i slaveri, for den politiske og økonomiske herskerklasse. EN overklasse. EN homogen underklasse. De får beholde nok av sin inntekt så mye de aller nådigst klarer seg, så lenge de er medgjørlige, men heller ikke mer.

«Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres», sier jurist og diplomat Synnøve Fjeldbakk Taftø i dette brev til Øyvind Aarsnes, formann i Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap. http://grunnlovens-vektere.com/html/sf_1.html

Og utsagnet fra Håkon Lie, Arbeiderpatiets grand old man, om at de skulle ‘bygge Det Nye Jerusalem‘ gir mye mer mening, og forståelse for hva de trodde og tror de er med på.

Det blir jo hevdet fra flere kilder at både Einar Gerhardsen og Jens Christian Hauge, norsk politikks gudfedre etter andre verdenskrig, rapporterte til sovjetiske overordnede. Synnøve Fjeldbakk Taftø sier også at Jens Christian Hauge var den agent ‘Oscar’ som Mossad var så stolt av at de hadde fått plassert høyt på strå i det norske politiske lederskap.

Internasjonalt ble organisasjoner som Bilderbergerne, Trilateral Commission, Council of Foreign Relations (USA), Verdensbanken og International Monetary Fund () oprettet for å bidra til deres agenda.

De som støttet disse internasjonale kreftene, var de eneste som fikk være med på styre og stell, og ble nominert til politiske verv, i Norge etter andre verdenskrig og til dags dato. De som stod dem imot, eller som avslørte dem, ble drept eller ble tatt ut på annen måte. Jfr. http://www.dissident-net.info/tag/norway/

Finansen bak grusomhetene

Baron Rothschild og Hitlers felles interesser; Hitler og sionistene samarbeidet om massedeportasjon av jøder til Palestina.

Baron Rothschild og Hitlers felles interesser; Hitler og sionistene samarbeidet om massedeportasjon av jøder til Palestina.

Det var viktig for Baron Rothschild og hans agentur, for å få gjennomført sine våte drømmer om ‘Eretz Israel’, at de måtte skremme flest mulig jøder til å dra til Israel. Hilter ble ansatt for dette. Det påstås at han er en Rothschild faktisk (dattersønn).

Det er ingen hemmelighet lenger at Rothschild interesser spilte en særdeles viktig rolle i å finansiere Israel, og at deres agentur finansierte også den den jødisk ledede Bosjevikske revolusjon som ødela den kristne Tsar (Romanov) familien og deres land og kultur. Jødene hadde vært fiender av Tsaren siden han i 1772 for å beskytte det russiske folk, hadde ilagt jødene et sett av regler som de måtte følge for å bo i det området av Russland de fikk tildelt, og ikke drive handel og vandel utenfor det området, som ville gå utover det russiske folk. Dette var tsar rikets standpunkt til 1917 hvor den kristne Tsarens herredømmet ble styrtet av nettopp; jødiske forretnings interesser.

Prof. Albert S. Lindemann, skriver i boken «Esaus Tears»: ‘En av de seigeste fiender av tsarens Russland var Jacob H. Schiff som spilte en avgjørende rolle i ikke bare å nekte Russerne de obligasjoner de søkte i det internasjonale markedet for å finansiere den Russik-japanske krig, men også ennå mer bestemt ved å yte økonomisk støtte til Japan, som dermed så ydmykende slo Russland…Schiff så henrykt over den måten han og andre Jøder hadde vært istand til å bidra til å ydmyke det store russiske imperie. Han skrøt av at etter ydmykelsene i den Russisk-Japanesiske krigen, hadde Russland nå forstått at ‘internasjonal jødedom’ er en maktfaktor likevel’.

Michael Collins Piper, journalist for American Free press, sier i boken «The New Babylon – Those Who Reign Supreme»;

«Senere i samarbeid med Rothschildene og andre jødiske bank interesser – finansierte Schiff personlig Bolsjevikenes overtakelse av det kristne Russland og mordet på millioner av kristne, finansierte Leon Trosky og de andre slakterne som kuppet makten og etablerte seg selv i Kreml.

Den fulle og hele historien om Schiffs rolle i denne tragedie som hjalp å sette scenen for Andre Verdenskrig, Korea, Vietnam og alle andre krisene som urartet utav ‘den kalde krigen’ er kjent bare for en håndfull, men det er del av legenden til Rothschild Imperiet og dets rolle i å manipulere verdens globale affærer. Selv om endelig Shiff dynastoet har vært en sterk faktor i seg selv, så er fakta at dei har vært en del av Rothschild Imperiet.»

Jfr. «The 13 Satanic Bloodlines of the Illuminati» av Fritz Springmeier.

Bare hvor sionistene vant krigen, kan en jødisk sionist i Rockefellers / Rothschild’s tjeneste av slikt ‘diabolsk’ format bli ‘Regjerings konsulent’ (Government Consultant) etter krigen, via sitt selskap Kissinger Associates (ref. Bilderbergerne, Trilateral Commission).

Bemerk: Al Gore’s datter Karena har giftet seg med en barnebarn av den jødiske plutokrat Jacob Schiff.

Russisk Oppsummering

Like etter revolusjonen i 1917 hadde Tsaren søkt om for seg og sin familie å få forlate landet. Nicholas II var i nært slektskap med både det danske og det britiske kongehus, og han syntes det var bedre å leve i eksil der enn å være fange i sitt egen hjem i sitt eget land. Den provisoriske regjering hadde vist velvilje ovenfor dette, men Peterberg Soviet gjengen hadde blokkert dette og hadde flyttet han og hans familie til Ekaterinburg, i sør Russland. Den 17 Juli nærmet anti-bolsjevikske styrker seg Ekaterinburg, og den lokale kommisær, en jøde ved navn Yorovsky, beordret tsar familien – og deres husholdnings tjenerskap – avrettet. Yorovsky avrettet personlig Nicholas med et pistol skudd i hodet. Resten av familien ble avrettet ved en eksekusjonspeletong. Deres kropper ble deretter dyppet i olje og brent.

Ingen ære. Ingen integritet. Ingen menneskelige sjelskvaliteter. Dyriske mordere. Med ‘Dyrest Merke’; ‘survival of the fittests’ teologien (jfr. Johannes Åpenbaring).

Om noen lesere skulle ønsket å finne Ekatarineburg på et moderne kart i perioden 1924-1991, så ville han ikke funnet noen spor av det. Den tidligere by og provins kalt Ekaterinburg var blitt omdøpt til ‘Sverdlovsk’ til ære for jøden Yakov Sverdlov, president av Soviet Republikken på avrettingstidspunktet.

…..

Tyskere etter 2ndre Verdenskrig

Det var ikke bare i Sovjet Russland og dets beseirede republikker at fengslene ble fylt opp med slaver. I okkuperte Øst Europa, var det jøder som styrte Polen, Tjekkoslovakia, Ungarn, Romania og andre land som hadde falt under jernhælen til Sovjet Samveldet. Både ’60 minutes’ og The New York Times har bekreftet hva Sack skrev, at jøder satte opp konsentrasjonsleire i tusentalls, nærmere bestemt 1.255 stykker, etter krigen, for tyske sivile krigsfanger – menn, kvinner, barn og babyer. Der slo de, pisket, torturerte og myrdet tyskere.

John Sack er en av USAs mest eminente litterære journalister. Hans rapportering over mer enn et halvt århundre, fra Nord-og Sør-Amerika, Europa, Afrika og Asia, har han dukket opp i tidsskrifter som Harper’s, The Atlantic, og The New Yorker. Han har vært krigs korrespondent i Korea, Vietnam, Irak og Jugoslavia, samt CBS News Bureau sjef i Spania. Han er forfatter av ni non-fiction bøker, inkludert M, Lieutenant Calley: His Story, og Company C, samt ‘An Eye For An Eye’. Grunnlegger og redaktør av Esquire Magazine har sammenlignet hans skrifter med det av F. Scott Fitzgerald og Ernst Hemingway. For mer om Sack og hans karriere, se hans hjemmeside: http://www.johnsack.com.

Boken som ikke kunne undertrykkes og gjemmes eller glemmes.

Boken som ikke kunne undertrykkes og gjemmes eller glemmes.

I ‘An Eye For An Eye’, av den prisvinnende jødiske rapporter John Sack, dokumenterer han hvordan den onde skjebne som ble tusener av menn, kvinner og barn til del, som eneste galt de hadde gjort var å ha et tysk etternavn.

Jødene var fast bestemt på å få sin hevn for nazienes forbrytelser (naziene som sionistiske jøder i New York selv stod bak), og disse stakkars sjelene, til og med små barn, babyer, og gamle menn og kvinner som ikke hadde hatt noe som helst med naziene å gjøre – mange av dem hadde selv opplevd lidelsene under nazistenes okkupasjon – hadde bare å tjene som syndebukker og mål for krigsvinnerens hat.

Og så begynte arrestasjonene, toruren og slakteriene begynte for alvor. Kvinner var voldtatt og av ondskapsfulle jødiske vakter som styrte i Kommunistenes leire. Gutter ble sodomisert, og barn overgrepet og rituelt ofret i hva som bare kan bli beskrevet som en form for mellomaldersk jødisk, sataniske kabbalistiske riter.

Du har kommet hit for å dø

Sack’s overveldende rapport introduserer oss også for en kommandant for en Jødisk konsentrasjonsleir for kvinner, men spesielt overveldende beskrivelse av de grusomhet av folkemorder Solomon «Schlomo» Morel. Morel, en polsk jøde, var helt klart den jødiske paralellen til ‘Ivan den Grusomme’ eller si Josef Mengele. Morel likte å ønske hver ny toglast eller billast av tyske fanger velkommen med ordene «Du har kommet hit for å dø», og den struttende, militær-uniformerte i polske støvler ville Morel annonsere til de ulykkelige sjeler; «og jeg skal være deres bøddel».

Landsvikeroppgjøret i Norge kan sees mot samme bakgrunn. Som Synnøve Taftø sier: ‘britiske propagandaeksperter inntok departementene eter krigen, de fleste av jødisk hærkomst’. The Winner Takes it All. Hevnen var nådeløs, og i de aller fleste tilfeller urettvis, og i strid med alle lover som styrer sivilisasjoner og land i krig med hverandre. Selv krigen har sine lover, men de ble satt ut av kraft.

Disse konsentrasjonsleire etter andre verdenskrig, overgikk til fulle bombingen av Dresden, som en pur henrettelse og hevn mot sivile, for deres lederes disposisjoner. Ledere som samme krefter som instituerte hevnen stod bak.

«Episodene er livaktige, språket er kraftfullt. og konklusjonene virker rettferdige. Denne boken bør bli lest og bli del av alle de grusomme dokumenter verden kaller historie». The New York Daily News.

Ivan den Grusomme Schlomo

Ivan den Grusomme Schlomo

Solomon ‘Schlomo’ Morel, den morderiske jødiske kommandant som fengslet, torturerte og drap så mange uskyldige tyske menn, kvinner og barn. Morel elsket å fysisk slå tyskere til døde. En gang grep han en tysk mors baby fra hennes armer. Holdt barnet i leggene, så svingte han og klasket hodet inn i en vegg, drap det øyeblikkelig. Idag er denne folkemorderen og monsteret som er siktet og etterlyst for mord av den Polske regjering i Israel, beskyttet mot rettsforfølgelse av den Israelske regjering.

Hvorfor trenger vi å minnes all denne elendighet? Fordi den som glemmer fortiden er dømt tilå få den repetert. Fortiden er et forstadie av fremtiden. Bibelens Gamle testamente forteller oss at der ikke er noe nytt under solen, og hva som har skjedd før, kan skje igjen. Historien har en tendens til å gjenta seg selv.

Texe Marrs sier i boken ‘Conspiracy World’, som danner basis for dette avsnittl (s. 379):

«Dette er en advarsel. Vi kan allerede se de mørke skyer i horisonten. Amerika har blitt det planlagte Nye Roma og Israel er pådriveren for den skjebne. Rundt hele verden er Amerika Israels proxy Rottweiler for jødene, deres angrepshund. Sionistiske jøder hersker i det skjulte bak scenen i Washington D.C. De kontrollerer media og nyhetsformidling, vår underholdningsindustri, våre skoler, våre bok- og blad utgivelser. De eier våre høyteknologiske bedrifter. Med assistanse fra CIA og FBI, overvåker nå Mossad og ADL hva vi sier på Internet.

Igjen, der tales om et Sionistisk Verdensrike på jorden, og sladderen når av og til ut om blant høyt plasserte jøder med planer om å utrydde denne jord for ‘goyims’ – hedninger, de laverestående insekter – fra kristne til Palestinere til Arabere. Ikke de vanlige kristne må vite, bare den bibeltro som forstår (Daniel 12:10). De andre ‘kristne’ har den sionistiske elite allerede under sin kontroll.

Disse mørke krefter har arbeidet flittig i århundrer for å lure oss inn i sin Nye Sionistiske Verdensorden. Med deres jerngrep over verdens media og banksystem og ved å bruke den militære styrke og diplomatiske innflytelse av deres mektige proxy, Amerika (Åpenbaringen kap. 17), så har de til hensikt å beseire og sikre seg total global dominans. Utrolig nok er de så nærme de aldri har vært i å oppnå denne utrolige målsetting».

http://www.texemarrs.com/

Rabbi bekrefter vår historiefremstilling

Rabbi Nachum Shifren

Rabbi Nachum Shifren

Vi lar Rabbi Nachum Shifren få det nest siste ordet: «Vår historie som folk har vært delt mer eller mindre i to leirer. Det er en leir som sto på Mt. Sinai, var vitne til store mirakler, fikk en fantastisk arv, og til tross for de mest forferdelige menneskelige lidelser – pogromene, inkvisjoner, korstogene, og mer – besluttet å formidle den arv fra generasjon til generasjon.

Det er på grunn av denne hederlige jødiske tradisjon at jeg er her i dag og er i stand til å skrive disse ordene.

Det er en annen leir – en mer skummel gruppe, som har gjort mer skade på jødene og forårsaket mer drap og ødeleggelse enn alle Israels fiender til sammen. Til denne troikaen tilhører jøder og ikke-jøder, og vår jødiske arv er blitt ugjenkallelig forandret av denne bevegelsen.

Den andre leiren handler om kontroll over mennesker. Det har en visjon om en One World Order, sammen med Marx, Trotsky og Lenin – en ondskap som hittil har krevd nesten to hundre millioner sjeler.»

Sammen med disse internasjonale banditter og mind-control trollmenn står ADL (Anti-Defamation League). Nå, hvis noen andre skulle si dette, så ville personen bli kalt antisemitt. Men som alle som kjenner meg vil fortelle deg, jeg er en jøde som tilstreber alltid å gjøre godt, gi til veldedighet, og er flittig i studier og bønn. Av mine mange svakheter, er antisemittisme ikke en av dem.

For at det skal bli en Ny Verdensorden, må menneskets ånd og sjel bringes til lavmål, være bragt ned til dyrenes nivå. Dette var det kommunistiske credo, å hevde at vi ikke er bedre enn dyr som må kontrolleres. G-d må ødelegges, troen forderves og religion – all religion – utryddet.

Jeg finner meg selv å ha krysset det politiske Rubicon. Som en konservativ, lidenskapelig talsmann for USAs frihet for individuelle friheter og tale, har jeg blitt en paria i det jødiske samfunnet. Hvem vet, kanskje ADL følger til og med denne beskjeden?! Men én ting er klart: Jeg står på skuldrene til mange store amerikanere som har gitt sitt liv for dette flotte landet. Jeg vil ikke løpe fra mitt ansvar som en amerikaner, som en mottaker av denne storslåtte og velsignede arven. Jeg håper at min hastemelding blir tatt opp til vurdering og at folk vil våkne opp og være obs på disse fiendtlige (‘aliens’) kreftene som truer våre liv.

Til alle mine venner i hele Amerika: G-d velsigne dere og G-d velsigne Amerika»

http://www.newswithviews.com/Shifren/nachum100.htm

Avslutning – Epilog

John Sack har nylig fortalt Texe Marrs, «Bare ved hjelp av sannheten kan jødene finne forløsning«. Og for min egen del vil jeg tilføye, kanskje ved navnet til den Messias som også kom for jøder (kanskje mest for jøder; ‘jøder først, så greker’, sa han); Jesus Kristus, som gir ubetinget tilgivelse for alle som påkaller hans navn, og vender om fra sine onde veier og handlinger, og søker å være moralske eksempel i verden. Jeg kjenner ingen annen vei eller metode å bli kvitt den sjelelige byrde av ondskap og urett en har bidratt til å spre i verden, bevisst eller ubevisst. Hvor kan tilgivelsen finnes andre steder? I Pavens skriftestol? (hvilket ikke er et alternativ for Protestanter.)

Vi skal la den menneskekjære John Sack få det siste ordet, som kan stå som eksempel for de av lavere sjelskvaliteter enn ham:

«For tre år siden var jeg planlagt å tale ved United States Holocaust Memorial Museum. Talen ble annonsert i denne brosjyren og på Internett. Men så kansellerte Museet den.

For de neste førtifem minuttene, vil jeg si her hva jeg hadde planlagt å si på Holocaust Museumet, og så, akkurat som jeg har gjort på Arkeologisk Museum, jeg vil bli her så lenge du vil vil, svare på spørsmål. Publikum på museet ville vært historikere, for det meste, og jeg ville ha sagt noe sånt …

Takk. Takk for at dere inviterer meg, takk for at dere lytter til meg. Hva jeg skal snakke om skjedde for femti år siden. Og på femti år har ingen, ingen historiker, ingen i det hele tatt snakket om dette offentlig noe sted i verden. Ikke før nå.

Om meg selv, jeg er ikke historiker, jeg er en journalist. Og det jeg skriver er råstoffet i historien, noe som historikere vil – håper jeg – en dag gjøre noe fornuftig utav. Jeg drar mange steder. Jeg ser hendelser. Jeg lytter til folk. Og så forteller jeg historier. Og jeg vil begynne med å fortelle en nå. En sann historie om en tenåringsjente [med navn Lola, som var kommandant i en slik konsentrasjonsleir og fortalte til John Sack]….

Nå er Lola en jødisk jente. Hun studerte Toraen, og Toraen sier: «Du skal ikke ta hevn.» Lola vet det. Hun er ulydig mot det. Men er det noen av oss her som fordømmer henne? Noen av oss her som ikke kan forstå henne? Jeg kan forstå henne, og jeg kan ha rachmanis, medfølelse, for henne.

…..

Jeg skal si deg noe. Det er åttifemtusen bøker om Holocaust. Og ingen av dem, hvis du spør meg, har et ærlig svar på spørsmålet: «Hvordan kunne tyskerne gjøre det?» Hvordan kunne tyskerne – folk som ga oss Beethoven, den niende symfoni, den Ode til gleden, «Alle Menschen werden Brüder, Alle mennesker vil bli brødre» – forøve holocaust?

Dette mysteriet, vi må løse det. Vi må, eller skal vi holde på å ha folkemord i Kambodsja, Bosnia, Zaire. Vel, det jeg rapporter i ‘Et Øye for et Øye’, er at Lola har løst det. Jødene fra Office of State Security har løst det. Fordi i smerten deres, i deres fortvilelse, deres galskap, om du vil, følte de at de ble som tyskerne – nazistene – selv.

Føringer av Hat

Og hvis jeg hadde vært der, ville jeg ha blitt en jeg også, og nå forstår jeg hvorfor. Lola, som mange jøder, forståelig nok, var full av hat i 1945. De var vulkaner av rødglødende hat. De trodde hvis de sluttet seg til Office of State Security, og spytter ut sitt hat til tyskerne, da ville de bli kvitt det.

Nei det virker ikke slik. La oss si at jeg er forelsket i noen. Jeg kan ikke fortelle meg selv, «Uh, oh. Jeg har inni meg ett, to kilo av kjærlighet, så hvis jeg elsker henne og elsker henne, så vil jeg bruke opp all min kjærlighet, og jeg vil bli helt tom for kjærlighet. Nei, vi forstår alle sammen at kjærlighet er en paradoksal ting, at jo mer vi sender ut, jo mer har vi.

Så hvorfor forstår vi ikke det om hat? Hvis vi hater, og hvis vi handler på det hatet, så hater vi enda mer senere. Hvis vi spytter ut en dråpe av hat, hva skjer? Vel, vi stimulerer spytt kjertlene, og vi produserer en dråpe og en fjerdedel av det. Hvis vi spytter det ut, produserer vi en dråpe og en halv, deretter to dråper, tre, en teskje, spiseskje, et Mount St. Helens. Jo mer vi sender ut, jo mer vi har, før vi er evigvarende-bevegelse maskiner, utsending av hat og hat til vi har opprettet et holocaust.

Du trenger ikke å være tysk for å bli slik. Du kan være en serber, en hutu, en jøde. Du kan være en amerikaner. Vi var det på Filippinene. Vi var dem i Vietnam. Vi var dem i Washington, DC, i ti tusen år i hjemmet til Anacostia indianerne. De hadde en av deres leirsteder på hva som nå er USA Holocaust Memorial Museum.

Vi alle har det i oss å bli som nazister. Hatet, oppdaget Lola, hat er en muskel, og hvis vi ønsker å være monstre så er alt vi trenger å gjøre å utøve den. Å hate tyskerne, å hate araberne, å hate jødene. Hat, hate. Jo mer vi viser det, jo større det blir, akkurat som om hver dag vi løfter åtti kilo, hundre kilo, langt fra å være utslitt, med tiden klarer vi 110-120 kilo. Vi blir Mr. Universe of Hate. Vi kan hate fulle folk, hatefulle folk. Vi kan ødelegge mennesker vi hater, kanskje, men vi velger å ødelegge oss selv.

Det er det jødene i Office of State Security har lært oss. Det var det jeg prøvde å skrive, hva jeg skrev i ‘Et Øye for Øye’. De aller første ordene er dedikasjonene. Jeg vil gjerne lese dem: «For alle som døde og for alle som på grunn av denne historien kan leve.»

Det var det jeg hadde planlagt å si på Holocaust Memorial Museum.»

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%

Om forfatteren

Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.209 Kommentarer
1 2 3 4 5 6 7 8 12
 • Profilbildet til Cosmomind
  01. 05. 2010 klokken 11:04

  Jeg googlet på religionskriger og fikk over tre millioner sider i søket.
  Det ble for overveldende så jeg har mye å lese fremover, he he!
  Skal jeg derav slutte at jeg må hate allle religiøse personer og alt som har med religion å gjøre?
  Jeg skal være den første til å innrømme at jeg ikke har særlig åndelig/religiøs forståelse. Når det er sagt syns jeg at det virker som om du har en svært begrenset forståelse for å se utviklingen fra det føydale samfunn til det kapitalistiske samfunn. Hvem som hersket da som nå!
  Hvem som utbytter hvem.
  Hva er det som er galt med det klasseløse samfunn som var det kommunistiske teorier sto for? At det var en utopi, eller at noen misbrukte hele ideen?
  Noen teorier av den forferdelige Marx; jødedjevelen selv:
  1.Det moderne borgelig samfunn som er utgått av føydalsamfunnet, har ikke opphevet klassemotsetningene.
  2. Borgerskapet har oppløst den personlige verdighet i bytteverdi, og i stedet for de uttallige hjemlede og hevdvunne friheter satt den ene samvittighetsløse frihet – frihandel. Den skamløse nakne utbytning.
  3. Det har forvandlet legen, juristen, presten, dikteren, journallisten, vitenskapsmanne til sine betalte lønnsarbeidere.
  4. Det kapitalistiske samfunnet er bygget på vekst, det vil si at kapitalismen bare kan eksistere ved å tilegne seg nye markeder. Dette vil føre til at naturressursene på jorden vil måtte ta slutt under et slikt system.
  5. Den største fienden til kapitalisten er kapitalisten selv. (pga. hans grådighet)
  Dette er teorier Johansen men jeg er redd for at det i din verden bare er tanker fra Helvete?
  Det er noe underlig med mange religiøse. De snakker om dansen rundt gullkalven, men de hater alt og alle som legger frem teorier med håp om å stagge grådigheten etter penger for ikke å snakke om spekulasjon som igjen fører til utbytting og at et mindretall raner til seg mere og mere.
  Så banalt det enn kan høres ut syns jeg faktisk Smurfens link til en ide om at man skulle kutte ut hele pengesystemet og erstatte det med tid var en genial ide. Dette var under forutsetning av at samfunnet hadde kommet så langt teknologisk (og MYE lengre teologisk, he he) som vi faktisk er i dag.
  Ingen kan spekulere i tid.
  Til slutt: Hvilket samfunnssystem er det du vil ha da Johansen?
  (Jeg ønsker i alle fall ikke å bli omskjært, he he)

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   01. 05. 2010 klokken 13:52

   Aerlig spørsmål krever ærlig svar Cosmomind;

   Fordi Marx sitt system tok fra og tar fra mennesker den friheten de er skapt med, til å være den de er, som de er skapt. I det Marxistiske system skapes det mennesker i systemets bilde, ved hjelp av sosial indoktrinering og programmering. Slik vil Amerika også transformeres i vår tid, ved Obama. Fyrtårnet har sluknet. Takket være New York .

   I mitt samfunnsystem har mennesker full frihet til å tenke, tro og si hva faen de vil, uansett hva Verdens Fyrster måtte mene om det. I en verden hvor den frie ånd og den frie tanke hadde fått utfolde seg, hadde en verden som i dag ikke vært mulig. Jeg kan om nødvendig gi deg sitater fra bøkene til både Evang og andre tidlige Arbeiderpartifolk (Mot Dagister) hvordan de så for seg at denne sosiale programmering til deres idealer skulle foregå. Jeg deler ikke deres leninistiske idealer. Sorry.

   Folks illusjoner hviler 100% på de sosiale programmeringer og indoktrineringer de er foret med fra barndommen av. I mitt samfunnsystem ville det vært forbudt ved lov å forgifte og forpeste andre menneskers sinn og sjel urettvist og skjult. Spesielt barn….

   Som Jesus sa: De som krøller et eneste hårstrå på disses hode, er det bedre tar kversteinen rundt halsen og slipper seg uti på det største dyp. De skal nok få sin rettferdige karma tilbake for hva de har holdt på med. Det tviler jeg ikke på. Ifølge Den Tibetanske Dødebok, får de det vanskelig i Bardoen, kanskje hva kristne benevner symbolsk som ‘helvete’.

   Jeg vet ikke om jeg kan si at det er helt smertefritt å bli omskjært på hjertet, for det smerter når ilusjoner faller, men så galt er det vel ikke……:)

   Først skal vi etablere hva vi virkelig ikke vil ha, ved å kjenne historien til bunns som den virkelig er, først da kan vi gjøre bevisste valg basert på reell kunnskap. Om ikke vil menneskene HELT SIKKERT velge samme valg som er valgt galt før. De vil også velge samme type ledere, selv om disse på valg bare endrer retorikken litt, så tror de at de har fått nye koster til å feie.

   Siden skal vi invitere til sosial dugnad å definere de samfunnsystemer vi skal ha.

   Religion/opiumen for folket kan ‘nøytraliseres’ for meg, men pass på å ikke nøytralisere forbindelsen til Store Aand, Verdessjelen, samtidig.

   Den største garantisten for kapitalismens gribber får holde på som de vil, er ‘våre’ tillitsvalgte’ som har solgt sin kropp og sjel til disse krefter, og som tillater dem å profittere på vår bekostning. Hadde det vært reell konkurranse, hadde det vært like muligheter for alle. Det er det ikke.

   Staten ville gitt deg 5 milliarder, like mye som de gav det til Røkke. Eller de lot være å gi til noen som helst.

   Alle -ismer er en uting, laget for å skape elendighet av Verdens Fyrster. Splitt-og-hersk. De akkurat samme fyrster som Marx, Hitler, Lenin, Stalin, Bush, Obama, etc, etc. var/er finansiert av og tjener.

   De finnes bare mennesker, og hvordan de liker å ha det og leve best mulig liv.

   Nasjonene ble skapt med sin individuelle sjel og forskjellighet for at folk kunne velge å inkarnere i en miljø som ressonerte med deres egne individuelle sjeler. Ved å plyndre og stjele og myrde i andre folks land og nasjoner fikk de til folkevandringene, for ingen steder trives mennesker bedre enn hvor deres sjel ressonerer med den nasjon de er inkarnert i. Nå skal det være en ny verdensorden hvor alle skal programmeres og indoktrineres likt, slik at freden vinnes med det………….Freden kunne vært vunnet med å unnlate å plyndre alle nasjoner og folk , og latt dem være i fred i sin unikhet !

   Smådjevlenes fremste agenda har blitt å ødelegge de samfunn som er annerledes enn deres sosiale ideologier aka leninismen eller ‘kapitalismen’ foreskriver. Alt skal skapes i deres bilde, til og med menneskets sjel, – ikke forbli i sin åndelige Faders bilde. De har gjort seg selv til guder, og står Store Aand og Skaperen imot. Så langt har de falt i materien, fra sin opprinnelige ånd, og fra sin kjerne.

   Samfunssystemet skulle vært bygget for å prise det åndelige menneske, og bygge samfunene etter våre høyeste aspirasjoner og visjoner på jord, til beste for alle mennesker – og ikke bare dem som har tiltatt seg makten. Istedenfor har det blitt å prise det materiske menneske og den materielle materialistiske verden. Marx intet unntak. Tvertimot.

   Hvordan forklarer du at Marx sitt samfunnsystem gjorde vanlige folk fattigere, mens de som finansierte ham, ble mange ganger rikere, og har aldri vært rikere enn de er dag? Hva gikk galt?

   PS til alle som fristes til snarlige konklusjoner: Ikke dra disse lettsindige konklusjoner på galt grunnlag. Jeg har som den eneste journalist og fritenker i Norge påvist hvordan FrP ved Siv Jensen er i lomma på samme krefter som står bak marxismen, leninismen, nazismen, fascismen, – nevn det isme du vil. Over HELE den politiske linjen fra Rødt/Kommunistpartiet til FrP tjener de disse Rockefellers, Rothschilds, Harrimanns og Schiffs, siden Steinar Bastesen ble kattet av Kystpartiet og fikk hjernslag både før og etter etter at han nevnte fra Stortingets talerstol, for første gang i historien, det utilrådelige fakta at det er en uting at våre tillitsvalgte er med i internasjonale elite organisasjoner som Bilderbergerne og annet.

   Idet de gjør det, går de fra å representere oss, og blir venner med ‘fiffen’ istedenfor. Der er ingen alternativer.

   Bare å se på politikken det, og se hva som tjener oss, og hva som tjener DEM.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Singoalla
    01. 05. 2010 klokken 14:17

    Er enig i at vi bør egentlig forby alle typer propaganda, om det hadde vært mulig, men da rammes også misjonsbefalingen.. så det går ikke likevel.. men vi kan forby propaganda i statlig regi kanskje? Den blir uansett ikke ren.. og staten bør være nøytral for alle.. alle ismer og kanskje også religionene er skapt av de samme krefter for å lage teater og illusjon om forskjellige retninger og debatter, sirkus til folket, splitt og hersk. Ja, det blir bedre uten :-)

    VI BØR OGSÅ JOBBE FOR ET ALTERNATIV TIL NWO S AGENDA..
    DET ALTERNATIVET DREIER SEG OM HVERT INDIVIDS RETT TIL FRIHET I TENKNING OG LIV OG RETT TIL PRIVATLIV OG SELVBESTEMMELSE..
    DETTE ER DET MOTSATTE AV DERES NEW WORLD ORDER..
    OG DETTE BØR ALLE HER VÆRE VELDIG BEVISST PÅ..
    IKKE BARE HVA VI IKKE VIL HA; MEN HVA VI VIL HA ISTEDET!

    I sannhet er det smertefullt å bli omskåret på hjertet, men gjennom lidelse, smerte, forløsning, tilgivelse og kjærlighet, renses vi og hjertet slipes til en diamant.. En ting er jeg uenig med deg i: Store Aand = Verdessjelen.
    Det stemmer ikke med mine kunnskaper, men det tar vi ikke nå.’Jo kan prøve en kjapp en, slik at det ikke skal bli stående åpent… Mennesket består av flere nivåer og deler, som alle går forskjellige steder når vi dør..

    Den fysiske kroppen er et lån fra Moder jord og gis tilbake til jorden.. elementet er jord..

    Fra Faderen har vi fått livets gave som kan kalles «pure spirit» – som er den samme livsånden som ble blåst inn i Adam.. og som også alle dyr og alt som lever av, dette er Faderens ånd, men den er helt ren og går tilbake til det som vi kan kalle Faderen ved vår død..Når den tas tilbake og sølvtråden brister, forbindelsen til Faderen, da er det ikke mer liv i kroppen..
    Elementet er ild, det er livsgnisten av Gud som er i oss.. denne har ingen personlig informasjon lagret..

    Det kollektive ubevisste.. er som en stor felles gruppesjel..som er felles for oss alle, der lagres i hukommelsen alle menneskelige opplevelser, til hver og en og som har skjedd på jorden.. også denne «kroppen», astralkroppen går tilbake dit hvor den kom fra.. i denne ligger følelser og elementet er vann.. følelser blir til tårer, viser dette klart.. At alt lagres i en slik stor «databank» innebærer også at enhver sjel/person kan hente hva som helst av opplevelser ut fra denne, som vi alle har tilgang til.. hva som er egne personlige tidligere liv, og hva som er alles arv og hentes fra verdenssjelen, blir dermed utklart, f eks kan vi alle hente opp minnene fra Cleopatras eller Napoleons liv, det er faktisk blitt allemannseie..

    Det siste elementet er luft.. og det er knyttet til det mentale.. Jeget og til vårt jeg, ego og tenkning.. dette er noe som vi må utvikle SELV.. og som kan inkarnere og gå videre.. det finnes også høyere substaner og nivåer og helt andre forklaringer, men dette var en lettfattelig kortversjon, forhåpentlig..
    Vi må ikke blande begrepene.. Vi har utviklet jeg-et etter Renessansen.. og før det hadde vi gruppesjel som dyrene.. (Renessansen betyr gjenfødelse)
    Så verdens-sjelen er neppe din øverste Gud, JJ.. Bare en del av helheten som til sammen utgjør Gud, selvsagt, på et vis..
    Håper at dette var oppklarende..

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     01. 05. 2010 klokken 14:37

     OK. Bra! Da er vi enig om at kun statlig propaganda skal vaere forbudt i det nye samfunnssystem.

     Takker for presiseringene forøvrig Singo. Høres fornuftig ut.
     Som alltid er det et definisjonsspørsmål. Fordi mange ord er ødelagt, og har mistet sin symbolske betydning idag, og som skaper av mine ord, forbeholder jeg meg av og til retten til å bruke mine definisjoner, hva jeg legger i begrepet, mer enn hva mainstream eller andre legger i det…. Det er min åndelige frihet…
     :)

     Frihet er å ikke begrense seg til hverken Kaballah eller Bibel.
     :)

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Singoalla
     01. 05. 2010 klokken 16:16

     Fortsetter litt og avslutter ang min kommentar overnfor:

     Det er sant, JJ. Og det jeg har skrevet ovenfor her er kunnskap som er sant og riktig, man vet det selv, når man hører det, vi gjenkjenner sannhet i våre hjerter, om de er rene nok, der Gud skrev sannheten fordi skrifter kunne misbrukes og tukles med.. Men det er den type kunnskap og innsikt som jeg her ble inspirert til å dele, på Guds hellige dag, har vært jobbet hardt for at vi ikke skulle få del i. De som ville ha makt over oss, ville for enhver pris og med alle midler, hindre oss i å få slike kunnskape.. deres propaganda, drap og svertekampanjer, er i sannhet holocaust.. på de sanne kristne og jøder, martyrene.. dersom man vil være på martyrenes side, så er det de som ble stemplet og drept som kjettere, som i sannhet er de samme martyrer, vi må se at dette gjelder også på dette område, ja kanskje især på dette området..
     Det var også dødsstraff for kabbalah, til og med blant jøder til tider.. og mange jøder har også dødd martyrium for sin tro, under den rådende kristendom..
     Dette er den type kunnskap som man måtte møtes i hemmelighet og kalle seg frie murere eller annet for å kunne dele og bevare.. intensjonene og begynnelsen til frimureriet er faktisk helt fint, etter mine kunnskaper, og den massive svertingen og fordømmelsen, vitner bare om at det var lys her, som ikke skulle få leve..sannsynligvis er de nå kuppet og infiltrert, om det vet jeg ikke nok til å uttale meg, svertepropagandaen om dette kan jeg ikke stole blindt på iallfall..

     Vi bør ikke begrense oss hverken til Bibelen eller Kabbalah, men søke kunnskap helt fritt, helt enig, men de to du nevner, hører sammen og Kabbalah er A, skriftene B, og inneholder hele forklaringen og helheten for den som er interessert i den lære og retning, som Bibelen er en del av? Hvis verden består og det blir mulig å få det gode Tusenårsriket her, hvor den reelle Gud og Messias skal leve iblant oss og hvor hver tåre skal tørkes..som beskrives i Johannes Åpenbaring 21 og 22, da er jeg sikker på at den læren vi da alle vil få del i er det som i dag kalles Kabbalah.. Livets tre, står beskrevet der.. og det er hva det er.. da skal alle få del i herligheten

     Vi ble jaget ut av Edens hage, pga synden OG fordi vi ikke skulle få spise av LIVETS TRE, i den tilstand vi da var, for da ville vi fått evig liv, i den forfatning vi da var. Det måtte hindres.. treet vi spiste av var kunnskapens tre. Som du ser i Åp 22, så skal vi en dag ta fatt på Livets tre.. eller noen kaller det Jacobs stige som har 10 trinn.. og så er det noen av oss som har «tjuvstartet» litt, vi som forlengst var rede..
     Glem ikke, at der lyset er sterkest, er svertingen og motkreftene sterkest..

     Kirken som ble en fallen skjøge, var feil fra begynnelsen av, stiftet av Konstantin og paven.. de holdt feil dag hellig.. som ikke var den dag som var hellig for Gud og forandret Guds tider og lov og mye annet..eksakt som Bibelen forutsa at antikrist ville gjøre.. de var ikke bare helt på avveie, men de laget sin egen romerske religion, hvor de misbrukte Jesus? og så FORBØD DE all levende åndelighet.. alle som tenkte annerledes. og som hadde reell kunnskap ble ryddet ut.. Og deres frukter burde vitne til alle om at dette ikke var i nærheten av å være den rette og sanne tro, ut fra Jesu kriterier.. Det var såkalte «kristne» av den rådende tro som gjorde mange av de holocaustene som heller ikke du har nevnt noe særlig her, mot indianere, tasmaniere, opprinnelige cubanere og mange andre..alle med en avvikende tro fra deres romerske konstruksjon, som de ville ha monopol for.. alt annet ble stemplet som «hedensk» og kjetteri, det må vi innse, og på denne tros frukter må vi konstatere dette for vranglære..

     Det jeg skrev ovenfor kan være et eksempel på hva vi ikke skulle få vite, om oss selv, Gud osv.. lære av de som hadde mest innsikt.. Vi skulle kapsles inn, i et infantilt nivå.. hvor vi skulle godta deres dogmer og ikke utvikle oss eller vår tro..og ikke få har reel kontakt med Gud, bare en masse ord, som vi skulle ta stilling til å tro eller ikke tro på, deres kritierier.. jeg er lei for det, men slik ser jeg det, krystallklart.. Skal vi finne noe annet må vi «gå bort fra henne», som Bibelen også ber oss om.. Dvs vi må ikke la oss lure av hverken skjøgen eller skjøgebarna og skøgebarna er hver eneste en tro og sekt som springer ut fra den samme stamme, fra det samme treet.. som er råttent.. og det er hva jeg har tatt på ordet JJ, gå til de gnostiske skrifter som disse ikke ville ha med i Bibelen, og der har Jesus gitt den samme lære som er i Kabbalah, for kristne. Den sanne lære som martyrene ble drept for, men som den kristendom som overlevde og rådet, DREPTE og ville utrydde.. det er ikke den kristendom vi har i dag.. den holder folk i et JERNGREP, av frykt, for å gå utenfor og videre fra det som er vår barnetro.. men et som føles trygt, fordi vi har fått høre det siden barndommen, er hva som kanskje var grunn til å frykte, åndelig sett.. All levende tro utvikler seg, og står ikke bom still i dogmer.. det er frykt for helvete osv, som disse har prentet inn i folk som gjør at folk holder seg i folden.. Frykt ikke, sa Jesus.. møt ham utenfor.. han er der også, ja faktisk MER der, den EKTE Jesus og ikke den som kirken har skapt.. Frykt ikke, for dersom Gud var slik som disse som sverter alle andre fremstiller, så burde vi tatt avstand fra ham av den grunn..
     Den sanne Gud er ikke slik, han kaster ingen i helvete selv om man tror noe annet enn kirkens dogmer.. men denne frykt sitter dypt i mange..

     Det som jeg tror du mener er din Gud, JJ, er det aspekt som kalles Faderen..
     Keter, innen Kabbalah, kronen, koresponderer til kronechacra som er helt øverst på treet.. dette er ren pure spirit.. umanifestert.. I andre enden av treet, nederst, har du Malkut.. som er Moderen..
     Det er materien.. den fysiske verden, kroppen vår. Dette er ikke noe ondt, det er feminint, det er manifestasjonen, skaperverket. Det er mange aspekter og sefirot imellom disse som alle er sfærer, verdner, dimensjoner, eller du kan sette malen på mye annet.

     Om man ser for deg den syvarmede lysestaken, så er de 7 lysene symbol for de syv stråler som korresponderer med våre ukedager, chacraer osv, foten på lysestaken, er denne verden, Malkut, Moderen, den manifesterte verden, som er feminin, Moder Jord osv.. Vi lever i henne, går på henne, og hun er ikke bare Moder Jord, men hele det manifesterte Universet, Moder Univers? Faderens aspekt kan forstås som et like stort umanifestert Univers
     Men som ikke er av denne (manifesterte) verden.. Alt som er her er feminint i grunnpolaritet.. rett og slett fordi det blir feminint som MANIFESTERT.. Nå har vi nevnt 8 deler, altså lysestaken med de 7 lys, og sokkelen, jorden.
     Over dette har vi de 3 sefirot/sfærer som kan kalles «The Godhead».
     Og rekkefølgen er: Faderen, sønnen og den hellige ånd..
     Og alt Jesus sa og lærte var faktisk kabbalistisk, i rekkefølgen og annet, f eks fadervår, bergprekenen osv
     Den hellige ånd er selvsagt feminin.. som i himmelen, så og på jorden.
     Vi har ingen sønn uten en mor.. kristne snakker mye om den hellige ånd, men de har til felles at de stort sett ikke aner noe om denne.. om hvem hun faktisk er, og sier man hun, så protesterer de..

     Alt er ok og ved det gamle om man bare holder seg til at hun er hankjønn eller intetkjønn.. slik vil de ha det. Da føler de seg trygge.. men sannheten er annerledes.. for alt består av maskulin, feminin, pluss og minus, og det var ikke ved knopp-skyting eller homoseksualitet at sønnen ble til.. for å sette det på spissen. Alt er i tråd med naturen as above, so below.. Balanse, maskulin/feminin. Som Jesus sa, så er faderen og han i «himmelen», som ikke er av denne verden, mens Moderen.. ånden, Guds tilstedeværelse på jord, er alltid hos oss og med oss, lik en mor som aldri ville forlate sine barn. Symbolisert ved duen.. Hvorfor måtte dette benektes og skjules?

     For å stenge oss inn i en mørk boks, for å hindre oss i å forstå sammenhengene, som i himmelen så og på jorden.. om man ser på naturen kan man forstå alt, det er i Guds bilde, og er ikke i strid med det som skjer høyere opp, men helt i tråd og harmoni med dette.. De tok fra oss nøklene..for de ville ikke at vi skulle se.. inne i boksen.
     Det feminine var så FARLIG for prestene, fordi det er det Guds nærvær som er nær oss, som er polariteten i vår egen sjel, som er jorden, naturen og alt vi lever i. DETTE ER LETTEST TILGJENGELIG FOR MENNESKER.. direkte, vi merker hvordan vi er nær noe slikt, når vi er i naturen, mange merker det, også de som ikke er religiøse..
     Hele den ortodokse verden, og katolikkene, ber til Maria og via Maria, og det FUNGERER.. for Maria Jesu mor, ble plassert for å ha den funksjonen.. mens andre feminine aspekter f eks Sofia, som verdens første kirke Hagia Sofia i konstantinopel ble bygget for, ble renset bort. Kunnskapen fikk vi ikke, den ble kalt kjettersk, men de tillot folk og bad folk om å be til Jesu mor istedet, og den hellige familie skulle være et bilde som gav oss innsikter og et forbilde?

     Så kom Luther.. som sikkert hadde en del tysk logikk og vett? og det var sikkert fint å få Bibelen på eget språk, MEN, åndelig og spirituelt sett var Luther en vandal.. og han stengte folk inn i en Luthersk boks, hvor det ikke er mye lys, og hvor alt feminint, til og med Jesu mor ikke er tillatt.. hverken som forbilde for gode kristne, eller å be til eller via.. det høres greit ut for oss som er indoktrinert med dette, men sett i åndelig perspektiv ble det en katastrofal tvangstrøye som lukket oss inn og stengte av for det meste av kontakt..

     I dag propaganderer kristenfundamentalistiske Lutheranere, høyt mot alle som har en annerledes tro.. fordømmer dem og «Maria dyrkelse».. vi ble ikke tillatt engang å hedre Jesu mor, som var mor i den «hellige familie».. Det er et mørke, et mørke som ligner intet.. og de sverter alt og alle som har et lys som de mangler selv, spesielt kabbalah og annet som de blir lært til å forbanne i tråd med agenda og deres zionistiske og/eller judeo/kristne ledere.. de er svertingen vi ser i dag..

     Deres mål er å utrydde all levende tro og alt som ikke er i tråd med det som er made in Rome, eller made in USA, nyere.. i dag kommer det meste av propaganda derfra både fra New age og «kristent» hold..

     Slik var denne kirkes ånd og intensjon fra begynnelsen, ja monopol og makt over folk var selve hensikten med denne.. jeg banner kanskje i din kirke nå, JJ, men dette er viktig..og jeg ytrer meg ut fra mitt syn og innsikter..

     Når de snakker om hellig ånd, så skinner de gjennom at de ikke aner hva dette er.. man kan more seg med å be vanlige kristne eller deres prester definere og forklare den hellige ånd, og det vet intet, intet.. straks man nevner noe feminint blir de skektiske og fordømmene, for i deres verden er alt bare maskulint, det kjennes tryggest, til nød kan de kanskje si at noe er intetkjønn, men femininitet er for dem en styggedom..så jenter som vokser opp i vår del av verden tillates heller ikke religiøse kvinnelige forbilder, hva slags virkning har dette? Så velger de seg en annen madonna..

     De vet ikke hva hellig ånd er like lite som de kjenner den sanne Jesus, kun en som er skapt av kirken.. Hadde de kjent noe annet hadde de vært fulle av visdom og forståelse og gått bort fra vranglæren..jo mer de sier ordet hellig ånd og påberoper seg å ha hellig ånd, jo mindre kunnskap har de, både om hellig ånd og annet, virker det som, og sier man sannheten fordømmer de det som kjetteri? Det hjelper ikke å si det med ord.. Hellig ånd, gir innsikt, forståelse.. og de som har reell kontakt med den flommer over av kunnskaper og innsikter.. det kan vanskelig sies om den kristendom som nettopp, stengte det feminine aspekt ute.. det feminine aspekt var farlig, nettop fordi da folk selv lett kunne få kontakt, med sin Gud.. slik det var ment å være.. men som vranglærerne for enhver pris måtte hindre, for å beholde makten til kirken sin og den oppleste og vedtatte kristen tro.. istedet ble vi innestengt i en luthersk og kvinnefiendtlig boks, hvor selv Jesu mor ikke var velkommen.. Luther hadde faktisk et dårlig og anstrengt forhold til kvinner, snakket nedsettende, selv om sin egen kone.. kvinner var for ham til kun for å føde barn og en annen ting.. dette er en mentalitet og en fyr som ikke var spirituell eller åndelig.. og som «guru» for hele den Lutherske kirke så er dette ganske katastofalt.. kirken hans renset da også ut, alle spor etter åndelighet og mystikk.. de er kalde og bygger på ord og ord alene.. prekner.. nordmenn som drar til utlandet kjenner hvor utsultet de er når de går inn i greske, franske eller italienske kirker.. Jeg sier ikke at de andre kirkene har den rette lære, men de har nå iallfall beholdt litt spiritualitet.. osv. så når Lutheranere fordømmer den katolske kirke peker 4 fingre tilbake på dem selv.. Alt ble renset ut i den Lutherske boksen, unntatt ordene..

     Enhver får være salig i sin tro, jeg er oppvokst med den Lutherske tro, men da jeg i en kristen bønn som skjedde i Jesu Kristi navn, som alltid, fikk oppleve den reelle åndelige fødsel og totale transformasjon, som Jesus snakker om i Thomas evangeliet at kun de som er rede til å bli totalt transformert, vil finne, da strømmet innsiktene og forståelsen på, direkte, svar på alle ting ? kom rett inn i min sjel.. og har fortsatt siden, slik det skal være.. Fra før av var jeg oppvokst med kristen barnetro, søndagsskole, hadde frelsesopplevelser osv osv.. men jeg visste ikke hva dette var som skjedde med meg, helt spontant og i en kristen bønn i August 1998.

     Men da jeg endelig fant ut hva det var, lenge etterpå så er det en transformasjon og reel åndelig fødsel som skjer når sjelen er rede for det og som har skjedd med mennesker til alle tider, innen aller religioner. Og de kristne som dette hadde skjedd med kalte seg gnostikere og de kalte det som skjedde for gnosis.. kunnskap, viten.. som erstatter tro..

     Hvorfor hadde vi aldri lært om dem og dette på skolen?! Det var altså disse, som var martyrene, i de holocaust som har skjedd ved kirken og den rådende kristendoms hånd.. og heller ikke de holocaust har vi hørt noe særlig om.. det var vranglærernes holocaust mot de som virkelig hadde lys og innsikt, for å til evig bringe disse til taushet.. så de kunne ha sin vranglære og makt i fred.. men gnostikerne.. de reinkarnerte og er tilbake, igjen og igjen, og lider ofte samme skjebne.. Håper jeg slipper det i dette liv, men jeg ser de samme kreftene holde på..håper nå at alt kommer frem, om alle holocaust, både om ofrene og hvilke krefter, retninger og mennesker som er bødlene.. For også dette har vært forsøkt snudd på hodet, av propaganda, og generelt må man snu det meste på hodet igjen i dag, for at det skal bli korrekt igjen.. og vi må forstå rekkevidden av løgner og vranglæe som vi har blitt foret med av de samme folk og ånd som lager holocaustene.. Be Gud om å vise dere sannheten, uansett hva den måtte være, uten noen forutinntatthet og dere vil bli satt fri

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     01. 05. 2010 klokken 19:11

     Singoalla,
     Jeg er den første til å innrømme at kunnskap er viktig. MEN, kontakten med ånden kommer ikke (kun) via kunnskap (gnosis), ofte tvertimot. Kunnskap om verden er viktig. Jeg er mindre sikker på om ånden kan oppleves intellektuelt.

     Der er vel en hjertets vei, og kanskje også en intellektets vei, men jeg kjenner ikke til den sistnevnte så mye. Den Aandelige kontakt skapes mest av hjerte, og mindre av hjerne. Ofte kan det være at det er når hjernen får kortslutning av all kunnskap, for mye, overload, at gnosis kan oppleves via det emosjonelle instrument.

     Det var nettopp ved å spise av Kunnskapens Tre at Adam og Eva separerte seg fra de åndelige sfærer, separerte fra seg fra den åndelige ‘Faderen’ og ble overlatt til seg selv, – utenfor ‘Paradiset’.
     Det er ikke vits i gjøre alt på den vanskeligste måten, og gå den lengste veien for å komme til målet alltid.
     :)

     Det kristne metode er faktisk så enkel at selv barn kan forstå den, eller skal jeg si: at kun barn forstår den. Voksne er for satt av å spise av Kunnskapens Tre, i sitt strev av å søke gnosis den intellektuelle vei.

     «Du skal bli som et barn, for å se G-d’s Rike»

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Singoalla
     01. 05. 2010 klokken 19:34

     Jo, vi må bli som barn igjen, for å komme inn i Gud rike, men også dette kan forstås på mange vis.. f eks at vi må gi oss over, ikke la hjernen, dogmer og intellektuell kunnskap stenge.. egoet, er direkte i veien, for åndelig innsikt..

     Vi skal utvikle ALLE EGENSKAPER OG NIVÅER I OSS; JJ ikke bare et. Ikke bare hjernen, men heller ikke bare hjertet, følelser, eller det intelelktuelle, vi skal utvikle alt og det tar oss mange liv..

     Veve brudekjolen, som Jesus bad oss om, fylle våre lamper opp med olje og være rede, som han bad oss om..»vær dere mer perfekte enn jeg» – sa han til og med, og at de troende ville gjøre større tegn og under enn han selv hadde gjort.. alt dette, var hans ord, som ikke nevnes mye…

     Vi skal altså utvikle alt dette. Gnosis er ingen verdslig kunnskap og lære, det er en innvielse, totalt transformerende fødsel, til å bli åndelig levende.. Det er helt umulig å forstå, for de som ikke selv har opplevd dette, det er helt umulig å forklare eller forstå med ord eller hjerne, likesom Gud er det..

     Kabbalah og gnostisisme er ingen intellektuell lære.. om leser slik lære og forsøker å forstå med intellektet forstår man ikke mye.. man må ta både hjerte og bevissthet, i bruk.. man må ha nivå til det. Det er sant at man ikke skal gape over for mye, ikke mer enn man er rede til ut fra nivå, det kan være farlig, derfor var det grader og nivåer, i mysterieskolene..

     Levende bevisshet, kontakt med Gud og de høyere sfærer, er nødvendig.. det kommer når man er rede til å ta imot og gå inn porten, og ikke tviholder på dogmer som var ment å holde oss på et infantilt nivå, sjelelig og faktisk hindre oss i å gå videre..

     Det er mange nivåer i livets skole, mange rom i Faderens hus.. i Bibelen kommer det klart frem, at det er en annen lære, som er kjøttet, til og med Paulus snakker om denne, en mer avansert lære for de viderekomne.Det kommer også klart frem i brevene etter hans nærmeste disipler, som står i Bibelen og om man leser brevene der, etter Jakob – Jesu kjødelige bror, Peter og Judas (ikke samme Judas som sviktet ham) der finner vi også dette og en helt annen lære, enn den som kirken skapte, det er korte brev, og jeg anbefaler alle å lese..

     Jeg leser dem noen ganger opp for vanlige kristne, og de tror ikke på at dette kan stå i Bibelen, men det er deres Bibel jeg holder i hånden.. og Nytestamentet.. sannheten er der, hele veien, og den vranglære, som Bibelen også sa ville komme og som vi alle har blitt servert, har ingen som helst fundament i deres egen Bibel.. Vi må videre, utvikle oss.. Det var aldri meningen at vi skulle drøvtygge utvannet melk, hele livet.. man bør i det minste gå videre til graut, også åndelig sett, om man ikke er rede for det Paulus kaller «kjøttet».. :-) Levende tro og alt annet levende, utvkler seg..

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til J.Johansen
    02. 05. 2010 klokken 02:46

    Under dette sosiale indoktrinering program har de fleste illusjoner blitt formet i løpet av de siste 60-70 år. Eksempelvis Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

    ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

    Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

    Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

    Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

    Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

    Jomenn ble ikke bare skolen verdslig, men faktisk hele verden. Ble den mindre barbarisk med den leninismen, trotskyismen og marxismen de sverget til?

    De har også vært utrolig flink og ivrig i å skjule disse glemte Holocaust, begått av deres idoler og lederne av deres ideologis samfunnstrateger.
    http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

    Edvard Bull d.e.
    http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Singoalla
     02. 05. 2010 klokken 03:15

     En ateist på sin hals, som utbredte sin lære med tvang og indoktrinering av små barn på skolen.. horribelt er det. Vi har sett sekulariseringen og verdsliggjøringen.. av hele samfunnet og vi vet at sosialisme og ateisme ofte kan henge sammen.. men det at de har sagt og skrevet dette åpent og deretter gjennomført det i praksis, med så store konsekvenser.. det bør alle merke seg og man bør iallfall ikke stemme på Arbeiderpartiet om man er kristen eller har en eller annen tro, eller spiritualitet.. jeg ble skuffet over forrige valg, at folk vil ha mer av de store Status Qou-partiene.. helt utrolig..

     Det er et faktum at Lutheranismen har alle kjennetegn til en sekt og at det er mye uvitenhet deri.. likevel er det nå engang den Norske stats religion og jeg synes det er mye bedre og sunnere med en Lutheransk barnetro enn ingen tro.. ateisme medfører ofte angst og utrygghet.. det koster samfunnet mye..

     Vet du noe mer om denne Bull, hans bakgrunn osv? Er navnet Norsk?

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Singoalla
     02. 05. 2010 klokken 03:40

     Det var flere ved det navn og jeg søkte litt rundt..
     Det sa meg ikke så mye og jeg har ikke allverdens tid til slike søk, lurte vel heller på om noen visste noe.. du fant noe der.. og dette Bull.. navnet…
     Høres ikke Norsk, ser hva du fant.. Bibelske navn ble også tatt av gode Nordmenn men agendaen.. Kjenner vi iallfall, den var han med på, det er sikkert.. og religiøs av noen art var mannen iallfall ikke..
     Ole Bull kjenner vi jo, ellers finner jeg bare bilder av andre Bull, ikke denne.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     02. 05. 2010 klokken 05:25

     Edvard Bull var sønn av Edvard Isak Hambro Bull
     ………….
     Edvard Bull d.e.
     http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til Cosmomind
  01. 05. 2010 klokken 11:31

  Jeg kan for ordens skyld legge til at jeg hverken bekjenner meg til noen ismer eller til noen trossystemer. Jeg prøver etter fattig evne å forstå BÅDE samfunnet, dets strukturer, og hva det er som ikke er som det burde være, og jeg prøver å forstå det religiøse/åndelige aspekt med tilværelsen.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til onormanns
   01. 05. 2010 klokken 13:49

   Eg har sympati for din usikkerhet rundt trossystemer som j.j. og meg (ikke religion). om eg kunne få lov å gi et støttende råd. ikke ta religioner inn gjennom hodet. ha fokus på oppgaven vår her slik at vi kan samles mot vår fellesoppgave og trussel. så tar vi religion og tro på personlig utveksling og livets erfaring. dette vil spare deg mye frustrasjon. ærbødigst onormanns.

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til bin Laden
   03. 05. 2010 klokken 17:14

   JJ siterer jøden i sin nye artikkel om p-piller:
   «bort fra alt det barbariske, fra den usunne moral barna lærer gjennom religion.” «Skolepolitikk er klassepolitikk»,- skrev norsk satanist Edvard Bull, sønn til Edvard Isak.
   Dere er med faen.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Ergon
  01. 05. 2010 klokken 12:50

  Apropos glemte eller gjemte Holocaust; store eller små, så har vi et her også i Canada:

  http://www.vigridtvedt.net/canadabarn.htm

  Om det er fullt kvalifisert til tittelen «Holocaust» er jo en vurderingssak, men David Dees mener tydeligvis det.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Singoalla
  01. 05. 2010 klokken 13:50

  Amen.. Glimrende ironi og brodd i kommentaren av JJ ovenfor..
  Skriver dette for å be dere alle om å lese denne spesielle kommentaren og forstå hva som virkelig står der.. og hva som i den saken han nevner faktisk har skjedd… Og til JJ, bare stå på. Lag gjerne et slikt reellt forslag eller søknad, bare for å se hva slags svar vi får.. jeg mener alvor. La det være som en prøvestein på om alle folk og folkeslag er like verdt.. henvis til denne artikkelen og også gjerne til den andre artikkelen med dokumentasjon om at de som fikk 22 millioner delt ut til lignende prosjekt, muligens ikke hadde like solid dokumentasjon for sine ofre.. Og hva med bygninen, fikk de bygningen + 22 millioner? Vi bør kunne få tilsvarende iallfall, med mange flere ofre og med folkemord som er ukjente for de fleste i befolkningen..

  Om du kan slå i bordet her med 66 millioner reelt døde i bare et av de glemte holocaust, og derpå legger vi til alle andre du har nevnt, og enda flere, jeg nevnte noen.. og alle disse ofrene er vel ikke dårligere enn jødiske ofre? Følg opp søknaden og deres svar her, offentlig på Nyhetsspeilet, vi er mange interesserte. Det er god og ekte journalistikk og samfunnsarbeid hånd i hånd..

  Statsministerboligen får vi neppe, den skal være i bruk av den til enhver tid rådende øverste av disse i konspirasjonen i Norge, ofte av samme ett..
  Du kan sette den opp som førstevalg på søknaden, men vi bør nok finne noen alternativer som er større sjanse for å få, slik at det ikke blir avfeid som tull og ren utopi.. om de så nekter oss penger og et svært dyrt senter, ja da har de slått fast at disse andre folkeslagene, folkemordene og ofrene er mindre verdt enn de jødiske. Legg vet på at det er en mye mye større informasjons-grunn om disse GLEMTE holocaustene enn om det som likevel står nevnt i alle historiebøkene og som alle vet om.. vi har litt å ta igjen på vegne av alle disse andre… om du blir nektet penger, vil uretten for alltid kunne slås fast og fortelles om. Om vi så får et senter og masse penger, ja da skal vi vite å bruke det, til folkeopplysning til befolkningen av samme gode type som vi allerede beviser at vi kan og utfører daglig her på NS.. Tenk hvor mange vi kan nå da, med riksdekkende TV og hele pakka :-) om alle ofrene for holocaus, de virkelige holocaust.. både i fortiden og NÅTIDEN.. de folkemord som pågår nå, mot befolkningen, med gifter, stråling og silent war.. det siste vil jeg anbefale at vi toner ned og ikke fremhvever i søknaden.. men det er helt rettmessig og riktig.. i lys av hva vi vet skjer, at vi også bryr oss om dagens ofre som lever midt iblant oss og muligens kan reddes…
  Og det aller viktigste, forhindre det største av alle holocaust, det som er planlagt nå og legges opp til med Fema-camps osv..

  Deretter ber jeg våkne folk her, som har tid, spore opp, om mulig, hvem som var ansvarlig for å gi alle disse pengene av våre skattepenger til det andre senteret som hadde til mål å kapre boligen til Quisling på samme måte og ånd som den falske kirken vi har blitt flasket opp med har kapret alle de hellige stedene til våre forfedre for misbruke og nøytralisere drage-kraften som var på disse stedene.. dragene ser vi fremdeles, på de gamle kirkene, som forfedrene vel mente hørte til på et sådant sted..
  Ikke rart at noen av våre forfedre og vikingene var sinte på og angrep kirker og klostere, de hadde jo faktisk røvet deres hellige steder ifra dem, deres tro ble herjet mot, stemplet som hedensk og forbudt.. stakkars forfedrene…
  Så det var faktisk forståelig og rettmessig harme, om vi forsøker å forstå deres syn.. ser ikke på Quislings bolig som noe hellig sted, men likevel.. paralellen er klar.. om å erobre «fiendens» territorie, hus og hjem..
  Det er krig ja..

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Singoalla
  01. 05. 2010 klokken 13:55

  Det ble tull nå fordi min kommentar havnet et helt annet sted og på en helt annen side enn den viktige kommentar av JJ som jeg henviste til. Fordi jeg anser den som viktig, konstruktiv og genial, så tar jeg meg den frihet, før noen andre svarer, å lime kopi av denne viktige kommentaren til JJ rett under min her, og om dette er galt, JJ så bare slett i vei, det har du mulighet til..
  Ville ha disse rett ved siden av hverandre slik at folk kan bedre se…
  Link til der den ligger fra før:

  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/comment-page-5/#comment-26950

  J.Johansen sier:
  01. 05. 2010 klokken 08:33

  I dag er det 1. Mai og dagen da sosialister feirer Lenins fremste eksportvare: Den Tredje Internasjonalen, – det internasjonale nettverk som har promotert og arbeidet siden andre verdenkrig for å gjøre Lenins samfunnsystem til en internasjonal affære.

  I den forbindelse og på denne dag søkes det etter ressurspersoner som kan danne en forening; Holocaust Incorporated, som kan søke Staten om kr. 22.000.000,- (tjuetomillion, 00/100) per år til å opprette og drive Holocaustsenter, og drive opplysningsarbeid ovenfor barnehager, barneskoler og videregående skoler om Lenins og de andre samarbeidende udyrs industrielle extermination av 66 million medmennesker.

  Forslag er innkommet om å også oppsøke fødestuene med skrekkelige plakater om forholdene som de var, for å vise dem til nyfødte babyer, slik at barn blir tidlig oppmerksom på uretten, slik at de får uretten bokstavelig talt prentet på netthinnen tidligst mulig.

  Dette vil også skremme livet av dem, slik at de ikke skal bli henfallen til lignende atferd som Lenin i voksen alder.

  Siden Quislings Gimle er opptatt, tenkte vi å be om den nye Statsministerboligen som vårt hovedkvarter for den nye forening, etter at vi har fått kastet ut de som bor der nå. Det vil være en god sentral plassering og ha en fin symbolverdi.

  God lønn for ansatte ressurspersoner kan påregnes. Kan sikkert ordne noe av donasjonene fra enker og faderløse til foreningen i svart betaling om ønsket.

  Propagandisk talent er et must. Trening vil bli gitt, innklusivt Edvard Bernays (Sigmund Freuds nevø) bok ‘Propaganda’ (til din odel og eie).

  Gode muligheter for rette personer.

  PS: Glemte å si at Lenins samfunnssystem hadde sine svorne tilhengere her til lands også, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

  Når en ser navnene her,
  så må en vel huske at eplene sjelden faller lang fra stammen.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Ergon
  02. 05. 2010 klokken 16:13

  Vi må aldri glemme de folkemordene som ble begått mot befolkningen i Øst-Europa i kommunismens navn mellom 1917 og 1947. Det var 30 år med sammenhengende nedslakting av kristne, intelligensia og frie bønder og andre som ble vurdert som farlige for det kommunistiske maktapparatet. Her er en link om det kommunistiske Holocaustet i Latvia:

  http://www.lietuvos.net/istorija/communism/

  Dette er vår nære historie og preger fremdeles dagens politikk hvor en tidligere direktør for Yad Vashem, Yitzhak Arad, i Jerusalem er ønsket av Latvia for delaktighet i drapene på latviske antikommunister. Arad var offiser i NKVD som var sentrale i terroren.

  Det som gjør historie så interessant er at kontroll med historien er maktfundament nr 1. Den som kontrollerer historien kontrollerer nåtiden og den som konrollerer nåtiden bestemmer fremtiden.

  Skal vi derfor kunne påvirke fremtiden må vi beseire fiendens falske historieskriving og erstatte den med objektiv, faktabasert historie og ikke dagens politisk motiverte propaganda. I den kampen er Speilet nå blitt den ledende aktøren i Norge:)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Ergon
  03. 05. 2010 klokken 11:48

  HL-senteret på Bygdøy er helt sentralt i hjernevaskingen av det norske folk til å akseptere den internasjonale maktelitens verdensbilde. De har enorme ressurser og valget av hovedkvarter har en enorm symbolsk betydning. Seierherrene fra den andre verdenskrig fortsetter krigen med andre midler, men den totale krigen stoppet ikke opp i 1945. Ikke startet den i 1939 heller. Den har pågått i 6.000 år ifølge dem selv.

  Her er et såkalt skjult Folkemord som ble gitt den betegnelsen av kommunistene i DDR i 1966. HL-senteret følger opp sine åndsbrødre og presenterer nedslagingen av Herero-oppstanden i Sydvest-Afrika som Folkemord eller Genocide eller Holocaust. Det siste ordet bruker ikke HL-senteret for det ville fornærme den klanen som har patentert uttrykket.

  Den første linken er til HL-senterets hatefulle propaganda-artikkel mens den andre er til en mere nøktern tysk side om temaet:

  http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/hereroene/215

  http://www.deutsche-schutzgebiete.de/schlacht_am_waterberg.htm

  Skal vi ha noen som helst mulighet til å nå fram mot disse hatefulle propagandistene må vi organisere oss slik artikkelforfatteren foreslår. Det må bygges et eget forskningssenter for alle Holocaust som kan behandles profesjonelt med et nøytralt historisk utgangspunkt. Jeg tror ikke Staten punger ut med en krone til formålet, men det trengs ikke.

  Internett har gitt oss muligheten til å jobbe desentralt i nettverk og BelzeBob sitt initiativ i en annen artikkel kan være kimen i en slik profesjonell satsing. Speilet er idag det eneste miljøet som et slikt tiltak kan gå ut ifra.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til bin Laden
   03. 05. 2010 klokken 20:18

   JJ gråter over jøde Solzhenitsin`s fortelling om jøde-rusiske grusomheter i Gulag.
   JJ synes synd på alle de millioner av «kristne» som ble plyndret og myrdet.
   Hva med min familie, JJ?
   Det var bare rusiske navn som signerte ordre om deres deportering og fengsling for den ene skylden at de var flittige og velstående, og har underholdt de hjelpetrengende…

   Hva med 250.000 tsjetsjenere, inkl.42.000 barn, myrdet på bestialsk vis av jøde-rusere under genocide jøde-Solzhenitsin forsvarte, mens uskyldige vestlige kristne har holdt kjeft om?
   Hva med millioner av okkuperte muslimer og buddhister som ble deportert, mishandlet og sultet til døden av ruse-jøder?
   Talte du dem sammen med millioner av stakkars «kristne rusere»?
   Ikke forvreng historien, du også.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til Ergon
  03. 05. 2010 klokken 21:25

  I stedet for å angripe en av de få her til lands som trekker de glemte Holocaust frem fra skuffen og belyser dem kan du jo selv legge inn tips med en link eller to til de sakene du brenner for. Husk at ingen av oss kan dekke alt og det er jo gjennom nettopp slike artikler med mulighet for kommentarer etterpå at vi kan utvide hverandres horisont med basis i artikkelen.

  Det forfatteren med andre ord har gjort er å gi deg og meg sjangsen til innspill vi ellers ikke ville hatt uten en masse arbeide og forskning vi ikke ville ha klart. (I alle fall ikke jeg:)

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til bin Laden
   04. 05. 2010 klokken 10:54

   Jeg kommenterte «slik artikkel som kan utvide hverandres horisont» til forskjell fra andre tullet jeg IGNORERER uten kommentarer. Min kommentar var ikke ment som angrep.
   En journalist må prøve å være objektiv, og ikke fremstille den man har sympati for, i en fordelaktig lys.
   Det at Solzhenitsin var jøde, og kun av den grunn fikk Nobels pris, er fakta.
   Det at rusere har like syk mentalitet som jøder, er fakta.
   Begge lider av stormannsgalskap, begge har syke drømmer om herredømme over andre, begge er grådige og hensynsløse når det gjelder overkjøring av «de andre mindre verdige».
   Uten ruse- og jødesauers iver og innsats ville ikke NWO ha en sjanse.
   Det er andre undertrykte folkegrupper som gjør motstand mot satanisme.

   P.S. Takk og pris at forfatteren gir sjansen for innspill.

   GD Star Rating
   loading...

Legg inn dine tanker