I årevis er Thorvald Stoltenberg blitt fremstilt som en profesjonell politiker, diplomat og en varm og medmenneskelig familiemann. Tirsdag 15. desember 2009 fikk vi se noe annet.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn | Video
  21.12.2009 22:33   (Oppdatert 22.12.2009 20:42)

Diplomaten Thorvald Stoltenberg truet journalist

I årevis er Thorvald Stoltenberg blitt fremstilt som en profesjonell politiker, diplomat og en varm og medmenneskelig familiemann. Tirsdag 15. desember 2009 fikk de som måtte ha tvilt på fremstillingen se en annen side ved diplomaten.

Diplomat og yrkespolitiker med godt rykte

Først litt bakgrunn om Stoltenberg senior (se også faktaboks nederst). Her er en kommentar fra en debatt i Aftenposten som i korte ord beskriver Thorvald slik folk flest nok har lært ham å kjenne – gjennom media:

”Jeg synes Thorvald Stoltenberg er en person med en god dose menneskelighet og omsorg. Han har nok bidratt mest gjennom å framstå som en faderlig og nøktern person som gir folk håp om at de norske idealene fremdeles er verdt å satse på.”

Slik avsluttes biografien om Stoltenberg i Store Norske Leksikon:

”Det var naturlig at nettopp pensjonisten Thorvald Stoltenberg ble president i Norges Røde Kors etter at han hadde endt sin virksomhet som ambassadør. Det er en jobb som er skreddersydd for en mann som er seg bevisst at det i livets tilskikkelser alltid “handler om mennesker”. Mange mennesker har tilfeldig møtt Thorvald Stoltenberg og opplevd hans genuine interesse for deres liv og levnet.”

”Lykken er bedre enn forstanden” sier Karin Stoltenberg omkring bestemmelsen om å gifte seg med Thorvald. I dette Hjemmet-intervjuet beskriver Karin sin mann som ”balansert og harmonisk”. Thorvald uttrykker følgende om seg selv og det å lure folk:

”Jeg tar alt i beste mening. Jeg bruker å si at jeg vil heller bli lurt selv, enn å lure andre. Jeg blir veldig opprørt om noen antyder at jeg har lurt dem, det er fjernt for meg.”

Den krigsforbrytertiltalte serberlederen, Radovan Karadzic, levde sine siste år i frihet av å selge et potensmiddel. Etter å ha blitt arrestert og overført til krigsforbryterdomstolen i Haag, uttalte han følgende om Thorvalds diplomatiske egenskaper:

”Thorvald Stoltenberg er en stor diplomat. Han var helt upartisk. Han hadde en forståelse for alle sider.”

Slik besvarte Stoltenberg denne stående ovasjonen fra Karadzic:

”Jeg tar all ros til meg. Det er virkelig sant.”

I et foredrag på Blindern i 2003 skal Stoltenberg ha vist sympati for serberne, eller antipati mot muslimene, ved at han klaget over at journalistene hadde dekket krigen ”som megafoner for muslimene”.

Oligarki eller demokrati – familien er dog å foretrekke

6. mars 2009 ble den 78 år gamle Thorvald oppnevnt – av sin sønn Jens – til leder av Rusutvalget. I denne forbindelse uttalte Lars Sponheim at Thorvald er en av Norges klokeste menn, og mente derved at dette sterkt subjektive argumentet skulle fjerne det lille problemet med at han ble oppnevnt til stillingen, av sin egen sønn, i Statsråd. Supert argument: Jo klokere man er, jo mindre behøver man å se hen til regelverket om habilitet. Er man skikkelig klok trenger man, i følge Sponheims filosofi, ikke regler omkring habilitet.

Og hvem var det som fikk regjeringen Jens Stoltenberg til å sette i gang arbeidet med å lage en ny stilling til pappa – the Big Daddy – Stoltenberg? Jo, det var typen til Ninni Stoltenberg, som sikkert har fått sine gode råd av sin Ninni. Fine greier dere. Og Sponheim applauderer sikkert her også; de er jo så kloke, og for øvrig er det jo så urimelig at Jens skal straffes bare fordi at han er bror til Ninni?

Maktutøvere i Norge anno 2009: Thorvald, Jens og Camilla Stoltenberg

Maktutøvere i Norge anno 2009: Thorvald, Jens og Camilla Stoltenberg

Bortsett fra sønnens litt for åpenbare vi-er-jo-i-slekt-så-hvorfor-ikke-beslutningen, så er nok de ovennevnte referater omtrent slik Thorvald Stoltenberg ønsker å fremstå for omverdenen.

Opptrinnet: Rus, Rothschild, Røde Kors og Bilderberger 24/7

14. desember 2009 kunne man lese i Østkantavisa at AUF i Oslo samt Oslo AP ønsket å åpne for en debatt omkring ruspolitikken, hvor det ble annonsert at Thorvald Stoltenberg skulle delta på et kick-off møte foran Østbanehallen tirsdag 15. desember for å samtale med aktørene fra rusfeltet, som feltet ble beskrevet som.

I den forbindelse møtte Nyhetsspeilets journalist, Armin Bahrami, Thorvald Stoltenberg. Intervjuet kan dere se her:

For å se video-intervjuet direkte på YouTube, klikk her.

For video-intervju med engelske undertekster, klikk her.

Som det fremgår av videoklippet startet samtalen slik:

Armin Bahrami («AB»): – Hei, Thorvald. Jeg må bare spørre deg på veien ut. Takk for innsatsen din for Røde Kors!

Thorvald Stoltenberg («TS»): - Åja, ja. Takk skal du ha!

AB: – Kjempebra at du står der og fronter Rothschilds Røde Kors. Jeg bare lurte på…Bilderbergermøtet i 1995…har du deltatt på noen flere Bilderbergermøter etter 1995 ?

TH: – Å, ja.

AB: -Du har det?

TS: – Å ja, Senest i Oslo her i…»

AB: – Har du kjent, kjent plass, eller fast plass?

TS: – Ikke nå lenger, men jeg hadde, jeg trakk meg for to år siden.

Dette er intet mindre enn sensasjonelt. Stoltenberg innrømmer nemlig at han ikke bare er fast medlem av Bilderbergerklubben, en (medlems-) ordning som det bl.a. på Wikipedia hevdes at ikke finnes, men at han også møter hvert eneste år. I følge denne listen møtte Stoltenberg siste gangen i 1995. Som en direkte følge av Stoltenbergs uttalelse, hvor han bekrefter at han møtte fast inntil 2007, må denne listen enten være falsk, eller så lyver Stoltenberg.

Et annet sensasjonelt moment ved Stoltenbergs uttalelse, er at han bekrefter å ha møtt med Bilderbergere ”senest i Oslo”. I følge den ovennevnte listen, har de ikke hatt møter i Oslo. Hva slags møte er det da Stoltenberg referer til? Kan vi her stå overfor nye avsløringer, hvor det viser seg at Bilderbergere møtes årlig i faste komiteer verden rundt, utenom de offisielle Bilderberger-møtene? Armin Bahrami fulgte straks opp med et relevant synspunkt for om mulig å få Stoltenbergs umiddelbare reaksjon:

AB: Det er veldig bra, for det går jo litt imot demokratiets grunnmur å delta på sånne udemokratiske møter, synes du ikke det?

Stoltenberg svarer med å reise pekefingeren og slå lett på journalistens skulder, hvilket skulle indikere at han er uenig i at Bilderbergerkonferansene er udemokratiske. Det mener Stoltenberg helt sikkert. Han har jo for øvrig aldri vært nasjonalt folkevalgt og kan derfor på ingen måte sies å være noen parlamentariker, følgelig har han heller aldri fått føle på kroppen hvordan demokratiske ideer oppstår, vokser og blir til endelige vedtak.

Eierskap eller interessent i legemiddelindustrien?

Det har i høst vært mye snakk om hvorvidt Stoltenberg-familien har aksjer eller andre økonomiske interesser i et legemiddelselskap. Bahrami stilte derfor et siste åpenbart både relevant og viktig spørsmål før Stoltenbergs tale til de fremmøtte:

AB: Er det sant at du har aksjer i GlaxoSmithkline og at du kjøpte dem i 2006?

TS: Hvor har du hørt det?

AB: Det er ganske godt spredt over Internett.

TS: Ja, men hvis du er ordentlig informert, så burde du vite at det er undersøkt, og det er bare tøv. Det er sludder og tøv.

AB: Så Stoltenberg-familien er ikke…?

TS: Kapital har undersøkt det, og Finansavisen har undersøkt det, og har skrevet at dette bare er sludder, og det må du også nå komme med.

Det som er merkelig med Stoltenbergs reaksjon på dette spørsmålet – utover at han forsøker å presse Nyhetsspeilets journalist til å endre oppfatning – er at han henviser til at andre har undersøkt hvorvidt han har aksjer (slik det påstås) i legemiddelselskapet.

Dersom det virkelig er slik at han ikke har aksjer eller andre typer eierinteresser i GlaxoSmithKline, var det jo bare for ham å si det rett ut. Det å vise til at andre har undersøkt saken, peker bare enda sterkere i den retning at Thorvald enten er på gyngende grunn eller selv ikke aner hva han driver med og derfor lar det være opp til andre å finne ut av det. Å føre en slik holdning til eget liv og konsekvenser som måtte oppstå som følge av egne handlinger, kan sikkert være kjekt: Dersom det viser seg at man ikke har gjort noe kritikkverdig, så er jo det fint. Skulle det motsatte være tilfellet, kan man jo bare parere med å si at det ikke er straffbart å være dum. Men, det å være toppdiplomat og samtidig ha et slikt utgangspunkt kan ikke akkurat sies å være spesielt heldig.

Nå har Nyhetsspeilets journalist vekket opp Thorvald litt:

TS: – Hva representerer du? Hei! Hva representerer du?

AB: – Nyhetsspeilet TV.

Nå går samtalen over i et nytt gir, hvor Stoltenberg blir konfrontert med teorier, som florerer på Internett og blant folk ellers, omkring Svineinfluensaen. Merk hvordan toppdiplomaten, fredsmekleren og den tidligere Røde Kors-presidenten Thorvald reagerer på dette, idet han tar tak i kameraet og snur det mot journalisten.

Omsorgsfull eller truende?

Etter litt frem og tilbake holdt Stoltenberg sin tale til de fremmøtte. På vei bort fra plassen tar Bahrami på nytt kontakt med Stoltenberg for om mulig å få en oppfølging på GlaxoSmithKline-saken. Det starter med at journalisten følger opp med spørsmål omkring svineinfluensavaksinen. Stoltenberg hadde tydeligvis fått nok av ubehagelige spørsmål fra allmuen og begynte å utøve makt slik han nok er vant å gjøre det:

TH: Jeg tror du skulle gjøre noe annet for du er på feil spor på alle områdene, og dermed så ødelegger du ditt eget liv…det er synd (Stoltenberg retter samtidig pekefingeren mot journalisten for å bekrefte og understreke hvor synd han mener dette er)! Og jeg er lei meg for det, sier han.

Toppdiplomaten Thorvald Stoltenbergs avsluttende formaning kan sikkert tolkes i alle retninger, fra; ”gitt i aller beste mening”, til «en trussel om et fremtidig ødelagt liv».

Det er nærmest umulig å se at dette var gitt i aller beste mening. Det er nemlig ikke nødvendig å si noe som helst dersom en journalist stiller spørsmål. Man kan velge å tie, eller man kan snakke, men å komme med formaninger til den som stiller spørsmål, om at han bør finne på noe annet å gjøre for å unngå å få livet ødelagt, kan faktisk aldri tolkes som ”gitt i aller beste mening”. I en slik setting er det fornuftsstridig å ytre seg slik. Ble Armin Bahrami truet av Stoltenberg senior ? Det får bli opp til den enkelte leser å bedømme.

Det hører uansett til sjeldenhetene at man får festet slike ”formaninger” på film. Enda sjeldnere er det å få dokumentert slikt fra toppolitikere, toppdiplomater osv, slik som her.

Innslaget kan ikke sies å være annet enn oppsiktsvekkende.

Herman J. Berge

Faktaboks om Thorvald Stoltenberg:

 • Født 8. juli 1931 i Oslo
 • Sekretær i UD (1958)
 • Visekonsul San Francisco (1959-1961)
 • Ambassadesekretær ? Lagos (?)
 • Ambassadesekretær Beograd (1961-1964)
 • Statssekretær for John Lyng fra 1965
 • Internasjonal sekretær i LO (1970-71, 1972-73 og 1981-83)
 • Statssekretær i UD (1971-72 og i 1976-79)
 • Statssekretær i Forsvarsdepartementet (1973)
 • Statssekretær i Handelsdepartementet (1974-76)
 • Forsvarsminister (1979-1981 Nordli og Brundtland I)
 • Medlem av Oslo bystyre og formannskap, samt kommunalråd for kultur i samme periode (1984-87)
 • Fredsmegler i Nicaragua (1984–1986)
 • Utenriksminister (1987-1989 Brundtland II)
 • Utenriksminister II (1990-1993 Brundtland III)
 • FNs høykommisær for flyktninger (1990)
 • Fredsmekler på Balkan (1993-95)
 • Norges ambassadør i Danmark (1996-1999)
 • President i Norges Røde Kors (1999 – 2008)

Priser-utmerkelser

 • 2. klasse Storfølgesvenn i sølv av O. R. Tambos følgesvenner
 • Medaljen for 13. januar (ble samtidig tildelt Leon Bodd og Hans Wilhelm Steinfeld)
GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Herman Berge

Forfatteren er jurist. Artikkelen er Copyright © Herman Berge / RettsNorge.no 2009 http://www.rettsnorge.no/

Kontakt forfatter | Flere artikler av (7) | Forfatters nettstedKommentarer

134 kommentarer

 1. aurum14 sier:

  selve interiuvet burde vært sedt på Dagsrevyen.

  GD Star Rating
  loading...
  • Anders Troseth sier:

   6`er til Armin og Herman! Intervjuobejektet klarte ikke å besinne seg, nå som dette er gjort offentlig i form av en artikkel så har TH enda mer og ikke klare å besinne seg over.

   Journalister i Irak kan legge seg, ambush journalism rettet mot kontroll eliten er mye farligere! Sjekk postkassen din for en rød prikk Armin :)

   GD Star Rating
   loading...
   • Den røde prikken har vært der lenge Anders. Det siste stuntet her er min beskyttelse og get out of jail free card. Jeg har forstyrret planene dems lenge, og mange som sitter med makt har blitt konfrontert.

    Jeg tok Jørn Holme i en stor løgn hvor han aviste utsagnet hans fra 2003 hvor han erklærte «globaliseringskritikere» som en fare for riketssikkerhet. Takk til Per-Aslak Ertresvåg for kopi av forsiden på dagsavisen for bevis !

    http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/per-aslak-ertresvag-anmelder-pst-og-myndighetene/ sjekk nederst på artikkelen.

    Jeg har også møtt på Sthøre et par ganger, desverre var han ikke så lyttevillig og skjønte fort at spørsmålene ville felle hans politiske karrierre, eller lage stort oppstyr.. 1mai stod jeg og Gaarder 5meter unna Jens Stoltenberg og Halvorsen med en stor banner NEI TIL CHEMTRAILS JA TIL REN LUFT..
    Etter det arrangerte vi demonstrasjon utenfor mattilsynet, også lagde vi problemer for FHI med de plakatene som bombet oslo sentrum med 10 grunner til å si nei til svineinfluensa. Flere aviser skrev om det, og vi holdt en demonstrasjon i tillegg. Jeg har skrevet om Per-aslak en del, og vært hans uønskede talerør, jeg har skrevet om Fredrik vollan en politisk fange på 23 år i Kongeriket Norge, og snart er jeg en politisk fange selv. Dette intervjuet kommer til å innkalle toppene til et lite hastemøte for videre evaluering.

    Alt jeg ber om er at de om setter pris på arbeidet http://www.nyhetsspeilet.no/author/armin møter opp utenfor stortinget og krever løslatelse fra tvangsmedesinering og tvangsinnleggelse, jeg er jo sprøytegal ifølge Thorvald, men det ordet passer han og familien hans bedre :) vaksiner er sprøyt, og thorvald var mer opptatt av hvem jeg var enn å svare på spørsmålene, derfor spørte jeg om han var en jøde, no pun intended, jeg blir ofte spørt hvor jeg kommer fra. Du hører ofte disse elitene «være STOLT AV DET» minner meg om rockefeller sitt sitat hvor han svarer på anklagelsene fra media hvor han blir fremstilt som en internasjonalist som ønsker en globalisert og kontrollert verden, han også svarer med «jeg er stolt av det» De vet hva de har gjort, og de er stolt av det, derfor bør vi gjøre livet surt for dem og ta fra dem det de har tatt fra folket, deres ære og stolthet.. deres maktposisjoner og deres ærestittler som freder en korrupt diplomatisk banditt sitt skittne rykte og roser dem opp til skyene for heder innsats..

    Thorvald fortjener ikke respekt, ingen av dagens politikere fortjener respekt, hvis du mener det fortjener du ikke frihet.

    GD Star Rating
    loading...
    • nysgjerrig sier:

     Det er vel mulig at Nyhetsspeilet også kan blir for ivrige i sine antakelser å rote intervjuet til med spørsmål som ikke akkurat stimulerer til gode svar. For hva har et spørsmål til Stoltenberg om han er Jøde eller Sionist med selve intervjuet å gjøre? Og når Stoltenberg responderer etter mitt syn logisk, ved å si at om han hadde vært det, vill han vært stolt over det, så handler jo ikke det om at han er stolt over noe han har gjort!! Hvordan kan et oppegående hode få det til å være stolt over at han ønsker en globalisert og kontrollert verden? Og når intervjuer videre skriver; ”han også svarer med “jeg er stolt av det” De vet hva de har gjort, og de er stolt av det, derfor bør vi gjøre livet surt for dem og ta fra dem det de har tatt fra folket, deres ære og stolthet..” For meg oppleves dette intervjuet som om det er gjort av en som mangler evnene til å reflekterer over andre menneskers tilbakemeldinger. Å stille kontroversielle spørsmål er ikke det samme som at spørsmålene er gode.

     GD Star Rating
     loading...
    • Jeg fikk det jeg ville ha, han avslørte bilderberg har eksistert fra 1995-2007, det gir alle konspirasjonsteoriene vi har skrevet om her på nyhetsspeilet en grobunn, det er ikke teorier lenger det er konspirasjonsfakta.

     Også reagerte han unødig på vaksineanklagelsene om han intet har noe å frykte.

     Flere europeiske land har stoppet vaksinen som han og familien hans er «så stolte av»

     Jødespørsmålet var litt morro da hehe, de som ler får le, de som vil gråte får gjøre det, dra opp antisemmit kortet, kom igjen , jeg ventr :)

     GD Star Rating
     loading...
    • nysgjerrig sier:

     Jeg har ingen antisemittisme kort å dra opp? Jeg bemerket bare en opplevelse som jeg hadde over spørsmålsstillingen, og over Stoltenbergs svar som jeg mener du responderte på en merkelig måte. Ellers så syntes jeg du jorde en modig jobb, og jeg tror at slike typer intervjuer burde flere tørre å ta.

     GD Star Rating
     loading...
    • ubu sier:

     Jeg vet ikke helt. Jeg heller igrunn mer mot Torstein Viddals syn på 911, Entresvåg og for mye svevende tolkninger av politikernes svar til div utsagn/påstander som er til mer skade enn nytte for sannheten.

     http://skepsis.origo.no/-/bulletin/print/407882_kvakksalvere-i-9-11-bevegelsen

     Ettre mitt skjønn er bare påstander som kan stå imot enhver kritikk gode påstander. -De resterende trenger vi ikke. -De resterende påstandene er mer til forvirrig og splittelse enn til tjeneste for sannheten.

     Forøvrig et modig intervju. Og all ære til Thorvald som faktisk svarte så mye og så lenge som han faktisk gjorde.

     Oppfølgende spørsmål om bilderbergernes faktiske influens over verdenspolitikken og/eller dets nazistiske opphav ville etter mitt skjønn vært på sin plass. Slikt er jo bevist og kan ikke motbevises, mens antatte koblinger til vaksineindustrien kan avfeies ved et «nei», sålenge det ikke eksisterer beviser.

     Hvorfor ikke ta dem på det vi VET med sikkerhet, hvorfor ty til spekulasjoner?

     likefullt svært modig intervju. pluss i boka fra min side.

     GD Star Rating
     loading...
    • Tom_B sier:

     Underlig. Ikke Stoltenberg, men dette «intervjuet». Og «journalistikken» som praktiseres. Uttalelser i etterkant som at «vi trenger flere uutdannede journalister». Akkurat som denne verden trenger å fordummes ytterligere. Og akkurat som dette intervjuet var så avslørende. Angående GSK; det er ingen hemmelighet, og det har vært slått opp i mediene at den norske stat gjennom Statens Pensjonsfond Utland har aksjer for milliarder i Glaxo Smith Kline. Men, dette er vel ikke interessant nok, så la oss lage en sak som er så mye mer spennende; Stoltenberg har aksjer i GSK! WoW, det finnes ingen beviser for dette, men det er jo mye mer konspirasjon over det enn at den norske stat åpenlyst har det!! Eller? Hvor er logikken?
     Og trusler? Jeg har sett dette opptaket flere ganger nå, men har langt i fra noen opplevelse av trusler fra Stoltenberg. At man reagerer på en masse usaklige spørsmål er vel helt normalt. Dette er jo heller ikke journalistikk. Dobbeltspørsmål, internettet generelt som kilde, avbrytelser. En uutdannet og udannet «journalist» som er så opptatt av å få bekreftet sine antagelser at han avbryter Stoltenberg i den mest spennende setningen i hele intervjuet: «Sist i i Oslo i..» «Hæ, har du det?»
     Jeg har mer respekt for politikere som arbeider for å finne løsninger på problemer, enn for oppmerksomhetskåte mennesker som ikke evner annet enn å påpeke alt de mener er feil med samfunnet. Jeg må forøvrig si at kjernen her inne har bemerkelsesverdig stor tiltro til at det er de som endrer verden. Alle andre er dumme naut. Og selvfølgelig; «At Stoltenberg har vært på Bilderbergermøter bekrefter alle teorier på nyhetsspeilet».. Helt utrolig gjennomtenkt. Jeg fatter og begriper ikke at man kan være så snever.
     Armin; du har baller. Ingen tvil om det. Og liten tvil om at du har et talent. Bruker du det? Ikke i mine øyne. Å kunne overdøve andre er ikke vanskelig. Å stille spørsmål er heller ikke vanskelig. Å gjøre det med stil og intellekt er en helt annen sak. Jeg får sterke assosiasjoner til de som må tøffe seg, være morsomme, eller på annen måte være midtpunkt når jeg ser dette klippet, og klippet fra Obamas besøk i tigerstaden. Jeg tror neppe makteliten skjelver i buksene av dette. Jeg tør vedde min hatt på at disse stuntene ikke er nevnt delvis i en bisetning en gang blant de som er satt til å styre landet, eller hos Stoltenberg familien. 99.99% av befolkningen finner jo også dette søkt. I mine øyne, hvis noe av det dere skriver om skulle vise seg å stemme, så gjør dere en utrolig dårlig jobb med å vekke massene. Tvert imot har jeg en følelse av at det minste fnugg sannhet vil skylles vekk av et inntrykk av at her inne er det en total mangel på realitetsfølelse og forståelse for historien og verden vi faktisk lever i. Det at Youtube og egne artikler fungerer som den absolutte sannhets kilde bidrar heller ikke i positiv retning. Men målet er kanskje ikke å nå massene, men heller preke for egen menighet? Det synes litt slik når man gang på gang ignorer ønsket fra «søkere» som håper og tror det skal komme gode beviser, saklige kommentarer og forekomme en utveksling av tanker ideer og argumenter som normalt finner sted der målet er en kollektiv forbedring av menneskers levesett.
     Det eneste oppsiktsvekkende med denne saken er at Stoltenberg i det hele tatt viste respekt overfor en ubehøvlet journalist – og at man tror noe som helst er avslørt gjennom dette intervjuet. Samt at man tydeligvis mener at rusproblematikk er mindre viktig enn ens egen jakt på skandale.

     GD Star Rating
     loading...
    • smurfen sier:

     99.99% av befolkningen finner jo også dette søkt sier du Tom B ??
     må være inni den rosa fantasibobla di det at 99.99% av verden finner det søkt at makt mennesker vil ha mer makt og det eksisterer mennesker som er villige til og tene penger på andres bekostning
     Bland venner og på forum i dem største avisene så er det ca 50% hvertfall som har våknet og som ser en maktsyk elite som leker guder, der vi kun er prøvekaniner for dem.
     Blir bare kvalm av utsagn som at siden vi har vekket så få personer så kan vi bare drite i og hjelpe og advare våre medmennesker og krype tilbakers til den rosa bobla.
     Du er i din fulle rett til og mene at det er flott at våre folkevalgte blir statig mer hemlige og er med i sekter og klubber untatt offentligheten mens inbyggerene skal stadigt overvåkest,kontrolerest, beskattest og kriminaliserest mer og mer
     Personlig så syns jeg ikke noe om at Tovald er medlem i gude-klubben Bilderberger group og ikke liker jeg og være en forsøkskanin og et slaveobjekt for gærningene og psykopatene der heller.

     GD Star Rating
     loading...
    • Tom_B sier:

     Smurfen; rosa bobla mi? Sorry at jeg ikke formulerte meg bedre. Jeg er ikke i tvil om at det finnes kyniske mennesker i maktposisjoner. Og historien bekrefter også dette. Så der er vi ikke uenige. Men derfra og til en konklusjon om at Thorvalds Bilderberger deltakelse bekrefter alle teorier på nyhetsspeilet, deriblant chemtrails, vaksine konspirasjoner, og liv på månen etc. er veldig langt å gå. Og når man samtidig fremmer synspunkter som at utdannelse og vitenskap er svada, kombinert med latterliggjøring av skeptikere som i utgangspunktet er åpne men ikke er villig til å svelge udokumenterte påstander står man i fare for å fremstå som en klubb og uten særlig troverdighet overfor utenforstående. For; en av grunnene til at Norge går så bra er en velfungerende velferdsstat med en høy andel innbyggere med høyere utdannelse. Jeg tror nyhetsspeilet hadde hatt større troverdighet om man unngikk antagelser, spekulasjoner og fakta som ikke kan verifiseres og samtidig har forståelse for at andre behøver mer håndfast materiale. Mine 99.99% innebærer omlag 5-600 mennesker som kan være enig at Stoltenberg/bilderberger er lik nyhetsspeilets artikler troverdige. På forumet her er det en håndfull mennesker som går igjen, og kritikerne forsvinner fordi synspunktene avfeies. Det vil derfor synes som flertallet er enig. Relevant utvalg er et poeng. Om nesten alle jeg kjenner røyker hasj, er ikke det et tverrsnitt av befolkningen, men kanskje et resultat av at man havner i et miljø der det er en norm. Samme gjelder et debattforum. Mitt Inntrykk er forøvrig at flertallet av de som synes stoff som presenteres her er sprøyt, ikke gidder engasjere seg i det hele tatt, og at det på mainstream fora finnes en oppfatning av at nyhetsspeilet er en useriøs samling gærninger. Noe som er synd, for noe av det som presenteres er viktig å sette søkelyset på. Men, om man ønsker ha effekt altså «vekke» folk utenfor de allerede «frelste» tror jeg man ville lykkes bedre om man forstår det store flertallet.

     GD Star Rating
     loading...
    • smurfen sier:

     ojjjj.. det var mye på en gang Tom.
     Nå var det vel dem hemlige Bilderberger møtene Torvald bekrefta og det var litt synd han ikke fikk prat mer om akkurat det.
     Ikke har jeg fått med meg at Interjuvet bekrefta chemtrail, liv på månen osv, muligt du har observert noe ikke jeg har klart ;)
     Du sier kritikerene rømmer speilet ?
     Min oppfatning er det motsatte, dem tiltrekkes av speilet som maur til honning.
     Er jo litt enig med deg i at for noen utenforstående så kan det virke som om det er mye sprøyt på NS, men bare så synd at NS har rett gang på gang.
     Jeg sa blandt annet i april at bare vent og se, den dagen vaksinen kommer til norge så kommer antall $vineinfluens tilfeller eksplodere, da var jeg en gærning som kunne påstå noe sånt, da det skjedde så var det vist helt normalt
     Samme var det med klima debatten, så kom klimagate og beviste at NS hadde rett nok en gang.
     Sånn kan en fortsette og fortsette…
     Personene bak NS gjør en fabelaktig jobb med og avsløre kyniske mennesker i maktposisjoner :)
     Når alt kommer til alt så er det ikke sikkert vi er så veldig uenige som det virker Tom B :)
     God Jul

     GD Star Rating
     loading...
  • Jag såg din video idag den 27 December och bara satt och häpnade.

   OTROLIGT BRA VIDEO – Ett riktigt måste för ALLA att se!!

   Jag registrerade mig på denna sajt idag tack vare att jag såg videon.

   Vem är jag då? Jo, jag driver en av Sveriges snabbast växande bloggar inom kategorin Alternativ Media. Min blogg heter Stoppa den nya världsordningen (Stop the new world order). Jag har också min egen youtubekanal med videofilmer av Alex Jones karaktär – Mestadels på Svenska så ni i Norge kan ju se dom och förstå vad som händer i ert kära grannland :)

   Just nu det senaste i Sverige är att man från Etablissemangets håll försöker få det sovande folket att tycka att globaliseringen och en global världsregering är bra och att den behövs!! = SKANDAL!!

   Er sajt: http://www.nyhetsspeilet.no är så jävla bra att jag kommer länka till eran hemsida samt har redan lagt upp denna video om herr Stoltenberg.

   MVH till alla norrmän från
   Byfånen från Dalarna

   GD Star Rating
   loading...
   • arifkarim sier:

    Ja, folk har begynt å våkne over hele verden nå. Det fins knapt noe sted i verden der «ingen» har annerkjent den kommende verdensregjering. Beste av alt er at denne bevissthetsrevolusjonen er verken penger / makt motivert, slik som det har vært med tidligere «illuminati» gasset revolusjonene. For det er sannheten som teller nå, enten vi misliker den eller ei. Truth will out! And the Truth will win! :)

    GD Star Rating
    loading...
 2. Vi har aldri fått høre, og vil nok heller aldri få høre norsk presse eller media stille slike spørsmål til en samfunnstopp a la Thorvald Stoltenberg – hvorfor?

  Fordi norsk presse og media utvetydig fungerer som – «Vokterne av Enigheten».
  Likeledes kollegaene i politikken, for de holder også kjeft om tingenes tilstand, eller skal vi si stillstand.

  Lars Rønbeck

  GD Star Rating
  loading...
  • Luna sier:

   Helt enig med Realdemokratiet.
   Og vi trenger flere journalister som Armin Bahrami.
   Beundringsverdig.

   GD Star Rating
   loading...
  • arifkarim sier:

   Når alle tenker likt tenker ingen… Dagens propagandamaskinen den såkalte mainstream media jobber for fullt å filtre sannheter fra usannheter, slik at et «enighetsbilde» dannes i ønske om eliten…. ;)
   Ikke rat når Thorvald «anbefaler» Armin å gå den «vanlige» veien av utdanning og arbeid, for han vet at «uenige» folk blir sortert inn i systemet og kommer ut som enige «saulk»… :)

   GD Star Rating
   loading...
 3. BelzeBob sier:

  Man jobber i politiske verv hele livet, og så glir man galant over i en «uavhengig hjelpeorganisasjon.» Som president.

  Tror vi kan si at det er en åpenbar kobling mellom politikk og «uavhengige hjelpeorganisasjoner» her.

  Armin er en tøffing. Kult at Bilderbergerne får litt pryl. :)

  GD Star Rating
  loading...
 4. ArneLo sier:

  Bra jobba :-)

  Jeg tror ikke «de» pleier ikke å avslutte liv med mindre det føles nødvendig for dem. Det blir så mye støy og oppmerksomhet av slikt vet du. Som denne stakkaren: British nuclear expert who ‘fell’ to his death named as Timothy Hampton, dreiv med atomenergi og Iranspørsmål og slik. Det er mulig at FN er en helsefarlig arbeidsplass hvis enn innehar samvittighet. Det kan vel også være sjelknusende for mange å jobbe i et slik mentalt klima. Burde ikke stå noe om psykopater i arbeidsforskiftene? De kan være like skadelige for helsa som løsemidler.

  Men du kan nok regne med økte trollangrep mot deg på nett ala Jewish Internet Defense Force ‘seizes control’ of anti-Israel Facebook group. Kanskje forsøk på økonomisk krigføring. Dette funker både på individuelt og nasjonalt plan. Jamfør IMF og Verdensbanken. Det er ikke alltid nødvendig å bombe. Det blir så dårlig PR av slik. Men det avhenger jo litt av hvor «plagsom» de tror du er og hvor mye du selv vet. Så det elste Stoltenberg her prøver å si er: «stikk ellers gjør vi livet ditt til et helvete. »

  Men sånn trenger det selvfølgelig å gå. Følg din vei og kjenn din fiende så går det nok an og danse rundt dem :-)

  Kunnskap beskytter

  Ta vare

  GD Star Rating
  loading...
  • ArneLo sier:

   «Men sånn trenger det selvfølgelig IKKE å gå» skal det være. God natt… :-)

   GD Star Rating
   loading...
   • Noen dør for tidlig, andre dør forsent, ære være den som dør på riktig tidspunkt!

    GD Star Rating
    loading...
    • lyset sier:

     Døden kommer aldri for tidelig eller for sent. Når døden inntar dør man altid på riktig tidspungt. Alt har sin grunn i det store og hele bildet.

     peace!

     GD Star Rating
     loading...
    • Jeg har levd et godt liv selvom jeg bare er 24 :D blir jeg tatt hånd om av onde krefter, så kommer jeg tilbake 1000 ganger sterkere.. Man kan ikke dø på riktig tidspunkt, om man aldri var født på et heller. Hver dag vi våkner, er den verste i historien…. Vendepunktet, eller kanten av stupet…

     GD Star Rating
     loading...
 5. smurfen sier:

  Dette var ikke mindre en en sensasjon Armin :D
  Nå vet vi mye mer om hvordan dem hemlige BBG møtene foregår i det skjulte.
  Du får selveste Alex Jones til og fremstå som en amatør siden han ikke har vært i nærheten av og få frem slike inrømmelser av sine interjuv objekter.
  Dette er nok noe som kommer til og spre seg som ild i tørt gress internasjonalt.
  Tipper Torvald tulling sitter og leser dett akkurat nå, er vel ikke uten grunn han så desperat ville ha navn og kilder, det ville han seff ikke spurt etter vist han mente du var en gærning som prata tull ;) he he
  Ikke minst er dette noe som vil gjøre din egen verdag tryggere Armin for nå vil aldri makta bak makta tørre og gjøre no siden det vil slå 100 ganger tilbakers på dem selv som en bekreftelse på alt du mener og står for.
  ( Fløyteblåser syndromet )
  Kjempe bra artikkel Herman og Armin :)

  PS. Du er langt på vei til og oppnå kult/helte status Armin :D

  GD Star Rating
  loading...
 6. Den Lille Snille Ulven sier:

  Jeg synes det er påfallende at den vanligvis så veltalende og slagferdige Thorvald Stoltenberg konsekvent unnlot å kommentere alt som ble nevnt i intervjuet som hadde med vaksiner og Folkehelseinstiuttet å gjøre.

  Legg merke til på slutten av intervjuet at det er kommentarene knyttet til vaksiner som får det til å renne over for BIG DADDY Stoltenberg, hvoretter den aldrende Bilderberger tyr til den stupide og ulogiske kommentaren «Du er på feil spor på alle områdene».

  Kan innholdet nedenfor være noe av forklaringen på det som tydeligvis er Bilderberger Stoltenberg den eldre’s ømme liktå som ble trampet på av Nyhetsspeilets kvikke journalist i den glimrende mini-dokumentaren som denne artikkelen inneholder ?

  I boka «Sov, mitt lille Norge» av Per-Aslak Ertresvåg, forfatteren av «MAKTEN BAK MAKTEN» står det følgende (s. 108):

  «Familien Stoltenbergs tilknytning til Folkehelseinstituttet er mangslungent. Camilla Stoltenberg, statsministerens søster, er leder for avdeling for epidemiologi. På hennes ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor meget familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.»

  Avisen Vårt Land kontaktet Folkehelseinstituttet og ba om å få utlevert regnskapene. Dette ble nektet. Da Vårt Land anket til Helsedepartementet nektet de også !

  I lille, naive, blåøyde Norge har denne høyst tvilsomme «sponsingen» fra Rockefeller Foundation (Rockefeller driver IKKE med veldedighet, men med MAKT) kunnet pågå uoppdaget og upåtalt i år etter år.

  For øvrig har Jens Stoltenberg personlig gått i bresjen for å fremme det globale vaksine-initiativet GAVI. Dette er ganske så spesielt, all den tid Jens Stoltenberg er hverken helseminister/utenriksminister/bistandsminister eller vaksinefaglig ekspert.

  Men det er ikke tvil om at det faktum at vaksine-Jens Stoltenberg stiller opp for GAVI bidrar til å øke Rockefellernes inntekter fra salg av vaksiner vesentlig.

  Norge selv er også særs gavmild med å bidra til økt vaksinesalg i andre land, slik det fremgår av statsbudsjettet for 2009. Under «Globale ordninger» på Utenriksdepartementets budsjett blir det f.eks. bevilget 1.370 mill. kr. til «Vaksine og helse».

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Hva vi kjemper for alle sammen

Samfunn

Hva vi kjemper for alle sammen


Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv

Bevissthet

Hva kan du forvente av ditt Høyere Selv


Budskap fra våre kosmiske venner

Kosmos

Budskap fra våre kosmiske venner


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?