Du leser nå
Betydningen av offisiell utenomjordisk kontakt

18 minutter lesetidBetydningen av offisiell utenomjordisk kontakt

En formell annonsering av kontakt med intelligent utenomjordisk liv vil skape historiske endringer som savner sidestykke verden over. Foto: Hitchhikers Guide to the Galaxy

Stadig flere seriøse eksperter innenfor UFO-temaet går ut og hentyder at president Obama formelt vil annonsere utenomjordisk eksistens en gang i løpet av de nærmeste tre måneder. I tillegg til Stephen Basset samt David Wilcock fra Divine Cosmos så er Steven M. Greer fra Disclosure Project en mektig pådriver.

Vi har tidligere skrevet om Stephen Bassett som har lagt frem en rekke solide begrunnelser for hvorfor president Obama en gang i løpet av de nærmeste 3 månedene formelt vil gå ut og offisielt annonsere at menneskeheten har hatt kontakt med intelligent utenomjordisk liv i over 60 år. Historisk sett så har de trolig vært her i tusener av år.

David Wilcock forventer at Obama vil gjøre det samme i nær fremtid, noe han uttalte i et radiointervju på Coast to Coast. Han angir at han har fått den spesifikke datoen for når det skal skje, men vil ikke gå ut med denne informasjonen. Det er uten tvil at en slik formell annonsering vil skape historiske endringer som savner sidestykke verden over.

Steven M. Greer er kjent for sitt Disclosure Project hvor han har samlet inn vitnesbyrd fra 400 statlige, militære og etteretningsvitner. Disse høytstående personene har vitnet om sine direkte og personlige førstehåndsopplevelser med UFO-er, utenomjordisk liv, utenomjordisk teknologi og hemmeligholdelsen av denne informasjonen. Greer har nå offentliggjort sitt brev som ble oversendt president Obama den 23. januar 2009.

Fri energi verden over kan bli en realitet

Skal vi tro informasjonen Greer har samlet inn fra disse vitnene så kan verden med en slik annonsering få løst verdens energiproblem ved å fjerne alt fossilt brennstoff og erstatte det med teknologi som benytter fri energi for alle mennesker på denne kloden.

Greer viser til dokumenter som påviser at teknologien finnes og at den bør lanseres verden over for å løse all forurensning med dagens fossile brennstoff.

Galaktisk fellesskap

Det viktigste poenget er at vi blir klar over at vi er en del av en galaktisk familie med høyere bevissthet og avansert teknologi tusener av år forut vår egen utvikling. Materialisme og rasisme blant mennesker blir ubetydelig i et større kosmisk fellesskap. En innrømmelse av kontakt med utenomjordiske vesener vil gi menneskeheten tilgang på hemmeligholdt teknologi som vil snu fullstendig opp ned på livet til alle av oss.

Om det skjer gjenstår å se, men det er en god mulighet for at vi en dag vil oppleve slutten på hemmeligholdelse og starten på en ny begynnelse for menneskeheten.

Brevet fra Greer til president Obama

Kjære President Obama,

Siden midten av 1950 har klassifiserte prosjekter koblet til utenomjordiske forhold operert utenfor grunnlovsmessig påkrevet innsyn og kontroll av presidenten og kongressen. Dette utgjør en graverende og pågående trussel ovenfor US nasjonal sikkerhet og global sikkerhet og fred.

Implikasjonene i dette er av en slik art at ingen aspekter av livet på Jorden vil være uanfektet av en slik avsløring. Vi er akutt klar over at dette emnet er meget kontroversielt og lider stort av sosial tabu innenfor bestemte elitekretser og innenfor vanlig media.

Hemmeligholdelse av dette emnet har absolutt blitt ivaretatt ved nøye å orkestrere psykologisk sammenheng med latterliggjøring, frykt, trusler og feilinformasjon som gjør det vanskelig for en hvilken som helst offentlig person å adressere dette åpenlyst.

Dessuten, «boblen» med sikkerhet og begrensinger på tilgang som omringer Presidentens kontor, gjør det meget vanskelig for POTUS (President of the United States) å motta korrekt informasjon og råd på emnet. Konsekvensen av denne hemmeligholdelsen kombinert med det psykologiske aspektet nevnt ovenfor, har sørget for at ingen av dine forgjengere har hatt mulighet til å håndtere dette problemet effektivt. Dette har ledet til en krise som ikke er anerkjent som vil bli den største i ditt presidentskap.

På grunn av denne villedende hemmeligholdelsen har vidunderlig ny vitenskap relatert til avansert generering av energi, drivkraft og transport blitt holdt tilbake fra folket. Disse avansene inkluderer genereringen av ubegrenset ren energi fra det såkalte nullpunktenergifeltet og kvantum vakuumfelt fra luften rundt oss, og drivkraft som (feilaktig) har blitt definert som antigravitet. Området med elektromagnetisk energi som yngler overalt rundt oss og som er integrert innenfor strukturen av tid/rom kan med enkelthet levere alt av energibehov på Jorden – uten forurensning, olje, gass, kull, sentraliserte kraftverk eller kjernekraft.

Avsløringen av disse vitenskapene og vise anvendelser under din første periode som president er den mest presserende saken foran deg. Disse vitenskapene vil skape en ekte ny energiøkonomi som tillater menneskeheten å løse våre mest presserende problemer med global oppvarming, fattigdom og utarming av ressurser. Sammenstillingen av problemer som inkluderer global oppvarming, nedbryting av biosfæren, luftforurensing, energisikkerhet, Midt-østenpolitikk, et kollapsende geo-økonomisk system, voksende uoverensstemmelse mellom fattige og rike i verden, overbefolkning og menneskets bærekraft på Jorden, for å nevne noen få, er alle koblet sammen og direkte berørt av hemmeligholdelsen rundt dette emnet. Løsningen ligger ikke i gamle tankemønstre og teknologi, men i en ny bevissthet som anvender ny vitenskap. Disse vitenskapene ble skapt på slutten av 1800- og 1900-tallet, men ble skrinlagt og undertrykket på grunn av begjæret for makt, grådighet og ut av frykt for å uroe en statisk tilstand.

Det er på tide med en ny Frigjørende Erklæring – en som frigjør hele menneskeheten fra lenkene til det økonomiske slaveriet som er resultatet av hemmelig sentralisert makt, korrupsjon og global økonomisk herredømme. Verden vil ikke få rettferdighet og fred så lenge halve verdens befolkning lever i fattigdom mens resterende halvpart kannibaliserer Jorden for å opprettholde sin levestandard. Denne skrekkelige situasjonen kan og må bli transformert til en verden i overflod, ren og nok energi og oppriktig bærekraft. På dette grunnlaget, med disse nye vitenskapene, teknologiene og en ny bevissthet, kan vi gå fremover som et folkeslag, samlet og i fred. Da og kun da vil vi være velkommen blant de andre sivilisasjonene i kosmos.

At vi ikke er alene i universet er nå vitenskapelig et faktum. At vi allerede har vært besøkt av avanserte sivilisasjoner – hvis interesser her er mest sannsynlig eldgammel – er kontroversielle. Derimot er det i mine diskusjoner med ledere i Europa, Vatikanet, Canada og andre ledere rundt i verden, en voksende enighet om at vi har hatt besøk og tidspunktet for avsløring av denne informasjonen har forlengst gått ut på dato. Enda viktigere er et passende diplomatisk initiativ som trengs for å kommunisere med disse utenomjordiske gjestene innenfor et rammeverk av universal fred, fri fra tidligere dominanse med militærisme og paranoia. Nærmere 80% av den Amerikanske befolkningen tror at «UFO-er» er ekte, og at noen aspekter i regjeringen lyver til de om dette betyr bare at fortsatt hemmeligholdelse  er kun til fordel for de få kostelige som tjener på slik hemmeligholdelse. Denne hemmeligholdelsen undergraver USAs troverdighet og andre regjeringer, og lar kreftsvulsten med ukontrollert skjult makt – advart av President Eisenhower i sin siste tale til nasjonen – spre seg videre i hele verden. Den truer nå selve livet til Jordkloden.

Videre finnes det en hemmelig, «ikke-anerkjent» operasjon som har benyttet svært avanserte elektromagnetiske våpensystemer for å spore, peke ut som mål og i noen tilfeller, men med økt presisjon, ta ned utenomjordiske fartøy. Denne dumdristige oppførselen utgjør en eksistensiell trussel til hele menneskeheten og må settes i tøyler umiddelbart.

Den såkalte MJ-12 eller Majestic-gruppen som kontrollerer dette emnet opererer uten samtykke med folket og uten kontroll fra presidenten og kongressen. Den fungerer som en transnasjonell regjering til seg selv, ansvarlig ovenfor ingen. All maktfordeling er utslettet. Mens den som en regjerende instans står på utsiden av loven, strekker dens innflytelse inn i mange regjeringer, bedrifter, organisasjoner, media og finansielle interesser. Dens korrupterende innflytelse er inngående og har definitivt blitt drevet som en svært mektig og forankret global RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) hvor makten i dag fremdeles forblir ukontrollert.

Opp mot $100 milliarder av statlige midler går årlig til denne virksomheten, også kjent som det «sorte budsjettet» i USA – nok til å tilby universell helseomsorg til alle menn, kvinner og barn i Amerika.

Når jeg først informerte direktøren for Central Intelligence James Woolsey i denne saken i desember 1993, var kun en tredel av denne regjerende gruppen positiv til det vi anbefalte: Avsløring av fakta om at vi ikke er alene i universet og den omhyggelige frigjøringen av avanserte energisystemer som kunne erstatte olje, gass, kull og atomkraftverk. Kildene kan nå informere meg at nærmere to tredjedeler av denne gruppen støtter nå et slikt initiativ.

Interesser i Europa, Vatikanet, Asia og spesielt Frankrike og Kina anbefaler avsløring av fakta. Hvis USA ikke står frem, vil de andre landene gjøre det og USA vil bli liggende etter og bli økende irrelevant i verden. Dette kan ikke bli tillatt. De europeiske og asiatiske arenaene vil stå frem med eller uten USA sitt engasjement på et gitt tidspunkt i nær fremtid, og det bør de så absolutt. Seks tiår med hemmeligholdelse er nok.

Vi er også moralsk forpliktet til å advare deg mot en eksisterende meget hemmelighetsfull plan om å benytte avansert teknologi for å bløffe et «utenomjordisk angrep» på Jorden. Innenfor direkte kontroll fra Majestic-gruppen finnes det utstyr som er kapabel til å gjennomføre en slik operasjon og så godt som hver eneste person på Jorden inkludert de fleste ledere vil kunne bli lurt av det. Komponenter i denne operasjonen er blitt testet opp mot publikum over de siste 50 år og inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Alien Reproduction Vehicles (ARV) – dette er avanserte anti-gravitetsfly som har vært i full operativ drift siden minst i slutten av 1950-årene til tidlig 1960. Mange såkalte UFO-rapporter av sivilister og militært personell er gjort av slike ARV-er. De utgjør en «sort» flystyrke som ingen vedkjenner seg og disse fartøyene er kapable til å utføre ekstraordinære hastigheter, manøvrerbarhet og løft/svevinger. Opp til 2009 har disse teknologiene gått gjennom en rekke generasjoner med forbedringer og kan, hvis de blir anvendt, bløffe eller simulere et utenomjordisk fartøy (Extraterrestrial Vehicle – ETV). (Merk at en UFO er et ikke-spesifikt begrep og kan enten være en ARV eller en ETV).
 • Programmed Life Forms (PLF) – disse er godt konstruerte tilsynelatende utenomjordiske skapninger som, på tross av at de er fullstendig menneskeskapte, ofte lurer uvitende mennesker til å tro at de er «aliens». Sceneteknikken, genetikken og annen forskning assosiert med disse skapningene er utenfor omfanget av dette sammendraget, men er svært godt utviklet. Jeg har personlig blitt informert av en rekke uavhengige bekreftende kilder angående utviklingen av PLF-er. Når disse skapningene blir benyttet sammen med ARV-er, vokser en overbevisende populærkultur frem rundt «utenomjordiske bortføringer». Ofre av slike paramilitære menneskestyrte bortføringer tror oppriktig at de har blitt bortført av «aliens» og har ofte fysiske merker og «implantater» til å bevise dette. Disse implantater er også menneskeskapte og vi har informasjon om laboratoriet og selskapet som produserer disse elementene.
 • Kjemiske, optiske og elektromagnetiske systemer for å assistere i å skape en endring i bevissthet er komponenter i «sceneteknikken» som benyttes for å bløffe en «utenomjordisk» hendelse.

Størstedelen av informasjon tilgjengelig for offentligheten på UFO-emnet er derfor nøye orkestrert desinformasjon designet for å forberede massene så vel som lederne til en ikke-eksisterende «utenomjordisk trussel». Den psykologiske implikasjonenen i denne krigføringen  ble beskrevet i 1950-årene i CIA-dokumenter og er videre tydeliggjort i andre dokumenter og vitnemål. Ikke mindre enn Wernher Von Braun advarte om dette kosmiske bedraget.

Målet med en slik falsk operasjon er å skape en fiende i rommet som vil samle verden bak en global militær styrke mot en slik «utenomjordisk trussel». President Reagan og andre ledere har målrettet fått slik desinformasjon, som er skapt for å sikre deres taushet eller samarbeid med hemmelige agendaer og opprustning i rommet. Presidenten må være forsiktig slik at man unngår å bli tilsvarende bedratt.

Etter å ha gått nøye gjennom alle data og dokumenter og etter å ha intervjuet flere hundrede strengt fortrolige vitner, har vi konkludert med at den faktiske utenomjordiske tilstedeværelse er spesifikt ikke-fiendtlig. I lys av den skjødesløse og aggressive naturen i mange av våre skjulte militære aksjoner og den ekstraordinære avanserte teknologien som tillater interstellare reiser fra disse utenomjordiske sivilisasjonene, hvis de var fiendtlige, ville den menneskelige sivilisasjonen vært håndtert med makt i begynnelsen av den kalde krigen.

Disse gjestene ser derimot ut til å være svært bekymret for ukontrollert menneskelig fiendlighet, krigshissing og masseødeleggelsesvåpen kombinert med vårt tidlige potensiale for romreiser. Tendensene for mennesker å engasjere seg i menneskesentrisk fremspring leder mange til å anta at en trussel var ikke-eksisterende. Det er mer sannsynlig at menneskeheten kan bli sett på som en trussel til den kosmiske orden, ettersom vi har feilet i å begrense utbredelsen av masseødeleggelsesvåpen samtidig med forsøk på å nå lengre og lengre ut i rommet. Videre har vi feilet i å initiere en opplyst og fredfull diplomatisk delegasjon opp mot disse utenomjordiske besøkende. Dette må endres umiddelbart.

Avsløring av dette emnet må planlegges nøye og posisjoneres som et håpefullt og oppløftende øyeblikk i menneskets historie. En dårlig posisjonert avsløring som demoniserer disse gjestene eller skremmer allmennheten kan være mer skadelig enn hemmeligholdelsen.

Som du kanskje vet, så var min onkel en senior prosjektingeniør som arbeidet på månemodulen som tok Neil Armstrong til månen. Årsaken til at vi ikke var velkommen i rommet den gangen var på grunn av at passet for tilgang til å reise gjennom universet er en stabil, fredelig verdenssivilisasjon som vil dra samlet og i fred ut i rommet. Ut fra dette er verdensfred og universell fred to sider av samme mynt. Når vi sverger på å leve fredfullt på Jorden og reise ut i rommet kun i fred, vil vi være velkommen med åpne armer. Inntil det skjer så eksisterer en form for kosmisk karantene – med rette – rundt Jordkloden.

Uheldigvis er media og filmindustrien grundig gjennonsyret av interesser som er lojale ovenfor Majestic-gruppen, som også har benyttet media til til å latterliggjøre emnet og presentere skrekkinjagende bilder av «utenomjordisk invasjon». Kort sagt er folkemassene er nærmest fullstendig hjernevasket i denne saken, og dette presenterer en ytterligere hindring som må ivaretas nøye når man planlegger avsløringen.

Uansett så kan ikke dagens situasjon opprettholdes lengre og det haster med å få på plass fundamentale endringer. For å få til dette ber vi Presidenten innstendig om å foreta en rekke initiativer så snart som mulig. Vi anbefaler at Presidenten:

 • Utpeker en Special Presidential Task Force for å undersøke denne saken, identifisere skjulte anlegg og aktiva og tar tilbake utøvende kontroll over disse prosjektene.
 • Identifisere og umiddelbart fjerne hemmelige operasjoner som er rettet mot utenomjordiske fartøy, utplassering av våpen i rommet og gripe inn i kriminelle desinformasjonsprosjekter.
 • Utvikle responsplaner for å minimere risikoen relatert til potensielle falske operasjoner som har som hensikt å bløffe en fiendtlig tilstedeværelse inkludert forberedelser med militære, etterretning og internasjonale institusjoner.
 • Opprette Rådet for Interplanetære Relasjoner for å koordinere en fredfull, fremtidsrettet og ikke-militær respons til de utenomjordiskes tilstedeværelse. The Center for the Study of
  Extraterrestrial Intelligence
  (CSETI) har i 18 år drevet et prosjekt for å etablere slik kontakt og kan assistere i denne prosessen. CSETI som arbeider med andre regjeringer og verdensskikkelser, vil opprette et slikt råd hvis den amerikanske regjeringen velger å ikke gjøre dette innen de neste 12 månedene.
 • Umiddelbart tildele midler til undersøkelser, utvikling og nøye planlagt frigivelse av de nye energiteknologiene som raskt kan erstatte fossile brennstoff og atomkraft. (Se www.TheOrionProject.org). Merk at disse teknologiene, ettersom de genererer energi fra nullpunktenergifeltet i rom/tid, vil tillate en utfasing av det elektriske energinettet. Vi er i besittelse av dokumenter og informasjon angående nøkkelfasiliteter og midler tilknyttet disse teknologiene. Vi anbefaler at drivkraft og transportaspektet i disse teknologiene (elektromagnet-gravitasjonssystemer) blir gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt når verdens sikkerhetssituasjon har blitt bedret.
 • Etablere høytstående samarbeid med Kongressen, FN og andre regjeringer for å koordinere disse prosjektene og frigigvelsen av disse teknologiene.
 • Det Nasjonale Sikkerhetsrådet må utforme en seksjon spesifikt for å adressere den internasjonale, interplanetariske og makroøkonomiske implikasjoner av disse avsløringene og raskt forberede frigivelse av disse teknologiene.
 • The Orion Project har identifisert nøkkelvitenskapsmenn for å assistere med utviklingen av disse nye energiteknologiene. De har samtykket i å arbeide med oss, men er forhindret fra å gjøre det, en person på grunn av en isolert virksomhet (Top Secret Sensitive Compartmented Information – TS SCI) som han er dedikert til. Vi ber om en handling fra Presidentens kontor for spesifikt å tillate de å arbeide med oss med full støtte og beskyttelse fra Presidenten. Vi kan ikke understreke nok for hvor viktig det er at disse personene blir tildelt denne kritiske oppgaven: På under ett år kan vi ha nye energigeneratorer utviklet for å gjøre Amerika fri for olje, gass, kull og atomkraft.

President Obama, vi står klar for å assistere deg og din Administrasjon med disse og andre oppgaver og forplikter oss å gi deg full støtte. Jeg vil personlig innfri en hvilken som helst forespørsel fra ditt kontor med den ytterste integritet, diskresjon og konfidensialitet.

Vær helt trygg på min inderlige bønn på dine vegner for veiledning, beskyttelse og suksess idet du begynner din historiske rolle som President av de Forente Stater.

Ærbødigst,
Steven M. Greer MD
Direktør
The Disclosure Project

Steven M. Greer

Steven M. Greer fra pressekonferansen i Washington den 9. mai 2001 hvor et tjuetalls høytstående personer fra forsvaret, etterretningen og staten sto frem med sine vitnemål om personlige opplevelser med utenomjordisk liv.

En ny tidsalder

Dette brevet avslører en rekke detaljer som er svært interessant å gjøre nærmere undersøkelser på. Om Steven M. Greer har rett i sine undersøkelser så har vi altså mulighet til å få en verden med fri energi uten forurensende fossile brennstoff og alle atomkraftverk og sentraliserte kraftverk kan slås av.

Utenomjordisk eksistens er allerede her og de har gode hensikter! Jeg anbefaler de som ønsker en nærmere titt på de utenomjordiskes hensikt å ta en titt på artikkelen Den Galaktiske Føderasjonen av Lys taler. Muligheten for å utforske universet og oppnå nye kontakter i galaksen på et personlig plan er dermed plutselig en aktualitet.

Bortførelser av mennesker hevdes å være utført med menneskekonstruerte «UFO-fartøy». Disse skal være styrt av genetisk menneskeproduserte vesener skapt med utenomjordisk utseende, noe som hentyder til ekstreme forskningsprosjekter hinsides all moral og kontroll i ulike hemmelige undergrunnsbaser. Informasjon som har lekket ut fra personell som hevder å ha arbeidet i undergrunnsfasiliteter som Area 51 og Dulce kan dermed i stor grad være skremmende sanne. For mer informasjon i denne sjangeren, se Project Mannequin av James Casbolt og Blue Planet Project: Alien research.

Slike prosjekter er ifølge Steven Basset et resultat av at en gruppe mennesker fikk frie tøyler av daværende president for å få overtaket på kommunistene når den kalde krigen startet etter andre verdenskrig. Derimot eksisterer det en rekke uttalelser som viser til at bortføringer også er utført av ekte «grå» utenomjordiske vesener med selviske hensikter som vi ikke kan se bort fra. Dette unnlater Greer å diskutere i sitt brev, men det er forståelig da hans fokus er på kaos skapt av menneskene selv og der har vi åpenbart mer enn nok å rydde opp i allerede.

Verden er langt mer science fiction i realiteten enn de aller flest av oss tror. Det er på tide at menneskeheten tar over kontrollen på den lille kriminelle gruppen med mennesker som har hatt alt for mye makt med utenomjordisk tilvervet teknologi. President Obama eller en av de andre nasjonene har muligheten til å gjennomføre en historisk hendelse som vil savne sidestykke med å få slutt på denne hemmeligholdelsen.

La oss håpe for menneskehetens skyld at hendelsen slår inn før eller siden og på en eller annen måte. Det vil i så fall kunne være starten på en ny og fantastisk tidsalder som ikke bare vil gi oss fri energi og teknologi som får din datamaskin til å virke som en steintavle, men som også kan føre oss et steg nærmere fred mellom alle menneskeslag over hele vår levende planet. Intoleranse mennesker imellom vil virke meningsløst når man ser mangfoldet med hundretusener av ulike intelligente livsformer i vår egen galakse, skjult i parallelle virkeligheter og høyere dimensjoner.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
75%
Opplysende
25%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Frank Aune

Frank Aune er grunnlegger og sjefsredaktør av Nyhetsspeilet.no med erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

82 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *