Samfunn
Du leser nå
Åpent brev til en ny helseminister
Skrevet av
Armin Bahrami den 29. 10. 2009
27

Åpent brev til en ny helseminister

Av Armin Bahrami29. 10. 2009

Helseministre kommer og går. Bør de ta politisk styring av helsevesenet, la seg styre av sitt byråkrati, avdekke eller tildekke samfunnskapte årsaker til dagens økende helseproblemer? Bør det gis mer rom for alternative meninger i helsevesenet?

Skrevet av:  Ingeniør, Tor Johnsen.
Artikkel bilde er copyrightet til forfatter.

I medisinen står en rekke gamle teorier eller forklaringsmodeller for fall mens nye kommer til og kan vise seg mer hensiktsmessige for de fleste av oss. For oss pasienter dreier det seg mye om administrasjon av usikkerhet.
Vi må innhente flest mulig kvalifiserte meninger om hvordan vårt konkrete helseproblem kan løses.

På den ene siden har vi statlig informasjon som ofte oppleves så enøyet at man ser seg som offer for et propagandaapparat. Det kan lede til den konklusjon at ditt problem best kan løses utenfor helsevesenets ramme. Et eksempel på dette kan være statlige vaksinekampanjer som kan ende opp med råd om at hele befolkningen bør vaksineres mot det ene eller det andre. Norske medier kan legge seg flate når en helseminister står frem og gir full støtte til synspunktene til sin helsedirektør og representanter for det halvoffentlige Folkehelseinstituttet.

chemtrails artist

Rolf Groven er en av få kunstnere som har fått øye opp for "kjemikalieflysporene"

Når motforestillinger utelates i slike sammenhenger blir vi mistenksomme og kan lete forgjeves etter vitenskapelig underbygging av dagens statlige vaksinepolitikk. Er det bare myter og feiltolket statistikk som gjentas ofte nok til at noen av oss fortsatt oppfatter dem som sannheter? Kan de ha eller få rett disse fagfolkene som konkluderer med at jo flere vaksiner du har tatt, jo større er sannsynligheten for at du kan få problemer med å takle for eksempel en svineinfluensa? Kan det vise seg at vaksinering bare i unntakstilfeller har noe for seg og at det generelt på lang sikt virker stikk mot sin påståtte hensikt?

Er det en myte at det er vaksinering som har «utryddet» det og det helseproblem? Vil det vise seg også for forskere at de som i dag avstår fra all vaksinering blir fremtidens helsevinnere?

For den stadig økende helsesektoren utenfor landenes helsevesener blir helseproblemer gradvis mer
gjennomsiktige eller transparente. Biofysikken får mer innpass. Det resulterer i utvikling av apparatur som ofte kombinerer analysering av medvirkende årsaker til et konkret helseproblem og behandling. For meg som har vært ekstremt eloverfølsom, og plaget med lammelser og tilstivninger er det spesielt interessant å følge med i denne utviklingen av det som kan kalles informasjonsog/ eller energimedisin.

230909_Chem_trials_146

Dette er ikke vanlig kondens. Det er tungmetallforgiftning av norsk terretorium.

Noe av den tidligste apparaturen på dette området var til god nytte da jeg hadde behov for analysering av medvirkende årsaker og var på jakt etter muligheter for å reversere den invaliditet som plaget meg da, for rundt et tiår siden. Slik jeg opplever det skaper denne utviklingen eller paradigmeskiftet mange nærmest eksistensielle eller psykologiske problemer for de fleste store og små makthavere i vårt offentlige helsehierarki: De kan ha sin utdannelse fra den tiden leger ble opplært til å tro at «alt» dreide seg om kjemi og at syntetiske substrater kunne være vel så bra medisin som stoffer som finnes i naturen.

De kan videreformidle myten om at all medisin som virker også har bivirkninger. De kan med overbevisning fortelle deg at alle «anerkjente» undersøkelser frikjenner din amalgam som medvirkende til helseproblemer. Og de kan legge til, at mobiltelefoni og andre dagligdagse former for elektromagnetisme bare kan påvirke deg negativt i den grad du oppvarmes av eksponeringen.

I dag kan noen av oss se at helseproblemet som kalles Parkinsons sykdom i svært mange tilfeller kan ha en langvarig belastning med flere forskjellige giftige metaller i bunnen mens overdreven tradisjonell medisinering da kan forsterke problemene isteden for å bidra til løsninger. Andre, som meg, kan fokusere på at revmatiske og nevrologiske problemer kan skapes av et samspill mellom kroppens depoter av forskjellige toksiske metaller, da særlig kvikksølv, og dagligdags elektromagnetisme.

Her kan det også bli fokusert på at dette i store trekk dreier seg om tabuområder innenfor de fleste
lands helsevesener og at det er av største viktighet å få på plass undervisning som kan sette dagens
og kommende leger i stand til å analysere årsaker til helseproblemer, belyse synergieffekter og gi
råd med hensyn til de mest aktuelle avgiftningsregimer og individuelt tilpasset tilførsel av naturlige
vitaminer og mineraler som de kroniske, oppsamlede og sammensatte forgiftningene kan ha tappet
kroppen for.

Det kan stilles spørsmål om mammografiens ulemper i form av stråling og klemming av bryst på
lengre sikt kan skape flere problemer enn den løser. Og det kan påståes at våre tradisjonelle kreftregimer, som gjerne kombinerer cellegift og stråling, kan ha noen relativt kortsiktige fordeler samtidig som det over lengre tid duker for nye «feilfunksjoner» som forkorter livet.

Folket går til aksjon

Slike politisk motiverte budskap er å finne rundt omkring Oslo's motorveier. Tidligere "forsvarsminister" har gått fra å drepe til å helberede med hennes nye stilling som "helseminister".

Det er ikke lett å manøvrere i et slikt mangfold av medisinske virkelighetsoppfatninger som kan være mer eller mindre riktige. Men det er muligens vanskeligere for enkelte fagfolk, som gjerne vil forsvare eldre tankegods, enn for oss pasienter. Det kan ikke være lett for medisinske autoriteter eller makthavere å svelge og undersøke tanker eller påstander om at bare kvikksølv fra bl.a. amalgam kan forårsake Alzheimer. For enkelte nevrologer og revmatologer kan det gjerne stå som selvsagt at årsakene til problemer de har til oppgave å løse ikke kan ligge i et samspill mellom uheldige elektromagnetiske felt og i hovedsak vår mest potente nervegift og superledende metall kvikksølv. Og det kan ikke være lett for en tannlege som har lagt mye amalgam i sitt liv å stille seg spørsmålet om hvor mye helseproblemer han/hun derved har skapt.

Ord som bortforklaringer og dekkoperasjoner ligger det nær å bruke overfor mange av de reaksjonene jeg ser på spørsmål av typen: «Kan det være slik at det ene er årsak til det andre?» Våre offentlige helsevesener kan fortsatt velge å se bort fra det som nå kan utrettes av leger og terapeuter som står eller holdes utenfor deres egne rammer.
Men pasientflukten til det som oftest kalles alternativ medisin kan nå fort bli ubehagelig stor og samtidig redusere
tilliten til viktige segmenter innenfor helsevesenet.

En avgått medisinsk professor likte å sammenligne enkelte legesammenslutninger med middelalderske laug. Det gikk mye på at disse laugene mest tok sikte på å sikre egne privilegier innenfor et fagfelt og derfor kunne være direkte til hinder for åpen meningsbrytning og den faglige fremgang samfunnet ønsket seg. Etter mitt syn er vårt eget helsevesen, på de punktene som er vektlagt her, et forsvarssystem for eldre medisinsk tankegods uten bærekraftig fundament. Det er i ferd med å bli akterutseilt av flinkere folk som nå opparbeider seg pasientenes tillit. Regn med at helsevesenet må trekkes motvillig inn i fremtiden av helsepolitikere som tar styringen fra fagfolkene i systemet. Vis det frem for befolkningen når de lærde strides på et område, og de du er satt til å styre legger frem «enøyde» synspunkter til din eventuelle godkjennelse.

Chems19April2009

19April 2009. Regnes som dagen det regnet tungmetaller fra himmelen. Nyhetsspeilet motok meldinger om "spraying" fra Sarpsborg,Oslo,Trondheim,Bergen, Skien, Stavanger, Fredrikstad, Verdal, og Ålesund. Dette regnes som den værste spraydagen i Norges Historie.

Nedfall fra spraytokter over norsk territorium sies å gi symptomer som synes svært like de man ser ved akutt tungmetallforgiftning. Meteorologisk institutt averterte tidligere i år etter en som kunne forske på området aerosoler. Da gjelder det trolig eventuell værpåvirkning. En meteorolog har hatt et visst hell med seg når det gjelder varsling av spraytokter globalt. Her til lands ser jeg det som svært fornuftig at pollenvarsling kombineres med værvarsel. Så jeg kan godt se for meg at Helsedepartementet og f.eks. Meteorologisk institutt går sammen om å varsle kommende spraytokter inkl. øvelser med utslipp av aluminiumsflak i den hensikt å gjøre militærfly mindre synlig på radar. Da kan de som opplever seg som mest utsatt ta sine forholdsregler i de kommende dagene da de er mest utsatt for nedfall. De kan eksempelvis velge å sove med lukkede vinduer, holde seg mest mulig innendørs der det finnes god luftfiltrering osv.

Spørsmål 1.:

Vil du, med din bakgrunn som forsvarsminister, orientere befolkningen om omfang, fordeler og
ulemper med slike sprayprogrammer?

Spørsmål 2.:

Vil du, som helse- og omsorgsminister, ta initiativ til at vi får i stand forskning på eventuelle
negative konsekvenser for helse og miljø av denne typen aerosolnedfall?

Spørsmål 3.:

I Norge har vi noe gammelmodige grenseverdier for stråling. De tar utgangspunkt i at stråling som
ikke oppvarmer deg heller ikke kan påvirke din helse negativt. En del land og byer har og innfører
nå lavere grenseverdier visstnok litt i tråd med råd fra en internasjonal forskergruppe. Ser du
personlig et behov for at Norge bør bevege seg i den retningen og kanskje forby helt unødvendig
«tvangsbestråling» i form av trådløse nettverk i sentrale byområder, skoler, bibliotek og barnehager?

——oo0oo—-
Skaff større takhøyde i helsevesenet.
La de tusen medisinske virkelighetsoppfatninger blomstre, også der.

Mvh
Ingeniør Tor Johnsen
torjohnsen@hotmail.com

Om forfatter:

Rundt århundreskiftet forstod forfatteren at hans økende invaliditet og utmattelse bl.a. var knyttet til uheldige strømforhold. Pasientombudet i fylket fikk sjekket ut at det ikke fantes aktuell ekspertise innenfor det offentlige helsevesenet. Løsningene fantes utenfor helsevesenet, bl.a. i form av den tids informasjons- eller energimedisin. Det ble klart at særlig deponert kvikksølv gjennom mange tiår var knyttet opp til strømproblemene som gradvis avtok i takt med kvalitetssikret sanering av tannmetaller og deretter vellykkede avgiftningsregimer. Han støtter i dag opp under en rekke nettverk som drøfter og fremskaffer ny kunnskap på disse områdene.

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%

Om forfatteren

Profilbildet til Armin Bahrami

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte; "DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.27 Kommentarer
1 2
 • Profilbildet til ex156
  29. 10. 2009 klokken 17:35

  Amish folk i Statene vaksinerer seg vanligvis ikke., av 20000 så var det bare 4 tilfeller av autisme. Av de 4 så var 3 blitt vaksinert med trippelvaksinen myndighetene gir til små barn, den inneholder kvikksølv som ikke brytes ned på naturlig måte, da dette blir injisert på en unaturlig måte. Den fjerde personen med autisme bodde ved et kraftverk.

  Utdrag fra leserinnlegg i vg: bare i California alene, i 1999, var det ifølge undersøkelser (mangler link, google selv!) 270% økning av autisme hos barn. Hmm, kanskje det er på tide å tenke alternativt!!

  Helseministeren som var forsvarsminister leser vel nøye gjennom dette brevet vil jeg tro, før hun evt. går til motangrep. Helse og Militærpolitikk går hånd i hånd i året 2009.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til MortenB
   29. 10. 2009 klokken 18:10

   Antall som forsøker å endre dette i USA er økende, ogse kjente personer er med i kampen, som Jenny McCarthy og Jim Carrey http://www.generationrescue.org/
   Her hjemme ser det kun ut til å være en liten del av «grasrota» som tenker (altså oss).
   Noen som visste at de mange av vaksinene også innholder MSG ?

   Personlig kan jeg vanskelig tenke meg en mere unødvendig vaksine enn MMR II (som innh. Timerosal og MSG). Den skal virke mot vanlige barnesykdommer men fungerer ikke, alle mine barn har fått den og alle sammen har hatt samtlige barnesykdommer !!! Mange opp til 3 ganger ! Altså ser det ut til at også den naturlige immunisering som en får etter å ha hatt f. eks. meslinger ikke skjer !!!
   Og, noen som visste at dersom den som setter MMR II sprøyta bommer på muskelen er vedkommende som vaksineres død i løpet av minutter ??? Så giftig er den at den må settes midt i muskelen slik at den kommer sakte over i blodet.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Persson
    30. 10. 2009 klokken 12:21

    Jøss, visste faktiskt inte att msg används i vacciner också. Innehåller svininfluensavaccinet msg?

    Jag blev inte lika førvånad när jag läste att dina barn har haft alla de sjukdomarna som vaccinet skulle skydda mot, det är snarare regel än undantag…. Personligen är jag ganska øvertygad om att de allra flesta vacciner är dåliga.

    Ser du på statistiken i USA øver andelen autistiske barn så har den skjutit i højden i samma takt som man inført fler och fler vacciner. Kommer inte ihåg de exakta talen, men nu är det runt 1 av 200 barn i USA som är autistiske. Det är ganska sjukt. I Danmark tog utvecklingen motsatt riktning när man slutade med kvicksilver i vacciner, andelen autistiske barn gick då ned med 2/3.
    Det finns helt säkert många fler exempel som visar samma sak, trots det säger de fortfarande att kvicksilver i vacciner är tryggt…

    Läste en intressant artikel häromdagen där de tar upp historian bak vacciner, se link under. Det står bl.a om spanska sjukan som härjade i børjan av 1900-talet. Grekland var ett av få länder som tackade nej till vaccinationsprogrammet, och fick inget utbrott av sjukdomen. Vaccinet mot smittkoppor har en liknande historia.

    Läsvärd artikel:
    http://www.theshotheardroundtheworld.info/LettertoHealthCare.html

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til Otto
   29. 10. 2009 klokken 18:54

   Jim Carrey and Jenny McCarthy Present Robert F. Kennedy Jr. – Shocking Vaccine Cover Up: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4826

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til MortenB
  29. 10. 2009 klokken 18:24

  Litt på siden dette, men var i Gøteborg sist Lørdag og fikk med meg David Icke. Må si det var en opplevelse for livet ! Foredraget varte i 8 timer (+ 2 pauser inni) og selv om jeg har sett videoer og lest bøker var det interessant fra start til slutt, faktisk tenke jeg «er han ferdig nå alt» da han takket for seg !
  Kan ikke komme på noen som kan gjøre dett etter ham, 8 timer….

  Selv om vi reiste totalt 1600 km, 25 timer i bil var dette verd turen !

  Jeg mener David blir bedre og bedre, istedet for fokus på alt negativt er den mere flyttet over til å forstå sannheten og deretter til å lære om hva vi kan gjøre for å endre det negative.
  At mye av hans syn på ting nå er svært likt slik det beskrives «Talmud of Jmmanuel» (altså den virkelige historien om «Jesus») og pleiadekontaktene som Eduard Albert Meier har hatt, i tillegg til flere av urbefolkningene på jorden føler jeg er riktig vei.
  Det viktigste budskapet er å forstå hvem vi er og dernest å forstå hvordan vi kan endre ting mot det positive !

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Monica Waade
  29. 10. 2009 klokken 21:04

  Nyhetsspeilet.no oppfordrer alle å faxe/maile/poste dette til helseministerens kontor

  Jeg sendte både brevet fra Tor Johnsen og mitt svar til helseministerens kontor, mailadresse HOD-postmottak@hod.dep.no.

  Fikk svar derfra;

  Hei

  Henvendelsen din er mottatt. Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

  Hilsen
  Dokumentasjonsenheten

  Min mail er kopiert inn i kommentarfeltet her;
  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/tretrinns-vaksinen-den-globale-kampanjen-for-befolkningsreduksjon/

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til MortenB
  29. 10. 2009 klokken 22:25

  Jeg var faktisk på skolen i dag for å hente min sønn på 11 som hadde hodepine. Er nesten helt sikker på at dette skyldes det trådløse nettet som er installert på skolen. Vi har nesten ikke slike problemer hjemme (har ikke trådløst nett lenger), kun på skolen.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til smurfen
   29. 10. 2009 klokken 22:35

   Kjempe flott Monica 😀
   Vist du leser siste kommentaren min i artiklen Mystisk skydekke på Østlandet så har jeg beskrevet det jeg tror feiler sønnen din Morten B :)

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til arifkarim
  30. 10. 2009 klokken 00:13

  Våre «såkalte» helseministrene kommer og går med millionlønninger, uten å gjøre en dritt for å forbedre helsa til gjenomsnittlig Ola Nordmann. Dem tror at en effektiv vaksine-program kommer til å være nok for norsk-helse, og bruker dermes meste av tiden til å forsvare globalistenes hoax-vaksinen…
  I verdens beste land å bo i har vi uvanlig høy sykefravær, uendelig mange helsekøer, mangel på leger / kvalifiserte ansatte i helsevesenet osv.
  http://www.budstikka.no/sec_nyheter/sec_innenriks/article269628.ece

  Mange av oss er dermed presset til å betale oss ut av dette helse-rot via private forsikringsselskaper:
  http://www.tk.no/nyheter/article4535491.ece

  Igjen de velstående vinner i en håpløs velferdsstaten.

  Kanskje på tida å lære av Brasil, som klarte å begrense svineinfluensa utbruddet «uten» tvangsvaksinasjon… 😀
  http://www.abcnyheter.no/node/98399

  Men nei da! Her må vi alle jobbe / gå på skole uansett hva, ellers mister Herre-Staten sine yndlings skatteinntekter… :)

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Insomnia
   30. 10. 2009 klokken 07:55

   Det er da ingen som har blitt tvangsvaksinert!
   Blir så patetisk når en buser ut med påstander som ikke har grobunn i virkeligheten., For hvert eneste innlegg med påstander uten fotfeste i sunn fornuft synker integriteten.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til tothestars
    30. 10. 2009 klokken 10:31

    Alle måtte ta poliovaksinen (en gang på 50 tallet tror jeg). Det fortalte min far meg.

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til Anders Troseth
    30. 10. 2009 klokken 18:47

    Tvang kan forekomme på mange måter., jeg har også hørt at sykepleiere er under stort press for tiden. Dette er gruppepsykologi, de som ikke vil ta den gifta/ vaksinen blir sett på som evt. smittebærere. Og jeg har også hørt at de som sier nei ikke får komme på jobb. Tror dette er en form for tvang Insomnia, itillegg kommer all propagandaen fra media til å påvirke folk.

    Ut ifra hvordan jeg tolket forsiden på vg idag så startet sympati-kampanjen for vår kjære tidl.statsråd Karita Bekkemellem, som nå fungerer som direktør for l.middel industrien. Bra timing må jeg si.

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til arifkarim
    30. 10. 2009 klokken 20:14

    «Det er da ingen som har blitt tvangsvaksinert!»
    Nei, da ingen ble tvangsvaksinert her, bare «indirekte» tvangsvaksinert da, vet du!

    GD Star Rating
    loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  30. 10. 2009 klokken 11:45

  De siste ukene har ansatte i helsesektoren blitt lagt under et umenneskelig press for å gå med på å få Pandemrix-sprøyta. Dette er praktisk talt å anse som tvangsvaksinasjoner, siden det knyttes til deres arbeidsplass osv.

  At media ikke har hatt noe fokus på dette, betyr ikke at det har pågått og pågår i det stille. Husk at den viktigste informasjonen om det som skjer i samfunnet nå er den som norske media ikke gir oss.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til hanze
  30. 10. 2009 klokken 12:55

  Fhi vil ikke komentere Sveitsiske legemiddelmyndigheters behandling av vaksine serumet.
  Kanskje de bare gjør rett i det….

  http://www.abcnyheter.no/node/98564

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til ReXoR
   30. 10. 2009 klokken 16:39

   FHI mener sveitsiske myndighter meler sin egen kake, pga Sveits skal nå bruke en egenprodusert vaksine. At den sveitsiske vaksinen er bedre utprøvd og har mindre giftige stoffer nevnte de aldri.

   Svine-Svindel-Vaksinen

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til manud
  30. 10. 2009 klokken 12:58

  rolf groven. ikke greven:)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Vattnisse
  30. 10. 2009 klokken 21:13

  Det viktigste er uansett å få slutt på at alle og enhver skal eksponeres for Dihydrogen Monoxide: http://www.dhmo.org/facts.html#DANGERS

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Dacax
  30. 10. 2009 klokken 23:13

  Vattnisse:
  Angående Digydrogen Monoxide, men ifølge Wikipedia(vet at dette ikke er noen sikker kilde) rett og slett bety 2 Hydrogen og 1 Oxygen(Oksid).
  Vet ikke om dette er riktig, men det høres ikke helt usannsynlig ut:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dihydrogen_monoxide_hoax
  Hadde vært fint om noen kunne bevise eller motbevise dette :)

  GD Star Rating
  loading...

Legg inn dine tanker