Du leser nå
Åpent brev til en ny helseminister

9 minutter lesetidÅpent brev til en ny helseminister

Nyhetsspeilet.no oppfordrer alle å faxe/maile/poste dette til helseministerens kontor

Helseministre kommer og går. Bør de ta politisk styring av helsevesenet, la seg styre av sitt byråkrati, avdekke eller tildekke samfunnskapte årsaker til dagens økende helseproblemer? Bør det gis mer rom for alternative meninger i helsevesenet?

Skrevet av:  Ingeniør, Tor Johnsen.
Artikkel bilde er copyrightet til forfatter.

I medisinen står en rekke gamle teorier eller forklaringsmodeller for fall mens nye kommer til og kan vise seg mer hensiktsmessige for de fleste av oss. For oss pasienter dreier det seg mye om administrasjon av usikkerhet.
Vi må innhente flest mulig kvalifiserte meninger om hvordan vårt konkrete helseproblem kan løses.

På den ene siden har vi statlig informasjon som ofte oppleves så enøyet at man ser seg som offer for et propagandaapparat. Det kan lede til den konklusjon at ditt problem best kan løses utenfor helsevesenets ramme. Et eksempel på dette kan være statlige vaksinekampanjer som kan ende opp med råd om at hele befolkningen bør vaksineres mot det ene eller det andre. Norske medier kan legge seg flate når en helseminister står frem og gir full støtte til synspunktene til sin helsedirektør og representanter for det halvoffentlige Folkehelseinstituttet.

chemtrails artist

Rolf Groven er en av få kunstnere som har fått øye opp for "kjemikalieflysporene"

Når motforestillinger utelates i slike sammenhenger blir vi mistenksomme og kan lete forgjeves etter vitenskapelig underbygging av dagens statlige vaksinepolitikk. Er det bare myter og feiltolket statistikk som gjentas ofte nok til at noen av oss fortsatt oppfatter dem som sannheter? Kan de ha eller få rett disse fagfolkene som konkluderer med at jo flere vaksiner du har tatt, jo større er sannsynligheten for at du kan få problemer med å takle for eksempel en svineinfluensa? Kan det vise seg at vaksinering bare i unntakstilfeller har noe for seg og at det generelt på lang sikt virker stikk mot sin påståtte hensikt?

Er det en myte at det er vaksinering som har «utryddet» det og det helseproblem? Vil det vise seg også for forskere at de som i dag avstår fra all vaksinering blir fremtidens helsevinnere?

For den stadig økende helsesektoren utenfor landenes helsevesener blir helseproblemer gradvis mer
gjennomsiktige eller transparente. Biofysikken får mer innpass. Det resulterer i utvikling av apparatur som ofte kombinerer analysering av medvirkende årsaker til et konkret helseproblem og behandling. For meg som har vært ekstremt eloverfølsom, og plaget med lammelser og tilstivninger er det spesielt interessant å følge med i denne utviklingen av det som kan kalles informasjonsog/ eller energimedisin.

230909_Chem_trials_146

Dette er ikke vanlig kondens. Det er tungmetallforgiftning av norsk terretorium.

Noe av den tidligste apparaturen på dette området var til god nytte da jeg hadde behov for analysering av medvirkende årsaker og var på jakt etter muligheter for å reversere den invaliditet som plaget meg da, for rundt et tiår siden. Slik jeg opplever det skaper denne utviklingen eller paradigmeskiftet mange nærmest eksistensielle eller psykologiske problemer for de fleste store og små makthavere i vårt offentlige helsehierarki: De kan ha sin utdannelse fra den tiden leger ble opplært til å tro at «alt» dreide seg om kjemi og at syntetiske substrater kunne være vel så bra medisin som stoffer som finnes i naturen.

De kan videreformidle myten om at all medisin som virker også har bivirkninger. De kan med overbevisning fortelle deg at alle «anerkjente» undersøkelser frikjenner din amalgam som medvirkende til helseproblemer. Og de kan legge til, at mobiltelefoni og andre dagligdagse former for elektromagnetisme bare kan påvirke deg negativt i den grad du oppvarmes av eksponeringen.

I dag kan noen av oss se at helseproblemet som kalles Parkinsons sykdom i svært mange tilfeller kan ha en langvarig belastning med flere forskjellige giftige metaller i bunnen mens overdreven tradisjonell medisinering da kan forsterke problemene isteden for å bidra til løsninger. Andre, som meg, kan fokusere på at revmatiske og nevrologiske problemer kan skapes av et samspill mellom kroppens depoter av forskjellige toksiske metaller, da særlig kvikksølv, og dagligdags elektromagnetisme.

Her kan det også bli fokusert på at dette i store trekk dreier seg om tabuområder innenfor de fleste
lands helsevesener og at det er av største viktighet å få på plass undervisning som kan sette dagens
og kommende leger i stand til å analysere årsaker til helseproblemer, belyse synergieffekter og gi
råd med hensyn til de mest aktuelle avgiftningsregimer og individuelt tilpasset tilførsel av naturlige
vitaminer og mineraler som de kroniske, oppsamlede og sammensatte forgiftningene kan ha tappet
kroppen for.

Det kan stilles spørsmål om mammografiens ulemper i form av stråling og klemming av bryst på
lengre sikt kan skape flere problemer enn den løser. Og det kan påståes at våre tradisjonelle kreftregimer, som gjerne kombinerer cellegift og stråling, kan ha noen relativt kortsiktige fordeler samtidig som det over lengre tid duker for nye «feilfunksjoner» som forkorter livet.

Folket går til aksjon

Slike politisk motiverte budskap er å finne rundt omkring Oslo's motorveier. Tidligere "forsvarsminister" har gått fra å drepe til å helberede med hennes nye stilling som "helseminister".

Det er ikke lett å manøvrere i et slikt mangfold av medisinske virkelighetsoppfatninger som kan være mer eller mindre riktige. Men det er muligens vanskeligere for enkelte fagfolk, som gjerne vil forsvare eldre tankegods, enn for oss pasienter. Det kan ikke være lett for medisinske autoriteter eller makthavere å svelge og undersøke tanker eller påstander om at bare kvikksølv fra bl.a. amalgam kan forårsake Alzheimer. For enkelte nevrologer og revmatologer kan det gjerne stå som selvsagt at årsakene til problemer de har til oppgave å løse ikke kan ligge i et samspill mellom uheldige elektromagnetiske felt og i hovedsak vår mest potente nervegift og superledende metall kvikksølv. Og det kan ikke være lett for en tannlege som har lagt mye amalgam i sitt liv å stille seg spørsmålet om hvor mye helseproblemer han/hun derved har skapt.

Ord som bortforklaringer og dekkoperasjoner ligger det nær å bruke overfor mange av de reaksjonene jeg ser på spørsmål av typen: «Kan det være slik at det ene er årsak til det andre?» Våre offentlige helsevesener kan fortsatt velge å se bort fra det som nå kan utrettes av leger og terapeuter som står eller holdes utenfor deres egne rammer.
Men pasientflukten til det som oftest kalles alternativ medisin kan nå fort bli ubehagelig stor og samtidig redusere
tilliten til viktige segmenter innenfor helsevesenet.

En avgått medisinsk professor likte å sammenligne enkelte legesammenslutninger med middelalderske laug. Det gikk mye på at disse laugene mest tok sikte på å sikre egne privilegier innenfor et fagfelt og derfor kunne være direkte til hinder for åpen meningsbrytning og den faglige fremgang samfunnet ønsket seg. Etter mitt syn er vårt eget helsevesen, på de punktene som er vektlagt her, et forsvarssystem for eldre medisinsk tankegods uten bærekraftig fundament. Det er i ferd med å bli akterutseilt av flinkere folk som nå opparbeider seg pasientenes tillit. Regn med at helsevesenet må trekkes motvillig inn i fremtiden av helsepolitikere som tar styringen fra fagfolkene i systemet. Vis det frem for befolkningen når de lærde strides på et område, og de du er satt til å styre legger frem «enøyde» synspunkter til din eventuelle godkjennelse.

Chems19April2009

19April 2009. Regnes som dagen det regnet tungmetaller fra himmelen. Nyhetsspeilet motok meldinger om "spraying" fra Sarpsborg,Oslo,Trondheim,Bergen, Skien, Stavanger, Fredrikstad, Verdal, og Ålesund. Dette regnes som den værste spraydagen i Norges Historie.

Nedfall fra spraytokter over norsk territorium sies å gi symptomer som synes svært like de man ser ved akutt tungmetallforgiftning. Meteorologisk institutt averterte tidligere i år etter en som kunne forske på området aerosoler. Da gjelder det trolig eventuell værpåvirkning. En meteorolog har hatt et visst hell med seg når det gjelder varsling av spraytokter globalt. Her til lands ser jeg det som svært fornuftig at pollenvarsling kombineres med værvarsel. Så jeg kan godt se for meg at Helsedepartementet og f.eks. Meteorologisk institutt går sammen om å varsle kommende spraytokter inkl. øvelser med utslipp av aluminiumsflak i den hensikt å gjøre militærfly mindre synlig på radar. Da kan de som opplever seg som mest utsatt ta sine forholdsregler i de kommende dagene da de er mest utsatt for nedfall. De kan eksempelvis velge å sove med lukkede vinduer, holde seg mest mulig innendørs der det finnes god luftfiltrering osv.

Spørsmål 1.:

Vil du, med din bakgrunn som forsvarsminister, orientere befolkningen om omfang, fordeler og
ulemper med slike sprayprogrammer?

Spørsmål 2.:

Vil du, som helse- og omsorgsminister, ta initiativ til at vi får i stand forskning på eventuelle
negative konsekvenser for helse og miljø av denne typen aerosolnedfall?

Spørsmål 3.:

I Norge har vi noe gammelmodige grenseverdier for stråling. De tar utgangspunkt i at stråling som
ikke oppvarmer deg heller ikke kan påvirke din helse negativt. En del land og byer har og innfører
nå lavere grenseverdier visstnok litt i tråd med råd fra en internasjonal forskergruppe. Ser du
personlig et behov for at Norge bør bevege seg i den retningen og kanskje forby helt unødvendig
«tvangsbestråling» i form av trådløse nettverk i sentrale byområder, skoler, bibliotek og barnehager?

——oo0oo—-
Skaff større takhøyde i helsevesenet.
La de tusen medisinske virkelighetsoppfatninger blomstre, også der.

Mvh
Ingeniør Tor Johnsen
torjohnsen@hotmail.com

Om forfatter:

Rundt århundreskiftet forstod forfatteren at hans økende invaliditet og utmattelse bl.a. var knyttet til uheldige strømforhold. Pasientombudet i fylket fikk sjekket ut at det ikke fantes aktuell ekspertise innenfor det offentlige helsevesenet. Løsningene fantes utenfor helsevesenet, bl.a. i form av den tids informasjons- eller energimedisin. Det ble klart at særlig deponert kvikksølv gjennom mange tiår var knyttet opp til strømproblemene som gradvis avtok i takt med kvalitetssikret sanering av tannmetaller og deretter vellykkede avgiftningsregimer. Han støtter i dag opp under en rekke nettverk som drøfter og fremskaffer ny kunnskap på disse områdene.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
50%
Opplysende
50%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; «Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
«DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG»

27 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *