Du leser nå
Svineinfluensaen: En kronologi

20 minutter lesetidSvineinfluensaen: En kronologi

Svineinfluensaviruset A(H1N1) var ikke bare et designet labvirus, det ble også plantet ut blant mennesker.

Sist revidert: 23. november 2014.

Svineinfluensaviruset 2009-10 hadde et forspill der den US-baserte vaksineprodusenten Baxter International kontaminerte vaksinemateriale som ble sendt ut til en rekke laboratorier i Vesten. Dette skapte en konspiratorisk bakgrunn som ble ytterligere styrket av to hendelser. Det nye «svineinfluensaviruset» A(H1N1) var en merkelig hybrid som selv en respektert virolog som Adrian J. Gibbs mente måtte ha blitt til i et laboratorium. Utbruddene i Mexico og i USA viste alle tegn på at viruset hadde blitt plantet. Ute i det fri muterte labviruset imidlertid til å bli stadig mer harmløst, med det resultat at svineinfluensaen hadde betydelig lavere dødelighet enn en ordinær sesonginfluensa.

 

Et interessant spørsmål er hvorfor WHO den 4. mai 2009 endret beskriv­else-definisjon av termen «pandemi», slik at graden av morbiditet og mortalitet ikke lenger var relevant, bare graden av spredning. Ut fra denne nye beskrivelse-definisjon erklærte WHO den 11. juni at svineinfluensaen hadde nådd et pandemisk nivå. Et annet interessant spørsmål er hvorfor Folkehelseinstituttet (FHI) agerte som om det var den gamle beskrivelse-definisjon av pandemi som hadde blitt erklært, da de på det tidspunktet visste at denne influensaen var mer harmløs enn en ordinær sesonginfluensa.

 

At svineinfluensavaksinen skulle komme til å utløse narkolepsi hos noen med en spesiell variant av HLA-systemet, var det ingen som kunne ha forutsett. I ettertid er det ingen tvil om at befolkningen totalt sett hadde kommet bedre ut av det uten denne vaksinen.

 

Svineinfluensa-bløffen i USA i 1976

Det såkalte ”svineinfluensa-utbruddet i USA i 1976” varte bare i tre uker, og ble aldri funnet utenfor militæranlegget Fort Dix (Wiki: 1976 swine flu outbreak). Bare én person skal ha dødd av dette viruset (den offisielle dødsårsaken var A-Victoria influensa), og 13 personer ble sykehusinnlagte. Den farmasøytiske industrien, som for lenge siden hadde infiltrert de amerikanske helse­myndigheter, greide å utnytte dette tilfellet til at hele den amerikanske befolkningen skulle vaksineres. President Gerald Ford nølte ikke et sekund med å bevilge 135 millioner dollar til massevaksinasjon. 24 % av befolkningen ble vaksinert før programmet ble stanset. Vaksinen resulterte i at over 500 personer ble offer for Guillain-Barré syndromet (GBS), som 25 personer døde av pga. alvorlige komplikasjoner med lungebetennelse. Mange tusener fikk livsvarige nevrologiske skader av vaksinen. Se CBS’ 60 minutes-dokumentaren som bare ble sendt én eneste gang, den 4. november 1979. Deretter ble den forbudt.

 

2005

194 land, inkludert Norge, signerer en avtale med WHO (Verdens helseorganisasjon) der de langt på vei gir WHO myndig­het til å kunne beordre tvangsvaksinering, karantene og reise­begrensninger. Tre eller fire land forhandlet seg til ”spesielle unntak” i avtalen, men Norge aksepterte tydeligvis alle betingelsene. Preben Aavitsland, divisjonsdirektør ved FHI, hevder selv at han signerte avtalen. Avtalen heter International Health Regu­lations, som er en tung juridisk tekst på ca. 80 sider. Hvor bindende avtalen egentlig er, er uklart.

 

Fra oktober 2004 til februar 2005 sender et laboratorium i USA ut fuglevirustestpakker til 3.700 laboratorier verden over, uten å gjøre oppmerksom på at det farlige 1957-fugleinfluensaviruset H5N1 som i 1957 tok livet av to millioner mennesker var inkludert. Planen synes å ha vært å spre 1957-viruset, og å lure forskerne til å tro at sesongviruset hadde mutert naturlig til 1957-viruset. Noen få fugler som hadde blitt innpodet med 1957-viruset ble så lagt ut sammen med fugler som hadde dødd av sesongviruset. Dette forsøket på å legge ut døde fugler med 1957-viruset sammen med fugler omkommet av sesongviruset ble forsøkt gjentatt i Skottland i 2006.

 

 

2007

Baxter International er et US-basert selskap som spesialiserer seg i medisinske produkter og helsetjenester, inkludert vaksineproduksjon. Selskapet har avdelinger verden over, og hadde i 2013 en omsetning på 15,3 milliarder dollar og over 60.000 ansatte.

 

28. august: Et virologisk team som representerer Baxter i Østerrike, ledet av Otfried Kistner, leverer inn en foreløpig patentsøknad for en metode for å produsere virusvaksiner. Patent­søknaden revideres og fornyes den 28. august 2008. Det interessante med denne patenten er at den gjelder produksjon av vaksiner mot alle tenkelige influensavirus, naturlige og hybrider:

«In particular preferred embodiments the composition or vaccine comprises more than one antigen…..such as influenza A and influenza B in particular selected from of one or more of the human H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, H7N7, H1N2, H9N2, H7N2, H7N3, H10N7 subtypes, of the pig flu H1N1, H1N2, H3N1 and H3N2 subtypes, of the dog or horse flu H7N7, H3N8 subtypes or of the avian H5N1, H7N2, H1N7, H7N3, H13N6, H5N9, H11N6, H3N8, H9N2, H5N2, H4N8, H10N7, H2N2, H8N4, H14N5, H6N5, H12N5 subtypes.’ «

 

2008

1. juli: Folkehelseinstituttet (FHI) gjør avtale med den britiske farmasigiganten Glaxo­SmithKline (GSK) om bestilling av 9,4 millioner vaksine­doser til en pris av ca. 650 millioner kr. dersom WHO erklærer pandemisk influensa. GSK krever økonomisk ansvars­fritak for evt. vaksineskader. Pressemelding om avtalen.

 

2009

Januar-mars. I desember 2008 sendte den østerrikske avdelingen av Baxter International et parti med humant H3N2-sesonginfluensavirus, som de selv hadde mottatt fra Baxters hovedkvarter i Illinois, til det østerrikske selskapet Avir Green Hills Biotechnology. Om dette partiet skulle brukes til produksjon av vaksiner eller bare til laboratorieeksperimenter, går ikke klart frem av oppslagene i media. Avir sendte porsjoner av partiet videre til underleverandører i Tsjekkia, Tyskland og Slovenia. I februar 2009 oppdaget underleverandøren i Tsjekkia, Biotest, etter at noen forsøksdyr på mystisk vis hadde dødd, at materialet med sesong­influensavirus var konta­minert med levende H5N1-fugle­influensa­virus, som har en dødelighet på over 60 %. En hybrid av de to virusene ville ha blitt meget farlig dersom den fikk den sykdomsskapende evnen til H5N1 og smittsom­heten til H3N2.

 

Baxter har såkalt Biosafety Level 3-godkjenning. Med et så høyt sikkerhetsnivå er det praktisk talt umulig at kontaminasjonen var et resultat av et uhell. Enten har Baxter grovt latt være å følge en eneste sikkerhetsprotokoll, eller så må kontaminasjonen ha vært gjort med vilje. Zetaene kommentarte denne hendelsen i ZetaTalk Chat 21. mars 2009:

 

“Dette var et forsøk i siste minutt på å beholde Bush/Cheney ved roret. Baxters angivelige tabbe var ikke et uhell, da prosedyrene som de var tvunget til å følge gjør det umulig å blande det nåværende fugleinfluensaviruset H5N1 med sesonginfluensavirus for bruk til produksjon av vaksiner. Dette var et forsøk på å skape en virusmutant i mennesker. Alt som trengtes var en eneste person-til-person kontakt, svært smittsomt, til å skape pandemisk frykt. Da kunne samtlige av Bushs eksekutive ordre som hadde blitt klargjort, bli satt i kraft, og voilà, Obama ville ikke få anledning til å avlegge presidenteden den 20. januar 2009. Det var i hvert fall hva de håpet på.”

 

April. ”2009 svineinfluensaen” bryter ut i Mexico City, men ikke fra svinefarmer. Influensaen har ikke rammet noen svin. Viruset er en merkelig hybrid med genetiske sekvenser fra virus fra tre typer griser fra hvert sitt kontinent, samt fra virus fra fugl og menneske.

Det nye A(H1N1)

Det nye A(H1N1)

 

 

8. april. Jane Burgermeister stevner Baxter (Østerrike) for å ha spredd 72 kg vaksinemateriale med menneskelig influensavirus kontaminert med dødelig fugle­influensavirus til labora­torier i fire land. Denne spredningen kunne ha utløst pandemi.

 

Zetaene kommenterer utviklingsforløpet så langt, i ZetaTalk Chat 25. april 2009:

“Fra dette utbruddets begynnelse var det klart at dette ikke var et naturlig frembrudd av et virus. Grisevirus fra tre forskjellige kontinenter, et fuglevirus, og et menneskelig virus. Hvordan blir man rammet av et svineinfluensavirus som kommer fra et et svin som har reist over tre forskjellige kontinenter? Svineinfluensa overføres normalt fra svin til menn­eske og stopper der, men denne genetiske linjen sørget for overføring fra menneske til menneske ved inklusjonen av et humant influensavirus. Listen av anomalier i dette hendelses­forløpet er lang, og har resultert i hevede øyebryn verden rundt. Noe annet som er mistenkelig er den måten som innbyggerne, primært barn, ble infisert på i USA, da de ikke hadde vært på reise eller blitt eksponert for griser. Utbrudd etterlater seg normalt et spor som kan følges, som f.eks. at person A infiserer person B som reiser og infiserer person C. Men i dette tilfellet er det store gap. Utbruddet virker, for å si det rett ut, plantet, hvilket det også er.

Hvem tjener på et slikt arrangert utbrudd, som ikke kommer til å bli pandemisk til tross for alt oppstyret. Legg merke til at vaksiner ikke er tilgjengelige, mens to legemidler mot influensa, Tamiflu og Relenza, er rapportert som effektive. Man må ta disse legemidlene tidlig i sykdommens forløp, nærmest før man diagnostiseres, for at de skal være effektive. Under panikker blir slike legemidler utsolgt. Da det har vært andre forsøk på å starte pandemier med H5N1 eller med 1957 fugleinfluensaviruset, vil dette utbruddet bli nøye etterforsket. Men dessverre, de kriminelle som plantet viruset der de som ble syke ville bli eksponert, har for lengst forsvunnet. Hvem kan huske en mistenksom fremmed når viruset kunne spres ved å passere et bord der noen tenåringer var samlet, eller et familiært ansikt i matkøen i skolens kantine, eller en merkelig lukt som henger igjen i et offentlig hvilerom? Likevel, vi spår at de kriminelle vil bli identifisert, og om de ikke blir gjenstand for justis via de ordinære prosedyrer, vil de oppleve justis i hendene på dem som er rasende over at dette komplottet ble utspilt i deres eget land. Vi snakker ikke her om justissystemet i USA, men om justissystemet i Mexico.»

 

1. mai. WHO og FHI trekker navnet ”svineinfluensavirus” tilbake. Nytt navn: Nytt influensa­virus A(H1N1). [FHI: Hva skal viruset hete? (3. mai 2009)]

 

2. mai. Zetaene kommenterer i ZetaTalk 2. mai 2009:

“Det er svært tydelig at dette utbruddet av influensa ikke er fatalt utenfor Mexico. Det beskrives faktisk som en svært mild influensa. Selv smårollingen som døde i USA var en meksikaner, som kom fra Mexico City på et besøk, og har blitt beskrevet å være i en dårlig helsetilstand selv før infeksjonen. Hvorfor denne forskjellen mellom infeksjoner i Mexico og andre steder? Kloneaktiviteter lykkes ikke alltid, pga. menneskets klumsete prosedyrer og manglende kunnskap. Dette bio-designede viruset var klippet og limt sammen. Influensa­viruset er notorisk for sin evne til å mutere, og dette viruset har, i reverserende retning, blitt mindre letal etter som det ble overført fra den ene til den andre. Alle døds­fallene i Mexico var et resultat av direkte infeksjon av viruset fra reagensrøret, inkludert den mexicanske smårollingen som døde i Texas. De som ble direkte eksponert for viruset men overlevde, overførte viruset til andre, men i en modifisert tilstand.

Annenhånds-infeksjoner var overføringen av et modifisert virus som overlevde immun­systemet til disse individene, og dette viruset var bare en av mange fra den opprinnelige blandingen. Det vi forteller deg her er at det sterke viruset, det som er istand til å drepe mennesker og som utløste en 1918-type respons, overlevde ikke i den menneskelige kroppen, og har således ikke blitt ført videre. Det som ble ført videre var en tremenning i blandingen, som var mild.»

 

4. mai. WHO endrer på en av sine web-sider sin beskrivelse/definisjon fra 2005 av termen «influensapandemi», fra å være en smittsom sykdom med alvorlig morbiditet (sykdomsbilde) og høy mortalitet (dødelighet); til bare å være en smittsom sykdom som har nådd en viss global spredning. Graden av morbiditet og mortalitet var ikke lenger et inklusjonskriterium for å kunne erklære pandemi.

 

WHO ble sterkt kritisert for denne mistenkelige og ikke-annonserte endringen av beskrivelse/definisjon av «pandemi». To år senere svarte de på denne kritikken i form av en offisiell meddelelse forfattet av Peter Doshi, The elusive definition of pandemic influenza (31. mars 2011).

 

8. mai. FHI rapporterer i sin statusrapport at det nye viruset er mindre smittsomt enn vanlig sesonginfluensa.

 

13. mai. Adrian J. Gibbs, virolog og emeritus professor ved Australian National University, står frem i et TV-intervju med Bloomberg og hevder at det nye viruset kan ha unnsluppet fra Roches laboratorium. Gibbs er bl.a. med­redaktør av ­læreboken Molecular Basis of Virus Evolution (2005). Hans faglige kompetanse er således hevet over enhver tvil. Han vil utdype sine meninger i en kommende rapport.

 

15. mai. FHI bestiller 4,7 millioner prepandemi-vaksinedoser til en pris av 290 millioner kroner. Bestillingen annulleres dersom WHO erklærer pandemi. [Dagbladet 15. mai; St.prp. nr. 86 (2008-2009) om avtalen].

 

10. juni. Jane Burgermeister sender stevning til FBI der FN, WHO og et syndikat av farma­søytiske selskaper (Baxter, Novartis m.fl.) anklages for planlagt bioterrorisme via regissert fugle- og svineinfluensapandemi. Ifølge henne er planen at pandemien skal tillate regissørene i å annon­sere unntakstilstander der FN tar over deler av administrasjonen i USA, og at EU gis opphøyet myndighet over Europa. Denne planen skal ha blitt klekket ut under Bush/Cheney-regjeringen. For Burgermeisters stevning, se Barbara Mintons artikkel WHO og FN anmeldt for bioterror og massemord (Nyhetsspeilet, 26. juni 2009, oversatt av Mike Cechanowicz).

 

11. juni. WHO annonserer at influensa-utbredelsen har nådd nivå 6: Pandemi. Ordet pandemi blir her brukt i den nye betydningen som ble gitt den 4. mai 2009. Pandemi betyr her spredning til to WHO-regioner, sykdommens grad av morbiditet og mortalitet er irrelevant. [FHI: Om svineinfluensa A(H1N1)-pandemien i 2009 – 2010 (10. mars 2013)]

 

13. juli. WHOs øverste pandemiråd holder en virtuell pressekonferanse basert på anbefalinger fra ekspertgruppen SAGE (Strategy Advisory Group of Experts) som kom sammen den 7. juli for å diskutere saken. SAGE besto hovedsakelig av direktører for de vaksineproduserende farma­søytiske selskapene. WHO anbefaler på bakgrunn av dette møtet at en rekke risiko­grupper innen de enkelte landene blir vaksinert. Er dette en anbefaling om tvangsvaksinasjon? De enkelte landene tillates imidlertid å vurdere behovene og de nødvendige tiltakene selv. Disse anbefalingene kommer til tross for at viruset har mutert i ufarlig retning, og karakteriseres som ”ekstremt mildt” i forhold til den årlige sesonginfluensaen.

 

16. juli. WHO kommer med en offisiell meddelelse, Changes in reporting requirements for pandemic (H1N1) 2009 virus infection, der de informerer om at labdiagnostisering av alle mulige tilfeller av A(H1N1)-influensaen er for ressurskrevende for de enkelte landene, gitt at symp­tomene i de aller fleste tilfellene er så milde. WHO vil derfor ikke lenger kreve at lab­diagnostiseringer skal ligge til grunn for de nasjonale oversikter.

 

28. juli. FHI rapporterer i sin statusrapport at pandemien er mindre farlig enn vanlig sesong­influensa, Risikovurdering om ny influensa A(H1N1) – svineinfluensa. Her står:

«Letaliteten basert på bekreftede tilfeller blir et overestimat i og med man ikke får med i nevneren alle de udiagnostiserte tilfellene. Vi anslår letaliteten til et sted mellom 1/1.000 (0,1 %) og 1/10.000 (0,01 %). Til sammenlikning anslås letaliteten ved sesonginfluensa å være rundt 2/1.000 (0,2 %).»

 

8. august. Zetaene svarer på et spørsmål om hvorfor helse­myndighetene vil vaksinere flest mulig med den kommende influensavaksinen, i ZetaTalk 8. august 2009:

“Statistikken for den nåværende svineinfluensaen viser at dette er en ekstrem mild influensa, der antall dødsfall bare er en brøkdel av det som normalt forekommer i influensa­sesongen. Mange har registrert at WHO virker nærmest desperat i å utvikle en vaksine mot denne milde influensaen. Deres offisielle begrunnelse er at de frykter at viruset vil mutere i løpet av høsten til en farligere utgave, og slik overraske alle. Sannheten er imidlertid at de frykter at de som opprinnelig designet viruset vil prøve seg på ny. WHO håper derfor å kunne skape en immunitet i befolkningen som vil forsinke spredningen av et slikt nytt monster.»

 

23. august. SV-politiker Olav Gunnar Ballo, som selv er utdannet lege, går ut i avisen og hevder at FHI bør fratas myndigheten til å informere pga. all deres skremselspropaganda ifm. svine­influensaen (Dagbladet).

 

25. september. Den europeiske legemiddelmyndigheten EMEA godkjenner Pandemrix-vaksinen fra Glaxo­SmithKline, uten kliniske utprøvninger.

 

Oktober

Zetaene hadde en kommentarer til vaksiner i ZetaTalk 10. oktober 2009:

“Det er massevis av rykter rundt H1N1-influensavaksinering og andre vaksiner, men denne gangen er ikke noe gift eller alternative agendaer involvert. Likevel, alle vaksiner er forbundet med usikkerheter, hvilket er velkjent for menneskeheten. Vi kan derfor ikke komme med noen anbefaleinger. Dette er ditt valg.»

 

… og en kommentar i ZetaTalk 17. oktober 2009:

«Menneskene kjenner godt til faremomentene ved vaksiner, som diskuteres grundig på Internet. Mens formålet er å stimulere immunsystemet, kan vaksiner også stimulere en autoimmun respons. Dette er basisen for den økte forekomsten av Guillian-Barré syndrom etter vaksineringer, og basisen for økningen av autisme blant de unge. Autisme er delvis forårsaket av en immunrespons fra moren til fosteret i livmoren, grunnet stress og spenning i moren. Denne tendensen er arvelig, slik at spebarnet også kan utvikle autoimmune reaksjoner til sitt eget hjernevev.»

 

Den 12. oktober kom den første forsendelsen med Pandemrix-vaksinen til Norge, og arbeidet med vaksinedistribusjon starter. Den 23. oktober besluttet FHI å anbefale massevaksinering av hele den norske befolkningen, selv om risikogruppene ville bli prioritert først.

 

November

Pr. 8. november 2009 var antall omkomne på verdensbasis 6.483, og antall omkomne i Norge var 16 (Wiki: 2009 flu pandemic table November 2009). Disse tallene må ses i sammenheng med:

  • Den årlige sesonginfluensaen på verdensbasis tar livet av 250.000-500.000 personer.
  • I Norge antas sesonginfluensaen å være primærårsak til gjennom­snittlig 100 dødsfall pr. sesong, og medvirkende årsak til ytterligere 900 dødsfall (FHI-rapport 14. mars 2011).

 

Den australske virologen Adrian J. Gibbs og to kollegaer får publisert artikkelen From where did the 2009 ‘swine-origin’ influenza A virus (H1N1) emerge? (Viro­logy Journal, 24. november 2014). Forfatterne hevder at det nye viruset er en merkelig sammensetning hvis sekvenser har minst tre forskjellige «foreldre» eller opphav. Disse tre opphavene kommer fra hvert sitt kontinent: Nord-Amerika, Europa og Asia. Det ble tatt prøver av to av opphavene for 11 og 17 år siden. Forfatterne konkluderer at denne hybriden mest sannsynlig ble til ved hjelp av «menneskelig aktivitet». De foreslår at den enkleste forklaringen er at hybriden er et resultat av en «labfeil» i et forsknings- eller vaksinelaboratorium.

 

Nyhetsbildet 2010 – november 2014

Europarådets helsekomité har sett seg lei på at legemiddel­industrien dikterer WHO, Høring om svine­influensaen (ABC Nyheter, 22. januar 2010).

 

Hans Gaarder har gjennom en rekke faksimiler tatt for seg den hysteriske skremsels­propagandaen som media og helsemyndighetene som for, Svineinfluensa vaksineringen 1 år etter (Nyhetsspeilet, 16. november 2010).

 

VG har et oppslag om at: Norge kaster vaksiner for 200 millioner: Må destruere ubrukte svine­influensavaksiner (VG Nett, 21. mai 2011).

 

2,2 millioner nordmenn, dvs. ca. 45 % av befolkningen, lot seg vaksinere. Noen få utvalgte helsetopper fikk under et døgn på seg på seg før hele Norges befolkning ble oppfordret til å ta svineinfluensavaksinen, Avgjorde vaksine til alle på 19 timer (VG Nett, 18. februar 2012).

 

Ifølge den endelige FHI-rapporten døde 32 nordmenn pga. 2009 influensaen A(H1N1) i 2009-2010, (FHI-rapport 14. mars 2011).

 

Polen hadde ingen massevaksinering; likevel var det relative dødstallet i Polen (0,47 per 100.000 innbygger) enda lavere enn i Norge (0,58 per 100.000 innbygger) der 45 % av befolkningen vaksinerte seg. Massevaksinasjon mot svine­influensa var totalt unødvendig (TV2 Nyhetene, 16. februar 2012).

 

Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, forstår ikke hvorfor Folkehelseinstituttet har unnlatt å informere gravide om at vaksinen kanskje ikke er trygg for dem. Helsemyndighetenes strategi har vært mislykket (Aftenposten, 16. oktober 2011).

 

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen uttaler i et intervju, at han: Ville ikke anbefalt svine­influensavaksinen til barn i dag (VG Nett, 16. februar 2012).

 

Parlamentarisk leder Hans Olav Syversen (Krf) krever at Riksrevisjonen gjennomgår hva som skjedde da helsemyndighetene gikk inn for massevaksinasjon mot svineinfluensa. Krever ny vaksinegranskning (VG, 16. februar 2012).

 

Charlotte Haug, som har doktorgraden i virologi og er redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, skriver lederkronikken Hva visste de, og når visste de det? (6. mars 2012). Hun avslutter:

”Da de [FHI] den 23.10. 2009 tok beslutningen om å anbefale massevaksinering av hele den norske befolkning, visste de at vi sto overfor en mild influensa som var ufarlig for de aller fleste. Vaksinen var ikke klinisk testet og WHOs egen vaksinesikkerhetskomité hadde uttrykt bekymring.”

 

2014

Annabelle Tully, masterstudent i fysiologi ved UiO, poster bloggartikkelen Svineinfluensa (H1N1), vaksinasjon og narkolepsi – et overblikk (datert 24. februar 2014). Her skriver hun at media har vært lite flinke til å formidle nyere forskning som indikerer hvorfor noen av mottakerne av svineinfluensavaksinen utviklet narkolepsi. Ca. 1:2000 personer har en spesiell variant av HLA-systemet, som er et sett molekyler tilhørende immunsystemet som binder seg til en fragmentbit av et destruert virus inne i en infisert celle, og bringer dette fragmentet til cellens overflate. Her signaliserer HLA-molekylet til immunsystemets sirkulerende naturlige dreperceller (NK-celler) at denne cellen er infisert og skal destrueres. Hos personer med den spesielle varianten av HLA-systemet blir det bundne virusfragmentet imidlertid til forveksling lik et nevron som produserer nevrotransmitteren hypokretin. Hypokretin har en sentral rolle i reguleringen av våken tilstand-søvn-rytmen. Når NK-cellene ikke klarer å skjelne mellom de bundne virusfragmentene og de hypokretin-produserende nevronene, er resultatet at NK-cellene også destruerer disse nevronene, som resulterer i underskudd av hypokretin, som igjen resulterer i narkolepsi. Hos personer med denne spesielle varianten av HLA-systemet kan svineinfluensaviruset, enten det kommer i villvarianten gjennom naturlig infeksjon eller i vaksinevarianten, altså utløse en autoimmun reaksjon med narkolepsi som resultat. Svineinfluensavaksinen inneholdt imidlertid adjuvansen AS03, hvilket var særdeles uheldig da denne ytterligere økte risikoen for en slik autoimmun respons.

 

Direktør Rolf Gunnar Jørstad ved Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kommer med en oppdatering den 4. september 2014, Pandemrix: 135 millioner i erstatning. NPE har til nå mottatt totalt 505 saker som gjelder personer som mener de har fått en skade etter Pandemrix-vaksinen. Av disse 505 sakene er det gitt medhold i 91 saker, og NPE har utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til disse. 61 av tilfellene gjelder barn og unge som har fått narkolepsi etter vaksinen. Da mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil det totale erstatningsbeløpet øke i tiden fram­over.

 

Preben Aavitsland, som fram til 4. oktober 2009 var sekretær for Folkehelseinstituttets svine­influensa­krisegruppe og som ledet en av instituttets avdelinger, har forsvart masse­vaksineringen i en lengre kommentarutveksling under et intervju med Elling Ulvestad, Jakten på det utenomjordiske (Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1230-2). Aavitsland legger skylden på Helsedirektoratet, og hevder at ««Vi påla oss selv en unødvendig lojalitet overfor Helse­direktoratet. Det var de som skulle styre dette.» Slik sett ble den kollegiale lojaliteten vurdert som viktigere enn lojaliteten overfor det norske folk.»»

 

Artikkelen over inngår i Rolf Kenneth Myhres vaksine-essay

Vaksine­­paradigmet og vaksiner (2014)

*******

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
100%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Rolf Kenneth Myhre
Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

Kommentarer

21 kommentarer på "Svineinfluensaen: En kronologi"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste