Alarmerer både Helsingforskomiteen og Amnesty International for overgrep.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  22.09.2009 1:11   (Oppdatert 26.09.2009 12:58)

Redaktør anmelder norske politimyndigheter

På vegne av ingeniør og oppfinner Einar Langset, småbruker og oppfinner Kristen Jarle Blindheim og seg selv, har Per-Aslak Ertresvåg,  tidligere sjef for Venstres Pressekontor og sjefredaktør  i den internasjonale Inter Press Service (IPS), anmeldt  norske politimyndigheter, subsidiært Politiets overvåkingstjeneste (PST).

Saken er oversendt også til sivilombudsmannen og Helsingfors-komiteen i Oslo og Amnesty International.

Hver for oss har vi opplevd overgrep som bryter norsk lov, menneskerettsbrudd, angrep på ytringsfriheten, frihetsberøvelse, ulovlig politisk overvåking, innbrudd, tyveri av bøker og dokumenter, ulovlig bruk av lavfrekvent stråling med fare for liv og helse og et mulig drapsforsøk – vi har vansker med å se helt bort fra aktiv eller passiv medvirkning fra PSTs side, eller fra grupper eller enkeltpersoner med en eller annen tilknytning til dette miljøet, sier den kjente  redaktøren, som i løpet av de siste årene er kommet med to avslørende og omdiskuterte bøker, først Makten bak Makten som nylig er kommet ut i ytterliggere et nytt opplag, og Sov, mitt lille Norge, som tar for seg maktens mange ansikter her i landet, heter det.

Etter Ertresvågs mening, og stadig flere synes etter hvert å dele hans syn, er Norge, på grunn av sine store naturressurser og sin olje, havnet i et morass av korrupsjon og kriminalitet. Fremmede maktstrukturer har i dølgsmål bygd seg opp i landet og gjør seg i økende grad gjeldende i norsk politikk.

– De som skulle beskytte oss mot overgrep av en hver art, politiet, har vi mer og mer følt ble våre fiender. Hvordan kunne det skje? spør Ertresvåg.

Tidligere statssekretær Jørn Holme, som senere ble sjef for politiets sikkerhetstjeneste, uttalte i et stort oppslag på forsiden av Dagsavisen 14. august   2003, at Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet. Denne konklusjonen var nedfelt i en analyse utarbeidet i departement og direktorat.

Som noen kanskje vil huske var det en av Lundkommisjonens klare konklusjoner, at mennesker ikke lenger skulle stigmatiseres, forfølges og overvåkes av politiske grunner. Men få år etter sitter altså noen i blant våre justismyndigheter og bryter dette prinsippet.

-Jeg er blitt  forfulgt og trakassert fordi jeg misliker globaliseringen som drives fram av en internasjonal fascistoid pengeelite, og som jeg skriver om. Gjennom mitt årelange kjennskap til hva som foregår i utviklingsland blir man nødt til å reagere mot overgrepene, terroren og mordene i fotsporene til slike overgrep.
Jeg innbiller meg at jeg har en kompetanse i disse sakene som kanskje er på høyde med dem som  befolker justisdirektorat og departement. Jeg tillater meg derfor å ha en uavhengig mening i disse sakene.  Verken jeg eller andre skal dikteres av maktmennesker med de “riktige” oppfatninger. Jeg er blitt nødt til å stille spørsmålet: Har denne fascistoide pengeeliten avleggere i Justisdepartementet?

Overvåkingen, innbruddene i leiligheten, inngrep i  min korrespondanse etc. begynte straks etter at den første boken så dagens lys og har vedvart siden. Ertresvåg hevder også å ha blitt skygget mens han har bodd i utlandet.  -Takket være den kjære Schengen-avtalen, sier han med et lite smil.

Ertresvåg forteller at for nesten ett år siden, en av de første dagene av oktober i fjor, ble han rammet av “lynet“. Han fikk et hjerneslag som førte til lammelse av høyre side av kroppen. Det skjedde bare få dager før det var annonsert at han skulle introdusere sin andre bok, Sov mitt lille Norge, om konspirasjonen i vår egen andedam.

– Sykdomstilfellet passet kanskje bra for enkelte, sier han.
Min stemme ble taus. Det passet også for medier som kunne være tause.
– Du mener at infarktet ble provosert fram?
– Noe sikkert svar på det vil vi  kanskje ikke kunne gi. Men jeg vil gå så langt som å si at flere indikasjoner kan tyde på det. Strålevåpen er i våre dager trivielt.  Det foretrekkes fordi bruken ikke setter spor, dessuten er det hygienisk, og det setter enkelte pris på. Men viktigst er nok at et attentat kan skje uten å sette av spor.

Publiseringen av den forfatterens Makten bak Makten, kom brått og overraskende på de fleste. Boken, ble raskt en “kultbok” og “snakkis”som førte til stor medieomtale og flere opplag.
– Det tror jeg makten lærte mye av. Man måtte for en hver pris unngå en gjentakelse, sier Ertresvåg.
Dette er litt, men bare litt av årsaken til at de tre, Einar Langset, Kristian Jarle Blindheim og  Ertresvåg har anmeldt sakene til politiet.  De to andre har også sine lange og dystre historier om overgrep.
– Vi er alle tre lovlydige, lojale borgere av det norske samfunnet og kan ikke akseptere å bli møtt av ignoranse og arroganse nettopp fra det hold hvis eksistensberettigelse ligger i å beskytte lovlydige borgere. Vi krever at politi og påtalemyndighet oppfyller de krav samfunnet setter til dem, sier Ertresvåg til slutt.

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte; "DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"

Kontakt forfatter | Flere artikler av (116) | Forfatters nettstedKommentarer

238 kommentarer

 1. BelzeBob sier:

  Jeg er stor fan av Per-Aslak jeg. Men jeg lurer på hva han tenker på når han leverer en så tilsynelatende «diffus» anmeldelse….

  GD Star Rating
  loading...
  • Hans Gaarder sier:

   Jeg var også overrasket over at anmeldelsen ikke inneholdt mer konkrete referanser til konkrete hendelser.

   Men jeg har selv arbeidet med etterforskning og oversendelse av anmeldelser til påtalemyndigheten og er derfor kanskje mer innforstått med formkravene enn de fleste er.

   På den annen side har politiet plikt til å igangsette etterforskning når de mottar en anmeldelse. En naturlig del av en slik etterforskning vil være å intervjue/forhøre anmelder for å oppta vitneforklaringer og bringe ulike fakta og beviser på det rene.

   Vi må også ta høyde for det faktum at alle tre som står bak anmeldelsen har kontaktet politiet tidligere om overgrepene de er utsatt for uten å ha fått respons.

   Dette gjelder også Rauni-Leena Luukanen Kilde (som hadde pressekonferansen sammen med Ertresvåg) som fikk beskjed av sitt lokale politikammer om at det ikke tjente noen hensikt å fortsette å anmelde alle innbruddene og sabotasjen som hun ble utsatt for. Se:

   http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/nyhetsspeilet-tv-issues-of-mindcontrol-and-non-lethal-weapons-with-dr-rauni-leena-luukanen-kilde/

   eller direkte på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ztDjYWK0k9A

   Detaljene om sabotasje i hjemmet som Rauni Luukanen forteller om har forøvrig svært mye til felles med det som den amerikanske fløyteblåseren Kay Griggs forteller om

   Du kan høre om dette selv mellom 41 og 43 minutter samt etter 1 time og 25 minutter i dette intervjuet: http://video.google.com/videosearch?q=kay+griggs&emb=0&aq=0&oq=kay+grig#

   Vi må se i øynene at Norges politi de facto er underlagt «noen» (dvs. THEY), joda vi kjenner lusa på gangen og at this is the world we live in.

   Forøvrig, og jeg har ingen formening om dette er noen realitet bak «mangelen på substans» i denne anmeldelsen, jeg bare lufter det som en mulighet, er ganske mange av de aktuelle sabotasjehandlingenen (som stort sett utføres av spesielle NATO-enheter) er av en slik karakter at hvis de blir nedfelt skriftlig i en anmeldelse «så vil det ikke gjøre seg der noe særlig». THEY sine metoder har klar karakter av psykisk terror hvor det som begås mot de utvalgte ofrene er av en slik karakter at folk nesten vil kunne bli skamfulle over å fortelle om det selv til sine nærmeste, fordi svar-refleksene vil være av typen «Det er nok bare noe du innbiller deg» eller «Jeg mistenker deg for å være i psykologisk ubalanse, du bør vel ta en prat med fastlegen din nå, og kanskje få en henvisning til en psykolog…».

   Så utspekulerte er THEY. Her er et hypotetisk eksempel: Hvis jeg en dag ikke klarer å finne headsetet med mikrofon som jeg bruker til min PC, selv om jeg leter overalt. En liten triviell hverdagsdetalj som gir meg masse irritasjon. Sett at jeg mistenker at THEY har vært hjemme hos meg og jeg bestemmer meg for å ta affære umiddelbart. Hvilken respons kan jeg påregne hos politiet ? Så bestemmer jeg meg for å «samle opp» eventuelle små hendelser som jeg mistenker at noen står bak, f.eks. 5-10 eksempler. Men hva hvis alle sammen er av samme karakter, og er som sleipe åler som det er umulig å få et fast grep på. Hva vil reaksjonen jeg vil kunne vente å få med en «samlet anmeldelse» være ? Wow – her er sannelig en kar som viser tydelige paranoide trekk og tegn på å være i psykisk ubalanse.

   THEY har et system for å ta seg av slike personer ved navn psykiatrien.

   Trenger jeg å si mer – det er skikkelig vanvittig djevelsk utspekulert og testet ut og forbedret på amerikanske borgere i mer enn 50 år og nå brukes det mot opplyste norske borgere som bare ønsker å bo i et fornuftig land…

   Summa summarum koker «anmeldelsens troverdighet» ned til om man anser personene som står bak anmeldelsen for å være jordnære personer med bakkekontakt som er i stand til å beskrive hva de selv har opplevd, hverken mer eller mindre. For min del anser jeg Ertresvåg, Blindheim, Langset og Luukanen for å være nettopp dette.

   Derfor er denne saken så viktig – og ikke minst at den granskes i alle sine detaljer her på Nyhetsspeilet, siden tabu-pressen og et hopetall av selverklærte idealistiske organisasjoner er opptatt av helt andre ting enn å bidra til å trygge norske borgeres interesser og unngå den totalitære fascismen som planlegges for oss litt lenger ned i veien og rundt hjørnet.

   Amnesty International er f.eks. en avdeling av THEY, i likhet med Røde Kors. (Hvis du tviler, så ring eller mail Amnesty og spør om hvor mange samvittighetsfanger/politiske fanger og justismord som de følger opp i USA. Hvis de spør etter navn så nevn Fritz Springmeyer, en svært religiøs og idealistisk person som nå vansmekter i et amerikansk fengsel. Dømt for: «Medvirkning til bankran (!!)» De har ikke engang hevdet at han var tilstede i banklokalet under ranet. Virkelig grunn til at han er locked up i årevis av THEY: At han har skrevet svært avslørende bøker om Illuminati’s nesten grenseløse makt og ondskap.

   Viktige bøker av Fritz Springmeyer er bl.a:

   «The Satanic Bloodlines» (http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm) og

   «Undetectable Mind Control» (http://shahzadsb.wordpress.com/2009/06/28/undetectable-mind-control-by-fritz-springmeier/ )

   Av andre norske organisasjoner som liker å utvise «samfunnsmessig engasjement» kan nevnes tenketanken Civita. I disse dager arrangerer f.eks. Civita et lukket seminar på Oscarsborg, hvor temaer som det vil bli fokusert på er bl.a. menneskerettigheter og ytringsfrihet:

   Se: http://www.civita.no/tema/oscarsborg/oscarsborgseminaret-2009-1038

   Kanskje noen bør rette en henvendelse til Civita og spørre om de ønsker å engasjere seg i kampen for menneskerettighetene ved å fokusere på norske borgere som er blitt ofre for overgrep fra de hemmelige myndigheter ?

   Eller vil det kanhende ikke være verdt bryet ? Civita ledes av Kristin Clemet, som deltok på Bilderberg-møter i 1999 og 2008 (se f.eks.:
   http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergm%c3%b8te-er-over-og-deltagerne-er/ )

   Hvem som deltok på det «samfunnsengasjerte» Oscarsborg-seminaret ? «Seminaret, som i år avholdes for sjette år på rad, er en unik møteplass for unge ledere fra politikk og næringsliv i alderen 20-35 år.»

   Dette er f.eks. unge representanter for Europabevegelsen. Forøvrig er møtet ikke åpent for alle, man må søke og deretter bli valgt ut for å få lov til å bli med i det lukkede selskapet.

   «Unge ledere fra politikk og næringsliv i alderen 20-35 år.» Er dette en måte å sveise sammen fremtidens norske maktelite på ? En slags Bilderberg junior ? I haven’t got the slightest idea –

   GD Star Rating
   loading...
   • Vandalf sier:

    Hans Gaarder;

    Det er ingen spesielle formkrav til en anmeldelse her til lands. Det er ikke det dette handler om, men derimot troverdigheten i anmeldelsen, og den er akkurat like lav fremdeles, også etter ditt forsøk på å «renvaske» den her.

    Man bør som et absolutt minimum kunne redegjøre for når de angvelige forbrytelsene har funnet sted.

    Og henvisningen til egne bøker er fremdeles latterlig, slik jeg ser det.

    Ellers er jeg helt uenig med deg i dine påstander om både Amnesty og Røde Kors, og jeg kan ikke se at du er i nærheten av å kunne dokumentere påstandene…

    Man finner helt sikkert ting å kritisere disse for, men dine påstander vitner om at du neppe kjenner inngående til hva disse organosasjonene bedriver…

    Jeg tør påstå deres samfunnsnyttige virke strekker seg noe lenger enn «lysarbeidet» her på speilet.

    GD Star Rating
    loading...
    • Singoalla sier:

     Vandalf: Haans Gaarder viser tvert om ved sitt innlegg ovenfor her at han faktisk forstår og har innsikt i hvordan visse instanser virkelig jobber og hvordan faktiske dissidenter faktisk trakkaseres med ufattelig stygge metoder. De som kan fortelle og bekrefte slike personlige erfaringer er ufattelig mange, og svært troverdige mennesker. Han behøver ikke renvaske noen her, for vi har ingen forbrytelse, selv om du forsøker å fremstille anmeldelsen som det. Det er vel en slags protest, og det må komme flere slike, fra dissidenter, gjerne med bevis om disse kan skaffes, men disse forsvinner også om man prøver, iallfall for de som er hardest rammet.
     Det er postivt at noen som muligens ikke selv er rammet, likevel kan se og forstå hva slags urett som gjøres mot mange andre.. andre kan ikke det.

     Når det gjelder ting som gjøres mot borgerne har vi følgende praksis i dag: Norge bygde tidligere på anmeldelsesprinsippet,
     dvs. at politiet ikke trådte i aksjon uten at noen skadelidt anmeldte
     saken. Nå er det innført helt nye straffebestemmelser og
     inkvisisjonsprinsippet er innført, dvs at politiet kan kontrollere
     omtrent akkurat det de lyster og påtale/avlytte osv, for og mulig forhindre forbryelser som de antar kan skje..

     Dette fører til enormt med overvåkning av uskyldige mennesker som har visse meninger, f eks er kritiske til globalisering..

     Du avslører ganske klart noen ganger, hvor dine sympatier ligger.
     Vær klar over at politiet i svært mange saker, har plantet og fusket med bevis.. og fått uskyldige mennesker dømt.. om du setter deg inn i hvordan den etaten virkelig fungerer, så er det ganske horribelt. Dna-bevis og utskrift av telefonutskrifter, er det som er vanligste bevis i mange saker nå..

     Har selv vært meddommer i en sak med mange tiltalte, som fortvilet bedyret at de ALDRI hadde snakke med de og de personer, som det stod i «bevisene» at de hadde hatt omfattende kontakt med. De ble ikke trodd, fordi ingen tror at politiet jukser med slikt, jeg VET.. at de gjør.
     Det var i rettssaken mye snakk om doble simkort, som en mulighet, men slikt kan også lett ordnes med hacking, og de kan arrestere hvem som helsts av oss, for hva som helst, og levere bevisene for det. Jeg fikk akkurat en mail, fra Sverige som advarer KRAFTIG mot siste utvikling innen dna-bevis, som ser ut til å være skreddersydd for å kunne gjøre nettopp det.. De kan konstruere ditt dna ut fra dna-registerne osv.
     Vi har for lengst overgått George Orwells 1984.

     Justismord er en trakasseringsmetode, en av de groveste..
     Dette som er gjort mot Fritz Springmeyer helt typisk.
     Til det hele høres sverting og uthengning i media.. for å svekke troverdigheten og for å gjøre en moderne offentlig korsfestelse av vedkommende.. dine innlegg viser dine sympatier klarere og klarere.
     Og det får vi bare ta til etterretning..

     GD Star Rating
     loading...
    • blobb sier:

     Hans, at Amnesty ikke har fokus på amerikanske fanger stemmer ikke overens med min erfaring. Jeg var aktiv i Amnesty for ca 15 år siden. I den forbindelse skrev en rekke brev til amerikanske myndigheter i forbindelse med dødsdømte fanger i USA. Og hvis du kikker på følgende link, vil du se at Amnesty i høyeste grad er involvert i amerikanske forhold også: http://www.amnestyusa.org/usa/action/page.do?id=YCA1411001000E
     Hvor har du det fra at Amnesty ikke jobber mot amerikanske fanger?

     GD Star Rating
     loading...
    • Hans Gaarder sier:

     Vandalf, jeg har ikke gjort noe forsøk på å “renvaske” anmeldelsen fra Ertresvåg, Langset og Blindheim. Det jeg sa var at jeg også stusset over at den ikke var mer innholdsrik, at jeg la til grunn at politiet ville innhente mer informasjon gjennom vitneavhør av de fornærmede (selv om jeg mellom linjene lot det skinne gjennom at så ikke vil skje, fordi norsk politi er overstyrt av THEY), og at jeg fokuserte på de fornærmedes (anmeldernes) troverdighet, ikke på “troverdigheten” av anmeldelsen som sådan. Mitt hovedfokus var å kaste lys over de vanskelige problemstillingene som denne typen overgrep innebærer, fordi slike kriminelle handlinger av type terror er så djevelsk utspekulert og flyktig utført.

     Så til den andre halvdelen av din kommentar, som omhandler Amnesty International og Røde Kors.

     Jeg uttalte dette om de to organisasjonene i min forøvrig lange kommentar:
     “Amnesty International er f.eks. en avdeling av THEY, i likhet med Røde Kors.
     Hvis du tviler, så ring eller mail Amnesty og spør om hvor mange samvittighetsfanger/politiske fanger og justismord som de følger opp i USA.”

     Din kommentar til dette var, Vandalf:
     “Ellers er jeg helt uenig med deg i dine påstander om både Amnesty og Røde Kors, og jeg kan ikke se at du er i nærheten av å kunne dokumentere påstandene…

     Man finner helt sikkert ting å kritisere disse for, men dine påstander vitner om at du neppe kjenner inngående til hva disse organisasjonene bedriver…
     Jeg tør påstå deres samfunnsnyttige virke strekker seg noe lenger enn “lysarbeidet” her på speilet.”

     Hvis du har lest noen av mine artikler, så kan du ha lagt merke til at jeg er ganske grundig og fakta-fokusert (å ha arbeidet med etterforskning setter vel sine spor). Du avviser min påstand med dine påstander; påstand mot påstand ?! Burde du ikke ha prøvd å være bedre enn meg ved i det minste å begrunne dine påstander bedre enn ved å si “men jeg tror nå at…” ?

     For å ha nytte av å være på Nyhetsspeilet pleier jeg å si at det er en fordel å vite noe fra før, og dessuten bør man kunne tenke selv. Du har i mange av dine kommentarer vist at du er svært god til å resonnere, Vandalf, men ta høyde for at du ikke har oversikt over all innsideinformasjon på området som jeg pleier å kalle for “skjulte maktstrukturer”. Og hvem av oss har vel det ?

     Merk hva jeg sa om Røde Kors og Amnesty, jeg sa ikke at de ikke gjør samfunnsmessig nytte, jeg hevdet at de er underlagt de skjulte maktstrukturer.

     Her er et spørsmål: Hva er de beste basene og den beste kamuflasjen for å bedrive kriminell virksomhet og maktmisbruk ? Jeg foreslår denne rangeringen:

     God: Å kontrollere et statsapparat (jfr. Henry Kissinger; “The illegal we do at once, the unconstitutional just takes a litte more time”)

     Bedre: Å skjule seg bak en fasade av idealisme og/eller veldedighet (eks.
     Malteserordenen/SMOM, SOS Barnebyer, Frimurerordenen)

     Best: Å bestyre Guds hus: Vatikanet (paven og den sorte paven)

     Siden mine kommentarer raskt får lengde som artikler (vel, kanskje bør jeg en dag skrive en artikkel om dette store temaet) får du plottet her i stikkordsform; litt må du selv kunne Google for egen fakta-innhenting og kryssjekking, uansett vil du ikke uten videre ta det jeg skisserer for god fisk.

     En velprøvd modell gjennom historien er å organisere et hierarki, hvor de lavere nivåene (dvs. der de fleste befinner seg, jfr. pyramide-formen) ikke aner noe om hva de høyeste nivåene bedriver. Hvis de lavere nivåene består av gode, godhjertede mennesker som yter en ekte og oppofrende innsats for å hjelpe sine medmennesker, vil dette bidra til å gi hele organisasjonen anseelse i samfunnet.

     Hva vet vi så om Røde Kors og Frimurerordenen ? Det er mange flotte, fine godhjertede mennesker på de lavere nivåene som skaper en fin fasade for det som foregår i de skjulte makt-nivåer høyt oppe, som vi her ute ofte vet mer om enn de menige i slike organisasjoner.

     Det jeg sa er at de er underbruk av THEY, og THEY har sine metoder, ikke minst ved å skape illusjoner og å holde virkelige sammenhenger skjult, som de har vært mestre i opp gjennom århundrene og frem til denne dag.
     Her en symbolsk nøkkel: Røde Kors, Frimurerordenen og Malteserordenen har alle det samme symbolet; et rødt kors med to like lange elementer i korset. I de skjulte mørke makters verden er ingenting tilfeldig, og særlig ikke symboler.

     Odd Grann, som var generalsekretær i Norges Røde Kors, er frimurer av 11. grad (dvs. høyeste “offisielle” grad). Bare den hemmelige 12. graden, Illuminati-graden er høyere i det norske hierarkiet.

     Vil du vite mer om det skjulte Røde Kors ? Begynn med å lese om “Red Double Cross” (”double cross betyr svik), f.eks. på rense.com:
     http://www.rense.com/general28/ddosb.htm

     Til tross for at Røde Kors er en driftsorganisasjon, hvor det dreier seg om å få mest mulig nytte/hjelp igjen for midlene som kommer fra godhjertede givere, er det en tradisjon for at det er makt-mennesker som er toppledere i Røde Kors: Odd Grann, Thorvald Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Trygve Nordby og nå Børge Brende.

     Malteserordenen har også en janus-organisering; en “godhjertet” fasade av type slumstasjoner og en skjult fasade av militære ”soldater” i høye stillinger som har rett til og er forpliktet til å drepe hvis de får ordre om det. (Se f.eks.: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/).

     Slumstasjonene til Malteserordenen i Afrika bidro f.eks. til å distribuere og sette koppervaksinene som utløste AIDS i Afrika.

     Merk at det jeg sier om Malteserorden ikke gjelder for Røde Kors. På den annen side kjenner vi ikke de skjulte forbindelsene og ev. oppgavefordeling mellom de to organisasjonene.

     Når det gjelder Amnesty så fokuserte jeg på Amnesty’s manglende fokusering på alle bruddene på menneskerettighetene som skjer i USA. Hva med å sende et brev til Amnesty hvor du ber organisasjonen rette søkelyset på nettopp dette ? Det vil gi deg bedre grunnlag for finne ut mer om hva Amnesty egentlig er lagd av enn det du anser for å være mine “antagelser” ?

     Her er litt mer ferske USA-overgrep som du kan rapportere til Amnesty:
     http://www.youtube.com/watch?v=j73LxhE5APo
     http://www.prisonplanet.com/military-police-kidnap-g20-protester-shove-him-into-unmarked-car.html

     Du kan f.eks. si at du er bekymret for skjebnen til den unge mannen som av fire uniformerte gorillaer ble ekspedert inn i en privat bil, og be om at Amnesty tar opp hans sak og ser til at hans sikkerhet ikke er truet.

     GD Star Rating
     loading...
    • smurfen sier:

     Trygve Nordby er da ikke i rødekors lenger.
     Han fikk jobben som ny generalsekretær for Europabevegelsen i sist uke.
     Rart at en fra en humanitær organisasjon som Røde Kors har fått jobben med og få oss inn i EU.
     Rart at alle toppene i Røde Kors får toppstillinger ute i Europa….
     Ser ingen fra andre humanitære organisjasjoner som får dem samme fordelene og er like ettertrakta …

     http://www.abcnyheter.no/node/96209

     GD Star Rating
     loading...
    • Hei Smurfen!

     Første gang jeg ble oppmerksom på Jonas Gahr Støre var i et TV program fra momarkedet på Mysen.

     Jeg gikk da inn på Røde Kors sin hjemmeside for å finne ut hva det var for mann dette. Da fant jeg en artikkel skrevet av Støre hvor han i klartekst hyllet «Den Nye Verdensorden»

     Tror vi det er tilfeldig at han ble utenriksminister?
     Det heter også at: «EØS opprinnelse er Gahr Støres oppfinnelse».
     Han skrev jo også alle talene til Gro.

     Lars Rønbeck
     http://www.norgespartiet.no

     GD Star Rating
     loading...
    • Vandalf sier:

     Hans Gaarder;

     Takker for godt og utfyllende svar.

     Jeg sr poengene dine, men er ikke udelt enig i alt dette, uten at jeg tar det nå.

     Jeg tror Vatikanets makt overvurderes. Den var suveren, men er på vikende front nå, på linje med religion forøvrig ( i hvertfall i det man kaller den vestlige verden)

     Ellers er en relevant kritikk mot Amnesty (som forøvrig gjør en strålende jobb for mange dissidenter) at de ser først og fremst på problemet og kanskje glemmer årsakene, eller rettere sagt de egentlige årsakene og ikke de vi blir presentert gjennom propagandaapparatet. (ingen virkning uten en årsak).

     Eksempelvis kan man se på statsterroren i Chile under Pinochet, hvor Amnesty fikk satt et massivt søkelys på grove menneskrettsbrudd, drap og tortur, men uten å gå i rette med USA som støttet, trente og finansierte regimet.

     Hvorfor?

     Antageligvis fordi det ville straffet seg for de… Det var ikke politisk korrekt.

     Så vi er nok nærmere hverandre i verdenssyn enn hva innleggene kan gi inntrykk av når alt kommer til alt…

     GD Star Rating
     loading...
 2. LiseBRPHULK sier:

  Igjen må jeg bare innrømme at jeg sitter her og ler litt for meg selv! Egentlig ingenting å le av her for alle deres forskjellige meninger av virkelig av stor interesse og verdifulle for lesere som kommer utenifra.

  Men når det er snakk om «smurf» så sa min datter her forleden at hun fryktet at jeg kom til å se sånn ut, like blå som en smurf i ansiktet etter alt sølvannet jeg drikker om dagen for å holde meg nogenlunde motstandsdyktig skulle jeg nå bli smittet av denne hersens forskerskapte influensaen!

  Vel da har jeg ihverfall noe å slå bordet med av beviser på at man faktisk kan ende som en «smurf» som årsak av dette korrupte systemet vi lever under.

  Vandal og smurfen, ingen mere smurfehistorier her men la oss heller forene oss i felleskap mot «verstingene» der ute!

  GD Star Rating
  loading...
  • Singoalla sier:

   Jeg vil kommentere smurfen og Gaarder, men det er ingen svarknapp igjen nær noen av de innleggene, så jeg fortsetter her:

   Vi er litt telepatiske smurfen.. jeg skulle akkurat kommentere hvordan visse «betrodde» mennesker som er «inside» og som THEY er trygge på, og som åpenbart gjennomfører agendaene lojalt, flyttes rundt på som brikker i systemet! De får de mest utrolige stillinger som ofte ikke har noen relevans til tidligere bakgrunn, erfaring, utdannelse og stillinger..
   Vi har sett mange eksempler på dette også siste tiden, husker ikke alle..

   Den nye sjef for e-tjenestene hadde ingen erfaring derfra, husker ikke navn.

   Han Nordby som du nevner, var ikke han meget omstridt sjef av UDI før Røde kors jobben? Og nå Europabevegelsen?! jøss..

   OG så var det han Lund Isaksen som hadde vært leder for fengselsstyret i en mannsalder, plutselig var han sjef i Forbruker-rådet! ?!

   Eksemplene er utallige.. og det siste som ble meldt i dag.. er den nye kvinnelige sjefen i selveste PST! Janne Christiansen.. he he..

   Tidligere sjef i gjennopptagelseskommisjonen.. som behandler mulige justismord og som avviste både Orderudsaken og Treholt..

   Hun har jobbet strategisk med en del drapssaker, menneskerrettighetssaker osv og ledet vel kommisjonen som gransket Liland-saken og skjulte en del spor der.. ryggen fri for de som skulle gå fri..
   Intet å kritisere systemet for, er vel bestillings-mandatet..
   KOMMITEER NEDSETTES SOM REGEL FOR Å TÅKELEGGE; husk det!

   I 2003, rett før Gjennopptagelseskommisjonen ble dannet..
   hadde jeg håp til den, på vegne av de uskyldig dømte jeg forsøkte å hjelpe..
   Men så snakket jeg med Vibeke Ekroth.. damen som sammen med sin mann løste Lilandsaken og skrev bok om den.. som gav hele grunnlaget som andre tok æren for senere.. i å få Liland frikjent..

   Hun sa, da jeg nevnte den gjennopptagelses-kommisjonen som skulle komme.. så sa hun at lederen ville uansett bli valgt med omhu og slik ville «THEY» ha trygghet alle sakene de ville legge lokk på, ja dette er gjenfortalt med mine ord, hun brukte ikke ordet «THEY» – men hun mente alt ville være kontrollert.. og at man ikke burde ha håp om å komme noen vei uansett uskyld og mengde bevis.. hun sa at lederen kom til å bli «noe a la Janne Christiansen» som hadde ledet kommisjonen som gransket Liland-saken..
   Og lagt lokk på en masse der..

   Vibeke hadde åpenbart forstått hvordan tingene fungerte – kort tid etter var det EKSAKT Janne Christiansen, som fikk stillingen! Bingo!
   Så bytter de epler mot pærer på bakrommet.. beskytter hverandre og systemet og belønner hverandre med gode stillinger, omtaler osv..
   Det er slik det fungerer.. gutteklubben grei, med noen kvinner med også..

   Og nå har samme Janne Christiansen blitt sjef i PST.
   Jo, de legger sine kabaler med omhu, vi kan ikke gjøre annet enn å observere hvem som er brikker i denne kabalen og vite hvem de tjener..

   http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/janne-kristiansen-ny-pstsjef-2924079.html

   http://www.moss-avis.no/article/20090925/NYHET/46971352/-1/SPORT

   Forøvrig helt enig i at Amnesty osv burde engasere seg i urett i Norge!

   Har heller ingen problemer med å innrømme når jeg vet lite eller intet om noe. ang Røde kors, så vet jeg ikke mer enn folk flest, og jeg har derfor UNDRET meg over, hvorfor Thorvald Stoltenberg og en del andre slike har tatt topp-jobb nettopp DER.. HVA ER DET som skulle gjøres DER?!
   Som var så viktig? Dette vet jeg ikke mye om og vil gjerne vite!
   At det er samme symbol på de organisasjonen er interessant…

   En annen brikke ang Malta fikk jeg i går.. Da viste de dette konspirasjons-programmet og det var om Lockerbie.. sporene gikk til MALTA, iallfall noe..
   Men de fikk fengslet og dømt en Libyer osv, men det var ugler i mosen..
   Vet du noe om dette Gaarder? Er det Jesuittene som var bak, og i så fall hvorfor skulle de gjøre noe slikt?

   Ellers synes jeg det er opp til hver enkelt om man legger ved linker eller ei, og om man kikker på linker eller ei, alles tid er knapp, alle må kunne velge selv uten å bli irettesatt av andre her inne ang linker! Det er utidig.

   Vi får være glad for den info og stikkord vi får,
   så får vi søke opp linkene selv, om vi ikke får dem servert.. :-)
   Synes som sagt en del folk er svært gretne og irettesettende av seg..

   GD Star Rating
   loading...
 3. BelzeBob sier:

  Det Hans sier er jeg helt med på – men i likhet med min «nyvunne åndsbror» Vandalf, mener jeg at det hadde helt klart vært en fordel å gå grundigere til verks med anmeldelsen.

  Redaksjonen i nyhetsspeilet! Hvorfor ikke lage en database her på nettstedet der alt bevismateriale for saker vedr. Luukanen, Per-Aslak o.a kan samles? Dette kunne jo bidra til at fler ville tro på at forbrytelser mot disse personene har skjedd. Det ville også gjerne styrke saken iogmed at langt flere mennesker kan ha innsyn i hva det er som foregår. ……….og kanskje tilogmed bidra til å styrke sakene/anmeldelsene.

  Kommentar til dette med Røde Kors og Amnesty Intl.: Ja, disse er ikke bare greie. De brukes mye til fordel for visse politiske krefter, og motarbeider andre. Men at de ikke gjør noe godt er heller ikke sant.

  GD Star Rating
  loading...
  • Singoalla sier:

   Belzebop: Ja tenk art du er en åndsbroder av Vandalf..
   Sterke krav til beviser, gjør at urett kan fortsette å skje, med metoder som er spesialdesignet for å ikke etterlate seg nettopp det.. da er det fritt frem…
   Om man ikke kan si fra uten beviser i hauger og dunger..

   Om du ser i innlegget mitt ovenfor, skrevet rett før dette, så er ikke kravene de samme andre veien, og de har bukta og begge endene i å creere falske beviser, og det GJØRES.. dette tror man ikke på, dersom man ikke har fått innsikt i faenskapen som utøves av politi og beslektede etater, f eks innen justismord, men opplysninger, vitner og fakta om dette ligger nok der i monn, for dem som gidder å sette seg inn i slike saker..

   Liland sa jo også, og det var satt på forsiden av boken om ham:
   «Dere visste hele tiden at jeg var uskyldig!» sa han til politiet.
   Ja og slik har det vært i alle justismordsakene jeg kjenner til. Politiet visste eller burde visst eller skjønt at den de dømte var uskyldig, men de gjorde det likevel.. De hadde sine andre grunner eller ordre, og kjørte sitt igjennom, INGEN BEVIS hvor tunge de enn var, som ble lagt frem, ble tatt hensyn til.

   Slike stadige krav om konkrete bevis, gjør at enormt mye urett kan fortsette, og fortsetter.. Starus Qou beskytter og de som vet noe og forsøker å gjøre noe, trakasseres som et helvete, av instanser som uvitende folk, både her og andre steder tror er helt ok.. om dere viser så liten forståelse, lager dere det karma at dere selv vil bli utsatt for nettopp det samme. Men det skjer antagelig i senere liv, om denne planeten i det hele tatt er beboelig, for noe mer inkarnering etter det vanvidd som nå holder på å ødelegge jorden..

   GD Star Rating
   loading...
   • blobb sier:

    sitat: «Sterke krav til beviser, gjør at urett kan fortsette å skje, med metoder som er spesialdesignet for å ikke etterlate seg nettopp det.. da er det fritt frem…
    Om man ikke kan si fra uten beviser i hauger og dunger..»

    Mener du, helt generellt og uavhengig av denne saken, at at mindre hensyn til bevisføring i rettsapparatet vil fremme den generelle rettssikkerheten? Er det ikke nettopp tilsidesetting av bevisførsel som preger diktaturer der man blir fengslet uten annen grunn enn politiske?

    GD Star Rating
    loading...
    • Vandalf sier:

     Jeg skjønner ikke logikken din, Singoalla. Lemper ¨man på beviskravene, så vil nødvendigvis antall justismord øke… Og det er det vel ingen som ønsker?

     Dette har uansett ingenting med mitt poeng å gjøre;

     Jeg mener anmeldelsen er syltynn, og ikke er verdt papiret den er skrevet på. Å kunne opplyse hva som har skjedd, når og hvor må da vel kunne forventes i enhver anmeldelse.

     At man i tillegg henviser til sin egen bok med henvisning til Politiets manglende kompetanse, vel da må jeg rett og slett trekke på smilebåndene.

     Og dette har naturligvis intet med hvor mine sympatier ligger, selv om du mener å vite noe annet.

     Du fremstiller forøvrig politiet som en gjeng kriminelle som bevisst planter beviser for å få uskyldige dømt. Det er å dra det altfor langt, slik jeg ser det.

     At det har skjedd i Norge vet vi. Flere ganger, men ondskap satt i system?

     Neppe…

     En større utfordring for politiet enn det du beskriver, er den generelle inkompetansen som preger etaten (det er vanskelig å konkludere med noe annet når man ser på den LATTERLIG lave oppklaringsprosenten vi har på forbrytelser som begås her på berget.).

     GD Star Rating
     loading...
   • coolio sier:

    Singoalla;
    Du kan si fra uten beviser. Du kan anmelde hvem som helst for hva som helst. Uten beviser kan ingen gjøre noenting, men kommer der flere anmeldelser fra andre hold om noenlunde like forhold med samme gjerningsmann, vil det bli undersøkt litt nærmere.

    Det synes jeg er et ganske greit system og det er også det eneste systemet som er noenlunde rettferdig for begge parter.

    Man kan mene hva man vil og si hva man vil (med mindre omstendighetene rundt det du sier er upassende ifølge loven), så konseptet med krav om bevis for saftige påstander er berettiget.
    Du nevner også «alle justismordsakene» du kjenner til. Hvilke saker er dette? Hva skjedde, hvilke beviser var der, hvilke ble oversett og hvilke feil gjorde systemet som de burde ha skjønt?
    Det vanligste som skjer når mennesker skal fortelle noe er… OVERDRIVELSE!

    Jeg kan bruke ditt innlegg som eksempel; Du hevder at Politiet har ordre og utfører jævelskap sammen med andre offentlige etater basert på disse ordrene. Dette fordi en sak eller tre har vært uheldig gjennomført.

    GD Star Rating
    loading...
  • Litt av et Nick du har valgt; «BelzeBob». I Brochmann sine bøker heter det «Belsebub» og det jo Fanden selv.

   Lars Rønbeck

   GD Star Rating
   loading...
 4. BelzeBob sier:

  Tja. Tror konkrete bevis er en nødvendighet dessverre. Man må liksom følge spillereglene.

  GD Star Rating
  loading...
  • Singoalla sier:

   Her hagler det med kommentarer, innvendinger og misforståelser ang hva jeg har sagt. Jeg tar det ikke så tungt, om Vandalf, Blobb og Coolio ikke forstår meg og min logikk. Igjen ser jeg at de tre er som et ekko av hverandre og stiller stadig samme spørsmål til meg osv.. selv om jeg bad om å få slippe flere spørsmål fra dere fordi vi ikke forstår hverandre uansett.
   Om jeg hadde ventet litt lenger med å svare ville det kommet enda et ekko fra Beamer…

   Ta en titt på de tre ekko-innleggene ovenfor, de tre profilene som alltid sier og mener det samme misforstår også i kor.. og det på de samme punkter og stiller her samme spørsmål til samme person (meg) kun med litt forskjellig ordlyd. Jeg har også merket meg tilsynelatende uenighet mellom dem i det senere som jeg faktisk tror er arrangert.. dette er min mening.. finito. Og det ser ut som de ikke kan la være å henge seg opp i meg, så det er vel deres mandat. jeg ser hva dette er, men leserne får bedømme selv.

   Legger man godviljen til og leser hva som faktisk står, samt har evne til innlevelse, empati og respekt også for andre mennesker og deres syn, kan man i mange tilfeller forstå, men ikke alltid. Greit nok, folk er forskjellige, tenker forskjellig, har forskjellig «bagasje/erfaring», og syn på tingene..

   Her blandes alt mulig sammen. Jeg kommenterte en anmeldelse om trakassering! Trakassering av dissidenter er hva som gjøres med metoder designet for å etterlate seg minst mulig spor + at sporene fjernes fra dissidenter, selv om de fraktrer med seg bagger fulle av papirer overalt.. og sover på dem.. slik er dissidenters liv. Utrolig for alle som ikke har opplevd det, jeg vet. Det er likevel viktig og riktig at slikt anmeldes, gjerne samlet og med vitner, som også er bevis.. det var det vi snakket om, ikke rett/dom!

   Ikke en eneste av mine uttalelser har gått på at jeg mener at folk bør kunne dømmes uten bevis i noen rettssak! jeg har ikke NEVNT det, annet enn at jeg har sagt at det skjer rett som det er.. Og bevisene gidder man ikke se..
   Mange kjente saker er gode eksempler på dette og gode dokumentarer er laget som bekrefter dette, bla av Brennpunkt.. Den tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist, det er et vitkig rettsprinsipp. Slutt å vri på alt jeg sier!
   ———————————————————————————————-
   Det er en realitet at jeg vet mye fra innsiden om en del justismord, rettssystemet, fengselsvesnet, politiet, e-tjenestene og deres metoder, ja, sistnevnte fordi jeg har erfart metodene selv på kroppen og kjenner mange andre som har det kun fordi de visste for mye om ting som ikke tålte dagens lys.. de tingene er slikt som jeg har delt og deler her, men NIX Coolio, dette er ikke stedet eller tiden for å legge ut om justismord, noe som er et svært omfattende arbeid som krever enormt med tid, dokumentasjon og belysning.
   Slikt arbeid er ikke noe man kan ta lett på, gå over med harelabb eller presentere i nett-debatter som her..
   Merker meg også denne stadige fiskingen fra de samme profilene, etter hva jeg konkret sitter på.. dere JOBBER, jeg er ikke født i går! Er ikke DUM!
   Det er så innlysende at det faktisk er like latterlig, som dere stadig forsøker å fremstille alle andre som, både vi som svarer, anmeldelsene og Ertresvåg..

   Dere skriver:

   Du fremstiller forøvrig politiet som en gjeng kriminelle som bevisst planter beviser for å få uskyldige dømt. Det er å dra det altfor langt, slik jeg ser det.
   At det har skjedd i Norge vet vi. Flere ganger, men ondskap satt i system?
   Neppe…
   ——————————————————————-
   Vel mange politifolk vet selv at det er slik..og mye er dokumentert..
   En gang sa jeg til Ola Thune at jeg fryktet at politiet ville tukle med bevisene i en sak.. jeg håpet vel på en forsikring om at jeg kunne være trygg ang det..
   Det jeg fikk av Ola Thune var tvert om en lang oppramsing av saker der politiet hadde gjort nettopp det.. slike saker er vel dokumentert om du leter.

   Nei det tror vel ikke dere tre i kor.. men hvor mye vet dere egentlig om rettssystemet sett innenfra? Dere snakker om noen få justismord som har vunnet igjennom til renvaskelse.. etter et utrolig slit gjennom mange år og med mange sterke støttespillere..
   De fleste har ikke sjans, og vet det ikke nytter å prøve engang..
   Systemets overmakt demonstreres hele tiden for de aktuelle personer.

   Sigurd Klomset sa på Nrk Radio Dagsnytt 18 for noen år siden, disse ord, fritt gjenfortalt av meg:

   Folk tror at rettsystemet er ok,
   INNTIL de selv eller en av deres nærmeste blir rammet-da får de SJOKK!!!
   —————————————————————————————–
   For alle som ikke har fått dette sjokket ennå, høres det jeg sier ekstremt og absurd, jeg VET. Men jo mer innsikt og erfaring man faktisk har i den type saker og hvordan ting fungerer I PRAKSIS, jo mer enig er man i dette!
   Det eneste dere tre eneggede tvilingene røper, er at dere ikke har kjent dette systemet på kroppen og heller ikke har konkret innsikt i slike saker..
   Ja det ER faktisk ondskap satt i system, mange ganger, men ikke alltid..

   Det synses også i hytt og pine om at politiet skal etterforske og se nærmere på saken osv.. dream on.. politiet har selv offentlig erklært hvilke type saker de ser på, og hvilke typer saker som ALLTID blir henlagt..
   Dette sier politiet når de stadig maser etter mer penger..
   Man bør anmelde men dumt å bruke for mye tid på det, for INTET gjøres!

   De har mange ansatte også på små steder ofte, hvor det ikke skjer særlig kriminalitet.. de rykker så og si aldri ut, om noen trenger det..
   Hva driver de egentlgi med!? «spøkelses-lister» var det en Sv politiker som sa en gang, at er årsak til at politiet ikke gjør noe med kriminalitet..
   de er opptatt med bl a avlytting.. og lage mapper på globalister som oss..
   Dette sitatet står i åpningen av noen enormt tykke bøker om e-tjenestene som jeg leste for å kunne forstå hva pokker som skjedde i livet mitt og skaffe meg kunnskaper om etatene involvert og deres metoder. Anbefales..
   Alle bøkene om e-tjenestene er skrevet av dem selv, eller med deres medvirkning.. jeg leste ALT som kunne fremskaffes for noen år siden, over tid, infoen finnes der om dere er interessert i emnet.. selv om det er mye som ikke avsløres, selvsagt. Men at de er svært opptatt av et menneskes karaktertrekk, personlighet, vaner og uvaner, hva man frykter osv.. det står helt åpent.. og disse opplysningene brukes for å skreddersy trakasseringen.. slike opplysninger innhentes nok også på nettsamfunn..

   For meg er det ikke så interessant om dere faktisk er 3-4 personer, eller om dere er en person med flere profiler. Dere har samme agenda og dere har åpenbart et mandat som går på meg. Det er svaret på spørsmålet andre har stilt på hvorfor Singoalla alltid settes til veggs.. vel jeg har ikke tid eller krefter til å svare på alle krumspringene dere klarer å vri å vrenge mine ord til å bli.
   Aksepter derfor at vi er uenige, at vi ikke forstår hverandre og at dere synes at jeg er helt på trynet. Og respekter at jeg ikke vil ha noe mer av dette..

   GD Star Rating
   loading...
   • coolio sier:

    Fortsatt drikker vi maling? Jeg, Vandalf og Blobb og vegar og alle andre kjøttskaller her inne er forskjellige personligheter.
    Og ingen av oss er ute etter deg for å minske din kredibilitet, altså har vi ingen mandat som går på deg, som du hevder.
    Vel, man kan alltids argumentere for at jeg skal snakke for meg selv, men jeg ser ingen mønster som vil tilsi at din konspirasjonsteori om dette holder vann.
    Det som skjer er at du blir konfrontert med dine utsagn, intet mer, intet mindre. Lurer jeg på hva du sier/mener så spør jeg. Er jeg uenig eller ikke forstår grunnlaget for tankegangen din, så forteller jeg hvorfor og spør hvilket grunnlag du baserer dine utsagn på.
    Som alle andre konspirasjonsnøtter ser du på ethvert spørsmål og enhver uenighet som et angrep på deg som person, noe som er helt ubeskrivelig feil.

    Singoalla sier; «Legger man godviljen til og leser hva som faktisk står, samt har evne til innlevelse, empati og respekt også for andre mennesker og deres syn, kan man i mange tilfeller forstå, men ikke alltid. Greit nok, folk er forskjellige, tenker forskjellig, har forskjellig “bagasje/erfaring”, og syn på tingene..»
    Klart forskjellige folk har forskjellige utganspunkt som fører til forskjellige meninger. Jeg diskuterer ditt syn på systemet med deg, og du anklager meg for personangrep og som deltaker av en konspirasjon mot deg. Ser du ikke hvor latterlig det er?

    Jeg lurte på hvilke saker du viste til, og hvilke beviser som var blitt oversett osv, slik at jeg også kunne få se det du snakker om. Jeg ser ikke på tv. Faktum er at jeg har ikke tv engang. Aviser er uinteressant.
    Disse tingene du snakker om har jeg derfor ingen forhold eller kjennskap til og derfor spør jeg.

    GD Star Rating
    loading...
    • smurfen sier:

     Så du/dere mener Singoala er latterlig?? Rart….
     Der er akkurat det samme som skjer hver gang Singoalla har en kommentar.
     da er det en 5-6 stykker som kaster seg over god jenta som en flokk barbariske voldtektsforbrytere.
     Abselutt alt som blir sagt fra Singoalla blir vridd og vrengt på og snudd på så det skal mista all trodverdighet med patetiske hersketeknikker.
     Ikke en gang har jeg sett dere har bidratt med noe posetivt i debaten her, kun simpel forsøpling hele tiden
     Kanskje på tide og komme med noe konstruktivt i forumet her og bidra litt til og advare mot ondskapen derute og gjøre litt research om farene vi står ovenfor…
     Jeg var host og gullvert for MS sine chattekanler i mange år og dette er som et jævla flash back.
     Var akkurat samme opplegget da og med tullinger med flere nick, akkurat samme opplegget med folk som kun var ute etter og dra folk ned i dritten for og hevde seg selv…
     Vi hadde psykiske diagnoser og navn på sånne som blant annet narrister, psykopater, sossiopater osv.
     Du er en kjempe resurs Singoalla, ei søt jente som besitter vannvittigt med kunskap og som bruker all fritid på dem aller svakest i sammfunnet.
     Du kan være kjempe stolt av deg selv og for all del ikke la Ulvene knuse deg.
     Du har en griseviktig posisjon i denne kampen her 😉

     Koz dere vider her i kveld, nå er det tid for ut og gjøre feltarbeid 😉

     GD Star Rating
     loading...
    • blobb sier:

     Hehe…mitt tredje jeg har heller ikke TV.

     GD Star Rating
     loading...
    • Bare dette innlegget her som du har avstedkommet, taler for seg selv om hva du holder på med. Det kalles ikke debatt, men kverulering.

     GD Star Rating
     loading...
    • blobb sier:

     Realdemokratiet, hør her. Det der var en spøk, vel og merke med en noe intern undertone. Thor vet hva jeg sikter til 😀

     GD Star Rating
     loading...
    • coolio sier:

     Nei, smurfen. Det jeg mener er latterlig er at hun beskylder oss for å konspirere mot henne. Jeg kan ikke komme på et bedre ord enn latterlig når alle som ikke mener det samme/aksepterer/spør om noe hun hevder er ute etter henne.
     Det er paranoid å ha en slik tankegang.

     Mye Singoalla sier er interessant lesestoff; ting jeg tygger på, tenker over og lagrer.
     Jeg kan ikke erindre å ha addressert henne mer enn et par ganger, så jeg ser heller ikke et grunnlag for å hevde at jeg er etter henne for å oppnå noe som helst. Objektive øyne vil innse dette.
     Jeg føler at dette forumet trenger en del skeptikere for å balansere nivået og holde ting på et realistisk plan, for slik som dere nå holder på med sirkelrunkingen deres kan siden like gjerne hete Hjernevask.no.

     Kritisk tankegang er ikke noe negativt. Dere (du, singoalla og alle som er enige i alt dere sier) er kritiske til samfunnet rundt dere på samme måte som vi er kritiske til å bli hjernevasket i stikk motsatt retning.
     Dere bør kanskje tenke over at vi er her faktisk fordi vi finner en del interessant materiale her; materiale vi godt kan være særdeles enige i.
     Det vil ikke si at det er nødvendig å akseptere alle mulige slags teorier og hevdelser fra alle vinkler og alle kilder bare fordi de på et pseudo-intellektuelt nivå kan matches mot det som faktisk er sant.

     Jeg blir skeptisk når en konspirasjonsteori baseres på en annen konspirasjonsteori(st). Mange av kildene dere hevder er korrekte har mange ganger blitt avfeid av både vitenskap og personer som faktisk vet, ikke teoriserer.
     Det kan muligens argumenteres for at det største problemet konspirasjonsteoretikere har er at de ofte overser og ignorerer kontra-informasjon og istedenfor å akseptere at realiteten kanskje ikke var som fryktet, heller utvider teorien til noe nytt, større og mer avansert.
     Dette gjør det vanskelig å ta slike teorier alvorlig, og det gjør misinformasjonen umulig å stanse.
     Det gagner ingen.

     Jeg bruker ordet «konspirasjonsteoretikere» fordi de fleste vet hva som menes med det, og ikke fordi det er ment til å være et negativt ladet ord.
     I mange tilfeller ser vi at «sannhetssøkere» ikke passer helt da mange av disse teoriene er blitt tilbakevist gang på gang og likevel fortsetter folk å ignorere sannheten som har blitt presentert dem.

     GD Star Rating
     loading...
    • Singoalla sier:

     Coolio sier: Nei, smurfen. Det jeg mener er latterlig er at hun beskylder oss for å konspirere mot henne. Jeg kan ikke komme på et bedre ord enn latterlig når alle som ikke mener det samme/aksepterer/spør om noe hun hevder er ute etter henne. Det er paranoid å ha en slik tankegang.

     1. Jeg har ingen paranoide tendenser, og slike påstander er brudd på noen lover, når man kommer med dem offentlig slik.

     2. Har aldri sagt at noen konspirerer mot meg, heller ikke dere.

     3. Heller ikke har jeg sagt at noen er «ute etter meg».

     Dere vrir og vrenger på alt i verste mening for å henge meg ut, det er det samme som skjer hver gang, som smurfen sier, metodene er lett gjenkjennelige. Jeg er ikke innbilsk, dette gjøres mot alle som har noe reellt å komme med som visse krefter ikke vil ha ut, men metodene går ofte på å være utidig, respektløs og gå på person. Dere har også til felles at dere aldri noensinne gjengir eller forstår meg riktig, så gi opp å prøve..
     Enten er vi for forskjellige, dere er trege i oppfattelsen eller dere gjør det med vilje.. og Nei, jeg tror IKKE noe på at dere er her fordi dere føler slik og slik..
     Det er godt dere selv kaller dere skeptikere nå..

     Den såkalte vitenskapen deres er også et materialistisk makkverk..
     som har tilbakevist igjen og igjen det vi kommer med.. sier du.
     Vel, debunket heter det.. eller ikke forstått pga materialistisk sneversyn eller vrangvilje. Foreningen skepsis driver løgn, juks og bedrag + propaganda, og er skapt og betalt av CIA.

     Forslag er jo avtalt i flere omganger tidligere, da dere uansett ikke forstår det døyt av hva jeg skriver og siden dere ikke kan holde dere til sak eller vise et minimum av respekt. Måten dere behandler andre på sier noe om dere selv.
     Jeg liker ikke å bli behandlet på den måten dere gjør,
     derfor, la meg være i fred, om jeg i det hele tatt orker å kommentere noe mer.

     GD Star Rating
     loading...
   • Beamer sier:

    Singoalla

    Jeg vil rett og slett ha meg frabedt å mistenkeliggjøres på denne måten. Og du mener JEG hetser DEG?

    Er du virkelig av den oppfatning at fordi jeg ikke er enig med deg, eller jeg kritiserer innholdet i dine innlegg, eller stiller spørsmålstegn med logikken din etc etc, så er jeg disinfoagent, sabotør, debunker eller det som verre er? Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser her… Jeg har faktisk aldri opplevd lignende.

    GD Star Rating
    loading...
    • coolio sier:

     Kanskje jeg skal ha en samtale med meg selv, bare for å underholde dem som vet at jeg er deg og alle andre med sunn fornuft.

     GD Star Rating
     loading...
    • Singoalla sier:

     Beamer: I et innlegg tidligere gjentok jeg alt det du hadde prestert å skrive om meg av hets i bare et innlegg, ja det var ren stygg hets.. og det var MYE..det finnes et sted her inne, og jeg har rett og slett tatt mer en nok dritt fra deg + co.

     Du skulle dessuten ikke kommentere meg mer, eller stille noen flere spørsmål til meg, dere har til felles at dere har kunngjort dette selv, noen av dere i flere omganger, men holder det ikke. Når dere i tillegg mener det samme, sier det samme, misforstår det samme på samme punkt og taller samstemmig som et ekko er det ikke rart man lurer på om dere er en person.. det er i tillegg måten debunkerne opererer på. Om det er slik her vet jeg ikke sikkert, men tror sannheten en dag vil komme frem om alle ting, inkluderer denne saken..

     GD Star Rating
     loading...
    • Beamer sier:

     Singoalla,

     Jeg har ikke hetset deg. At DU mener det jeg skriver er hetsing, betyr ikke at det faktisk er det.

     Jeg har lest nesten alle dine innlegg siden du begynte å skrive her inne. Og som jeg sa i mitt første innlegg til deg, syntes jeg det du hadde å si var meget interessant, men at det var ting jeg lurte på, som jeg ikke fikk til å henge på greip. Dine svar var ulne og uklare og bidro nesten mer til forvirring enn oppklaring. Da jeg etterspurte mer utdypende svar, begynte du å mistenke meg for å være ute etter deg, for å hetse deg, for å trakassere deg og det som verre er. Om du tar deg bryet med å søke gjennom innleggene her, vil du se at det jeg sier er riktig.

     Og det er riktig at jeg sa jeg ikke skulle kommentere deg mer. Og det har jeg heller ikke gjort, før i går. Grunnen til det bør være åpenbar. Grunnløse anklager mot meg for å være disinfoagent, debunker etc kan ikke stå uimotsagt.

     GD Star Rating
     loading...
   • vegar sier:

    Jeg har nettopp skrevet et innlegg at jeg kaller deg gal.

    jeg har tenkt litt, og ber om unnskyldning for at jeg sa det. Skulle ikke trykket på den sendknappen, men rediger bort de uttalelsene.

    derimot står jeg fremdeles for det andre. Jeg synes det er skremmende at du anklager noen for å konspirere mot deg bare fordi man er uenige.

    Kunne ellers ikke vært mer enig med Coolio.

    Unnskyld ellers teite utsagn

    GD Star Rating
    loading...
    • vegar!

     Det er et gammelt ordtak som sier:
     «Det hjertet er fyllt med, renner munnen over med».

     GD Star Rating
     loading...
    • blobb sier:

     Evne til å angre og beklage seg?

     GD Star Rating
     loading...
    • Det heter også: «For sent å snyte seg når nesen er vekk»

     GD Star Rating
     loading...
    • blobb sier:

     som du ser Vegar, så hadde det vært greit om du greier å holde deg selv litt i tøylene. Flere av innleggene dine kan faktisk oppleves som latterliggjørende, og noen steder er du faktisk latterliggjørende. Dette er ingen tjent med. På den måten bidrar du til å dra oss andre «skeptikere» ned i søla samt hisse opp stemninga. Tro meg, måten du velger å ordlegge deg på er ikke veien å gå. Hverken på nyhetsspeilet, andre sider eller i den virkelige verden. Her på siden er avstanden mildt sagt stor avstand mellom ytterpunktene. Jeg velger å se på det som en utfordring, og ikke et hinder.

     GD Star Rating
     loading...
    • blobb sier:

     sitat :»Det heter også: “For sent å snyte seg når nesen er vekk” «.

     Det heter det sikkert. Jeg for min del, uten å være kristen, har Jesus blant idealene mine og mener det aldri er for sent angre eller tilgi.

     GD Star Rating
     loading...
   • Du vet Singoalla.

    Vi som har vært rundt på forskjellige debattforaer, vi kjenner igjen mønsteret i retorikken.

    Det er nå heldigvis slik her på Nyhetsspeilet at «moderator» er på riktig side.
    Da kan bare disse debunkerne tutle i vei med agendaen sin. For her klarer de ikke å provosere fram en debatt – slik det blir gjort andre steder – som gjør at man blir utestengt fra forumet.

    Nyhetsspeilets konsept er for oss, ikke for dem.
    Og leserene her inne har faktisk så mye gangsyn at de skjønner dette.
    Deres retorikk gjenkjennes på lavmålet, og det er ikke mulig å unngå å legge merke til det.

    Jeg har venner som er her inne og leser og de skryter i tlf til meg om denne «Singoalla» som har slike flotte saklige innlegg.

    Så bare ta det til deg, du har gjort deg bemerket her på forumet i særdeles positiv forstand. Det er bare å gratulere.

    Lars Rønbeck

    GD Star Rating
    loading...
   • blobb sier:

    Av alle innleggene jeg har hatt, er det ytterst få av dem hvor jeg har henvendt meg til deg. Du opplever tydeligvis det som forfølgelse. Jeg er her for å diskutere sak. Det ler du sikkert bra av. Whatever, jeg bryr meg pent lite om det. Jeg er ikke interessert i å gi noen følelsen av at jeg er ute etter dem. Så jeg stemmer i ditt forslag om å ignorere hverandre, det er sikkert like greit.

    GD Star Rating
    loading...
   • blobb sier:

    Om noen flere her inne ikke ønsker videre kommunikasjon med meg, så si ifra. De som ikke sier ifra vil jeg videre framover betrakte som med/motdebattanter.

    GD Star Rating
    loading...
    • Vandalf sier:

     Dette minner om en såpeopera!

     Starring;

     Singoalla den vise og forfulgte, smurfen,beskytteren den store kjeften, og Realdemokratiet, politikeren som er så opphengt i retorikk at han glemmer sakene…

     and introducing;

     The Evil Debunkers…

     BelzeBob, Coolio, Vegar, blobb and Vandalf.

     Special guest appearance by Beamer… (som mot sin vilje er plassert i skammekroken sammen med de listige debunkerne som til og med later som de er uenige fra tid til annen for å ikke bli avslørt…)

     To be continued…

     GD Star Rating
     loading...
    • coolio sier:

     hehe, måtte le litt av innlegget ditt, øh, mitt, Vandalf.

     GD Star Rating
     loading...
    • blobb sier:

     ROFL
     Oppi alt alvoret sliter jeg med å ikke le av den der…
     Se på den fin avataren jeg har lagd til oss…eh, meg mener vi…øh, jeg.

     GD Star Rating
     loading...
    • Vandalf sier:

     He he, artig sak blobb;o)

     GD Star Rating
     loading...
   • Singoalla!

    Du er en engel for veldig mange her inne.

    Håper derfor du kan like denne:
    http://www.youtube.com/watch?v=AIGGVIkcyWU&NR=1

    GD Star Rating
    loading...
    • Singoalla sier:

     Dette er debunkere på sitt verste..
     Her ser vi alle metodene i full blomst.
     Jeg har aldri sagt at noen er ute etter meg, og har ingen paranoiditet i meg.
     Men det er standard-argumentene som brukes mot alle dissidenter..

     Det er andre som har spurt og reagert på hvorfor jeg alltid stilles til veggs..
     Jeg er vant med at det gjøres mot de som kommer med kunnskap som andre media stenger helt ute, her hvor vi kan komme med det, må vi slite med debunkere. Det har intet med min person å gjøre, men med kunnskapen, men metodene er nettopp å gå på person, flytte fokus..
     At debunkere finnes er en realitet. Å tro at de ikke skulle være her, er toppen av naivitet. Det er åpenbart for alle hvem som har den rollen.
     Selv spiller jeg ingen rolle, men jeg gjenkjenner ALLE disse stygge teknikkene fra tidligere, ALLE. Og jeg er glad for at andre sier at de ser dem.

     Denne artikkelen vi skulle kommentere er Armins.
     Dette kommenterer ikke artikkelen, og om man prøver blir kommentarene frynset opp i filler, istedet for å bli kommentert med normal respekt.
     Dere er litt av en bande. Men Belzebob har jeg aldri sett på som en av dere.
     For Belzebob viser meg normal menneskelig respekt.
     Så jeg har ingen problemer med folk som mener eller tror noe annet enn meg. Liker å ha venner som mener og tror alt mulig, alltid hatt det.
     Respekt, er det noe som heter, det mangler debunkere totalt.

     Belzebob oppfatter jeg som et selvstendig tenkende menneske, som viser normal respekt mot sine motdebattanter. Han er ikke en av dere, og jeg ante ikke at Vegar var det før nå, virkelig ikke. Synes bare han var gretten i dag.
     Det dere har gjort mot meg nå er så KVALMT at jeg vil kaste opp.

     OG det skal veldig mye til at jeg gidder/orker å være her mer etter dette. Mission accomplished? Dere VET hvordan dere skal lage så mye kvalm at man ikke orker mer. De fleste jeg kjenner som virkelig sitter på kunnskaper av tyngde er IKKE i debattene. Det hender at jeg kan videreformidle noe FRA dem.. Fordi jeg kjenner mange av dem og kjenner mange av dem som sitter på unik kunnskap. De kommer ikke inn hit selv, så får dere forbli uten.
     De vet også hva det koster av trakassering om man prøver..

     Må jeg be Armin og redaktøren ta en titt på om dette er tilstander de vil ha her, for da er det ikke trivelig å være her for noen.
     Jeg synes forøvrig også at dette med å henge ut andre som latterlig osv, slik som også ble gjort mot de som har anmeldt osv, det synes jeg er RESPEKTLØST og er overtramp som ikke bør tåles.

     Disse eneggede tvillingene gjør dette igjen og igjen, ikke bare mot debattantene her, men også mot de som har anmeldt, mot Ertresvåg og mot Dr Kilde. Jeg synes de iallfall burde få en advarsel om at man viser et minimum av respekt for andre personers menneskeverd. Disse mangler det.

     At jeg har sagt fra har ikke hjulpet, for meg har de ingen respekt for heller.
     Men det er faktisk lover ang ærekrenkelse, privatlivets fred osv.
     Så også av den grunn, bør redaktøren gjøre noe med dette.
     Fordi jeg tror ikke at Nyhetsspeilet vil har rettssaker på nakken.
     Og da bør de ikke tillate offentlig personhets på sine sider..
     Det er hva mye av det dere kommer med faktisk er.

     Det gjør ingen forskjell på om dere gjør dette mot folk som deltar i debatten eller ei.. jeg synes også man bør være litt mer forsiktig, ang politikerne..
     Vi kan kritisere, men vi må ikke hetse.. ellers kan det gå galt..
     Man bør belyse saker men ikke bryte landets lover..

     Det er ikke snakk om grusomhet, Coolio, men de andre eneggede har sagt flere ganger at de ikke vil kommentere meg mer, og jeg har sagt jeg ikke vil ha flere spørsmål fra dem, det er gjensidig.
     De har likevel ingen respekt eller forståelse for meg eller noe av det jeg kommer med, så det er best slik. Det gjelder alle dere som har deltatt i de såpeoperaen her, forøvrig også rart at dere alle er på plass alltid, når jeg skriver uansett tid på døgnet, som for meg varierer enormt..
     og alle sammen er der, og utfyller og er som ekko av hverandre.
     Nei, jeg er ikke født i går, ikke leserne heller.
     Skjønt ingen liker slikt som dette, så bare slett i vei, Armin.
     Men ta kanskje en kopi først, om noen skal vurdere dette..
     Slett det som ødelegger debatten din..

     Nei, dette blir nok ikke continued.. life is to short..
     Jeg skal ikke si hva jeg mener om en del av dere, slik dere sier om meg.
     Min oppriktige mening om dere skal jeg spare dere og leserne for.

     Men som jeg sa i går finnes side opp og side ned om en viss vandalism og vandals på Wikipedia, etter hva jeg forstår er det synonymt med debunking og det å gå inn for å ødelegge der andre forsøker å gjøre noe i sannhetens tjeneste.. jeg tror ikke likheten i navnet til Vandalf er tilfeldig, uansett hvor mye han vil hevde det, om han selv, ikke ved valg av navn ville gi oss et hint, er det iallfall det som utøves. uansett hensikt, så er det adferden..

     http://www.wikitruth.info/index.php?title=Vandalism_exposed

     http://www.wikitruth.info/index.php?title=Vandalism_exposed#Username_vandalism

     http://74.125.77.132/search?q=cache:UhZTmdjAEFMJ:en.wikipedia.org/wiki/Vandalism+&cd=4&hl=no&ct=clnk&gl=no

     GD Star Rating
     loading...
    • Vandalf sier:

     Den som er best til å få debattene til å handle om Singoalla er Singoalla selv…

     Omtrent hvert eneste spørsmål eller innvending jeg har hatt til deg har du møtt med samme unnamanøver..

     Er det i mangel av fornuftige argumenter?

     Det er ihvertfall ikke særlig mye fornuft i dine analyser av meg og mine intensjoner

     GD Star Rating
     loading...
    • Trinity sier:

     Finner ikke igjen hvor noen stilte meg et spørsmål, om jeg mener at alle som mener noe annet her inne debunker, eller noe slikt, jeg ser mennesker som individer, ikke som gruppe vanligvis. Men debunkere er en realitet, og der hvor lyset er sterkest, der hvor mest kunnskap og info legges ut, vil også motstanden være størst. Debunkere er en del av en slik motstand. Her har det vært en svært sammensveiset gjeng, som har identiske meninger og fremgangsmåter. Alle som har lest her har kunnet konstatere, at de HAR hengt seg på det meste Singoalla sier og vridd og misforstått så godt de kan, om de konfronteres med dette benektes det. Selvinnsikt er ikke disses beste egenskaper.. Alle her ser jo at det er de som har mest å komme med, som gås hardest på. Slik sett er det egentlig et kompliment, men ikke lett å måtte stå i dette, så jeg forstår om noen går lei, og finner andre ting å bruke sin tid på. Debattene ødelegges av slikt som dette, og det er trist.
     Men bør holde seg spesifikt til sak, noen gjør ikke det men også det benektes om det påpekes.. som alt annet :-)

     GD Star Rating
     loading...
   • Singoalla sier:

    Vet du, jeg har ALDRI sagt et eneste ord imot deg som person, Vegar, disse utsagnene her sier mer om deg enn meg, og var jeg redaktør ville jeg faktisk ha slettet hele deg om jeg leste ALT det du har skrevet i dag, med utidige angrep i øst og vest mot flere her inne. Ikke noe rettet mot meg før nå, men mot mange andre her inne i dag, se hva du selv har skrevet!
    Jeg har kommentert det med å si at det fikk være måte for grettenhet.
    Ditt overtramp ovenfor sier alt om deg og din totale mangel på forståelse.
    Meg kjenner du ikke og forstår intet av, så hopp over mine innlegg.

    Når det gjelder dere andre så er dere parat der dag og natt alle på en gang, samtidig og dere undervurderer så til de grader leserne..
    Om dere prøver å stemple meg som det ene eller det andre, så er sannheten alle som kjenner meg vet, at det der er helt på jordet..
    Vanligvis pleier jeg kunne utrykke meg rimelig klart, men i deres øyne og ører vrir og vrenger det jeg skriver seg til det ugjenkjennelige.. så dropp det.
    Om dere var flere personer er det merkelig at dere alle har dette problemet, mens andre synes jeg utrykker meg klart og greit.

    Jeg har levd under ganske ekstreme forhold av trakkassering pga mitt arbeid med justismord og annen kunnskap jeg har, som visse krefter ikke vil ha ut. At det er aktører på banen overalt hvor mennesker forsøker å få ut kunnskaper om ting som ikke skrives om ellers i media, vet alle.
    Hvem som er disse aktørene her, er også åpenbart for alle.
    Jeg hadde ikke tenkt tanken på at Vegar var en av dem, nei, og ikke sagt noe mot ham, så dette kommer som lyn fra klar himmel.
    Det som iallfall er helt sikkert er at jeg har tålt mye både her og andre steder, mer enn de fleste, både karakterdrap og det som verre er..
    Dere forsøker å jage og kneble de som har noe å komme med ved å gjøre det så utrivelig å være slike steder at man flykter.. eller holder kjeft.

    Ja hva har dere egentlig å komme med? Hva bidrar dere med, annet enn å protestere, henge ut og lage kvalm..?

    Etter å ha kastet ordet latterlig mot alt og alle her, av argumenter, kunnskaper og personer, synes jeg at ordet dere er så glade i å bruke, beskriver dere selv.. det er speiling. og hersketeknikk.
    Hva Tv har med saken å gjøre vet jeg ikke, justismordsakene er ikke der.

    Dette som foregår nå og mine kommentarer rett før denne, ville ikke forekommet, dersom dere som har fått beskjed om å ikke stille meg flere spørsmål, hadde respektert dette, ingen av dere respekterer dette, dere er enstemmige i kor, misforstår det samme, sier det samme, spør om det samme i innlegg etter hverandre, dere tenker likt, snakker likt, handler likt, dere misforstår likt på eksakt de samme punkter, dere sier alle dere ikke skal kommentere mer, gang på gang, men dere holder det aldri. Og dere sier dere ikke skal kommentere meg mer, men dere holder det IKKE.. er det mulig å være så identiske? Er det rart mange av oss ser dere som en?
    Gang på gang svarer også en av dere for alle de andre.. nok en gang her..
    Hvordan kan man svare sikkert på vegne av andre om de tingene..
    På strak arm? Nei, det er ikke MULIG.. uten å være den personen.
    La være å lese mine kommentarer, så slipper dere ergre dere.
    Og hold deres egne ord, om å ikke kommentere meg mer..
    La oss se, om det er mulig for dere å holde ord..
    Alle taktikkene har jeg likvel sett før..
    Og hva dere kommer med er forutsigbart til tusen..

    GD Star Rating
    loading...
   • coolio sier:

    Du ser de mønstrene du vil se du, Singoalla.

    Lange avsnitt om at jeg er ute etter deg når jeg spør etter informasjon om hvilke saker jeg kan slå opp for å se om det du sier stemmer, det er litt i overkant.
    Riktignok var dette spesifikke innlegget ditt her rettet mest mot Vegar, men det fikk en klar hentydning til bla meg.

    Jeg ser ingen grunn til å ignorere dine innlegg når du innehar informasjon som enten er korrekt og skremmende, eller inkorrekt og misledende.

    Enhver situasjon er unik og skal bli behandlet deretter, hvilket betyr at alle dine innlegg vil bli lest og vurdert av meg på et nøytralt basis.
    Jeg vil fortsatt stille spørsmål med det jeg lurer på, og jeg vil fortsatt peke ut områder hvor logikken ikke fungerer eller harmonerer med det jeg som leser vet. Det vil fortsatt ikke være noe angrep på deg som person.

    Jeg synes ikke det er så forferdelig at du må akseptere slik grusomhet fra min side, synes du?

    GD Star Rating
    loading...
   • Thor sier:

    Alltid Ekko i Tomme hoder Singo!! Og logisk tankegang hos Blobb,coolio,Vandalf,Vegar som mangler fullstendig…

    GD Star Rating
    loading...
    • blobb sier:

     Av alle debattantene her på speilet, inkludert de frekkeste skeptikerne som til og med jeg tar avstand fra, så topper du kaka med disse 2-linjers kommentarene du putter inn overalt med spydigheter. Det kan jeg også dokumentere, som alltid ellers, om du ønsker. Ta deg sammen mann.

     GD Star Rating
     loading...
    • Vandalf sier:

     Når man først snakker om hets, så burde alle og enhver feie for sin egen dør, deg selv inkludert, Thor…

     Jeg gjentar derfor et av mine tidligere innlegg til Singoalla, som er skrevet i oppriktig god mening, og i håp om at vi kan fokusere på sakene vi diskuterer heretter.

     Jeg vil i hvertfall tilstrebe det, og håper alle andre gjør det samme;o)

     «Jeg er helt enig med deg i at hetsing og latterliggjøring ikke skal finne sted i debatter. Og jeg håper du er enig med meg i at det går begge veier. Så må vi alle av og til kunne tåle litt ironi og sarkasme uten at vi skal gå i kjelleren av den grunn. Jeg har fått mange “ondsinnede” tilbakemeldinger som du kanskje ville kalt de, uten at jeg tar meg veldig nær av det. Ytringsfriheten er ikke alltid like behagelig å forholde seg til, men jeg verdsetter den så høyt at jeg må finne meg i å få en og annen på tygga (spesielt siden jeg er så direkte som jeg er når jeg fremfører mine egne meninger)

     Jeg synes også du med flere heller burde føre debatt med skeptikerne, fremfor å spille ut hetsekortet. Dersom du vil se virkelig hetsing, så ta deg en tur innom dagbladet.no eller andre fora. Her er det regelrett mobbing av meningsmotstandere. Derfor finner jeg speilet som et MYE bedre forum å føre debatt i, for her har man i det minste alminnelig folkeskikk (stort sett)

     Jeg ser også et mønster her som du kanskje ikke har sett og som du med flere burde ta til etterretning;

     De fleste skeptikerne som kommer innom speilet (og som blir værende) kommer ofte inn med brask og bram og herjer på; Forlanger kilder, beviser, avfeier det meste som “gal manns ralling), paranoia og det som verre er. Jeg var vel gjerne slik i mine første innlegg jeg også (setter fortsatt pris på kilder, naturligvis, men slik er jeg nå engang skrudd sammen;o) )

     Men, og det er viktig! Etterhvert så modereres språkbruken (skepsisen og de kritiske spørsmålene er der fremdeles, i større eller mindre grad), og skeptikerne blir en naturlig del av debattene (noe jeg tror er positivt i lengden). Selv har jeg endret syn på mange tidligere illusjoner og har fått helt andre briller på når jeg prosesserer informasjon, noe jeg neppe ville dersom jeg ikke hatt fått brynt meg på til tider helt utrolige hypoteser som ved nærmere undersøkelser ofte viser seg å være noe i, og som virkelig har utfordret mitt verdensbilde…

     Så mener jeg også vi bør kalle en spade for en spade; Det er forskjell på uenighet og hetsing, er det ikke?

     Jeg respekterer deg akkurat like mye som jeg respekterer resten av debattantene, men respekt er ikke det samme som enighet i ett og alt.

     Jeg har til og med gitt deg applaus for glimrende analyser av pavmaktens kupp av Jesu lære, og dersom jeg var ute etter å ta deg, hvorfor i all verden skulle jeg gidde å gi deg positiv feedback?

     Jeg har et inderlig ønske og det er at neste gang du får et kritisk spørsmål fra meg, så ta det for det det er og ikke trekk feilaktige konklusjoner om min agenda.

     Jeg tror det er flere av de som kalles skeptikere som finner dette frustrerende, og da faller man lett for fristelsen til å være både spydig og usaklig (noe som selvsagt ikke er bra), men vi er mennesker vi også må vite.

     Selv håper jeg du gjør et forsøk i hvertfall, så vil du se at ny kunnskap oppstår når debattene dreier seg om sak og ikke om hvem som forfølger hvem. Jeg har masse å lære av deg, og jeg tror også jeg sitter på kunnskap, idéer og innsikt som både du og andre har interesse av å lese, selv om vi ikke må være enige i alt hele tiden. »

     Tomme hoder eller ei, Thor, det er på tide å bringe debattene tilbake på rett kjøl, synes jeg ihvertfall…

     GD Star Rating
     loading...
    • smurfen sier:

     Vandal da.
     Du må ikke være så nærtagende 😉
     Du, Belzebob og Beamer er da fine fyrer som jeg ikke har noe som helst dårlige vibber på og slett ikke vil kalle debunkere.
     At dere krtiserer Singoalla en del ligger vel kanskje mere i den mannlige instinktet at det ikke er så lett og akseptere at det kvinnlige kjønn er smartere en en selv..;)
     av 140 kommentarer her så handler over 100 av dem ikke om temaet i artikkeln i det hele tatt….
     Det kaller jeg forsøpling av en debatt..
     At det er kommet en del nye inn her så skriver så vannvittigt velformulerte svar på kommnetarer angående alt så fins det faktisk ingen som kan så mye til di grader om alle ting og samtidigt prøver og dra dem med andre meninger ned i dritten for og hevde seg selv.
     Dette er ikke noe nytt, du finner det i alle forum
     Debunkere har en fellesnevner og det er at dem besitter vanvittig kunnskap om alt og at dem er veldig velformulerte.
     Alle interesse grupper har sine folk som flyr rundt på forum for og kjempe for sin agenda med proffe folk i bakhånd.
     Det er og fakta at i landet her er det mellom 250-300 000 Psykopater, Narrister og Sossiopater.
     Det er noe dem sier selv og at store poster brukes på lobbyvirksomhet og debunking.
     Rart om ingen av dem skulle tatt turen innom forumet her siden dem tiltrekkes av sånne forum der dem kan drive sin patetiske hersketekink for og ødlegge andre.
     Før hadde vi avanserte boot programmer som stengte sånne folk ute..
     Her er vel løsningen mere og bare la dem holde på så lenge vi tar dem for det dem er!
     Jeg skal fortelle en kort historie om noe dem fleste sikkert viste fra før..
     Da jeg var ung og naiv og trodde vi levde i en rosa fin boble så meldte jeg meg inn i FRP siden jeg stort sett var enig i ideologien deres på den tiden og ville inn i politikken for og hjelpe folk.
     Ble fort et ganske activt medlem og deltok på fylkesårsmmøter og fylkesnominasjonsmøter, men fikk meg fort en kraftig en på trynet når jeg skjønte hvordan politikken egentlig fungerte.
     Det handla ikke om politikk i det hele tatt, bare om og skaffe seg maktposisjoner og personlig vinning
     Vi stemmer på deres kandidat vist dere stemmer på vår osv, Hestehandle i koridorene, ingenting ble gjort for og få dem flinke og lovende kandidatene frem.
     Dettre var før internett kom og sikkert noen som har lurt på «tullingen» som kom inn i komunestyre og så skriver så velformulerte og kloke innlegg i lokalavisa osv…
     Vel vi fikk ferdig skrevne artikkler fra hovedkontorene tilpassa oss som bare var til og signere vårt navn på så det virka som om det var vi personligt som hadde skrevet innlegg i lokalavisa, ble også forsynt med store mengder ferdigskrevne inlegg vi kunne plukke ut dem sakene vi ville ha og endre noen ord på og sende dem til lokalavisa som pesonlige innlegg.
     Dette var ikke noe spess for FRP, var sånn alle partia holdt på.
     Ble då skuffa og dritt lei av opplegget at da det den ene halvdelen av lokalgruppa vår ble for maktsyke og ville skvise ut andre halvdelen på årsmøtet ( var 7 stk i hver halvdel og begge grupper trodde jeg var på deres side ) så tok jeg og siden min stemme var avgjørene for vert valg og stemte jeg på dem kandidtane jeg syns var best og ca like mange fra hver gruppe, ønske dem lykke til og gikk.
     Det var min politiske kariere.
     Akkurat sånt er det her også.
     Debunkere har ferdigskrevne kommentarer om alle saker i store arkiver eller får proffe folk til og skrive dem for seg og endrer dem litt så dem blir lagt ut som pesonlige..

     Tror vi all skal gå inn i oss selv nå og gjøre oss ferdige med personangrep og andre ting som tar fokuset bort fra temaene herinne som er utrolig viktige for oss og fortsette kampen mot dem som ikke respekterer menneskeliv og kun tenker på egen vinning, makt og penger.

     Gruppekoz 😀

     GD Star Rating
     loading...
    • Thor sier:

     Godt svart Vandalf!! Poenget er blir man hetset,mistenkeligjort,ikke trodd,i det systemet som Singo referer til er det et rent helvete for den person det gjelder..Og vil både du og jeg Vandalf ha en Norsk myndighet(politi-etterrettning-psykiatri) som terroriserer og misstenkligjør en eller flere personer på grunn av av sannhet/deres sannhet ikke blir trodd?..Du svarte jo på innlegget mitt og føler deg forfulgt..på en måte av meg..hehe..Logisk sett er Blobb,coolio,deg selv,og Vegar ganske smart på sitt vis..ok? Men det hjelper å sjekke tingenes tilstand først…

     GD Star Rating
     loading...
    • Vandalf sier:

     He he, smurfeklem tilbake, smurfen og alle andre som måtte trenge det!

     Viktig å gi hverandre ros også, ikke bare «kjeft»… Det må vi huske på i all vår iver etter å fremme våre syn her på forumet;o)

     Ps; her er en gåte;

     Hva er det beste smurfer vet?

     Vinneren av gåten får VIP-pass av mine oppdragsgivere til neste års Bilderbergmøte;o)

     GD Star Rating
     loading...
    • smurfen sier:

     Den var lett Vandalf 😉
     Beste smurfer vet er smurfekoz, men i dag er det smurfe øll som gjelder hehe
     Øll øll Smurfe øll, best av alt er smurfe øll 😛
     Har drukket sølv vann i 3 dager nå og merker ikke så mye helsebedringer enda men huden begynner og få en fin lyseblå farge da :)
     Gleder meg til neste Bilderberg møte
     Siden Rockenfeller og Kissinger iverer sånn for befolkningsreduksjon så bør dem vel kanskje finne seg et tau og henge i taket og starte med seg selv for og redusere befolkningen vist dem vil bli tatt seriøst 😉

     GD Star Rating
     loading...
    • Vandalf sier:

     Hmmm, host, buuurp, øh sorry, men nå har jeg dukket så mye smurfeøl at jeg knapt klarer å se tastene…

     Anhyway, SMURFEN; DU hadde nesten rett svar på gåten, men ikke helt…

     Korrekt svar på gåten;

     Hva er det beste smurfwer vet?

     er;

     Å FÅ SMURFE I EVIGHET…

     Dobbelt LOL, det er rett og slett sinnsykt morsomt synes jeg(av en eller annen merkelig grunn)…

     Premien får du uansett, siden det kun var du som svarte, og jeg kan herved meddele at som en ekstra premie skal sjefen sjøl, Henry Kissinger, danse lapdance for oss i latex miniskjørt med Cheney og Bush (shame on them) som sidekicks… de får imidlertid ikke nyte luksusen med å ha på seg noe som helst, og må danse nakne, blottlagt som de er for sine mange forbrytelse mot menneskeheten de siste 8 år…

     Så er det sikkert noen som lurer på hvor i hel…. jeg tar dette fra? (gåten , altså)

     Svaret finner dere på denne FANTASTISKE SANGEN fr ca 1,37 (men hør hele sangen for pokker, den er bare helt konge!

     http://www.youtube.com/watch?v=wWgpLAM2AG0&feature=related

     Og med det sier jeg godnatt…

     Ps; skulle det vise seg at jeg er noe gretten i morgen, så tilgi meg, for jeg kommer antageligvis til å ha det het for jæ…. vondt. Men siden det er såkalt selvpåført smerte, så skal jeg prøve å ikke klage for mye, og jeg ber om overbærenhet go forståelse…

     pps; siden innlegget er helt fullstenfig blottet for reslevans i forhold til artikkelen har jeg forståelse for om det blir fjernet, men vent i hvertfall til vbår alles kjære smurfen har fått det med seg, ok?

     PEACE!

     GD Star Rating
     loading...
    • Hei Smurfen!

     Det er interessant å konstatere at vi har eksakt samme erfaring fra vår fartstid i FrP. Var også fylkessekretær der i 2 år så jeg kjenner lusa på gangen.

     Lars Rønbeck

     GD Star Rating
     loading...
 5. Hans Gaarder sier:

  Svar til Blobb’s kommentar som begynner med:
  «Hans, at Amnesty ikke har fokus på amerikanske fanger stemmer ikke overens med min erfaring. »

  Den hjemmesiden du viser til er Amnesty i USA. Merk forøvrig at det er en egen kategori kalt «War on Terror» i navigasjonsmenyen. That might indicate something…

  Jeg tenkte primært på Amnesty i Norge sitt manglende fokus på justismord i USA. Forøvrig snakket jeg med Amnesty Norge på telefonen i fjor, og han jeg snakket med sa også «War on Terror». Har de blitt «programmert» på samme måte ?

  Vi vet vel godt hvem som er de virkelige terroristene i «War on Terror» ! Det er overgriperne fra USA og NATO, inkl. lystmorderpakket i Blackwater (som nå har tydd til ny kamuflasje under navnet «Xe). Blackwater ble forøvrig grunnlagt av Eric Prince, medlem av Malteserordenen. Snart kan Malteserordenen feire 1000-års jubileum under mottoet «1000 år med myrding av muslimer».

  Vet virkelig ikke Amnesty dette ?! Hvilken side tar egentlig Amnesty i «The war on terror» ?! I det hele tatt å si dette taler vel sitt tydelige språk… Og hva har Amnesty ytret mot Blackwaters ustraffede mordertokt mot kvinner, barn og andre uskyldige sivile i Irak ?

  THEY opererer en svindelvev med elementer som veksler mellom hvitt (lett synlig, skaper sympati) og sort (tvilsomme gjerninger som ikke tåler dagens lys).

  At Amnesty engasjerer seg for dødsdømte i USA er jo flott (et lett synlig element av hvitt), men ta høyde for at det er samme puppet master som styrer rettssystemet i USA og Amnesty; sammen lager de et flott og troverdig dukketeater, ikke sant ?

  Står Fritz Springmeyer nevnt på Amnesty USA sine hjemmesider ? Og hva med politiske fanger i USA ?

  Hva sier forøvrig Amnesty Norge om psykiatriens overgrep i Norge (10.000 årlige tvangsinnleggelser med innsprøytning av kjemikalier i de innesperrede i de fleste tilfellene, som om norsk psykiatri er en nazi-organisasjon). Og hva sier Amnesty om overgrepene som Ertresvåg, Luukanen, Dag Hiåsen, Gina Rydland og alle de andre opplyste norske fløyteblåserne blir utsatt for av THEY ?

  Selv har jeg ikke hørt et pip. Har du ?

  GD Star Rating
  loading...
  • blobb sier:

   Du skriver :»Den hjemmesiden du viser til er Amnesty i USA. Merk forøvrig at det er en egen kategori kalt “War on Terror” i navigasjonsmenyen. That might indicate something…»

   Det eneste som indikeres her er at du IKKE klikket på linken «war on terrorism», men gjetter deg fram til hva som står der. Klikk på linken og få deg en positiv overraskelse. Det der var slapt Hans…

   GD Star Rating
   loading...
  • smurfen sier:

   Amnesty Norge er jo en veldig seriøs organisasjon… NOT
   Amnesty hadde jo en veldig fin artikkel i media i fjor.
   over 50% av norske menn mener at det er kvinnens egen feil vist dem blir voldtatt vist dem går lettkledd eller utfordrende…
   Hva faen ?
   Jeg har da prata med tusenvis av norske menn i mitt liv og aldri noen gang hørt noen har vært inpå tanken om og ytret seg i nærheten av det der engang.
   Må har vært i en moske i oslo den undersøkelsen ble tatt vist dem da ikke hadde en annen Agenda i en fiktiv undersøkelse.
   På fredag så kan vi alle feire Malteserordenen tilintetgjørelse.
   Da er det 822 år siden Saladin tok en knusende og total seier over Maltesrordenen og nesten utsletta dem og jaga dem ut av Jerusalem.
   På fredag er det også være eller ikke være for NWO da Irene skal stemme over Lisboa traktaten og gi EU en President og Høyrepresentant med nesten ultimat makt.
   Dem sa nei i fjor så derfor måtte dem ta en ny avstemning i år.
   Hadde sikkert blitt tilstander i norge vist vi skulle hatt ny folkeavstemning året etter vi sa nei for at vi sa nei.
   Men alt kan vist kjøpest for penger og det blir pøsa inn milliardbeløp til Ja siden pluss at alle bøndene er blitt lova milliarder på milliarder i landbruksstøtte
   så 80% av dem er for nå.
   Siste Meningsmåling viste Nei så skal bli spennende og følge med på fredagen
   Blir nesten som en fotballkamp der dem spiller om total kontroll over menneskene på ene siden og Friheten på andre siden 😉
   Det blir en kamp der NWO kommer til og nekte og akseptere et nedelag.

   http://www.abcnyheter.no/node/96352

   GD Star Rating
   loading...
 6. BelzeBob sier:

  Hvorfor lager vi ikke vår egen organisasjon? En organisasjon, syndikat, sammensluttning… De små partiene og «spesialinteresse-bevegelsene» er altfor….små, og er tilsynelatende oppsatt på å «kjøre en ren linje» i steden for å inngå visse kompromisser og samarbeide med andre for å nå de viktigste målene. På dette viset er det veldig vanskelig å få til noe.

  Det er nesten litt fortvilende å se hvor mye de bitte små partiene/gruppene har til felles med hverandre, på samme tid som det virker helt utenkelig for de å slå seg sammen med andre små partier/grupper for å så kunne ha en langt sterkere effekt på samfunnet.

  Hva er vitsen med å sitte i en sofa med «det perfekte» partiet eller interessegruppen, når medlemmene i denne gruppen knapt er flere enn at de får plass i sofaen? Med mindre man har massiv statsstøtte (eller er milliardærer) er det jo ekstremt begrenset hvilken effekt en slik gruppe kan ha.

  Men om vi alle slo oss sammen?

  GD Star Rating
  loading...
  • BelzeBob!

   En slik organisasjon du her tar til ordet for kan fort bli en sammenslutning for å binde opp de gode krefter som er hår i suppa til «Makten Bak Makten».

   Binde de opp til å tro at de er med på noe viktig, og så skjer det motsatte.
   Nemlig at ingenting skjer og folk går trett og organisasjonen går i oppløsning.

   Uten å nevne navn vet jeg at det er realitet rundt omkring.

   Av erfaring vet jeg at det tar tid å få kontakt med og samlet de ekte kreftene til å stå i front for et slikt opplegg. En slik organisasjon må nemlig ha et solid fundament av disse GODE KREFTER for å kunne hindre infiltrasjon.

   Har håndhilst altfor mange ganger på slike personer som smiler og er så hyggelig, prater en efter munnen og bare vil alt godt.
   Når de så har kommet seg i posisjon kommer den andre siden av deres agenda frem i lyset.

   Lars Rønbeck

   GD Star Rating
   loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Sun Zi – all krig er villedning

Samfunn

Sun Zi – all krig er villedning


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?