Samfunn
Du leser nå
Redaktør anmelder norske politimyndigheter
Skrevet av
Armin Bahrami22. 09. 2009
perslask
20368 7268 238

Redaktør anmelder norske politimyndigheter

Av Armin Bahrami22. 09. 2009
Alarmerer både Helsingforskomiteen og Amnesty International for overgrep.

På vegne av ingeniør og oppfinner Einar Langset, småbruker og oppfinner Kristen Jarle Blindheim og seg selv, har Per-Aslak Ertresvåg,  tidligere sjef for Venstres Pressekontor og sjefredaktør  i den internasjonale Inter Press Service (IPS), anmeldt  norske politimyndigheter, subsidiært Politiets overvåkingstjeneste (PST).

Saken er oversendt også til sivilombudsmannen og Helsingfors-komiteen i Oslo og Amnesty International.

Hver for oss har vi opplevd overgrep som bryter norsk lov, menneskerettsbrudd, angrep på ytringsfriheten, frihetsberøvelse, ulovlig politisk overvåking, innbrudd, tyveri av bøker og dokumenter, ulovlig bruk av lavfrekvent stråling med fare for liv og helse og et mulig drapsforsøk – vi har vansker med å se helt bort fra aktiv eller passiv medvirkning fra PSTs side, eller fra grupper eller enkeltpersoner med en eller annen tilknytning til dette miljøet, sier den kjente  redaktøren, som i løpet av de siste årene er kommet med to avslørende og omdiskuterte bøker, først Makten bak Makten som nylig er kommet ut i ytterliggere et nytt opplag, og Sov, mitt lille Norge, som tar for seg maktens mange ansikter her i landet, heter det.

Etter Ertresvågs mening, og stadig flere synes etter hvert å dele hans syn, er Norge, på grunn av sine store naturressurser og sin olje, havnet i et morass av korrupsjon og kriminalitet. Fremmede maktstrukturer har i dølgsmål bygd seg opp i landet og gjør seg i økende grad gjeldende i norsk politikk.

– De som skulle beskytte oss mot overgrep av en hver art, politiet, har vi mer og mer følt ble våre fiender. Hvordan kunne det skje? spør Ertresvåg.

Tidligere statssekretær Jørn Holme, som senere ble sjef for politiets sikkerhetstjeneste, uttalte i et stort oppslag på forsiden av Dagsavisen 14. august   2003, at Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet. Denne konklusjonen var nedfelt i en analyse utarbeidet i departement og direktorat.

Som noen kanskje vil huske var det en av Lundkommisjonens klare konklusjoner, at mennesker ikke lenger skulle stigmatiseres, forfølges og overvåkes av politiske grunner. Men få år etter sitter altså noen i blant våre justismyndigheter og bryter dette prinsippet.

-Jeg er blitt  forfulgt og trakassert fordi jeg misliker globaliseringen som drives fram av en internasjonal fascistoid pengeelite, og som jeg skriver om. Gjennom mitt årelange kjennskap til hva som foregår i utviklingsland blir man nødt til å reagere mot overgrepene, terroren og mordene i fotsporene til slike overgrep.
Jeg innbiller meg at jeg har en kompetanse i disse sakene som kanskje er på høyde med dem som  befolker justisdirektorat og departement. Jeg tillater meg derfor å ha en uavhengig mening i disse sakene.  Verken jeg eller andre skal dikteres av maktmennesker med de “riktige” oppfatninger. Jeg er blitt nødt til å stille spørsmålet: Har denne fascistoide pengeeliten avleggere i Justisdepartementet?

Overvåkingen, innbruddene i leiligheten, inngrep i  min korrespondanse etc. begynte straks etter at den første boken så dagens lys og har vedvart siden. Ertresvåg hevder også å ha blitt skygget mens han har bodd i utlandet.  -Takket være den kjære Schengen-avtalen, sier han med et lite smil.

Ertresvåg forteller at for nesten ett år siden, en av de første dagene av oktober i fjor, ble han rammet av “lynet“. Han fikk et hjerneslag som førte til lammelse av høyre side av kroppen. Det skjedde bare få dager før det var annonsert at han skulle introdusere sin andre bok, Sov mitt lille Norge, om konspirasjonen i vår egen andedam.

– Sykdomstilfellet passet kanskje bra for enkelte, sier han.
Min stemme ble taus. Det passet også for medier som kunne være tause.
– Du mener at infarktet ble provosert fram?
– Noe sikkert svar på det vil vi  kanskje ikke kunne gi. Men jeg vil gå så langt som å si at flere indikasjoner kan tyde på det. Strålevåpen er i våre dager trivielt.  Det foretrekkes fordi bruken ikke setter spor, dessuten er det hygienisk, og det setter enkelte pris på. Men viktigst er nok at et attentat kan skje uten å sette av spor.

Publiseringen av den forfatterens Makten bak Makten, kom brått og overraskende på de fleste. Boken, ble raskt en “kultbok” og “snakkis”som førte til stor medieomtale og flere opplag.
– Det tror jeg makten lærte mye av. Man måtte for en hver pris unngå en gjentakelse, sier Ertresvåg.
Dette er litt, men bare litt av årsaken til at de tre, Einar Langset, Kristian Jarle Blindheim og  Ertresvåg har anmeldt sakene til politiet.  De to andre har også sine lange og dystre historier om overgrep.
– Vi er alle tre lovlydige, lojale borgere av det norske samfunnet og kan ikke akseptere å bli møtt av ignoranse og arroganse nettopp fra det hold hvis eksistensberettigelse ligger i å beskytte lovlydige borgere. Vi krever at politi og påtalemyndighet oppfyller de krav samfunnet setter til dem, sier Ertresvåg til slutt.

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Armin Bahrami

Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; "Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte; "DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG"
238 Kommentarer

Skriv en kommentar

Send meg varsel om:

Sorter på:   Nyeste | Eldste | Flest stemmer
Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

Oi, Oi, Oi…. Dette var store saker det… Endelig ser vi en bølge av anti-korrupsjons virksomheter spre rundt omkring i det lille landet… Skulle bare ønske om du kunne tatt med «referanser» som henviste til anmeldelsen. Takk! :)

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Er glad for at du følger opp dette, Armin. Takk for det :-)
Etter pressekonferansen som dere filmet så var detaljene litt uklare.
Om sakene allerede var anmeldt, eller om det skulle gjøres osv.

Håper at anmeldelsene tas på alvor, skjønt, det er min erfaring at de som sitter i nøkkelposisjonene i slike etater ivatetar systemet og hverandre, ikke oss.. Om så skjer her, bør også det avdekkes.
Forøvrig spurte jeg i forbindelse med pressekonferansen om anmeldelsene, i debatten her på Nyhetsspeilet, om det var noe sted andre som var rammet kunne henvende seg osv, for å kunne være med å stå samlet med disse og bidra med sitt.. dette fikk jeg ikke noe svar på.

Vil stille spørsmålet igjen, fordi det er faktisk MANGE som er rammet på lignende måte, og om man kunne stå enda flere sammen,
blir man sterkere og vanskeligere å overse eller bortforklare..

Profilbildet til Den Lille Snille Ulven
Medlem
6 år 2 måneder siden

Visstnok er anmeldelsen fra Ertresvåg, Langset og Blindheim blitt sendt til mer enn 50 norske aviser. Dette burde være en kjærkommen anledning for norsk presse til å vise seg sitt samfunnsansvar bevisst, samt for en sjelden gang å få oppleve den gode redaktør-følelsen av at ”ingenting selger som en god avsløring !”

Men så er det TABU-listen da. Det lar seg vel neppe gjøre å oppnå et unntak fra TABU-oversiktens tunge plikt. Vi bør vel ikke tro at Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle, Dagbladets redaktør Anne Aasheim, Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen eller noen av de andre har ryggrad nok til å fortelle sine lesere om fløyteblåseres historier om overgrep som de er blitt utsatt for som er utført av myndighetenes skjulte terrorist-grupper med ryggdekning fra Norges sentralmakt.

Et lite utdrag fra norske redaktørers hemmeligste og viktigste VÆR VARSOM-plakat TABU-oversikten tilsier at vi vel ikke bør gjøre oss noen illusjoner om den super-sensurerte norske pressen. (Men håpe kan vi jo alltids):

”Tabu nr. 5: Overgrep fra psykiatrien og PST

Toppen av dette syndige norske isfjellet av maktmisbruk er tilfellet Synnøve Fjellbakk Taftø, som arbeidet som jurist i Utenriksdepartementet under EØS-forhandlingene. Hun var så utidig profesjonell at hun ytret ”Hallo, vi bør vel kanskje følge den norske grunnloven ?” Da bar det rett inn på lukket psykiatrisk avdeling.

Den norske foreningen FAMPO (”Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur”) har på sett og vis sprunget ut av tabu nr. 5 (og behandles naturlig nok som et tabu av media, tabu nr. 5B). Utvalgte medlemmer av FAMPO er over lang tid blitt utsatt for bestråling av sine private hjem. Dette er noe PST naturlig nok benekter å stå bak, da all PST (PSTAPO) virksomhet er unntatt offentlighet, ’av hensyn til nasjonens sikkerhet’.”

Se: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Påfyll av opplysning om Synnøve Fjellbakk Taftø.

Fn’s menneskerettigheter og St.m. Bondevik

Av Synnøve Fjellbakk Taftø

Til Stortinget, Oslo

ÅPENT BREV ANGÅENDE OT.PRP. NR. 11 (1998-99)

Individers, organisasjoners og staters rett til å bestemme over seg selv og sitt eget liv, og plikten til å respektere andres rettigheter og friheter, er to av de grunnpilarene i folkeretten som ingen lovgiver kan røre uten å pådra seg verdenssamfunnets vrede. Mange steder læres det at folket ikke bare har rett, men sågar plikt, til å reise seg i opprør mot tyranner som ikke respekterer sine undersåtters rett til personlig frihet og selvutfoldelse. Individets frihet til å avslå eller ta imot samfunnets tilbud etter eget forgodtbefinnende og retten til å leve sitt liv uantastet så lenge man holder seg innenfor lovens rammer, er basisrettigheter som nye lovforslag skal prøves mot og ikke noe lovgiverne kan tukle med. Det innså selv Adolf Hitler og Einar Gerhardsen, og de eksperimenter som ble igangsatt av dr. Mengele i hjerneforskningsenheten i Auschwitz og videreført av dr. Johnson ved Modum Bad var utillatelige både etter tysk og norsk rett. Ikke fordi det spesifikt var forbudt ved lov å drive medikamentell behandling av jøder, tatere og antatt sinnslidende, men fordi handlingene i seg selv var ulovlig frihetsberøvelse, legemsfornærmelse, legemsbeskadigelse og overlagt drap – nettopp fordi det ikke fantes unntaksbestemmelser som legaliserte ugjerningene. Det er en skjebnens ironi at en statsminister som er registrert i psykoseregisteret og derfor etter gjeldende klareringsinstruks ikke anses skikket til å ha stilling som fordrer sikkerhetsklarering, leder den regjering som tør utfordre opinionen. I Ot.prp. nr. 11 (1998-99) fremlegges forslag til den «psykiatrilovgivning» som lå til grunn for «behandlingen» av antatt sinnslidende på Hitlers og Gerhardsens tid, men som ingen av dem torde å lovhjemle. Ifølge lovforslagets § 1 er hensikten med loven å sikre at…  Les mer »

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Den ubestridte NEI-Dronningen Synnøve F. Taftø.

TIL Det Kongelige Politi- og Justisdepartement

ved Statsråden FRÅ : DATO 19 . februar 1999 Antall sider: 35 med denne VEDRØRENDE » SAMVITTIGHETSFANGE» : SYNNØVE FJELLBAKK TAFTØ.

Kommentar fra FME: Det er begått en stor urett mot flere borgere av Norge. En av disse borgerne er Synnøve F. Taftø. Arbeiderpartiet har «ikke livets rett» etter hva de har gjort mot henne. FME ser det som en av sine hovedoppgaver å ta fatt i denne saken. Vår Grunnlovs § 75 pkt i, beskytter mot overgrep på borgere av Norge. D.v.s. §75 / i, tar tak i overgrep gjort mot landets borgere.
Denne instansen er Sivilombudsmannen. Det kan være på sin plass å rette et meget kritisk lys imot nettopp denne instans, da man kan spørre om hvilken rolle denne instansen har hatt i mange saker av dette slag i Norge?

Derfor skal Taftø saken «opp på bordet», da selveste Statsminister Bondevik ikke følger de lover og retningslinjer som han selv har vært med på å fatte, jfr FNs menneskerettighetskonvensjon.

Statsminister Bondevik vet at psykiatrien og politi-etaten blir brukt til «politisk krigføring» i Norge, men hva gjør han med det?
Ingen verdens ting, og hva kaller man en spade, herr Bondevik?
Hva er dette for noe simpelt tøv? Dette er ikke til å tro.

Var ikke De så imot mobbing i deres nyttårstale? Her kan vi jo lese at De er sjefen for den verste trakassering og mobbing som foregår i dagens Norge!!

Med tanke på at Synnøve Fjellbakk Taftø. 8630 Storforshei, nå må antas å være en ufrivillig samvittighetsfange ved Nordland psykiatriske sykehus, er det oppstått uro blant fiskere, og fritidsfiskere langs kysten.

Dette fordi at Fjellbakk Taftø ikke er glemt, eller – blir glemt for å bli sparket fra UD, kun for å informere om viktig, men…  Les mer »

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Juristen Synnøve Fjellbakk Taftø.
I kampen mot EU-direktiver var Synnøve Taftø lojal til sitt lands interesser. Hun burde vært i fronten av «NEI til EU» apparatet.

Se denne linken:
http://www.bmonline.no/html/taftoe.html

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Og i morgen onsdag 23 september 2009 er det planlagt tvangsmedisinering av Synnøve Fjellbajkk Taftø, og det skal av alle steder foregå i hennes eget hjem i Storforshei, ved psykiater Mawlud fra Nordland Psykiatriske. (Og det blir visstnok Depotmedisin)

Jeg har ikke ord for psykiatrien som ikke gir slipp på henne, men fortsetter å gjøre hennes liv til et helvete og et mareritt.

Hva har denne medisinering gitt for resultat nå i løpet av 20 år. Jo det de har oppnådd er å hindre henne i å komme ut med all den informasjon hun sitter inne med om det råtne systemet vi alle elver under.

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

Da man først «skapte» disse korrupte statsdepartmenter sa «de» at det var for «vårt» felles beste. Vi trodde på «dem» og idag lider under samme departementenes maktsutøvelse på de menneskene som kritiserer dem! For et demokrati vi har i dette landet…
Makta ligger ikke lenger hos folket, fordi folk skapte aldri disse departementene. Det er politikere som skaper dem ved å få «tillit» fra folket :(

Profilbildet til vegar
Medlem
6 år 2 måneder siden

Så rart da at ved å søke etter psykiater Mawlud ved Nordland Psykiatriske kommer det ikke opp NOEN. Men ved å søke etter andre som jobber der, da kommer de opp

meeerkelig

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Har sjekket noen e-poster fra Thore Lie og der står det:

Jumawer Mavlud

Det skal altså være enkel v i etternavnet.
Kan du søke nå og se hva som dukker opp?

Lars Rønbeck

Profilbildet til vegar
Medlem
6 år 2 måneder siden

Resultat for søk etter: Jumawer Mavlud
Avansert søk

Ingen treff på søk etter ‘Jumawer Mavlud’

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Juwamer Mavlud
Rensåsgata 5, 8005 Bodø
75 58 73 42

– Mobiltelefon
975 37 733
– Telefon
75 91 21 06
– Mobiltelefon
413 21 012

Det er ikke enkelt med utenlandske navn man ikke er vant med.
Men han bor utvilsomt i Bodø.

Profilbildet til vegar
Medlem
6 år 2 måneder siden

Ja, du har rett. Det finnes en Overlege Juwamer Mavlud ved sykehuset.

OG en pizzarestaurant drevet av ham

I stand corrected

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Synnøve Fjellbakk Taftø
Kvinnen som avslører Den Norske Stat,bit for bit

“I 1990 oppdaget jeg at i alle år, selv lenge etter at han ble pensjonist , har Stein Rognlien voktet hemmelighetene om det som skjedde i 1945 og nektet innsyn i arkivet til justisdepartementets lovavdeling».

Klikk på linken og les mer:
http://www.nettby.no/community/article.php?id=2474625&community_id=1164282

Lars Rønbeck

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Ny vikitg informasjon om Synnøve Fjellbakk Taftø.
Nedenfor følger teksten i mail fra Thore Lie i dag kl 10:44
– – – – – – – – – – – – – –
Kjære Lars R. og Hans G. – og det nok en gang!

Vi – Velaug denne gang – ringte Synnøve i dag tidlig. Hun skal i et ”oppsamlingshest”

til Juwamer Mavlud i dag på et DPS ?????? like i nærheten av Storforshei der Synnøve bor.

Hvor mange han hanker inn vet jeg ikke – men sikkert noen.

– – – – –

I 1998 lære jeg Mavlud å kjenne. Hjalp fru Eriksen – født 1943 (kona til Harald Eriksen).

Harald Eriksen jobbet i Nordsjøen med bopel Rogaland på det tidspunktet.

Fikk dårlige hofter (er operert på Sophies Minde 1998 ?????) og blei ufør.

Men ville ha noe å gjøre. Tok over et lite småbruk oppe i Nordland. Nabobøndene hadde

Siklet på denne ”tilleggsjorda” og da Eriksens kom, ja, da var dette i særdeleshet lie kjærkomment for Nabobøndene.

Rykter blei satt ut om fru Eriksen av nabobøndene og det varte ikke lenge før fru Eriksen blei hanket inn på psykiatrien i Bodø.

Men Harald Eriksen som nærmeste pårørende fikk ikke tatt psykiatrien hardt nok – jeg skreiv alle brev – så jeg boltret meg i bruk av adjektiver. Jeg hadde kontakt med dem et par års tid etterpå – og fru Eriksen kom ut og har fått fred. Ellers ville nok Harald Eriksen ha ringt meg. Han var en skikkelig god pårørende sett
fra mitt ståsted som skulle ta psykiaterne.

Skreiv vel en 9 – 10 brever totalt i løpet av 3,5 a 4 måneder høsten 1998.

Her lærte jeg Juwamer Mavlud å kjenne.

Klikk det hele ned hvis dette blir for mye – men det kan være et visst bakgrunnsmateriale for å hjelpe Synnøve videre.

NB! Jeg føler at jeg ikke rekker…  Les mer »

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Den ubestridte NEI-Dronningen Synnøve F. Taftø.

Ja i sannhet er hun det. Ingen over og ingen ved siden.
Og ingen er så dyktig på å se realitetene ang grunnloven og overtrampene der.. det hun har funnet ut var også sentralt i Ertresvågs bok, Sov mitt lille Norge.. om hvordan Norge i praksis har vært okkupert siden 1945, all dokumentasjonen og klarsynet innen dette, kommer fra henne..

For meg er Synnøve en kjær og god venninne, og har akkurat avsluttet en lang telefonsamtale med henne. Gjenfortalte litt om at hun var nevnt her i dag og at folk var bekymret pga at hun skulle til denne legen osv.

Hun kommer nok inn her og leser det som står her senere, skal sende henne link. Hun bad meg hilse til dere å si at hun er helt ok.
Dere skal vite at hun leser en god del av det vi skriver her inne :-)
Hun sier at hun synes det er så mye bra at hun blir helt overveldet..
Så beundringen er gjensidig, mellom oss og henne :-)

Hun er ikke innlagt, men de har gjort et vedtak som gjør at hun blir tvunget til å ta sterke depot-sprøyter som ødelegger henne.. og som skjer MOT HENNES VILJE.. I boken sin kaller hun det å erfare «Helvete».

Det er helt klart TORTUR å bli påtvunget sprøyter inn i sine blodårer som man ikke vil ha og som man vet ødelegger. De har INGEN positiv virkning overhodet, og dermed er det egentlig i strid med loven.. med «behandling» som ikke er noen behandling, men kun ødeleggende..

Det er en paragraf som slår dette fast, og det er den Thore Lie og Velaug bruker for å hjelpe, men det er ikke så lett når systemet er så råttent som det er.. Synnøve er ikke til noen fare for seg selv eller…  Les mer »

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hei Singoalla!

Innholdet fra de mailer jeg har lagt ut er klarert.
Overlegens adresse og telefonnummer er kun en gjengivelse fra telefonkatalogen.no, det er offisiell informasjon.

Ditt innlegg her er som alltid velformulert og informerende.

Håper flere her kan legge hodet i bløtt og komme med innspill til hvordan Synnøve kan komme ut av dette «helvete» hun er fanget i ?

Lars Rønbeck

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Da er alt ok, Realdemokratiet, tenkte jo det, men siden du la ut en mail slik, syntes jeg uansett at påminnelsen var grei å komme med, slik at man alltid husker å klarere dette, før man gjør det.

Det kan ellers bli ganske vanskelig, det man skriver på privatmail, blir offentliggjort til et stort publikum, fordi dette blir vanlig..
Så påminnelsen var til alle egentlig, generelt. Bra alt er ok :-)

Ja, jeg har tenkt mye på hva som kan gjøres, og jeg har hatt tanker om en form for protest-brev, om noen kan utforme en mal, f eks om Thore Lie kunne laget et slikt standardbrev, han som er så erfaren i det gamet?

Og så var ideen min at vi kunne oppfodre alle som ville protestere til å kopiere brevet og sende til de instanser som har med de sakene å gjøre, evt til konkrete leger…slik at de SER at folk er våkne og følger med, og at gode folk reagerer på den urett som slik tvangsbehandling er.. kan det være en ide? Det koster hver enkelt så lite å sende en mail, fylle inn navn på den det gjelder om vi kunne få en standard-mal, som henviste til de rette paragrafer osv, for dette er jo brudd på en del mennesk-rettigheter osv.

Da jeg var tidlig i tenårene, fikk jeg noen slike standard-brev på russisk, gjennom en organisasjon som het «Misjon bak jernteppet». Fikk tilsendt standardbrev og setninger på Russisk og lister over fanger, som den gang satt i konsentrasjonsleir-lignende fenglser i Russland, KUN FOR SIN TRO.

Vi fikk vite at det var sjelden at fangene fikk disse brevene, men om de fikk dem, ville det være en oppmuntring. Det var også Bibelvers osv, som vi kunne legge ved, med oppmuntrende ord og bilder på Russisk.

Men hoved-hensikten var, at de ansvarlige skulle…  Les mer »

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Er helt med på tanken din vedr. dette å legge ut mail, og vi kan jo alle se på det som et «bedre føre var, enn etter snar» som det heter.

Alltid like spennende å lese det du skriver. En god ide du har om utforming av et standard protest brev.

Regner med at du har god kontakt også med Thore. Legg da frem din ide for han.

Lars Rønbeck :-)

Profilbildet til Killuminati
Medlem
6 år 2 måneder siden

Slik er situasjonen i Norge idag;
– Vi blir tungt sprayet med chemtrails.
– Maten og drikkene våres er forgifta med aspartam, msg og masse annet piss.
– Stadige overgrep fra politi, PST og psykiatrien(tvangsinnleggelser).
– Vi driver krig i Afghanistan.
– Våre politikere tjener ikke våre interesser men næringslivet sitt og jobber fram deres agenda.
– Mattilsynet jobber hardt og effektivt sammen med Codex Alimentarius komiteen for å implementere Codexen innen 31 Desember, 2009.
Det er sikkert mye mer, men det her er det jeg kom på i farta.

Hva mer må til for at vi skal stå opp fra sofaene og tv’en, og stå imot denne galskapen.
Alt vi gjør kommer med konsekvenser. Det er det som er utfordringen når Gud ga oss fri vilje. Skal vi bruke vår frie vilje til å hjelpe andre istedenfor å følge djvelens filosofi «do what thou wilt» og leve et materialistisk og selvopptatt liv er spørsmålet. Folk sier, «Hvis Gud finnes, hvorfor lar han de fattige forbli fattige?», eller «Hvis Gud finnes, hvorfor skjer det så mye faenskap i verden». Dessverre så er det konsekvensen ved fri vilje. Sanksjonene og ressursstjelinga som foregår i Afrika av Vesten + FN/WTO etc, som har ført til den økende fattigdommen er et bevis på resultatet av fri vilje.

Jeg er 19 år gammel og opplever ofte at det er mye apati blant dagens ungdom. Det er ikke mange som bryr seg om hva som skjer rundt i verden, de tror alt de leser på avisene og har slukt propagandaen rått.

Jeg ber og håper at folk står imot dette før det er forsent.
Fight the New World Order.

Peace and love
Killuminati

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

Der satt du siste spiker på vår kista!
Var hos en møtet men en psykolog for en del år tilbake. Hun mente akkurat det samme: «Om Gud finnes, hvorfor så mye ondskap i verden?!»
Spørsmålet er idiotisk i seg selv og belyser spørrendes altfor lite kunnskaper om menneskets «virkelige» sinnet. Husk at utsagnet kom fra en psykolog med mange års utdanning og erfaring med mennesker!

La oss ta for oss noe hva «Skaperen» har gjort for oss:
– Skapte forholdene til rette for det fantastiske livet her på jorden som kan eksistere i tusener av år
– Skapte mer enn nok ressurser til å brødfå alle innfødte organismer inkludert plantelivet
– Skapte beskyttelse fra utenom jordiskehendelser og dems påvirkning her på moder jorden!

Og nå en sammenligning med hva mennesker har gjort for «andre» mennesker / organismer:
– Skapte tredelt verden med kunstige grupperinger som: første, andre og- tredjeverden
– Skapte valuta, grenser, hær, våpen, lover og mye annet rart som kan brukes til å underkue andre mennesker og bringe dem under totalitær kontroll
– Skapte miljøkriser ved å ikke ta hensyn til naturen som førte til at flere dyre / plantearter har forsvunnet fra jorden eller er i ferd med å bli utslettet

SÅ hvem er nå «skyldig» for våre problemer? Gud som skapte oss, eller mennesker som skapte alle våre problemer?

Profilbildet til Hans Gaarder
Medlem
6 år 2 måneder siden

Enig i ditt resonnement, arifkarim.

I tillegg kommer det viktige universelle prinsippet om fri vilje. Mennesket har en fri vilje (gitt av Gud/skaperen/kosmos eller hva det nå er).

Selv om jeg har skjønt at det spirituelle har stor betydning for å forstå verden (joda engler og demoner lever i beste velgående osv.) så koker forholdene på jorden likevel ned til mennesker som er utstyrt med fri vilje, som de f.eks. benytter til:

– å være soldat i Afghanistan
– å sette sprøyter på psykiatriske pasienter
– å klargjøre chemtrails-tanker for spraying fra fly
– å montere TETRA-master
– å bryte seg inn i Rauni Luukanens hjem
– å bestråle Per-Aslak Ertresvåg og en hel mengde andre
– å drifte EISCAT/HAARP
– å spre løgnpropaganda om svineinfluensavaksinen og delta i klargjøring for vaksinering
– å betale med norske penger for tvilsomme vaksiner brukt i uland

Dette er noen enkle eksempler på hva mennesker i Norge bruker sin frie vilje til. Hvis de tror at de gjør slike ting fordi de «må» så tar de feil. De MÅ på ingen måte gjøre noe av dette. Har de glemt at de er mennesker ? Som mennesker har de en fri vlije. Punktum finale.

Dessuten ble visse prinsipper knyttet til bruk av fri vilje i form av ordrenekt nedfelt i domspremissene etter Nürnberg. På tide å hente dette frem igjen ?

Fri vilje rules !

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

«- å være soldat i Afghanistan
– å sette sprøyter på psykiatriske pasienter
– å klargjøre chemtrails-tanker for spraying fra fly
– å montere TETRA-master
– å bryte seg inn i Rauni Luukanens hjem
– å bestråle Per-Aslak Ertresvåg og en hel mengde andre
– å drifte EISCAT/HAARP
– å spre løgnpropaganda om svineinfluensavaksinen og delta i klargjøring for vaksinering
– å betale med norske penger for tvilsomme vaksiner brukt i uland»

Alt dette kan «rettferdiggjøres» på dommedagen med det enkle argumentet:
«Vi gjorde bare jobben vår»! :) Altså vi jobbet bare for de fiktive pengene som bankfolket skapte av tomme intet!

Profilbildet til J.Johansen
Medlem
6 år 2 måneder siden

‘arifkarim’,
Ref at deres
“Vi gjorde bare jobben vår”!
gjelder ikke lenger.

Den etablerte rettspraksis av Nurnberg tribunalet etter andre verdenskrig sier at ingen kan skylde på at de kun fulgte ordre.
De straffes for mangel på personlig ansvar ved å etterfølge ordre som er i strid med naturralrett, folkerett og menneskerettigheter.

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

Til J.J:
«De straffes for mangel på personlig ansvar ved å etterfølge ordre som er i strid med naturralrett, folkerett og menneskerettigheter»

Hallo? Nuernberg-dommene var jo bare en narreleik for å vise «verden» at eliten er rettferdig! Dette er jo absolutte mislykkede rettssaken noen sinne. Nazistene ble dømt til døden for å «etterfølge» ordre uten å ta hensyn for konsekvenser, men rike eliten / sionistiske bankfolket som finansierte og planla hele krigen, slapp unna med masse gevinst og ingen dom?! :)
Vårt bilde av rettssak og rettferdigihet er så selvskapt, så selvlært via media, skole og andre tullete institusjoner at selv de mest våkne som deg «tror» på Nurnberg prosessene!

Profilbildet til J.Johansen
Medlem
6 år 2 måneder siden

arifkarim,
ja, men vi kan vel bruke det prinisippet de brukte, mot dem selv (?) eller? det var jo de selv som etablerte det………….
prinsippet er jo bra det, men kanskje ikke for dem om det brukes mot dem selv ???

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

Til J.J:
«prinsippet er jo bra det, men kanskje ikke for dem om det brukes mot dem selv ??? »
Ja da, der forstod du hva jeg mente :)
Ta for eksempel Bush-administrasjon. De «kriget» offentlig mot «The Bad Guys» uten å innrømme at de selv er «The MOST Worst Guys»
Det er akkurat som at banditter er på jakt etter tyver!

Profilbildet til Hans Gaarder
Medlem
6 år 2 måneder siden

Du kan se selve anmeldelsen her:

Som det fremgår er noen av punktene innbrudd, tyveri og bestråling.

Det er fin bande vi har som skal «beskytte» oss. Politi, overvåkingspoliti og skal vi også ta høyde for at noen av NATOs topphemmelige «spesialenheter» er involvert; de er jo gjerne eksperter på å ta seg umerket inn i fremmede hus og å gjøre seg usynlige, profesjonelle og topptrente som de er. Med beskyttere som PST(PSTAPO) og NATO (NAZI-NATO) hvorfor i det hele tatt være redd for fiender ?

Her er et forord til anmeldelsen:

Forordet er skrevet av Thore Lie, som er en av Norges fremste forkjempere mot overgrep fra psykiatri, overvåkingspoliti som begås mot gode borgere.

Bl.a. er Synnøve Fjellbakk Taftø’s bok «Nornens beretning» dedikert til Thore Lie (og til hans kone Velaug). Denne boken er en selvopplevet skildring av de uhyrlige overgrep og brudd på menneskerettighetene som begås av den norske psykiatrien daglig. Du har kanskje ikke hørt om denne viktige boka ?

«Nornens beretning» er et eksempel på nyere norsk «samizdat»-litteratur. I Wikipedia er samizdat definert som:
«Samizdat (selv-utgiving, ru. самиздат) er en betegnelse på underjordisk forleggervirksomhet i Sovjetunionen og i østblokken under kommunistisk styre (fra sirka 1917 til sirka 1990).

På grunn av en streng og omfattende kommunistisk sensur og manglende ytringsfrihet var samizdat en vanlig måte å spre den utilgjengelige litteraturen på.»

Men nå er det Norges innbyggere som lever i et Sovjet-system og må ty til samizdat. Joda, propagandaen er og har vært sterk, ikke så mange har gjennomskuet systemets strenge sensur og norske media 80-20 (80% og 20%)- regel for stoffet som publiseres:

80-20 regelen for norske media
80% av stoffet som publiseres må være uvesentlig
20% av stoffet omhandler viktige saker i tiden

Samizdat-samfunnets (ex. Norge anno 2009) 80-20 regel:
80% av samfunnets viktigste temaer blir ikke omtalt av media
(ex. innskrenkning av…  Les mer »

Profilbildet til vegar
Medlem
6 år 2 måneder siden

Synes det er litt søtt å se at Per-Aslak Ertesvåg i anmeldelsen avslutter med å dra frem «de to viktige bøkene av Per-Aslak Ertesvåg» siden han kan «anta at politiet kan mangle kompetanse på noen av de anklegepunkter som er reist foran»

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Helt alvorlig Gaarder;

Denne anmeldelsen er intet mindre enn et makkverk… hvor er vedleggene? Har denne Ertresvåg ikke tenkt å fremlegge et eneste bevis for disse svært alvorlige anklager?

Annet enn å vise til et eller annet sitat fra en tidligere PST sjef?

Jeg hadde faktisk sett frem til å lese denne anmeldelsen siden den har vært så skrekkelig hypet her på siden.

Vel vel, ikke bli forbauset om denne anmeldelsen ikke fører frem nå da!

Den fremstår mer som et reklamestunt enn noe annet siden Ertresvåg mener politiet bør lese bøkene sine for å få kompetanse til å etterforske anklagepunktene…

Dette er noe av det mest idiotiske jeg har lest på lenge, for å si det forsiktig.

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Det er ikke et forord som følger anmeldelsen.
Det er et forord beregnet på de som mottok e-posten hvor anmeldelsen og forordet fulgte som vedlegg.
Forordet er altså skrevet av Thore Lie og lagt ved hans e-post som gikk ut til distribusjon – til masse mennesker – via diverse e-post lister.

Dette er da fanget opp og presentert her.

Jeg vet ikke hva som får deg til å tro at dette «forordet» fulgte anmeldelsen når du kan lese hvem som har underskrevet forordet? Underskriveren er jo som du ser ikke en av anmelderne.

Lars Rønbeck

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Bli med i Facebook gruppen Skjoldmøysagaen.
http://www.facebook.com/group.php?gid=77108138701

Grunnleggende informasjon
Navn:
Skjoldmøysagaen
Kategori:
Kunst og underholdning – Bøker og litteratur
Beskrivelse:
Som mangeårig yrkesaktiv i den norske utenrikstjenesten kom juristen og diplomaten Synnøve Fjellbakk Taftø over forhold som hun ikke fant at hun kunne tie om.

I stedet for en utenrikstjeneste som ivaretar det norske folks interesser, møtte hun en verden av udugelighet, intriger og ulovligheter.

Dette har hun skrevet om i sin bok «Skjoldmøysagaen». Denne boken er lagt ut gratis på nettet. Klikk på linken under her for å lese boken.

Profilbildet til BelzeBob
Medlem
6 år 2 måneder siden

fins det bevis – vedlagt anmeldelsen?

Myndighetene kan selvsagt avfeie slike påstander som «oppspinn», med mindre man kan presentere beviser for å underbygge ens påstander. Samme tingen gjelder om man anmelder en privatperson.

Jeg ser ingen dokumentasjon for påstandene her:

(Ikke det at jeg tror de lyver. Men jeg håper de skjønner at uten beviser har de ingen sak…?)

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hvilke beviser hadde de i Orderud saken?
Ble ikke disse menneskene dømt på grunnlag av indisier?

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Meget søkt sammenligning, Realdemokratiet. Orderudsaken hadde i det minste en klart definert forbrytelse, 3 drepte mennesker… Og de ble nok dømt på noe mer enn indisier skal du se dersom du går dommen nærmere etter i sømmene…

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hvor mange justismord har kommet frem i dagen den seneste tid, takket være Tore Sandberg?

Disse sakene hadde vel også klart definerte forbrytelser?
Men bevisene unge mann …………?

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hvem har sagt at jeg er en ung mann, gamle mann?

Tåpelig hersketeknikker forsøker vi å unngå, ok?

Jeg konstaterte at det er vesentlige forskjeller i disse sakene. Jeg tok ikke stilling til skyldspørsmålet, gjorde jeg?

Profilbildet til vegar
Medlem
6 år 2 måneder siden

Poenget er at her er det INGENTING. Ikke engang indisier.

De anmelder bl.a innbrudd, men har ingen datoer på de. Hva pokker ER det å etterforske da?

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Vandalf sier:
23. 09. 2009 klokken 18:24

Hvem har sagt at jeg er en ung mann, gamle mann?

Tåpelig hersketeknikker forsøker vi å unngå, ok?

Jeg konstaterte at det er vesentlige forskjeller i disse sakene. Jeg tok ikke stilling til skyldspørsmålet, gjorde jeg?
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Retorikken din henger da vitterlig ikke sammen for du svarte da åpenbart på dette som jeg skrev:

«Realdemokratiet sier:
23. 09. 2009 klokken 17:37

Hvilke beviser hadde de i Orderud saken?
Ble ikke disse menneskene dømt på grunnlag av indisier? »

Slik vri og vrenge debatt som du presenterer her bør du holde deg for god til.

For du skriver også at: «Og de ble nok dømt på noe mer enn indisier skal du se dersom du går dommen nærmere etter i sømmene… »

Er ikke en rettssak basert på skyld og eller uskyld basert på beviser eller indisier?

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Realdemokratiet;

Det du kaller vri og vrenge debatt kaller jeg sunn fornuft og helt normal kritisk sans alle og enhver bør utøve. også i saker som dette.

Denne anmeldelsen henger ikke på greip i det hele tatt, hverken mer eller mindre, slik jeg ser det.

Bli ikke overrasket om den blir henlagt… Og det har lite med forfølgelse å gjøre, men derimot slett utført arbeid fra de som her mener seg forfulgt….

Profilbildet til BelzeBob
Medlem
6 år 2 måneder siden

Ja, går Per-Aslak & gjengen frem på et så usaklig vis, så tror jeg jeg må revurdere disse individene og legge til en ekstra stor klype salt til alt de sier. («SOV mitt lille Norge» er en bok helt uten fotnoter/referanser, forresten. Ikke så veldig bra. Om man er interessert i at andre skal tro på det en sier.)

«vegar sier:
23. 09. 2009 klokken 18:34

Poenget er at her er det INGENTING. Ikke engang indisier.

De anmelder bl.a innbrudd, men har ingen datoer på de. Hva pokker ER det å etterforske da?»

Tja, kanskje politiet, Rotschield familien og resten av Illuminati-apparatet rett og slett skal si «Ja. Vi har vært slemme, angrer på det, tilstår alt og ber om tilgivelse. Her er en 10 millioner KR, og så lover vi å være snille i framtiden.»

Syns det er synd at nyhetsspeilet ikke har en mer seriøs praksis enn f.eks Se&Hør. Gjerne en enda mindre seriøs praksis. Om det er slik at nyhetsspeilet sympatiserer med Per-Aslak & gjengen, så hvorfor sørger ikke nyhetsspeilet for å informere dem om at man kan ikke lage en god (seriøs) reportasje uten den nødvendige dokumentasjonen? Hvorfor presenterer nyhetsspeilet slike «saker» som tydeligvis ikke er saker i det hele tatt?

«Rebels without a ….case».

Profilbildet til vegar
Medlem
6 år 2 måneder siden

Amen

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Enig med BelzeBob og vegar. Ingen troverdighet i denne anmeldelsen overhodet. Skuffende, hypen tatt i betraktning…

Mulig det er hold i det som anmeldes, ikke vet jeg, men i så fall gjør anmelderne en svært god jobb i å undergrave sin egen sak, og troverdighet ikke minst…

Profilbildet til Lise Tollefsen Slembe
Medlem
6 år 2 måneder siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Og slik har det desverre blitt i dette landet under en kontrollerendere regjering som har lagt opp en politikk som går ut på å skape innebygd frykt – ANGST i størstedelen av den norske befolkningen. Ingen må lengre komme å fortelle meg at vi her i landet har et demokrati. Det har vi ikke men et i stedet et skjult diktatur, der mennesker forfølges og kontrolleres OG STIGMATISERES (også evighetsstigmatiseres), åpner de munnen å protesterer over de overtrampene de er utsatt for, enten det er gjennnom psykiatrien eller forskjellige offentlige kontorer her i landet. Hele vårt land minner om en eneste stor militærleir, der barn, unge og andre lydig trenes opp til å adlyde våre norske offiserere d.v.s denne Stoltenbergregjeringen, som igjen er trent opp til å adlyde dere øverste kommanderende, som er verdens styrtrike mafia mafiabosser som våre politikere forhandler med!!!
ja, hva annet kan man kalle denne David Rockefeller og hans mafiaklan som mener de eier verden! Jeg fryser bare over å høre navnet «Bilderberg gruppen!»

For bare noen dager siden fikk jeg en merkelig telefon fra en eldre dame som kunne fortelle meg mye om hva hun selv hadde vært utsatt for av «strålebehandling» fordi hun visste for mye om det man helst ikke bør snakke «for høyt om» med hensyn til det som skjer av konspirasjon og korupsjon på innsiden av maktsystemet. ikke minst hadde hun vært litt for ærlig! Jeg må si jeg gleder meg til min nye opgave som kommende politiker. Jeg gleder meg stort over å fritt uttale meg på vegne av mange ofre for hevnaksjoner her i landet. Mennesker som bare ønsket å ytre sin ærlige meninger om urettferdigheter som skjer, men som har vært knuget til taushet på forskjellige måter og av ansatte inne…  Les mer »

Profilbildet til Forsker
Medlem
6 år 2 måneder siden

Du er naiv om du tror du kan forandre noe som helst gjennom et av verktøyene eliten tok i bruk for å styre folket, «demokratiet» og politikken. Det er deres system, ikke vårt.

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Jeg tror du har et poeng, Forsker..
Dvs prinsippet om demokrati, en person = 1 stemme er på et vis det eneste riktige, fordi ingen bør i prinsippet telle mer enn andre, så det må vel være noe med parlamentarismen og GJENNOMFØRINGEN av det såkalte demokrati som har utartet seg i så negativ retning, at vi ikke har fått reelt demokrati, men noe annet? f eks i Norge teller stemmene forskjellig etter hvor man BOR… Så kan man diskutere, om det skal være slik, slik at de som bor andre stedet enn det sentrale østland, ikke skal bli helt overstyrt, dette er ikke lett.. Men systemet som er i dag, har utartet seg og er ikke reelt demokrati. Det kan vi være enige om.

Så om vi finner en måte å stemme direkte på, i folkeavstemminger som ikke kan tukles med, er det muligens bedre.. Du har helt rett i at det såkalte demokrati har blitt misbrukt til å styre folket og vi bør forkaste dagens system. Spørsmålet blir bare hvilket alternativ som er bedre, da alt kan misbrukes.. Nordmenn bør ikke være så belærende på dette området., som enkelte politikere osv har en tendens til, de våkne borgerne føler seg LURT!

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

«Demokratiet» har lenge blitt brukt som et redskap for å lure «oss» til å tro at dette er det eneste rettferdige poliskesystemet, som ikke trengs noe fornying / forandring! Menneskene har nådd langt med den vitenskapelige utviklingen fordi dette hadde ingen grenser, men så har vi det politiske systemet da, som er satt opp for å slavisere oss «sammen» med den vitenskapelige utviklingen!

Profilbildet til Lise Tollefsen Slembe
Medlem
6 år 2 måneder siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Svar til Forsker

Du har et stort poeng her! Det er nettopp den taktikken av løgnpropaganda makteliten av politikere har fått oss til å tro i alle år, at vi har et «demokrati» som er til del folket like mye som politikerne selv! Det er det altså ikke men et «demokrati» for alle de som villig lar seg hjernevaske/manipulere til å «bøye seg i støvet» for maktelitens menneskeødeleggende politikk.
Kanskje det ville vær en fordel her på Nyhetsspeilet om noen av dere dyktige skribenter skrev et innlegg om hva som hør og bør være et demokrati , hva et demokrati i realiteten betyr og hvordan man kan skille mellom det falske demokratiet vår politiske maktelite har fått menneskeheten til å tro på gjennom generasjoner og det sanne demokratiet som står for «retten til å yttre sin mening fritt, tenke selv , samt være med på å skape frihet og balanse for menneskeheten og samfunnets vekst og utvikling.»

Som mennesker tenker vi alle forskjellige og alle har vi forskjellig fortåelsesevne om det vi oppfatter og blir fortalt. Jeg er «bombesikker» på at det finnes mange der ute som helt «uskyldig» tror at vi her i landet har et demokrati der vi fritt kan utrrykke oss uten å være redd for noen som helst represalier fra maktapparatets mellommenn/kvinner!

Til alle de vil jeg si: Jeg har altså i tilsammen fire år som leder for organisasjonen HULK (help for young in seriouse lifecrises) ikke hatt noe annet enn mennesker fyldt av ANGST enten på telefonen eller på besøk her hjemme som lider av STOR ANGST grunnet at de har fått «munnkurv!»

«Munnkurven» de har fått gjennom en årrekke er en blant annet en rekke giftmedisiner psykiatriene og leger her i landet har gitt dem som har fått dem for å…  Les mer »

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Når det gjelder «Demokratiet» har du helt rett.
Det defineres så fint av våre folkevalgte som «et representativt folkestyre».

Problemet er at de representerer ikke folket, men «Makten Bak Makten».

Jeg er nestleder i Norgespartiet og vi har konsekvent definert oss ut av den tradisjonelle Venstre – Høyre aksen som vi anser for å være en illusjon.
Vår «ideologi» er Norge og det norske folk. Og vår politikk er sterkt forankret i nasjonens fundament – Norges Grunnlov.

Norges Grunnlov står over alle andre lover og forordninger. Men våre folkevalgte respekterer ikke Grunnloven som nettopp er skrevet for folket. Det er vårt FRIHETSBREV, og det ønsker politikerne å endre slik at det heller stemmer overens med deres eget partis ideologi. Det kaller vi for Parti-krati som er alt annet enn Demokrati og folkestyre.

Vi ønsker i stedet for dette såkalte «representative folkestyre» et «reelt folkestyre» altså et «reelt demokrati» som vi kaller Realdemokrati.

Vi ønsker å gi folket en hånd på rattet i styringen av landet vårt gjennom folkeavstemminger tilknyttet valgordningen. Altså hver gang velgerne går til valgurnen, enten det er Stortingsvalg eller kommune og fylkestingsvalg.

Da skal det ved hvert valg kunne legges ut saker til folkeavstemminger både nasjonalt og lokalt.

Det snakkes ikke politikk i dag. De bedriver istedet en salgs drøvtygging av gamle valgløfter i ny forpakning bare.

Gi folket et «realistisk demokrati», et «reelt demokrati».
Gi folket et Realdemokrati.

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no

Profilbildet til BelzeBob
Medlem
6 år 2 måneder siden

Jeg hater ingen. Ikke engang Rockefeller, Kissinger, eller min første kjæreste som gjorde min tilværelse særdeles sur. Og jeg hater ikke Per-Aslak, Armin eller nyhetsspeilet. Tvertimot er jeg full av sympati for alle som prøver å lage en bedre verden.

«Den man elsker tukter man». Det ser ikke særlig bra ut for «(anti)konspirasjonsbevegelsen» når folk som Per-Aslak politi-anmelder myndighetene uten å ha forberedt anmeldelsen så grundig som overhodet mulig. Folk vil bare si: «se på disse tullingene som kommer med disse idiotiske påstandene! Burde de ikke legges inn på psykiatrisk avdeling?» Det samme gjelder 9/11: man må komme med beviser. Det samme gjelder Holocaust-benekting: man må komme med beviser. Det samme gjelder UFO’er: man må komme med beviser. Det nytter ikke å si «kelner! Det er en flue i suppen min!» om ingen kan finne en flue, har sett en flue, eller analysen av suppen ikke viser spor av at en flue har vært der. Selvsagt er det vanskelig med stråling – men instrumenter fins jo for å måle stråling. Video-utstyr fins for å filme en slik måling. Leger fins så man kan få en uttalelse fra en lege som bekrefter muligheten av at man har blitt bestrålt.

Man kan ikke bare anmelde noen uten bevis. Dette er sunn fornuft. Hva i all verden håper Per-Aslak & vennene å oppnå med en slik anmeldelse? Herregud, hadde jeg f.eks hatt sex med naboens kone og så blitt beskylt for det av naboen/politiet, så hadde jeg vel nektet all skyld helt til naboen/politiet kunne bevise at jeg var skyldig. Mener noen virkelig at myndighetene bare skal si «Ja. Dere har jo ingen beviser, men vi h a r bestrålt dere.»? Selvfølgelig vil ikke dette skje.

Ja, kjekt at Per-Aslak skrev de to bøkene. Men nå risikerer han å ødelegge sitt eget…  Les mer »

Profilbildet til TruthHunter
Medlem
6 år 2 måneder siden

Nå er det ikke akkurat mangel på beviser i 9/11 saken da! bevisene i den saken florerer jo på hele nettet. Når flere tusen ingeniører og arkitekter sier det er fysisk umulig for de to bygningene å falle til støv på den måten etter at de visstnok skal ha bli truffet av et aluminiumsfly hver så kaller jeg det et bevis!

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

Tusenvis? Hva skal tusenvis har å si når «arkitektene» og «sivil-ingeniørne» som selv bygde tårnene på 70-tallet har flere ganger uttalt at begge tårn var «sikret» mot en slik hendelse!

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

var det ikke akkurat det TruthHunter nettop sa da ?
Denne artiklen må du få med deg arifkarim :)
35% av amrikanerene tror at Obama er anticrist og at Bush sto bak 9/11
Agendaen til PPP er jo at det er livsfarligt med fritt internett siden sånne syke rykter oppstår
Alle må være 100% lojale til eliten og til det dem sier er sant…
Obama var på 60 Minutes i går og om og om igjen ble det fortalt hvor slitne og trøtte amerikanerene måtte være av alle dem enorme endringene Obama gjorde for Amerikanerene hver dag…….javel……. han har jo ikke gjort en dritt av det han sa han skulle gjøre i valkampen….
Er det politisk uavhengige mediet 60 Minutes også bare et propaganda apperat for eliten for og hjernevaske befolkningen ??

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3286416.ece

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

smurfen: Takk! En ting som ikke er en «teori» lenger, er at OBAMA og gamle BUSH er sammen «fettere». Altså de har samme blodslinje (egentlig blodiglinje :) ) som Prescott Bush fra nazi-tiden!
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7313789.stm

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Flott researh arifkarim :)
USA har jo vært en eneste stor familiebedrift siden dem ble en selvstendig stat.
Ser dårligt ut for hjemlandet ditt arifkarim :(
Blackwaater; CIA og andre privaet «sikkerhetsselskaper» er tungt inne i Pakistan nå.
CIA mangedobler sin agent kvote på nåværende 700 til mangfoldige tusen
USA og NATO øker i tillegg sine soldatkvoter betydligt.
det er hvertfall 10-15 år siden jeg leste at USA skulle først inn i Irak, så Aganistan og så pakistan for og få alle sine soldater ut av landet så dem kunne ta full kontroll i hjemlandet uten innblanding av egne styrker.
FNs sikkerhetsråd gikk torsdag enstemmig inn for en resolusjon som tar sikte på å fjerne verdens atomvåpen i 2010.
Sykt og si det men A-Bomben har faktisk forhindra mange stor kriger og uten den så er Pakistan forsvarsløse.
Bare 500 taliban soldater klarte jo og ta hele Swatdalen alene og sende 2 millioner på flukt.
Hva klarer ikke USA og NATO da med sine Hi Teck våpen og enorme hær av topptrente elitesoldater.
Been Laden og Taliban har nok allerde fått beskjed om og gjøre et lite kupp eller aksjon i Pakistan og da er det bare for USA og «spasere! inn og «redde » Pakistanerene …..

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Det er akkurat samme krav og argumenter mot disse to brukt her som i den andre tråden og jeg legger defor kopi her av mitt svar i den andre, ang akkurat samme tematikk:

Av og til må man kunne stole på et annet menneskes ord og integritet, og kunne se an dette, gjerne sett i sammenheng med hva andre dissidenter opplever og kan stå inne for. Dersom det man vet er sensitivt nok, og sterke krefter vil hindre det i å komme ut så BLIR livet et helvete.. det kan jeg bekrefte.. Man får nok med å overleve.. å gå rundt å samle beviser blir ikke det viktigste, man blir ganske nedkjørt og oppgitt.. og det sørges for at beviser stadig forsvinner… Spesielt hos Rauni-Leena Luukanen Kilde, kan jeg bekrefte og bevitne at det meste forsvinner, konstant. Det er en trakasseringsmetode. Det finnes teknologi for slikt også.
Hun var heller ikke informert ang pressekonferansens tema osv.

Da jeg leverte en god del beviser til en kommite, i 2002 eller 2003, var det ang hva jeg selv opplevde.. Men det er ingen som tar hensyn til bevisene uansett. De som har stillinger i systemer har til oppgave å beskytte systemet og hverandre.. jeg har selv levert beviser, både i forliksråd og andre steder, ting som beviser noe skikkelig svart på hvitt, men de som sitter dere SER IKKE PÅ DETTE EN GANG.. Har dere ikke forstått at systemet er KORRUPT?!

Har dere ikke sett noen dokumentarer i Brennpunkt og annet som viser hovr UINTERESSERT politiet er i beviser? De gjør hva som er agenda..
Beviser og vitner som sier noe annet, SES IKKE PÅ!

Det er ingen av dem, som er forpliktet til å offentliggjøre personlige beviser her, uansett.. Slikt er personlig.. hva som skjer i ens hjem, så jeg synes dette maset faktisk er utidig..

Dere…  Les mer »

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Dette er jo en gledens dag Singolla.
Som du har lagt merke til så er Nyhetsspeilet blitt oversvømt av debunkere og nyttige idioter for skepsis.no siste dagene, mye forskjellige nick men innholdet er akkurat det samme.
Dette betyr jo bare at vi blir tatt på alvor og at dem begynner og frykte oss 😉
Kjipe for dem er jo at det fungerer motsatt for nå vet vi at vi har rett og det fungerer samlende på oss :)
Når dem skjønner at det ikke fungerer så går dem nok snart over til plan B som vi ser på flere lignende internasjonale forum der dem hacker nettsidene og kjører store D-Dos angrep mot serverene til portalene.
Vi vokser og blir større for hver dag som går :)
Fantastisk mye bra i kommentaren din som vanligt du visdommens gudinne 😀
Tror nok dem aller fleste i landet er fult klar over maktovergrepene i landet vårt.
Alle kjenner noen som kjenner noen osv…
Problemet er vel at dem er for feige til og prøve og bekjempe faenskapet.
En klok mann sa en gang at: den dagen det gode slutter og bry seg så har det onde vunnet.
Et godt eksempel på det er USA der alle bare spaserer forbi og snur seg bort vist noen faller om på gata med hjerteinfarkt eller blir rana eller trenger øyeblikklig hjelp på en eller annen måte.

Sånne tilstander SKAL vi aldri ha i Norge!

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hva mener du egentlig med nyttig idiot, smurfen?

Er folk som ikke ser verden gjennom dine smurfebriller idioter og debunkere?

Er det ikke mulig å være kritisk, nysgjerrig og uenig uten å være en nyttig idiot?

Og jeg som trodde smurfer var både hyggelige og rause… Jeg vet neimen ikke om jeg tør la gutten min høre på smurfecd’en sin lenger:o)

Ps; er du helt sikker på at alle i USA «spaserer forbi og snur seg bort vist noen faller om på gata med hjerteinfarkt»?

Jeg tror du overdriver en smule…

Og er vi noe bedre selv her på berget, som stilletiende godtar at narkomane dør av kulde, sult og utmattelse i gatene fordi vi ikke har anstendighet nok til å gi de et verdig liv?

Vi burde feie for egen dør før vi tar andres, mener jeg ihvertfall…

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Skjønner ikke hvorfor du føler deg så truffet da Vandalf ??
Du er en fin fyr som har vært her lenge og bidrar til og holde balansen og ikke minst får oss litt ned på jorda igjen når det til tider kan ta litt av 😉
Du skjønner godt hvem og hva jeg prater om.

Nei jeg sitter ikke med tilstålse bevis fra alle Amerikanske borgere på at dem ikke bryr seg om andre og klart det er bra folk der og, men jeg tror ikke jeg trenger utdype mer åssen det er der borte for det er noe alle vet fra før..

Vi må hjelpe dem narkomane i norge til et ansendigt liv før vi hjelper andre sier du.
Så flott da har du vel fasitten på hva som skal til da ??
Gi dem en million i trygd eller tvangsbehandle dem ??
Ikke vet jeg men jaggu har jeg prøvd mange ganger med samme skuffende resultat hver gang.
Sist vinter så boddde jeg på hotell i Oslo en helg og så et stakkars narkoman par som satt ute i snøen og frøs og gikk da bort til dem og prata litt og så fikk jeg lurt dem med inn på hotellet jeg bodde på så dem slapp og sove ute og våkna neste dag uten lommebok og Mobil..
Men men greit nok, fakta er jo at stoffet gjør dem kyniske, egoistiske og ødlegger hjernen på dem stakkar sjelene.
Så vist du har funnet en løsning på problemet så vil du nok få en Nobel pris 😉
Dem som skapte problemet har nok sikkert løsningen….
Mind Controll, chipping, gratis narkotike fra staten, tvangsbehandling med Kjemikalier i årene og sikkert mange flere gode forslag.

Og du har helt rett :)
Smurfer er hygglige og rause 😀
Mot dem som foretener det 😉

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Til smurfen.. du har observert og sett mye av det samme som meg, både ang debunking og ang samfunnet.. merkelig hvordan noen åpenbart føler seg truffet om man snakker om visse ting generelt, eller svarer eller forsvarer noe som var sagt av en helt annen.. som om det var deres eget..

Å referere til skepsis, er ikke særlig lurt, at det er CIA er en kjent sak som alle som er bittelitt opplyste vet.. Og det de fremmer er et absolutt fysisk og materialistisk syn, hvor intet og ingenting eksisterer om man ikke slår i bordet med fysiske bevis.. følelser, tanker, åndelige opplevelser osv er også realiteter og like reelle, ikke bare det fysiske er ekte og reelt.
Ateismen er skapt av de samme krefter som skapte de andre ismene..
Det er en vranglære som fremmedgjør folk fra sin sjel og Gud..
Men egentlig så er ateismen mindre troverdig enn religionene, og burde være mye vanskeligere å tro på.. at vi ikke har sjel osv..ganske idiotisk..

De har utrolige propaganda-apparater for dette syn, ja så og si hele den såkalte «vitenskap» i dag befatter seg med KUN DET FYSISKE, og forsker dessuten i 95 % av tilfellene på det de har fått i oppdrag å forske på og konkluderer som bestilt.. en «vitenskap» som går på kun det fysiske… er i beste fall ufullstendig og snever.. virkeligheten er ikke så smal..
Men ateismen fremmes gjennom svære tv-stasjoner, programmer, skolebøker og det meste av media.. åndelige folk stemples også, som syke av psykiatrien. Alle slike opplevelser er sykelig i følge DSM..
(Diagnostic statistical manual) I følge de reglene var Jesus+Buddha syke..
Men det er selvsagt psykiatrien som er syk og ikke de som de stempler..

At man er nyttig idiot om man lar seg bruke som agent i dag, har vi Jan Otto Johansens ord på.. det er…  Les mer »

Profilbildet til BelzeBob
Medlem
6 år 2 måneder siden

Helt enig der. Men hvordan hadde det vært om noen ga Bush&co en anmeldelse der det stod «Vi tror dere har gjort det. Vær så vennlig å tilstå.»?

Takket være grundig dokumentasjon er det nå fler og fler som er skeptiske til den offisielle 9/11 versjonen. Samme type dokumentasjon som Per-Aslak mangler. Ser du poenget mitt?

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Ikke vanskligt og se poenget ditt da Bob 😉
Tror vel ikke Per Aslak er så dum at han tror han kommer til og vinne frem med en annmeldeslse med så lite bevis.
Tro vel heller at agendaen hans er at noen må starte med og annmelde osv for og stoppe galskapen i kulissene og når han første har starta det så følger flere etter og blir det mange nok som anmelder overgrepene sine så må dem bli tatt på alvor til slutt.
For min del så syns jeg Per-Aslak er en fantastisk fyr som bruker all fritiden sin til og hjelpe og advare befolkningen så får jo andre bare mene at han er en tulling som bryr seg om andre istedenfor og bry seg om penger og selvberikelse.

Profilbildet til BelzeBob
Medlem
6 år 2 måneder siden

Jeg er stor fan av Per-Aslak jeg. Men jeg lurer på hva han tenker på når han leverer en så tilsynelatende «diffus» anmeldelse….

Profilbildet til Hans Gaarder
Medlem
6 år 2 måneder siden

Jeg var også overrasket over at anmeldelsen ikke inneholdt mer konkrete referanser til konkrete hendelser.

Men jeg har selv arbeidet med etterforskning og oversendelse av anmeldelser til påtalemyndigheten og er derfor kanskje mer innforstått med formkravene enn de fleste er.

På den annen side har politiet plikt til å igangsette etterforskning når de mottar en anmeldelse. En naturlig del av en slik etterforskning vil være å intervjue/forhøre anmelder for å oppta vitneforklaringer og bringe ulike fakta og beviser på det rene.

Vi må også ta høyde for det faktum at alle tre som står bak anmeldelsen har kontaktet politiet tidligere om overgrepene de er utsatt for uten å ha fått respons.

Dette gjelder også Rauni-Leena Luukanen Kilde (som hadde pressekonferansen sammen med Ertresvåg) som fikk beskjed av sitt lokale politikammer om at det ikke tjente noen hensikt å fortsette å anmelde alle innbruddene og sabotasjen som hun ble utsatt for. Se:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/nyhetsspeilet-tv-issues-of-mindcontrol-and-non-lethal-weapons-with-dr-rauni-leena-luukanen-kilde/

eller direkte på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ztDjYWK0k9A

Detaljene om sabotasje i hjemmet som Rauni Luukanen forteller om har forøvrig svært mye til felles med det som den amerikanske fløyteblåseren Kay Griggs forteller om

Du kan høre om dette selv mellom 41 og 43 minutter samt etter 1 time og 25 minutter i dette intervjuet: http://video.google.com/videosearch?q=kay+griggs&emb=0&aq=0&oq=kay+grig#

Vi må se i øynene at Norges politi de facto er underlagt «noen» (dvs. THEY), joda vi kjenner lusa på gangen og at this is the world we live in.

Forøvrig, og jeg har ingen formening om dette er noen realitet bak «mangelen på substans» i denne anmeldelsen, jeg bare lufter det som en mulighet, er ganske mange av de aktuelle sabotasjehandlingenen (som stort sett utføres av spesielle NATO-enheter) er av en slik karakter at hvis de blir nedfelt skriftlig i en anmeldelse «så vil det ikke gjøre seg der noe særlig». THEY sine metoder har klar karakter av psykisk terror hvor det som…  Les mer »

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hans Gaarder;

Det er ingen spesielle formkrav til en anmeldelse her til lands. Det er ikke det dette handler om, men derimot troverdigheten i anmeldelsen, og den er akkurat like lav fremdeles, også etter ditt forsøk på å «renvaske» den her.

Man bør som et absolutt minimum kunne redegjøre for når de angvelige forbrytelsene har funnet sted.

Og henvisningen til egne bøker er fremdeles latterlig, slik jeg ser det.

Ellers er jeg helt uenig med deg i dine påstander om både Amnesty og Røde Kors, og jeg kan ikke se at du er i nærheten av å kunne dokumentere påstandene…

Man finner helt sikkert ting å kritisere disse for, men dine påstander vitner om at du neppe kjenner inngående til hva disse organosasjonene bedriver…

Jeg tør påstå deres samfunnsnyttige virke strekker seg noe lenger enn «lysarbeidet» her på speilet.

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Vandalf: Haans Gaarder viser tvert om ved sitt innlegg ovenfor her at han faktisk forstår og har innsikt i hvordan visse instanser virkelig jobber og hvordan faktiske dissidenter faktisk trakkaseres med ufattelig stygge metoder. De som kan fortelle og bekrefte slike personlige erfaringer er ufattelig mange, og svært troverdige mennesker. Han behøver ikke renvaske noen her, for vi har ingen forbrytelse, selv om du forsøker å fremstille anmeldelsen som det. Det er vel en slags protest, og det må komme flere slike, fra dissidenter, gjerne med bevis om disse kan skaffes, men disse forsvinner også om man prøver, iallfall for de som er hardest rammet.
Det er postivt at noen som muligens ikke selv er rammet, likevel kan se og forstå hva slags urett som gjøres mot mange andre.. andre kan ikke det.

Når det gjelder ting som gjøres mot borgerne har vi følgende praksis i dag: Norge bygde tidligere på anmeldelsesprinsippet,
dvs. at politiet ikke trådte i aksjon uten at noen skadelidt anmeldte
saken. Nå er det innført helt nye straffebestemmelser og
inkvisisjonsprinsippet er innført, dvs at politiet kan kontrollere
omtrent akkurat det de lyster og påtale/avlytte osv, for og mulig forhindre forbryelser som de antar kan skje..

Dette fører til enormt med overvåkning av uskyldige mennesker som har visse meninger, f eks er kritiske til globalisering..

Du avslører ganske klart noen ganger, hvor dine sympatier ligger.
Vær klar over at politiet i svært mange saker, har plantet og fusket med bevis.. og fått uskyldige mennesker dømt.. om du setter deg inn i hvordan den etaten virkelig fungerer, så er det ganske horribelt. Dna-bevis og utskrift av telefonutskrifter, er det som er vanligste bevis i mange saker nå..

Har selv vært meddommer i en sak med mange tiltalte, som fortvilet bedyret at de ALDRI hadde snakke med de og de personer, som det stod i «bevisene» at…  Les mer »

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hans, at Amnesty ikke har fokus på amerikanske fanger stemmer ikke overens med min erfaring. Jeg var aktiv i Amnesty for ca 15 år siden. I den forbindelse skrev en rekke brev til amerikanske myndigheter i forbindelse med dødsdømte fanger i USA. Og hvis du kikker på følgende link, vil du se at Amnesty i høyeste grad er involvert i amerikanske forhold også: http://www.amnestyusa.org/usa/action/page.do?id=YCA1411001000E
Hvor har du det fra at Amnesty ikke jobber mot amerikanske fanger?

Profilbildet til Hans Gaarder
Medlem
6 år 2 måneder siden

Vandalf, jeg har ikke gjort noe forsøk på å “renvaske” anmeldelsen fra Ertresvåg, Langset og Blindheim. Det jeg sa var at jeg også stusset over at den ikke var mer innholdsrik, at jeg la til grunn at politiet ville innhente mer informasjon gjennom vitneavhør av de fornærmede (selv om jeg mellom linjene lot det skinne gjennom at så ikke vil skje, fordi norsk politi er overstyrt av THEY), og at jeg fokuserte på de fornærmedes (anmeldernes) troverdighet, ikke på “troverdigheten” av anmeldelsen som sådan. Mitt hovedfokus var å kaste lys over de vanskelige problemstillingene som denne typen overgrep innebærer, fordi slike kriminelle handlinger av type terror er så djevelsk utspekulert og flyktig utført.

Så til den andre halvdelen av din kommentar, som omhandler Amnesty International og Røde Kors.

Jeg uttalte dette om de to organisasjonene i min forøvrig lange kommentar:
“Amnesty International er f.eks. en avdeling av THEY, i likhet med Røde Kors.
Hvis du tviler, så ring eller mail Amnesty og spør om hvor mange samvittighetsfanger/politiske fanger og justismord som de følger opp i USA.”

Din kommentar til dette var, Vandalf:
“Ellers er jeg helt uenig med deg i dine påstander om både Amnesty og Røde Kors, og jeg kan ikke se at du er i nærheten av å kunne dokumentere påstandene…

Man finner helt sikkert ting å kritisere disse for, men dine påstander vitner om at du neppe kjenner inngående til hva disse organisasjonene bedriver…
Jeg tør påstå deres samfunnsnyttige virke strekker seg noe lenger enn “lysarbeidet” her på speilet.”

Hvis du har lest noen av mine artikler, så kan du ha lagt merke til at jeg er ganske grundig og fakta-fokusert (å ha arbeidet med etterforskning setter vel sine spor). Du avviser min påstand med dine påstander; påstand mot påstand ?! Burde du ikke ha prøvd å være bedre enn meg ved i det minste…  Les mer »

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Trygve Nordby er da ikke i rødekors lenger.
Han fikk jobben som ny generalsekretær for Europabevegelsen i sist uke.
Rart at en fra en humanitær organisasjon som Røde Kors har fått jobben med og få oss inn i EU.
Rart at alle toppene i Røde Kors får toppstillinger ute i Europa….
Ser ingen fra andre humanitære organisjasjoner som får dem samme fordelene og er like ettertrakta …

http://www.abcnyheter.no/node/96209

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hei Smurfen!

Første gang jeg ble oppmerksom på Jonas Gahr Støre var i et TV program fra momarkedet på Mysen.

Jeg gikk da inn på Røde Kors sin hjemmeside for å finne ut hva det var for mann dette. Da fant jeg en artikkel skrevet av Støre hvor han i klartekst hyllet «Den Nye Verdensorden»

Tror vi det er tilfeldig at han ble utenriksminister?
Det heter også at: «EØS opprinnelse er Gahr Støres oppfinnelse».
Han skrev jo også alle talene til Gro.

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hans Gaarder;

Takker for godt og utfyllende svar.

Jeg sr poengene dine, men er ikke udelt enig i alt dette, uten at jeg tar det nå.

Jeg tror Vatikanets makt overvurderes. Den var suveren, men er på vikende front nå, på linje med religion forøvrig ( i hvertfall i det man kaller den vestlige verden)

Ellers er en relevant kritikk mot Amnesty (som forøvrig gjør en strålende jobb for mange dissidenter) at de ser først og fremst på problemet og kanskje glemmer årsakene, eller rettere sagt de egentlige årsakene og ikke de vi blir presentert gjennom propagandaapparatet. (ingen virkning uten en årsak).

Eksempelvis kan man se på statsterroren i Chile under Pinochet, hvor Amnesty fikk satt et massivt søkelys på grove menneskrettsbrudd, drap og tortur, men uten å gå i rette med USA som støttet, trente og finansierte regimet.

Hvorfor?

Antageligvis fordi det ville straffet seg for de… Det var ikke politisk korrekt.

Så vi er nok nærmere hverandre i verdenssyn enn hva innleggene kan gi inntrykk av når alt kommer til alt…

Profilbildet til Lise Tollefsen Slembe
Medlem
6 år 2 måneder siden

Igjen må jeg bare innrømme at jeg sitter her og ler litt for meg selv! Egentlig ingenting å le av her for alle deres forskjellige meninger av virkelig av stor interesse og verdifulle for lesere som kommer utenifra.

Men når det er snakk om «smurf» så sa min datter her forleden at hun fryktet at jeg kom til å se sånn ut, like blå som en smurf i ansiktet etter alt sølvannet jeg drikker om dagen for å holde meg nogenlunde motstandsdyktig skulle jeg nå bli smittet av denne hersens forskerskapte influensaen!

Vel da har jeg ihverfall noe å slå bordet med av beviser på at man faktisk kan ende som en «smurf» som årsak av dette korrupte systemet vi lever under.

Vandal og smurfen, ingen mere smurfehistorier her men la oss heller forene oss i felleskap mot «verstingene» der ute!

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Jeg vil kommentere smurfen og Gaarder, men det er ingen svarknapp igjen nær noen av de innleggene, så jeg fortsetter her:

Vi er litt telepatiske smurfen.. jeg skulle akkurat kommentere hvordan visse «betrodde» mennesker som er «inside» og som THEY er trygge på, og som åpenbart gjennomfører agendaene lojalt, flyttes rundt på som brikker i systemet! De får de mest utrolige stillinger som ofte ikke har noen relevans til tidligere bakgrunn, erfaring, utdannelse og stillinger..
Vi har sett mange eksempler på dette også siste tiden, husker ikke alle..

Den nye sjef for e-tjenestene hadde ingen erfaring derfra, husker ikke navn.

Han Nordby som du nevner, var ikke han meget omstridt sjef av UDI før Røde kors jobben? Og nå Europabevegelsen?! jøss..

OG så var det han Lund Isaksen som hadde vært leder for fengselsstyret i en mannsalder, plutselig var han sjef i Forbruker-rådet! ?!

Eksemplene er utallige.. og det siste som ble meldt i dag.. er den nye kvinnelige sjefen i selveste PST! Janne Christiansen.. he he..

Tidligere sjef i gjennopptagelseskommisjonen.. som behandler mulige justismord og som avviste både Orderudsaken og Treholt..

Hun har jobbet strategisk med en del drapssaker, menneskerrettighetssaker osv og ledet vel kommisjonen som gransket Liland-saken og skjulte en del spor der.. ryggen fri for de som skulle gå fri..
Intet å kritisere systemet for, er vel bestillings-mandatet..
KOMMITEER NEDSETTES SOM REGEL FOR Å TÅKELEGGE; husk det!

I 2003, rett før Gjennopptagelseskommisjonen ble dannet..
hadde jeg håp til den, på vegne av de uskyldig dømte jeg forsøkte å hjelpe..
Men så snakket jeg med Vibeke Ekroth.. damen som sammen med sin mann løste Lilandsaken og skrev bok om den.. som gav hele grunnlaget som andre tok æren for senere.. i å få Liland frikjent..

Hun sa, da jeg nevnte den gjennopptagelses-kommisjonen som skulle komme.. så sa hun at lederen ville uansett bli valgt med omhu og slik…  Les mer »

Profilbildet til BelzeBob
Medlem
6 år 2 måneder siden

Det Hans sier er jeg helt med på – men i likhet med min «nyvunne åndsbror» Vandalf, mener jeg at det hadde helt klart vært en fordel å gå grundigere til verks med anmeldelsen.

Redaksjonen i nyhetsspeilet! Hvorfor ikke lage en database her på nettstedet der alt bevismateriale for saker vedr. Luukanen, Per-Aslak o.a kan samles? Dette kunne jo bidra til at fler ville tro på at forbrytelser mot disse personene har skjedd. Det ville også gjerne styrke saken iogmed at langt flere mennesker kan ha innsyn i hva det er som foregår. ……….og kanskje tilogmed bidra til å styrke sakene/anmeldelsene.

Kommentar til dette med Røde Kors og Amnesty Intl.: Ja, disse er ikke bare greie. De brukes mye til fordel for visse politiske krefter, og motarbeider andre. Men at de ikke gjør noe godt er heller ikke sant.

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Belzebop: Ja tenk art du er en åndsbroder av Vandalf..
Sterke krav til beviser, gjør at urett kan fortsette å skje, med metoder som er spesialdesignet for å ikke etterlate seg nettopp det.. da er det fritt frem…
Om man ikke kan si fra uten beviser i hauger og dunger..

Om du ser i innlegget mitt ovenfor, skrevet rett før dette, så er ikke kravene de samme andre veien, og de har bukta og begge endene i å creere falske beviser, og det GJØRES.. dette tror man ikke på, dersom man ikke har fått innsikt i faenskapen som utøves av politi og beslektede etater, f eks innen justismord, men opplysninger, vitner og fakta om dette ligger nok der i monn, for dem som gidder å sette seg inn i slike saker..

Liland sa jo også, og det var satt på forsiden av boken om ham:
«Dere visste hele tiden at jeg var uskyldig!» sa han til politiet.
Ja og slik har det vært i alle justismordsakene jeg kjenner til. Politiet visste eller burde visst eller skjønt at den de dømte var uskyldig, men de gjorde det likevel.. De hadde sine andre grunner eller ordre, og kjørte sitt igjennom, INGEN BEVIS hvor tunge de enn var, som ble lagt frem, ble tatt hensyn til.

Slike stadige krav om konkrete bevis, gjør at enormt mye urett kan fortsette, og fortsetter.. Starus Qou beskytter og de som vet noe og forsøker å gjøre noe, trakasseres som et helvete, av instanser som uvitende folk, både her og andre steder tror er helt ok.. om dere viser så liten forståelse, lager dere det karma at dere selv vil bli utsatt for nettopp det samme. Men det skjer antagelig i senere liv, om denne planeten i det hele tatt er beboelig, for noe mer inkarnering etter det vanvidd som nå holder på å…  Les mer »

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

sitat: «Sterke krav til beviser, gjør at urett kan fortsette å skje, med metoder som er spesialdesignet for å ikke etterlate seg nettopp det.. da er det fritt frem…
Om man ikke kan si fra uten beviser i hauger og dunger..»

Mener du, helt generellt og uavhengig av denne saken, at at mindre hensyn til bevisføring i rettsapparatet vil fremme den generelle rettssikkerheten? Er det ikke nettopp tilsidesetting av bevisførsel som preger diktaturer der man blir fengslet uten annen grunn enn politiske?

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Jeg skjønner ikke logikken din, Singoalla. Lemper ¨man på beviskravene, så vil nødvendigvis antall justismord øke… Og det er det vel ingen som ønsker?

Dette har uansett ingenting med mitt poeng å gjøre;

Jeg mener anmeldelsen er syltynn, og ikke er verdt papiret den er skrevet på. Å kunne opplyse hva som har skjedd, når og hvor må da vel kunne forventes i enhver anmeldelse.

At man i tillegg henviser til sin egen bok med henvisning til Politiets manglende kompetanse, vel da må jeg rett og slett trekke på smilebåndene.

Og dette har naturligvis intet med hvor mine sympatier ligger, selv om du mener å vite noe annet.

Du fremstiller forøvrig politiet som en gjeng kriminelle som bevisst planter beviser for å få uskyldige dømt. Det er å dra det altfor langt, slik jeg ser det.

At det har skjedd i Norge vet vi. Flere ganger, men ondskap satt i system?

Neppe…

En større utfordring for politiet enn det du beskriver, er den generelle inkompetansen som preger etaten (det er vanskelig å konkludere med noe annet når man ser på den LATTERLIG lave oppklaringsprosenten vi har på forbrytelser som begås her på berget.).

Profilbildet til coolio
Medlem
6 år 2 måneder siden

Singoalla;
Du kan si fra uten beviser. Du kan anmelde hvem som helst for hva som helst. Uten beviser kan ingen gjøre noenting, men kommer der flere anmeldelser fra andre hold om noenlunde like forhold med samme gjerningsmann, vil det bli undersøkt litt nærmere.

Det synes jeg er et ganske greit system og det er også det eneste systemet som er noenlunde rettferdig for begge parter.

Man kan mene hva man vil og si hva man vil (med mindre omstendighetene rundt det du sier er upassende ifølge loven), så konseptet med krav om bevis for saftige påstander er berettiget.
Du nevner også «alle justismordsakene» du kjenner til. Hvilke saker er dette? Hva skjedde, hvilke beviser var der, hvilke ble oversett og hvilke feil gjorde systemet som de burde ha skjønt?
Det vanligste som skjer når mennesker skal fortelle noe er… OVERDRIVELSE!

Jeg kan bruke ditt innlegg som eksempel; Du hevder at Politiet har ordre og utfører jævelskap sammen med andre offentlige etater basert på disse ordrene. Dette fordi en sak eller tre har vært uheldig gjennomført.

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Litt av et Nick du har valgt; «BelzeBob». I Brochmann sine bøker heter det «Belsebub» og det jo Fanden selv.

Lars Rønbeck

Profilbildet til BelzeBob
Medlem
6 år 2 måneder siden

Tja. Tror konkrete bevis er en nødvendighet dessverre. Man må liksom følge spillereglene.

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Her hagler det med kommentarer, innvendinger og misforståelser ang hva jeg har sagt. Jeg tar det ikke så tungt, om Vandalf, Blobb og Coolio ikke forstår meg og min logikk. Igjen ser jeg at de tre er som et ekko av hverandre og stiller stadig samme spørsmål til meg osv.. selv om jeg bad om å få slippe flere spørsmål fra dere fordi vi ikke forstår hverandre uansett.
Om jeg hadde ventet litt lenger med å svare ville det kommet enda et ekko fra Beamer…

Ta en titt på de tre ekko-innleggene ovenfor, de tre profilene som alltid sier og mener det samme misforstår også i kor.. og det på de samme punkter og stiller her samme spørsmål til samme person (meg) kun med litt forskjellig ordlyd. Jeg har også merket meg tilsynelatende uenighet mellom dem i det senere som jeg faktisk tror er arrangert.. dette er min mening.. finito. Og det ser ut som de ikke kan la være å henge seg opp i meg, så det er vel deres mandat. jeg ser hva dette er, men leserne får bedømme selv.

Legger man godviljen til og leser hva som faktisk står, samt har evne til innlevelse, empati og respekt også for andre mennesker og deres syn, kan man i mange tilfeller forstå, men ikke alltid. Greit nok, folk er forskjellige, tenker forskjellig, har forskjellig «bagasje/erfaring», og syn på tingene..

Her blandes alt mulig sammen. Jeg kommenterte en anmeldelse om trakassering! Trakassering av dissidenter er hva som gjøres med metoder designet for å etterlate seg minst mulig spor + at sporene fjernes fra dissidenter, selv om de fraktrer med seg bagger fulle av papirer overalt.. og sover på dem.. slik er dissidenters liv. Utrolig for alle som ikke har opplevd det, jeg vet. Det er likevel viktig og riktig at slikt anmeldes, gjerne…  Les mer »

Profilbildet til coolio
Medlem
6 år 2 måneder siden

Fortsatt drikker vi maling? Jeg, Vandalf og Blobb og vegar og alle andre kjøttskaller her inne er forskjellige personligheter.
Og ingen av oss er ute etter deg for å minske din kredibilitet, altså har vi ingen mandat som går på deg, som du hevder.
Vel, man kan alltids argumentere for at jeg skal snakke for meg selv, men jeg ser ingen mønster som vil tilsi at din konspirasjonsteori om dette holder vann.
Det som skjer er at du blir konfrontert med dine utsagn, intet mer, intet mindre. Lurer jeg på hva du sier/mener så spør jeg. Er jeg uenig eller ikke forstår grunnlaget for tankegangen din, så forteller jeg hvorfor og spør hvilket grunnlag du baserer dine utsagn på.
Som alle andre konspirasjonsnøtter ser du på ethvert spørsmål og enhver uenighet som et angrep på deg som person, noe som er helt ubeskrivelig feil.

Singoalla sier; «Legger man godviljen til og leser hva som faktisk står, samt har evne til innlevelse, empati og respekt også for andre mennesker og deres syn, kan man i mange tilfeller forstå, men ikke alltid. Greit nok, folk er forskjellige, tenker forskjellig, har forskjellig “bagasje/erfaring”, og syn på tingene..»
Klart forskjellige folk har forskjellige utganspunkt som fører til forskjellige meninger. Jeg diskuterer ditt syn på systemet med deg, og du anklager meg for personangrep og som deltaker av en konspirasjon mot deg. Ser du ikke hvor latterlig det er?

Jeg lurte på hvilke saker du viste til, og hvilke beviser som var blitt oversett osv, slik at jeg også kunne få se det du snakker om. Jeg ser ikke på tv. Faktum er at jeg har ikke tv engang. Aviser er uinteressant.
Disse tingene du snakker om har jeg derfor ingen forhold eller kjennskap til og derfor spør jeg.

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Så du/dere mener Singoala er latterlig?? Rart….
Der er akkurat det samme som skjer hver gang Singoalla har en kommentar.
da er det en 5-6 stykker som kaster seg over god jenta som en flokk barbariske voldtektsforbrytere.
Abselutt alt som blir sagt fra Singoalla blir vridd og vrengt på og snudd på så det skal mista all trodverdighet med patetiske hersketeknikker.
Ikke en gang har jeg sett dere har bidratt med noe posetivt i debaten her, kun simpel forsøpling hele tiden
Kanskje på tide og komme med noe konstruktivt i forumet her og bidra litt til og advare mot ondskapen derute og gjøre litt research om farene vi står ovenfor…
Jeg var host og gullvert for MS sine chattekanler i mange år og dette er som et jævla flash back.
Var akkurat samme opplegget da og med tullinger med flere nick, akkurat samme opplegget med folk som kun var ute etter og dra folk ned i dritten for og hevde seg selv…
Vi hadde psykiske diagnoser og navn på sånne som blant annet narrister, psykopater, sossiopater osv.
Du er en kjempe resurs Singoalla, ei søt jente som besitter vannvittigt med kunskap og som bruker all fritid på dem aller svakest i sammfunnet.
Du kan være kjempe stolt av deg selv og for all del ikke la Ulvene knuse deg.
Du har en griseviktig posisjon i denne kampen her 😉

Koz dere vider her i kveld, nå er det tid for ut og gjøre feltarbeid 😉

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hehe…mitt tredje jeg har heller ikke TV.

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Bare dette innlegget her som du har avstedkommet, taler for seg selv om hva du holder på med. Det kalles ikke debatt, men kverulering.

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Realdemokratiet, hør her. Det der var en spøk, vel og merke med en noe intern undertone. Thor vet hva jeg sikter til 😀

Profilbildet til coolio
Medlem
6 år 2 måneder siden

Nei, smurfen. Det jeg mener er latterlig er at hun beskylder oss for å konspirere mot henne. Jeg kan ikke komme på et bedre ord enn latterlig når alle som ikke mener det samme/aksepterer/spør om noe hun hevder er ute etter henne.
Det er paranoid å ha en slik tankegang.

Mye Singoalla sier er interessant lesestoff; ting jeg tygger på, tenker over og lagrer.
Jeg kan ikke erindre å ha addressert henne mer enn et par ganger, så jeg ser heller ikke et grunnlag for å hevde at jeg er etter henne for å oppnå noe som helst. Objektive øyne vil innse dette.
Jeg føler at dette forumet trenger en del skeptikere for å balansere nivået og holde ting på et realistisk plan, for slik som dere nå holder på med sirkelrunkingen deres kan siden like gjerne hete Hjernevask.no.

Kritisk tankegang er ikke noe negativt. Dere (du, singoalla og alle som er enige i alt dere sier) er kritiske til samfunnet rundt dere på samme måte som vi er kritiske til å bli hjernevasket i stikk motsatt retning.
Dere bør kanskje tenke over at vi er her faktisk fordi vi finner en del interessant materiale her; materiale vi godt kan være særdeles enige i.
Det vil ikke si at det er nødvendig å akseptere alle mulige slags teorier og hevdelser fra alle vinkler og alle kilder bare fordi de på et pseudo-intellektuelt nivå kan matches mot det som faktisk er sant.

Jeg blir skeptisk når en konspirasjonsteori baseres på en annen konspirasjonsteori(st). Mange av kildene dere hevder er korrekte har mange ganger blitt avfeid av både vitenskap og personer som faktisk vet, ikke teoriserer.
Det kan muligens argumenteres for at det største problemet konspirasjonsteoretikere har er at de ofte overser og ignorerer kontra-informasjon og istedenfor å akseptere at realiteten kanskje ikke var som fryktet, heller utvider teorien til…  Les mer »

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Coolio sier: Nei, smurfen. Det jeg mener er latterlig er at hun beskylder oss for å konspirere mot henne. Jeg kan ikke komme på et bedre ord enn latterlig når alle som ikke mener det samme/aksepterer/spør om noe hun hevder er ute etter henne. Det er paranoid å ha en slik tankegang.

1. Jeg har ingen paranoide tendenser, og slike påstander er brudd på noen lover, når man kommer med dem offentlig slik.

2. Har aldri sagt at noen konspirerer mot meg, heller ikke dere.

3. Heller ikke har jeg sagt at noen er «ute etter meg».

Dere vrir og vrenger på alt i verste mening for å henge meg ut, det er det samme som skjer hver gang, som smurfen sier, metodene er lett gjenkjennelige. Jeg er ikke innbilsk, dette gjøres mot alle som har noe reellt å komme med som visse krefter ikke vil ha ut, men metodene går ofte på å være utidig, respektløs og gå på person. Dere har også til felles at dere aldri noensinne gjengir eller forstår meg riktig, så gi opp å prøve..
Enten er vi for forskjellige, dere er trege i oppfattelsen eller dere gjør det med vilje.. og Nei, jeg tror IKKE noe på at dere er her fordi dere føler slik og slik..
Det er godt dere selv kaller dere skeptikere nå..

Den såkalte vitenskapen deres er også et materialistisk makkverk..
som har tilbakevist igjen og igjen det vi kommer med.. sier du.
Vel, debunket heter det.. eller ikke forstått pga materialistisk sneversyn eller vrangvilje. Foreningen skepsis driver løgn, juks og bedrag + propaganda, og er skapt og betalt av CIA.

Forslag er jo avtalt i flere omganger tidligere, da dere uansett ikke forstår det døyt av hva jeg skriver og siden dere ikke kan holde dere til sak eller vise et minimum av respekt. Måten…  Les mer »

Profilbildet til Kjetil S
Medlem
6 år 2 måneder siden

Singoalla

Jeg vil rett og slett ha meg frabedt å mistenkeliggjøres på denne måten. Og du mener JEG hetser DEG?

Er du virkelig av den oppfatning at fordi jeg ikke er enig med deg, eller jeg kritiserer innholdet i dine innlegg, eller stiller spørsmålstegn med logikken din etc etc, så er jeg disinfoagent, sabotør, debunker eller det som verre er? Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser her… Jeg har faktisk aldri opplevd lignende.

Profilbildet til coolio
Medlem
6 år 2 måneder siden

Kanskje jeg skal ha en samtale med meg selv, bare for å underholde dem som vet at jeg er deg og alle andre med sunn fornuft.

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Beamer: I et innlegg tidligere gjentok jeg alt det du hadde prestert å skrive om meg av hets i bare et innlegg, ja det var ren stygg hets.. og det var MYE..det finnes et sted her inne, og jeg har rett og slett tatt mer en nok dritt fra deg + co.

Du skulle dessuten ikke kommentere meg mer, eller stille noen flere spørsmål til meg, dere har til felles at dere har kunngjort dette selv, noen av dere i flere omganger, men holder det ikke. Når dere i tillegg mener det samme, sier det samme, misforstår det samme på samme punkt og taller samstemmig som et ekko er det ikke rart man lurer på om dere er en person.. det er i tillegg måten debunkerne opererer på. Om det er slik her vet jeg ikke sikkert, men tror sannheten en dag vil komme frem om alle ting, inkluderer denne saken..

Profilbildet til Kjetil S
Medlem
6 år 2 måneder siden

Singoalla,

Jeg har ikke hetset deg. At DU mener det jeg skriver er hetsing, betyr ikke at det faktisk er det.

Jeg har lest nesten alle dine innlegg siden du begynte å skrive her inne. Og som jeg sa i mitt første innlegg til deg, syntes jeg det du hadde å si var meget interessant, men at det var ting jeg lurte på, som jeg ikke fikk til å henge på greip. Dine svar var ulne og uklare og bidro nesten mer til forvirring enn oppklaring. Da jeg etterspurte mer utdypende svar, begynte du å mistenke meg for å være ute etter deg, for å hetse deg, for å trakassere deg og det som verre er. Om du tar deg bryet med å søke gjennom innleggene her, vil du se at det jeg sier er riktig.

Og det er riktig at jeg sa jeg ikke skulle kommentere deg mer. Og det har jeg heller ikke gjort, før i går. Grunnen til det bør være åpenbar. Grunnløse anklager mot meg for å være disinfoagent, debunker etc kan ikke stå uimotsagt.

Profilbildet til vegar
Medlem
6 år 2 måneder siden

Jeg har nettopp skrevet et innlegg at jeg kaller deg gal.

jeg har tenkt litt, og ber om unnskyldning for at jeg sa det. Skulle ikke trykket på den sendknappen, men rediger bort de uttalelsene.

derimot står jeg fremdeles for det andre. Jeg synes det er skremmende at du anklager noen for å konspirere mot deg bare fordi man er uenige.

Kunne ellers ikke vært mer enig med Coolio.

Unnskyld ellers teite utsagn

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

vegar!

Det er et gammelt ordtak som sier:
«Det hjertet er fyllt med, renner munnen over med».

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Evne til å angre og beklage seg?

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Det heter også: «For sent å snyte seg når nesen er vekk»

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

som du ser Vegar, så hadde det vært greit om du greier å holde deg selv litt i tøylene. Flere av innleggene dine kan faktisk oppleves som latterliggjørende, og noen steder er du faktisk latterliggjørende. Dette er ingen tjent med. På den måten bidrar du til å dra oss andre «skeptikere» ned i søla samt hisse opp stemninga. Tro meg, måten du velger å ordlegge deg på er ikke veien å gå. Hverken på nyhetsspeilet, andre sider eller i den virkelige verden. Her på siden er avstanden mildt sagt stor avstand mellom ytterpunktene. Jeg velger å se på det som en utfordring, og ikke et hinder.

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

sitat :»Det heter også: “For sent å snyte seg når nesen er vekk” «.

Det heter det sikkert. Jeg for min del, uten å være kristen, har Jesus blant idealene mine og mener det aldri er for sent angre eller tilgi.

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Du vet Singoalla.

Vi som har vært rundt på forskjellige debattforaer, vi kjenner igjen mønsteret i retorikken.

Det er nå heldigvis slik her på Nyhetsspeilet at «moderator» er på riktig side.
Da kan bare disse debunkerne tutle i vei med agendaen sin. For her klarer de ikke å provosere fram en debatt – slik det blir gjort andre steder – som gjør at man blir utestengt fra forumet.

Nyhetsspeilets konsept er for oss, ikke for dem.
Og leserene her inne har faktisk så mye gangsyn at de skjønner dette.
Deres retorikk gjenkjennes på lavmålet, og det er ikke mulig å unngå å legge merke til det.

Jeg har venner som er her inne og leser og de skryter i tlf til meg om denne «Singoalla» som har slike flotte saklige innlegg.

Så bare ta det til deg, du har gjort deg bemerket her på forumet i særdeles positiv forstand. Det er bare å gratulere.

Lars Rønbeck

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Av alle innleggene jeg har hatt, er det ytterst få av dem hvor jeg har henvendt meg til deg. Du opplever tydeligvis det som forfølgelse. Jeg er her for å diskutere sak. Det ler du sikkert bra av. Whatever, jeg bryr meg pent lite om det. Jeg er ikke interessert i å gi noen følelsen av at jeg er ute etter dem. Så jeg stemmer i ditt forslag om å ignorere hverandre, det er sikkert like greit.

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Om noen flere her inne ikke ønsker videre kommunikasjon med meg, så si ifra. De som ikke sier ifra vil jeg videre framover betrakte som med/motdebattanter.

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Dette minner om en såpeopera!

Starring;

Singoalla den vise og forfulgte, smurfen,beskytteren den store kjeften, og Realdemokratiet, politikeren som er så opphengt i retorikk at han glemmer sakene…

and introducing;

The Evil Debunkers…

BelzeBob, Coolio, Vegar, blobb and Vandalf.

Special guest appearance by Beamer… (som mot sin vilje er plassert i skammekroken sammen med de listige debunkerne som til og med later som de er uenige fra tid til annen for å ikke bli avslørt…)

To be continued…

Profilbildet til coolio
Medlem
6 år 2 måneder siden

hehe, måtte le litt av innlegget ditt, øh, mitt, Vandalf.

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

ROFL
Oppi alt alvoret sliter jeg med å ikke le av den der…
Se på den fin avataren jeg har lagd til oss…eh, meg mener vi…øh, jeg.

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

He he, artig sak blobb;o)

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Singoalla!

Du er en engel for veldig mange her inne.

Håper derfor du kan like denne:
http://www.youtube.com/watch?v=AIGGVIkcyWU&NR=1

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Dette er debunkere på sitt verste..
Her ser vi alle metodene i full blomst.
Jeg har aldri sagt at noen er ute etter meg, og har ingen paranoiditet i meg.
Men det er standard-argumentene som brukes mot alle dissidenter..

Det er andre som har spurt og reagert på hvorfor jeg alltid stilles til veggs..
Jeg er vant med at det gjøres mot de som kommer med kunnskap som andre media stenger helt ute, her hvor vi kan komme med det, må vi slite med debunkere. Det har intet med min person å gjøre, men med kunnskapen, men metodene er nettopp å gå på person, flytte fokus..
At debunkere finnes er en realitet. Å tro at de ikke skulle være her, er toppen av naivitet. Det er åpenbart for alle hvem som har den rollen.
Selv spiller jeg ingen rolle, men jeg gjenkjenner ALLE disse stygge teknikkene fra tidligere, ALLE. Og jeg er glad for at andre sier at de ser dem.

Denne artikkelen vi skulle kommentere er Armins.
Dette kommenterer ikke artikkelen, og om man prøver blir kommentarene frynset opp i filler, istedet for å bli kommentert med normal respekt.
Dere er litt av en bande. Men Belzebob har jeg aldri sett på som en av dere.
For Belzebob viser meg normal menneskelig respekt.
Så jeg har ingen problemer med folk som mener eller tror noe annet enn meg. Liker å ha venner som mener og tror alt mulig, alltid hatt det.
Respekt, er det noe som heter, det mangler debunkere totalt.

Belzebob oppfatter jeg som et selvstendig tenkende menneske, som viser normal respekt mot sine motdebattanter. Han er ikke en av dere, og jeg ante ikke at Vegar var det før nå, virkelig ikke. Synes bare han var gretten i dag.
Det dere har gjort mot meg nå er så KVALMT at jeg vil kaste opp.

OG det skal veldig mye til at jeg…  Les mer »

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Den som er best til å få debattene til å handle om Singoalla er Singoalla selv…

Omtrent hvert eneste spørsmål eller innvending jeg har hatt til deg har du møtt med samme unnamanøver..

Er det i mangel av fornuftige argumenter?

Det er ihvertfall ikke særlig mye fornuft i dine analyser av meg og mine intensjoner

Profilbildet til Trinity
Medlem
6 år 2 måneder siden

Finner ikke igjen hvor noen stilte meg et spørsmål, om jeg mener at alle som mener noe annet her inne debunker, eller noe slikt, jeg ser mennesker som individer, ikke som gruppe vanligvis. Men debunkere er en realitet, og der hvor lyset er sterkest, der hvor mest kunnskap og info legges ut, vil også motstanden være størst. Debunkere er en del av en slik motstand. Her har det vært en svært sammensveiset gjeng, som har identiske meninger og fremgangsmåter. Alle som har lest her har kunnet konstatere, at de HAR hengt seg på det meste Singoalla sier og vridd og misforstått så godt de kan, om de konfronteres med dette benektes det. Selvinnsikt er ikke disses beste egenskaper.. Alle her ser jo at det er de som har mest å komme med, som gås hardest på. Slik sett er det egentlig et kompliment, men ikke lett å måtte stå i dette, så jeg forstår om noen går lei, og finner andre ting å bruke sin tid på. Debattene ødelegges av slikt som dette, og det er trist.
Men bør holde seg spesifikt til sak, noen gjør ikke det men også det benektes om det påpekes.. som alt annet :-)

Profilbildet til Singoalla
Medlem
6 år 2 måneder siden

Vet du, jeg har ALDRI sagt et eneste ord imot deg som person, Vegar, disse utsagnene her sier mer om deg enn meg, og var jeg redaktør ville jeg faktisk ha slettet hele deg om jeg leste ALT det du har skrevet i dag, med utidige angrep i øst og vest mot flere her inne. Ikke noe rettet mot meg før nå, men mot mange andre her inne i dag, se hva du selv har skrevet!
Jeg har kommentert det med å si at det fikk være måte for grettenhet.
Ditt overtramp ovenfor sier alt om deg og din totale mangel på forståelse.
Meg kjenner du ikke og forstår intet av, så hopp over mine innlegg.

Når det gjelder dere andre så er dere parat der dag og natt alle på en gang, samtidig og dere undervurderer så til de grader leserne..
Om dere prøver å stemple meg som det ene eller det andre, så er sannheten alle som kjenner meg vet, at det der er helt på jordet..
Vanligvis pleier jeg kunne utrykke meg rimelig klart, men i deres øyne og ører vrir og vrenger det jeg skriver seg til det ugjenkjennelige.. så dropp det.
Om dere var flere personer er det merkelig at dere alle har dette problemet, mens andre synes jeg utrykker meg klart og greit.

Jeg har levd under ganske ekstreme forhold av trakkassering pga mitt arbeid med justismord og annen kunnskap jeg har, som visse krefter ikke vil ha ut. At det er aktører på banen overalt hvor mennesker forsøker å få ut kunnskaper om ting som ikke skrives om ellers i media, vet alle.
Hvem som er disse aktørene her, er også åpenbart for alle.
Jeg hadde ikke tenkt tanken på at Vegar var en av dem, nei, og ikke sagt noe mot ham, så dette kommer som lyn fra klar himmel.
Det som…  Les mer »

Profilbildet til coolio
Medlem
6 år 2 måneder siden

Du ser de mønstrene du vil se du, Singoalla.

Lange avsnitt om at jeg er ute etter deg når jeg spør etter informasjon om hvilke saker jeg kan slå opp for å se om det du sier stemmer, det er litt i overkant.
Riktignok var dette spesifikke innlegget ditt her rettet mest mot Vegar, men det fikk en klar hentydning til bla meg.

Jeg ser ingen grunn til å ignorere dine innlegg når du innehar informasjon som enten er korrekt og skremmende, eller inkorrekt og misledende.

Enhver situasjon er unik og skal bli behandlet deretter, hvilket betyr at alle dine innlegg vil bli lest og vurdert av meg på et nøytralt basis.
Jeg vil fortsatt stille spørsmål med det jeg lurer på, og jeg vil fortsatt peke ut områder hvor logikken ikke fungerer eller harmonerer med det jeg som leser vet. Det vil fortsatt ikke være noe angrep på deg som person.

Jeg synes ikke det er så forferdelig at du må akseptere slik grusomhet fra min side, synes du?

Profilbildet til Thor
Medlem
6 år 2 måneder siden

Alltid Ekko i Tomme hoder Singo!! Og logisk tankegang hos Blobb,coolio,Vandalf,Vegar som mangler fullstendig…

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Av alle debattantene her på speilet, inkludert de frekkeste skeptikerne som til og med jeg tar avstand fra, så topper du kaka med disse 2-linjers kommentarene du putter inn overalt med spydigheter. Det kan jeg også dokumentere, som alltid ellers, om du ønsker. Ta deg sammen mann.

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Når man først snakker om hets, så burde alle og enhver feie for sin egen dør, deg selv inkludert, Thor…

Jeg gjentar derfor et av mine tidligere innlegg til Singoalla, som er skrevet i oppriktig god mening, og i håp om at vi kan fokusere på sakene vi diskuterer heretter.

Jeg vil i hvertfall tilstrebe det, og håper alle andre gjør det samme;o)

«Jeg er helt enig med deg i at hetsing og latterliggjøring ikke skal finne sted i debatter. Og jeg håper du er enig med meg i at det går begge veier. Så må vi alle av og til kunne tåle litt ironi og sarkasme uten at vi skal gå i kjelleren av den grunn. Jeg har fått mange “ondsinnede” tilbakemeldinger som du kanskje ville kalt de, uten at jeg tar meg veldig nær av det. Ytringsfriheten er ikke alltid like behagelig å forholde seg til, men jeg verdsetter den så høyt at jeg må finne meg i å få en og annen på tygga (spesielt siden jeg er så direkte som jeg er når jeg fremfører mine egne meninger)

Jeg synes også du med flere heller burde føre debatt med skeptikerne, fremfor å spille ut hetsekortet. Dersom du vil se virkelig hetsing, så ta deg en tur innom dagbladet.no eller andre fora. Her er det regelrett mobbing av meningsmotstandere. Derfor finner jeg speilet som et MYE bedre forum å føre debatt i, for her har man i det minste alminnelig folkeskikk (stort sett)

Jeg ser også et mønster her som du kanskje ikke har sett og som du med flere burde ta til etterretning;

De fleste skeptikerne som kommer innom speilet (og som blir værende) kommer ofte inn med brask og bram og herjer på; Forlanger kilder, beviser, avfeier det meste som “gal manns ralling), paranoia og det som verre er. Jeg…  Les mer »

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Vandal da.
Du må ikke være så nærtagende 😉
Du, Belzebob og Beamer er da fine fyrer som jeg ikke har noe som helst dårlige vibber på og slett ikke vil kalle debunkere.
At dere krtiserer Singoalla en del ligger vel kanskje mere i den mannlige instinktet at det ikke er så lett og akseptere at det kvinnlige kjønn er smartere en en selv..;)
av 140 kommentarer her så handler over 100 av dem ikke om temaet i artikkeln i det hele tatt….
Det kaller jeg forsøpling av en debatt..
At det er kommet en del nye inn her så skriver så vannvittigt velformulerte svar på kommnetarer angående alt så fins det faktisk ingen som kan så mye til di grader om alle ting og samtidigt prøver og dra dem med andre meninger ned i dritten for og hevde seg selv.
Dette er ikke noe nytt, du finner det i alle forum
Debunkere har en fellesnevner og det er at dem besitter vanvittig kunnskap om alt og at dem er veldig velformulerte.
Alle interesse grupper har sine folk som flyr rundt på forum for og kjempe for sin agenda med proffe folk i bakhånd.
Det er og fakta at i landet her er det mellom 250-300 000 Psykopater, Narrister og Sossiopater.
Det er noe dem sier selv og at store poster brukes på lobbyvirksomhet og debunking.
Rart om ingen av dem skulle tatt turen innom forumet her siden dem tiltrekkes av sånne forum der dem kan drive sin patetiske hersketekink for og ødlegge andre.
Før hadde vi avanserte boot programmer som stengte sånne folk ute..
Her er vel løsningen mere og bare la dem holde på så lenge vi tar dem for det dem er!
Jeg skal fortelle en kort historie om noe dem fleste sikkert viste fra før..
Da jeg var ung og naiv og trodde vi levde i en rosa fin boble…  Les mer »

Profilbildet til Thor
Medlem
6 år 2 måneder siden

Godt svart Vandalf!! Poenget er blir man hetset,mistenkeligjort,ikke trodd,i det systemet som Singo referer til er det et rent helvete for den person det gjelder..Og vil både du og jeg Vandalf ha en Norsk myndighet(politi-etterrettning-psykiatri) som terroriserer og misstenkligjør en eller flere personer på grunn av av sannhet/deres sannhet ikke blir trodd?..Du svarte jo på innlegget mitt og føler deg forfulgt..på en måte av meg..hehe..Logisk sett er Blobb,coolio,deg selv,og Vegar ganske smart på sitt vis..ok? Men det hjelper å sjekke tingenes tilstand først…

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

He he, smurfeklem tilbake, smurfen og alle andre som måtte trenge det!

Viktig å gi hverandre ros også, ikke bare «kjeft»… Det må vi huske på i all vår iver etter å fremme våre syn her på forumet;o)

Ps; her er en gåte;

Hva er det beste smurfer vet?

Vinneren av gåten får VIP-pass av mine oppdragsgivere til neste års Bilderbergmøte;o)

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Den var lett Vandalf 😉
Beste smurfer vet er smurfekoz, men i dag er det smurfe øll som gjelder hehe
Øll øll Smurfe øll, best av alt er smurfe øll 😛
Har drukket sølv vann i 3 dager nå og merker ikke så mye helsebedringer enda men huden begynner og få en fin lyseblå farge da :)
Gleder meg til neste Bilderberg møte
Siden Rockenfeller og Kissinger iverer sånn for befolkningsreduksjon så bør dem vel kanskje finne seg et tau og henge i taket og starte med seg selv for og redusere befolkningen vist dem vil bli tatt seriøst 😉

Profilbildet til Vandalf
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hmmm, host, buuurp, øh sorry, men nå har jeg dukket så mye smurfeøl at jeg knapt klarer å se tastene…

Anhyway, SMURFEN; DU hadde nesten rett svar på gåten, men ikke helt…

Korrekt svar på gåten;

Hva er det beste smurfwer vet?

er;

Å FÅ SMURFE I EVIGHET…

Dobbelt LOL, det er rett og slett sinnsykt morsomt synes jeg(av en eller annen merkelig grunn)…

Premien får du uansett, siden det kun var du som svarte, og jeg kan herved meddele at som en ekstra premie skal sjefen sjøl, Henry Kissinger, danse lapdance for oss i latex miniskjørt med Cheney og Bush (shame on them) som sidekicks… de får imidlertid ikke nyte luksusen med å ha på seg noe som helst, og må danse nakne, blottlagt som de er for sine mange forbrytelse mot menneskeheten de siste 8 år…

Så er det sikkert noen som lurer på hvor i hel…. jeg tar dette fra? (gåten , altså)

Svaret finner dere på denne FANTASTISKE SANGEN fr ca 1,37 (men hør hele sangen for pokker, den er bare helt konge!

http://www.youtube.com/watch?v=wWgpLAM2AG0&feature=related

Og med det sier jeg godnatt…

Ps; skulle det vise seg at jeg er noe gretten i morgen, så tilgi meg, for jeg kommer antageligvis til å ha det het for jæ…. vondt. Men siden det er såkalt selvpåført smerte, så skal jeg prøve å ikke klage for mye, og jeg ber om overbærenhet go forståelse…

pps; siden innlegget er helt fullstenfig blottet for reslevans i forhold til artikkelen har jeg forståelse for om det blir fjernet, men vent i hvertfall til vbår alles kjære smurfen har fått det med seg, ok?

PEACE!

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hei Smurfen!

Det er interessant å konstatere at vi har eksakt samme erfaring fra vår fartstid i FrP. Var også fylkessekretær der i 2 år så jeg kjenner lusa på gangen.

Lars Rønbeck

Profilbildet til Hans Gaarder
Medlem
6 år 2 måneder siden

Svar til Blobb’s kommentar som begynner med:
«Hans, at Amnesty ikke har fokus på amerikanske fanger stemmer ikke overens med min erfaring. »

Den hjemmesiden du viser til er Amnesty i USA. Merk forøvrig at det er en egen kategori kalt «War on Terror» i navigasjonsmenyen. That might indicate something…

Jeg tenkte primært på Amnesty i Norge sitt manglende fokus på justismord i USA. Forøvrig snakket jeg med Amnesty Norge på telefonen i fjor, og han jeg snakket med sa også «War on Terror». Har de blitt «programmert» på samme måte ?

Vi vet vel godt hvem som er de virkelige terroristene i «War on Terror» ! Det er overgriperne fra USA og NATO, inkl. lystmorderpakket i Blackwater (som nå har tydd til ny kamuflasje under navnet «Xe). Blackwater ble forøvrig grunnlagt av Eric Prince, medlem av Malteserordenen. Snart kan Malteserordenen feire 1000-års jubileum under mottoet «1000 år med myrding av muslimer».

Vet virkelig ikke Amnesty dette ?! Hvilken side tar egentlig Amnesty i «The war on terror» ?! I det hele tatt å si dette taler vel sitt tydelige språk… Og hva har Amnesty ytret mot Blackwaters ustraffede mordertokt mot kvinner, barn og andre uskyldige sivile i Irak ?

THEY opererer en svindelvev med elementer som veksler mellom hvitt (lett synlig, skaper sympati) og sort (tvilsomme gjerninger som ikke tåler dagens lys).

At Amnesty engasjerer seg for dødsdømte i USA er jo flott (et lett synlig element av hvitt), men ta høyde for at det er samme puppet master som styrer rettssystemet i USA og Amnesty; sammen lager de et flott og troverdig dukketeater, ikke sant ?

Står Fritz Springmeyer nevnt på Amnesty USA sine hjemmesider ? Og hva med politiske fanger i USA ?

Hva sier forøvrig Amnesty Norge om psykiatriens overgrep i Norge (10.000 årlige tvangsinnleggelser med innsprøytning av kjemikalier i de innesperrede i…  Les mer »

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Du skriver :»Den hjemmesiden du viser til er Amnesty i USA. Merk forøvrig at det er en egen kategori kalt “War on Terror” i navigasjonsmenyen. That might indicate something…»

Det eneste som indikeres her er at du IKKE klikket på linken «war on terrorism», men gjetter deg fram til hva som står der. Klikk på linken og få deg en positiv overraskelse. Det der var slapt Hans…

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Amnesty Norge er jo en veldig seriøs organisasjon… NOT
Amnesty hadde jo en veldig fin artikkel i media i fjor.
over 50% av norske menn mener at det er kvinnens egen feil vist dem blir voldtatt vist dem går lettkledd eller utfordrende…
Hva faen ?
Jeg har da prata med tusenvis av norske menn i mitt liv og aldri noen gang hørt noen har vært inpå tanken om og ytret seg i nærheten av det der engang.
Må har vært i en moske i oslo den undersøkelsen ble tatt vist dem da ikke hadde en annen Agenda i en fiktiv undersøkelse.
På fredag så kan vi alle feire Malteserordenen tilintetgjørelse.
Da er det 822 år siden Saladin tok en knusende og total seier over Maltesrordenen og nesten utsletta dem og jaga dem ut av Jerusalem.
På fredag er det også være eller ikke være for NWO da Irene skal stemme over Lisboa traktaten og gi EU en President og Høyrepresentant med nesten ultimat makt.
Dem sa nei i fjor så derfor måtte dem ta en ny avstemning i år.
Hadde sikkert blitt tilstander i norge vist vi skulle hatt ny folkeavstemning året etter vi sa nei for at vi sa nei.
Men alt kan vist kjøpest for penger og det blir pøsa inn milliardbeløp til Ja siden pluss at alle bøndene er blitt lova milliarder på milliarder i landbruksstøtte
så 80% av dem er for nå.
Siste Meningsmåling viste Nei så skal bli spennende og følge med på fredagen
Blir nesten som en fotballkamp der dem spiller om total kontroll over menneskene på ene siden og Friheten på andre siden 😉
Det blir en kamp der NWO kommer til og nekte og akseptere et nedelag.

http://www.abcnyheter.no/node/96352

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Tusen takk for den Smurfen.

Lars Rønbeck :-)

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

Salladin kjente til disse «riddernes» skjulte agenda og derfor drev dem ut av Jerusalem. I dag er maltesrordenen forløperen til de «virkelige» herrene i verden: Illuminati, Sionister, CFR, Blinderberg osv…

Profilbildet til BelzeBob
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hvorfor lager vi ikke vår egen organisasjon? En organisasjon, syndikat, sammensluttning… De små partiene og «spesialinteresse-bevegelsene» er altfor….små, og er tilsynelatende oppsatt på å «kjøre en ren linje» i steden for å inngå visse kompromisser og samarbeide med andre for å nå de viktigste målene. På dette viset er det veldig vanskelig å få til noe.

Det er nesten litt fortvilende å se hvor mye de bitte små partiene/gruppene har til felles med hverandre, på samme tid som det virker helt utenkelig for de å slå seg sammen med andre små partier/grupper for å så kunne ha en langt sterkere effekt på samfunnet.

Hva er vitsen med å sitte i en sofa med «det perfekte» partiet eller interessegruppen, når medlemmene i denne gruppen knapt er flere enn at de får plass i sofaen? Med mindre man har massiv statsstøtte (eller er milliardærer) er det jo ekstremt begrenset hvilken effekt en slik gruppe kan ha.

Men om vi alle slo oss sammen?

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

BelzeBob!

En slik organisasjon du her tar til ordet for kan fort bli en sammenslutning for å binde opp de gode krefter som er hår i suppa til «Makten Bak Makten».

Binde de opp til å tro at de er med på noe viktig, og så skjer det motsatte.
Nemlig at ingenting skjer og folk går trett og organisasjonen går i oppløsning.

Uten å nevne navn vet jeg at det er realitet rundt omkring.

Av erfaring vet jeg at det tar tid å få kontakt med og samlet de ekte kreftene til å stå i front for et slikt opplegg. En slik organisasjon må nemlig ha et solid fundament av disse GODE KREFTER for å kunne hindre infiltrasjon.

Har håndhilst altfor mange ganger på slike personer som smiler og er så hyggelig, prater en efter munnen og bare vil alt godt.
Når de så har kommet seg i posisjon kommer den andre siden av deres agenda frem i lyset.

Lars Rønbeck

Profilbildet til BelzeBob
Medlem
6 år 2 måneder siden

Javel, Lars. Hva er så løsningen?

Profilbildet til Realdemokratiet
Medlem
6 år 2 måneder siden

Løsningen ligger i det jeg har skrevet, om GODE KREFTER.

De negative kreftene kjører etter dette opplegget, men med sine «gode krefter» i front. Folk som er profilerte, som har ressurser osv.
For de uttaler selv at på den måten oppnår de hurtigere resultater.

Og det har vi da sannelig fått merke nå, selv om det også har tatt tid for dem, men de har jo jobbet skjult i kulissene og helt umulig å oppdage. Og norsk presse og media kniper jo munn om dette.

Bare en slik sak som organisasjonen «En Verden» som har vært i drift her i norge siden 1947. Har du sett denne lurvegjengen omtalt i noen avis?

Har noen av de betalte timeskriverne (les journalistene) fortalt oss at denne organisasjonen har gått hen og opprettet organisasjonen «FN-Reform?

Beviset finner du her på at de jobber for at FN skal bli setet for «Den Nye Verdensregjering»:
http://www.fn-reform.no/Om_FN-reform.no/

Og Redaktører og Journalister er med på bedraget.

Det er en herlig fremtid vi går i møte.

Lars Rønbeck
http://www.norgespartiet.no

Profilbildet til Kjetil Dreyer
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hei Alle sammen

Og med stor medfølelse for synnøve, Per Aslak som jeg anser som en venn, og dere andre som er under mindre eller større angrep vil jeg si…Gi ALDRI opp!

Noe av det viktigste dere som blir påtvunget sptøyter bør gjøre er å legge på is der sprøyten er satt umiddelbart etterpå, det vil dempe skadene.

Sørg for å få i dere natron morgen og kveld, og bruk kolloidalt sølv. Husk, om dere blir påført påkjenninger fra utsiden via stråling eller innsiden via vaksiner, medisiner etc så er det viktigste dere gjør å leve så sunt som overhode mulig, drikk flere liter med vann, ikke brus eller annet, det vil i det minste gi dere et høyere overskudd og lenger levetid enn det ellers ville gjort…

Det er allikevel med stor tro og stor optimisme jeg vil si at vi nå er i et veiskille, menneskehetens kollektive bevissthet er nå på et punkt der vi ikke kan gå så mye dypere ned i egoisme, som har ført til korrupsjon av vår stat, korrupsjon av våre sjeler, kriger og elendighet. Alt i alt er dette en oppvåkningsprosess der sannheten smerter stort, hvorfor? Fordi vår illusjon brytes ned, vi er i ferd med å se den virkelige realiteten bak illusjonene. Før det blir snudd til noe bedre vil den tiden vi går inn i nå virke ekstremt smertefull og skremmende for mange.

Det viktige er dermed følgende…

Hvilke valg du selv tar. Du kn bidra til å skape ytterligere frykt, eller du kan bidra til å skape stabilitet når alt stormer rundt deg. Du kan bidra til å skape kaos(selvom du mener noe annet) eller du kan bidra til å skape harmoni. Du kan ta eller du kan gi, du kan bekjempe alt der ute, eller du kan jobbe med ditt eget indre, vi er…  Les mer »

Profilbildet til Nammm
Medlem
6 år 2 måneder siden

Tusen takk for et godt og voksent innlegg i debatten. Slike saklige og fine innlegg gjør det verdt å følge med på nyhetsspeilet. 100% enig i det du skriver Kjetil :-)))))

Profilbildet til smurfen
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hva vi tror Kjetil ??
Dette var for meg en stor tale før siste slaget for og styrke troppene av vandrere og samle det gode i verden til kamp mot ondskapen av en stor leder som får Walacks tale til sine skotske soldater til og blekne i forhold 😀
Du får nok ikke mange tilbakemeldinger, bare tomler på den der siden det umuligt kan være så mye mer og tilføye :)

Kjempe bra Kjetil 😀

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Jeg derimot har en tilbakemelding (selvsagt :D)
Du skrev Kjetil :»Ifølge esoterisk visdom sies det at frekvensen av kjærlighet er flere millioner ganger sterkere enn frekvensen av hat, dette kan til og med måles.»

Litt usikker på hva du mener med at en frekvens er sterkere enn en annen. Og ikke minst hvordan måles dette? Og hvor kan jeg lese mer om dette?

Profilbildet til arifkarim
Medlem
6 år 2 måneder siden

Du lærer ihvertfall ikke om denne «frekvensen» av kjærlighet på den «etablerte» skolen… :)

Profilbildet til Lynx Veritas
Medlem
6 år 2 måneder siden

Han forstår det bare om du kan laboratoriebevise hvor mange svingninger pr.sekund en kjærlighetstanke har. Husk du har å gjøre med en som ikke tror på annet som kan forklares i formler.

Profilbildet til blobb
Medlem
6 år 2 måneder siden

Hehe…helt riktig arifkarim 😀 , og derfor må jeg spørre.

Og til deg lynx, at jeg bare tror på formler og det som kan påvises på laboratoriet var dine ord og ikke mine. I tillegg til å være ivrig amatørvitenskapsmann, er jeg også ivrig maler, musiker, bokorm, fotograf og friluftsmann og lekmannsbuddhist blant meget annet som befinner seg utenfor matematikkens sfære. For ikke snakke om at jeg er overbevist om at det eksisterer annet intelligent liv i universet, uten å kunne bevise det. Så det så!