Du leser nå
Profetier for 2012

15 minutter lesetid

Profetier for 2012 er bare ett av svært mange emner som Arifkarim interesserer seg for.


Profetier for 2012

Mayakalenderens niende og siste trinn, den Universelle Underverden, vil bringe med seg en ny enhetlig bevissthet som har med seg lykksalighet over bare å være til, med kjærlighet og medfølelse for alt som finnes, akkurat slik det er.

Mayakalenderen går inn i den sjette og siste galaktiske natten den 7. november 2009. Ifølge den kjente forskeren Carl Johan Calleman så vil verdens økonomi kollapse kort tid etter dette.

Calleman er en rennomert forsker på Mayakalenderen og har brukt flere tiår på å finne ut av den egentlige hensikten med den. I 2004 så ga han ut boka The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness. Her beskrev han at den globale økonomien ville begynne sin kollaps når den femte natten i den Galaktiske Underverdenen i Mayakalenderen startet (side 223). Det var den 18. november 2007. Økonomer er enig i at kollapsen startet i desember 2007.

Total økonomisk kollaps i desember 2009?

Calleman mener at den amerikanske dollaren vil kollapse helt i november eller desember, noe som han kobler til den sjette galaktiske natten som begynner den 7. november 2009. Dette vil kunne bli forårsaket av en demoraliserende politisk hendelse.

I videoen nedenfor ser du Carl Johan Calleman snakker om at verdier, uansett om det er tall på en datamaskin, på papir eller sedler, vil miste sin verdi og bli erstattet av en rettferdig løsning hvor man ikke blir slavebundet til banksystemet. Det innebærer nok et lengre tidsperspektiv før en ny og sunn økonomisk løsning kommer på plass, men den globale, totale kollapsen spår han til slutten av 2009.

Forutsigelser ifølge Calleman:

  • Global finansiell kollaps når femte natt begynner
  • Vestlig dominans av verden vil slutte
  • Abstrakte verdier vil kollapse

Abstrakte verdier innebærer verdier som i seg selv ikke har noe verdi, som tall på en bankkonto, verdipapirer som aksjer samt papirpenger. Verdien på disse opprettholdes bare på grunn av folks aksept av dens verdi. Gull og sølv er derimot objekter som i seg selv innebærer verdien.

Mayakalenderen angir ingen dommedag

Mayaene har aldri sagt at verden vil gå under. Dette er en generell misforståelse som blir utnyttet på feil måte verden over av filmindustri og så videre.

Det Mayaene derimot har sagt er at ni guder vil komme og at verdens sivilisasjon vil få en ny fødsel. Dette innebærer en verden i fred med likhet, sikkerhet og en tilhørighet til et spirituelt univers.

Veien dit derimot vil kunne medbringe sine utfordringer. En total økonomisk kollaps vil virke inn på de fleste mennesker verden over. De fattige vil i denne sammenheng bli de rike med sine kunnskaper om å dyrke jorda og overleve på begrensede midler.

Mayakalenderen er enkelt sagt en kalender som angir ulike energier basert på hvilke tidsepoker man er inne i. Disse galaktiske energiene resulterer i endringer verden over. Dette viser Calleman til ved hjelp av illustrasjonen nedenfor.

Illustrasjonen viser Mayakalenderens tidsepoke for den Galatiske Underverden

Illustrasjonen viser Mayakalenderens tidsepoke for den Galatiske Underverden.

Mayaene benyttet kalenderen for å feire betydningsfulle endringer i energiene. På disse tidspunktene ville shamankonger komme med profetier for tiden forut i den nye energien. En kunnskapsbase var skapt basert på hvordan energiene endret seg i henhold til kalenderen. Dermed kunne man komme med relevante spådommer i den umiddelbare tiden fremover.

I illustrasjonen ovenfor så ser du historiske hendelser som er koblet til de ulike energiene koblet til dagene og nettene i fasen for den Galaktiske Underverden. Denne såkalte underverdenen er bare en av ni nivåer i Mayaenes nedtegnelser.

For mer informasjon, se De ni Underverdener i Kosmos. Hver underverden består igjen av sju dager og seks netter av den guddommelige skapelsen, som vist i illustrasjonen nedenfor.

En illustrasjon av de guddommelige kreftene som styrer de Sju dagene og Seks nettene, også kalt De Tretten Himlene.

De guddommelige kreftene som styrer de Sju dagene og Seks nettene, også kalt De Tretten Himlene.

Mer informasjon finner du i artikkelen De Tretten Himlene som en Kreativ Prosess.

Calleman: Sluttdatoen er 28. oktober 2011

Calleman har spesielt studert sluttdatoen for Mayakalenderen nøye og har kommet frem i sin forskning til at den kjente datoen 21. desember 2012 ikke er riktig. Han hevder i sine undersøkelser at den egentlige datoen er fredag 28. oktober 2011. Dette er fremdeles det viktigste spørsmålet de som er interessert i 2012-fenomenet kan stille seg. Dette fordi det har en veldig betydningsfull og praktisk konsekvens til hvordan vi relaterer oss til fremtiden.

Mens mange ønsker å feie sluttdatospørsmålet under matta så mener Calleman at vi ikke kan gjøre det uten å beholde vår intellektuelle integritet intakt. John Major Jenkins er en amerikansk forfatter og forsker som har laget en dokumentar på History Channel hvor 21. desember 2012 ble presentert som en dommedag hvor verden ville gå under.

Mens de fleste kunnskapsrike mennesker trolig vil slå fra seg den måten å presentere Mayakalenderen på, er det viktig å spørre seg hvem som vil tjene på det og hvorfor sluttdatoen konsekvent er plassert til 2012 i stedet for 2011 av media.

Ifølge Calleman er datoen 21. desember 2012 basert på tro, mens 28. oktober 2011 er basert på bevis. Førstnevnte dato er aldri forsøkt bevist. Mayakalenderen angir ikke denne datoen overhode. Som en kontrast er 28. oktober 2011 basert på massive vitenskapelige bevis på at de Ni Underverdener og Tretten Himler avdekket i urgamle Mayanedskrivninger absolutt beskriver en kosmisk evolusjon i alle sine aspekter.

Mayaenes nedskrivelser angir en syklus på 26.000 år. Calleman mener denne syklusen kulminerer den 28. oktober 2011. En høyst respektert Mayashaman, Don Alejandro Oxlaj fra Council of Elders som også er rådgiver for presidenten i Guatemala, har uttalt at han sier seg enig i datoen som Calleman har kommet frem til. Ånden Iliuka, kjent for mange nordmenn, har også uttalt i sine kanaliseringer at denne datoen har en viktig betydning.

Hvorfor Mayakalenderen har en sluttdato

Ulikt alle andre kalendre, hvorfor er det slik at Mayakalenderen har en sluttdato? Svaret på dette er at Mayakalenderen uttrykker en totalt annerledes type tid enn andre kalendre. De fleste kalendre, slik som vår kjente Gregorianske, Muslimskske, Buddhistiske eller Jødiske kalendre, er basert på astronomiske, målbare sykluser og reflekterer kontinuerlig tid.

Siden astronomiske sykluser vil fortsette i de neste milliarder av år så er det ingen grunn til at kalendre basert på disse vil noensinne komme til en sluttdato.

Siden Mayakalenderen har en sluttdato så må dette åpenbart være basert på en annen type tid enn mekanisk tid. Sluttdatoen kan anses som bevissthetsbasert tid, noe Grekerne kalte Kairos. Ser man på nedskrivninger fra oldtiden for mer informasjon rundt opprinnelsen til Mayaenes Long Count (Mayakalenderen) så angir de at kalenderen er basert på Tree of Life.

Dette er angitt i Temple of the Inscriptions i Palenque, Mexico. Mayaenes tid er kvantisert og beskriver kvantumstadier i det Kosmiske Livets Tre. Det er opp mot dette, og ikke kontinuerlig astronomiske sykluser, vi kan forstå avgrensede perioder i våre liv og menneskets sivilisasjoner.

Det er det kosmiske livets tre i senter av vårt univers som står bak disse kvantumperiodene. Det ble først oppdaget av moderne vitenskap i 2003. Dette innebærer en revolusjon i hvordan vi ser vår hele eksistens. Det påvirker ikke bare vitenskapen, men også hvordan vi forstår religiøse profetier, som ofte inkluderer referanser til Livets Tre.

Mayakalenderen benytter spesielle symboler for hver dag kombinert med et nummer. Disse kvantumtilstandene skaper den geologiske og historiske era i den kosmiske evolusjon som Mayaene refererer til som tidsaldre. Mange forventer et kvantumskifte når Mayakalenderen kommer til sin sluttdato.

De som studerer den bevisbaserte Mayakalenderen vil se at nesten alle konflikter og krig opp gjennom menneskets historie faktisk stammer fra et kvantumskift mellom kosmiske energier.

Med sluttdatoen i Mayakalenderen menes det en fullførelse av evolusjonen og at en verden i harmoni vil stige frem over en relativt kort tidsperiode. Altså ingen dommedag hvor jorda går under.

Årene som følger 28. oktober 2011, vil derfor bli spesielle. Om det menes 1, 10 eller 20 år gjenstår å se. En visjon om «Edens Hage» på et høyere plan (5. dimensjon) mangler derimot enhver rasjonell basis opp mot de som baserer seg på mekaniske astronomiske sykluser hvor en ny syklus vil begynne.

Fra dette perspektivet hvor vi går mot slutten av syklusbaserte endringer og den høyeste kvantumtilstand i universet, er det logisk at den økonomiske nedsmeltingen som vi er inne i, er begynnelsen på slutten av syklusene i økonomien. Rundt tiden hvor den Sjette Galaktiske natt  benynner den 8. november 2009, antar Calleman at finanskrisen forsterker seg og at den amerikanske dollaren kollapser og drar med seg det etablerte pengesystemet verden over. Det er viktig å forstå at uansett hva som vil utløse kollapsen, eksempelvis en politisk hendelse, så er det energiene av denne natten som vil bringe frem resultatet.

Denne mektige Mayapyramiden i Tikal, Guatemala, viser de 9 underverdener som Mayaene har basert sin kalender på.

Denne pyramiden i Tikal, Guatemala, viser de 9 underverdener som Mayaene har basert sin kalender på.

Positive tider i vente

Det som er viktig er å se i denne prosessen er hva som vil komme ut av gjenfødselsenergien fra andre halvdel av den sjette dagen. Vi kan bare gjette på hva en slik endring vil medføre. Vi kan anta at konsekvensene i vårt daglige liv vil bli merkbare etter hvert.

Mange vil kunne miste troen på Skapelsen på grunn av de omfattende endringene man vil merke på kroppen. Man bør derimot se på det positivt. Bevisstheten i den Galaktiske Underverden er allerede forhåndsplanlagt til å iverksette beskyttende mekanisker for å stoppe videre vekst i samfunnets struktur.

Det sluttdatoen 28. oktober 2011 gjør er å anbefale folk å forberede seg for denne endelige kollapsen av de gamle maktbaserte energiene i den Sjette natten.

Filmen «2012» er skremselspropaganda

Det er mest sannsynlig ingen tilfeldighet at den første storfilmen fra Hollywood om 2012 har planlagt verdenspremiere den 13. november 2009, få dager inn i den Sjette natten. Makteliten som styrer Hollywood vil ønske å skape forvirring blant folk om Mayakalenderen ved å manipulere sannheten om sluttdatoen samt sørge for å skape maksimal frykt rundt en dato som er prosjektert til et tidspunkt i fremtiden hvor det er for sent å forberede seg.

Mest sannsynlig vil filmen være basert på en katastrofe som totalt ødelegger kloden hvor de få overlevende vil være uten spirituell bevissthet/styrke etterlatt av en maktelite som vil gå under jorden i egne arker. Assistanse fra utenomjordiske vesener med gode hensikter vil være et element som trolig heller ikke er inkludert.

Profetier for sluttdatoen

Nå skal jeg gjøre noe som er ytterst usikkert og som blir rene spekulasjoner. Nemlig å spå flere år inn i fremtiden.

Min oppfatning er at vi i 2010 vil potensielt kunne oppleve at det økonomiske systemet vil kollapse. Verdisaker som gull og tjenester vil over tid kunne erstatte verdiløse papirpenger, aksjer og kontoutskrifter som bare viser tall som ikke har en reell verdi.

I 2011 vil de fleste regjeringer verden over potensielt bli tvunget til å gå av på grunn av at all sannhet kommer frem for hele folket. På slutten av året vil elektromagnetiske solstormer kunne slå ut satellitter og elektronikk, og dermed effektivt sette en stopper for radio, TV, internett, mobiltelefoner og alt annet som benytter kretskort i deler av verden.

I 2012 vil samfunnets infrastruktur kunne kollapse på grunn av ekstremvær som vil skylle over oss på grunn av global oppvarming fra galaktiske energier og kraftige vinder som vil skape furore. Dette kan medføre at transportmidler avhengig av drivstoff stopper og butikkhyller blir tomme for mat. Større byer vil kunne kollapse da for mange folk bor tett på hverandre uten å få tilstrekkelig nok mat eller ha fungerende alternative varmekilder.

I 2013 gjenskaper menneskeheten et samfunn hvor folk bryr seg om hverandre på en helt annen måte enn i dag, man handler med hjertet fremfor hodet, ledere velges basert på visdom og et oppriktig ønske om å tjene folkets beste, telepati utvikles som ny måte å kommunisere på (å lyve blir umulig). Når vi har ordnet opp på kloden og i samfunnet og all løgn er avslørt så vi vil motta assistanse fra utenomjordiske raser med gode hensikter. Fase to av veien mot Edens Hage kan dermed påbegynnes hvor jordkloden gjør sin renselse for å gå inn i 5. dimensjon, et akseskifte gjør at Norge havner i Spanias breddegrader. Mennesket blir fullt bevisste sjeler og en del av et galaktisk fellesskap.

Reagerte du på noe av det som står ovenfor her (spesielt det siste) så er det en bekreftelse på hvor ytterst vanskelig det er å komme med profetier for fremtiden overhode. En profeti om noe som skal skje i løpet av de nærmeste tre månedene er en ting. Å spå flere år inn i fremtiden noe helt annet, selv om Mayakalenderen gir oss et rammeverk.

[Red. kommentar 2015: I etterpåklokskap er det åpenbart at man umulig kan tidfeste endringene i den guddommelige planen. Ei heller er det smart, men at den på et eller annet tidspunkt kommer når den kollektive bevisstheten er klar for det. Det gjenstår fremdeles å se.]

Det er opp til deg selv å vurdere hvordan fremtiden blir. Andre mennesker, meg inkludert, kan overhode ikke med sikkerhet si hvordan det blir i 2012 og forbi.

Tikal.

Et overblikk av pyramiden i Tikal. Et uidentifisert objekt snek seg inn til høyre for toppen av pyramiden.

Den nærmeste tiden

Når det etablerte internasjonale pengesystemet kollapser i den Sjette natten (eller når enn det skjer) så kan tingene gå i to retninger. Man kan håpe at det vil bli en gressrotorganisasjon basert på en ny økonomi uten banker, renter og vekst som skaper en verden uten dominanse. Dette kan potensielt gi en verden som er basert på sanne likhetsprinsipper med villig samarbeid hvor grådighet ikke eksisterer.

Det er derimot naivt å tro at et slikt nytt system i henhold til den kosmiske plan vil inntreffe uten motstand. Makteliten vil neppe gi slipp på sitt herredømme. Spesielt med tanke på at det trolig er de som har planlagt neste økonomiske kollaps, noe som er en effektiv måte å spre frykt verden over på og som igjen gir mulighet til å innføre unntakstilstand og dermed totalitær makt over folket.

Finanseliten, regjeringer, media og rådende virksomheter verden over vil naturlig søke å opprette én ny global valuta og forbli i maktposisjonen, noe de er godt forberedt for.

Mange vil igjen oppleve undergangen av det etablerte dominante samfunnet som et sjokk da det vil fjerne illusjonen av trygghet i en verden som folk er blitt vant med å leve i. Det gjør naturlig nok jobben for makteliten enklere.

Menneskets redning: Den Universelle Underverden

Ser vi på Mayakalenderens niende og siste trinn, den Universelle Underverden, vil denne bringe med seg en ny enhetlig bevissthet som har med seg lykksalighet over bare å være til, med kjærlighet og medlidenhet for alt som finnes, akkurat slik det er.

På denne måten vil ikke ting bli bedre slik det er i de gamle økonomiske prinsipper, men livet vil bli mer behagelig da ting blir oppfattet på en annen måte på grunn av et nytt bevissthetsnivå.

Med andre ord så vil vi i årene som kommer se en forvirrende blanding av en tilsynelatende motstridende utvikling. Det vil ta lang tid for folk å komme på plass i forhold til hvordan ting vil utvikle seg etter dette.

Visjonen som synliggjør seg for tiden som kommer er verken at verden kommer til å gå under eller at vi vil sveve lykkelig dagen etter en bestemt dato. Det som er sikkert er at alle som streber etter å gå inn i den nye verden må oppriktig søke sannheten og unngå overforenklede forklaringer.

Det du tar med deg til den nye verden er grunnlaget for det du vil skape der. På grunn av dette så er det vesentlig å holde seg unna følelsen av frykt og i stedet handle ut fra sannheten i hjertet ditt. Glem de tingene som er basert på frykt, mangel og lidelse. Hodet ditt vil kunne si deg at endringer er ubehagelig, men ditt hjerte vet at det er noe fantastisk som venter på deg. Det er opp til deg å velge hvilken vei du tar.

Stol på hjertet ditt. Det er din veiviser, din vokter og beskytter når virkeligheten går i oppløsning. Dette er det ville eventyret som sjelen din kom her for å være en del av.

Dette er nettopp de dagene du planla for å hjelpe den kollektive bevisstheten til å gi slipp på frykten for endringer. Dette er kun en test som du selv gir deg. Frykten for endringer er det eneste mellom deg og den neste verden. Endringer er til for å feires.

Mayakalenderen er en revolusjonerende milepæl for sjelen. Når du gir slipp på frykten for endringer, vil de gamle profetiene ikke være noe å frykte og de trengs ikke lengre å bli sanne. Profetier er her for å vise oss en potensiell fremtid. Om vi ikke liker den så kan vi velge å endre den til det bedre for hele menneskeheten bare med å fylle på med positive tanker og gi slipp på våre frykter og de negative tankene.

Akkurat som et vannglass med skittent vann. I stedet for å tvinge vekk det skitne vannet så heller du bare på med friskt vann i stedet. Dermed vil det skitne vannet forsvinne av seg selv.

Dette er et enormt steg du kan ta for å utvikle deg til en mester i den fysiske virkeligheten. Alt er som det skal og i henhold til den guddommelige plan.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
67%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
33%
Dårlig
0%
Om forfatter
Frank Aune
Frank Aune er grunnlegger og sjefsredaktør av Nyhetsspeilet.no med erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Kommentarer

99 kommentarer på "Profetier for 2012"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste