Du leser nå
Veikart for den som ønsker å bli opplyst

23 minutter lesetidVeikart for den som ønsker å bli opplyst

Dersom du føler deg overveldet av konspirasjoner og du lurer på hvordan du skal få det hele til å henge sammen, har du her en vei du kan gå slik at du kan få de perspektivene som du trenger for å forstå helheten.

Tiden vi nå lever i er farlig nær ved å kaste mange mennesker ut i kaos. Det er ikke bare USA og England som holder på å gå opp i limingen. Hele verden bærer preg av endring mot det ukjente. Denne artikkelen er skrevet med den som nylig har kommet ti det faktum om at de ikke kan stole på at verdens lederskap har deres beste interesser i sine tanker. Den som er relativ nykommer til denne erkjennelsen har mange utfordringer foran seg før en kan si at man har kommet i mål.

Den største av alle utfordringer er frykt. Det kan virke så skremmende å gjøre seg kjent med alle konspirasjonene som avsløres underveis at enkelte ønsker seg heller tilbake ti sin komfortsone der de kan dra ned rullegardinen og gjemme at de noen gang begynte på en verd ut av ”The Matrix”.  En annen utfordring er å vite hvilken vei en skal rette sin fokus på for å spare tid og bli opplyst nok til å få se de store perspektivene.

Tiden vi nå lever i er blitt godt speilet i Harry Potter filmen, ”Harry Potter og Fønixordenen”. Under dekke av å innføre skolereformer iscenesatt av maktapparatet som styrer Ministeriet og massemedia i Harry Potters magiske verdenen innføres en stadig økende mengde av påbud og regler som frarøver skoleelevene både retten til kompetanse, sannheten og frihet. Mens en liten gruppe organiserer seg mot denne faren føler de fleste elever på skolen lydig etter alle påbud og krav om endring mot diktatur. For den som ikke har sett mening i å se på Harry Potter filmer, er denne, uten tvil, en som reflekterer situasjonen vi opplever i storsamfunnet i dag.

Harry Potter må starte sin egen selvforsvarsskolen på skolen, i all hemmelighet. I denne verden har vi blant annet Nyhetsspeilet, en av mange Internett steder som tilbyr en vei ut av illusjonene og tilbake til frihet og personlig integritet. Det jeg her skriver er mine personlige forslag. Jeg mener det er gode fordi jeg er en av de som har brukt mer tid enn de fleste til å bli opplyst om det som skjer. Mine forslag er ment til å være en rettesnor for deg som kommer etter og som har dårlig tid. Det handler om å samle på innsikter i riktig rekkefølge. Når jeg skriver ”riktig” i denne sammenheng mener jeg det nokså løselig fordi mange veier fører til Roma. Når det er sagt, er noen lettere og kortere enn andre.

Alt sammen handler om åndelig innsikt

Mange rygger tilbake umiddelbart ved slike påstander. De vil heller ha revolusjon, krig og hevn på de som har gjort verden til en så forferdelig sted. Når vi bruker systemisk tenkning stiller vi også spørsmålet hvordan har det blitt slik? Svaret er at vitenskapen og religion har sviktet massene med den oppgaven de har fått av verdens borgere – Begge institusjonene skulle forvalte sannheten og kunnskap. Jeg tør påstå at begge har sviktet deg i den oppgaven.

Du lurer kanskje på hvorfor mennesket har vært så fiendtlig innstilt mot hverandre. Det kan vi takke religion og vitenskap for. Begge har fremmet en fragmentert forståelse av den helheten vi faktisk lever i. Religioner har gjort det ved å starte kriger om hvem som har den ”riktige” troen, den ”riktige” Guden. Ved å skape en personlig, maskulin og emosjonell overmakt som straffer de som ikke er lydig, og som favoriserer ett kjønn fremfor en annen har vi intet annet enn en manns dominert autoritet som utøver sin makt ved straff dersom det er det minste misnøye – enten det er Gud, presteskapet eller mannen fremfor kvinnen. Når det gjelder vitenskapen, så kan vi bare peke på at Freud fremmet tanken om at menneskets ubevisste var en rest fra vår dyrisk fortid. Den inneholder kilden til alle våre voldelige tendenser og uhemmede seksuelle impulser. Gjør et oogle søk på ”The Century of the Self” for å se en 4 – timer lang video som forklarer grunnlaget for vårt konformsamfunn, konsum samfunn og krigføring mot frihet.

Tidligere artikler på Nyhetsspeilet som jeg har skrevet dekker innsikt om hva som er problemet med vitenskap og religion. Les disse, også artikler som handler om menneskets psykologi.

Det vi tror om bevissthet og dens essens er med på å skape hele grunnlaget for vårt mentalt kart. Jeg tør påstå at det spørsmålet er langt fra avgjort eller besvart av mennesker som leser Nyhetsspeilet. Det mentale kartet hjelper oss navigere, særlig når terrenget begynner å bli ukjent. Vi beveger oss rett inn i det ukjente nå. Med stor fare for fremtidig sosial uro, økonomisk uro, konfrontasjoner med krefter som ikke har sine beste interesser i sine tanker, mulig klima katastrofer, m.m. vil det være svært viktig for alle i fremtiden å ha sitt mentalt kart oppgradert og justert slik at de ikke begår handlinger som er i mot sine beste interesser. Da tenker jeg særlig å utøve vold på andre, hevn aksjoner mot ”systemet”. Det blir en stor test for alle å ikke selv falle i fellen og ta liv hos andre for å tilfredsstille vår umiddelbar følelse av rettferdighet. Også her er Harry Potter filmen et klart budskap mot slutten – om å holde stien sin ren.

Det vi ser rundt oss nå er en kamp der dualitetskreftene er sterkt engasjerte. Disse har alt å gjøre med vår åndelig utvikling å gjøre. Kampen mellom det ”gode” og det ”onde” er ikke bare en metafor som sitter dypt inne i menneskets sinn. Det eksisterer i faktisk forstand. Det gode er definert ut i fra en forståelse om at all bevissthet er knyttet sammen i et stort fellesskap og derfor er det gode å strekke seg ut til andre og tjene andre med minst 51% av dine energier, mens du tjener egne interesser med ikke mer enn 49%. Selvutslettelse er ikke en del av positiv polarisering. Negativ polarisering er bygget på en forståelse om at vi lever i et fragmentert univers der alle er isolerte ”øyer”. Derfor er det meningsfylt å tjene egne interesser gjerne på andres bekostning minst 95% og andres interesser maks 5%.

Det heter seg at negativ polarisering er også en vei der en kan utvikle sin åndelig innsikt, men bare frem til et visst punkt. Da må all polarisering forstå seg på enhetsloven og positiv polarisering. Det er visst en tøff  oppgave å gå denne veien da det krever mye fokus å holde tjeneste til selv så høy som 95%. Det kan se ut som noe attraktivt, når du ser på elite kulturer der skjønnhet, makt, innflytelse og penger er dagens stikkord. Under overflaten til psykopatene er det alltid redsel for at noen andre  skal komme bak og true ens posisjon. På dette nivået er all ting et spill – som sjakk og poenget alltid er å vinne. En må også samtid huske at all konkurranse skaper langt flere tapere enn vinnere – i t forhold 1: 99.999 prosent.

Selv om jeg er mot religion som institusjon er jeg også oppmerksom på at skjult visdom er å finne også innenfor de såkalte hellige skriftene til så å si alle teologier. I Bibelen er det et vers som mange har stusset over i Markus står det skrevet: ”De som har, de skal få mer. De som ikke har de vil bli fratatt det de har i tillegg”. Pussig gåte. Bibelen er full av slike gåter. En må ha den rette nøkkelen for å løse disse opp slik at de gir mening.

I dag kan leseren utforske temaer slik som nær døden opplevelser og tidligere livs minner gjennom spontane minner hos barn og voksne og gjennom den hypnotiske regresjons teknikken. Dette er faktisk det første og mest viktig steg i riktig retning for å oppdage ens åndelig essens og natur. Også viktig steg for å oppdage tilværelsens skjulte strukturer. Det vil si ikke bare livet men også dødens struktur. En oppdager at bevissthet dør aldri. Det gir nøkkelen til gåten i Markus. I Bibelen blir man alltid oppfordret til å søke etter sannheten. Det vil også si stile kritiske spørsmål til etablerte sannheter. Den som søker etter innsikt i sitt liv vil finne innsikt og selve prosessen skaper en kjede reaksjon som gjør at en får enda mer innsikt. Et viktig poeng her er også at vi lever flere liv (mange liv) og når vi har begynte å søke og finne, beholder vi den innsikten inn i det neste livet slik at prosessen vokser med eksponential hastighet. Den som ikke søker overhodet – det vil si lever hele sitt liv i komfortsonen – vil miste alle sine minner om tidligere liv neste gang de fødes. Det er det som blir fratatt dem som ikke søker. Da er Bibel verset klart og tydelig.

Det som skjer når en starter søken etter innsikt på personplanet er noe som gjør resten av prosessen så mye lettere, selv om det likevel er tungt nok. Det første man oppdager er at døden er en illusjon. Det neste er at en har blitt løyet til og dupert til å bli redd for døden av makten som råder – uansett om det er vitenskap eller religion. Det som teller her er at frykten begynner å forsvinne og kartet ditt begynner å ta form. Du som individ er en fri sjel under utvikling med ansvar, myndighet og mulighet for alt som er. Det er du som er sjefen for ditt liv ikke myndighetene.

Hvilken kilder kan du bruke for å bli klokere på din personlig identitet? Mange begynner med å lese bøker om nær døden opplevelser. Den første boken var skrevet av Moody og heter ”Livet etter livet”. Det er også en god dokumentasjon om fenomenet på TV . En BBC dokumentar som heter ”On the day I died”. Etter det vil jeg anbefale noen gode bøker som omtaler fenomenet med hypnotiske regresjoner. Mange Liv Mange Mestre av Dr. Brian Weiss er en fin start. Jeg har skrevet Livets Håndbok som et veikart til denne prosessen. Boken er på Norsk og gir en veldig ryddig gjennomgang av evidensen om vår åndelig opphav og identitet.

Kort oppsummert, det du lærer når du oppdager at du faktisk kan vite mye om de skjulte sidene ved tilværelsen er:

 • Bevissthet er udødelig
 • Du lever mange liv der intensjonen er fortløpende utvikling gjennom prøving og feiling
 • Du er ansvarlig for dine valt og dine resultater, inklusiv din egen utvikling.
 • Du velger ditt kjønn
 • Du velger minst en av dine foreldre – som gir deg det du trenger for å lære gjennom motstand eller kjærlighet
 • Karma loven er ingen teori men en universal lov – det du sender ut får du tilbake
 • Dine talenter kommer fra tidligere erfaringer
 • Enkelte holdninger, frykter og fobier kommer fra tidligere erfaringer
 • Du har en høyere bevissthet som er der for å hjelpe deg i ditt liv
 • Du er en fragment av en større enhet – en åndelig familie på ca tusen andre individer
 • Du mister aldre noen som du elsker
 • Det er ingen helvete – karma loven sørger for balanse
 • Det er heller ingenting som heter Synd – bare læring
 • Du har tilgang til uendelig mye intelligens og visdom dersom du søker rett sted
 • Vi er alle knyttet sammen gjennom bevissthet
 • Ditt ubevisste sinn er 90% av din personlighet og du er programforpliktet å bli kjent med denne siden ved deg selv gjennom drømmer, meditasjon og transe.
 • Frykt er noe du er tjent med å fjerne fra ditt liv som en kunstig brems
 • Alle har sin egen agenda og oppgave for hvert eneste liv
 • Det som er riktig for deg er ikke det som er riktig for din nabo da han/hun har sin egen agenda og vei å gå.

Med denne innsikten kan du begynne å sette sammen et nyt mentalt kart som forteller deg: Hensikten med livet, din identitet, dine verdier, dine evner, dine muligheter og begrensninger, ditt ansvar, moral, forhold til deg selv, andre og resten av universet. Om du trodde at du ville oppdage negative og tøffe ting om deg selv med selvinnsikt, tar du veldig feil. Det er stort sett veldig oppløftende ting du får vite. Det gjør at hele kabalen går opp.

Så var det samfunnet (skamfunnet)

Når du har en grunnleggende forståelse av ditt opphav og ansvar er du klar for å takle dette med samfunnet uten å falle inn i alle fellene som er lagt ut for deg. De store handler om frykt. Når du vet hva som er sant kan du ikke bli manipulert gjennom løgn. Først må du forstå at avisen og masse media er ingen god kilde for sannheten. Nå nylig marsjerte mellom en halv og to millioner sinte Amerikanere i Washington DC for å protestere mot helsereformer og finans skandalene. Det var angivelig den største protest oppmøte noen gang – større enn de mot Vietnam krigen.

dc-march

Visste du om denne protesten i USA? Om det er nyheter for deg er det fordi masse media ikke synes at det var noe du trengte å vite om. Det minner meg om spørsmålet om et felt tre lager lyder i skogen dersom det er ingen der som kan høre. Stillheten rundt store begivenheter som markerer trender i blant befolkningen er en fin måte å bremse på denne utviklingen. En ville tro at pressen hadde en nøytral holdning til utviklingen av tendenser i samfunnet – det var nå slik før i tiden. I dag er masse media eiet av det samme globalistene som vil ha kontroll over befolkningen – derfor er deres nyheter det som passer dem og ikke deg.

G-20 møtet som var i Pennsylvania nå i September har du kanskje hørt om, men har du hørt at 1,200 politi og militær bevæpnet med øredøvende ”sonic weapons” tok over byen og gikk til voldsomme angrep på fredelige demonstranter – som faktisk er brudd på konstitusjonen. I bildet som er under har mennesker ikledd militære uniformer arrestert en protester der han forsvinner inn i en sivil bil uten markering av noe slag. Myndighetene nekter for at de er militære personell og sier at de er ”law enforcement offisers from a multi-agency tactical response team” hva enn det nå betyr.

Det hele minner om tilstander etter orkanen Katrine traff New Orleans der Blackwater Mercenaries tok på seg oppgaven om å tvinge våpen fra de som var igjen etter flommen – også et alvorlig brudd på konstitusjonen.

g20-military-arrest

Så det skjer mye her i verden som forteller deg om tilstander du trenger å være klar over. Når du oppdager at massemedia fylles med propaganda, underholdnings nyheter, og sport må du søke andre steder. Internett er en selvfølgelig god løsning. Mange prøver å gjøre denne delen av Internett til å være svært upålitelig og betent, nesten som pornografi. Enkelte liker å kaller de som legger ut nyheter på nett i ”blogg” form for halvgale konspirasjonsteorister. Hele situasjonen minner mest om en sitat fra George Orwell – ”In a time of ultimate deceit, it is a revolutionary act to tell the truth”.

Ny militær teknologi brukes nå i en rekke land for å spre mennesker som protesterer mot deres regjeringer. Land som Irak, Georgia og USA er notert. Den øredøvende støyen er beregnet til å skape forvirring i den enkelte. Selvfølgelig er det mange som blir ”truffet” av denne ”lyd kanonen” som ikke har gjort noe galt. Er ikke det fint hva vitenskapen finner på?

Lyd-kannon

For den som ikke er god på det engelske språket er det en del utfordringer når det gjelder å surfe Internett etter internasjonale nyheter. Det meste foregår på engelsk. Gjør det du kan for å følge med.

Her er noen linker som jeg bruker ofte:

Denne listen er en liten håndfull og er likevel nok for å få deg i gang. Når du kommer inn på disse sidene vil du få mange bekreftelser på konspirasjoner som blir skrevet om på Nyhetsspeilet.

Hva vil du oppdage når du begynner å undersøke denne informasjonen? Det som skjer er vel noe av det tøffeste en kan forestille seg i forhold til en omstilling av ens antagelser om hva virkeligheten egentlig er. Dersom du er kjent med dette stoffet vet du selv hvordan det var for deg å vende om dine antagelser og tro om hvem du kunne stole på. De aller fleste mennesker har en stor innbygget tillitt til storsamfunnets autoriteter, myndigheter og eksperter. Det kunne ikke forestille seg at de kunne lyve, manipulere eller handle på måter som var uetisk. Det er skandale. Det å bli kjent med hvordan verden virkelig fungerer er en fortløpende serie med skandaler på skandaler – bli vant med det.

De fleste mennesker tror at våre myndigheter, autoriteter og eksperter handler slik at våre beste interesser blir ivaretatt. Som en patriarkisk vennligsinnet fader figur handler de på våre vegne. Da kan vi slappe av, slå på TVen og slutt å tenke. Da jeg skrev Skjult Agenda (gratis nedlastbar pdf fil på www.acnlp.no) så gjorde jeg en systemisk undersøkelse om det stemte at storsamfunnet er til for å fremme vår trivsel. I systemtenkning er det en rekke kriteria som må til for at det skal kunne bevises å være sant eller usant.

Jeg tok for meg kriteria som:

1.  En understøttende fysisk miljø – dvs. rent vann, luft, mat osv.

2.  En understøttende infrastruktur – det vi er alle avhengig av for å fungere.

3.  En understøttende energi politikk – symetrisk fordeling av tilstrekkelig energi til alle

4.  En understøttende sosial miljø – fredelig omgang med våre medmennesker – også de som er av forskjellige raser

5.  En adekvat mengde med utfordringer som gir passende impulser til forbedring. (for ikke å dør inne i komfortsonen der alt står stille)

6.  En understøttende teknologisk utvikling som bidrar til bedre livskvalitet og harmoni.

Det jeg oppdaget var klart og tydelig. Storsamfunnet er ikke beregnet for å gjøre oss lykkelige. Heller det motsatte. Jeg ble sint, forbannet, og kamp klar. Så tenkte jeg meg om enda en gang. Hele min tankerekke var basert på en heller overfladisk forståelse av livet. I en åndelig sammenheng er det meningsfylt at bevisstheten skal, gjennom prøving og feiling i en blandet verden av dualitet  søke frem ti sannheten og oppdage løgnene for så å bli fri.

Når vi ser på storsamfunnet gjennom et for lavt filter – så er storsamfunnet full av feil – alt er galt, liksom. Men det er ikke helt sant. Alt er akkurat som det skal være, sett fra et åndeig ståsted. Det er fordi meningen med denne åndelige skolen (jeg kaller den tredje densitet) er sjelsbevissthet og valg av polarisering. Da må sjelen gjennom denne skolen som er så til de grader fragmentert – for å forstå hvordan verden faktisk fungerer. Så kommer vi til enda et høyere nivå av frihet. Tenk deg en verden som er 100 ganger mer harmonisk enn det beste vi kan prestere på denne Jorden!

Universet

En skulle tro at nok er nok – jeg vil ikke mer! Men vent litt hva med resten av universet. Religioner – Kristendom – påstår at Gud lagde verden på 6 dager – så ble han sliten og måtte hvile. I følge Kristendom er vi alene i universet. Gud skapte mennesket i sitt bilde.

Om du virkelig har lyst til å bli opplyst, trenger du å få med deg dette steget også. Tenk på det som den siste skansen. I følge vitenskapens store anstrengelser gjennom SETTI har vi søket etter kontakt fra universet på alvor for lenge siden og vi har rett og slett ikke fått svar. Som det fremstår i filmen, ”Independence Day” er det en sannhet med visse modifikasjoner. Jeg tilbyr følgende linker:

Om du trodde du var alene i universet, tro om igjen. Det er du aldeles ikke.

Det neste bilde viser et svar på en melding sendt fra Aricobo teleskopet i Syd America – Verdens største radio teleskop. Den opprinnelig meldingen skapt bl.a. av Karl Seagen. Skulle vise ET intelligens hvem vi var, hvor vi kom fra, vår dna, grunn elementer og befolknings antall.  Så kom svaret  – ikke i form av en radio melding, men i form av en korn sirkel slik at alle kunne se.

chilbolten

Kunne du tenke deg en mer intelligent tilbakemelding fra en høyere intelligens – også en med humor? I kornet, ved siden av vår høyeste teknologi, ligger svaret slik at alle kan se. I det øverste bildet av koden kan du se til høyere det symbolet som erstatter Karl Sagens radio teleskop som var i hans opprinnelig melding. I fotografiet under ser du en kornsirkel som var laget året før, også i Chibolten som viser deres form for radioteleskop i forstørret skala.

chilbolten-radio

Da denne artikkelen er en form for smakebiter, må du selv grave frem informasjon som kan hjelpe deg å forstå disse formasjoner på en bedre måte. At et stort antall kornsirkler ikke er lagd av mennesker er nokså godt bevist. Intelligensen som ligger bak er heller ikke det noen form for spørsmål om. La oss gå videre og stikke nesen inn i noe som heter ”The Disclosure Project” – http://www.disclosureproject.org/

Dr. Steeven Greer har gitt opp sitt arbeid som lege for å arbeide for avsløring av det som styresmakten har holdt hemmelig fra massene hele tiden mens de selv har hatt innsider tilgang til informasjon og teknologi som kunne dra verden blant annet ut av avhengighet til olje som drivstoff. Last ned intervjuet fra 2001 – som dessverre har druknet i andre media begivenheter det året – nemlig 11, september. På denne pressekonferansen står den ene etter den andre fra militæret, og sivile, mange med høye sikkerhets klaringer som er villig til å fortelle til kongressen det du vet om ET- prosjekter. En mann står frem og påstår at USA har kartlagt 57 ulike ET-raser. Virker det fjernt for deg? Da burde du også skaffe deg en kopi av ”The Dark Side of NASA” skrevet av bl.a. Richard Hoagland. http://www.disclosureproject.org/  Visste du at det vinnes ruiner på Månen og på Mars? NASA har drevet med systematisk undertrykkelse og retusjering av vitenskapelig informasjon som har kommet fra deres turer. De har sluttet siden 1995 å vise direkte sendinger på TV da det var så mange ETV – UFOer som duket opp på TV bildene.

Her ser du en serie med bilder som kommer fra Mars. Jeg har selv jobbet på disse gjennom Photoshop for å dra opp kontraster slik at du kan se detaljene som avsløres når du forstørrer opp landskapet. Husk at dette er fra Mars!

mars1

Dette bildet er slik det fremstår på Internett, overført som høyoppløselig bilde. Det neste er det  samme bilde men gjort noe mørkere og økt kontrastene noe.

mars2

Om du ser nøye etter kan du se former i hele den flate delen av dette krateret. Nå ser du delen som er forstørret opp fra like under fjellpartiet midt i krateret.

mars-3

Nå enda mer forstørrete, komplett med veier.

mars-4

Det du ser her er ikke ”korn” på analog film. Bildet er tatt med digitalt utstyr. Pixler opptrer ikke på den måten du ser på dette bildet. Dette er et resultat av intelligent liv – enten som ruiner eller som i bruk i dag – hvem vet. Det er likevel et godt start sted for å si at vi blir løyet til om universet også.

Oppdatert 29.09.09 Kilde: http://www.cavinessreport.com/ad3.html

Noe veldig rart har blitt observert på Månen, synlig også gjennom Google Space.

Moon-stor Dokumentasjon fra Hoaglands book «The Dark Side of NASA» viser hvordan enkelte kratere på månen har en gang vært dekket med opp til 3 lag med glass som et beskyttende lokk. Noen av disse ser ut til å ha vært opp til 1,6 km høye. Glass, produsert på månen, sier Hoagland ville være sterkere enn stål fori den er da laget i et vakuum. Disse strukturene er over alt. De fleste er veldig knuste som følge av mange større og mindre nedslag av steiner. NASA har systematisk fjernet alle spor av disse artefaktene på negativene og fargebildene. I dag har vi Google Earth/Space vi kan søke med og se hva som har dukket opp i det markerte området på månen.

Naturen lager ikke ting med rette vinkler – så hvem har laget dette her?

moon-structure

Universet er elektrisk, som et stort åpent system. Der det drives et fortløpende skapelsesprosess gjennom det vi kaller i dag for svarte huller. Vitenskapen har foreløpig avtegnet disse strukturene som farlige skapninger som suger til seg alt som er av materie. Disse er faktisk motorene som driver galaksen. Alle galakser har et svart hull. Hvorfor tror du at alle atomene i verden fortsetter å spinne og vibrere i samme hastighet de alltid har gjort? Det er umulig dersom universet er et mekanisk lukket system. Atomer opplever ikke entropi – energi tap. Kanskje fordi de har sitt eget svarte hull?

Undersøk videre og gå til:

En oppsummering

Nå har du en skisse foran deg for hvordan du kan komme på nett med deg selv og bli et ”opplyst” menneske. Nå har du ingen unnskyldning. Her for du servert på et sølvfat den informasjon mange mennesker har brukt mange år for å komme over. Du vil oppdage at alt du kommer over gjør at kabalen går opp – endelig. Du vil oppleve at denne informasjon er konflikt fri. Du vil oppleve at denne informasjonen henger på greip og at den gjør at et nytt virkelighetsbegrep henger sammen.

God reise. Ta kontakt om du har spørsmål underveis.

Få nye perspektiver. Finn din sannhet. Bli fri.

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
100%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Mike Cechanowicz
Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

56
Kommentarer

avatar
17 Comment threads
39 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
20 Comment authors
OttoTetraThorarifkarimVandalf Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
Jan Aage
Abonnent
Jan Aage

Glimrende artikkel Mike!
Reinkarnasjon fanget interessen min for noen år tilbake mest for de jeg hadde i en lengre tid prøvd å kartlegge intuisjon. Uten å gå i detalj så hadde jeg en vilter ungdom som gjorde at jeg oppdaget hvordan intuisjonen min fortalte meg på forhånd om noe ville gå galt. Dette var en sannhet alle i gjengen var klar over så hvis en sa at noe kom til å gå galt så gjorde det alltid det. Derfor ble det en regel at hvis noe ikke føltes riktig for en av oss så avbrøt vi umiddelbart det vi holdt på med. Like vell hadde jeg vanskeligheter med det konseptet at vi intuitivt vet på forhånd hva som vill skje. Men mine erfaringer har fått meg til å tro at det vi kaller intuisjon er en åpen linje til en høyere bevissthet. Men når intellektet begynner å analysere så forandrer ofte inntrykk seg. Så for å kartlegge intuisjon biter jeg meg merke i den umiddelbare reaksjonen jeg opplever for å så gjøre undersøke nærmere det emnet som skapte den intuitive reaksjonen. Den umiddelbare reaksjonen er som oftest helt tråd med konklusjonene mine etter jeg har funnet alle fakta. Så jeg har i mine undersøkelser blitt overbevist om at vi alle har en åpen linje til en høyere bevissthet, en universal sannhet. Hvis vi velger å høre på den da. Jeg vill tilføye at intuisjonen min er nesten alltid i konflikt med bilde som media maler for oss. Hvis media bare var dårlige eller om de bare gjettet så skulle jeg tro de fikk det riktig halvparten av gangene. Så jeg kan bare konkludere at det er en bevist agenda i media om å sløre sannheten.

TruthHunter
Abonnent
TruthHunter

Disse artikkelene dine former meg som menneske. Informasjonen du legger ut er massiv og gir meg et forstålig bilde av hva som skjer i verden og hvem jeg er.
Takk igjen.

Vandalf
Abonnent
Vandalf

Mike;

Har ikke rukket å lese artikkelen din enda, men jeg må bare få si at hovedbildet til artikkelen er helt utrolig bra!!!

Er det malt eller digitalt?

Uansett, noe av det fineste/tøffeste jeg har sett på lenge…

(beklager avsporingen, men det måtte bare ut!)

BelzeBob
Abonnent

For å bli opplyst er det bra å ringe opplysningen.

(Sorry, kunne ikke dy meg.) :)

Rain
Abonnent
Rain

Dårlig tid, så mulig jeg ikke fikk det med meg om det allerede er der, om det er tilfellet så beklager jeg.

Men mulig å få litt mer informasjon om krateret? Navn, størrelse, hvor på Mars, etc?

blobb
Abonnent
blobb

Den «avsløringen» din av overflaten på Mars er reinspikka bidemanipulering fra din side Mike. Og som vanlig ellers her på nyhetsspeilet mangeler det informasjon om hvor bilde kommer fra. Absolutt INGEN info om hvor du har orginalbildet fra, format, størrelse, oppløsning, hvor på Mars og osv. Eller detaljert beskrivelse av hvordan du har gått fram i prosesseringen av bildet.
Og du som er kunstner og driver med photoshop burde tross alt ha kunnskap om billedkomprimering som er årsåken til disse feltene. Enhver som har lastet ned en DVD-rip fra internet hvor orginalen gjerne er komprimert til 700MB, vet at felter med lave kontraster og «monotone» farger vil gi den typ firkanter du har «avslørt». Dette er slapt, misvisende, kunnskapsløst og direkte misvisende.

Hemp
Abonnent
Hemp

Her er linken frem til ESA….

http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?b=b&keyword=Hale%20crater%20in%20perspective%20west&single=y&start=1

Det var vel amerikaneren Joseph P. Skipper som begynte å konspirere med disse bildene for noen år siden…

blobb
Abonnent
blobb

Mike, takk for linker. Jeg skal selvsagt kikke på linkene. Det var tross alt derfor jeg etterlyste dem. Du har gitt meg svar på kilde og metode , uten at det ble «en hel bok ut av det». Verre var det ikke, eller hur? Ellers har jeg OVERHODET ikke nevnt noe sted at du har forfalsket noenting som helst. Jeg skrev at du har manipulert bilde. Og jeg menere ikke manipulering i en negativ forstand. Jeg burde kanskje brukt ordet bildebehandling i stedet, så hadde vi unngått den misforståelsen.
Ellers kan jeg ikke se at jeg er usaklig. Kommentaren min er knyttet 100% oppmot artikkelen din og er ikke ment som et personangrep. Jeg har rett og slett bare innvendinger mot metoden du har brukt og tolkning av reslutatet. Det er rein kritikk fra min side, ja. Og regner faktisk med at det er rom for min kritikk her på speilet også, uansett hvor uenige vi måtte være så lenge det foregår på høflig og disiplinert vis.
Kommer tilbake med mer senere når jeg får tid…

blobb
Abonnent
blobb

Dette bildet fra mars viser Hale krateret, http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?b=b&keyword=Hale%20crater%20in%20perspective%20west&single=y&start=1&size=b. Bildet er tatt med HRSC( high resolution stero camera) ombord på Mars Express. Bildene fra HRSC er satt sammen fra hele 9 kanaler, etter at overflaten har blitt scannet, linje for linje. Dette gir en enorm datamengde pr.bilde. Siden antennesystemet på Mars har begrenset kapasitet og man bare har kontakt 8 timer pr.dag, blir bildene komprimert ombord med JPEG-teknologi før de sendes til jorda. Fra HRSC hjemmeside http://berlinadmin.dlr.de/Missions/express/kamera/kameraeng.shtml kan man lese mer om dette. Her er et aktuellt utdrag:

«Data reduction and output

Combining the nine channels and the SRC together in full resolution, would result in an enormous data rate. The main antenna has a limited data rate and has a maximum of 8 hours per Earth-day for contact with the ground station. Thus there is a need of data reduction. This is performed by two methods – pixel summation and compression. The pixel summation creates averages of adjacent pixels. The 1X1 summation keeps the full resolution. The 2X2 summation creates an average of a square with an edge-length of 2 pixels. This decreases the data volume by a factor of four. Further options are a 4X4 and an 8X8 summation. The second method is a JPEG based data compression. After extensive tests with sample data, the compression factor has been determined to a variable factor between 4 and 10. This enables a compression of the data at acceptable losses in quality. »

Dette mener forklarer hva hvorfor bildet framstår som det gjør. Så får det bli opptil hver enkelt å avgjøre hva det er vi ser….

Peace!

blobb
Abonnent
blobb

Ellers ser jeg i ettertid at det første innlegget mitt er noe krast. Beklager den Mike!

http://no.thefreedictionary.com/krass:
(krass ( krast – krasse) [kɾɑs] skarp og ubarmhjertig
få krass kritikk

Wunjo
Abonnent
Wunjo

Hvor kan man laste ned originalen? Er forresten enig med Vandalf i det han sier om hovedbildet. Stilig!

Wunjo
Abonnent
Wunjo

Jeg fant det! Beklager, var litt kjapp!

Wunjo
Abonnent
Wunjo

Du er i alle fall frikjent for forfalskning! Det var no problem å få det fram på omtrent den måten du sa, bare at jeg skarpa det litt mer opp.

Men om jeg gjør det samme med bildet tatt i en annen vinkel, blir ikke mønsteret det samme. Og det er masse støy, som man også ser litt oppover fjellveggene, som jeg ikke blir kvitt.

Det er ikke mulighet for at det bare er støy?

BelzeBob
Abonnent

Jeg ser ikke noe uvanlig i bildene…. Veier….?

sjarl
Abonnent
sjarl

blobb sier:
«Den “avsløringen” din av overflaten på Mars er reinspikka bidemanipulering fra din side Mike. Og som vanlig ellers her på nyhetsspeilet mangeler det informasjon om hvor bilde kommer fra. Absolutt INGEN info om hvor du har orginalbildet fra, format, størrelse, oppløsning, hvor på Mars og osv. Eller detaljert beskrivelse av hvordan du har gått fram i prosesseringen av bildet.»

Bildet har lenge vært kjent gjennom Joseph P. Skipper`s arbeide:
Her er kanskje det beste bildeserien fra krateret: http://www.marsanomalyresearch.com/evidence-reports/2005/084/hale-civ-evidence.htm

blobb
Abonnent
blobb

Om du kikker på orginal bildet, så skinner sola inn fra høyre side. Altså kastes skyggene mot venstre. Kikker du på «bygningene» i bilde #10 og #11 derimot, så kaster disse skyggen sørover. Hva forteller det deg?

sjarl
Abonnent
sjarl

Kan ikke se at sola skinner fra høyre side i «originalbildet» (Det tuklede bildet er vel riktigere sagt). Om du ser i øverste høyre hjørne og «dalføret» til høyre, ser du at både fjellskrenten og «dalføret» har skygger som indikerer at sola skinner inn fra venstre i bildet.

Ellers er det vel en kjent sak at fløyteblåserne i USA forlengst har bekreftet at skulpturer og bygninger på mars og månen er en realitet. At den ofiisielle konspirasjonen sier noe annet må tilskrives frykten for samfunns- og trosmessig kolaps om det blir proklamert at en tidligere sivilisasjon har levd på mars og at det finens baser på månen.

coolio
Abonnent
coolio

Trick question?

blobb
Abonnent
blobb

Sjarl, kom igjen da mann…Få deg litt kaldt vann i ansiktet og ta en kikk igjen :D
Sola skinner fra vest/sydvest. Se på hovedkrateret med fjelltoppene i midten. Dette er da ganske opplagt. Forøvrig finnes det et lass med andre bilder fra samme området. Ingen indikerer artifakter.

Ta gjerne en kikk på denne diskusjonen http://www.bautforum.com/against-mainstream/81974-crater-hale-revisited.html og legg merke til innspillet fra Jon Clarke.

Og les gjerne innlegget mitt på side 1 i denne diskusjonen hvor jeg gir forklaringen. Ellers vil jeg nevne at før jeg skrev det nevnte innlegget, var det første gang jeg ser bilder av Hale krateret. Jeg viste ikke engang at det var en etablert konspirasjonsteori omkring dette krateret, at det finnes en fyr ved navnet Skipper osv. Jeg så umiddelbart at bilde på et eller annet vis er komprimert. Deretter gikk jeg DIREKTE til hjemmsida for den delen av Mars Express oppdraget som omfatter HRSC systemet og fikk bekreftet at bildene er komprimert før de ble sendt til jorda. Deretter leste jeg litt om JPEG kompresjon…og vips så var saken løst for min del, iløpet av 15 min. Nå ser jeg jo at dette har vært et hot tema på nettet ei god stund.

Jeg synes faktisk det er litt slitsomt å diskutere når folk ikke gjør leksa si, går rett til kilden, tenker på egenhånd og at myter opprettholdes i det vide og det brede for sin egen dels skyld.

Og ofte får jeg inntrykk av at folk bare hopper inn i en diskusjon uten å ha lest gjennom tråden. Det gjør diskusjonene ekstremt tungvint, og det går med mye kostbar tid som kunne vært brukt til noe nyttig i stedet for å finne opp kruttet på nytt i det uendelige. At det ikke finnes et skikkelig forum her på siden gjør dessuten navigeringen i diskusjonen utrolig tungrodd. Så med dette ønsker jeg å si takk for meg på nyhetsspeilet inntil videre og ønsker alle lykke til videre med å konspirere og debunke! Vær snille med hverandre og gjør noe fruktbart ut av uenighetene!

— Turning poison into nectar is a way of living.

coolio
Abonnent
coolio

Jeg kan jo ikke stikke av enda, blobb!

Føler meg ikke ferdig her, og det tror jeg ikke vi gjør heller. Vi må bli her sånn at jeg og meg og alle de andre personlighetene mine kan holde sammen;
man risikerer mentalhospital hvis man får splittet personlighet må vi skjønne.

blobb
Abonnent
blobb

Lykket til med å konspirasjonsteoretisere og debunke, skulle det stå der…. :D

smurfen
Moderator

Blopp da ikke gå :(
Vi trenger deg her.
Du har massevis av kunnskap og klart det er gøy og bruke den mot gode artikler og kommentar.
Men tenk deg at det ikke fans noen beviser eller teorier om planetene der ute.
Både du og jeg vet utmerket godt at det har yret av liv der ute i milliarder av år
Mars har også hatt atmosfære for 1.5 milliarder år siden akkurat som på jorden.
Uansett så ville det vært veldigt rart og ulogisk at det ikke har bodd eller vært besøk på Mars i perioder.
Det fins hundrevis av milliarder solsystem bare i galaksen vår og det fins hundrevis av milliarder galakser og helt sikkert hundrevis av milliarder universer og alle solsystemer har fousetning for liv.
Universet vårt har eksistert i 13.5 milliarder år og forutsetningen for liv tok til allerede etter få milliarder år på dem første galaksene.
Livet på jorden kom heller sent i gang og vi mennesker har bare eksistert i et mikro sekund i den store samenheng.
Vi må bare klare og tenke litt større.
Kan lett samelignest med en Maurtue, dem tror ikke det finst mennesker og hvertfall ikke at det skulle eksistere annet maurliv lenger en 100 m bortenfor dem.
Sånn er vi også
Så ja…… Klart det skjer veldigt veldigt mye der ute selv om vi ikke har beviser for alt :)

arifkarim
Abonnent
arifkarim

Ta det rolig smurf! blobb bruker bare sin «negativ» terapi som trussel, slik at vi skal be ham å ikke forlate. Han har gjort det samme før, men kom likevel tilbake her… :)

smurfen
Moderator

Du har helt rett igjen arifkarim. det blir nok helt sikkert ikke lenge til vi ser han igjen ;)

Monica Waade
Skribent

Bygninger og veier i alle retninger, ser du ikke det?:) En ting er sikkert, om det ikke lever noen på Mars i dag så har det vært intelligent liv der, kanskje du også har bodd der i et tidligere liv?

Enda en glimrende artikkel med flotte bilder, tusen takk Mike!

BelzeBob
Abonnent

«Fjeset på Mars» og «byen» på Cydonia syns jeg er ganske overbevisende. Men ikke disse bildene. Kan ikke akkurat si jeg ser noe spesielt i de.

Oriental13
Abonnent
Oriental13

Synes du gjør en kjempejobb Mike og har skrevet mye som jeg liker å lese, og også endel nytt å lære (vil påpeke at jeg selv har hatt en ganske lang periode med innføring i lignende temaer som du og dere tar opp).

Så stå på! Når det gjelder tegn på intelligent liv utenfor vår egen planet, dog, så har jeg funnet enkelte publiserte slike «tegn» som vel er enda mere kraftfulle enn det du viste til her. Du kjenner sikkert til noe av det selv. F.eks. en 6-miles (am. miles) høy struktur på månen, samt Cydonia-regionen på Mars, med mere.

Men det er uansett bare detaljer i det store og hele bildet. Liker Nyhetsspeilet stadig bedre om dagen, og vil bare at du skal få høre om det, også fra meg, at det finnes oss der ute som «resonerer» (eller vibrerer om du vil ;) veldig godt med det dere driver med.

Tom_B
Abonnent
Tom_B

Tror vel endel har tatt poenget mitt her, bare en siste kommentar til svarene fra Smurfen og TH..

Smurfen først: Vi er nok enige om noen ting. Jeg synes imidlertid ikke det er bedre at «folk» bruker tiden sin på nyhetsspeilet dersom informasjonen her inne er enda dårligere fundert enn den i dagspressen. Vi nordmenn har en tendens til å leve inne i en liten beskyttet boble, ja. Men det vi ser oss blinde på er verdens elendighet – les urettferdighet. Poenget mitt ifht «sarte sjeler» er alle de som er på søk etter noe, og sluker stoffet her inne som om historiene er bevist på noen som helst måte bare fordi forfatteren skriver det og har en link eller to (til andre tvilsomme kilder). Du skriver «det handler om og opplyse om farene der ute og stå samlet for og finne løsninger på det». Vel, samlet er et relativt begrep. Og hadde argumentasjonen her inne holdt samme nivå som i fagforum hadde jeg kunnet si meg enig, men det gjør den ikke. Og de som har evnen til det, holder seg unna antageligvis i mangelen på troverdige argumenter. Når det gjelder å bruke tusenvis av timer på å hjelpe sine medmennesker; Du må være HELT sikker på at det du «hjelper» med for ikke å være en blind som leder en blind, skjønner du ikke det? Hvis du lærer opp lillesøstra di til noe som er helt feil, har du gjort henne en tjeneste da? Dette var også mitt poeng med innledende innlegg; det er mange her inne som har for mye tid, og for lett blir til disipler av fantasier og historier. Disse igjen kan gå rundt og kaste bort tiden sin på å tro de «hjelper» menneskeheten med å spre skremmende historier som det ikke finnes beviser for. Hadde det funnes troverdige beviser, så hadde du nok raskt sett hva mennesker er i stand til å få til. Det hadde ikke tatt mange dagene før det ble et realt opprør internasjonalt.

T-H: Jeg leste innlegget ditt. Det jeg mener er en teori er at du presenterer en ide der «de som våkner opp» blir forvirret av en elite. Dette funderer du videre med at du er i tvil om Niburu etc.. Altså: teori ifht «eliten» og deres virke med å desinformere. At det finnes motsetninger blant menneskene på denne planeten finnes det ikke tvil om, men årsaksbildet er nok mer sammensatt enn «eliten» har skapt dette..
Siv som minister – trodde du virkelig det? Basert på det du hadde lest her? Og ja, åle seg unna; spørsmålet var om resten av denne fortellingen er troverdig for deg når Siv ikke ble statsminister.. Ditt ålesvar: «Vel, vi fikk valget mellom Jens eller Jensen, begge bilderbergere, det sier vel sitt? Evt. “Jern-Erna” som kom til slutt – alle tre medgjørlige i europabevegelsen. At vi er på vei inn i EU er ingen tvil – uansett om statisministeren ønsker å vaksinere hele landet eller selget hele landet ditt ut til private interesser.» gir ikke svar på dette spørsmålet, og gir inntrykk av at du nekter vurdere nevnte artikkel som lite troverdig uansett hvor mange feil det skulle være i den. Tross alt; den nevner at Siv var bestemt som statsminister for lenge siden.. Hehe, kanskje Siv IKKE ble statsminister nettopp fordi denne artikkelen ble presentert i nyhetsspeilet og det derfor ville virke mistenkelig.. (For å gjøre det helt klart – det var bare en morsom tanke – et slikt velbegrunnet argument jeg kunne se for meg å få i fleisen akkurat nå) Dette klimakset du nevner er også en teori – en teori basert på de samme kildene som fikk deg til å tro (og kanskje dumme deg ut betraktelig om du har delt den informasjonen med andre) at Siv kom til å bli statsminister. Du nevner heller ikke hva dette klimakset er.
Kapitalisme og vestens materialisme er slik jeg ser det et reelt problem – og det finnes langt bedre fora å diskutere denslags reelle utfordringer i enn dette. Det er forøvrig ikke bedre å bruke timer foran dataskjermen og lese historier enn å se de på TV. Men er ellers enig i at vi godt kunne bruke tiden våres bedre og ikke bare bidra til en forbruksspiral av proporsjoner.
Og til sist; som du etterlyser – og som mitt første innlegg hadde som hensikt: Mitt råd for et bedre og mer troverdig nyhetsspeilet er:
1: Ikke presenter fiksjon som fakta.
2: Ikke presenter halvsannheter som fakta.
3: Ikke presenter fantasi som fakta.
4: Vær bevisst ordets makt (det mest skremmende med nettet er at hvem som helst kan bidra.)
5: Det som ER fakta kan og bør underbygges med troverdighet.

Og; jeg har møtt et par av bidragsyterne (artikler og forum) her inne in «real life». Og kan garantere at de ikke gjorde et inntrykk av sorten «Denne fyren er bunnsolid». Imidlertid virket de smarte nok til å bruke google (utrolig hvordan dette verktøyet har kontroll over vår «virkelighet-gjennom-internettsoppfatning»), men har vist seg mindre belyste på det faktum at 99% av det som ligger på nettet er søppel og kildekontroll er langt viktigere i en slik sammenheng enn ellers. Si hva dere vil, men det betyr faktisk noe hvor informasjonen kommer fra, og for meg er målet sannheten – selvom den ikke er på langt nær så spektakulær som man skulle tro.

Tetra
Abonnent
Tetra
Otto
Abonnent

Interessant radiokanal, online http://microeffect.windows.purestream.net/themicroeffect

Mange leier programtid på kanalen, the micro effect hjemmeside http://www.themicroeffect.com/