Multimediers enorme påvirkningskraft kommer av det store antallet sanseinntrykk vi blir utsatt for.

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  29.07.2009 16:41   (Oppdatert 19.03.2015 22:54)

Tango for TV

Da jeg var ung og gikk på skolen, en gang i 70-åra, fikk vi stadig høre, spesielt fra intellektuelle – og kanskje noe venstreradikale – foreldre, samt enkelte ditto lærere, at TV-titting kunne være farlig. Dette kunne vi unge ikke helt forstå.

Høh! Farlig?!! Tenkte vi. Kunne ikke helt skjønne at det skulle være no’ fa’lig. Vi satt jo der trygt og komfortabelt i sofakroken og så på detektimer og «kåbbåifilmer» over en lav sko; og levde videre i beste velgående. Vel, riktignok hadde de skumle typene på skjermen skytevåpen, og brukte dem; men de skøyt da ikke på ordentlig!? – og i hvert fall ikke på oss!

Drømmer du om tiden dengang fjernsyn var en drøm
Da kriminelle skinnjakker på stripa gikk i strøm
Vi får aldri leve det normale ungdomsliv
Får aldri bruk for vårt private initiativ

Alf Prøysen, Tango for TV (1960)

Hvorfor film og TV-titting er «farlig»

Jeg har lært litt siden den gangen. For eksempel har jeg lært (Miller 1956) at det menneskelige sanseapparatet hvert eneste sekund blir presentert for noe slikt som i gjennomsnitt to millioner informasjonsbiter gjennom de ulike sanseinntrykk (syn, hørsel,  lukt, smak, kroppsfornemmelser, osv). Det bevisste sinnet klarer å forholde seg til et sted mellom 5 og 9 av disse informasjonsbitene, og da bare for en kort stund. Det ubevisste sinnet kan derimot oppfatte langt fler, et sted mellom 1.000 – 100.000, hvorav størstedelen også blir lagret i underbevisstheten.

Fordi både TV og film er multimedier, dvs en kombinasjon av flere medier (lyd, bilde, tekst, osv), representerer TV-titting/film et mye større antall sanseintrykk i forhold til for eksempel det å lese en bok. Gjennom ett enkelt TV-program, eller en film, kan vi presenteres for både skrift, symboler, tale, lyder, stillestående og levende bilder, ansiktsuttrykk, dramatiske situasjoner, fakter, handlinger, osv – samtidig.

I løpet av mine studier innenfor NLP, hypnose, og ulike sjamanistiske kunnskapstradisjoner (jfr f.eks Max Freedom Long: The Secret Science Behind Miracles), har jeg for alvor oppdaget hvor farlig dette er – og hvorfor.

Forskjellen på det bevisste og det ubevisste sinnet

Selv om vårt bevisste sinn er i stand å skille mellom fakta og fiksjon, samt å sile ut en mikroskopisk del av innkommende sanseinntrykk for bevisst bearbeiding, så er vårt ubevisste sinn ikke i stand til å gjøre dette. Det ubevisste sinnet har nemlig en svært begrenset (om i det hele tatt noen) evne til kritisk, rasjonell tenkning og har sin egen «logikk», som for en stor del bygger på assosiasjoner av sanseinntrykk, opplevelser og erfaringer. Det er heller ikke i stand til å skille kritisk mellom virkelige og syntetiske opplevelser (f.eks gjennom multimedia, dataspill – eller våre egne fantasier). Det oppfatter alt som like virkelig.

Nettopp dette er forresten noe vi utnytter i NLP når vi «omprogrammerer» underbevisstheten for å få til en forandring i en persons sinn (og da selvfølgelig etter vedkommendes eget ønske).

Det ubevisste sinnet lever på en måte sitt eget liv. Det har også helt andre arbeidsoppgaver enn det bevisste sinnet og skal først og fremst sørge for at kroppsprosessene går som de skal, at hjertet slår, pusten går, osv. Med andre ord alt vi ikke går rundt og tenker på hele tiden.

Det ubevisste er også selve «databasen» for alle våre erfaringer, et slags bibliotek for det bevisste sinnet – som på sin side ikke eier noen større hukommelse, men må støtte seg på hva det ubevisste sinnet har lagret – det lille det da måtte ha tilgang til av dette, for det er nemlig ikke alt. På langt nær, som Miller har påvist.

Det ubevisste sinnet skal dessuten kunne ta over i nødssituasjoner, når det ikke er tid til å tenke. De fleste av oss har sikkert opplevd slike situasjoner, hvor vi bare handler, tilsynelatende helt automatisk.

Og da det også er vårt ubevisste sinn som kontrollerer våre emosjonelle reaksjoner, våre følelser, våre holdninger, og våre fordommer, så bør vi levende kunne forestille oss hva en manipulasjon av denne delen av vårt sinn kan føre til.

Og tro meg: Dette blir gjort! Både med og uten overlegg, både åpenlyst og i det skjulte.

Noen eksempler

Det kan være så banalt som å vise «hvordan-det-skal-være-for-å-være-vellykket»-serier som Dallas, Dynastiet, Falcon Crest og Miami Vice, bare for å nevne noen få. Det ubevisste sinnet assosierer da «vellykketheten» med hva annet det måtte oppfatte fra TV-serien – alt fra klesmoter til boliger og biler, akseptabel adferd, osv; noe som igjen (ubevisst) utgjør et utvidet referansegrunnlag for våre framtidige idealer og reaksjoner, spesielt dersom vi ikke er på vakt og kritisk tenker gjennom slike ting – og det omtrent ustanselig. Og det er noe de færreste av oss – om noen – kan makte.

Ta for eksempel en film som Schindlers liste. Den er et godt eksempel på kynisk bruk av virkemidler: som for eksempel at den fremstår som en slags krigs-dokumentar – bevisst filmet i svart/hvitt, med action-messig kameraføring, osv – uten å være det. Det ubevisste kobler dermed sammen hva det oppfatter av filmen, med kategorien «dokumentar» = sant; og vi tror (vel og merke ubevisst) at det som fremstilles i filmen er «sannheten». Jeg har snakket med mennesker som har grepet seg selv i å si: «Ja, men jeg har jo sett det selv!» når vi snakker om kjempebløffer for eksempel Holocaust, månelandingene, eller Pearl Harbor. Eller 9/11, for den saks skyld.

Jeg tviler forresten på at 9/11-stuntet hadde latt seg gjennomføre uten den øyeblikkelige og massive oppfølgingen TV-kanalene sørget for; i hvert fall ville bløffen mye lettere blitt gjennomskuet og avslørt enn hva den faktisk ble. Og fortsatt finnes det mange mennesker som ikke vet bedre; og de fleste av dem ser jevnlig på TV – punktum.

Den beste hjernevaskemaskinen som finnes

Multimediarevolusjonen, altså TV og film – og muligens også dataspill – er rett og slett det beste som har hendt dem som ønsker å påvirke vår bevissthet. Det er mye vanskeligere å selge en bløff gjennom ren tekst med tørre fakta og logiske resonnementer, enn når man kan støtte seg på bilder (f.eks propagandaplakater), eller radio (med levende, menneskelige stemmer og lydeffekter (jfr «The War of the Worlds»), for ikke å snakke om levende bilder med lyd, tekst, symboler og det hele, blandet sammen i en eneste smørje – altså først og fremst TV og film.

Det farligste

Selv om multimedia-underholdningen, særlig i store mengder, nok i noen grad truer både vår fysiske og mentale helse, så er det kanskje ikke dette som er det farligste ved den:

Det farlige er nemlig ikke det vår bevissthet oppfatter av det vi ser, men altså det den ikke oppfatter!

Og det er altså – i følge Miller – det meste. Så om du ønsker å la noen andre langt på vei styre sinnet ditt, dine holdninger, reaksjoner og emosjoner, så bare fortsett med å se på TV –  eller Hollywood-filmer; eller andre filmer, for den saks skyld.

Nok et eksempel

Jeg har lyst til å komme med nok et eksempel til slutt: Min kjære bror og jeg er forholdsvis jevngamle, nokså likt mentalt utrustet, født av samme foreldre, vokst opp i samme miljø, har fått den samme oppdragelsen, en forholdsvis lik utdannelse, både sivilt og militært; likevel har vi totalt forskjellige syn på fenomener som 9/11, muslimer, «Krigen mot terror», osv.

Jeg finner ingen bedre forklaring på dette enn at jeg ikke har sett på fjernsyn siden 1986, og han har det – spesielt da nyhetssendinger.

Men det kan jo godt være at jeg tar feil.

En liten godbit til slutt

Jeg har lyst til å avslutte med en liten godbit (dessverre kun på engelsk): Det er Peter Finch i TV-serien «Network» fra 1976. Dette var vel opprinnelig ment som en slags satire, men den har senere vist seg profetisk. Du kan jo se den nå … om du tør! 😉

www.youtube.com/watch?v=dib2-HBsF08

Og denne, også fra «Network»:

https://www.youtube.com/watch?v=HFvT_qEZJf8

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Morten Kielland

Morten Kielland er utdannet ved Universitetet i Oslo og har formell forskerkompetanse. Han har vært særlig opptatt av vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. For noen år siden oppdaget han at den offisielle versjonen av 11. september-dramaet innebar fysiske umuligheter og dermed måtte være et bevisst forsøk på manipulasjon. Det skulle bli starten på en ny erkjennelse av hvordan menneskeheten er blitt undertrykket og manipulert over svært lang tid, ikke bare politisk og økonomisk, men også som de kraftfulle åndsvesener vi i virkeligheten er. Morten Kielland ønsker å bidra til at denne epoken nå tar slutt og må vike plassen for en ny æra på jorden. Han har ikke tro på at dette kan gjøres gjennom kamp, men derimot gjennom opplysning og forandring på individ-nivå. Han har derfor startet sin egen praksis som veileder og terapeut.

Kontakt forfatter | Flere artikler av (28) | Forfatters nettstedKommentarer

248 kommentarer

 1. Godt å se deg igjen Morten! En av mine favoritter å lese på nyhetsspeilet :)

  Jeg må ærlig innrømme at jeg måtte le når jeg leste denne:

  Jeg finner ingen bedre forklaring på dette enn at jeg ikke har hatt fjernsyn siden 1986, og han har hatt det – og har sett på det, spesielt nyhetssendinger.

  😀

  GD Star Rating
  loading...
 2. VisitorQ sier:

  En annen ting som sjelden blir nevnt er det faktum at «alle» ser det samme SAMTIDIG på TV og gjennom massemedier generelt. Dette er av massiv betydning når det kommer til hjernevaskingsfaktoren.

  Når «alle» får presentert den samme versjonen av hendelser samtidig har dette en ekstremt selvforsterkende effekt. Ganske enkelt fordi når alle har sett «hva som skjedde» så går de ut og snakker med hverandre om det de har sett. Og når man da får «positiv feedback» fra naboer/venner/kollegaer som «bekrefter» det man har sett, så fører dette til ytterligere krystallisering av en gitt «virkelighet».

  De færreste reflekterer over dette bevisst når de snakker med andre om det de har sett. Man tar simpelthen for gitt at man har sett en «objektiv presentasjon» av hendelsen. Og selv om meningene kanskje kan variere noe («for» det ene, «mot» det andre osv.), så holder alle meningene seg likevel innenfor det massemediaskapte paradigmet. Eksempel:

  Man kan mene at USA ikke burde angrepet Afghanistan etter 9/11, eller man kan mene at de handlet riktig, og deretter diskutere dette i det uendelige. Da har man passivt mottatt et gitt paradigme som man så diskuterer «detaljene» innenfor.

  Grunnen til at så mange simpelthen ikke klarer å bryte ut av det massemediaskapte paradigmet er at de antar at de er «nøytral» når de i realiteten er hjernavasket. De fleste er skeptiske til «sekter» osv. Men få innser at samfunnet i seg selv er en «sekt», og at man hjernevaskes fra den dagen man fødes og puttes i «isolat» under fosforlampene blant 20 andre skrikende unger.

  Man kan veldig vanskelig løsrive seg fra denne hjernevaskingen uten å søke tilbake til et nøytralt/uprogrammert punkt i seg selv. For eksempel gjennom yoga/meditasjon. Man kan komme med så mange beviser man vil, de fleste vil simpelthen ikke se hva du mener. Alt de hører sammenlignes automatisk med det de antar/tror de vet fra før (dvs. programmeringen det er oppfostret med). Kun de som renser ut programmeringen vil «ha plass til», og være åpen for; det paradigmet som da åpenbarer seg.

  GD Star Rating
  loading...
 3. Wunjo sier:

  Det finnes altså flere enn meg som ikke har TV! Godt å vite.

  Men kan jeg få oppklart en sak? Jeg har ALLTID trodd at vi har fått vite sannheten om Holocaust. Det er jo til og med skribenter her inne som REFERERER til Holocaust som sannhet. Er det ikke sant at Hitler utryddet en masse jøder? Er historiene om konsentrasjonsleirene bare oppspinn?

  Blir mer og mer forvirra, jeg…

  GD Star Rating
  loading...
 4. Austwich har selv nedjustert antall døde fra 4.000.000 til 1.500.000.

  http://www.fpp.co.uk/ActionReport/AR14/Opinion2.html

  Konsentrasjonsleirene var faktisk slaveleir, de jobbet og mange av dem levde der ganske lenge før de døde. Hitler ville faktisk ikke «utrydde dem» han hadde fått i oppdrag fra sine overherrer (Rockefeller) om å drive forskning på dem, de var labrotter for firmaer som BASF og IG FARBEN.

  Jeg tror hele greia er blåst ut av proposjoner på den tiden for at verdenssamfunnet skulle få så mye sympati for et folk, slik at verdenssamfunnet lukket øynene til hva som skjedde med de 900.000 palestinerne som ble fordrevet ut av sine hus og hjem i 1947.

  På samme tidspunkt eide sionistene media, og på den tiden var det ingen «cross examinations» med internet, så media var sannhet.

  Hitler og Stalin ble finansiert av Prescott Bush. Og operation Paperclip beviser hvor Naziene tilhørte. Det står også i en annen artikkel her om Franklin D. Rosvelt på nyhetsspeilet, hvor det står om Roswelts ordre om å ikke bombe togskinnene som førte inn til konsentrasjonsleirene.

  Det var jo her CIA fikk sine mindcontrol og bio-våpen fra..

  GD Star Rating
  loading...
 5. Wunjo sier:

  Det kan jeg tro, at antallet har vært feil. Og jeg syns også at det er skammelig at palestinerne har fått så lite sympati.

  Egentlig er det litt skummelt å oppdage at historiebøkene ikke er verdt noe som helst…

  GD Star Rating
  loading...
 6. northpower sier:

  Det som er like skremmende er at alle veit dette. Me er genetisk programert for å oppføre og kle oss som dei som er i miljøet rundt oss, og ikkje inkludere dei som ikkje ser ut som oss. var sikkert veldigt hjelpsomt når me levde i små stammer og trengte og skille mellom oss og andre som ville oss vondt. Men no blir da brukt i mot oss.

  og da at bevistheten ikkje får med seg alt har sikkert dei fleste opplevd til no via feks. redigering av video og/eller lyd. Når ein ser ein liten snutt om og om igjenn oppdagar ein kvar gong nye ting med det. ein kan ha ein video snutt på 2 sekunder der ein person seier eit ord, også kan ein etter eit par ganger får med seg korleis ansiktet beveger seg unaturlegt eller korleis ordlydene formes hos den spessielle personen. rimlegt tøft og veldigt irriterane.

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Sun Zi – all krig er villedning

Samfunn

Sun Zi – all krig er villedning


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Holdes menneskeheten nede? Del 2

Kosmos

Holdes menneskeheten nede? Del 2


Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?

Video

Kommer sivilisasjonen vår i løpet av kort tid til å bli fullstendig forandret?