Du leser nå
Verden vil ikke gå under

13 minutter lesetidVerden vil ikke gå under

Carlos Barrios forklarer hva Mayakalenderens endetid egentlig betyr. Det er ikke jordas undergang.

Gjennom mange år har Mayakalenderen med et endetidspunkt for vår sivilisasjon vært under lupen fra mange hold. Datoen 21. desember 2012 er ifølge Mayakalenderen overgangen fra den fjerde til den femte sol, altså tidsalder. Mange har ansett dette for å være en endetidsspådom. Carlos Barrios forklarer hva Mayakalenderens datofastsetting egentlig betyr.

Jeg vil henlede leserne  til et interessant aspekt av beskrivelsen av de store endringene vi står overfor under avsnittet «Hvordan veien vil gå videre» angående verdensøkonomien. Faktisk minner dette om B.D. Brochmanns visjoner. (Red. anm.)

Verden vil ikke gå under

Av Carlos Barrios. Oversatt til norsk av Dag Ove Johansen, redaktør for avisen Samfunnsliv.

Carlos Barrios ble født i en spansk familie på El Altiplano, Guatemalas høyland. Hjemmet var i Huehuetenango som også er hjemstedet for Maya Mam-stammen. Sammen med andre Mayastammer og andre tradisjonsbærende urfolk, holder Mamfolket seg til de gamle skikkene på Turtle Island (Nord-Amerika). De bærer tiden som autoriteter på bemerkelsesverdige kalendere som er urgamle, elegante og relevante.

Mr. Barrios er historiker, antropolog og etterforsker. Etter å ha studert sammen med tradisjonsbærende eldre gjennom 25 år siden han var 19 år gammel, er han også blitt en Maya Ajq’ij, en seremoniprest og åndelig veileder i Eagle Clan (Ørneklanen). For mange år siden innledet han sammen med sin bror Gerardo, en undersøkelse av de forskjellige Mayakalenderne. Han studerte sammen med mange lærere. Han sier at hans bror Gerardo intervjuet nærmere 600 tradisjonsbærende Mayaeldste for å utvide sin kunnskapshorisont.

«Antropologer besøker tempelstedene, «sier Barrios, «og leser inskripsjonene og lager utrolige historier om Mayaene, men de leser ikke tegnene på en korrekt måte. Det er bare deres innbildning. Andre mennesker skriver om profetiene i Mayaenes navn. De sier at verden vil gå under den 21. desember 2012. De Mayaeldste ergrer seg over dette. Verden vil ikke gå under. Den vil bare transformeres. Urfolkene har kalenderne og vet hvordan man skal fortolke dem, ikke andre folk.»

Mayakalendernes beskrivelser av tid, årstider og sykluser har vist seg å være både omfattende og sofistikert. Mayaene forstår 17 forskjellige kalendere, noen av dem beregner tid over mer enn ti millioner år. Kalenderen som har vakt størst oppmerksomhet siden 1987 er den såkalte Tzolk’in eller Cholq’ij. Utarbeidet for århundrer siden og bygget på Pleiadesyklusen (stjernebildet Pleiadene), er den fremdeles ansett for å være hellig. Med urfolkskalenderne har de innfødte holdt regnskap på viktige hendelser opp gjennom historien.

For eksempel har de som regner dagene og har studert kalenderne identifisert en viktig dag i året One Reed, Ce Acatal, som den ble kalt av meksikanerne. Det var dagen da en av de viktige forfedrene ble forutsett å vende tilbake, «han kom som en sommerfugl». I vestens kalender er One Reed det samme som påskesøndag den 15. april 1519 da Hernando Cortez og hans flåte på 11 spanske skip ankom fra øst til et sted som i dag kalles Vera Cruz i Mexico.

Da de spanske skipene nærmet seg stranden, ventet de innfødte og betraktet hva som ville skje. De flagrende seilene på skipene minnet virkelig disse speiderne om sommerfugler som slo vingene mot havflaten. På den måten tok en ny æra til, en æra som de hadde ventet ville komme gjennom studiene av kalenderne. Mayaene kalte tidsalderen Nine Bolomtikus, eller Ni Helveter på hver 52 år. Etter hvert som de ni syklusene utfoldet seg, ble land og frihet fratatt de innfødte. Sykdommer og manglende respekt dominerte.

Det som startet med Cortez, varte helt til 16. august 1987 – en dato mange mennesker kaller Harmonic Convergence – harmonisk konvergens. Millioner av mennesker brukte dagen til å foreta seremonier på hemmelige steder for å be om en behagelig overgang til en ny tidsalder, den femte sols tidsalder. Fra 1987 til i dag, fortsetter Barrios, har vi levd i en tidsalder da den materialistiske verdens høyre arm begynner å forsvinne, langsomt men ubønnhørlig. Vi er på randen av en tidsalder da freden starter og folk skal leve i harmoni med Moder Jord. Vi er ikke lenger i Den fjerde sols verden, men vi er enda ikke i Den femte sols verden. Dette er mellomtiden, overgangstiden.

Etter hvert som vi passerer gjennom overgangstiden kommer en kolossal global konvergens med miljø-ødeleggelser, sosialt kaos, krig og planet-forandringer.

Alt dette, hevder Barrios, ble forutsett via enkel, spiralformet matematikk i Mayakalenderne. «Det vil endre seg», sier Barrios. «Alt vil endre seg». Han hevder at Mayaenes tidsregnere anser 21. desember 2012 som en gjenfødsel, en start på Den femte sols verden. Det vil markere begynnelsen på en ny æra som er et resultat av at solmeridianen krysser den galaktiske ekvator og Jorden vil stille seg på linje med galaksens sentrum.

Ved soloppgang 21. desember 2012 vil solen for første gang på 26.000 år komme i konjunksjon med  skjæringspunktet mellom Melkeveien  og ekliptikken. Det kosmiske krysset er ansett for å være et bilde på det Hellige Tre, Livets tre, et tre som er viktig i mange folks spirituelle tradisjoner. Noen observatører mener at denne sammenstillingen med galaksens hjerte i 2012 vil åpne en kanal for kosmisk energi som vil gjennomstrømme Jorden, rense den og alt som lever på den, og heve alle til et høyere vibrasjonsnivå.

Denne prosessen har alt begynt, sier Barrios.

mayatikal6

Ceiba-treet er nasjonaltreet i Guatemala. Det kan bli 70 meter høyt med en diameter på to meter. Mayaene anser dette som "The Holy Tree of Life".

«Endringene akselererer nå, og det vil fortsette å akselerere. Hvis folk på jorden kommer frem til år 2012 i god form, uten å ha ødelagt for mye av planeten vår, vil vi heve oss til et nytt og høyere nivå», sier Barrios.

Men for å nå dit må vi transformere enormt sterke krefter som forsøker å blokkere veien.

Hvordan veien vil gå videre

Fra sin forståelse av Mayatradisjonene og kalenderne gir Barrios et bilde av hvor vi er og hva som vil komme: datoen for vintersolverv i 2012 representerer ikke verdens ende. Mange utenforstående som skriver om Mayaene lager sensasjonelle påstander om denne datoen. Men de vet egentlig ingenting. De som vet er de eldste innfødte som er betrodd å ta vare på tradisjonene.

«Menneskeheten vil fortsette», sier Barrios, «men på en annen måte. Materielle strukturer vil forandres. Ut fra dette har vi muligheten til å bli mer humane».

Vi lever midt i den viktigste epoken innenfor Mayakalenderne og profetiene. Alle verdens profetier, alle tradisjoner, løper sammen nå. Det er ikke tid for lek. Det spirituelle idealet for denne epoken er handling. Mange sterke sjeler har reinkarnert i denne epoken og de representerer stor kraft. Dette er tilfelle på begge sider: lyset og mørket. Sterke magiske krefter er i arbeid på begge sider.

Ting vil forandre seg, men det er opp til folk hvor vanskelig eller lett disse endringene vil komme. Økonomien nå er bare fiksjon. De første 5 årene av perioden mellom august 1987 og august 1992 var starten på ødeleggelsen av den materielle verden. Vi er nå ti år dypere inn i endringsfasen og mange såkalte kilder for finansiell stabilitet er i virkeligheten ganske hule.

Bankene er svake. Dette er en vanskelig tid for dem. Det kan komme til et verdensomspennende økonomisk krakk hvis vi ikke er oppmerksomme nok. Hvis bankene går konkurs, blir vi nødt til å stole på våre landområder og våre ferdigheter. Pengesystemet vil være i kaos og vi må derfor måtte stole på våre direkte relasjoner med Jorden – vår klode for å få mat og tak over hodet. Både Nord- og Sydpolen er i ferd med å bryte opp. Havnivået vil stige. Men på samme tid vil områder på havbunnen stige, særlig i nærheten av Cuba, og skape nytt land.

Bønn om å forenes

Da vi deltok sammen med tilhørere i Santa Fe, fortalte Barrios historien om Mayaenes nye Nyttårsseremoni i Guatemala. Han sa at en respektert eldste fra Mam-folket, som lever i ensomhet i en fjellhule, kom ned til Chichicastenango for å snakke med folk under seremonien. Den eldste leverte et enkelt, men direkte budskap. Han anmodet menneskeheten om å komme sammen for å gi sin støtte til livet og lyset. Nå for tiden går hver enkelt i hver sin retning. Den eldste fra fjellene sa at det er håp hvis lysets folk kan møtes og forenes på en eller annen måte.

Etter å ha tenkt på dette en stund, uttalte Barrios: «Vi lever i en polarisert verden: dag og natt, mann og kvinne, positivt og negativt. Lyset og mørket trenger hverandre. De er i balanse. Akkurat nå er den mørke siden sterkest og vet hva de vil gjøre. De har sine visjoner og prioriteringer i tillegg til sitt hierarki. De arbeider på mange måter som vil gjøre det vanskelig for oss å komme i kontakt med spiralen i Den femte verden i 2012».

«På lysets side tenker alle at det de gjør er viktigst av alt, at deres egen forståelse, eller gruppens forståelse, er nøkkelen. Det er store forskjeller i kulturer og meninger, alt er konkurranse, utflytende og uten et virkelig fokus».

Slik Barrios ser det forsøker den mørke siden å blokkere foreningen gjennom fornektelse og materialisme. De arbeider også for å ødelegge de som kjemper for å skape mer lys for å få verden opp på et høyere nivå. De liker energien fra den gamle, døende Fjerde verden, materialismen. De vil ikke ha endringer.

De ønsker ikke å forenes. De ønsker å være på nåværende nivå og er redd for det neste nivået som skal komme.

De mørke kreftene fra den døende Fjerde verden kan ikke ødelegges eller bekjempes. De er for sterke og klar over dette, så det blir feil strategi. Mørket kan bare bli transformert når det blir konfrontert med enkelhet og åpenhjertighet. Det er dette som vil føre til foreningen, nøkkelkonseptet i Den femte sols verden.

Barrios sa at den kommende Femte sols epoke vil gjøre oss oppmerksomme på et mye oversett element i tilværelsen. Vi kjenner alle til at de fire tradisjonelle elementene jord, luft, ild og vann har dominert gjennom de forskjellige epoker i fortiden. Nå vil et femte element dukke opp: eter. En ordbok vil definere eter som et himmelsk element. Eter er et medium. Det gjennomsyrer verdensrommet og transmitter bølger av energi i et vidt spekter av frekvenser, fra mobiltelefoner til menneskelige auraer. Det som er «eterisk» er relatert til regioner utenfor Jorden – himlene.

Eter, Den Femte sols viktigste element, hører himlene til og mangler materiell substans, men er likevel like virkelig som tre, stein eller kjøtt. «Innen konteksten av eter kan polariteter forenes», sier Barrios. «Ikke lenger mørke eller lys i menneskene, men en oppløftet forening. Men akkurat nå er ikke mørkets rike interessert i dette. De er organisert for å blokkere det. De forsøker å skape ubalanse på Jorden og dens omgivelser for å hindre oss fra å være klare for hendelsene i 2012. Vi må arbeide sammen for fred og balanse med den andre siden. Vi må ta vare på Jorden som gir oss mat og tak over hodet. Vi må sette alle mentale krefter og hjertet inn på skape forening og enhet nå, for å konfrontere den andre siden og bevare livet».

Maya-pyramidene ruver høyt i den frodige Guatemalske jungelen.

En av de mer kjente Maya-pyramiden i Tikal i den frodige Guatemalske jungelen.

Å være klar for dette historiske øyeblikket

Barrios fortalte tilhørerne i Santa Fe at vi befinner oss på et kritisk punkt i historien. «Vi er forstyrret», sa han. «Vi kan ikke fortsette å leke lenger. Vår klode kan enten fornyes eller ødelegges. Nå er tiden moden for å våkne og handle».

«Alle trengs. Du er ikke her uten grunn. Alle som er her nå har en viktig hensikt. Dette er harde, men spesielle tider. Vi har muligheten for vekst, men vi må være klare for dette historiske øyeblikket».

Barrios kom med flere forslag for å hjelpe folk til å vandre i balanse med seg selv og omgivelsene i årene som kommer. «Endringene som er spådd vil komme», sa han, » men våre holdninger og handlinger vil avgjøre for hvor strenge eller milde de vil være».

Vi må handle for å skape endringer og for å velge mennesker til å representere oss som forstår og som vil ta politiske avgjørelser som respekterer Jorden.

Utvikle deg selv i henhold til dine egne tradisjoner og hjertets stemme. Men husk å respektere forskjeller og kjemp for enhet og samling. Spis sunt. Mye av maten vi spiser er av dårlig kvalitet. Vær varsom med det du tilfører kroppen. Lær å ta vare på mat og konservere energi. Lær noen gode pusteteknikker så du kan mestre pusten din.

Vær klar. Følg tradisjoner med sterke røtter. Det er ikke så nøye med hvilken tradisjon det er, ditt hjerte vil gi deg svaret, men det må ha sterke røtter. Vi lever i en verden full av energi. En viktig oppgave for oss alle er å lære å kjenne eller se energien for alt og alle: folk, planter og dyr. Dette blir viktigere og viktigere etter hvert som vi nærmer oss Den femte sols verden fordi det er assosiert med eter-riket der energien lever og vever.

Gå til de hellige stedene på Jorden for å be om fred og ha respekt for Jorden som gir oss mat, klær og tak over hodet. Vi må reaktivere energien i disse hellige stedene. Det blir vårt arbeid.

En enkel, men effektiv måte å be på er å tenne et hvitt eller lyseblått stearinlys. Tenk et øyeblikk i fred og ro. Fortell om din hensikt til flammen og send lyset videre til de ledere som bestemmer over krig og fred.

Vi har et arbeid å utføre

Ifølge Barrios er dette et uhyre viktig øyeblikk for menneskeheten og for Jorden. Hvert eneste menneske er viktig. Hvis du er inkarnert inn i denne epoken, så må du utføre ditt åndelige arbeide for å balansere planeten vår. Han fortalte at de eldste har åpnet dørene slik at andre raser kan komme inn i Mayaenes verden for å kunne motta tradisjonen. Mayaene har lenge satt pris på og respektert at det finnes andre farger, andre raser og andre åndelige systemer. «De vet», sa han, «at Mayaenes skjebne er nøye relatert til hele verdens skjebne».

«Den største visdom finnes i enkelheten», sier Barrios. «Kjærlighet, respekt, toleranse, å dele med andre, takknemlighet, evnen til å tilgi. Det er ikke mer komplekst enn det. Den ekte kunnskapen er gratis. Den er innkodet i din DNA. Alt du trenger er inne i deg selv. Store læremestere har uttalt dette helt fra begynnelsen av. Finn hjertet ditt og dermed vil du finne veien videre».

(Carlos Barrios er forfatteren av Kam Wuj: El Libro del Destino, en bok publisert på spansk som omhandler Mayaenes lære. Han undersøker muligheten for å få denne boken oversatt til og utgitt på engelsk. Barrios kan kontaktes ved Organization for Mayan and Indigenous Spiritual Studies: HCR 72, Box 142, Ribera, NM 87560 USA).

Kilde: Samfunnsliv.no

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
67%
Opplysende
33%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Frank Aune

Frank Aune er grunnlegger og sjefsredaktør av Nyhetsspeilet.no med erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Kommentarer

19 kommentarer på "Verden vil ikke gå under"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste