Du leser nå
Hvorfor klarer ikke meteorologer å spå været?

3 minutter lesetid



Hvorfor klarer ikke meteorologer å spå været?

"For jeg med mitt 60 x optisk zoom-kamera ser mer enn det dere gjør akkurat nå."

Nyhetsspeilet TV Presenter:
«De sa det skulle være skyfri himmel idag,  helt til det kom noen fly og etterlot en åker av skyer.


Gjerningsområde:
Oslo-Øst.
Gjerningstid:
07.04.09.
kl: 05.55 – 07.55
Gjerning:
Alvorlige miljøforbrytelse mot en levende befolkning.

Lenke til video: http://www.youtube.com/watch?v=XsG55ucYYyk

4.10 Alvorlig miljøkriminalitet

Straffeloven 1902 § 152 b har et vidt virkefelt. Første ledd, første alternativ, setter straff for forurensning av luft, vann eller grunn slik at livsmiljøet i et område påføres betydelig skade eller trues av slik skade. Første ledd, annet alternativ, gjør det straffbart å lagre, etterlate, eller tømme avfall eller andre stoffer med nærliggende fare for følge som nevnt i første alternativ. Annet ledd, første alternativ, gjør det straffbart å minske en naturlig bestand av fredede levende organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse. Annet alternativ setter straff for forvoldelse av betydelig skade på nærmere angitte fredede områder.

Den øvre strafferammen for overtredelse av første ledd er fengsel inntil 10 år ved forsettlig eller grov uaktsom overtredelse, men fengsel inntil 15 år kan anvendes dersom følgen av handlingen er at noen dør eller blir påført betydelig skade på kropp eller helbred. Straffen i annet ledd er fengsel inntil 6 år ved forsettlig eller grov uaktsom overtredelse.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-22-2008-2009-/4/10.html?id=540368

Meteorologer har ingen skyld, de tør bare ikke prate

Du har sikkert merket det selv: værdama sier det skal være skyfri himmel, men senere på ettermiddagen blir det overskyet likevel. Det skjer ganske ofte, nesten hver dag. Meteorologer med 50-tallets «våt-finger i været» teknologi, gjorde en bedre jobb enn dagens meteorologer, som tydeligvis bare skal se pene ut. Har disse jentene noen form for intelligens? Har de faktisk studert meteorologi?

Er det ikke naturlig å spørre hvorfor en mengde fly etterlater store slørskyer som drar dyna over øynene våres?
Jeg har laget denne videoen for å vise deg hvordan utviklingen til en kondensassjonstripe fungerer om dagen.
De stripene du ser skal etter lover og regler i naturen kondensere og sublimere, altså bli «borte», som et snøfnugg som lander på nesa di.

Luften som strømmer ut av jetmotorene er veldig varm. Jetflybensin likner parafin og består av hydrokarboner som under høy temperatur omdannes til mikroskopiske sotpartikler og vanndamp. Sotflakene er umulige å se fra bakken; det du ser, er vanndampen fra de omdannede hydrokarbonene som kommer ut i en kald atmosfære og fryser til iskrystaller.

For at kondensstriper skal oppstå, må det være under -57 celcius, og så lave tempraturer finner vi som regel fra 9.000-12.000 moh. Her er flyene i marsjhøyde, og hvis forholdene er ideelle, kan kondensstriper oppstå. Vannmolekylene omdannes da nesten momentant til iskrystaller som etter et par sekunder, i noen tilfeller minutter, skal sublimere og dermed bli usynlige igjen.

Men i stedet utvider de seg altså til å gjøre en skyfri himmel kl 6 på morran, til et fullstendig overskyet vær om kvelden.

Så hva er det som skjer? Meterologer må da se dette på radarene, dopplere, satelitter og alt det andre høyteknologiske utstyret? For jeg med mitt 60 x optisk zoom-kamera ser mer enn det dere gjør akkurat nå.

Værdama

"Vi håper det blir fint vær imorgen, hvis ikke så slutter jeg"

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
100%
Om forfatter
Armin Bahrami

En ånd på en kosmisk reise i en menneskelig opplevelse. Kom til Norge fra Tehran som politisk flyktning som 3 åring i 1988. Vokste opp som kristen og ba til Jesus om at han måtte kjappe seg hjem og hjelpe Micheal Jackson i Earth Song. Etterhvert når tenårene var nådd skrev begynte han med raptekster; «Stå opp gud våkn opp vi må snakke! om alle barna der ute som er alene og forlatte. Hvordan kan du la israel drepe et uskyldig barn? Hvordan kan du la en pedofil bli en far ? Stå opp gud våkn opp vi må snakke, hvorfor gir du folk kreft og lar dem dø sakte ?Hvor var du når dem drepte Martin Luther King? Hvor er du gud? Og hvorfor gjør du ingen ting ? Gud har forsovet seg eller fraskrevet ansvaret over til fri-vilje, derfor begynte jeg å gjøre som Jens Bjørneboe tenkte;
«DU HAR I ETT OG ALT ANSVARET FOR HVER ENESTE TING SOM FOREGÅR HVOR DU OPPHOLDER DEG»

Kommentarer

10 kommentarer på "Hvorfor klarer ikke meteorologer å spå været?"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste