Er det mulig at systematiske forberedelser til 2012 har foregått i det skjulte i Norge av en kynisk maktelite?

Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.
Av
NB: Denne artikkelen er kun synspunktene til forfatter. Den representerer ikke nødvendigvis Nyhetsspeilets profil, redaksjonens meninger eller andre forfattere på Nyhetsspeilet. Kun forfatter er ansvarlig for denne artikkelen og bare sine egne artikler.
Samfunn
  25.02.2009 16:04   (Oppdatert 09.04.2009 18:55)

Forbereder norske myndigheter seg på 2012?

I mange miljøer er 2012 et viktig årstall. Spirituelle mennesker forbinder oftest 2012 med oppstigning, det vil si at hele jorden – og med den menneskeheten – skal stige opp til 5. dimensjon. I UFO-miljøer finnes det tilhengere av teorier om at utenomjordiske kommer og evakuerer menneskene, – kanskje fordi jorden ikke lenger vil være beboelig? Disse to oppfatningsversjonene finnes det også blandinger av.

Samfunnet vi lever i er fortsatt overveiende preget av et mekanistisk verdensbilde, og vi er vant til at begge ideer blir avvist som overspent vrøvl. Det er utenkelig at politikere eller andre samfunnsstøtter vil gi seg inn på å diskutere slike muligheter.

Men er det mulig at den bastante avvisningen bare er den offisielle versjonen? Er det mulig at en politisk og militær elite i 40-50 år eller mer har visst bedre? Er det mulig at systematiske forberedelser til 2012 har foregått i det skjulte i Norge i så lang tid? Kan det være mulig i et så lite og åpent demokrati som vårt?

Spirituell vinkling på 2012

At Maya-kalenderen som kalles ”Long Count Calendar” (Langtellingskalenderen) ender ved vintersolverv i 2012, er for mange en viktig indikator på at dette vil være et avgjørende tidspunkt for jorden og menneskeheten. Kanaliseringer fra de mest ulike kilder synes å støtte opp om det. Ånden Iliuka, som kanaliseres av Leif Havik, er blant dem vektlegger og fremhever en dato i 2011, nærmere bestemt 28. oktober 2011, som viktigere.

Carl Johan Callemann vektlegger samme dato, og hevder at det er den virkelige datoen. Han baserer påstanden på noe han hevder er en mer nøyaktig versjon av Maya-kalenderen. Den spirituelle versjonen går oftest på at det vil skje en endring av menneskenes bevissthet og DNA.

Den 12. planet – Planet X

Noen av oss har lest Zecharia Sitchins bok ”The Twelfth Planet” (Den Tolvte Planeten) om en for vår sivilisasjon ukjent planet, som i eldgamle sumeriske skrifter blir kalt Nibiru. Nibiru skal ha en omløpstid på 3.600 år. Banen skal være langt mer irregulær enn Plutos, og det meste av sin syklus tilbringer den langt, langt utenfor det vi regner som grensene for vårt solsystem. Fra jorden skal den være observerbar bare 3 ganger i løpet av de 3.600 årene. Alt dette i følge Zecharia Sitchin, som vesentlig baserer seg på arkeologiske funn i oldtidens Midt-Østen.

En italiensk frilansjournalist, Cristoforo Barbato, hevder å ha en jesuittprest i Vatikanet som kilde for en video som viser en ukjent planetoide med tykk atmosfære som nærmer seg vårt solsystem, men fortsatt er utenfor Neptuns bane. Videoen var tatt av en romsonde Jesuittene hadde bestilt fra Lockheed Martin. Den ble utstyrt med avansert infrarødt kamera som sendte bilder til et hemmelig teleskop gjemt i et ubrukt oljeraffineri i Alaska, som Jesuittene hadde full kontroll over. Denne videoen er fra oktober 1995. Ifølge jesuittpresten venter Vatikanet på at Planet X skal komme tilbake.

Det har også vært vitenskapelige spekulasjoner om en ukjent og uoppdaget planet X i vårt solsystem. Disse støtter opp om – eller er kanskje basert på? – Sitchins teori. Det blir hevdet at det finnes et teleskop på Antarktis som har som oppgave å speide etter denne ukjente planeten. Denne videoen hevdes å komme fra Antarktis-teleskopet.

Både Iliuka og indianske profetier sier at det vil bli to soler på himmelen. Indianske kilder omtaler den nye solen som ”The Winged Sun” – solen med vinger – og at den vil være synlig på himmelen i tillegg til vår kjente sol.

Vitenskapelige fakta

Det skjer planetariske endringer i form av høyere temperatur, større klarhet, magnetiske endringer osv. på nær sagt alle planetene i vårt solsystem, se artikkelen Klimaendringer i Perspektiv.

Det ser for meg ut til å være hevet over enhver tvil at det foregår noe uvanlig i solsystemet vårt. Jeg bruker ordet uvanlig fordi det ligger utenfor det man skulle forvente ut fra de kjente syklusene i vårt solsystem. En ukjent planet av en slik karakter som Sitchin mente å ha bevis for, kan være en mulig forklaring.

Uansett er det mulig at det ”uvanlige” som skjer i solsystemet nå, ligger innenfor rammen av det normale i vår kjente galaktiske syklus på ca. 26.000 år. Data så langt tilbake har ikke vitenskapen.

Norge og 2012

5. januar i fjor la Project Camelot ut et brev skrevet av en norsk politiker. De avslører ikke hans identitet – og i tilfelle påstandene hans er korrekte, anbefaler jeg at ingen andre gjør store forsøk på å avsløre den heller. Både Project Camelot og Nyhetsspeilet kjenner hans identitet, og han er den han gir seg ut for.

Denne politikeren begynner brevet med å si at vanskelige ting vil skje i årene 2008-2012. Han forteller om hemmelige underjordiske baser og bunkerser i Norge, med plass til 2 mill. av den norske befolkningen. Når han har spurt om når anleggene skal være ferdige, har han fått ”innen 2011” til svar. Med hjelp av USA og EU har Norge også opprettet et lager for frø av alle verdens vekster på Svalbard. Denne frøsamlingen var i nyhetsbildet flere ganger i løpet av fjoråret.

Årsaken til disse omfattende forberedelsene skal være at myndighetene vet (eller tror) at Planet X kommer, og at dens ankomst vil være katastrofal for samfunnet, sier den norske politikeren i brevet til Project Camelot.

Han sier at alle regjeringer er klar over dette og forbereder seg på det. Plass til 2 mill. mennesker betyr at det planlegges å redde mindre enn halvparten av Norges befolkning, som nå er i overkant av 4,8 mill. De som skal reddes, er makteliten og de som blir sett som nødvendige for å bygge opp igjen samfunnet. De har allerede fått tildelt militære tegn.

Kjente undergrunnsbaser i andre land

I motsetning til Norges begrensede undergrunnskapasitet har derimot Sveits og Sverige undergrunnsfasiliteter til å redde hele sine befolkninger. Jim Cummins, amerikansk mundan astrolog og fast skribent i Zodiac, sier at Sveits og Sverige hadde disse undergrunnsbasene så tidlig som før 2. verdenskrig, og at det var årsaken til at Tyskland ikke invaderte dem. I tillegg har Benjamin Fulford i et videointervju med Project Camelot sagt at Kina også hadde undergrunnsbaser til hele sin befolkning før 2. verdenskrig.

Utvilsomt må de fleste land ha denne type undergrunnsanlegg, men konkret kjenner jeg ellers bare til USA. Flere amerikanske varslere har nemlig stått fram og fortalt hva de vet. Noen av dem har vært engasjert i byggingen, som har foregått med en hypereffektiv boreteknologi som er helt ukjent i sivil tunnellsammenheng. George Green sa i sin presentasjon i Vilcabamba, Equador i januar, som Project Camelot la ut i februar, at USA har kapasitet til 45.000 mennesker i sine undergrunnsbaser.

Den norske politikeren som stod frem som varsler på Project Camelot i fjor, ønsker å advare oss andre. Han ber oss om å komme oss opp i høyereliggende områder og lagre mat for minst 5 år. Han anbefaler også innkjøp av piller mot stråling (jeg vet at slike finnes, men stiller spørsmålstegn ved om de har noen virkning – jeg håper effekten ikke er utprøvd på mennesker) og biokjemiske vernedresser for de som har råd til det. Spesielt advarer han mot opphold i byområdene i 2012.

Han sier at alle ledende norske politikere kjenner til dette, men at de ikke våger å gå ut med det de vet av frykt for at de selv ikke skal komme med i de 12 jernbanevognene som skal bringe dem i sikkerhet under jorden. Publikum vil ikke ane hva som skjer. Regjeringen vil forsvinne i sikkerhet i all stillhet.

Utenomjordisk kontroll?

Politikeren hevder også at vi har utenomjordisk tilstedeværelse, og at de ledende politikerne våre er kontrollerte i hver tanke. Senere hevder han at politikken alltid har vært avtalt spill, og at det allerede (brevet hans er skrevet i januar 2008) er avgjort at Frp skal vinne valget i 2009, og at Siv Jensen blir statsminister.

Han har senere utdypet en del rundt bl. a. de utenomjordiske og fortalt at han har vært inne i flere av undergrunnsbasene. Første gang han besøkte en slik, var da han var i militæret. Han forteller at inngangen var tungt bevoktet av vakter i en spesiell type uniformer. Uniformene var svarte med oransje emblemer på brystet. Emblemene var et triangel, som en pyramide med spissen ned. Offisielt brukes i hvert fall ikke slike uniformer og emblemer av noen norsk våpengren.

Krystallenergi

Den norske politikeren sier at det finnes 18 underjordiske baser i Norge, og at de har vært under bygging i minst 40 eller 50 år. Han hevder alle basene er forbundet ved hjelp av 12 underjordiske NOAH-jernbaner, der vogner som er drevet av en type (for offentligheten ukjent) blå krystallenergi, trafikkerer i så stor hastighet at han bare så et lysglimt i det de passerte.

Han tror at energifeltene de måtte passere på vei inn i basen, var drevet av samme type krystaller. Der stod det å lese på en skjerm: MENNESKE – IKKE MENNESKE – REN – UREN. Under var det tekst med en bokstavtype han ikke kjente.

Informasjon fra annen kilde

En annen kilde meldte seg fort for Project Camelot og støttet politikerens informasjon. Den andre kilden er også opprinnelig norsk og har fått informasjonen av sin mor, som har arbeidet for det militære. Hans mor er blant dem som skal evakueres til en av disse undergrunnsbasene, men ingen andre i hennes familie vil få adgang dit, har hun sagt.

Han navngir Sørreisa, Baneheia, Evje og Gimlemoen. Han forteller at han selv har sett tungt bevæpnede vakter utenfor inngangen til den ene, og forklarer hvor uvanlig bevæpning er i Norge, også når det gjelder vakthold av militære installasjoner. Han har lagt ved flere overflatefotografier. De er lagt ut på ProjectCamelot.org.

Denne nye kilden har fått verifisert informasjonen han fikk av sin mor og fått tilleggsinformasjon både av en annen fra militæret og en venn som var ansatt i NSA (en amerikansk sikkerhetsorganisasjon). NSA-vennen forsvant plutselig, og ham har han ikke vært i stand til å oppspore de siste årene.

Den NSA-ansatte fortalte også om eksperimenter som ble gjort ved enkelte av disse hemmelige anleggene, bl. a. med utenomjordisk teknologi. Disse gikk bl. a. ut på rekonstruksjon av romskip og reiser mellom dimensjoner. Denne kilden setter slike eksperimenter i forbindelse med en artikkel i Fædrelandsvennen i 2001 om 7 arbeidere som døde av kreft etter å ha jobbet ved et av anleggene. Artikkelen var opprinnelig lagt ut på internett, men har senere blitt fjernet.

Project Camelot var i Norge i februar i fjor og hadde avtalt å møte den norske politikeren. Han dukket ikke opp på avtalt sted til avtalt tid, og til tross for mange forsøk lyktes de ikke med å få kontakt med ham. På forhånd hadde han fortalt dem at han hadde blitt innkalt til et ikke-planlagt møte med en stortingspolitiker.

Norsk avisomtale og konsekvenser for varsleren

I februar i fjor var stortingspolitikerens brev til Project Camelot omtalt på side 3 i VG. Jeg har fått brakt på det rene at avisomtalen skjedde etter Project Camelots Norgesbesøk.

I mars 2008 fikk Project Camelot opplyst på telefon fra en mellommann at varslerens familie har blitt truet, og at det er årsaken til at politikeren ikke våger å snakke mer med Project Camelot. Varsleren hadde også fått vite at Planet X var desinformasjon. I samme telefonsamtale fikk Project Camelot vite at PST mener at Project Camelot er ”farlige”, og at de er under nøye overvåkning. Telefonsamtalen kan man lytte til i sin helhet på ProjectCamelot.org, men lydkvaliteten er dårlig.

Tilleggsinformasjon fra anonyme kilder

Etter at Frank Aune la ut en artikkel om undergrunnsbasene på ITpro.no, meldte det seg flere anonyme lesere med tilleggsinformasjon om undergrunnsbasene i Norge. Her er informasjonen de kom med.

Den første kom tilbake 2 dager etterpå og hevdet at hans første innlegg var bløff. Vi tar den likevel med her, så kan leserne gjøre seg opp sin egen mening om hvorvidt det er ”bløffen” eller dementiet som er bløff:

”Tirsdag 11. november 2008 16:23: Jeg kan bekrefte dette. Håper dette anonymiseringsgreiene funker ellers så håper jeg ITPRO aldri oppgir ipen min…

Jeg er en av de som har blitt forespurt om jeg ønsker å bli reddet. (rart spørsmål egentlig) Jeg har takket ja og har fått mitt sted hvor jeg skal dra. Eksakt tidspunkt er ikke bestemt men jeg har ingen planer for sommeren 2012 for å si det sånn.

Jeg er egentlig motstander av slik publiseringer fordi det vil skape panikk etterhvert. Men siden nå dette har sluppet ut synes jeg alle skal ha samme rett til å redde seg selv. Vi som blir sett på som en viktig brikke i gjenoppbyggingen får jo alt ordnet for oss. Utvelgelsen av alle de som skal bli reddet er under revidering utover vi som har fått beskjed så min oppfordring til alle er å jobbet knallhardt slik at man får vist at man fortjener å overleve.

Det blir tøffe tider er jeg blitt fortalt men det er ikke bekreftet at det er noe planet som skal treffe oss. Noen tror at gull vil være viktig å samle på men kunnskap om hvordan man kan skape nye ting er nok viktigst. Bli ingeniør eller håndtverker!”

Her er en kommentar han fikk på sin informasjon:

”Tirsdag 11. november 2008 16:47: Er du frimurer, du som har fått «adgang»? Revolusjon i vente you soulsucking-masonic’moronic creature!”

Til det svarte han:

”Tirsdag 11. november 2008 20:01: Jeg kan bekrefte dette. Jeg er ikke frimurer da jeg er hedning. Jeg er derimot medlem i et annet nettverk som gjorde at jeg i første runde ble vurdert. At jeg til slutt fikk være med er dog ikke bare pga mitt medlemskap i dette nettverket.

Synes ikke det er grunn til å bli sur på meg for at jeg faktisk sier det sånn som det er. Jeg tar betydelig risiko ved å følge opp i debatten. Jeg ble gjort oppmerksom av en frende om at en artikkel var lagt ut på internet om dette og jeg følte det derfor som min plikt å dele det lille jeg vet om dette. Jeg har ikke bestemt hvem som skal være med, jeg har kun takket ja for min og min families del. Jeg får føre opp 10 personer på en liste som vil få være med. De vet ingenting pr i dag.”

Den neste anonyme informanten:

”Søndag 7. desember 2008 03:21: Bør leses: LHC (Large Hadron Collider – verdens største partikkelaksellerator) ved Cern, er i virkeligheten en av mange gigantiske supermagneter som skal brukes i et forsøk på å opprettholde deler av jordas magnetfelt når Nibiru i 2012 passerer det indre solsystem. Det er et ukjent antall slike gigantiske supermagneter (LHC er 27 km i diameter), bygget over hele jordkloden. Og alle de andre supermagnetene er ukjent for mesteparten av menneskeheten. Kun denne i Cern fikk en slik beliggenhet at det ble praktisk talt umulig holde byggingen hemmelig. Istedet har det organet som i artikkelen her kalles for «New World Order» iverksatt noe som etterhvert har kommet til å bli verdenshistoriens største vitenskapsbløff.

Ulykkene som har vært ved Cernanlegget er forøvrig fingerte for å utsette «forskningsresultatene» som i virkeligheten aldri vil komme derfra, men som kun pressen og populærvitenskapen venter på. Så og si alle forskere i verden er informert om hendelsene i 2012. De forventer derfor heller ingen resultater fra Cern.

Rådene om å søke til fjells er forsåvidt riktige siden det forventes massive flodbølger i alle verdens kystområder, men det behøver slett ikke være en garanti for at en skal klare seg. Huler, med mindre de i likhet med bunkerne våre er armerte med stålbetong, er ren og skjær galskap siden det forventes kollossale jordskjelv over absolutt hele planeten. Norge og skandinavia inkludert. Det vil antakelig bli så massive jordskjelv at svært få horisontlinjer og landskapsmerker vil bli mulig å kjenne igjen. Ordspråket fra våre grunnlovsfestere på Eidsvoll, «Enig og tro til Dovre faller», er et utrykk som vi involverte bruker mellom oss som en spøkefull sjargong. Nå er det nemlig ikke lenge igjen til det skjer – at Dovre faller.

Noe i artikkelen som er alldeles feil derimot, er at det foreligger planer om å systematisk ta livet av gjenværende innbyggere på overflaten. Dere blir simpelthen overlatt til dere selv, med et oppriktig håp om at dere klarer dere så godt som overhodet mulig. For tiden arbeides det også intenst for å legge til rette for alle, slik at muligheten for å overleve også på overflaten vil øke dramatisk. Det ryktes i kretsene om at det er planer for masseutryddelse av overflødige folk i land med svært diktatorise og radikale styresett, men det har ingen relevans i skandinavias tilfeller. Inngangene og friskluftslusene til de underjordiske anleggene derimot, vil være strengere bevoktet enn USAs gullreserver, og det vil i tiden like før hendelsene inntrer bli delt ut kart over alle disse områdene for å redusere risikoen for unødig tap av liv så langt det lar seg gjøre på denne måten. Kort sagt. Kommer du innenfor en av sikkerhetssonene vil du av forståelige hensyn bli eliminert. Ellers ikke.

Tviler du fremdeles? Oljefondet er en annen fiktiv ordning. Snedig oppfunnet for å dekke over de gigantiske og stadig økende investeringene som har vært nødvendig i forbindelse med de underjordiske bunkersene og overlevelsesinnretnigene i og omkring «makteliten».

Jeg har nær sagt – selvsagt – skrevet dette fra en fingert/manipulert/ IP-adresse, for å beskytte familien min og meg selv. Jeg er en av de som har plass i bunkers i 2012 – enn så lenge. Utvelgelsene er hardere og hardere for hvert år.

Jeg forventer at mange flere som meg selv, vil komme til slike fora som dette for å stå frem i tiden som kommer. Siden, som det korrekt er beskrevet her i artikkelen, alle større, såkalt seriøse medieaktører er kuet til å tie dette og alt som er relatert til dette ihjel.

Selv mener jeg at verdens myndigheter undervurderer jordens befolkning, og at det burde vært åpenhet om alle ting. Det diskuteres hissig i bl.a G20 møtene om ikke dette skal endres på. Mange vil få sammenbrudd ved denne erkjennelsen. Det er det da ingen tvil om. Kjell Magne Bondevik var kanskje den mest berømte Norske politikeren som har fått det. Og mange andre plutselige sykmeldinger i og omkring Stortinget kan nok tilskrives denne kunnskapen. Men allikevel, fordelene det gir menneskeheten i og med at alle kan jobbe mot målet om å sikre seg bedre kan kanskje veie sterkere? Tiden vil vise.”

Den siste anonyme informanten skrev:

”Onsdag 17. desember 2008 06:07: Min «kone» er datter av to fremtredende personer i Norge, så hun, broren m/fam og foreldrene er garantert plass på disse anleggene, men det fremste kriteriet for å bli innlemmet er at man har en familie en ønsker å beskytte, ellers ville folk naturlig nok stå frem med det de visste.. Det er ytterst få enslige som er innlemmet.. Jeg ble inngiftet i denne familien, et «pro forma»-ekteskap, siden min kone tidligere var min beste venninne og «hennes familie er min familie», for å få innpass i bunkersene.. Jeg har ikke familie selv, ellers ville jeg aldri blitt innlemmet i hemligheten, da det ville vært fare for at jeg lekket historien til folk (som om noen ville trodd meg..!)

Siden jeg ikke besitter andre egenskaper enn at jeg er svigersønn av disse sentrale personene (livnærer meg av «gambling») så er jeg en av de som vil tømme søppel og gjøre andre «lavtstående» oppgaver etter 2011, og det er mange som meg..
Jeg ble inlemmet i hemligheten med visshet om at hvis jeg står fram vil ingen tro meg(!), og familien vil miste plassen sin og gudene vet hva..

Slik jeg har blitt presentet historien stemmer den ikke 100% med artikkelen, men grunnlaget er det samme..
Vil oppfordre andre som vet det samme om å stå fram, men med forhåndsregler, dere vil jo ikke at IP-adressen skal spores og at familien miste plassen pga. ditt eksponeringsbehov..”

Sant eller usant?

Sannsynligheten er stor for at noe av denne informasjonen er desinformasjon. Problemet er da å skille sant fra usant.

Skal vi tro på det? Jeg tviler ikke på at vi har geografiske muligheter for slike anlegg i Norge, men kan et SÅ stort prosjekt kunne pågå uten å bli kjent i vårt lille, gjennomsiktige land? Enorme ressurser i form av penger og arbeidskraft må være involvert. Naturligvis finnes det alltid poster på statsbudsjettet som vi ikke får fullt innsyn i. Men SÅ mye penger? I første omgang virket det like usannsynlig som at vårt lille land skulle ha bygget og sendt opp et eget romfartøy for utforskning av det ytre verdensrommet. Jeg tenkte at dette måtte være fantasi uten rot i realitetene.

Jo mer jeg har undersøkt saken og tenkt igjennom den, desto mer ble den etter min oppfatning sannsynliggjort. Maskert som militære anlegg har nok mye vært mulig å bygge under den kalde krigen. Spesielt de første par tiårene etter 2. verdenskrig, vil jeg tro, selv om det var før jeg fulgte med i samfunnsdebatten. Likevel vet jeg at det var en periode da forsvarstanken stod sterkt, og man havnet utenfor det gode selskap om man hadde motforestillinger. Den gang stilte ikke gode nordmenn spørsmålstegn ved om vi trengte et forsvar, eller hvor sterkt det trengte å være.

Perspektiv

Grunnen til at jeg velger å videreformidle dette, er at jeg føler at hvis dette er sant, ville jeg løpe ærendet til de kyniske maktmenneskene som i så fall står bak det, om jeg lot være. Den tanken liker jeg svært dårlig. Når jeg videreformidler det, er det også maktpåliggende for meg å sette det inn i større perspektiver.

Er det sant at denne planen og disse undergrunnsbasene finnes, må de kyniske maktmenneskene som trekker i trådene være overbevist om at vi vil oppleve en formidabel katastrofe i 2012, eller så våger de ikke å satse på alternativet.

Også om de skulle være overbevist, trenger ikke informasjonen nødvendigvis å være sann. Mellom linjene, om ikke uttalt i klartekst, leser jeg at deres informasjon i så fall kommer fra utenomjordiske. Hva om disse utenomjordiske har sin egen agenda, og at det tjener deres interesser om all maktelite og alle samfunnsstøtter forskanser seg under jorden og ikke våger å stikke hodet ut på flere år?

Et annet perspektiv er at denne informasjonen faktisk er et sunnhetstegn om vi ser det fra et utrenskningsperspektiv. Om man plastrer over en verkebyll, vil den ikke forsvinne. Skal infeksjonen helbredes, må vi først ta hull på den og få ut materien. Om denne informasjonen stemmer, er den etter min mening en fæl verkebyll i vårt samfunn. At noen stikker hull på den, er i så fall første skritt mot helbredelse. I løpet av dette året forventer jeg at det vil gå hull på mange ”verkebyller” av typen informasjon som har vært holdt skjult for allmennheten. I Nyhetsspeilet vil vi bidra til det.

Vi mennesker har blitt gitt fri vilje. Den frie viljen inkluderer også retten til å velge hva vi vil tenke, hva vi vil tro, hvordan vi vil tolke verden og virkeligheten i stort og smått. Å se denne informasjonen som et positivt tegn på en tiltrengt opprenskning som er nødvendig for å skape en bedre verden, er et valg vi kan ta.

Sist, men ikke minst, er det viktig å huske at all spådom om framtid bare er sannsynlige framtider. Ingen av dem er absolutter, som nødvendigvis må bli slik. De er projiseringer videre i samme retning som linjen dratt gjennom fortid og nåtid peker mot, se artikkelen Sannsynlige Fremtider og Ulike Tidslinjer.

All skapelse skjer i øyeblikket. Det betyr at vi i hvert eneste øyeblikk har makt til å påvirke fremtiden, som vi skaper med våre tanker, følelser og handlinger. Det er frekvensene de gir, som skaper virkeligheten. Raskest endrer vi retning om vi klarer å fokusere alle delene av oss selv i samme retning. Den kraften har vi. Men det nytter ikke å feie ubehagelighetene under teppet. Så lenge befolkningen lever i en illusjon, har den fremtiden som er skissert her svært stor sannsynlighet. La oss derfor bevisstgjøre oss om hva som foregår i det skjulte, slik at vi bevisst kan bruke kraften vår til å skape den virkeligheten vi ønsker å leve i!

Kilder:

GD Star Rating
loading...
Hvis du likte denne artikkelen, vennligst spre den videre til så mange mennesker som mulig, legg igjen en kommentar eller abonner på RSS-feeden.

   » RSS-feed  » RSS-kommentarfeed


Om forfatter

Liv Bjøringsøy

Liv Bjøringsøy er astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kommer fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning er hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun har jobbet mye internasjonalt og alltid vært opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg har hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun ser det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet maler hun bilder som hun stiller ut i sitt hjemmegalleri og kombinerer all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

Kontakt forfatter | Flere artikler av (34) | Forfatters nettstedKommentarer

131 kommentarer

  • Lodur sier:

   Hei!

   Jeg er vil først si at jeg ikke er noen skeptiker når det gjelder 2012 eller at verden går mot et ukjent klimaks.
   Når det gjelder påstandene om underjordiske bunkere, er jeg mye mer skeptisk.
   Skal et menneske klare seg i en bunkers, må han (spekulativ påstand) ha minimum 40 kvadratmeter (opphold, lagringsplass til mat, sanitæranlegg, ventilasjon, infrastruktur etc.). Gang dette med 2 millioner mennesker. Det er en del kvadratmeter med pukk. hvor er denne pukken? Hvor er buldoserene som frakter pukken? Hvor er ingeniørene? Hvor er kraftverkene som produserer all strømmen? Hvor er veiene som fører til bunkerne?
   Jeg jobber selv i et yrke/spesialitet, som hadde vært attraktiv å ha med blandt evt overlevende. Da synest jeg det er rart at jeg ikke har blitt spurt, når det tross alt er 2 millioner som visstnok allerede er «inne». Trekk fra uføre, pensjonister, kriminelle, serviceyrkearbeidere mm. Så burde jeg ihvertfall vært inne. Nei, dette er pisspreik i mine ører. Dette tar bare bort fokuset fra det som
   virkelig betyr noe; Hvordan gjøre samfunnet bærekraftig i møte med fremtiden.

   GD Star Rating
   loading...
   • Jo sier:

    Det kan jeg fortelle deg -all masse er lagret under jorda og i enkelte nedlagte grustak. Bunkerne er i høyeste grad realitet -har selv sett de bli konstuert -dog fra utsiden. Men jeg kjenner endel høyt rangerte militære, bl.a. oberstløytnanter (navn gir jeg ikke her) bekrefter disse er for regjering osv under nasjonal krise. Komplekset strekker seg under hele Nordmarka, under Mosjøen og under Svalbard. Linker under i min egen tråd til en side der folk kan se hva slags søppel og trusler om max Nasjonal straff for de (bl.a. NRK, Ikkevold osv) som offentliggjør lokasjon og navn på disse enorme underjordiske kompleksene som finner overalt i verden i dag. Linker dette nedenfor///Jo

    GD Star Rating
    loading...
    • CillaBee sier:

     Hvis massen skal lagres under jorda, må de jo grave ut huler til å lagre massen i. Hvor lagres massen som må graves ut for at man skal få hulrom man kan lagre masse i?

     Bare lurer.

     GD Star Rating
     loading...
    • Cosmomind sier:

     Har du ikke hørt om massesuggesjon! 😀
     Bare måtte si det.
     Forslag, eksisterende huler/grotter eller gruvesjakter.

     GD Star Rating
     loading...
    • CillaBee sier:

     Eller muligens massedeportasjon? Hvem er med og leter etter igjenfylte gruver og grotter? Høres spennende ut:-)

     GD Star Rating
     loading...
    • Glucifer sier:

     CillaBee: Har du virkelig ikke skjønt hvor massen som blir gravd ut blir av? Myndighetene bruker Top Secret Alien teknologi som teleporterer massen bak månen hvor ingen kan se 😉
     Det ryktes om at Stoltenberg har en slik liten teleporter dings som han bruker på folk som ikke er enige med ham. De blir ikke sendt til månen da, men i følge sikre kilder blir de sendt til indre Tanzania. 😉

     GD Star Rating
     loading...
    • Cosmomind sier:

     Gutter! Selv om jeg slo en spøk her, og det var nok fordi jeg er litt lei av å dö en gang i måneden, så er hverken underjordiske haller eller aliens noe å spøke med.
     Allerede på midten av 60 tallet så jeg og så mange at det ble avisoverskrifter av det i lokalavisen 5 flyvende objekter og UFO Norge var der.
     Disse flyvende objekter oppviste en slik flyve evne som ingen kjent teknologi kan vise til enn i dag.
     UFOer er bl.a kjent for å studere radaranlegg, og det var også tilfelle da.
     Sent 2008 hørte jeg og min x lyder som 110% ikke var av denne verden, og et vesen som talte i en gedigen hall av ufattelig størrelse, og det var også 110% ikke et menneske. Dette var i Oslo. Lydene var på styrke 10 og INTET i rommet kunne noen sinne klare å skape slike fantastiske surroundlyder.
     Dersom vi ikke ble dratt inn i en annen dimensjon, så kunne dette meget vel være fra en underjordisk hall på jorden.
     Dette varte bare i ca. 10 sekunder, men det har gitt meg mitt livs største sjokk. Det er derfor jeg kaller meg for Cosmomind.
     Denne opplevelsen var så sterk at jeg kommer til å bruke resten av mitt liv til å studere fenomenet, men man kan ikke bare bestille slike opplevelser, så det får bli med lesning.
     Jeg er en svært jordnær person uten trang til mystikk, og bruker nok mere tid på geopolitiske analyser og (økonomisk) idehistorie m.m.
     Dvs. jeg har begge bena solid plantet på bakken, men noe foregår, men hva, det er ikke meg gitt å gi svaret på.

     GD Star Rating
     loading...
  • fighterofevil sier:

   Det er sant at de har planlagt «undergangen» i 2012,men har fått vite nå at de har avlyst det,for de skjønner at mange begynner å forstå hva som egentlig forgår i verden i dag.Så for å strø skepitsk om denne skjulte agendaen de driver har de vissnok stoppet disse planene slik at folk skal tro at det bare er folks paranoia..

   GD Star Rating
   loading...
   • Liv Bjøringsøy sier:

    Kan du fortelle oss hvor du har denne nye informasjonen fra, fighterofevil?Hvis dette stemmer, er det gode nyheter. Det betyr i så fall at vårt arbeid har effekt. En annen mulig årsak til endring i planene kan være at forandringene vi står overfor ikke blir så dramatiske som tidligere antatt, jfr bevissthetsendring i jordens befolkning og ulike tidslinjer. Spennende tider vi opplever i alle fall.

    GD Star Rating
    loading...
    • fighterofevil sier:

     Fikk vite det av en advokat,som visstnok hadde plass i bunkerne.Vet om mange andre som å hadde plass,(jeg et ikke en av dem,siden jeg i denne verdens øyne ikke er høyt nok opp på «rangstigen») men denne advokaten var en av dem som sa det rett ut…jeg bare håper å krysser fingrene for at denne personen ikke løy..men om det er tilfelle at de har avlyst planene er det virkelig gode nyheter:):)

     GD Star Rating
     loading...
  • Jo sier:

   Her er noen linker som bl.a. dokumenterer inngangen til «Krigshohevkvarteret» AKA Niburu-bunkere for østlandsområdet/regjering/»eliten». Inngangen er fra toppen av Gyrihaugen på Ringerike + «Åsaporten» i Åsa ved Steinsfjorden er en inngang. Er født og oppvokst der så jeg vet meget godt det er enorme underjordiske «militære»anlegg der. NRK-dok sier ikke navnet på stedet. Derfor en link til en side som utrolig nok ikke er fjernet -enda. Til slutt er en mail som fra en SV-politiker som tydeligvis har forsvunnet eller noe i den duren etter han forlot illuminati..

   http://bloggarkiv.sol.no/blogg/adressen-til-den-topphemmelige-krigshovedkvartert-pa-ostlandet-underjordiske-baser-i-norge5

   http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7069626

   http://bloggarkiv.sol.no/blogg/brevet-fra-khaqan-khan-til-leo-zagami-underjordiske-baser-i-norge2

   Håper dette hvertfall kan hjelpe noen i å komme seg i sikkerhet///Jo

   GD Star Rating
   loading...
   • Jo sier:

    EDIT: 1 av inngangene fra toppen av Gyrihaugen, 1 fra «Åsaporten»/»Åsasvingen», 1 fra Krokkleiva (Hole). Er flere men jeg vet nøyaktig hvor 2 av de er, derfor klarer jeg ikke annet enn si fra til så mange som mulig før Nibiru voldtar oss alle…///Jo

    GD Star Rating
    loading...
    • Jo sier:

     EDIT 2: (burde visst sovet litt ser jeg :-p)

     Selve inngangs lokasjonen er ikke spesifisert. Er vel risikosport å detaljspesifisere dette under eget brukernavn her..?///Jo

     GD Star Rating
     loading...
   • Liv Bjøringsøy sier:

    Takk for interessant info, Jo!
    Hvis Iliuka har rett, har makteliten fortsatt planer om å gå i bunkere til tross for informasjonen en annen kommentator ga for lang tid tilbake. Kanskje spilte han rollen som «nyttig idiot»?
    Iliuka har imidlertid sagt at eliten ikke vil komme seg i bunkerne. Hvorfor sa han ikke noe om.

    GD Star Rating
    loading...
    • Jo sier:

     Hei, Liv :)

     Dette ser jeg på som fundamentalt viktig og derfor min plikt til å opplyse så mange som mulig rundt fakta rundt tema. Hvis noen tar kontakt med meg privat (på et vis) som har en plan eller mangler en kan vi slå hodene sammen i et håp om overlevelse.

     Fikk forøvrig info fra en nasa-ansatt som har studert Nibiru i årevis -han kjenner CIA-folk meget godt. De har informert han om det elektromagnetiske feltet fra Nibiru er så ekstemt kraftig (EMS-stråling) de eneste som vil ha hukommelse igjen (EMS kan fint kortslutte en hjerne, null problem) CIA sier til han eneste måten å unngå EMS-lobotomering er å kle en motorsykkelhjelm med bly over hele hodet og i nakkeregionen. Jeg kjøper hjelm idag -bly har jeg masse av. Denne infoen er meget kredibel,; derfor tar jeg dette på alvor.

     Ønsker dere alle en så god fremtid som overhodet mulig///Jo

     GD Star Rating
     loading...
    • Illusions sier:

     Tror det er unødvendig å bekymre seg for Nibiru. Her er ny oppdatert informasjon om Nibiru som er meget oppløftende. http://www.youtube.com/watch?v=fxzMw1HvPGE&feature=youtu.be

     GD Star Rating
     loading...
   • Jo sier:

    Her er en artikkel rundt bråket vedr. puplisering av «Krigshovedkvarterets» lokasjon. Helt utrolig:

    http://www.ivarjohansen.no/temaer/internasjonal-politikk/2388-krigshovedkvarter-regjeringen.html

    ///Jo

    GD Star Rating
    loading...
 1. isme sier:

  Perspektiv:
  Dra til Berlin og se på den underjordiske bunkeren der som er åpen. Den rommer 3500 mennesker og er mye større enn du tror. Gang så størrelsen med ca 571 så har du størrelsen det tar for å romme ca 2 millioner mennesker.

  Hvis jeg erindrer korrekt så har den lagre av ressurser for ca 14 dager. Gang så lagerplassen med 130 så har du hvor stort lagerrom som trengs for å lagre mat for 3500 mennesker i 5 år som det referes til i artikkelen. Gang så dette med 571 igjen så har du ca størrelsen for 2 millioner mennesker.

  Ok, det var den enkle overdrevne matematikken. Menneskene som ville bo i den Berlinske bunkeren hadde veldig liten plass og karbondioksid nivået i rommet ville være så høyt at det eneste du orket var å ligge i bunken din. Dette for å unngå bråk når man levde så og si oppe på hverandre.

  Selvfølgelig tar jeg ikke her hensyn til superhemmlig boreteknologi og blå krystaller, men skal jeg være helt ærlig så høres dette ut som fyllmasse for en 8 årig lystløgner. Sammen med en andre utrolige påstander i artikkelen så har jeg til sammenligning med bunkere ikke så mye å stille opp mot dette annet en sunn fornuft (og diverse kredible forskere som motsier det meste som fremstilles her).

  GD Star Rating
  loading...
 2. isme sier:

  Jeg glemte en ting. Hvordan vil det være å bo 5 år i en bunker ala den i Berlin? Hva vil det gjøre med et menneske? Hva vil skje med selvmordsraten?

  GD Star Rating
  loading...
 3. Omen sier:

  http://www.youtube.com/watch?v=qkY4NfpsVJ8&feature=related

  den perfekte film traileren!!! kan det være sant?

  GD Star Rating
  loading...

Legg til en kommentar


Du må være registrert og innlogget for å legge inn en kommentar. Mistet passordet ditt?

Ole Dammegård til Oslo 20 juli

Samfunn

Ole Dammegård til Oslo 20 juli


Liv – En lysende sjel har forlatt oss

Bevissthet

Liv – En lysende sjel har forlatt oss


Ny internasjonal UFO konferanse

Kosmos

Ny internasjonal UFO konferanse


Hva vi kjemper for alle sammen

Video

Hva vi kjemper for alle sammen