Samfunn
Du leser nå
11. september – i en større sammenheng
Skrevet av
Morten Kielland24. 02. 2009
deesill3
13328 8098 89

11. september – i en større sammenheng

Av Morten Kielland24. 02. 2009
Da jeg innså at "terrorhandlingene" i USA i 2001 var et stort bedrageri, begynte reisen nedover i kaninhullet.

Det er nå over tre år siden den logiske delen av mitt sinn tvang meg til å trekke den slutningen at «terrorhandlingene» i New York den 11. september 2001 måtte være et stort bedrageri. Ingen slike bygninger kan kollapse på en slik måte og så raskt uten ved bruk av sprengstoff. Det er rett og slett en fysisk umulighet; jeg har selv regnet på dette, med min gamle formelsamling, papir, blyant og kalkulator – det er faktisk helt umulig ut fra de gjeldende fysiske lover. (Se for øvrig artikkel om dette her på Nyhetsspeilet.no)

Denne ubehagelige, men likevel helt krystallklare erkjennelsen reiste selvsagt spørsmålet: Hvem var det da som sto bak? Og hvorfor? Hvilke motiver lå til grunn? Hvordan passet dette inn i en større sammenheng? Hva var det egentlig vi var vitne til her?

Dette skulle bli starten på min «reise nedover i kaninhullet», for å bruke et uttrykk fra filmen «The Matrix» og boka «Alice i Eventyrland». Reisen har gått gjennom et villniss av informasjon og desinformasjon, gjennom tusenvis av sider med tekst, flere titalls bøker, samt et utall videogrammer og bilder. Jeg har også vært i direkte kontakt med flere i USA som har engasjert seg personlig for å avsløre den offisielle løgnhistorien om 9/11. Gang på gang har jeg måttet revidere mine oppfatninger for så å spekulere videre og sammenholde de nye hypotesene med alle tilgjengelige og verifiserbare faktaopplysninger.

Nå er det blitt stadig lengre mellom revisjonene og bildet er blitt klarere. Jeg føler derfor at tiden er moden for å dele mine spekulasjoner og konklusjoner med andre. Og la det være sagt med én gang: Jeg har ikke monopol på sannheten; noe av dette er og blir spekulasjon. Jeg gidder heller ikke gjøre noe som helst for å overbevise noen, ut over det jeg skriver her. Den som har ører, han får høre; de andre må gjerne la være. Samtidig vil jeg framholde at mine spekulasjoner er basert på et såpass omfattende materiale, og såpass grundige studier, at jeg vil påstå at min teori i det minste bør kunne betraktes som en forholdsvis kvalifisert gjetning. Du må selvsagt ha lov til å bruke din verdifulle tid på å gå meg etter i sømmene; men jeg kan allerede nå fortelle deg at du etter all sannsynlighet ikke har så mye tid å gjøre det på. Det begynner vikelig å haste, for dette er et kappløp med tiden. La meg derfor gå rett på sak – slik jeg ser det:

Den egentlige motivasjonen bak 9/11

Den kortsiktige motivasjonen var å få et påskudd til å sikre USA full kontroll over viktige olje- og gassreserver i Midt-Østen, og bli kvitt visse brysomme maktpersoner i denne delen av verden. Dette var åpenbart, og umiddelbart forståelig; derimot kunne det ikke forklare alle de overdrevne lovendringene som i etterkant av 9/11 ble gjort i USA, og som sterkt begrenset individets privatliv, frihet og rettssikkerhet; endringer vi forresten også i noen grad har merket her i vårt lille Norge.

En mer langsiktig motivasjon var å få fart på prosessen med å etablere USA i rollen som «verdenspoliti» på vegne av FN – derfor «krigen mot terror». Dette står forresten klart og tydelig beskrevet i PNACs planverk for «A New American Century» som er lagt ut på Internett. Når jeg leser disse planene, får jeg et klart inntrykk av at det er nazistene fra Hitler-tyskland og deres etterkommere som igjen er ute på krigsstien.

(Les mer om motivasjonen bak 9/11)

Når vi nå med sikkerhet vet at WTC ble sprengt, så forteller dette oss samtidig at operasjonen må ha vært såpass omfattende, forberedt og komplisert, at sentrale maktpersoner helt opp mot det absolutte toppsjiktet i USAs administrasjon nødvendigvis må ha vært involvert – kanskje ikke alle gjennom sin direkte medvirkning, men mange har åpenbart sittet med viten om hva som egentlig foregikk; og med en slik viten ville det jo være latterlig å rope på strengere overvåkning av den jevne mann og kvinne i ettertid, fordi de muligens kunne være «terrorister». Det hele var altså et påskudd, og dermed må det nødvendigvis ligge en annen og skjult agenda bak disse lovendringene.

Med stor interesse merket vi oss også at det var litt for mange paralleller mellom 9/11 i USA og 7/7-bombene i England, til at dette kunne tilskrives tilfeldigheter; noe som igjen var en klar indikasjon på at det var de samme metodene som var i bruk ved begge anledninger – hvor tåpelig og avslørende dette enn skulle vise seg å bli. Plutselig var nemlig dette «terrorbedrageriet» ikke lenger noe USA-relatert fenomen, men et internasjonalt, kanskje til og med globalt, fenomen: Den bakenforliggende agendaen, hva den nå kunne være, ble altså drevet fram av et nettverk på tvers av landegrenser, og med makt og innflytelse helt opp mot den absolutte toppen av opptil flere nasjonale samfunn.

Hvem sto bak – og hvorfor?

Hva var dette for slags nettverk? Hva kunne det være? Frimurere? Satanister? Ateister? Teknokrater? Jesuitter? Det nye Illuminati? Den svarte adelen? Sionist-bevegelsen? Jødene? Storkapitalen? Eller rett og slett bare en gjeng grådige og maktsyke mennesker?

Hypotesemangfoldet var plagsomt, og dette ble et hovedspørsmål som jeg tumlet med i flere måneder: Hvem utgjør egentlig dette nettverket? Og hva vil de med det?

For å begynne med det siste: Kunne det virkelig være noe i ryktene om «en ny verdensorden», en verdensregjering? Det var jo litt påfallende at Bush senior hadde nevnt denne ambisjonen allerede i en tale i 1991 – og det på dagen 10 år før 9/11-2001; som igjen var på dagen 60 år etter at grunnstenen til Pentagon ble lagt ned – et bygg formet som kjernen i et pentagram, et kjent okkult symbol fra den eldgamle Babylonske religionen. Tilfeldigheter? Kanskje det.

Jeg begynte nå å betrakte nyheter og aviser med mine nye «briller»; og da var det at brikkene for alvor begynte å falle på plass: Det var ikke lenger tvil hos meg, dette nettverket var dessverre høyst reelt; og fantes åpenbart også i Norge, for daglig fant jeg opplagt propaganda og desinformasjon i norsk presse, spesielt i Aftenposten og NRK. Begge disse presseinstitusjonene har da også vist en særdeles flittig deltakelse på de hemmelige Bilderberg-konferansene, som f.eks G. E. Griffin mener er et viktig forum nettopp for å koordinere den globale utviklingen mot en ny verdensorden.

Jeg begynte også å se litt nærmere på denne «nye verdensordenen» og historikken bak den: Ved første øyekast virket dette som en ganske besnærende tanke, en tanke jeg selv faktisk har hatt som barn, da jeg fikk høre om all krigen og elendigheten i verden: Ville det ikke vært mye bedre med «bare ett land»?; for så kunne det jo ikke bli mere krig? Dette var imidlertid før noen fortalte meg at det også var noe som het borgerkrig.

Men la gå, kanskje menneskene bak denne agendaen egentlig har gode hensikter? Og at de arbeider utrettelig til beste for hele menneskeheten? Sånn i all hemmelighet?

Av flere årsaker har jeg vanskelig for å tro det:

Først og fremst fordi all erfaring viser at makt korrumperer; det virker nærmest umulig for et menneske å stå seg mot dette i det lange løp, så lenge vårt ego, vårt falske selv, har makt over oss.

Dernest fordi målet ikke helliger middelet – både i følge sunn fornuft, Det nye testamentet, og Koranen. Øye for øye, tann for tann-doktrinen forlot vi kristne gjennom å akseptere Jesu lære. Og det var altså ikke pent gjort å ta livet av nesten 3.000 uskyldige New York’ere, selv om tanken bak skulle være aldri så god.

Og hvis denne ideen om en ny verdensorden virkelig var basert på kjærlighet og veldedighet, hvorfor da alt hemmelighetskremmeriet?

Nei, det holder ikke for meg.

Og hva med maks 500 millioner mennesker på jorda? Redusert til 2 milliarder allerede innen år 2100. Sikkert fint, det blir jo god plass, da; men hvem skal være dommer og bøddel for å sørge for at dette målet blir nådd? Hvem skal velge ut? Hvem skal leke Gud her? Jeg tror ikke det kommer noe godt ut av at mennesket setter seg selv i Skaperens sted; og dette er altså et uttalt mål i følge «De 10 bud for en ny verdensorden», hugget inn i en monumental sten som står i Elberton i staten Georgia i USA.

(Les mer her)

Her snakker vi altså om å rette opp Skaperens «tabber» gjennom anvendelse av det menneskelige intellekt, gjennom vitenskap og høyteknologi, en temmelig ensidig bruk av venstre hjernehalvdel, noe Mike Cechanowicz beskriver som et hovedproblem i vår tid.

Tilbake til det skjulte nettverket: Det store spørsmålet for meg var fortsatt hvem som i bunn og grunn sto bak; og det manglet ikke på tips, det var sannelig mange nok å velge mellom; eller var det egentlig det? Hadde virkelig ikke frimurere, sionister, satanister, finansfyrster, maktmennesker, adelskapet og de kongelige noe felles? Jeg fulgte møysommelig frimureriets røtter tilbake i tiden; jeg studerte jødenes historie; sionistenes; adelskapets, korsfarernes, gralsriddernes, kongehusenes; og hver gang kom jeg til det samme: Den gamle babylonske religionen lå i bånn; med symbolbruken og den esoteriske, okkulte praksisen knyttet til den. For ikke å snakke om kjærligheten til jordisk gods, gull og makt.

Kall det gjerne Satans synagoge, som nevnes i Bibelen, og som i følge Johannes åpenbaring skal spille en hovedrolle i det store oppgjøret med Satan før Guds rike skal komme til menneskene på jorden; kall det gjerne hovmodighet, sionisme eller simpel grådighet; eller hva med «de som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver»? (Johannes’ åpenbaring – Åp 2,9 og 3,9)

«Sions vises» protokoller

Så var det at jeg kom over Sions vises protokoller («The Protocols of The Learned Elders of Zion»), et gammelt verk som i detalj beskriver den utviklingen verden har gjennomgått i løpet av de siste par hundre år, og som flere ganger hårdnakket, men uten særlig suksess, er blitt forsøkt stemplet som et falsum. Falsum eller ikke, Sions vises protokoller forklarer i alle fall en hel del av alt det som åpenbart må ha foregått bak kulissene fram til i dag. Og hvis de nå virkelig er falske, så er de i alle fall svært så profetiske; men jeg tror ikke det; jeg tror at protokollene i alt vesentlig er ekte vare og er blitt – og blir – fulgt til punkt og prikke.

I så fall har vi en uhyre verdifull kilde til forståelsen av det store og innfløkte spillet som pågår i øyeblikket, selve sluttspillet i en gammel og gigantisk plan: Sions vises protokoller inneholder nemlig oppskriften for en Ny verdensorden – en New World Order. Dermed har vi også en god pekepinn om hva som skal til for å velte denne planen.

Noen klart uttalte mål i protokollene er bl.a å infiltrere frimureriet, og derigjennom politikken, økonomien, rettsvesenet, pressen og skolevesenet, samt å ta knekken på alle andre religioner enn sin egen, spesielt da kristendommen. Videre å ødelegge alle monarkier og andre enevelder på jorden, splitte familien som sosial gruppe, og sist, men ikke minst: avskaffe all privat eiendomsrett.

Mer om Sions vises protokoller på www.nesevis.no eller f.eks http://www.biblebelievers.org.au/przion2.htm

Plutselig ga også alt dette tullet om jødene, Israel og latterliggjøringen og fengslingen av de såkalte Holocaust-benekterne mening for meg. Ja, plutselig ble det hele fullstendig gjennomsiktig: Den tilsynelatende meningsløse sympatien for, og støtten til, Israel, både fra Norge og USA, samt lovforbudet i flere land mot over hodet å stille seg skeptisk til den offisielle historien om Holocaust – var det noen som sa talefrihet?; og hva med Israels enorme atomvåpenarsenal?; hva med Israelske politikeres åpenbare forhåndskunnskap om 9/11?; avsløringene av Mossads medvirkning?; og så videre, og så videre; alt sammen kan dette sees som deler av «Den store planen» – og sett i det lyset ble alt plutselig veldig forståelig: De som kaller seg jøder og ikke er det, men lyver, trenger i hvert fall én trygg havn og base for sine operasjoner: Nemlig Israel; og de trenger også alt de kan få av sympati og støtte for sin høyst tvilsomme sak.

Holocaust-løgnen

Når det gjelder Holocaust, så kan det være på sin plass å presisere at dette også er en bevisst skapt og massiv myte. Ikke slik å forstå at ikke jøder, på lik linje med mange andre grupper, ble forfulgt, plaget og utnyttet i konsentrasjonsleirer, ghettoer og arbeidsleirer under nazi-regimet; dette er vel hevet over tvil. Løgnen består snarere i at Hitler og hans regime skal ha gått inn for å systematisk utrydde jødene ved hjelp av gasskamre, for øvrig gasskamre beregnet på en gass uegnet til å avlive mennesker på løpende bånd (en cyanid-forbindelse kalt Zyklon B), men som derimot (før DDT ble vanlig) var meget velegnet for å drepe lus i klær, utstyr og sengetøy. Lus sprer nemlig tyfus-smitte og forårsaket dermed enorme problemer i konsentrasjonsleirene. Titusenvis av mennesker ble smittet av tyfus og dermed avmagret og dehydrert med døden til følge. Det er disse vi ser hauger av på filmklippene. Resten av løgnen er at likene av de ihjelgassede jødene skal ha blitt brent i krematorier; krematorier som ikke på noen måte, ut i fra offisiell og offentlig tilgjengelig dokumentasjon, kan ha hatt en sammenlagt kapasitet i nærheten av å kunne brenne de 6 millioner jøder som skal ha blitt ihjelgasset.

Når man går bare litt inn denne i materien, så ser man fort at det som finnes av «bevis» for Holocaust absolutt ikke holder mål etter akademiske standarder. Det er også avslørt flere grove tilfeller av historieforfalskning i forbindelse med at denne myten ble skapt. Du kan lese mer om det her, hvis du er interessert:

http://www.onethirdoftheholocaust.com/
http://www.holocaust.nu/
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/a-huske-hvem-vi-er-guds-utvalgte-folk/

Hva så med lille Norge?

Her hjemme på berget var det også mye annet som ble langt klarere etterhvert som disse sammenhengene begynte å gå opp for meg; for eksempel ga det plutselig mening hvordan så mange politikere kan si én ting og gjøre noe helt annet; og hvordan noen åpenbart mindre intelligente personer ser ut til å kunne avansere nærmest uhindret i politikk og offentlig administrasjon, mens andre som faktisk har noe vettugt å komme med, og som virker ærlige og sannferdige, blir latterliggjort, forbigått eller fullstendig overkjørt. For ikke å snakke om alle de tilsynelatende uforståelige avgjørelsene som blir tatt i styre og stell, og alle de merkelige lovene og reglene som på en eller annen mirakuløs måte og i all stillhet blir vedtatt – alt dette ble plutselig langt mer forståelig nå.

Vi kan også legge merke til hvordan de fleste nordmenn synes å ønske én ting, mens administrasjonen ofte legger opp til noe helt annet: for eksempel en seriøs satsing på skikkelige jernbaner, bare for å ta noe helt banalt, slik regjeringen har forpliktet seg til etter Soria Moria-erklæringen: hele togsatsingen har kokt bort i kålen. Vi blir rett og slett holdt for narr.

Hva er målet med det hele?

Nå begynner vi å nærme oss sakens kjerne, hvor vanskelig og smertefull denne erkjennelsen enn kan være:

Målet er en «ny verdensorden», et verdensomspennende diktatur, styrt av den økonomiske eliten.

Det er muligens også å bli kvitt opptil 90% av befolkningen på jorda gjennom skapte epidemier, kriger, raseopptøyer, sult, feilernæring, kreft, forgiftninger, «vaksiner», ulykker, samt arrangerte «naturkatastrofer».

Dertil er det å svekke befolkningen generelt gjennom å splitte familien som enhet, splitte sammensveisede lokalsamfunn og andre sterke grupperinger, lure til seg mest mulig av fast eiendom, å spre frykt og hat mellom mennesker, og å få oss til å tro at vi er maktesløse og verdiløse som individer.

Det er også å gjøre oss ydmyke gjennom kynisk skapte økonomiske «kriser», som bl.a setter folk på gaten eller tar fra dem deres daglige brød.

Dessuten er det å gjøre oss lydige, samarbeidsvillige og avmektige gjennom å vedta lover og regler til systemets beste; og å legge opp til et økonomisk system som holder oss fanget og begrenser reell individuell frihet; et system som for alltid og på alle måter gjør oss avhengige av vår snille «storebror», nemlig Staten. Storebror ikke bare ser oss, han passer på oss, hjernevasker oss, beskytter oss, kurerer oss, underholder oss og forer oss – hvis vi da bare er snille gutter og jenter, og gjør som vi blir tilsagt.

Og som slike desinformerte, ydmyke og lydige krek skal de av oss som overlever de første plagene innpasses i et gjennomkontrollert, verdensomspennende «demokrati», der vi skal tjene våre herrer på beste måte – dvs slik de ønsker. Denne prosessen er allerede kommet langt. Gjelden er samfunnets lenker.

FNs rolle

Det kan kanskje virke temmelig vilt første gang du hører dette, men det er faktisk mye som tyder på at nettopp FN er begynnelsen på dette globale «dyret», dette verdensomspennende liksom-demokratiet. FN-bygningen i New York er faktisk bygd på en tomt donert av familien Rockefeller, en av verdens aller rikeste og mektigste familier. Sa du veldedighet? Jeg tviler på det. Symbolikken i FN-logoen taler også sitt tydelige språk om at det godt kan være «Sions vises» nettverk som står bak.

Alt er altså klappet og klart for «1984» – bare noen få år forsinket.

Hverken George Orwell («1984») eller Aldous Huxley («Brave New World») var forresten spesielt geniale – de var velinformerte. De hadde i kraft av sitt medlemskap høyt oppe i dette nettverket tilgang til informasjon den jevne mann og kvinne ikke hadde – og derfor kunne også deres profetier slå til så presist, helt på linje med oppskriften i Sions vises protokoller. Les dem og døm selv.

Franklin D. Roosevelt skal ha sagt: «Det finnes ikke tilfeldigheter i politikk; hvis noe skjer, så kan du banne på at det var planlagt slik.»

Roosevelt var selv en del av nettverket, han var selv sionist og under innflytelse av Sions vise – de rikeste og mektigste. Det er nemlig de som bestemmer hvem som blir president i USA ved å finansiere kampanjer og gi mediadekning; og som eventuelt sørger for å få vedkommende avlivet eller avsatt dersom han skulle begynne å bli brysom, slik de for eksempel gjorde med John F. Kennedy.

Sions vise – hvem er det?

Hvem er så disse mystiske «Sions vise»? Svaret er enkelt: Det er kort sagt dem som eier verden. Navn som Rothschild, Rockefeller, Freeman, DuPont, Astor, osv. Styrtrike og smarte mennesker som har lånt ut penger til konger og keisere – mot gjenytelser, selvsagt; eller knust dem, dersom de nektet å samarbeide. Mektige mennesker og dynastier som – i alle fall hittil – har vært vant til å få det akkurat slik de ville ha det.

Du ser dem sjelden eller aldri offentlig; men du ser løpeguttene deres: Folk som Bush og Obama, Gorbatsjov, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, Siv Jensen, Svein Gjerdrem, Per Egil Hegge og Jahn Otto Johansen – bare for å nevne noen ytterst få.

Hva kan vi gjøre?

For å hamle opp med noe slikt må man benytte seg av våpen den andre parten hverken rår over eller behersker: våpen som solidaritet, medmenneskelighet, kjærlighet og toleranse; og kanskje det viktigste: Frihet fra frykt. Gamle Satan har intet å stille opp mot slikt – det kan han simpelthen ikke matche. Kjærlighet finnes det intet forsvar mot; og folk som ikke frykter, rår ikke Gamle-Eirik med; da blir han maktesløs. Her har de fleste av oss en personlig jobb å gjøre: Å frigjøre oss selv fra frykten. Mange mennesker står klare til å hjelpe deg med dette dersom du ønsker det.

Gandhi kalte sitt mektige våpen for aktiv, ikke-voldelig, kollektiv, sivil ulydighet. Vi er faktisk fler enn dem. La dem dyrke sine poteter selv.

Kanskje er nettopp dette det eneste som nytter: Å ikke lenger gi systemet vår tilslutning. Hver enkelt av oss må rett og slett slutte å la seg lure til å shoppe, frykte, hate, krige, og til å tro at vi trenger akkurat sånne klær eller sånn bil, sånt hus, ansikt, kropp, hytte, båt, eller hva det nå er, for å være verd noe; for å være hipp og kul og – «lykkelig». Det hele er en stor, stor løgn – og den putter oss rett i lomma på «Sions vise».

Vi skal heller ikke lenger ta opp lån og kjøpe på krita. Vi vil ikke ha monopolpengene deres. De er forresten ikke verd mer enn papiret og trykksverten på det. De duger ikke en gang til å tørke seg bak med.

Vi vil heller ikke ha kredittkortene og bankkontiene deres, og deres «gunstige» lån.
Vi kreve inflasjonsfrie penger eller andre byttemidler utenfor deres kontroll. Da har de tapt. Da har de mistet overtaket.

Jeg vil her også benytte anledningen til å slå fast at økonomiske «kriser» ikke er noe som kommer av seg selv; de er skapt med fullt overlegg, og med bestemte formål for øyet. Se f.eks filmen «The Money Masters«, eller Hans Jørgen Lysglimts glimrende analyser av Norges banks rolle osv, så skjønner du hva jeg mener. Du kan også lese om dette under «Økonomi» på Nesevis.no.

Nei, nå er det nok!

Vi skal nå begynne å stille nye og knallharde krav til våre politikere og byråkrater. De jobber jo faktisk for oss; og de fleste av dem fortjener etter min mening å få sparken; de har helt enkelt gjort en for dårlig jobb. Noen av dem har til og med begått høyforrederi ved bevisst å føre befolkningen bak lyset. La oss gjerne ta en folkeavstemning om dette, det har vi faktisk rett til å kreve når som helst. Ellers blir det generalstreik – og da mener jeg ikke blant generalene.

Alle unødige avgifter og skatter skal avvikles med øyeblikkelig virkning, hvilket vil si de fleste; spesielt arveavgiften, som jo er helt urettferdig og uforståelig. Oljefondet skal derimot øyeblikkelig realiseres og omsettes i gull eller bedre realverdier og gjøres tilgjengelig for Norges befolkning innenfor rikets grenser; la oss gjerne ta en folkeavstemning om det også, om noen skulle mukke.

Noen praktiske råd:

Slutt å se på TV! Det er slik de bløffer deg! TV er den verste hjernevaskemaskinen som finnes. Uten TV hadde alt dette lureriet neppe latt seg gjennomføre. Stort bedre er heller ikke filmene fra Hollywood, såpeoperaene, glamour-magasinene, tabloidavisene – eller Aftenposten, for den saks skyld. Bruk heller Internett – det er foreløpig fritt og usensurert i vår del av verden (bortsett fra enkelte nettsteder som f.eks Wikipedia, YouTube og Google Video – der har de en tendens til å uten videre slette innlegg som ikke «passer»).

Gå på besøk til venner og kjente, snakk med mennesker ansikt til ansikt; lek, le og spill eller syng sammen! Gå en tur i naturen! Ha det moro! Bruk tid sammen med familien og dine kjære. Og for all del: Lek med barna dine, hvis du har noen.

Husk også at de fleste mennesker har et like stort ønske og behov for vennskap, nærhet og kontakt som du selv; men de fleste er redde for å bli såret eller avvist. Gi av deg selv fra hjertet, uten tanke på å få noe igjen, og du vil se at du alltid får mye mer tilbake enn du gir bort.

Bruk noen minutter hver dag på å være alene og stille, og kjenne etter hvem du egentlig er, innerst inne. På denne måten kan du få kontakt til kraften i deg selv – om du da ikke allerede kjenner at du har det. Bruk også litt tid på å be om hjelp og rettledning når du føler du behøver det, og på å takke for det du faktisk har mottatt.

Hvis du har mulighet for det, for eksempel at du allerede eier eller kan skaffe deg et gårdsbruk, og har eller kan skaffe deg den nødvendige kompetansen, så vil jeg råde deg til å bygge opp din økonomi rundt dette; en økonomi som er mest mulig uavhengig av storsamfunnet. Og med det mener jeg å innrette deg på å bruke minst mulig av ressurser som putter deg rett tilbake i lomma på «Sions vise»; som for eksempel strøm, olje og maskiner. Ta heller fram seletøyet igjen og spenn for mærra. Hold sauer og høns, dyrk grønnsaker og hugg ved. Gå gjerne sammen med andre familier om dette. Sats også på samhandling med lokalsamfunnet og naboene, og hjelp hverandre så godt dere kan. Som sagt: La «Sions vise» få dyrke sine poteter selv – det er sannelig på tide.

Dessverre blir det stadig færre som har kompetanse til å gjøre noe slikt som det jeg beskriver ovenfor, men det er ennå ikke for sent. Se for eksempel på Jenny Endresen og hennes mann på småbruket Mosli i Telemark.

Det ville vel kanskje være enklere om vi gikk sammen om å få de naturressursene vi alle har like stor rett til ut av private hender. Jeg tenker da på ressurser som olje, strøm og mineraler. Selvfølgelig må vi dele, og forbruket ned.

Vi må også straks slutte med å la oss lure til å krangle om bagateller, enten det nå gjelder hijab, eller hva som egentlig skjedde i New York og Washington den 11. september 2001. Dette er faktisk noe av det viktigste, fordi det holder vårt fokus vekk fra det som virkelig er viktig.

Det spiller heller ingen som helst rolle om man er muslim eller kristen, hindu eller sikh, eller hva som helst – vi er alle sammen mennesker og dermed Guds barn, kronen på skaperverket. La oss leve opp til det. Det gjelder for øvrig også «Sions vise»: de er også Guds barn – bare litt på villspor, stakkars. Og vi kan godt leve i fred med hverandre som de brødre og søstre vi er, bare vi ikke lar oss lure til å tro noe annet.

Og da er spillet over for de «vise».

Etterord

Vi trenger faktisk bare én eneste lov – Kardemommeloven: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil.

Og det var vel egentlig dette som var Jesu budskap? Det er i alle fall slik jeg har forstått det.

Det er nemlig kjærligheten, ærligheten og hjertelaget som teller – uten dette finner vi aldri lykken noen av oss. Og nå er det at oppgjørets time nærmer seg; hvilken side vil du stå på i den siste, store kampen?

Kun kjærligheten kan redde oss; og bare gjennom å søke sannheten kan vi få friheten tilbake; nå er resten opp til deg, og du må selv velge din vei.

I årene 2011 og 2012 tror jeg, på bakgrunn av Mayakalenderen,  at denne store kampen nå et foreløpig klimaks, og mange kynisk skapte «kriser» og «katastrofer», såvel som ekte, vil bidra til å fullføre sluttspillet og overgangen til en ny verdensorden; med mindre hver enkelt av oss nå setter alt inn på å informere våre medmennesker og utvikle våre egne sjelsevner – eller hjertelaget, som det altså heter på godt norsk, slik at vi har noe å stille opp med i denne kampen.

Tro meg: Denne «oppvasken» er både uunngåelig og helt nødvendig; og kjærligheten vil seire til slutt – dersom vi ikke gir opp troen på den.

En oppfordring til slutt:

Denne kronikken er skrevet fra mitt hjerte, i ærlighet, uten noen form for betaling eller ønske om personlig vinning. Den ble opprinnelig skrevet på forespørsel fra 911truth.no, men da den var ferdig ville de ikke ha den (Torstein Viddal & Co). Den kan vederlagsfritt og uten tillatelse kopieres og redistribueres, så lenge dette skjer uten å endre på eller forkorte originalteksten, dette avsnittet inkludert.

Morten Kielland

PS: Denne kronikken – og min person – har tidligere vært latterliggjort av Håkon Gundersen i Morgenbladet. Send ham gjerne en e-post og fortell hva du mener om det. Eller du kan ringe ham på 21 00 63 34. Og for ordens skyld: Jeg tror ikke på chemtrails; dét er jeg helt sikker på er en bløff; men går det fram av artikkelen hans? Det er slik de jobber: Bland sammen fornuft og vrøvl, og ingen tror på noe av det.

Enkelt og smart.

DS

www.mortenkielland.com

www.nesevis.no

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til Morten Kielland

Morten Kielland

Morten Kielland er utdannet ved Universitetet i Oslo og har formell forskerkompetanse. Han har vært særlig opptatt av vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. For noen år siden oppdaget han at den offisielle versjonen av 11. september-dramaet innebar fysiske umuligheter og dermed måtte være et bevisst forsøk på manipulasjon. Det skulle bli starten på en ny erkjennelse av hvordan menneskeheten er blitt undertrykket og manipulert over svært lang tid, ikke bare politisk og økonomisk, men også som de kraftfulle åndsvesener vi i virkeligheten er. Morten Kielland ønsker å bidra til at denne epoken nå tar slutt og må vike plassen for en ny æra på jorden. Han har ikke tro på at dette kan gjøres gjennom kamp, men derimot gjennom opplysning og forandring på individ-nivå. Han har derfor startet sin egen praksis som veileder og terapeut.
89 Kommentarer
1 2 3 4 5 6 7
 • Profilbildet til J.Johansen
  03. 03. 2009 klokken 08:15

  Slik var spørsmålstillingen til lurer:
  «Kan du nevne meg noen disse ‘uavhengige’ kilder du har til forsvar for den offisielle versjonen ?»

  Jeg beklager at jeg ikke har sagt at lurer tror på den offisielle historien. Og det gleder meg at han bekrefter at det gjør han ikke. Det beviser at han er en opplyst, kvikk og gløgg type at han ikke tror på de utrolige konspirasjonsteoriene Bush-juntaen har kokt sammen.

  Jeg ville bare ønske å få noen eksempler på hvilken kilder som lurer anser for å være ‘uavhengig’, slik at vi vet hvilken krav han setter til de vi kan fremlegge. På forhånd takk.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Morten Kielland
  03. 03. 2009 klokken 08:35

  Lurer, hvis jeg skulle liste opp alle de kildene jeg har gjennomgått i løpet av de siste tre-fire år, så ville det blitt en uhyggelig lang liste. Min kronikk er som sagt mine egne spekulasjoner basert på et enormt materiale, en kvalifisert gjetning. Dermed stilles det ingen krav til kildehenvisninger slik man gjør til et vitenskapelig arbeid. Ditt krav om dette i denne sammenhengen er nok dessverre fullstendig malplassert.

  Gjør heller dine egne undersøkelser hvis du ikke er fornøyd med mine.

  :-)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Lynx Veritas
  29. 06. 2009 klokken 14:50

  US intelligence General sier; ingen fly traff Pentagon. TWC tårnene og bygning 7 ble tatt ned av kontrollert demolition.

  http://www.youtube.com/watch?v=_0iry3fiHU4

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Burre
  23. 08. 2009 klokken 14:06

  9.11 ble forutsagt i Illuminati kortspill fra 1995, ”The Illuminati Card Game”. Er dette nok en bekreftelse på at historien utspilles etter et slags manus.? Som artikkelen til Kielland viser må hendelsene sees i en større sammenheng, også i tid.

  Her en beskrivelse fra en av videoene:
  ” In 1990, role-playing inventor, Steve Jackson, was planning his newest game, which he would ultimately call the «Illuminati — New World Order» Game, or «INWO» for short. Jackson was creating a game that would hit very, very close to home, very close to the actual plan of the Illuminati to propel the world into the New World Order”

  Dette spillet ble altså sluppet i 1995, 6 år før 11 september. Hvis man ser bort fra tilfeldigheter, hvordan kunne Jackson kjenne til hva som skulle skje? Det er ikke bare 9.11, men mye annet relatert til NWO, som f. eks. epidemier, befolkningsreduksjon, kunstige jordskjelv, tsunamier, orkaner, vær- modifisering/krig, manipulering av markedet (finanskrise) og mye annet. Noe av dette er presentert og diskutert her på speilet i forskjellige artikler.

  Jeg anbefaler å se alle videoene jeg har lagt ved. Hver med sin vinkling av kortspillet og hvordan det viser til NWO agenda. The hele er faktisk nokså ”spooky”:
  http://www.youtube.com/watch?v=sXMkJ9AF3z8&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=mQ8TSuKQ0Io&feature=fvw

  Her vises enda flere av kortene, men bildene taler for seg:
  http://www.youtube.com/watch?v=eiwF_aEp4YI&feature=related

  Så hvordan går dette an? Det første jeg tenker på er at Jackson kjenner til planene fordi han selv er/var involvert. Så langt jeg har forstått er det en del av ritualene til ”dem” å fortelle oss hva som skal skje på forhånd, gjerne via en spillefilm fra Hollywood. ”Målet helliger midlet”, og så lenge vi ikke motsetter oss så er det liksom fritt frem fordi vi er jo blitt ”advart”. ”Den som tier samtykker”.

  George Orwell skal etter sigende ha vært frimurer, og dette kan være grunnen til at han skrev 1984. Enten som en slags advarsel til oss, eller som en del av ritualet om å ”varsle” oss om det som kommer.

  I denne sammenhengen passer det å igjen se på Pike’s brev til Mazzini som forteller at det er planlagt 3 verdenskriger som skritt på veien mot NWO, omtalt her:
  http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

  Og så har vi Aaron Russo som ble fortalt av en av ”Rockefellerne” at; ”There is going to be an event”:
  http://www.youtube.com/watch?v=7nD7dbkkBIA

  Altså, de rette folka kjenner til hva som skal komme. (Er planlagt)

  Alt dette forteller meg at hendelsen 9.11 kan ha vært planlagt allerede før byggene ble ført opp, hvor absurd det enn høres ut. Datoen 9.11 var nok ingen tilfeldighet heller. Her en tolkning av hvordan den er relatert til kabbala og livets tre:
  http://www.youtube.com/watch?v=sayNs0LoVOc

  Igjen en indikasjon på at ”de” driver med mørke ritualer, og at 9.11 hendelsen også var en rituell ofring. Når grunnstenene til WTC og Pentagon ble lagt på samme dato (ikke årstall), og Bush Sr. Snakket om NWO på samme dato år før 2001 blir det vanskelig å se dette som tilfeldig.

  2 verdenskriger har skjedd omtrent akkurat som beskrevet tilbake i 1871, og mange tegn tyder på at den tredje vil starte med en konfrontasjon mellom zionismen og den islamske verden:
  «The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the «agentur» of the «Illuminati» between the political Zionists and the leaders of Islamic World.”

  Det har lenge vært ”sabelrasling mellom Israel og USA mot Iran, og som (selvfølgelig) viser tenner tilbake. Om det blir en 3 verdenskrig som beskrevet gjenstår å se. Mitt håp er at jo fler som setter seg inn i dette, desto vanskeligere blir det for ”dem” å gjennomføre de djevelske planene sine.

  Jeg er spent på hva NRK skal vise om 9.11 nå mandag 24/9. Fra traileren gjenkjente jeg Cage fra ”Architects and Engineers for 911 truth”, så det gir jo håp om at noe seriøst stoff slipper gjennom NRK-sensuren. De har jo hittil behandlet dette som en sak uten allmenn interesse:

  ”Den tidligere kringkastingssjefen John G. Bernander (2001 – 19. mars 2007) var en konservativ Establishment-figur og frimurer som til og med ble invitert og takket ja til å delta på en Bilderberg-konferanse. Nyhetsdirektør Gro Holm ble ihvertfall gjort oppmerksom på problemet med WTC-7 i april 2007, men har i november 2007 unnskyldt seg med at 911-saken ikke er en nyhetssak (personlig kommunikasjon). Bjørn Hansen, programleder av URIX, har aldri svart på mine forespørsler om å ta opp 911-saken.”
  http://www.rolfkenneth.no/Books-11-9-dramaet-links.html

  Her er en grundig analyse av kortspillet kort for kort, for den som ønsker å vite mer:
  http://www.scribd.com/doc/13068029/Illuminati-Card-Came

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  23. 08. 2009 klokken 18:41

  «bekreftelse på at historien utspilles etter et slags manus?», sier Burre.

  Her er en bekreftelse til. På 20-dollar seddelen…bl.a.:

  Historietime fra USA
  http://www.riksavisen.no/?p=1598

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Hans Gaarder
  23. 08. 2009 klokken 20:22

  Til Burre,
  apropos jordskjelv og tsunamier var det noe «rart» med jordskjelvet som forårsaket tsunamien i 2004 som førte til at omlag en kvart million mennesker omkom.

  Et lite «notat» om saken fra en innsider i maktens mørke underverden lyder slik:

  «“The operation was code-named ‘METE’.
  The gist of OP METE was as follows:
  The implantation of a nuclear bomb (ESSO were employed to do the drilling) between the tectonic plates under the seabed – just off Aceh, Indonesia.
  MI5 were to send a military ship into the area after the explosion had occurred, in order to check radiation levels. They had miscalculated. The radiation levels are now affecting all of the surrounding islands, including the Arabian peninsular.
  The explosion occurred on the 26th December 2004.”

  Se: http://richardtomlinsonandtherussians.blogspot.com/

  Legg merke til den knappe stilen, ingen referanser til tsunamien, ikke til omkomne, samt detaljene for location, borejobben osv.

  Et moment for at THEY turde å prøve seg på denne måten (som de jo har sluppet unna med) er at på denne tiden, drøye 3 år etter 911 så var det ikke fremkommet særlig med kritiske røster mot den offisielle versjonen, og de planlagte invasjonene i Afghanistan og Irak hadde gått sin gang i henhold til planene.

  Såvidt jeg har fått med meg var det først i 2005 at noen begynte å si «Hey, there is something rotten about the 911 story». Selv fikk jeg ikke med meg at røverhistorien om BinLaden var nettopp det før i 2007, mao. 6 år etter at det skjedde.

  I fjor vår, den dagen da jordskjelvet i Kina inntraff hadde jeg kontakt med 3 andre og vi hadde alle tenkt på egenhånd at «Fy f… det gjorde de med vilje !»

  Siden den gang har jo bildet av HAARP-nordlyset dukket opp både på YouTube og andre steder, noe som vel også er blitt lagt merke til av kineserne.

  Det kan virke som at THEY nå er blitt mer forsiktige med å igangsette jordskjelv- og tsunamier som forårsaker massedød, kanskje fordi selv de har begynt å innse hvilken kraft som ligger i kombinasjonen av våkne borgere og aktiv internettbruk.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Mockman
  23. 08. 2009 klokken 21:11

  Republic Magazine nr 16 er ute nå, det handler i sin helhet om avdekkingen av sannheten om 9/11.Her er link til gratis pdf
  utgave:http://www.republicmagazine.com/magazines/Republic-Magazine16.pdf
  Om dere ønsker tidliger utgaver(anbefales), er det bare å forandre på tallet i linken ovenfor.
  Det må sies at coveret på nr 15, er noe av det beste jeg har sett på lenge,
  og gjenspeiler mange amerikaneres tanker om The Secon American Revolution.
  God lesning.

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Singoalla
  24. 08. 2009 klokken 14:41

  Tv 2 har faktisk vist en seriøs dokumentar tidligere som avslører bedraget.. nå er det Nrk sin tur.. det tyder vel på at det tillates folk flest å få vite sannheten om 911.. det kan innebære oppvåkning..for deler av folket, om man ser bedraget som både media, politikere og andre har vært med på å fremme. Då begynner man forhåpentlig å tvile på andre ting også.. og forstår at bedraget også gjelder mange andre ting.

  Sannheten om 911 og en del annet kan føre mange til oppvåkning.. MEN.. det er et men.. om sannheten omsider nå skal fremmes i main-stream media.. ja da er det også agenda, å avsløre dette, det tillates.. da må vi være ekstra våkne..

  Jeg har hørt at det er agenda å avsløre en del bedrag og fucke opp systemet, staten, det såkalte demonkrati osv osv, slik at folket skal bli opprørte og kreve noe annet.. se til at man mister troen på politikerne og systemet vi har, i en slik grad, at man krever noe annet.. og så sitter agenda-folket klare med noe annet..
  som antagelig er et totalitært regime..
  Problem, reaction solution, kjent taktikk brukes igjen og igjen.

  Det er gledelig at sannheten kommer ut, men når det fremmes av mainstream media, så er det også blitt agenda å tillate dette..
  Det er ikke mindre sant av den grunn.. mener ikke det.
  Enhver som har såvidt tatt en titt under fernissen, kommer til det samme. Bevisene er overveldende og det er rart så mange har blitt bedratt.. det skal ikke så mye til, f eks synes jo eksplosjonene som var plassert strategisk over hele bygningene, de ser man lett med det blotte øyet, på alle sendingene vi ble vist på TV osv.. så de er ikke så flinke..

  Eller det var vel meningen at noen av oss skulle forstå, og blir stemplet og sett rart på, en tid, inntil de samme oppfatningene snart blir gjengs..
  OG hva da? Hva skjer DA, det er spørsmålet..
  Politikere osv har jo vært med på bedraget eller for dumme til å forstå?!

  Uansett vil jeg se dokumentar-serien Nrk viser, viktig å se hva som presenteres til allmennheten, her er program-info:

  Mandag: Konspirasjon og Terror Nrk 2 – Mandag 24 August 20 10

  Britisk dokumentar i 3 deler om 11 September 2001, som bl a fokuserer på bygning nr 7 – the smoking gun of 911, bygningen som falt på samme måte som tvilling-tårnene men uten å være truffet av noe som helst.. Amerikanske eksperter har snart løst «mysteriet».. sies det her.

  Det er godt at fokus omsider kommer på dette, også på NRK, om folket forstår i hvilken grad vi er ført bak lyset, i dette også av det gjengse media, kan det være håp om massive oppvåkninger også på andre områder..

  Anbefaler alle å se dokumentaren og anbefale til andre..
  kopier gjerne teksten her og send på mail el sms til kjente..

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til BelzeBob
  24. 08. 2009 klokken 17:37

  Vel, tviler på at dette er annet enn en propaganda/»hvitvask» film. Du får gi rapport senere. Selv gjør jeg heller noe annet i kveld. (Har sett sikkert 20 filmer om 9/11 og ser meg egentlig ferdig med den saken. Men som sagt, du må gi referat!)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til Singoalla
  24. 08. 2009 klokken 18:03

  Ok, helt greit. Rapport skal bli, eller kommentar iallfall, bedømmelse..
  Det kan gjerne andre enn meg gjøre her også, siden denne artikkel og diskusjon faktisk er om 911. Dokumentaren er veldig relevant slik.

  Den dokumentaren som TV 2 viste var helt grei, men problemet må ha vært at ikke så mange kan ha fått den med seg.

  Jeg tror ikke det blir hvitvasking, fordi det blir for dumt, rett og slett.
  Alt for mange har forstått og sett uglene i mosen, og de er for mange..

  Dokumentaren er i tre deler og kanskje også en reprise. Så du kan muligens se senere. jeg er enig i at jeg på en måte er litt ferdig med 911, for jeg har gjort meg opp min mening, men dette er viktig fordi det kan få mange til å våkne opp, omsider.. om de forstår rekkevidden av bedraget og innser hvordan våre egne politikere, media og andre faktisk var med på dette.. det er jo ganske utrolig.. men sant :-)

  Spennende å se, hva Rikskringkastingen nå vil presentere for folket :-)

  GD Star Rating
  loading...
89 Kommentarer
1 2 3 4 5 6 7

Legg inn dine tanker