Du leser nå
Astronaut avslører utenomjordisk kontakt

7 minutter lesetid

Jorda fra rommet


Astronaut avslører utenomjordisk kontakt

Møte med utenomjordiske vesener skjult av myndighetene i 60 år.

Apollo 14-astronauten Edgar Mitchell sier han kjente til en rekke UFO-besøk til jorden i sin karriere hos NASA, men alle ble hemmeligholdt av myndighetene.

Den 31. januar 1971 var kaptein Dr. Edgar Mitchell ombord på en reise ut i verdensrommet som resulterte i at han ble det 6. mennesket som har gått på månen. Apollo 14-oppdraget var NASAs tredje bemannede månelanding. Denne historiske reisen endte trygt ni dager senere den 9. februar 1971. For Mitchell skulle derimot karrieren hans bli langt mer spennende enn han kunne forestille seg.

Han har i nyere tid stått frem og avslørt at utenomjordiske vesener har kontaktet mennesker en rekke ganger, men myndighetene har holdt sannheten skjult i 60 år.

Mitchell har blitt omtalt på en rekke nyhetsnettsteder og har også blitt intervjuet av Discovery Channel.

Intervju med Edgar Mitchell

Her presenterer vi et intervju med astronauten Edgar Mitchell fra mai 1998 om UFO-besøk og militær hemmeligholdelse.

I dette vitneutsagnet bekrefter han at det har vært utenomjordisk besøk på jorden og også styrtede fartøyer og bergede materialer og kropper. Han snakker også om hemmeligholdelsen som har vært fremherskende rundt dette feltet i mer enn 60 år, og mangelen på oversikt og statlig kontroll. Han er bekymret over hvordan vi forvalter denne jord og ser vår voksende miljøkrise som virkelig.


Kaptein Dr. Edgar Mitchell avbildet i sin romdrakt. Bilde: EdMitchellApollo14.com.

Edgar Mitchell: Min interesse er primært universets natur. Hva er vår forbindelse til den større virkelighet? Dersom UFOer er en del av den større virkelighet, og vi benekter den, er det for meg urimelig. Jeg vil ikke leve slik. Jeg dro ut i rommet for å lære om universet som vi lever i – for å få ny innsikter – for å gå bak grensene for vår kjente eksistens. Og dersom disse fenomener er virkelige indikatorer på ny informasjon om kosmos i sin helhet og om intelligent liv i kosmos, og vår evne å reise i kosmos – da burde vi komme til bunns i dette. Det er nettopp min nysgjerrighet som driver meg.

Det synes å ha vært – i det minste over de siste 50 år – en stor del av hemmeligholdelse rundt de såkalte UFO-hendelser. Det er et meget innviklet felt – vi snakker ikke om noe som er meget enkelt her. Vi har observasjoner av alle slag. Det er blitt rapportert tusener på tusener av observasjoner i femti år eller mer. Et stort antall av disse er nok misoppfattede naturlige fenomener i noen sammenhenger. Men et stort antall av dem er ikke misoppfattet. De er veldokumenterte tilfeller som representerer flygende fartøyer som ikke passer inn med noe som vi har av jordiske fartøyer, som kort sagt er blitt bedømt å være utenomjordiske. Vi må stole på mennesker som har vært der og i kontakt med dette – som har førstehånds data.

Hemmelige myndigheter

De eneste mennesker som jeg kjenner av det slaget – som har vært i den posisjonen – er tidligere etterretningsfolk, militært personell og myndighetspersoner, og noen private som hadde som oppgave i de tidlige tider å granske dette og finne ut av det. Disse mennesker var på den tiden under sterke restriksjoner og høy sikkerhet som hindret dem å fortelle den almene offentlighet om dette. Det skulle synes som om denne perioden for lengst er forbi, men de fortsatt under sikkerhetsrestriksjoner – eller i det minste tror de at de er det.

Jeg kan ikke fortelle hvem disse mennesker er. Men det er en mengde bevis som peker på hva jeg kaller en hemmelig gruppe (clandestine group) som har noen kvasiforbindelse til myndighetene og visse offentlige fasiliteter, men som opererer på en hemmelig måte som ikke er under alminnelig kontroll av de høyere myndigheter så langt vi kan se.

Fartøy benyttet

Fra alt som jeg vet – ja, det har vært utenomjordiske besøk og det vil fortsette med det. Det har vært fartøyer som har blitt gjenoppbygget. Det har skjedd en viss grad av kopiering av teknikken i disse skip. Og – det finnes de på jorden som benytter noe av dette utstyr på en rekke særlige måter.

Slik at – kanskje er en stor del av den aktivitet som klassifiseres som UFO-kidnappinger og hele denne hærskare av den slags – kanskje slett ikke fra utenomjordisk virksomhet i det hele tatt. Jeg ville mistenke at om noe er fra ET-aktivitet, så er det en heller liten del. Og den større del er fra menneskelig aktivitet. Den jordiske er en meget hemmelig sådan.

For makt og penger

Jeg vil gjøre et opphold for å berøre motivasjonen for dette. Jeg kjenner ikke motivasjonen. Men om det er normal menneskelig motivasjon, så har det med makt, kontroll, grådighet, penger osv. Jeg tror tiden er overmoden for å åpne dette for offentligheten.

Jeg ser ikke noe som antyder virkelige ondsinnede hensikter (fra ET-ene). Vi ser ting som for eksempel kidnappinger – at mange ville påstå at de er fiendtlige. I den utstrekning at det er sant – ville jeg heller tilskrive det til noen andre (ikke ET-) årsaker.

Det er et fjell av bevis om du ønsker det – som i alt vesentlig ikke er framkommet på dette punkt – i det minste ikke av de offisielle myndigheter.

Desinformasjon

Spørsmålet er – har det er blitt holdt hemmelig eller hvordan kunne det holdes hemmelig? Det har ikke vært hemmeligholdt – det har vært der hele tiden. Men det har blitt offer for desinformasjon for å avlede oppmerksomheten og for å skape forvirring slik at sannheten ikke kommer ut. Desinformasjon er ganske enkelt en annen metode for fordekning. Og det har vært brukt konsekvent for de siste 50 år eller mer. Værballonger over Roswell – i motsetning til et styrtet fartøy av noe slag…

Det er desinformasjon. Vi har sett det i 50 år. Og det er den beste måten å skjule noe på.

Det skulle ikke være verre at ET-er har vært her enn at vi har vært på månen. Ok? Det er kun en del av slik det er. Og vi må forstå det og sette det i sammenheng med vår egen historie – vår kunnskapsbank – av kosmologi – vår eksistens natur – hvem vi er – hvordan verden fungerer.

Til de siste 30 år var det konvensjonell tro, både i vitenskap og teologi – at vi er alene i universet – at vi er det hele – det eneste oppbevaringssted for liv i hele det kjente univers. Vel, ingen tror det mer. Det forandrer vårt konsept av hvem vi er og hvordan vi passer inn.

Og det blir meget klart at på den måten som vi har utført oppgaven som beskyttere av livet på jorden er meget mangelfull. Vi har ikke vært gode forvaltere. Vi har miljømessige, globale problemer nettopp nå som har brakt sivilisasjonen til en krise. Og folk vil ikke høre det, men det blir gradvis klart at slik det, og slik blir kunnskapen om hvem vi er, hvordan vi forvalter planeten, hvordan vi passer inn i det større skjema – dette blir et svært viktig spørsmål.

Tale for døve ører

Dr. Greer fikk i sannhet startet et viktig initiativ ved å dra til Washington og snakke med mennesker i høye offentlige stillinger og fikk presentert noen av vitnene som vi snakket om her – ved å gi orientering. Han har bedt om kongresshøringer i disse sakene. Jeg har hjulpet ham med dette. Og jeg tror det er en veldig viktig anstrengelse at vi får kongressens oversikt i alt dette. Men så langt, har det ikke skjedd.

Vi orienterte bestemte medlemmer av kongressen og noen i staben, noen av folkene i det Hvite Hus. Vi snakket med folk i Pentagon. Og generelt ble det godt mottatt og noen var temmelig overasket over det de hørte. Men så langt har det ikke resultert i noen stor aktivitet.

Disclosure Project

Astronaut Mitchell refererer ovenfor til briefingene i 1997 som Dr. Greer oraniserte for kongressen, personellet i det Hvite Hus, Pentagon og andre. Det var over også en mengde militære og regjeringsmedlemmer der. Intet har skjedd i etterhånd.

Intervjuet er oversatt av Rune Øverby fra en utvalgt del fra Disclosure Project Briefing Document på 494 sider. Dokumentet ble skrevet av Dr. Steven M. Greer og Ph.D. Theodore C. Loder III, og langt frem for pressen, myndighetene og vitenskapsmenn i USA i 2001.

Vil du lese mer om dette prosjektet, gå til DisclosureProject.org.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
14%
Opplysende
71%
Inne på noe
0%
Usikker
14%
Dårlig
0%
Om forfatter
Frank Aune

Frank Aune er grunnlegger og sjefsredaktør av Nyhetsspeilet.no med erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Kommentarer

4 kommentarer på "Astronaut avslører utenomjordisk kontakt"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste